Sunteți pe pagina 1din 533

CHELTUIELI SI VENITURI

• 1.In cursul exercitiului N entitatea a efectuate urmatoarele


opratiuni:vanzari prod fin: 8000lei, cost prod 6000lei ajustare inreg pt
deprecierea prod finite: 2000leivanzarea unui teren: 10.000lei, val intrare
17.000ajustarea inreg pt deprecierea terenului 2000aceste operatiuni
determina
o A. Rezultatul din exploatare pozitiv: 18000
o B. Rezultat din exploatare negativ: 1000 lei
o C. Rezultat din exploatare pozitiv: 2000 lei si rezultat extraordinar negativ 7000
o D. Rezultat din exploatare pozitiv: 8000 lei si rezultat extraordinar negativ 5000

• 2. La sfarsitul perioadei de exploatare:vanzari prod fin: 6000, din care livrari


fara facturi 2000venituri din chirii 1200vanzari de marfuri 8000, din care cu
plata in numerar 5000costul marfuri vandute 5500venituri din prod de
imobilizari necorporale 1500alte venituri din exploatare 700stocurile de
prod fin initial 4000 si final 2000Ce sume se inscriu in contul de profit si
pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare - total?
o A. 7.200 si 15.400
o B. 15.200 si 15.400
o C. 7.200 si 17.400
o D. 15.200 si 17.400

• 3. Chelt efectuate de entitate in cursul perioadei de gestiunemp si mc


7500salarii si contributii aferente 5000energie si apa 1000donatii si
subventii acordate 1200diferente de curs valutar 750amortizari
1300subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
1500sconturi acordate 200dobanzi datorate 100ajustari pt pierderea de
valoare a imobilizarilor financiare 300ce sume se inscriu in contul de profit
si pierdere la: chelt de exploatare - total si chelt financiare - total?
o A. 16000 si 1050
o B. 13200 si 1350
o C. 14500 si 1250
o D. 14500 si 1350

• 4. In exercitiul financiar n entitatea inregistreaza in contabilitate


operatiunile:a) vanzari de marfuri: 12376 lei pva, inclusiv 19% ac 30%
ajustarile pentru deprecierea marfurilor inregistrate la sfarsitul exercitiul N-
1: 1500b) vanzarea unui mijloc de trans, pretul de vanzare fara tva: 20.000
lei valoarea de intrare: 35.000 amortizarea cumulata 17.000care sunt
veniturile si chelt aferente activitatii de exploatare venituri si cheltuieli
o A. 33.870 si 26.000
o B. 45.400 si 43.000
o C. 30.400 si 28.000
o D. 31.900 si 26.000

• 5. Vanzari de marfuri in cursul perioadei de gestiune 9920 lei pva inclusiv


tva. incasarea marfurilor se realizeaza astfel: 40% din pretul de vanzare se
incaseaza in momentul vanzarii, iar 60% dupa trei luni. se stie ca dobanda
anuala practicata pe piata financiara in momentul vanzarii este 9%conform
IAS 18 "Venituri" care este valoarea veniturilor si inregistrarea contabila
corespunzatoare
o A. 5311+4111=707+472+4427+4428 /
9920=3968+5952=3200+4800+768+1152=9920
o B. 5311+4111=707+472+4427 / 9502=3808+5694=7905+95+1502=9502
o C. 4111=707+4428 9920lei=8000lei+1920lei 5121=411 3200lei 4428=4427 608lei
o D. 4111=472+4428 9520lei=8000lei+1520lei 5121=4111 3200lei 4428=4427 608lei

• 6. Care indicator (sold intermediar) se regaseste distinct in contul de


rezultate
o A. Valoarea adaugata
o B. Excedentul brut de exploatare
o C. Pproductia exercitiului
o D. Cifra de afaceri
o E. Marja comerciala

• 7. Chelt cu reparatiile curente executate la imobilizarile corporale se


cuprind in
o A. Chelt de dezvoltare
o B. Chelt de constituire
o C. Chelt de exploatare
o D. Chelt financiare

• 8.Chelt efectuate cu plata despagubirilor se cuprind in


o A. Cheltuielile financiare
o B. Cheltuielile extraordinare
o C. Cheltuielile de exploatare
o D. Cheltuielile cu provizionale
o E. Cheltuielile de constituire
• 9. Societatea Y incaseaza in numerar redeventa in valoarea de 20.000 lei
(valoare fara tva) pentru concesionareaunui teren. Precizati inregistrarea
corecta
o A. 4111 = 701 20.000
o B. 4118 = 704 20.000
o C. 5311 = 706+4427 24800lei=20.000lei+4800lei
o D. 5125 = 472 20.000
o E. 5121=7588 20.000

• 10. Ce operatie se inregistreaza prin articolul contabil 472 = 706


o A. Chirii incasate
o B. Redevente de incasat
o C. Chelt inregistrate in avans
o D. Venituri inregistrate in avans
o E. Venituri inregistrate in avans, din chirii, aferente perioadei curente

• 11. X incaseaza dividente aferente actiunilor detinute la entitatile afiliate in


valoare de 500 de lei prin virament. Precizati inregistrarea corecta
o A. 5121 = 7611 500
o B. 5121 = 763 500
o C. 5311 = 7641 500
o D. 5124 = 766 500
o E. 532 = 768 500

• 12. Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut cu resurse proprii,


costul de productie de 20.000, Indicati contul corespondent 203 = ? 20.000
o A. 404
o B. 711
o C. 2803
o D. 721
o E. 701

• 13. Entitatea X intocmeste pe data 05.11.N o factura in valoarea de 10.000 $


la cursul de schimb de 3.2 lei/$ urmand sa incasez aceasta suma pe data de
20.01N. totodata societatea comerciala achizitioneaza in luna urmatoare
marfuri in valoare de 20.000$ la curs de 3.3lei/$ pe care urmeaza sa le
plateasca la inceputul anului urmator. cursul de schimb valabil pt 31.12N
find 3.1lei/$ la finele acestui an se intocmes urmatoarele articole contabile
o A. 4111=765 1000lei / 665=401 4000lei
o B. 5124 = 4111 1000lei / 665 = 401 4000lei
o C. 665 = 4111 1000lei / 401 = 765 4000lei
o D. 5124 = 4111 1000lei / 401 = 5124 4000lei

• 14. Soc X a contractat pe termen de 3 ani un credit in valuta 100.000$ la


cursul valutar 3.3lei/$ de la unitatea Z la care detine actiuni in pondere de
60% din capitalul social. Daca la sfarsitul primului an cursul de schimb este
de 3.35lei/$ diferenta de curs se inregistreaza
o A. 1662 = 765 5000
o B. 1661 = 765 5000
o C. 665 = 1662 5000
o D. 665 = 1661 5000

• 15. O soc com a obtinut un credit pe termen de 6 ani in suma


de 100.000$ de la o persoana juridica la care detine actiuni in pondere de
80% din capitalul social. daca la sfarsitul anului precedent, cursul de
schimb a fost 3.4lei/$ si cursul valutar la scadenta este 3.5lei/$ diferentele
de curs valutar constatate ci ocazia rambursarii creditului in valuta se
evidentiaza astfel
o A. 1661 = 765 10.000
o B. 665 = 5121 10.000
o C. 665 = 1661 10.000
o D. 665 = 5124 10.000

• 16. Care art cont evidentiaza val la cost de prod a productiei, lucrarilor si
serviciilor aflate in curs de executie distruse din cauza calamitatilor
45.000lei si respectiv 15.000
o A. 6583 = 345+332 / 60.000=45.000+15.000
o B. 671 = 331+332 / 60.000=45.000+15.000
o C. 6582 = 331+332 / 60.000=45.000+15.000

• 17. 461 = % 41600 5081 40.000 7642 1.600


o A. Vanzarea de actiuni pe credit la un pret inferior costului de achizitie
o B. Vanzarea de actiuni pe credit la un pret superior de achizitie
o C. Acordarea de actiuni propriilor salariati la unpret avantajos [pentru unitate
o D. Articolul contabil nu este corect

• 18. Prin art cont 5311 = 762 4000lei se inreg


o A. Suma incasata din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt in numerar
o B. Dividendele incasate in numerar pentru actiunile detinute pe termen scurt
o C. Dobanda incasata in numerar pentru obligatiunile detinute pe termen scurt
o D. Articolul contabil este incorect

• 19. La inceputul lunii decembrie soc detinea in cont suma de 20.000usd la


curs de schimb de 3.35lei/usd. in cursul lunii au avut loc urmatoarele
operatii 3.12 - incasare 50.000usd la curs 3.36lei/usd8.122 incasare
65.000usd la curs 3.34lei/usd18.12 plata 85.000usd la curs 3.37lei/usd23.12
incasare 15.000usd la curs de 3.38 lei/usd29.12 plata 55.000usd la curs
3.36lei/usdcursul de schimb valabil la 31 dec este 3.38lei/usd iar in
contabilitatea soc se va inregistra
o A. Chelt de 2.250lei
o B. Chelt de 2500lei
o C. Un venit de 2250lei
o D. Un venit de 2500lei

• 20. Dividentele cuvenite din detinerea de actiuni proprii in suma de 20.000lei


se inregistreaza prin articolul contabil
o A. 5121 = 761 20.000
o B. 461 = 762 20.000
o C. 461 = 764 20.000
o D. 4511 = 761 20.000
o E. Actiunile proprii nu aduc dividente

• 21. Incasarea unei subventii pentru acoperirea cresterii preturilor se


inregistreaza prin art cont
o A. 4451 = 4751 50.000
o B. 4751 = 7584 50.000
o C. 4451 = 7584 50.000
o D. 5121 = 4451 50.000

• 22. Contul 711 are sold final debitor la sfarsitul perioadei de gestiune in
urmatoarea situatie
o A. Intrarile de produse in cursul perioadei de gestiune > intrarile din aceasi perioada
de gestiune
o B. Iesirile de produse finite in cursul perioadei > intrarile de produse in aceasi
perioada
o C. Stocul initial de prod finite < stocul final stabilit la sfarsitul perioadei

• 23. Veniturile reprezinta


o A. Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul unei perioade contabil
esub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor care se
concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu
o B. Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile
sub forma de iesiri sau descresteri ale active sau cresteri ale datoriilor care se
concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din
distribuirea catre actionari
o C. Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale
datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu altele decat
cele rezultate din contributii ale actionarilor proprii

• 24. Cheltuielile reprezinta


o A. Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabil esub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale
datoriilor care se concretizeaza in reduceir ale capitalului propriu altele decat
cele rezultate din distribuirea catre actionari
o B. Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorilor activelor sau cresteri ale datoriilor care se
concretizeaza in reduceri al capitalului propriu
o C. Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorilor activelor sau cresteri ale datoriilor
o D. Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabil
esub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor care se
concretizeaza in reduceir ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din
contributia actionarilor
o E. Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorilor activelor sau cresteri ale datoriilor care se
concretizeaza in reducerui ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din
distribuirea acestora catre actionari

• 25. In ce situatie contul 711 prezinta sold debitor la sfarsitul lunii


o A. Intrarile din cursul lunii sunt mai mari decat iesirile
o B. Intrarile din cursul lunii +stocul de la inceputul lunii sunt mai mari decat iesirile din
cursul lunii
o C. Intrarile din cursul lunii sunt mai mici decat iesirile din cursul lunii

• 26. Vanzarea de actiuni detinute pe termen scurt de la entitatile afiliate la un


pret superior costului de achizitie se inregistreaza prin articolul
o A. 4111 = 501+7642
o B. 4111=501+7641
o C. 461=501+7642
o D. 461=501+7641
• 27. Vanzarea de actiuni detinute pe termen scurt sunt de la entitatile afiliate
la un pret inferior costului de achiz se inregistreaza prin articolul
o A. 4111+6642=501
o B. 4111+6641=501
o C. 461+6642=501
o D. 461+6641=501

• 28. Preluarea soldului contului 711 asupra contului 121 se poate inregistra
prin articolul
o A. 711=121
o B. 121=711
o C. Nicio varianta corecta

• 29. In creditul 7812 se poate inregistra


o A. Anularea unui provizion
o B. Consumarea unui provizion
o C. Diminuarea unui provizion

• 30. Pretul de vanzare (exclusiv tva) al unui mijloc de transport vandut se


inregistreaza
o A. Debitul 4111
o B. Creditul 2133
o C. Debitul 461
o D. Creditul 7583

• 31. Chelt din diferente de curs valutar apar in contul de profit si pierdere
o A. La chelt financiare
o B. La chelt de exploatare
o C. La chelt extraordinare
o D. La venituri financiare cu semnul minus

• 32. In legatura cu chelt in avans care dintre variantele urmatoare sunt


adevarate
o A. Sunt chelt ale perioadei curente
o B. Sunt constatate/angajate in perioada curenta dar apartin si sunt
recunoscute in perioadele viitoare
o C. Apar in contul de profit si pierdere la chelt de exploatare
o D. Apar in bilant la chelt in avans
• 33. Care dintre urmatoarele art cont contin conturi de chelt de exploatare
o A. 601 = 301 500 darea in consum de materii prime
o B. 667 = 4111 2500 sconturi acordate clientilor
o C. 641 = 421 5500 fondul brut lunar de salarii
o D. 607 = 371 15000 descarcarea din gestiune a marfurilor vandute

• 34. Un utilaj este vandut unui client extern la pretul de 8000usd la curs
2.95lei/usd. incasarea creantei la cursul2.93 genereaza pentru
intreprindere
o A. Un venit din diferente de curs valutar de 160 leii
o B. Un venit din diferente de curs valutar 23440
o C. O chelt din diferente de curs valutar de 160lei
o D. O chelt din diferente de curs valutar de 23600lei

• 35. In cursul exercitiului financiar intreprinderea inregistreaza urmatoarele


tranzactii1. vanzarea unor interese la pretul de 8500lei a caror valoare de
intrare era de 8750 lei pentru care exista o ajustare pentru pierdere de
valoare de 500lei2. vanzarea de marfuri la pretul cu amanuntul,inclusiv
tva,de 16120lei adaos comercial 30%chelt perioadei sunt
o A. 18750
o B. 24220
o C. 22000
o D. 21750

• 36. Veniturile din diferente de curs valutar apar in contul de profit si


pierdere
o A. La venituri financiare
o B. La venituri de exploatare
o C. La venituri extraordinare
o D. La chelt financiare cu semnul minus

• 37. In legatura cu veniturile inregistrate in avans care dintre variantele


urmatoare sunt adevarate
o A. Sunt venituri ale perioadei
o B. Sunt constante/angajate in perioada curenta dar apartin si sunt recunoscute
in perioadele viitoare
o C. Apar in contul de profit si pierdere la venituri de exploatare
o D. Apar in bilant la venituri in avans
• 38. Care dintre urmatoarele articole contabile influenteaza veniturile de
exploatare
o A. 4111 = 701+4427 / 1240=1000+240 vanzarea prod finite
o B. 301 =7582 2500 materii primite prin donatie
o C. 401 = 5124+765 / 5500=5200+300 plata unui furnizor
o D. 401 = 767 100 sconturi obtinute de la vanzator

• 39. In cursul exercitiului financiar intreprinderea inregistreaza urmatoarele


tranzactii1. vanzarea unor interese de participare la pretul de 8500 lei a
caror valoare de intrare era 8750 si pentru care exista o pierdere de valoare
de 500 lei2. vanzarea de marfuri la pretul cu amanuntul, inclusiv tva, de
16120lei adaos comercial 30%veniturile perioadei
o A. 21500
o B. 23970
o C. 22000
o D. 24470

• 40. Trecerea unei cote-parti din subventii guvernamentale pentru investitii


la venituri ale perioadei curente se inregistreaza prin articolul contabil
o A. 4451=7411
o B. 4751=7584
o C. 4451=7581
o D. 5121=771

• 41. Darea in consum de materii prime in valoare de 2000 conform bonului


de consum se inregistreaza astfel
o A. 602=302 2000
o B. 603=303 2000
o C. 301=601 2000
o D. 601=301 2000
o E. 301=401 2000

• 42. Plata unei penalitati la buget pentru achitarea TVA cu intarziere in


valoarea de 500 lei se inregistarea
o A. 6583=5311 500
o B. 6582=5311 500
o C. 6581=5311 500
o D. 6588=5311 500
o E. 4423=5311 500
• 43. Inchiderea conturilor de chelt se realizeaza prin urmatorul art cont
o A. % ct din clasa 6 = 121
o B. 121 = % ct din clasa
o C. % ct din clasa 7 = 121
o D. 121 = % ct din clasa 7
o E. 129 = % ct din clasa 6

• 44. Prin articolul contabil urmator se evidentiaza % = 121 3200070-


75 2900076 100077 50078 1500
o A. Prelucrarea in contul de rezultate finale a veniturilor a perioadei de 32000
o B. Incorparea in rezultatul exercitiul a veniturilor inregistrate in cursul
perioadei de 32.000
o C. Prelucrare in cont 121 a rulajelor debitoare ale conturilor care evidentiaza
veniturile perioadei de 32000
o D. Inchiderea conturilor din clasa 7 de 32000
o E. Preluarea soldului initial al conturilor de venituri in crediul contul 121 de 32000

• 45. Pe baza extrasului de cont se inregistreaza primirea sumei de 30.000


pentru compensarea pierderilor inregistrate la materiile prime distruse de
inundatie
o A. 5121=7588
o B. 5311=7583
o C. 5121=771
o D. 5121=711
o E. 5311=771

• 46. La vanzarea produselor finite venitul se inregistreaza prin intermediul


contului
o A. 707
o B. 711
o C. 701
o D. 708

• 47. Inregistrarea chelt cu salariile colaboratorilor in suma de 2000lei se


inreg
o A. 641=421
o B. 641=401
o C. 621=401
o D. 621=421
• 48. Incasarea in contul societatii deschis la banca a unei creante fata de un
client in suma de 27280 cu acordarea unui scont de 2% se inreg
o A. 5121+667+4427=411/ 26734.4+440+105.6=27280
o B. 5121=4111
o C. 5121+667=4111 / 26734.4+545.6=27280
o D. 4111+667=5121 / 26734.4+545.6=27280

• 49. Achitarea in numerar a unei amenzi primite de la auroritati se


inregistreaza
o A. 628=5311
o B. 6581=5311
o C. 628=401 / 401 = 5311
o D. 628 = 4481

• 50. O soc are in stoc 500kg materii prime A, inreg la c.a. prestabilit 20lei/kg
si cost ef 18lei/kg. in cursul perioadei se dau in consum 200kg de materie
prima A. Cum se inregsitreaza iesirea?
o A. 601=301 4000
o B. 601=301 3600lei / 308=601 400lei
o C. 601=301 4000lei / 308=601 400lei
o D. 601=301 4000lei / 601=308 400lei

• 51. Inregistrarea unei dobanzi in suma de 600 lei aferenta unui credit de
cont curent si achitarea acestuia se inregistreaza
o A. 666=5186 / 5186=5121
o B. 666=5198 / 5198 = 5121
o C. 666=5311
o D. 666=5187 / 5187=5121

• 52. Inreg vanzarii cu amanuntul a unor marfuri in valoare de 31000lei


o A. 5311=4111 31000
o B. 5311=707+4427 / 31000=25000+6000
o C. 4111=707+4427 / 38440=31000+7440
o D. 5311=707+4427 / 38440=31000+7440

• 53. Inreg unei plati datorie fata de furnizor in suma de 2200usd registrata la
cur de 3.02 si achitata la 2.98 se face
o A. 401=5124+765 / 6644=6556+88
o B. 401+665=5124 /6644=6556+88
o C. 401=5124 6644
o D. 401=5121 6644

• 54. Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje cu pret de vanzare


estimat de 24800lei si cost de 18000lei se inregistreaza la vanzator
o A. 5311=419 24800 / 358=381 18000
o B. 419=708+4427 / 24800=20000+4800 /608=381 18000
o C. 419=708+4427 24800=20000+4800 / 608=358 18000
o D. 4111=708+4427 608=381

• 55. Inreg unor subventii de primit in suma de 25000 pentru acoperirea


costului stocurilor se inreg
o A. 5121=7412
o B. 4451=7412
o C. 601=301 / 5121 = 7412
o D. 301=7412

• 56. Cheltuielile privind dobanzile sunt incluse in costul de productie al


produselor finite
o A. Nu fiind chelt financiare
o B. Da dar numai in anumite situatii
o C. Numai chelt de exploatare sunt incluse in costul de prod

• 57. Chelt generale de admin si chelt financiare sunt tratate ca


o A. Elemente ale costului de prod
o B. Chelt ale perioadei
o C. Incluse in costul de productie atunci cand participa la aducerea stocurilor in forma
finala

• 58. Veniturile pot aparea ca urmare a cresterii beneficiilor economice


rezultate din
o A. Cresterea valorii activelor
o B. Diminuarea datoriilor
o C. Scaderea valorii activelolr
o D. Cresterea valorii datoriilor
• 59. Chelt pot sa apara ca urmare a diminuarii beneficiilor economice
rezultate din
o A. Cresterea valorii activelor
o B. Diminuarea datoriilor
o C. Scaderea sau iesirea activelor
o D. Cresterea valorii datoriilor
TESTE CONTABILITATE FINANCIARA

1. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:


456 = 1011
a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari);
b) aportarea capitalului subscris;
c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;
d) constituirea capitalului varsat;
e) nici un raspuns nu este corect.

2. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data:


a) 131 = 7584 - constituirea creantei pentru subventii de primit;
b) 2111= 131 - achizitionarea unui teren din subventii pentru investitii;
c) 131 = 7583 - diminuarea subventiei pentru investitii si reflectarea ca venituri din subventii pentru investitii;
d) 5121= 445 - incasarea creantei din vanzarea unui mijloc fix cu TVA;
e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.
7583
4427
3. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 462 = 5121 - plata redeventei prin casierie; c) 612 = 462 - redeventa incasata de concesionar;
b) 462 = 5311 - plata redeventei prin contul d) 205 = 167 - achizitia de la terti a unui brevet;
bancar; e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.

4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) % = 408 - achizitii de materii prime la pret c) % = 408 - achizitii de materii prime la pret
standard cu factura; standard fara factura;
301 301
308 308
4426 4428
b) % = 404 - achizitii de materii prime la pret de d) 601 = % - darea in consum a materiilor prime la
achizitie cu factura; pret de achizitie;
301 301
4426 308
e) nici o inregistrare nu este corecta.

5. Produsele pot fi evaluate la:


a) pret de productie si pret standard; d) pret de productie si pretde vanzare;
b) pret de achizitie si pret standard; e) nici un raspuns nu este corect.
c) pret de productie si pret de achizite;

6. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:


a) cost de achizitie si adaos comercial; d) cost de productie, adaos comercial si TVA;
b) cost de productie si adaos comercial; e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA.
c) cost de achizitie si TVA colectat;
7. Ce semnificatie are formula contabila:
% = 5124
401
665
a) plata unui furnizor in valuta;
b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente nefavorabile;
c) plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile;
d) plata unui furnizor din contul curent la banca in lei;
e) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile

8. Ce semnificatie are formula contabila:


5311 = 4551
a) se deschid conturi curente la banci pentru asociati;
b) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin casieria unitatii;
c) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin banca;
d) se ridica bani din conturile curente ale asociatiilor;
e) nici un raspuns nu este corect.

9. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5187 = 766
a) venituri din dobanzi aferente imprumuturilor c) dobanzi de platit pentru creditul primit ;
acordate; d) nici un raspuns nu este corect;
b) dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont e) toate raspunsurile sunt corecte;

10. Ce semnificatie are formula contabila :


581 = 5411 ; 5121 = 581
a) sume neutilizate din acreditiv virate in contul c) constituirea unui acreditiv in valuta;
bancar; d) plata unui furnizor din acreditiv;
b) constituirea unui acreditiv in lei; e) nici un raspuns nu este corect.

11. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin formula contabila:
a) 212 = 456; d) 1011 = 1012;
b) 456 = 1011; e) 456 = 1012.
c) 5311 = 1011;

12. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta:


131 = 7584
a) constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit;
b) vanzarea unui mijloc fix;
c) diminuarea subventiei pentru investitii;
d) incasarea de la buget a subventiei si trecerea ei la venituri;
e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie.

13. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 205 = 721 - realizarea unui program informatic in regie proprie;
b) 461 = 7583 - incasarea unui proiect de dezvoltare vandut;
c) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie;
d) 205 = 404 - inregistrarea unei licente de fabricatie din productie proprie;
e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial.
2805
6583
14. Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date:
a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura;
b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie;
c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar;
d) 301 = 7582 - materii prime primite cu titlu gratuit;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

15. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 345 = 711 - obtinerea de produse finite la cost de productie;
b) 4111 = %
701 - vanzarea de produse finite clientilor;
4427
c) 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;
d) 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

16. TVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:


a) pret de achizitie; d) pret de productie plus adaos comercial;
b) pret de achizitie plus adaos comercial; e) nici un raspuns nu este corect.
c) pret de productie;

17. Ce semnificatie are formula contabila:


401 = %
5124
765
a) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente favorabile;
b) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente nefavorabile;
c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile;
d) plata unui furnizor din contul in lei de la banca;
e) plata unui furnizor din casierie cu diferente nefavorabile.

18. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte?


a) 457 = 4551 - sume lasate in conturile curente ale asociatiilor provenite din dividende;
b) 4551 = 5311 - sume platite prin casierie, solicitate de asociati din conturile curente;
c) 666 = 4558 - dobanda datorata de unitate pentru disponibilul, din contul curent;
d) 4558= 5311 - plata catre asociati a dobanzii cuvenite pentru disponibilul din contul curent;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

19. Care este documentul cu care se asigura evidenra operativa a incasarilor si plarilor fara
numerar?
a) registrul de casa; d) ordinul de plata;
b) extrasul de cont; e) nici un raspuns nu este corect;
c) registrul jurnal;

20. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data?


a) 601 = 301 10.000 - materii prime date in consum, evidenta se tine la pret de achizitie;
b) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 12.000 evidenta se tine la pret standard,
308 1.000 cu diferente nefavorabile;
c) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 12.000 evidenta se tine la pret standard,
308 2.000 cu diferente favorabile;
d) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 8.000 evidenta se tine la pret de factura;
308 2.000
e) toate inregistrarile sunt corecte.

21. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza


1011 = 1012
a) aducerea capitalului subscris in societate;
b) subscrierea capitalului;
c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris;
d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;
e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

22. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de cumparatori;
b) 5411 = 461 - incasarea obligatiunilor subscrise si stingerea creantei;
c) 161 = 4111 - incasarea obligatiunilor emise;
d) 666 = 5121 - incasarea dobanzii pentru obligatiunile emise;
e)5121 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise.

23. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


% = 456
212
207
a) aportarea unei cladiri de catre un actionar;
b) subscrierea unui aport de catre un actionar;
c) aducerea ca aport a unui mijloc fix;
d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;
e) retragerea de catre actionar a aportului.

24. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere
b) 4282 = % - imputatii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;
7588
4427
c) 6582 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;
d) 671 = 301 - materii prime distruse de calamitati;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

25. Ce semnifica inregistrarea contabila:


% = 711 12.000
345 10.000
348 2.000
a) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente favorabile;
b) obtinerea de produse finite de la terti;
c) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;
d) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente nefavorabile;
e) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente favorabile.
26. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
409 = 5121
a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de d) se retine un avans din suma datorata unui
marfuri; furnizor;
b) plata furnizorului din contul bancar; e) nici un raspuns nu este corect.
c) plati anticipate facute din contul bancar;

27. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile:


581 = 5121 ; si 5311 = 581
a) se depun bani in contul bancar prin casierie; d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;
b) se face plata din contul bancar; e) nici o explicatie nu este corecta.
c) se incaseaza o creanta prin casierie;

28. Ce semnificatie are formula:


117 = 457
a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent;
b) dividende datorate actionarilor din profitul anului curent
c) dividende datorate actionarilor din profitul brut al anului precedent;
d) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului curent;
e) nici un raspuns nu este corect.

29. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar prin
casierie?
a) registrul de casa; d) dispozitia de plata / incasare catre casierie;
b) registrul jurnal; e) nici un raspuns nu este corect.
c) extrasul de cont;

30. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea
aprovizionarii si consumului de materii prime:
a) pretul de achizitie; d) pretul de achizitie si pretul standard;
b) pretul standard; e) pretul standard si pretul de factura.
c) pretul de factura;

31. Prin formula contabila se inregistreaza:


5121 = 1012
a) subscrierea capitalului social; d) varsarea capitalului in contul de la banca,
b) aportarea capitalului dupa subscriere; inainte de inmatricularea societatii;
c) majorarea capitalului; e) subscrierea capitalului.

32. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind imprumuturile din
emisiunea de obligatiuni:
a) 666 = 5121 b) 666 = 1681 c) 5121 = 1681 d) 666 = 461 e) 461 = 1681

33. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un c) 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un
teren; teren;
b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren; d) 2111 = 133 - se primeste un teren prin donatie;
e) nici un raspuns nu este corect.
34. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 301 = 401 - achizitii de materiale consumabile, cu TVA;
b) % = 401 - achizitii de materii prime fara factura;
301
4426
c) % = 408 - achizitii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura;
303
4426
d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;
e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicatia data.

35. Ce semnifica inregistrarea contabila:


5121 = %
419
4427
a) incasarea unei creante de la clienti;
b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite;
c) inregistrarea vanzarii de produse finite;
d) incasarea unor creante de la debitori diversi;
e) nici un raspuns nu este corect.

36. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


371 = % 12.034
378 6.600
4428 5.434
a) achizitii de marfuri de la terti;
b) inregistrarea adaosului comercial la marfurile din magazin;
c) inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor;
d) inregistrarea TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;
e) adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.

37. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile?


a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii;
b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute;
c) 421 = 444 - retinerea impozitului pe salarii din salariu brut;
d) 421 = 427 - retinerea unor datorii ale salariatilor catre terti;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

38. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date?


a) 129 = 117 - dividende repartizate actionarilor din profitul net al anului curent;
b) 117 = 457 - constituirea datoriei fata de actionari pentru dividendele din anul curent;
c) 457= 446 - impozitul pe dividende datorat bugetului de stat;
d) 457 = 5311 - plata prin casierie a dividendelor cuvenite;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

39. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


401 = 5191
a) plata unui furnizor din contul bancar;
b) plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt;
c) plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;
d) primirea in contul curent a unui credit pe termen scurt;
e) nici un raspuns nu este corect.

40. Ce semnificatie are formula contabila:


121 = 601
a) inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica;
b) inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;
c) inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime;
d) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime;
e) nici un raspuns nu este corect.

41. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?
a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura;
b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat;
c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris;
d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de actionari;
e) 203 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris.

42. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit bancar pe termen lung
de 100.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de rambursare peste 2 ani.
a) 5121 = 161 100.000 d) 162 = 5311 100.000
b) 161 = 5121 100.000 e) 5311 = 162 100.000
c) 5121 = 162 100.000

43. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 2111 = 456 - achizitionarea unui teren de la terti;
b) 2111 = 404 - se achizitioneaza un teren de la o persoana fizica;
c) 461 = % - se vinde tertilor un teren;
7583
4427
d) 462 = 5311 - plata unei datorii prin contul de la banca;
e) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie.

44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


% = 401
351
4426
a) materii prime achizitionate de la furnizori;
b) materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului;
c) materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare;
d) materii prime trimise la furnizor pentru prelucrare;
e) materii prime achizitionate dar nedecontate.

45. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 4111 = % 188.500 - vanzarea de produse finite
701 150.000 conform facturii, cu ambalaje restituibile;
4427 28.500
419 10.000
b) 711 = 345 120.000 - descarcarea gestiunii de produsele finite vandute;
c) 419 = 4111 10.000 - restituirea ambalajelor
d) % = 4111 178.500 - scont acordat clientului si
667 3.570 incasarea diferentei din creanta;
5121 174.930
e) toate inregistrarile sunt corecte.

46. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei TVA 19%, adaosul commercial 25%.Care va fi
pretul de vanzare cu amanuntul:
a) 12.750 lei; d) 10.000 lei
b) 11.900 lei; e)nici un raspuns nu este corect.
c) 11.780 lei;

47. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?


a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;
b) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de somaj;
c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale;
d) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;
e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

48. Ce semnificatie are formula contabila:


457 = 1012
a) cresterea capitalului social prin aporturi in d) dividende lasate la dispozitia unitatii pentru
natura; majorarea capitalului social;
b) cresterea capitalului social prin aporturi in bani; e) nici un raspuns nu este corect.
c) dividende primite din capitalul social;

49. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5191=5192
a) primirea unui credit pe termen scurt; d) credite nerambursate la termen si trecute la
b) plata creditului nerambursat la termen; credite restante;
c) plata la termen a creditului pe termen scurt; e) nici un raspuns nu este corect.

50. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in
comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul:
a) 607 = % b) 607 = %c) 607 = 371 d) % = 371
371 371 607
4428 378 378
4428
e) toate raspunsurile sunt corecte.

51. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o
valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor constituite cu suma
de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de:
a) 20.000 ; d) 25.000;
b) 24.000; e) 30.000.
c) 22.000

52. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


666 = 1682
a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;
b) plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;
c) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;
d) inregistrarea dobanzii aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni;
e) incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung.

53. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:


a) 2112 = 404 - executarea unor amenajari prin unitati specializate;
b) 461 = % - vanzarea tertilor a unor amenajari de teren;
7583
4427
c) 6583 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari neamortizate vandute;
d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin forte proprii;
e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari amortizate partial.

54. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la
terti(cost prelucrare 5.000 lei):
a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950
301 5.000 351 5.000
4426 950 4426 950
c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950
301 5.000 301 5.000
4427 950 4426 950
e) % = 401 5.950
351 5.000
4427 950

55. Ce semnificatie are inregistrarea:


418 = % 17.850
701 15.000
4428 2.850
a) livrarea de produse finite fara factura; d) livrarea de produse reziduale cu factura;
b) livrarea de produse finite cu factura; e) livrarea de semifabricate cu factura.
c) livrarea de semifabricate fara factura;

56. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 11.900 lei, adaosul comercial practicat
20%,TVA 19%.Care este pretul de achizitie:
a) 10.000 lei; d) 8.333 lei;
b) 8.500 lei; e) nici un raspuns nu este corect.
c) 8.000 lei;

57. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale;
b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate;
c) 6452 = 4371 - contributia unitatii la fondul de somaj;
d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contributiilor sociale;
4311
4313
4371
e) toate inregistrarile sunt corecte.

58. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 506 = 462 - achizitionarea de obligatiuni si constituirea datoriei fata de creditori;
b) 462 = 5311 - plata prin banca a creditorilor;
c) 5121 =461 - sume incasate de la diversi debitori prin casierie;
d) 462 = 5121 - sume platite diversilor creditori prin casierie;
e) 5311 = 461 - sume incasate de la debitori diversi prin banca.

59. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


666=5198
a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt;
b) dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu;
c) dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate;
d) dobanzi de platit aferente imprumuturilor primite;
e) nici un raspuns nu este corect.

60. Ce semnificatie are formula contabila:


% = 408
611
4428
a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;
b) receptia lucrarilor de reparatii executate de terti;
c) lucrari executate de teti pentru care s-a intocmit factura;
d) lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar;
e) nici un raspuns nu este corect.

61. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


456 = %
1011
1041
a) reflectarea primelor de aport datorate de noi actionari;
b) reflectarea creantelor fata de noi actionari pentru capitalul subscris si pentru prima de emisiune;
c) reflectarea capitalului varsat si a primei de aport;
d) reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentru reaportarea la termen a aportului in
natura;
e) nici un raspuns nu este corect;

62. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:


% = 5121
1621
1682
a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta;
b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;
c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;
d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;
e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului.
63. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:
a) 2133 = 404 - achizitia unui utilaj de la terti; d) 212 = 404 - receptia unei cladiri executate cu
b) 404 = 5311 - plata furnizorului din contul bancar; forte proprii;
c) 231 = 722 - receptia definitiva a unei cladiri; e) nici un raspuns nu este corect.

64. Ce semnificatie are formula contabila:


301 = 351
a) primirea de materii prime de la furnizori; d) trimiterea materiilor prime spre prelucrare la
b) inregistrarea cheltuielilor de custodie la terti;
furnizor; e) nici un raspuns nu este corect.
c) primirea materiilor prime lasate in custodia
furnizorului;

65. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:


a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitati proprii de protocol;
b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitati;
c) 6582 = 345 - donatii de produse finite;
d) 635 = 4427 - TVA aferent produselor donate;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

66. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


5412 = 5124
a) deschiderea unui acreditiv in valuta; d) incasarea unor sume in devize in contul bancar;
b) achitarea unui furnizor extern din cont in devize; e) nici un raspuns nu este corect.
c) plata unor datorii in valuta;

67. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate din CAS.;
b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate din cheltuielile intreprinderii;
c) 641 = 4281 - concediu de odihna aferente anului in curs dar neplatite pana la sfarsitul anului;
d) 4281 = 423 - constituirea datoriei fata de salariati pentru concediile de odihna, neplatite in anul anterior;
e) 641 = 421 - concediile de odihna aferente anului anterior.

68.Ce semnificatie are inregistrarea :


117 = 424
a) repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit;
b) constituirea datoriei fata de salariati pentru dividendele cuvenite;
c) constituirea datoriei fata de salariati pentru salariile cuvenite;
d) constituirea datoriei fata de salariati pentru participarea la profit;
e) nici un raspuns nu este corect.

69. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 401 = 5311 - plata prin banca a unei datorii catre furnizor;
b) 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;
c) 421 = 5311 - plata avansului la salarii;
d) 612 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.
70. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:
625 = 542
a) primirea unui avans de trezorerie;
b) justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decont;
c) restituirea unui avans de trezorerie;
d) justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol;
e) nici un raspuns nu este corect.

71. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:


a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul subscris;
b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social;
c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social;
d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;
e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

72. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de actiuni platite
din contul bancar, la infiintarea societatii?
a) 201 = 404; d) 201 = 411;
b) 201 = 401; e) 201 = 5311.
c) 201= 5121;

73. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 232 = 5121 - plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie;
b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;
c) 281 = 404 - receptia provizorie a unei imobilizari procurate de la terti;
d) 404 = 232 - plata furnizorului cu retinerea avansului;
e) 404 = 5121 - plata unui avans catre furnizor.

74. Ce semnificatie are inregistrarea:


602 = % 10.000
3022 11.000
308 1.000
a) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile;
b) combustibil dat in sectie pentru consum la prêt standard cu diferente nefavorabile;
c) combustibil dat in consum la pret de achizite;
d) combustibil dat in consum la pret de factura;
e) nici un raspuns nu este corect

75. Ce semnificatie are inregistrarea:


% = 711 12.000
345 12.500
348 500
a) plusuri de produse finite constatate la inventariere la pret standard cu diferente favorabile;
b) plusuri de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;
c) plusuri de materii prime cu diferente favorabile;
d) plusuri de semifabricate cu diferente favorabile;
e) plusuri de semifabricate in diferente nefavorabile.

76. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta
b) % = 5124 - plata unui furnizor in valuta cu diferenta nefavorabila;
401
665
c) 401 = 5412 - plata unui furnizor in valuta din contul bancar
d) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta din acreditiv;
e) 401 = % - plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile.
5121
765

77. Ce semnificatie are formula contabila:


691 = 441
a) inregistrarea unor impozite si taxe locale; d) inregistrarea altor impozite si taxe datorate;
b) inregistrarea impozitului pe profit; e) toate raspunsurile nu sunt corecte.
c) inregistrarea taxei si comisionului vamal in vama
78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
621 = 401
a) sume datorate furnizorilor pentru serviciile c) venit brut datorat salariatilor pentru serviciile
prestate; realizate;
b) venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe d) comisioane datorate pentru expertize
baza de conventie; efectuate;
e) nici un raspuns nu este corect.

79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


423 = 5311
a) plata unui avans privind ajutoarele materiale; d) plata unui avans de trezorerie;
b) plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea); e) toate raspunsurile sunt corecte.
c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

80. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:


a) 626 = 5321; d) 627 = 5321;
b) 635 = 5321; e) 626=5121.
c) 658 = 5321;

81. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital?
a) 1042 = 1011; e) % = 1012
b) 1041 = 1012; 1041
c) 1043 = 1012; 1042
d) 1042 = 1012;

82. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date:


a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie;
b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie;
c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire;
d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare;
e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire amortizate integral.

83. Care din inregistrarile contabile corespund cu explicatia data:


a) 641 = 421 - cheltuieli cu materiale efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;
b) 602 = 302 - cheltuieli cu salariile efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;
c) 6811 = 281 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat;
d) 6588 = 421 - cheltuieli cu materii prime facute pentru dezmembrarea mijlocului fix casat;
e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

84. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte:


a) % = 401 17.850 - achizitii de echipamente de lucru conform facturii;
303 15.000
4426 2.850
b) % = 303 15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariati
603 7.500 cu suportarea a 50% din cost de catre acestia si
4282 7.500 diferenta incluzandu-se pe cheltuieli;
c) 4282 = 4427 1.425 - TVA aferent valorii echipamentului suportat de salariati;
d) 5311 = 4282 8.925 - incasarea prin casierie a cotei suportate de salariati;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

85. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:


a) 354 = 341 - produse reziduale trimise la alte unitati pentru prelucrare;
b) 4111 = 701 - produse reziduale vandute tertilor;
c) 346 = % - produse reziduale restituite dupa
354 prelucrare plus cheltuielile de prelucrare;
401
d) 346 = 711 - produse finite obtinute din procesul de productie;
e) 346 = 354 - produse reziduale trimise tertilor.

86. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 371 = 456 - aport de marfuri la capital;
b) 357 = 371 - marfuri trimise spre pastrare la terti;
c) 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitatilor;
d) 6582 = 371 - donatii de marfuri catre alte unitati;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

87. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


401 = 444
a) impozit datorat de salariati pentru drepturile cuvenite;
b) impozitul asupra ajutoarelor materiale;
c) impozitul datorat asupra drepturilor cuvenite din participarea la profit;
d) impozitul datorat pentru drepturile cuvenite in natura;
e) impozitul pe drepturile banesti cuvenite colaboratorilor unitatii.

88. Ce semnificatie are formula contabila:


4423 = 4424
a) inregistrarea TVA de recuperat de la buget; d) inregistrarea TVA dedus;
b) inregistrarea TVA de plata la buget; e) nici un raspuns nu este corect.
c) compensarea TVA de recuperat cu TVA de plata:

89. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


5314 = 4111
a) incasarea de la clienti a unei creante in lei; b) incasarea prin contul bancar a unei creante in
valuta;
c) incasarea de la un debitor a unei creante in d) incasarea prin casierie a unei creante de la
valuta; clienti in devize;
e) nici un raspuns nu este corect.

90. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate de unitate din alte fonduri decat CAS;
b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate salariatilor din CAS;
c) 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate;
d) 121 = 641 - inchiderea contului de cheltuieli cu salariile;
e) 641 = 4281 - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata pana la sfarsitul anului.

91. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea
profiturilor nete din anii precedenti?
a) 117 = 1011; d)117 = 121;
b)121 = 1012; e) 129 = 117.
c)117 = 1012;

92. Ce exprima urmatoarea formula contabila.


203 = 404
a) achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti;
b) receptia unui proiect de cercetare realizat cu forte proprii;
c) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar;
d) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.

93. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:


2813 = 2131
a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial
b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat
c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral
d) anularea amortizarii mijlocului fix casat
e) toate raspunsurile sunt corecte

94. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 331 = 711 - inregistrarea la sfarsitul lunii a costului productiei in curs de executie;
b) 711 = 345 - stornarea productiei in curs de executie la inceputul lunii urmatoare pentru continuarea
procesului de productie;
c) 345 = 711 - inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii;
d) 341 = 711 - inregistrarea produselor finite terminate la sfarsitul lunii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

95. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 351 = 302 - materiale trimise la terti pentru prelucrare;
b) 303 = % - materiale transformate in obiecte de
351 inventar in urma prelucrarii plus cheltuieli de prelucrare;
401
c) 354 = 346 - produse reziduale trimise la terti pentru prelucrare;
d) 381 = % - ambalaje obtinute din prelucrarea
354 produselor reziduale plus cheltuielile de prelucrare;
401
e) toate formulele contabile sunt corecte.

96. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


% = 401
607
4426
a) cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent;
b) marfuri primite prin donatie;
c) cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent;
d) plusuri de marfuri constatate la inventariere;
e) lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor.

97. Care din explicatiile date corespund formulei contabile?


a) 421 = 444 - inregistrarea impozitului pe salarii;
b) 423 = 444 - inregistrarea impozitului pe ajutoarele materiale;
c) 424 = 444 - inregistrarea impozitului pentru drepturile din participarea la profit;
d) 444=5121 - plata la buget a impozitului pe salarii retinut de unitate;
e) toate formulele contabile sunt corecte.

98.Ce semnificatie are formula contabila :


161 = 505
a) anularea actiunilor rascumparate;
b) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;
c) anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului;
d) emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;
e) nici un raspuns nu este corect.

99. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:


581 = 5311
5121 = 581
a) se ridica bani de la banca;
b) se face plata prin casierie a unei sume de bani;
c) se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;
d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.

100. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 5121 = 503 - vanzari la bursa a unor actiuni la un pret mai mare decat cel de cumparare;
b) 5121 = % - vanzarea unor actiuni la bursa la un pret mai mic decat cel de cumparare;
501
6642
c) 5121 = 506 - vanzarea la bursa a unor obligatiuni la un prêt mai mic decat cel de cumparare;
d) 5121 = % - vanzarea unor obligatiuni la bursa la un pret mai mare decat cel de cumparare;
506
7641
e) toate inregistrarile nu sunt corecte.
101. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea
profitului net din exercitiul curent?
a) 129 = 1012; b) 129 = 1011; c) 1011 = 1012; d) 117 = 1012; e) 121 = 1012.

102. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 404 = 5121 - plata unui furnizor de imobilizari prin casierie;
b) 203 = 721 - receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii;
c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare;
d) 6811 = 2805 - amortizarea aferenta unui program imformatic;
e) 203 = 404 - receptia unui proiect executat in regie proprie.

103. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:


% = 2131
2813
671
a) scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii
b) scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor calamitati
c) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral
d) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral datorita unor calamitati
e) scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui

104. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:


a) soldul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime existente in stoc
evaluate la pret de inregistrare;
b) la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret;
c) la cumparari se utilizeaza contul 4426 TVA deductibila;
d) la vanzari se utilizeaza contul 4427 TVA colectata;
e) pretul de vanzare cu amanuntul are in structura sa si adaosul comercial.

105. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 361 = 711 - animale tinere achizitionate de la terti
b) 361 = 401 - animale tinere obtinute din productie proprie
c) 701 = 361 - descarcarea gestiunii cu animale tinere trecute la animale de munca;
d) 2134 = 722 - animale tinere inregistrate la mijloace fixe (animale de munca);
e) toate inregistrarile sunt corecte.

106. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la
terti(cost prelucrare 5.000 lei):
a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950
301 5.000 351 5.000
4426 950 4426 950

c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950


301 5.000 301 5.000
4427 950 4426 950
e) % = 401 5.950
351 5.000
4427 950

107. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:


418 = %
707
4428
a) livrari de marfuri pe baza de factura; d) livrari de semifabricate fara factura;
b) livrari de marfuri fara acte de insotire; e) livrari de marfuri fara factura.
c) livrari de produse finite fara factura;

108. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 461 = 161 - emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;
b) 505 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;
c) 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente imprumutului din emisia de obligatiuni;
d) 161 = 505 - anularea obligatiunilor si stingerea imprumutului;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

109. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;
b) 401 = 5311 - plata unui furnizor din avansuri de trezorerie;
c) 627 = 5321 - utilizarea timbrelor postale pentru corespondenta;
d) 625 = 542 - plata unor cheltuieli de deplasare prin casierie;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

110. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


671 = %
361
368 (rosu sau negru)
a) calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;
b) descarcarea gestiunii cu animalele vandute;
c) distrugeri de materii prime din calamitati;
d) descarcarea gestiunii cu animalele constatate lipsa la inventar;
e) nici un raspuns nu este corect.

111. Care este semnificatia inregistrarii contabile:


109 = 5121
a) rascumpararea obligatiunilor inainte de termen;
b) cumpararea de la bursa de actiuni pentru revanzare;
c) aport la capital sub forma de actiuni;
d) vanzarea de actiuni cu incasare prin contul bancar;
e) rascumpararea de la actionari a propriilor actiuni.

112. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date.


a) 461 = 7583 - constituirea creantei si a venitului din vanzarea proiectului;
b) 5121 = 461 - incasarea creantei;
c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;
d) 205 = 404 - achizitia unui brevet de la furnizori;
e) 205 = 133 - primirea unui brevet prin donatie.

113. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


232 = 5121
a) plata unor lucrari executate in avans; d) acordarea unui avans antreprenorului de
b) acordarea unui avans unui furnizor; lucrari;
c) acordarea unui avans unui salariat; e) plata in avans a unor lucrari de constructie.

114. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos:


% = 408
601
4428
a) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;
b) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;
c) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului intermitent;
d) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului permanent;
e) nici un raspuns nu este corect.

115. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) % = 401 29.750 - achizitii de animale de la furnizori la cost de achizitie;
361 25.000
4426 4.750
b) 361 = 711 10.000 - inregistrarile sporului in greutate
c) 4111 = % 59.500 - vanzarea animalelor in viu
708 50.000
4427 9.500
d) 606 = 371 25.000 - descarcarea gestiunii cu animalele vandute la pret de achizitie;
711 = 361 10.000 - descarcarea gestiunii cu sporul in greutate;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

116. Ce semnificatie are formula contabila:


401 = 403
a) achitarea furnizorului din contul bancar ;
b) plata furnizorului prin casierie;
c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei;
d) constituirea datoriei fata de furnizor;
e) nici un raspuns nu este corect.

117. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?


a) 418 = 4111 - inregistrarea creantei neincasata devenita incerta
b) 5121 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;
c) 5311 = 4118 - incasarea prin banca a unei creante in litigiu;
d) % = 4118 - creanta irecuperabila trecuta pe pierderi;
654
4427
e) 418 = % - livrari de marfuri cu factura.
707
4428
118. Ce semnificarie are formula contabila:
6868 = 169
a) inregistrarea primelor de rambursare aferente obligariunilor emise;
b) amortizarea primelor de rambursare a obligariunilor;
c) emisiuni de obligariuni cu prime de rambursare;
d) includerea pe cheltuieli a obligariunilor emise cu prima de rambursare;
e) nici un raspuns nu este corect.

119. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


5411 = 5191
a) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in contul bancar;
b) utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pe termen scurt ;
c) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in casierie;
d) deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca;
e) nici un raspuns nu este corect.

120. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


6811 = 281
a) amortizarea terenurilor; c) amortizarea imobilizarilor necorporale;
b) amortizarea imobilizarilor corporale in curs de d) amortizarea imobilizarilor corporale;
executie; e) toate raspunsurile sunt corecte.

121. Ce semnifica articolul contabil:


1012 = 109
a) rascumpararea propriilor actiuni de la actionari; d) reducerea capitalului social prin anularea
b) distribuirea catre salariati a actiunilor proprii; propriilor actiuni rascumparate;
c) aport la capitalul social sub forma de actiuni; e) vanzarea la bursa a propriilor actiuni.

122. Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat partial se inregistrata prin formula
contabila:
a) 6583 = 205; b) 6811 = 205; c) 205 = 2805;
d) 2805 = 205; e) % = 205.
2805
6583

123.Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:


a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza;
b) 212 = 232 - se face receptia definitiva a lucrarilor terminate
c) 212 = 404 - receptia lucrarilor executate in regie proprie;
d) 212 = 722 - receptia lucrarilor executate de o unitate specializata;
e) nici un raspuns nu este corect

124. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) % = 711 15.000 - semnificate obtinute din procesul de
341 16.000 productie la pret standard cu
348 1.000 diferente favorabile;
b) 711 = % 15.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi
341 16.000 prelucrate in alte sectii cu diferente favorabile;
348 1.000
c) 341 = 711 10.000 - semifabricate obtinute din procesul de productie la cost de productie;
d) 711 = 341 10.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte sectii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

125. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 361 = 5311 - achizitii de animale din contul c) 361 = 456 - animale achizitionate de la furnizori;
bancar; d) 361 = 542 - animale achizitionate prin casierie;
b) 361 = 711 - animale primite prin donatie; e) nici o inregistrare nu este corecta.

126. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


% = 408
371
4428
a) intrari de marfuri pe baza de factura; d) achizitii de marfuri de la furnizor cu factura;
b) iesiri de marfuri pe baza de factura; e) achizitii de marfuri fara factura.
c) iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie;

127. Ce semnificatie are formula contabila:


4282 = 706
a) retinerea chiriilor pe statul de plata;
b) chirii datorate de salariati pentru spatiile de locuit ocupate, proprietate a unitatii;
c) venituri inregistrate pentru redeventele datorate din concesiune
d) venituri din vanzarea de produse catre salariatii unitatii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

128. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


501 = 509
a) achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara; d) achizitii de actiuni de la entitati afiliate cu plata
b) achizitii de actiuni proprii cu plata imediata; ulterioara;
c) achizitii de actiuni cu plata ulterioara; e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

129. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in devize din contul curent in lei;
b) 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta existent in contul bancar;
c) 401 = 5121 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv;
d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

130. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


6868 = 169
a) amortizarea echipamentului de protectie si a aparaturii birotice;
b) amortizarea primelor privind capitalul;
c) amortizarea imobilizarilor financiare;
d) prime de rambursare pentru obligatiuni emise si nerascumparate;
e) amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor.

131. Care este formula contabila ce reflecta creanta constituita fata de buget pentru subventia pentru
investitii de primit.
a) 131 = 445 b) 5121 = 445 c) 131 = 7584
d) 445 = 131 e) 5121 = 131

132. Ce semnificatie are formula contabila:


133 = 7584
a) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea imobilizarii primite prin aport la capital;
b) inregistrarea de venituri din subventii pentru exploatare;
c) subventii pentru investitii primite de societate;
d) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea neamortizata a imobilizarii primite prin donatie si scoasa din
evidenta fiind vanduta sau amortizata;
e) nici un raspuns nu este corect.

133. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 404 = 231 - inregistrarea lucrarilor la terminare , fara receptie;
b) 404 = 232 - retinerea avansului acordat anterior din datoria fata de furnizorul de imobilizari;
c) 404 = 5121 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;
d) 401 = 5311 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;
e) 212 = 231 - recepÑia definitiva a unui utilaj executat in regie

134. Ce semnificatie are inregistrarea:


4111 = %
702
4427
a) vanzarea de semifabricate fara facturi; c) vanzarea de semifabricate conform facturii;
b) vanzarea de semifabricate cu incasare directa d) vanzarea de produse finite cu factura;
prin banca; e) vanzarea de produse reziduale cu factura.

135. Ce semnificatie are inregistrarea:


361 = 7582
a) animale primite ca aport la capital; d) animale intrate din productie proprie;
b) animale primite cu titlu gratuit; e) animale achizitionate de la terti.
c) animale achizitionate din avansuri de trezorerie;

136. Care din urmatoarele formule contabile concorda cu explicatia data ?


a) 5412 = 5124 - deschiderea unui acreditiv in valuta;
b) 371 = 401 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;
c) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in lei;
d) 371 = 404 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;
e) 401 = 5411 - plata furnizorului dintr-un acreditiv in valuta.

137. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 4482 =7582 - creante constituite fata de buget pentru varsaminte efectuate in plus;
b) 445 = 131 - inregistrarea unei subventii pentru activitatea de exploatare, de primit de la buget;
c) 5121 = 445 - incasarea de la buget a subventiei;
d) 445 = 741 - inregistrarea unei subventii pentru exploatare de primit de la buget;
e) 4423 = 5121 - virarea la buget a TVA de plata.

138. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


509 = 5121
a) plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate;
b) plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate;
c) plata imediata a actiunilor achizitionate;
d) plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate;
e) nici un raspuns nu este corect.

139. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 542 = 5314 avans acordat in valuta;
b) 623 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;
c) 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila;
542
765
d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de trezorerie;
e) nici un raspuns nu este corect.

140. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 129 = 691 - inchiderea contului de impozit pe profit;
b) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;
c) 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe profit;
d) 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;
e) toate formulele contabile sunt corecte.

141. Care este formula contabila care reflecta incasarea creantei (a subventiei) de la bugetul statului
pentru achizitionarea unui teren:
a) 5121 = 131 b) 5121 = 7584 c) 5121 = 2111 d) 5311 = 131 e) 5121 = 445

142. Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanta cu explicatia data:


a) 461 = 706 - redeventa cuvenita pentru un mijloc fix concesionat (la concendent);
b) 5311 = 461 - incasarea redevenÑei prin contul bancar;
c) 5121 = 461 - incasarea redeventei prin casierie;
d) 6811 = 2805 - inregistrarea cheltuielilor cu redeventa curenta
e) 205 = 167 - predarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar).

143. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 2112 = 722 - receptia unor lucrari de amenajari de teren executate de unitati specializate;
b) 2111 = 462 - aducerea unui teren ca aport la capital;
c) 231 = 456 - aducerea unei constructii ca aport la capital, dar nu s-a facut receptia;
d) 212 = 231 - aducerea unei cladiri ca aport la capital;
e) 2111 = 231 - aducerea unui teren ca aport la capital.

144. Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate:


a) produse finite; d) marfuri;
b) semifabricate; e) productie in curs de executie.
c) produse reziduale

145. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


% = 401
371
4426
a) achizitii de materiale de la furnizori la pret de achizitie;
b) achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii;
c) achizitii de ambalaje de la furnizori la pret de achizitie;
d) achizitii de marfuri de la furnizori la pret de achizitie;
e) achizitii de materii prime de la furnizori.

146. Care din urmatoarele formule contabile, nu sunt in concordanta cu explicatia data?
a) 409 = 767 - inregistrarea unui scont obtinut;
b) % = 408 - receptia provizorie a materilor prime sosite fara factura;
301
4428
c) 409 = 5121 - plata unui avans in vederea livrarii de bunuri;
d) 401 = 409 - retinerea avansului la decontarea datoriei fata de furnizor;
e) 401 = 5411 - plata unui furnizor din acreditiv de la banca.

147. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 481 = 301 - unitatea transmite subunitatilor stocuri de materii prime;
b) 301 = 481 - subunitatile primesc de la unitate stocuri de prime;
c) 482 = 345 - subunitatea A, transmite subunitatii B, stocuri de produse finite;
d) 345 = 482 - subunitatea B, primeste de la subunitatea A stocuri de produse finite;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

148. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5121 = 4111
a) incasarea prin casierie a unei creante de la un client;
b) incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;
c) incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi;
d) incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;
e) nici un raspuns nu este corect.

149. Ce semnificatie are formula contabila :


505 = 5121
a) incasarea obligatiilor emise; d) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;
b) emisiuni de obligatiuni; e) nici un raspuns nu este corect.
c) plata obligatiunilor emise;

150. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


% = 711
345
348
a) costul produselor finite la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv (favorabile-rosu sau
nefavorabile-negru);
b) costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret;
c) costul produselor finite in curs de executie;
d) costul semifabricatelor in curs de executie;
e) toate raspunsurile sunt corecte.
1. Vanzarile de produse finite pe baza de facturi se inregistreaza prin articolul:
 4111 = % 7015 si 4428
 4111 = %7015 si 4427
 418 = % 7015 si 4428
 418 = % 7015 si 4427
2. Descarcarea gestiunii cu produsele finite trimise la targuri sau expozitii, vandute la
sfarsitul targului sau expozitiei se inregistreaza in contabilitate prin articolul
contabil:
 711 = 345 cost de productie
 711 = 354 pret de vanzare fara TVA
 711 = 345 pret de vanzare inclusiv TVA
 711 = 354 cost de productie
3. Informatiile privind pozitia financiara a unei entitati sunt oferite de:
 Bilant
 Contul de profit si pierdere
 Situatia modificarilor capitalurilor proprii
 Situatia fluxurilor de numerar
 Notele explicative la situatiile financiare
4. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute este specifica
 Metodei inventarului permanent
 Metodei inventarului intermitent
 Ambelor metode
 Nici uneia
5. Prin articolul contabil 6021 = 3021 se poate intregistra:
 Lipsa constatata cu ocazia inventarieirii la stocurile de materiale auxiliare
 Plusul constatat cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare
 Consumul de materiale auxiliare
6. Productia in curs de executie din perioada curenta se scoate din evidenta:
 La sfarsitul anului
 La inceputul perioadei urmatoare
 La sfarsitul trimestrului
 Nu se scoate din evidenta
 La sfarsitul perioadei
7. Prin articolul contabil 6023 = 3023 se inregistreaza:
 Materialele pentru ambalat donate
 Consumul de materiale pentru ambalat
 Materialele pentru ambalat constatate lipsa la inventariere
8. Care metoda de contabilitate a stocurilor impune inventarierea obligatorie a
stocurilor la sfarsitul perioadei?
 Metoda inventarului permanent
 Metoda inventarului intermitent
 Metoda global valorica
 Metoda pe solduri
 Nicio varianta corecta
9. Articolul contabil 371 = 607 evidentiaza (evaluarea marfurilor se face la costul de
achizitie):
 Stocul de marfuri constatat prin inventariere, in metoda inventarului
permanent
 Plusul de inventar la marfuri, in metoda inventarului intermitent
 Stocul de marfuri constatat prin inventariere, in metoda inventarului
intermitent
 Plusul de inventar la marfuri, in metoda inventarului permanent
10. Aplicarea principiului (conventiei) necompensarii presupune:
1. Nu este admisa compensarea intre elementele de activ si cheltuieli
2. Nu este admisa compensarea intre elemntele de datorii si venituri
3. Nu este admisa compensarea intre elementele de activ si datorii
4. Nu este admisa compensarea intre elementele de venituri si cheltuieli
 3 si 4
 1 si 2
 1 si 4
 2 si 4
11. Materiile prime trimise de o unitate la subunitati se inregistreaza prin articolul
contabil:
 351 = 301
 301 = 481
 601 = 301
 481 = 301
12. Stocurile se evalueaza in bilant:
 La valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta
 La valoarea realizabila neta
 La cost
 La valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta
 La pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii
13. Metoda inventarului permanent constituie o metoda de:
 Evaluare a intrarilor de stocuri
 Evaluare a iesirilor de stocuri
 Organizare a contabilitatii sintetice a stocurilor
 Organizare a contabilitatii analitice a stocurilor
14. Productia in curs de executie se poate determina:
 Numai prin inventariere
 Numai prin metoda contabila
 Prin inventariere si prin metoda contabila
 Prin calcule prestabilite
 Prin calcule tehnice
15. Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt:
o Cheltuielile si veniturile
o Activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile
o Activele, capitalul propriu si datoriile
16. Prin articolul contabil 301 = 601 se pot inregistra :
 Materiile prime intrate prin donatie
 Materiile prime constatate plus la inventar
 Materiile prime constatate lipsa la inventar
17. Contul 348 ”Diferente de pret la produse ” se crediteaza:
 Cu diferentele de pret nefavorabile repartizate la sfarsitul perioadei aferente
produselor vandute, prin debitul contului 711 „variatia stocutilor”
 Cu diferentele de pret nefavorabile repartizate la sfarsitul perioadei aferente
produselor vandute, prin debitul contului 345
 Cu diferentele de pret favorabile aferente produselor fabricate la sfarsitul
perioadei prin debitul contului 345
 Cu diferentele de pret aferente produselor finite evidentiate ca plus de
inventar prin debitul contului 475
18. Precizati ce elemente se pot regasi in costul de achizitie:
 Costul de cumparare taxele de import si alte taxe nerecuperabile, cheltuielile
de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei
bunurilor respective
 Reducererile comerciale acordate de furnizor si inscrise in factura de achizitie
 Comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte
cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective
19. Prin articolul contabil 3021=6021 se poate inregistra:
a) Consumul de material auxiliare
b) Lipsa constatata cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare
c) Plusul constat cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare

20. Prin articolul contabil 301=308 se inregistreaza :


a) diferentele de pret in minus ( costul de achizitie < pretul prestabilit ) pt materiale
prime aprovizionate
b) diferentele de pret in plus pentru materiile prime aprovizionate
a) c)diferentele valorice constatate la inventariere intre valoarea de inventar
21. La stabilirea marimii entitatilor se iau in calcul urmatoarele criterii:
a) Totalul activelor , veniturile totale si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului
financiar
b) Valoarea stocurilor de marfuri , veniturile din vanzarea marfurilor si numarul mediu
de salariatii in cursul exercitiului financiar
c) Totalul activelor , cifra de afaceri neta si numarul mediu de salariati in cursul
exercitiului financiar
d) Totalul activelor circulante , veniturile din vanzarea marfurilor si cifra de afaceri neta
22. Sistemul contabil dualist :
a) A condus la separarea lucrarilor contabilitatii in doua segmente distincte
b) Este caracterizat printr-o organizare si tratare unitara a tuturor informatiilor
c) A fost dezvoltat in secolul XX , dupa al doilea razboi mondial
23. Sistemul contabil dualist :
a) A condus la separarea lucrarilor contabilitatii in doua segmente distincte
b) Este caracterizat printr-o organizare si tratare unitara a tuturor informatiilor
c) A fost dezvoltat in secolul XX , dupa al doilea razboi mondial
24. Primirea de materii prime drept aport se inregistreaza prin articolul contabil :
a) 301 = 1011
b) 301 = 1012
c) 301 = 456
25. Factura emisa de furnizor cuprinde urmatoarele elemente : pretul cde vanzare
inclusiv TVA 3.570 lei , rabat comercial 10 % , remiza 5 % .Care este obligatia fata
de furnizor ?
a) 3.570
b) 3.448.50
c) 3.180.0.60
d) 3.052.35
26. La determinarea diferentelor de repartizat pentru materiile prime iesite din
gestiune in cursul perioadei, coeficientul de repartizare a diferentelor de pret se
inmulteste cu:
a) Rulajul debitor al contului 301
b) Rulajul creditor al contului 301
c) Sold final al contului 301
d) Rulaj debitor al contului 308
e) Rulaj creditor al contului 308
f) Soldul final al contului 308
27. Rascumpararea obligatiunilor emise la o data anterioara, pentru un pret inferior
valorii de rambursare se poate inregistra prin articolul :
a) 505 = % 161 si 7642
b) 505 = 5121
c) % 505 si 6642 =161
d) 505 = 5311
28. Diferentele de curs valutar nefavorabile apar in contul de profit si pierdere:
a) La cheltuieli de exploatare
b) La venituri financiare
c) La venituri din exploatare
d) La cheltuieli financiare
29. Datoriile fata de asociati se reflecta :
a) In debitul contului 456
b) In creditul contului 455
c) In debitul contului 455
d) In creditul contului 456
30. Care este semnificatia urmatorului articol contabil ?

5081 = 5124 20.000

a) Constituirea unui depozit pe termen scurt in valuta


b) Achizitia de actiuni care vor fi detinute pe termen scurt amanita la plata
c) Dobanda platita pentru obligatiunile detinute pe termen scurt in valuta
d) Achizitia pe actiuni care vor fii detinute pe termen scurt, prin virament bancar in
valuta
31. Sunt considerate stocuri cu ciclu lung de fabricatie :
a) Nu exista stocuri cu ciclu lung de fabricatie
b) Stocurile fabricate in mod curent si repetitiv
c) Stocurile care necesita o perioada mai mare de timp pentru a fii gata in vederea
vanzarii
32. La sfarsitul exercitiului N , dispunem de urmatoarele informatii ( solduri ale
conturilor ) : 601- 5.500 lei, 641- 14.000 lei, 6581 – 800 lei, 667- 500 lei si 6583-
9.000 lei . Care este suma inscrisa in contul de profit si pierdere la ‘’ Cheltuieli de
exploatare – total ‘’ ?
a) 34.500
b) 35.300
c) 35.800
d) 26.300
33. Avansul acordat unui furnizor de materii prime este de 300 lei , inclusiv TVA .
Costul de achizitie al materiilor prime receptionate inscris in factura este de 400
lei fara TVA . Care este suma ce trebuie platita din cont la decontarea facturii ?
a) 300 lei
b) 476 lei
c) 176 lei
d) 119 lei
e) 357 lei
34. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile :
a) 308 = 401 14.000 diferente de pret in minus aferente materialelor consumabile
receptionate de la furnizori
b) 301 = 308 14.000 diferente de pret in minus aferente materialelor prime intrate
in gestiune prin cumpararea din avansuri de trezorerie
c) 308 = 601 14.000 diferentele de pret in plus aferente materiilor prime iesite din
gestiune
35. Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse de la inceputul si sfarsitul
perioadei de gestiune nu influenteaza:
a) Valoarea adaugata
b) Productia exercitiului
c) Venituri din vanzarea marfurilor
36. Serviciile in curs de executie sunt incluse in categoria :
a) Imobilizarilor necorporale
b) Cheltuieli in avans
c) Stocurilor
d) Cheltuielilor periodice
37. Plata salariilor se poate inregistra :
a) 421 = 5311
b) 421 = 427
c) 421 = 5121
d) 6421= 5121
38. Precizati care este semnificatia urmatorului articol contabil :

401 = 403 45.000

a) Valoarea biletelor la ordin subscrise de catre un furnizor


b) Plati efectuate catre furnizor
c) Valoarea cambiilor acceptate de la furnizor
39. Materiile si materialele disponibile, fara miscare, pentru a putea fi vandute
tertilor:
a) Se transfera la materiale aflate la terti
b) Se transfera la marfuri
c) Se transfera la marfuri in custodies au consignatie la terti
d) Cu ocazia vanzarii se inregistreaza pe venituri din activitati diverse
e) Cu ocazia vanzarii se inregistreaza pe alte venituri din exploatare
40. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole contabile:
a) 3024 = 6024 4000 piese de schimb primate cu titlu gratuit
b) 3022 = 481 4000 materiale auziliare primate de la alte subunitati fara
personalitate juridica
c) 301 = 308 4000 diferente de pret in minus aferente materiilor prime
achizitionate de…….
41. La o societate comerciala, datele din contabilitatea curenta privind soldurile
conturilor se prezinta astfel: 212 = 70.000 lei, 2812 = 22.000 lei, 301 = 9.000 lei, 391
= 4000 lei, 4091 = 8.000 lei, 419 = 5000 lei, 303 = 1000 lei, 5121, sold debitor 10.000
lei. Care este valoarea activelor circulante in bilant?
a) 31.000
b) 33.000
c) 24.000
d) 28.000
e) 29.000
42. Care este inregistrarea coreta privind distrugerea unui stoc de materii prime ca
urmare a unor calamitati naturale?
a) 121 = 301
b) 601 = 301
c) 6581 = 301
d) 6582 = 301
e) 6587 = 301
43. In situatia evaluarii si inregistrarii in contabilitate a materiilor prime la costul
standard, sunt adevarate enunturile:
a) Soldul debitor al contului 308 “ Diferente de pret la materii prime si materiale”
se cumuleaza cu soldul debitor al contului 301 “ Materii prime” la cost standard,
astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor de materii prime la
costul de achizitie
b) Soldul creditor al contului 308 “ Diferente de pret la materii prime si materiale”
se scade din soldul debitor al contului 301 “ Materii prime” la cost standard,
astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor de materii prime la
costul de achizitie
c) Nu este adevarata nici una dintre variante
44. Cheltuielile reprezinta:
a) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
distribuirea catre actionari;
b) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu;
c) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor;
d) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
contributii ale actionarilor;
e) Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
distribuirea acestora catre actionari;
Universitatea "Andrei Saguna" avizat:titular de disciplina:
Facultatea de Stiinte Economice lector univ. dr. Neluta Mitea

