Sunteți pe pagina 1din 2

Mișcarea naturală a populației la nivelul județelor României în 2018

Bilanțul natural al populației (sporul natural) reprezintă diferența dintre natalitate și


mortalitate acest fapt fiind influiențat de o serie de factori naturali, economici și sociali.

 Valorile minime și maxime ale ratei natalității în 2018:- minim: județul


Mehedinți: 7,7‰ și maxim: județul Suceava: 13,3‰.
 Valorile minime și maxime ale ratei mortalității în 2018:- minim: județul Ilfov:
8,9‰ și maxim: județul Teleorman: 18,5‰.

La nivelul județelor României în 2018 (fig. 1.), mișcarea naturală a populației reprezentată
de cei doi indicatori demografici, natalitate și mortalitate, se prezenta astfel:

- județe cu valori minime ale ratei natalității: Teleorman 7,8‰ și Gorj 7,9‰.
- județe cu valori maxime ale ratei natalității: Iași 13,2‰, Vaslui 11,3‰, Bacău 10,9‰
și municipiul București 12,0‰.

Fig. 1. Mișcarea naturală a populației la nivelul județelor României în 2018 (Sursa: Prelucrare
date INSSE în Arcgis)

1
- județe cu valori minime ale ratei mortalității: Vâlcea 9,9‰ și Timiș 10,8‰.
- județe cu valori maxime ale ratei mortalității: Brăila 16,7‰, Buzău 16,6‰, Giurgiu
16,6‰, Teleorman 18,5‰.
Din analiza cartogramei reie faptul că majoritatea județelor înregistrază valori mari ale
ratei mortalității, în consecință rezultând un spor natural negativ. Singurele județe care
înregistrază un spor natural pozitiv sunt: Iași 1,2‰, Suceava 0,6‰, Timiș 0,1‰, Bistrița-Năsăud
0.2‰, Ilfov 1,7‰.
Județele în care se înregistrează rate mari ale natalității sunt cele din Moldova, acest fapt
ținând seama de tradiția din familie, rolul femeii în societate, religie, în timp ce rata mortalității
este ridicată în județe precum Teleorman, Tulcea, Buzău ca urmare a migrațiilor internaționale,
fapt ce a condus la natalitate scăzută, îmbătrânirea demografică și, implicit mortalitate ridicată.

Bibliografie
1.Anuarul statistic al României,2019
2.www.insse.ro