Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2017-2018


Disciplina Istorie
Clasa a XII-a
Numele şi prenumele elevului:
Data susţinerii testului:

Subiectul I 50 de puncte
Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:
A. “Regimul democraţiei presupune garanţia tuturor formelor de libertate...înseamnă că cetăţenii
participă , direct sau indirect , la putere. Democratia are drept scop menţinerea şi apărarea
libertăţilor individuale. Libertaţile politice vizează libertatea presei, întrunirilor, libertatea de
conştiinţă, dreptul de a-şi exprima în libertate opiniile, siguranţa de a nu fi arestat fără motiv.
Libertatea economică e fondată pe ideea că economia se supune unor legi naturale şi că statul nu
trebuie să perturbe pe acestea prin intervenţii care ar risca să le denatureze
funcţionarea...Libertatea socială, strâns legată de libertatea economică, presupune că statul nu
trebuie să intervină în raporturile dintre patroni şi salariaţi”.
(S. Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX)
B. “Într-o Europă ale cărei structuri au fost zdruncinate de război...democraţia îşi arată repede
caracterul fragil...În Italia <pacea trunchiată> dă naştere unei crize politice şi sociale care, în
octombrie 1922, ia sfârşit prin venirea lui Mussolini la putere...Afirmarea fascismului se înscrie
în acest contxt”. (S. Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX)
C. “Prin instaurarea nazismului la putere, teroarea devine politică de stat [în Germania]. Dacă
pentru adepţii regimului existau avantaje şi perspective materiale, pentru oponenţi se întrebuinţau
diverse metode de <convingere> sau intimidare:asasinatul, arestarea în masă, percheziţiile la
domiciliu, lagărele de exterminare fizică, retragerea cetăţeniei...Gândirea a fost înlocuită cu
lagărul, laboratorul ştiinţific a folosit înarmărilor, literatura cea mai bună a fost pusă pe foc”.
(Em.Bold, I.Ciperca, Ascensiunea nazismului)
D. “Dictatura proletariatului este exercitată de partidul bolşevic...care s-a aliat cu întregul
proletariat revoluţionar.Dictatura clasei proletare înseamnă că statul muncitoresc va reprima fără
ezitare marii proprietari funciari şi capitalişti; va reprima trădătorii şi mişeii care îi ajută pe aceşti
exploatatori şi îi va învinge.Statul muncitoresc este inamicul implacabil al marelului proprietar
funciar, al capitalismului..., inamicul proprietăţii private asupra pământului şi capitalului,
inamicul puterii şi al banilor...” ( Lenin, Statul şi revoluţia)
E. “Atât în politica internă cât şi în cea externă, totul se face sub directa îndrumare a secretarului
general, într-un climat de încordare la care, pe măsură ce regimul întâmpină dificultăţi, se adaugă
teama executanţilor că vor atrage mânia conducătorului. Iniţiativa subalternilor se diminuează
până la dispariţie. Toţi aşteaptă <sugestiile preţioase> ale lui Ceauşescu, singurul act de curaj
fiind falsificarea realităţii printr-o gamă variată de tertipuri...”
(Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)
Pornind de la sursele date, răspundeţi cerinţelor de mai jos:
1. Prezentati doua caracteristici ale democraţiei; 10 puncte
2. Argumetaţi motivul instaurării fascismului în Italia; 10 puncte
3. Exprimaţi-vă opinia faţă de nazism, susţinând-o cu două informaţii din sursele C şi D; 12
puncte
4. Analizaţi, în aproximativ 30 de rânduri, regimurile totalitare , comparându-le cu regimul
comunist din România , utilizând trei informaţii din sursele date. 18 puncte

Subiectul II 20 puncte
Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Organizaţie internaţională al cărei sediu este la Strasbourg şi care reuneşte 46 de state
democratice ale Europei:
a) Parlamentul European; b) Consiliul Europei; c) Consiliul European
2. Organ parlamentar al Uniunii Europene care reuneşte deputaţi europeni ai celor 27 ţări
membre, aleşi prin vot universal de locuitorii Uniunii Europene: a) Comisia Europeană;
b)Consiliul European; c)Parlamentul European.
3.Ziua Europei se sărbătoreşte pe dată de:
a) 24 ianuarie b) 9 mai c) 4 iulie.
4. Limba oficială a Uniunii Europene:
a) lb.engleză; b) lb. franceză;c) toate limbile oficiale ale statelor membre.
4X5 puncte = 20 puncte
Subiectul III 20 puncte

“ Prin ameninţare şi subversiune , URSS-ul a reuşit implantarea dominaţiei sale totale în ţările
din Europa centrală şi orientală(...).
URSS la sfârşitul războiului , a menţinut forţe militare imense pe care le-a împins până în
inima continentului nostru. Uniunea Sovietică exersa asupra sateliţilor săi o autoritate fără limite,
fondată pe superioritatea zdrobitoare a forţelor sale şi pe solidaritate politică şi ideologică totală
(...).
Era evident că noţiunile de libertate şi securitate nu aveau acelaşi sens în spiritul sovietic şi în
cel occidental”. (P.H.Spaak, Pourquoi l’OTAN)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Transcrieţi cele două elemente pe care s-a bazat autoritatea URSS asupra statelor europene
comunizate.
2. Menţionaţi două alianţe, una politico-militară şi alta economică constituite în Europa sub
controlul URSS.
3. Precizaţi două alianţe, una politico-militară şi alta economică constituite în Europa occidentală
ca reacţie la iniţiativele comuniste;
4. Enumeraţi şase state est-europene intrate în sfera de influenţă sovietică începând din 1945.

S-ar putea să vă placă și