INTREBARI GRILA LA DISCIPLINA: CONTABILITATE

Nr nr continutul intrebarii nr curs


intreb. raspuns
1 Contabilitatea reprezintă: 1
un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite
a informaţii despre o entitate identificabilă
b o metoda de prelucrare a datelor privind operaţiunile efectuate de o entitate identificabilă
un sistem informaţional care pune la dispoziţia publicului larg informaţii despre o entitate
c identificabilă
2 Contabilitatea financiară are ca obiect: 1
înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul, calcularea rezultatelor
financiare şi întocmirea situaţiilor financiare pentru furnizarea de informaţii
a contabile
înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul pentru furnizarea de
b informaţii contabile
înregistrarea tuturor modificărilor ce au loc în structura activelor şi pasivelor, a
c cheltuielilor şi veniturilor
3 Contabilitatea internă de gestiune are ca obiect 1
evidenţa, calculul şi controlul costurilor cu degajarea informaţiei contabile
a utilizării externe
evidenţa, calculul, analiza , controlul costurilor şi rezultatelor analitice pe
feluri de produse, lucrări, servicii, precum şi pe subdiviziuni organizatorice
b interne ale unităţii şi are ca scop principal controlul factorilor de producţie;
calculul şi înregistrarea costurilor şi rezultatelor analitice pe unitate de produs şi
c furnizarea informaţiei contabile destinate utilizării interne de către acţionari.
4 Utilizatorii de informaţii contabile sunt: 1
investitorii de capital, societăţile comerciale, administraţiile financiare, bancherii,
a furnizorii, clienţii, salariaţii
investitorii de capital, bancherii, furnizorii şi alţi creditorii, managerii,
b clienţii, salariaţii, guvernul şi publicul larg
investitorii de capital, bancherii, creditorii, debitorii, salariaţii, acţionarii,
c guvernul, camerele de comerţ, administraţiile financiare, publicul larg.
5 Obiectivul situaţiilor financiare este: 1
de a furniza informaţii despre elementele de activ, pasiv, venituri, cheltuieli, capital social,
a asociaţi
de a furniza informaţii despre poziţia financiară a firmei, modificările acesteia şi
b rezultatele exerciţiulu
de a furniza informaţii despre situaţia financiară şi modificările capitalului propriu pentru
c asociaţi.
6 Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare sunt: 1
a inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea, comparabilitatea
b inteligibilitatea, fidelitatea, relevanţa, comparabilitatea
c relevanţa, comparabilitatea, puritate, inteligibilitate
d inteligibilitate, relevanţă, realitatea, fidelitatea, comparabilitatea, credibilitatea
7 Limite ce privesc informaţia relevanta şi credibilă: 1
a exactitatea, oportunitatea, echilibrul între caracteristicile calitative
b oportunitatea, raportul cost – beneficiu, echilibrul între caracteristicile calitative
c raportul cost-beneficiu, facilitatea, oportunitatea
8 Elemente modelate prin situaţii financiare: 2
a active, pasive, venituri, cheltuieli, rezultate, cont de profit şi pierdere
b active, datorii, capital propriu, cheltuieli, venituri
c active, datorii, cheltuieli, venituri
9 Conform IFRS – activul reprezintă: 2
o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente trecute, de la care
a se aşteaptă beneficii viitoare pentru entitate
o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente prezente, de la care se
b aşteaptă beneficii viitoare
o resursă controlată de întreprindere sub forma activelor de la care se aşteaptă beneficii
c prezente pentru entitate
10 Datoriile se definesc ca: 2
obligaţii trecute ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora
se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu beneficii economice pentru
a entitate
obligaţii viitoare ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora
b se aşteaptă să rezulte intrări de beneficii economice pentru entitate
obligaţii prezente ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin
decontarea cărora se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu
c beneficii economice din entitate
11 Capitalul propriu reprezintă: 2
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în patrimoniul întreprinderii, după
a deducerea tuturor cheltuielilor sale
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în activele întreprinderii, după
b deducerea tuturor datoriilor sale
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în bilanţul contabil, după deducerea
c pasivelor
12 Veniturile constituie: 2

creşteri ale încasărilor înregistrate în exerciţiul financiar sub forma intrărilor sau creşterilor
de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat scăderi ale capitalului propriu,
a altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capitalul propriu
creşteri ale beneficiilor economice care au ca rezultat creşteri ale capitalului social, altele
b decât cele legate de distribuirea dividendelor
creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în exerciţiul financiar sub forma
intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat
creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor
c la capitalul propriu
13 Cheltuielile constituie: 2
creşteri ale plăţilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma intrărilor
de active sau creşterilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu,
a altele decâtale
diminuări cele legate de sumele
beneficiilor economicedistribuite proprietarilor
înregistrate in exerciţiu financiar curent sub
forma de ieşiri (scăderi) de active sau creşteri de datorii care au ca rezultat
diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele legate de sumele distribuite
b proprietarilor
diminuări ale beneficiilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub
forma intrărilor de active sau scăderilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale
c capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capital
14 Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare 2
este procesul de eliminare din bilanţ sau din contul de rezultate a unui element
care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile:
a probabilitatea
este beneficiului
procesul de încorporareeconomic viitor
în bilanţ sauşiîncredibilitatea evaluăriia(libere
contul de rezultate unui de
element care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat
criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea
b evaluării (libere de creare şi deformare)
este procesul de aprobare a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere. Pentru
aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi
c credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare)
15 Menţinerea capitalului financiar presupune: 2
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor
nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a
a activelor nete la începutul perioadei
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a
activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară
sau monetară a activelor nete la începutul perioadei, după excluderea
oricăror distribuiri către proprietari şi a oricăror contribuţii din partea
b proprietarilor în timpul perioadei analizate
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor
nete la începutul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a
activelor nete la sfârşitul perioadei, după excluderea oricăror distribuiri către
proprietari şi a oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei
c analizate
16 Valoarea matematică contabilă (VMC) a acţiunii este dată de relaţia 3
a VMC = Activ net contabil : Număr acţiuni
b VMC = Activ contabil: Număr acţiuni
c VMC = Activ real : Valoare acţiuni
17 Valoarea nominală (VN) a acţiunii este dată de relaţia 3
a VN = Capital propriu : Număr acţiuni
b VN = Capital social : Număr acţiuni
c VN = Capital social : Valoare acţiune
18 Valoarea de randament (VR) a acţiunii este dată de relaţia 3
VR = (Dividend total distribuit + cota parte din profit pe acţiune încorporată în
a rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă
VR = (Dividend intrinsec distribuit pe acţiune + cotă din rezerve)/ Rata medie a
b dobânzii pe piaţă
VR = (Dividend mediu distribuit pe acţiune + cota parte din profit pe acţiune
c încorporată în rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă
19 Evidenţa capitalului social se realizează prin contul: 3
101 „Capital social”, cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin creditare si se
creditează cu constituirea şi creşterea capitalului şi se debitează cu
a micşorarea, lichidarea capitalului
101 „Capital social”, cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin debitare se
debitează cu micşorarea, lichidarea capitalului şi se creditează cu constituirea şi
b creşterea capitalului
1012, capital social, cont de activ: se creditează cu constituirea şi creşterea
c capitalului şi se debitează cu micşorarea, lichidarea capitalului
20 Creşterea capitalului social poate fi făcută prin: 4
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni interne (încorporarea rezervelor
şi primelor de capital, repartizarea profitului) şi conversia obligaţiunilor în
a acţiuni
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni interne (încorporarea veniturilor în
b profit, a primelor şi rezervelor în capital) şi conversia acţiunilor în obligaţiuni
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni externe, operaţiuni interne
(încorporare rezerve şi prime de capital) şi conversia primelor privind rambursarea
c obligaţiunilor în acţiuni
21 Valoarea drepturilor de subscriere (DS) este dată de relaţia 4
a Valoarea contabilă netă – Valoarea contabilă nouă
b Valoarea contabilă veche – Valoarea contabilă nouă
c Valoarea contabilă veche - Valoarea contabilă intrinsecă
22 Micşorarea capitalului
acoperirea pierderilor,social poate avea
rambursare loc prin
către acţionari, răscumpărarea acţiunilor 4
a proprii
retragerea acţionarilor, răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii, acoperirea rezervelor
b negative din reevaluare
c acoperirea pierderilor, rambursarea către acţionari, răscumpărarea şi anularea acţiunilor
23 Amortizarea capitalului social:
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din rezervele disponibile sau
a din beneficiu
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din primele de capital sau din
b beneficiu
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
c mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din venituri curente
Cresterea capitalului social prin subscrierea 10 actiuni x 1000 lei VN12000 lei = 12000 lei
24 VE: 4
456 = % 12.000
1012 2.000
a 1041 10.000
5121 = % 12.000
1012 10.000
b 1041 2.000
456=% 12.000
1011 10.000
c 1041 2.000
25 Varsarea aportului in numerar 1200 lei la cresterea capitalului social: 4
a 456 = 5121 1200
b 5121=456 1200
c 5121 = 1012 1200
26 Trecerea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat 1000 lei se face: 4
a 453 = 1012 1000
b 1012 = 1011 1000
c 1011=1012 1000
Rascumpararea in numerar a actiunilor proprii 10 actiuni x 1400 lei valoarea rascumparata
27 : 4
a 109=5311 14000
b 5311 = 109 14000
c 1012 = 5311 14000
Vanzarea in numerar a 10 actiuni proprii rascumparate la un pret de 1500 lei: (valoare
28 rascumparare 1400 lei) 4
5121 = % 15000
109 14000
a 764 1000
b 5121 = 109 15000
% = 5121 15000
109 14000
c 664 1000
29 Primele de capital reprezintă: 5
excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de fuziune); între
valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de emisiune); între
valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie); între
valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de aport a
a obligaţiunilor în acţiuni)
excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de emisiune);
între valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de fuziune);
între valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de aport);
între valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de
b conversie a obligaţiunilor în acţiuni)
excedentul dintre valoarea nominală şi valoarea emisiune (prime de fuziune); între
valoarea nominală (sau intrinsecă) şi valoarea lor contabilă (prime de emisiune); între
valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie); între
valoarea nominală a unei acţiuni şi valoarea obligaţiuni (prime de aport a obligaţiunilor în
c acţiuni)
30 Contul 104 „Prime de capital” este: 5

este cont de pasiv; se creditează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve. se
debitează cu primele de capital constituite la creşterea, fuziunea capitalului social şi
a conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente

este cont de activ; se debitează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve se
creditează cu primele de capital constituite la creşterea, fuziunea capitalului social şi
b conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente
este cont de pasiv; se creditează cu primele de capital constituite la creşterea,
fuziunea capitalului social şi conversia acţiunilor în obligaţiuni şi se debitează cu
primele încorporate în capitalul social sau rezerve şi soldul creditor reprezintă
c primele de capital existente
31 Rezervele reprezintă: 5
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont sintetic
de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve statutare”, 1064
a „Rezerve pentru acţiuni proprii”, 1068 „Alte rezerve”
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont
sintetic de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve
legale”,”, 1063 Rezerve statutare contractuale, 1064 Rezerve de valoare justa , 1065
b Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare , 1068 „Alte
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont sintetic
de gradul II care se dezvoltă pe trei conturi de gradul III: 1161 „Rezerve legale”, 1162
c „Rezerve pentru acţiuni proprii”, 1168 „Alte rezerve”
32 Contul 106 „Rezerve legale” este: 5
este cont de pasiv; se creditează cu ocazia constituirii rezervelor din diverse surse
şi se debitează pe măsura consumării rezervelor. Soldul creditor reprezintă
a rezervele constituite şi neutilizate
este cont de pasiv; se creditează pe măsura consumării rezervelor. Se debitează cu
ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. Soldul creditor reprezintă rezervele
b constituite şi neutilizate
este cont de activ; se debitează pe măsura consumării rezervelor şi se creditează cu
ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. Soldul creditor reprezintă rezervele
c constituite şi neutilizate
33 Contul 121 „Profit şi pierdere” este: 5
cont sintetic de gradul I de pasiv.; se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a
veniturilor şi se debitează cu închiderea (creditarea) cheltuielilor; soldul creditor reprezintă
a profitul obţinut, supus repartizării.

cont sintetic de gradul I bifuncţional (pasiv în cazul profitului, activ în cazul


pierderii); se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează
cu închiderea (creditarea) cheltuielilor; soldul creditor reprezintă profitul obţinut,
b supus repartizării; soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită
cont sintetic de gradul II, de activ (pasiv în cazul profitului, activ în cazul pierderii); se
creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează cu închiderea
c (creditarea) cheltuielilor; soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită
34 Contul 129 „Repartizarea profitului”: 5

este cont de procese economice cu funcţie contabilă de activ; se debitează, la sfârşitul


exerciţiului, cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul exerciţiului
a cu profitul net repartizat; soldul debitor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii
este cont de regularizare cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează la începutul
exerciţiului cu profitul net repartizat şi se debitează, la sfârşitul exerciţiului, cu profitul net
b repartizat pe destinaţii; soldul creditor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii
este cont de regularizare cu funcţie contabilă de activ; se debitează, la sfârşitul
exerciţiului, cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul
exerciţiului cu profitul net repartizat; soldul debitor reprezintă profitul net repartizat
c pe destinaţii
Anularea capitalului social pentru 10 actiuni rascumparate VN = 1000 lei/bucata , valoare
35 de rascumparare 1400 lei/bucata 5
% = 109 14000
1012 10000
a 1068 4000
% = 1012 14000
109 10000
b 658 4000
c 109 = 1012 14000
36 Vanzarea in numerar a 10 actiuni rascumparate (VR = 1400) la pret de vanzare 1200 : 5
a 109 = 1012 14000
% = 109 14000
5121 12000
b 664 2000
% = 1012 14000
5121 12000
c 664 2000
Utilizarea primelor de emisiune la cresterea capitalului social in suma de 1000 lei se
37 inregistreaza: 5
a 1012 = 1041 1000
b 456 = 1011 1000
c 1041=1012 1000
38 Utilizarea primelor de fuziune prin acoperirea cheltuielilor cu fuziunea 2000 lei: 5
a 1042=201 2000
b 201 = 1042 2000
c 1042 = 658 2000
39 Se constituie rezerve din prime de emisiune 1000 lei: 5
a 106 = 1011 1000
b 106 = 1043 1000
c 1041=106 1000
Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare
limita(bruta): diferenta dintre reevaluarea mijlocului de transport este 425 si
40 diferenta din reevaluarea amortizarii este 255 5
2133 = 106 425
a 106 = 2813 225
2133 = 105 425
b 105 = 2813 225
2133 = 117 425
c 117 = 2813 225
Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare neta : valoarea
de inregistrare a mijlocului de transport este 200, valoarea dupa reevaluare este 625 (
diferenta din reevaluare 425) Valoarea de inregistrare a amortizarii 120 si valorea dupa
41 reevaluare a amortizarii 375 (diferenta din reevaluare 225) 5
2133 = 2813 120
a 2813 = 2133 170
2813=2133 120
b 2133=105 170
2813 = 2133 120
c 105 = 2133 170
La sfarsitul exercitiului financiar, dupa aprobarea bilantului profitul propus la repartizare se
42 repartizeaza la: 2000 lei rezerve si restul dividende 5
117 = % 10 000
1068 8000
a 457 2000
% = 117 10 000
1068 2 000
b 457 8 000
117=% 10 000
1068 2 000
c 457 8 000
43 Se inregistreaza reportarea pierderii exercitiului N in N+1 de 10 000 lei: 5
a 117 = 121 12000
b 117 = 129 12 000
c 121 = 117 12 000
44 Cresterea capitalului social din profit reportat 12 000lei: 5
a 121 = 106 12 000
b 1012 = 117 12 000
c 117 = 1012 12 000
45 Se inregistreaza inchiderea contului de venit 500 si cheltuieli 300 prin contul de rezerve: 5
121 = cls7 500
a cls6= 121 300
cls 7 = 121 500
b 121= cls 6 300
cls7 = 121 300
c 121= cls6 500
46 Incorporarea rezervelor in capitalul social 1000 lei se inregistreaza : 5
a 105 = 1011 1000
b 1012 = 106 1000
c 106 = 1012 1000
47 Subvenţiileobţinute
resursele pentru investiţii reprezintă:
de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea 6
procurării sau creării de active imobilizate, de asemenea activele imobilizate primite
cu titlu gratuit prin donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii
a patrimoniului
resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării
sau creării de active circulante, de asemenea activele circulante primite cu titlu gratuit prin
b donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii patrimoniului
resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării
sau creării de active imobilizate, de asemenea activele imobilizate primite cu titlu oneros
c prin donaţie şi cele constatate în minus cu ocazia inventarierii patrimoniului
48 Contul 131 „Subvenţii pentru investiţii” este: 6
cont de sursă de finanţare, cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează cu subvenţiile
încasate de la stat sau din alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea bunurilor de
natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere; se
debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau
realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate; Soldul debitor reprezintă subvenţiile pentru
a investiţiile primite
cont de sursă de finanţare, cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează cu
subvenţiile încasate de la stat sau din alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea
bunurilor de natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în
plus la inventariere; se debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor
pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate; Soldul
creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în pasiv ca sursă de
b finanţare a imobilizărilor create pe această cale.
cont de regularizare, bifuncţional; se creditează cu subvenţiile încasate de la stat sau din
alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea bunurilor de natura activelor imobilizate
primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere; se debitează cu cotele părţi din
subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea
imobilizărilor finanţate; Soldul creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în
pasiv ca sursă de finanţare a imobilizărilor create pe această cale. Soldul debitor
c reprezintă subvenţiile subvenţiile pentru investiţiile primite
49 Provizioanele se constituie: 6
din profit pentru datorii clar precizate în ceea ce priveşte natura lor, dar care, la data
închiderii bilanţului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminate ca valoare sau dată de
a producere
în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura lor,
dar care, la data închiderii bilanţului, sunt probabile sau incerte şi determinate ca valoare
b sau dată de producere
în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura
lor, dar care, la data închiderii bilanţului, sunt probabile sau certe, dar
c nedeterminate ca valoare sau dată de producere
50 Inregistrarea subventiei de primit in suma de 50.000 lei: 6
a 455 = 131 50.000
b 461 = 161 50.000
c 445 = 131 50.000
51 Incasarea subventiei apobate in suma de 50.000 se inregistreaza : 6
a 131 = 758 50.000
b 5121 = 445 50.000
c 5121 = 131 50.000
Factura furnizorului pentru investitia in curs in suma de 90.000 lei plus TVA se
52 inregistreaza: 6
% = 409 107.100
231 90.000
a 4427 17.100
% = 404 107.100
231 90.000
b 4426 17.100
% = 408 107.100
321 90.000
c 4426 17.100
53 Plata facturii furnizorilor de imobilizari in suma de 107100: 6
a 404 = 5191 107.100
b 5211 = 404 107.100
c 404 = 5121 107.100
54 Receptia si punerea în folosinţă a investiţiei in suma de 90.000 lei se inregistreaza: 6
a 212 = 231 90.000
b 212 = 281 90.000
c 281 = 212 90.000
55 Restituirea subvenţiei nefolosite in suma de 10.000 lei se inregistreaza: 6
a 5121 = 131 10.000
b 131 = 5121 10.000
c 455 = 5121 10.000
56 Amortizarea investiţiei in suma de 9000 lei se inregistreaza: 6
a 681 = 212 9000
b 681 = 2812 9000
c 6911 = 2812 9000
57 Amortizarea subvenţiei (50.000 – 10.000):10 ani =4000 lei se inregistreaza: 6
a 131 = 2812 4000
b 6811 = 131 4000
c 131 = 7584 4000
58 Inregistrarea subvenţiei de primit in suma de 50.000 lei conform IAS 20: 6
a 455 = 472 50.000
b 445 = 131 50.000
c 445 = 472 50.000
59 Restituirea subvenţiei nefolosite 10. 000 lei conform IAS 20 se înregistrează 6
a 472 = 5121 10.000
b 472 = 581 10.000
c 5121 = 472 10.000
60 Amortizarea subvenţiei 4.000 lei pe an conform IAS 20 se înregistrează: 6
a 472 = 131 4000
b 472 = 7584 4000
c 6811 = 2811 4000
61 Rambursarea subvenţiei 40.000 lei si amortizate 4.000 se înregistrează 6
% = 4481 40.000
131 36.000
a 6588 4.000
% = 4481 40.000
131 38.000
b 7588 4.000
% = 4481 40.000
131 36.000
c 6588 4.000
62 Plata subvenţiei rambursate 40.000 lei se înregistrează 6
a 131 = 5121 40.000
b 4481 = 5121 40.000
c 5121 = 131 40.000
63 Inregistrarea subventiei de primit pentru dispobil de personal in suma de 10.000 lei: 6
a 7451 = 445 10.000
b 445 = 7415 10.000
c 461 = 6415 10.000
64 Inregistrarea primirii subventiei anuntate 10.000 lei: 6
a 5121 = 455 10.000
b 445 = 5121 10.000
c 5121 = 445 10.000
65 Constituirea provizionalor pentru litigii 5000 lei: 6
a 1612 = 7812 5000
b 1511= 6812 5000
c 6812 =1511 5000
66 Diminuarea si anularea provizioanelor pentru litigii in suma de 1000 lei 6
a 7812 = 1511 1000
b 1511 = 7812 1000
c 1511 = 6812 1000
Inregistrarea in contabilitate a unei sonde achizitionare 5000 lei conform facturii TVA 19% ,
67 cheltuieli cu demontarea 800: 6
2131 = % 5800
404 5000
1513 800
a 4426=404 950
2131 = % 5800
404 800
1513 5000
b 4427=404 950
% = 2131 5800
404 5000
1513 800
c 4426=404 950
68 Împrumuturile
datorii pe termenemisiuni
din de obligaţiuni
lung create denumite
prin vânzarea şi credite
de titluri obligatare
de credite reprezintă:
negociate către 7
a public
b datorii pe termen scurt create prin vânzarea de titluri de valoare negociate către public
c datorii pe termen lung create prin vânzarea de acţiuni negociate către public
69 Obligaţiunile sunt: 7
a obligaţiuni curente cu câştig, obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie

