Sunteți pe pagina 1din 2

Rata de creștere a populației la nivelul localităților județului Dolj între 2002-2011

La nivelul județului Dolj, rata de creștere a populației dintre cele două recensăminte din
2002 și 2011 a suferit modificări importante . Cea mai mare diferență dintre numărul de locuitori
între cele două recensăminte consecutive au fost înregistrate în localitățile urbane: Craiova,
Băilești, Dăbuleni, Calafat, urmate îndeaproape de localități rurale cum ar fi:Celaru, Maglavit,
Moțăței, Ostroveni, Ciupercenii Noi.

Fig. 1. Rata de creștere a populației la nivelul localităților județului Dolj între 2002-2011(Sursa:

Prelucrare date Direcția Regională de Statistică Dolj)

Analizând cartograma județului Dolj (Fig. 1. ) se constată următoarele situații:

- indicele de creștere a populației cu valori pozitive au fost înregistrate în localitățile


Coșoveni (32,12%), Malu Mare (12,85%), Șimnicu de Sus (14,56%), Cerăt (8,05%),
Lipovu (4,84%), Podari (7,19%), Breasta (0,23%).

1
- indicele de creștere a populației cu valori negative au fost înregistrate în marea majoritate
a localităților doljene: Predești, Scaești, Braloștița, Brădești, Ișalnița, Mischi, Desa,
Negoi, Bistreț, Bechet, Sadova, Drănic, Valea Stanciului, Calafat, Cetate, Unirea,
Caraula, Drăgotești, Melinești etc.
- indicele de creștere a populației cel mai scăzut s-a înregistrat în localitățile Seaca de
Pădure (-24,89%), Gogoșu (-29,73%), Botoșești Paia (-19,50%), Cioroiași (-20,05%),
Măceșu de Jos (-19,15%), Maceșu de Sus (-20,65%).
Datorită factorilor de natură economică, socială, demografică, sporul natural al județului
Dolj a scăzut foarte mult. La acestea se adaugă îmbătrânirea populației, deplasarea forței de
muncă în strainătate pentru un trai mai bun sau pentru continuarea studiilor, influiențând în mod
negativ indicele de creștere a populației.

Resurse bibliografice:
1. Direcția Regională de Statistică Dolj