b obligaţiuni ordinare, obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie


obligaţiuni ordinare, obligaţiuni extraordinare, obligaţiuni cu primă de rambursare şi
c obligaţiuni cu loterie
70 Contul 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni” este: 7
cont de activ; în debit se înregistrează suma împrumuturilor din emisiuni rambursate,
valoarea obligaţiunilor emise, răscumpărate şi anulate, împrumuturile din emisiuni de
obligaţiuni convertite în acţiuni, iar în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute
la valoare de rambursare şi suma primelor de rambursare. Soldul debitor reprezintă
a împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.
cont de pasiv; în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute la valoare de
rambursare şi suma primelor de rambursare, iar în debit se înregistrează suma
împrumuturilor din emisiuni rambursate, valoarea obligaţiunilor emise,
răscumpărate şi anulate, împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în
acţiuni. Soldul creditor reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni
b nerambursate.
cont de pasiv; în credit se înregistrează suma împrumuturilor restituite la valoare de
rambursare şi suma primelor de rambursare, iar în debit se înregistrează suma
împrumuturilor din emisiuni rambursate, valoarea obligaţiunilor emise, răscumpărate şi
anulate, împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni. Soldul creditor
c reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni rambursate.
Emisiunea de obligatiuni conform prospectului de emisiune in valoare 30000lei se
71 inregistreaza: 7
a 161= 461 30000
b 455 = 161 30000
c 461 = 161 30000
Incasarea in numerar a valorii obligatiunilor ( valoare de emisiune = valoare nomianala=
72 30000) se inregistreaza: 7
a 5311=461 30000
b 461 = 5311 30000
c 161 = 461 30000
Castigurile acordate prin tragere la sorti in valoare de 5000 lei in cazul rambursarii
73 obligatiunilor se inregistreaza: 7
a 1681 = 5311 5000
b 668 = 5311 5000
c 5311 = 1681 5000
Ramburasare in numerar a imprumutului din emisiunea de obligatiuni in suma de 30000 se
74 inregistreaza : 7
a 1681 = 5311 30000
b 161 = 5311 30000
c 5311 = 161 30000
75 Inregistrarea dobanzii la imprumuturi din emisiune din obligatiuni in suma de 4500 este: 7
a 1681 = 666 4500
b 686 = 161 4500
c 666 = 1681 4500
Emisiunea de obligatiuni cu prima de rambursare , valoare nominala 3500 pe valoare de
76 emisiune 3000 se inregistreaza: 7
% = 161 35000
461 30000
a 169 5000
% = 161 35000
461 30000
b 1681 5000
c. 161 = % 35000
461 30000
c 169 5000

77 Contractarea creditului bancar cu termen lung 100000, cu dobanda 5% se inregistreaza: 7


5121 = 1621 100000
a 1682 = 666 5000
5121 = 666 100000
b 666 = 162 5000
5121 = 1621 100000
c 666 = 1682 5000
Rambursarea creditului bancar cu termen lung 100000 lei si a dobanzilor aferente 5 % se
78 inregistreaza: 7
% = 5121 105000
1621 5000
a 1682 100000
% =5121 105000
1621 100000
b 1682 5000
% = 5121 105000
1621 100000
c 666 5000
79 Prin valoarea justă se înţelege 8
suma pentru care un pasiv ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în
a cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv
suma pentru care un activ ar putea fi schimbat conform unui contract între două părţi aflate
b în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv
suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în
c cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ determinat obiectiv
80 Evaluarea contabilă a imobilizărilor se face: 8

a la intrare, la inventariere, la închiderea exerciţiului şi la data ieşirii din patrimoniu


b la intrare, la inventariere, la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune

c la intrare, la închiderea exerciţiului, la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune
81 Valoarea de achiziţie conform (I.A.S.16) este alcătuită din:
preţ de vânzare, taxe vamale şi alte taxe nedeductibile, toate veniturile directe necesare
a punerii bunului în stare de funcţionare
preţ de cumpărare, taxe vamale şi alte taxe nedeductibile, toate cheltuielile directe
b necesare punerii bunului în stare de funcţionare
preţ de vânzare, taxe vamale şi alte taxe deductibile, toate cheltuielile directe necesare
c punerii bunului în stare de funcţionare
82 Costul de producţie care este format din: 8

costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,


costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile reparării utilajelor folosite,
a rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale, alte costuri cu desfacerea
costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,
costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile dobânzilor la împrumuturi
pentru imobilizări, rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale, alte costuri cu
b desfacerea
costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,
costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile îndatorării în cazul opţiunii
pentru tratamentul alternativ al acestora, rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele
c normale, alte costuri delimitate în mod direct
83 Conturile din grupa 20 sunt: 9
după conţinutul economic imobilizări financiare şi după funcţia contabilă conturi de activ;
se debitează cu valoarea imobilizărilor financiare intrate şi se creditează cu valoarea
imobilizărilor financiare ieşite; soldul debitor reflectă valoarea imobilizărilor aflate în
a patrimoniu
după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi
de activ; se debitează cu valoarea imobilizărilor necorporale intrate şi se creditează
cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite; soldul debitor reflectă valoarea
b imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniu
după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi de
pasiv; se creditează cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite şi se debitează cu
valoarea imobilizărilor necorporale intrate; soldul creditor reflectă valoarea imobilizărilor
c necorporale aflate în patrimoniu
84 Concesiunea este: 9
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul vinde condiţionat şi pe un timp
determinat dreptul de posesiune a unor servicii publice sau anumite bunuri în schimbul
a unor redevenţe
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi pe un
timp nedeterminat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite bunuri în
b schimbul unor servicii
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi
pe un timp determinat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite
c bunuri în schimbul unor redevenţe
85 Imobilizări necorporale sau intangibile cuprind: 9
activele identificabile nemonetare fără suport material şi deţinute pentru utilizare în
procesul de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate
a terţilor sau pentru scopuri administrative
activele identificabile nemonetare cu suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul
de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru
b scopuri administrative
activele identificabile monetare fără suport material şi deţinute pentru a fi utilizate în
comerţ sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri
c administrative
86 Cheltuielile cu costituirea unei societati comerciale in suma de 1000 se inregistreaza: 9
a 208 = 5311 1000
b 201 = 5311 1000
c 5311=201 1000
Amortizarea cheltuielilor de constituire 10000lei in 2 ani si scoaterea acestora din evidenta
87 se inregistreaza: 9
201= 6811 5000(x2ani)
a 201=2801 10000
6811 = 201 5000(x2ani)
b 2801=201 10000
6811 = 2801 5000 (x 2 ani)
c 2801 = 201 10000
88 Acoperirea cheltuielilor de constituire 2000lei din prime de emisiune se inregistreaza: 9
a 1041 = 201 2000
b 1044 = 201 2000
c 1041= 207 2000
Factura privind lucrarile de cercetare-dezvoltare in curs de executie 10000lei +TVA se
89 inregistreaza: 9
404= % 11900
233 10000
a 4426 1900
% = 404 11900
233 1900
b 4426 10000
% = 404 11900
233 10000
c 4426 1900
Receptia finala a documentatiei privind cercetarea dezvoltarea societatii dupa 2 facturi de
90 lucrari in curs de executie a 10000 lei + TVA fiecare se inregistreaza: 9
a 203 = 233 1000
b 233=203 1000
c 208 = 233 1000
91 Intrarea unei concesiuni in suma de 5000 lei in subventie se inregistreaza: 9
a 205 = 131 5000
b 131 = 205 5000
c 208 = 131 5000
92 Intrarea unei concesiuni in suma de 5000 lei prin aport la capital:
a 207= 456 5000
b 456 = 205 5000
c 205 = 456 5000
Inregistrarea fondului comercial 30.000lei la achizitie cladire in valoare de 100.000 lei +
93 TVA 19% se inregistreaza: 9
404 = % 154700
212 100.000
207 30.000
a 4426 24700
% = 404 154700
212 100.000
207 30.000
b 4426 24700
% = 404 154700
212 30.000
207 100.000
c 4426 24700
Amortizarea anuala a cladirii 5000lei si amortizarea fondului comercial al cladirii 2000 lei
94 se inregistreaza: 9
2812 = 6811 5000
a 6811=2807 2000
6811 = 2812 2000
b 6811 = 2807 5000
6811 = 2812 5000
c 6811 = 2807 2000
95 Nu sunt considerate imobilizări corporale: 10
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca
scop restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ai D391;
*construcţiile şi instalaţiile provizorii;
*animalele tinere, animalele de îngrăşat, păsări şi colonii de albine;
*echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
a *pădurile
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca scop
creşterea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora;
*construcţiile şi instalaţiile;
*animalele tinere, animalele de îngrăşat, păsări şi colonii de albine;
*echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
b *pădurile
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca scop
restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora;
*construcţiile şi instalaţiile;
*pasarile, animalele de prăsilă;
* echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
c * pădurile
Concesionarea unei cladiri in valoare 100.000 si a redeventei lunare de 5000lei se
96 inregistreaza: 10
167= 205 100.000
a 612 = 5121 5.000
205 = 167 100.000
b 612 = 5121 5000
212 = 167 100.000
c 612 = 5121 5.000
97 Se restituie bunul luat in concesiune (cladire) in valoarea 1 000 000 10
a 167 = 212 1 000 000
b 205 = 212 1 000 000
c 167 = 205 1 000 000
Inregistrarea dobanzii aferente concesiunii si plata acesteia in suma de 300 lei se
98 inregistreaza: 10
666 = 1687 300
a 1687 = 5121 300
666 = 5121 300
b 1687 = 1682 300
666 = 167 300
c 5121 = 1687 300
99 Conform IAS 16, amortizarea se defineşte ca fiind: 11
a alocarea integrală a valorii amortizabile a unui activ la sfârşitul duratei sale de viaţă

b alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă


c alocarea integrală a valorii amortizabile a unui pasiv pe întreaga sa durată de viaţă
100 Amortismentul unei imobilizări corporale depinde de trei parametrii: 11
a valoare de bilanţ, durată normală de amortizare şi regimul de utilizare
b valoare contabilă, durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare
c valoare justă, durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare
101 Durata normală de utilizare reprezintă: 11
durata de utilizare în care cheltuielile efectuate din utilizarea imobilizărilor corporale sunt
a mai mari decât veniturile obţinute în funcţionare, întreţinere, reparare
durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai
b mici decât cheltuielile necesare pentru funcţionare, întreţinere, reparare

durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale


c sunt mai mari decât cheltuielile necesare pentru funcţionare, întreţinere, reparare
102 Amortizarea lineară constă în: 11
excluderea din cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu durata
de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la
a valoarea de inventar a imobilizării corporale

includerea în cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu


durata de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de
b amortizare la valoarea de intrare a imobilizării corporale
includerea în cheltuielile financiare a unei sume variabile stabilite proporţional cu durata de
utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la
c valoarea de intrare a imobilizării corporale
103 Amortizarea accelerată constă în: 11
includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări
de 50% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale
sunt calculate după sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani
a de utilizare rămaşi
includerea în ultimul an de funcţionare în cheltuielile curente a unei amortizări de 50% din
valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt calculate după
b sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi
includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de
30% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt
calculate după sistemul exponenţial prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de
c utilizare rămaşi
104 Amortizarea degresivă presupune: 11
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi:
* K = 0,5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv
* K = 1 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv
a * K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi:
* K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare între 3 şi 6 ani inclusiv
* K = 2,5 pentru durată normală de funcţionare între 6 şi 10 ani inclusiv
b * K = 3,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii
coeficienţi:
* K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv
* K = 2 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv
c * K = 2,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani

Un mijloc de transport are valoare de intrare 10.000 u.m.; durată normală de utilizare 5 ani.
105 Care este valoarea amortizării în anul patru de funcţionare după metoda AD 1? 11
a 1470
b 1633,33
c 1833,33
106 Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu cuprind: 12
Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu; cuprind valori
financiare investite de unitate în patrimoniul societăţii comerciale respective sub forma
a titlurilor de participare,
Imobilizări financiare intereselor
denumite şideinvestiţii
participare, şi a altorsau
financiare titlurideşiportofoliu
creanţe imobilizate
;cuprind
valori financiare investite de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub
forma titlurilor de participare, intereselor de participare, şi a altor titluri şi creanţe
b imobilizate
Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu; cuprind valori
create de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub forma mijloacelor fixe,
c intereselor şi a stocuri şi creanţe imobilizate
107 Contractarea unui autoturism prin leasing financiar 1000000lei se inregistreaza: 13
a 2133 = 167 1000000
b 2183 = 167 1000000
c 167 = 2133 1000000
Inregistrarea ratei de leasing financiar conform facturii cu valoarea: rata leasing 30000,
108 TVA 19%, rata dobanzii 3000 se inregistreaza: 13
% = 404 38700
167 30000
1687 3000
a 4426 5700
% = 404 38700
167 30000
1687 3000
b 4427 5700
% = 404 38700
167 3000
1687 30000
c 4426 5700
Contabilitate financiara - teste grila
CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - TESTE GRILA
1. Din punct de vedere economic, patrimoniul ca obiect al contabilitatii reprezinta:
Raspuns: d;
a) drepturile si obligatiile cu continut economic ale unui subiect de drepturi si obligatii;
b) un complex de drepturi si obligatii ale unei persoane fizice sau juridice;
c) un complex de drepturi si obligatii cu respectivele lor obiecte de drepturi si obligatii evaluabile in bani;
d) totalitatea bunurilor economice exprimabile in bani, inclusiv rezultatele folosirii lor, ce apartin unei persoane fizice
sau juridice.
2. In analiza continutului postulatului independentei exercitiului, se au in vedere cinci categorii de aspecte. Dintre
aspectele de mai jos, unul este eronat.
Raspuns: a;
a) analiza trezoreriei intreprinderii;
b) afectarea cheltuielilor si datoriilor la exercitiul curent;
c) afectarea veniturilor si creantelor la exercitiul curent;
d) conectarea cheltuielilor la venituri;
e) afectarea pierderilor si profiturilor la exercitiul curent.
3. Care din operatiile urmatoare nu reprezinta o consecinta a aplicarii principiului independentei exercitiilor?
Raspuns: b;
a) inregistrarea amortizarilor si provizioanelor;
b) inregistrarea diferentelor din reevaluare;
c) inregistrarea diferentelor de conversie,
d) inregistrarea cheltuielilor constatate in avans,
e) inregistrarea veniturilor de primit.
4. Bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitatea la data intrarii in unitate la:
Raspuns: a,b,c,d,e;
a) valoarea de intrare;
b) valoarea contabila;
c) valoarea de aport,
d) valoarea justa;
e) cost de achizitie sau de productie;
f) valoarea de utilitate.
5. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face la:
Raspuns: a,b,c;
a) valoarea actuala;
b) valoarea de inventar,
c) valoarea de utilitate;
d) valoarea de intrare;
e) valoarea de inregistrare.
6. Valoarea contabila neta este:
Raspuns: c;
a) valoarea de intrare sau contabila plus amortizari si provizioane,
b) valoarea de intrare, mai putin amortizarea;
c) valoarea de intrare, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere, cumulate;
d) valoarea de intrare mai putin provizioanele.
7. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv
de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate:
Raspuns: a;
a) prin constituirea unui provizion;
b) pe seama unei amortizari suplimentare,
c) pe seama unei amortizari suplimentare sau prin constituirea unui provizion, la valoarea de intrare;
d) pe seama unei amortizari, in cazul activelor amortizabile.
8. Potrivit reglementarilor contabile romanesti, prin elemente monetare se inteleg:
Raspuns: b,c,d;
a) disponibilitati monetare;
b) activele sau datoriile de primit;
c) disponibilitatile banesti;
d) activele sau datoriile de platit in sume fixe sau determinabile;
e) activele sub forma monetara;
9. La data iesirii din gestiune, bunurile se evalueaza la:
Raspuns: c;
a) valoarea de inventar;
b) valoarea de utilitate,
c) valoarea de intrare,
d) valoarea actuala.
10. Potrivit Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a CEE si cu IAS, situatiile financiare anuale
cuprind:
Raspuns: a,b,c,e,f;
a) Bilant;
b) Cont de profit si pierdere;
1
c) Situatia modificarilor capitalului propriu;
d) Note la conturile anuale;
e) Situatia fluxurilor de trezorerie;
f) Politici contabile si note explicative;
g) Numai punctele a, b, f.
11. Situatiile financiare simplificate armonizate cu directivele europene se compun din:
Raspuns: c;
a) Bilant;
b) Cont de profit si pierdere;
c) Note la conturile anuale,
d) Politici contabile si note explicative;
e) Situatia modificarilor capitalului propriu;
f) Situatia fluxurilor de trezorerie;
g) Note suplimentare la conturile anuale.
A: a+b+c+d+e+f; B: a+b+c; C: a+b+d; D: a+b+f; E: a+b+g; F: a+b+e.
12. Situatiile financiare:
Raspuns: a,b,c,d;
a) se intocmesc obligatoriu anual;
b) se intocmesc in cazul fuziunii;
c) se intocmesc in cazul divizarii;
d) se intocmesc in cazul lichidarii sau incetarii activitatii,
e) se intocmesc in scopul unui nou aport;
f) se intocmesc si in alte perioade.
13. In concordanta cu IAS 18 „Venituri” prin „Valoare justa” se intelege:
Raspuns: b;
a) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie intre parti, in cadrul unei tranzactii in care
pretul este determinat obiectiv;
b) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta
de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv,
c) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie intre parti aflate in cunostinta de cauza, in
cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv,
d) suma la care se tranzactioneaza un activ sau este decontata o datorie in care pretul este determinat in mod
obiectiv.
14. Potrivit IAS 1, situatiile financiare ale unei intreprinderi includ urmatoarele componente (indicati raspunsul
inexact):
Raspuns: c;
a) bilantul, contul de profit si pierdere;
b) o situatie care sa reflecte modificarile capitalului propriu, precum si politicile contabile si notele explicative;
c) raportul de gestiune prezentat de administratori.
15. Una din pozitiile de mai jos cuprinde exclusiv indicatori care nu sunt cuprinsi in structura formularului contului de
profit si pierdere intocmit de societatile comerciale din Romania la inchiderea exercitiului:
Raspuns: d;
a) cifra de afaceri, venituri din exploatare, rezultatul curent;
b) cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, rezultat exceptional, venituri exceptionale, rezultat financiar,
cheltuieli de exploatare;
c) venituri exceptionale, rezultat financiar, cheltuieli de exploatare;
d) marja comerciala, valoarea adaugata, excedent brut de exploatare;
e) venituri din exploatare;
f) venituri din exploatare, venituri financiare, rezultatul exercitiului.
16. Actul constitutiv al oricarei societati comerciale cuprinde printre altele, urmatoarele:
Raspuns: a,b,c,e,h,i;
a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul
si nationalitatea asociatilor, persoane juridice;
b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniul si a activitatii principale;
d) asociatii comanditari si asociatii comanditati;
e) capitalul social subscris si varsat;
f) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat
pentru aportul sau;
g) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator;
h) durata societatii;
i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
17. Care dintre elementele urmatoare reprezinta componente ale capitalului propriu al unei societati comerciale:
Raspuns: b,c,e;
a) imprumuturile din emisiunea de obligatiuni;
b) rezervele din reevaluare;
c) rezervele;
d) creditele bancare pe termen mediu si lung;
e) capitalul si primele legate de capital.
18. Actiunea ca titlu de valoare va cuprinde:
Raspuns: a,b,c;
a) denumirea si durata societatii;
2
b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea si numarul
Monitorului Oficial al Romaniei, parte a IV-a, in care s-a facut publicarea;
c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele
efectuate.
19. Care dintre formulele de calcul ale activului net contabil, prezentate mai jos este corecta?
Raspuns: c;
a) capitaluri proprii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
b) capitaluri proprii – provizioane reglementate;
c) activul real – datorii,
d) activ bilantier –datorii;
e) activ fictiv – datorii;
f) activ bilantier- posturi de regularizare-datorii;
20. Societatea comerciala „X” achizitioneaza 30.000 actiuni, care reprezinta 80% din capitalul social al societatii „Y”.
Actiunile sunt incluse in activul bilantului si pot fi:
Raspuns: c;
a) titluri de plasament;
b) valori mobiliare de plasament;
c) titluri de participare;
d) alte titluri imobilizate;
e) creante imobilizate.
21. Capitalul social poate fi:
Raspuns: b,c;
a) subscris nevarsat si subscris varsat, iar evidenta acestora nu se tine separat;
b) subscris nevarsat si subscris varsat, iar inregistrarea lor in contabilitate se face distinct, pe baza actelor de
constituire a societatii si a documentelor justificative privind varsamintele de capital;
c) subscris nevarsat si subscris varsat, iar contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati
cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si celor varsate.
22. Capitalul social evaluat la valoarea nominala se determina astfel:
Raspuns: a,b;
a) numarul de actiuni x valoarea nominala;
b) numarul de parti sociale x valoarea nominala;
c) capitalul propriu x valoarea nominala;
d) marimea activului net contabil x numarul de actiuni.
23. La calcularea numarului de actiuni ce trebuie atribuite pentru aporturile in natura se imparte:
Raspuns: b;
a) valoarea aporturilor la valoarea nominala a unei actiuni;
b) valoarea aporturilor la valoarea reala a unei actiuni;
c) valoarea aporturilor la valoarea matematica contabila a unei actiuni.
24. Rolul de a inregistra si controla atat procesul de subscriere a capitalului pana in momentul varsarii lui de catre
actionari sau asociati, cat si cel de constituire efectiva a capitalului subscris, prin depunere in natura si/sau in
numerar de catre acestia, il au conturile:
Raspuns: d;
a) 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 1012 „Capital subscris varsat”;
b) 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 1011 „ Capital subscris nevarsat”, 301 „Materii prime”, 5121
„Conturi la banci in lei” si 1012 „Capital subscris varsat”;
c) 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” si 1011 „Capital subscris nevarsat”;
d) 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”, 1011 „Capital subscris nevarsat” si 1012 „Capital subscris varsat”;
e) 1011 „Capital subscris nevarsat” si 1012 „Capital subscris varsat”.
25. Subscrierea aporturilor de catre asociati sau actionari pentru constituirea sau cresterea capitalului social, primirea
de catre societate a aportului in natura si a celui in bani, precum si trecerea capitalului subscris nevarsat la capital
subscris varsat presupun stabilirea de corespondente intre:
Raspuns: a,c,d;
a) debitul contului 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” si creditul contului 1011 „Capital subscris nevarsat”,
pentru capitalul subscris de actionari sau asociati, in natura si/sau in numerar ;
b) debitul conturilor din clasele 2 „Conturi de imobilizari”, 3 „Conturi de stocuri si productie in curs de executie”, 4
„Conturi de terti” si 5 „Conturi de trezorerie” si creditul contului 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”, pentru
aporturile in natura si/sau in numerar subscrise de asociati sau actionari pentru constituirea si cresterea capitalului
social;
c) debitul unor conturi din clasele 2”Conturi de imobilizari”, 3 „Conturi de stocuri si productie in curs de executie” si
5 „Conturi de trezorerie” si creditul contului 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”, pentru primirea de catre
societatea comerciala a aportului in natura si a celui in bani;
d) debitul contului 1011 „Capital subscris nevarsat” si creditul contului 1012 „Capital subscris varsat”, pentru
trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat.
26. Care din articolele contabile urmatoare reflecta operatia de subscriere?
Raspuns: c;
a)
1012 = 456
b)
1011 = 456
c)
456 = 1011

3
27. Precizati articolul contabil corect pentru transformarea capitalului subscris in varsat:
Raspuns: b;
a)
1012 = 1011
b)
1011 = 1012
c)
456 = 1012
28. Care din articolele contabile urmatoare reflecta depunerea ca aport a unui mijloc fix?
Raspuns: a;
a)
213 = 456
b)
213 = 1011
c)
213 = 1012
29. Articolul
Raspuns: b;
5151 = 456
reflecta:
a) subscrierea la capital a unei sume de bani;
b) depunerea unei sume ca aport;
c) retragerea sumei din aportul la capital.
30. Prin articolul contabil
Raspuns: b;
5124 = %
456
1068
se reflecta operatia de:
a) subscriere la capital a unei sume in devize;
b) depunere ca aport a unei sume in devize cu o diferenta favorabila de curs valutar;
c) depunere ca aport a unei sume in devize cu o diferenta nefavorabila de curs valutar;
d) depunere ca aport a unei sume in devize dupa expirarea termenului prevazut in actul constitutiv.
31. Dupa depunerea integrala a aporturilor, capitalul social al unei societati este reflectat in:
Raspuns: -;
a) debitul contului 456;
b) debitul contului 1011;
c) creditul contului 1011.
32. Daca prin contractul de societate se stabileste ca din aportul in numerar sa se achite societatii comerciale imediat
numai o anumita parte (20.000.000 lei), iar restul (40.000.000 lei) sa fie varsat mai tarziu, la termenele fixate
(15.000.000 lei peste o luna si 25.000.000 lei peste inca doua luni), contul 456 „Decontari cu asociatii privind
capitalul” se va debita:
Raspuns: c;
a) cu miza partiala, prin creditarea treptata a contului 1011 „Capital subscris nevarsat”;
b) cu intreaga miza (60.000.000 lei) prin creditarea succesiva a contului 1011 „Capital subscris nevarsat” pentru
aducerea imediata (20.000.000 lei) si la termenele fixate (15.000.000 lei si, respectiv, 25.000.000) a aporturilor
sociale;
Raspuns: b;
c) cu intregul aport subscris de catre actionari pentru constituirea capitalului social, creditandu-se apoi treptat pe
masura efectuarii varsamintelor.
33. Soldul contului 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” poate fi:
Raspuns: a,b,c,d;
a) debitor, cand reprezinta aportul subscris si inca nevarsat ;
b) creditor, cand reflecta obligatia societatii comerciale fata de asociatii sau actionarii care isi retrag din societate
aportul la capitalul social;
c) debitor, cand evidentiaza datoria actionarilor sau asociatilor fata de societatea comerciala pentru capitalul social
subscris sau sumele subscrise de catre acestia pentru constituirea capitalului social, dar inca nevarsate;
d) creditor, cand unitatea patrimoniala trebuie sa ramburseze fractiuni din marimea capitalului redus atat ca urmare
a dificultatilor aparute in desfasurarea procesului de productie, cat si datorita retragerii unor actionari sau asociati in
urma aprobarii date de adunarea generala a actionarilor (asociatilor).
34. Dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate:
Raspuns: a,c,d;
a) soldul debitor al contului 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” reprezinta aporturile neefectuate de
asociati sau actionari, pentru cazul cand acestia s-au obligat, in urma subscrierii de capital social, sa aduca imediat
aporturile promise, ori parti de angajamente de aport care urmeaza sa fie varsate mai tarziu, la termenele fixate;
b) contul 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” nu poate sa ramana cu sold debitor, intrucat bunurile promise
ca aport in societate trebuie transmise acesteia chiar la infiintare spre a se acoperi integral actiunile sau partile sociale
acordate pentru acestea;
c) soldul contului 1011 „Capital subscris nevarsat” reprezinta capitalul social subscris si inca nevarsat;
d) soldul contului 1011 „Capital subscris nevarsat” evidentiaza partea din capitalul social subscris de actionari sau
asociati care nu a fost fizic pus la dispozitia societatii comerciale de catre acestia.

4
35. Prin articolul contabil
Raspuns: a,c;

456 = 1011
se reflecta operatia de :
a) subscriere la capitalul social cu ocazia infiintarii societatii;
b) subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret superior valorii nominale;
c) subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret identic cu valoarea nominala.
36. Articolul contabil
Raspuns: b;
1012 = 456
reflecta:
a) sumele rambursate asociatilor din aporturile initiale la capital;
b) reducerea capitalului social cu valoarea rambursarilor efectuate catre asociati;
c) reducerea capitalului social cu valoarea pierderilor suportate de asociati.
37. Care din articolele urmatoare reflecta rambursari catre asociati a unei parti din aporturile initiale la capital?
Raspuns: c;
a)
456 = 1012
b)
1012 = 456
c)
456 = 5121
38. Articolul contabil
Raspuns: -;
456 = %
1012
1041
evidentiaza subscrierea la cumpararea de actiuni atunci cand:
a) emisiunea se realizeaza cu interventia drepturilor de subscriptie;
b) emisiunea se realizeaza fara interventia primei de capital;
c) emisiunea se realizeaza cu interventia primei de capital.
39. Aporturile subscrise de asociati sau actionari pentru constituirea capitalului social in suma de 50.000.000 lei,
aducerea aporturilor pentru care acestia s-au obligat prin semnarea contractului de societate (terenuri si materii
prime in valoare de 40.000.000 lei si, respectiv, 10.000.000 lei) si trecerea capitalului subscris nevarsat la capital
subscris varsat se contabilizeaza in felul urmator:
Raspuns: b;
a)
456 = 1012 50.000.000
% = 456 50.000.000
2111 40.000.000
301 10.000.000
1012 = 1011 50.000.000
b)
456 = 1011 50.000.000
% = 456 50.000.000
2111 40.000.000
301 10.000.000
1011 = 1012 50.000.000
c)
456 = 1011 50.000.000
% = 456 50.000.000
2111 40.000.000
301 10.000.000
1011 = 1012 50.000.000
40. Angajamentele de aport luate de catre asociati sau actionari in valoare de 10.000.000 lei, prin semnarea
contractului de societate, si depunerea sumei de 8.000.000 lei in casieria unitatii, ca aport in numerar, se
contabilizeaza astfel:
Raspuns: b;
a)
456 = 1011 10.000.000
5121 = 456 8.000.000
1011 = 1012 8.000.000
b)
456 = 1011 10.000.000
5311 = 456 8.000.000
1011 = 1012 8.000.000
c)
456 = 1011 10.000.000
5314 = 456 8.000.000
1011 = 1012 8.000.000

5
41. Stabiliti prin ce relatie se obtine capitalul propriu:
Raspuns: c;
a) activ-cheltuieli;
b) activ-pasiv;
c) activ-datorii;
d) venituri-cheltuieli;
e) activ-venituri.
42. Majorarea capitalului social se realizeaza numai prin urmatoarele cai:
Raspuns: a,b,d,e;
a) aport in natura;
b) aport in numerar;
c) conversia actiunilor in obligatiuni;
d) incorporarea unor elemente a capitalului propriu in capitalul social;
e) conversia obligatiunilor in actiuni;
f) operatii interne si externe;
g) cresterea numarului de actiuni.
43. Operatiunile ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la marirea capitalului social sunt:
Raspuns: a,b;
a) subscrierea si emisiunea de noi actiuni;
b) incorporarea in capitalul social a primelor legate de capital, a rezervelor si a rezervelor din reevaluare;
c) acoperirea pierderii realizate dupa inchiderea exercitiului curent prin aducerea de noi active de catre actionari.
44. Pentru majorarea capitalului social pe baza primelor de emisiune trebuie indeplinite conditiile:
Raspuns: c;
a) valoarea nominala a actiunilor emise > valoarea de emisiune a actiunilor > valoarea reala a actiunilor;
b) valoarea nominala a actiunilor emise = valorea de emisiune a actiunilor = valoarea reala a actiunilor;
c) valoarea nominala a actiunilor emise < valoarea de emisiune a actiunilor < valorea reala a actiunilor;
d) valoarea nominala a actiunilor emise < valoarea reala a actiunilor < valoarea de emisiune a actiunilor.
45. Stabilirea pretului de emisiune sub valoarea matematica contabila a vechilor actiuni va avea ca rezultat utilizarea:
Raspuns: b;
a) drepturilor preferentiale de subscriere (ΔS) de catre noii actionari;
b) drepturilor preferentiale de subscriere (ΔS) de catre vechii actionari;
c) drepturilor de atribuire (ΔA).
46. Drepturile preferentiale de subscriere reprezinta titluri de valoare negociabile a caror valoare se determina:
Raspuns: e;
a) ca diferenta intre valoarea matematica contabila a unei actiuni noi si valoarea matematica contabila a unei
actiuni vechi;
b) ca diferenta intre valoarea matematica si valoarea nominala a vechilor actiuni;
c) ca diferenta intre valoarea matematica si valoarea nominala a noilor actiuni;
d) ca diferenta intre valoarea nominala si valoarea matematica contabila a vechilor actiuni;
e) ca diferenta intre valoarea matematica contabila a unei actiuni vechi si valoarea matematica contabila a unei
actiuni noi;
f) ca diferenta intre valoarea matematica contabila a unei actiuni vechi si valoarea nominala a unei actiuni noi.
47. Majorarea capitalului societatii comerciale cu 1.650.000 lei, prin subscrierea a 165 de actiuni noi la un pret
superior valorii nominale a vechilor actiuni cu 2.000 lei/actiune (12.000 lei/actiune – 10.000 lei actiune = 2.000
lei/actiune) se contabilizeaza astfel:
Raspuns: b;
a)
456 = 1012 1.650.000
b)
456 = 1011 1.650.000
456 = 1041 1.650.000
c)
456 = % 1.980.000
1012 1.650.000
1041 330.000
48. Marirea capitalului social poate avea loc prin:
Raspuns: a,b,c;
a) utilizarea profitului net realizat in exercitiile precedente, a carui repartizare a fost amanata de adunarea generala
a actionarilor;
b) folosirea profitului net realizat la inchiderea exercitiului precedent;
c) transformarea unor angajamente in actiuni in vederea anularii unor datorii, fara a utiliza trezoreria societatii, fata
de furnizori, salariati (pentru stimulentele cuvenite acestora din profitul net) si fata de obligatari;
d) folosirea primelor privind rambursarea obligatiunilor.
49. Incorporarea in capitalul social a primelor legate de capital (5.000.000 lei), a rezervelor (2.000.000 lei) si a
rezervelor din reevaluare (13.000.000 lei) se contabilizeaza in felul urmator:
Raspuns: b;
a)
% = 1011 20.000.000
104 5.000.000
105 13.000.000
106 2.000.000

6
b)
% = 1012 20.000.000
104 5.000.000
105 13.000.000
106 2.000.000
c)
% = 1012 20.000.000
104 5.000.000
106 13.000.000
105 2.000.000
50. Pentru majorarea capitalului social se face o noua emisiune de actiuni care se ofera spre subscriere:
Raspuns: a,b;
a) vechilor actionari, la un curs egal cu valoarea lor nominala;
b) publicului, la un curs mai mare decat valoarea nominala;
c) noilor actionari, la un curs egal cu valoarea lor nominala, deoarece societatea comerciala dispune de importante
rezerve legale si statutare.
51. Au loc modificari in totalul activului si in cel al pasivului atunci cand se contabilizeaza:
Raspuns: a,b,c,d,e,f,g;
a) aportul subscris de asociati sau actionari pentru constituirea capitalului social;
b) drepturile societatii comerciale fata de actionarii sau asociatii care s-au obligat sa aduca aportul in natura si/sau
in numerar;
c) sumele achitate asociatilor sau actionarilor cu ocazia retragerii capitalului social;
d) diminuarea capitalului social prin renuntarea la efectuarea varsamintelor restante;
e) majorarea capitalului societatii comerciale cu 1.650.000 lei prin subscrierea a 165 de actiuni la un pret superior
valorii nominale a vechilor actiuni cu 2.000 lei/actiune (12.000 lei/actiune – 10.000 lei/actiune = 2.000 lei/actiune);
Raspuns: d;
f) creanta societatii comerciale fata de actionari sau asociati, din momentul subscrierii pana la varsarea efectiva a
aporturilor promise;
g) retragerea capitalului social subscris si nevarsat.
52. Marirea capitalului social pe seama profitului net realizat in exercitiile precedente se evidentiaza astfel:
Raspuns: b;
a)
121 = 1012 10.000.000
b)
117 = 1012 10.000.000
c)
129 = 1012 10.000.000
53. Acordarea de actiuni (1.000 actiuni x 5.000 lei/actiune) in scopul anularii datoriei de 5.500.000 lei fata de
furnizorul „X”, intrucat societatea comerciala nu are disponibilitati banesti pentru achitarea acestei obligatii, se
contabilizeaza astfel:
Raspuns: b;
a)
401 = % 5.500.000
1011 5.000.000
1041 500.000
b)
401 = % 5.500.000
101 5.000.000
104 500.000
c)
401 = % 5.500.000
1012 5.000.000
1042 500.000
54. Repartizarea profitului net realizat in exercitiul curent pentru cresterea capitalului social se contabilizeaza in felul
urmator:
Raspuns: a;
a)
129 = 1012 5.000.000
b)
121 = 1012 5.000.000
c)
117 = 1012 5.000.000
55. Operatiunea de conversie a unor obligatiuni in valoare de 3.000.000 lei in actiuni (400 actiuni x 6.000
lei/actiune), inainte de rambursarea lor de catre emitent, se inregistreaza in contabilitate in felul urmator:
Raspuns: c;
a)
161 = % 3.000.000
1011 2.400.000
1041 600.000
b)
161 = % 3.000.000

7
1012 2.400.000
1042 600.000
c)
161 = % 3.000.000
1012 2.400.000
1041 600.000
56. Actiunile acordate salariatilor (600 actiuni x 6.000 lei/actiune) in schimbul sumei de 4.000.000 lei, reprezentand
stimulentele cuvenite personalului din profitul net, se contabilizeaza:
Raspuns: a;
a)
424 = % 4.000.000
1012 3.600.000
1041 400.000
b)
421 = 1012 3.600.000
421 = 1041 400.000
c)
424 = % 4.000.000
1012 3.600.000
1043 400.000
57. Sumele depuse ca aport in numerar la constituirea capitalului social reprezinta 10.000.000 lei (1.000 actiuni x
1.000 lei actiune = 10.000.000 lei). Dupa doi ani de functionare a societatii comerciale valoarea reala a unei actiuni
este de 12.000 lei. Pentru majorarea capitalului societatii comerciale cu 1.650.000 lei, un numar de 10 persoane
subscriu sa cumpere 165 de actiuni noi la:
Raspuns: a,b;
a) un pret superior valorii nominale a vechilor actiuni cu suma de 2.000 lei/actiune;
Raspuns: a;
b) valoarea reala a unei actiuni;
c) suma egala cu diferenta dintre valoarea de emisiune de 12.000 lei/actiune si valoarea nominala (10.000
lei/actiune);
Raspuns: a,b,c,d;
d) suma egala cu diferenta dintre valoarea reala de 12.000 lei/actiune si valoarea nominala (10.000 lei/actiune).
Raspuns: a,b,c,d;
58. Urmatoarea inregistrare contabila semnifica:
Raspuns: c;
% = 1012 20.000.000
129 16.000.000
117 4.000.000
a) marirea capitalului social pe seama profitului realizat la inchiderea exercitiului curent;
b) cresterea capitalului social pe seama profitului obtinut de unitate in anul precedent;
c) marirea capitalului social pe seama profitului realizat la inchiderea exercitiului curent si a celui obtinut in anii
precedenti.
59. Prima de capital intervine atunci cand:
Raspuns: a;
a) pretul de vanzare este superior valorii nominale a titlurilor;
b) pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor;
c) pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor, dar superior valorii matematice-contabile.
60. Daca majorarea capitalului social se realizeaza cu interventia primei de capital in creditul contului 101 „Capital
social” se va inregistra:
Raspuns: b;
a) pretul de vanzare al actiunilor sau partilor sociale emise si subscrise;
b) valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale emise si subscrise;
c) valoarea matematica-contabila a actiunilor sau partilor sociale emise si subscrise.
61. Cheltuielile ocazionate de emisiunea de noi actiuni sau parti sociale sunt colectate in contul :
Raspuns: c;
a) 668 „Alte cheltuieli financiare;
b) 203 „ Cheltuieli de cercetare-dezvoltare;
c) 201 „Cheltuieli de constituire.
62. Reducerea capitalului social se poate realiza numai prin:
Raspuns: a;
a) reducerea valorii nominale si a numarului de titluri;
b) reducerea valorii nominale a titlurilor;
c) reducerea numarului de titluri.
63. Reducerea capitalului social este cauzata de :
Raspuns: a,b;
a) inregistrarea unor pierderi importante;
b) dificultati in realizarea pe piata a produselor;
c) neintelegeri intre asociati sau intre conducerea societatii si cenzori.
64. Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor se reflecta prin articolul:
Raspuns: a;
8
a)
1012 = 117
b)
1012 = 129
c)
1011 = 117
65. Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor poate fi inregistrata prin articolul:
Raspuns: a,c;
a)
1012 = 121
b)
1011 = 121
c)
1012 = 117
66. Achizitia de materii prime fara factura se inregistreaza prin articolul:
Raspuns: b;
a)
% = 404
301
4428
b)
% = 401
301
4428
c)
% = 408
301
4426
d)
% = 408
301
4428
67. Prin articolul contabil
Raspuns: c;
301 = 601
se reflecta:
a) materii prime intrate prin donatie;
b) materii prime constatate plus la inventar;
c) materii prime constatate lipsa la inventar
68. Reducerea capitalului cu pierderile realizate in exercitiile precedente si ca urmare a anularii unor actiuni proprii
rascumparate este reflectata in urmatorul articol contabil:
Raspuns: b;
a)
1012 = % 30.000.000
117 25.000.000
503 5.000.000
b)
1012 = % 30.000.000
121 25.000.000
502 5.000.000
c)
1012 = % 30.000.000
121 25.000.000
503 5.000.000
d)
1012 = % 30.000.000
117 25.000.000
502 5.000.000
69. Operatiunea de micsorare a capitalului cu pierderile realizate dupa inchiderea exercitiului curent este prezentata
de urmatorul articol:
Raspuns: d;
a)
1011 = 456 8.000.000
b)
1011 = 1012 8.000.000
c)
1012 = 1011 8.000.000
d)
1012 = 456 8.000.000
70. Reducerea numarului de actiuni si anularea acestora pana la congruenta cu pierderile realizate in exercitiile
precedente, in suma de 15.000.000 lei, si dupa inchiderea exercitiului curent (5.000.000 lei) se evidentiaza in

9
contabilitate astfel:
Raspuns: b;
a)
1012 = % 20.000.000
117 5.000.000
121 15.000.000
b)
1012 = % 20.000.000
117 15.000.000
121 5.000.000
c)
1012 = 121 5.000.000
129 = 117 15.000.000
71. Reducerea capitalului social prin restituirea in numerar catre actionari a unei parti (1.000.000 lei) din sumele
platite de catre acestia in contul actiunilor (10.000.000 lei) se contabilizeaza astfel:
Raspuns: -;
a)
1011 = 456 1.000.000
456 = 53111 1.000.000
b)
1012 = 456 1.000.000
456 = 5311 1.000.000
c)
1012 = 5311 1.000.000
72. Diminuarea capitalului unei societati comerciale, format din 2.000 de actiuni cu o valoare nominala de 12.000
lei/actiune, prin reducerea numarului de actiuni cu 10%, ca urmare a retragerii unor actionari, si achitarea sumelor
cuvenite acestora din numerarul aflat in casieria unitatii se contabilizeaza astfel:
Raspuns: d;
a)
1012 = 456 2.400.000
5311 = 581 2.400.000
581 = 5121 2.400.000
456 = 5311 2.400.000
b)
1012 = 456 21.600.000
456 = 5311 21.600.000
c)
1011 = 456 2.400.000
5311 = 581 2.400.000
581 = 5121 2.400.000
456 = 5311 2.400.000
d)
1012 = 456 2.400.000
456 = 5311 2.400.000
73. Reducerea capitalului social, format din 4.000 actiuni cu o valoare nominala de 12.000 lei actiune, prin micsorarea
numarului de actiuni cu 9%, ca urmare a retragerii unor actionari, si achitarea sumelor cuvenite acestora prin
virament bancar (60%) si din numerarul existent in casieria unitatii (40%) se evidentiaza in contabilitate in felul
urmator:
Raspuns: b,e;
a)
1012 = 456 4.320.000
5311 = 581 1.728.000
581 = 5121 1.728.000
456 = 5121 2.592.000
456 = 5311 1.758.000
b)
1012 = 456 4.320.000
456 = % 4.320.000
5121 2.592.000
5311 1.728.000
c)
1012 = 456 4.320.000
5311 = 581 1.728.000
% = 5121 4.320.0000
581 1.728.000
456 2.592.000
456 = 5311 1.758.000
d)
1012 = 456 43.680.000
456 = % 4.320.000
5121 26.208.000
5311 17.472.000
10
e)
1012 = 456 4.320.000
456 = 5121 2.592.000
456 = 5311 1.728.000
74. Acoperirea pierderii realizate dupa inchiderea exercitiului curent, in valoare de 19.000.000 lei de catre actionari
sau asociati prin aducerea de noi active ( materiale consumabile si numerar) se contabilizeaza astfel:
Raspuns: b;
a)
% = 117 19.000.000
302 10.000.000
5311 9.000.000
b)
% = 121 19.000.000
302 10.000.000
5311 9.000.000
c)
% = 456 19.000.000
302 10.000.000
5311 9.000.000
75. Operatiunea de retragere a capitalului subscris si nevarsat de catre actionari sau asociati se inregistreaza in
contabilitate astfel:
Raspuns: a;
a)
1011 = 456 15.000.000
b)
1012 = 456 15.000.000
c)
1011 = 1012 15.000.000
d)
1012 = 456 15.000.000
76. Micsorarea capitalului motivata de pierderi patrimoniale, este cauzata de urmatoarele situatii:
Raspuns: a,b,c;
a) afaceri paguboase;
b) de o proasta administrare;
c) de o conjunctura economica nefavorabila;
d) de rascumpararea unui anumit numar de actiuni proprii,
e) conversia obligatiunilor in actiuni.
77. Care din urmatoarele articole contabile nu este i concordanta cu explicatia data:
Raspuns: c;
a) diminuarea capitalului social prin renuntarea la efectuarea varsamintelor restante
1011 = 456 15.000.000
b) anularea actiunilor pana la congruenta cu pierderile realizate in exercitiile precedente in suma de 15.000.000 lei
Raspuns: d;
1012 = 117 15.000.000
c) folosirea capitalului social pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti
1012 = 456 15.000.000
78. Stiind ca actiunile proprii rascumparate au un cost de achizitie de 20.000 lei/actiune, iar valoarea nominala este
de 19.000 lei/actiune, atunci diminuarea capitalului prin anularea unui numar de 500 de actiuni se inregistreaza
astfel:
Raspuns: b;
a)
% = 502 9.900.000
1012 9.400.000
666 500.000
b)
% = 502 9.900.000
1012 9.400.000
1068 500.000
c)
1012 = 502 9.900.000
d)
1012 = % 9.900.000
502 9.400.000
1068 500.000
79. Ce semnifica inregistrarile contabile urmatoare:
Raspuns: -;
1012 = 456 5.000.000
456 = % 5.000.000
5121 3.000.000
5311 2.000.000

11
a) reducerea capitalului social cu 15.000.000 lei ca urmare a retragerii unor actionari, ridicarea numerarului de la
banca si achitarea sumelor cuvenite acestora prin virament bancar si prin casieria unitatii;
Raspuns: d;
b) diminuarea capitalului unei societati comerciale cu suma de 15.000.000 lei, ca urmare a retragerii unor actionari
din societate, si plata sumelor cuvenite acestora prin virament bancar (40%) si din numerarul existent in casieria
unitatii (60%);
Raspuns: d;
c) ridicarea sumei de 2.000.000 lei de la banca, pentru restituirea unei parti din capitalul social retras de actionari,
si achitarea sumelor cuvenite acestora prin virament bancar (3.000.000 lei) si in numerar.
Raspuns: a;
80. Articolele contabile urmatoare reflecta:
Raspuns: -;
1012 = 456 20.000.000
5311 = 581 20.000.000
581 = 5121 20.000.000
456 = 5311 20.000.000
a) diminuarea capitalului social cu 20.000.000 lei, ca urmare a retragerii unor actionari din societate, si achitarea
sumelor cuvenite acestora prin virament bancar si pe seama numerarului ridicat de la banca;
Raspuns: c;
b) reducerea capitalului social cu 20.000.000 lei, ca urmare a retragerii unor actionari din societate, si achitarea
sumelor cuvenite acestora din numerarul aflat in casieria societatii;
Raspuns: c;
c) micsorarea capitalului social cu 20.000.000 lei si plata acestei sume catre actionari din disponibilitatile in lei aflate
in conturi la banci si pe seama numerarului existent in casieria unitatii patrimoniale.
Raspuns: c;
81. Micsorarea capitalului social care este format din 2.000 de actiuni cu o valoare nominala de 30.000 lei/actiune, cu
10% din valoarea nominala a actiunilor, ca urmare a retragerii unor actionari din societate, si plata sumelor cuvenite
acestora din numerarul existent in casieria unitatii se va inregistra in felul urmator:
Raspuns: a;
a)
1011 = 1012 6.000.000
581 = 5121 6.000.000
5311 = 581 6.000.000
b)
1012 = 456 6.000.000
5311 = 581 6.000.000
581 = 5311 6.000.000
456 = 5311 6.000.000
c)
1012 = 456 60.000.000
456 = 5311 60.000.000
d)
1012 = 456 60.000.000
5121 = 581 60.000.000
581 = 5311 60.000.000
5311 = 456 60.000.000
e)
1012 = 456 60.000.000
5311 = 581 60.000.000
581 = 5311 60.000.000
456 = 5311 60.000.000
82. Ca urmare a retragerii unor actionari din societate se diminueaza capitalul social al acesteia, format din 1.000 de
actiuni cu o valoare nominala de 20.000 lei/actiune, cu 15% din valoarea nominala a titlurilor (actiunilor), iar
contabilizarea doar a platii sumelor cuvenite acestora prin virament bancar (60%) si din numerarul aflat in casieria
unitatii (40%) reiese din urmatoarele articole contabile:
Raspuns: c,d;
a)
1012 = 456 3.000.000
456 = % 3.000.000
5121 1.800.000
5311 1.200.000
b)
456 = % 3.000.000
5121 1.200.000
5311 1.800.000
c)
456 = % 3.000.000
5121 1.800.000
5311 1.200.000
d)
456 = 5121 1.800.000
12
456 = 5311 1.200.000
e)
5311 = 581 1.200.000
581 = 5311 1.200.000
456 = % 3.000.000
5121 1.800.000
5311 1.200.000
83. Rezervele unei unitati pot fi constituite din:
Raspuns: a;
a) rezultatele (brute sau nete);
b) cheltuielile perioadei;
c) provizioanele reglementate constituite.
84. Rezervele legale se constituie pe baza prevederilor din:
Raspuns: a;
a) actele normative in vigoare;
b) contractul de societate si statut;
c) procesul verbal intocmit cu ocazia intrunirii adunarii generale a asociatilor.
85. Rezervele legale se pot constitui din:
Raspuns: b,c;
a) profitul net;
b) excedentele dintre pretul de vanzare al actiunilor si valoarea lor nominala;
c) profitul brut.
86. Completarea rezervelor legale, in cazul in care s-au consumat total sau partial se poate face din:
Raspuns: -;
a) profitul brut, dar numai in baza aprobarii date de Ministerul Finantelor;
b) profitul net, daca adunarea generala hotaraste astfel;
c) provizioanele constituite, daca acestea au ramas fara obiect.
87. Rezervele statutare sau contractuale se constituie din:
Raspuns: c;
a) profitul brut, dar numai in baza aprobarii adunarii generale a asociatilor;
b) profitul net, dar numai cu aprobarea Ministerului Finantelor;
c) profitul net.
88. Categoria „alte rezerve” poate fi constituita numai pe baza aprobarii date de:
Raspuns: b;
a) Ministerul Finantelor;
b) Adunarea generala a asociatilor;
c) Comisia de cenzori a unitatii.
89. Constituirea rezervelor legale se reflecta prin articolul:
Raspuns: b,c;
a)
121 = 1061
b)
129 = 1061
c)
117 = 1061
90. Constituirea rezervelor statutare sau contractuale se reflecta prin articolul:
Raspuns: d;
a)
121 = 1063
b)
105 = 1063
c)
457 = 1063
d)
129 = 1063
91. Dividendele repartizate asociatilor din rezerve, atunci cand societatea inregistreaza pierderi se reflecta prin
articolul:
Raspuns: c;
a)
121 = 1063
b)
105 = 1063
c)
457 = 1063
d)
129 = 1063
92. Primele legate de capital (de emisiunea de fuziune, de aport, de conversie) reprezentand excedentul dintre
valoarea de emisiune si valoarea de nominala a actiunilor si partilor sociale rezulta ca urmare a:
Raspuns: a,c,d;
a) majorarii capitalului social prin emisiunea de actiuni;
b) crearii unei societati comerciale noi doua sau mai multe societati existente;
13
c) transformarii datoriilor in actiuni;
d) fuziunii cu alte societati;
e) crearii societatii absorbante din mai multe societati comerciale absorbante.
93. Prima de emisiune are urmatoarele functii:
Raspuns: a,b;
a) sa acopere cheltuielile de emisiune astfel incat societatea sa beneficieze integral de majorarea de capital;
b) sa egalizeze drepturile actionarilor noi cu cele ale actionarilor vechi;
c) sa acopere cheltuielile de cercetare – dezvoltare;
d) sa acopere pierderile din exercitiul financiar precedent.
94. Subscrierea a 500 de actiuni noi la pretul de 5.000 lei/actiune, in vederea majorarii capitalului social cu 2.000.000
lei se contabilizeaza astfel:
Raspuns: c;
a)
456 = 1011 2.500.000
b)
456 = % 2.500.000
1012 2.000.000
1041 500.000
c)
456 = % 2.500.000
1011 2.000.000
1041 500.000
95. Daca 300 de actiuni cu o valoare nominala de 10.000 lei/actiune, se rascumpara la un cost de achizitie (pret de
rascumparare) de 9.000 lei/actiune, rezulta ca diferenta stabilita cu ocazia anularii actiunilor proprii rascumparate se
contabilizeaza astfel:
Raspuns: b;
a)
1012 = % 3.000.000
502 2.700.000
1041 300.000
b)
1012 = 1041 300.000
c)
1012 = 1068 300.000
d)
1012 = % 3.000.000
502 2.700.000
1061 300.000
96. Ce semnifica articolul contabil urmator:
Raspuns: c;
% = 1041 40.000.000
456 15.000.000
161 14.000.000
401 11.000.000

i.

ii.
a) diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a noilor actiuni pe care trebuie sa o plateasca cei care au
subscris la cumpararea de actiuni;
b) excedentul dintre sumele datorate tertilor si valoarea nominala a actiunilor acordate de catre societate
obligatarilor si furnizorilor care au solicitat titluri (actiuni) in contul creantelor pe care le au fata de aceasta;
c) diferenta dintre pretul de emisiune al noilor actiuni si valoarea nominala pe care trebuie sa o suporte atat cei care
au subscris la cumpararea de actiuni, cat si obligatarii si furnizorii care au solicitat actiuni in schimbul creantelor pe
care le au fata de societatea comerciala care le-emis.
97. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile:
Raspuns: a,b;
a) subscrierea unor noi actiuni cu prima de emisiune pentru cresterea capitalului social cu 28.000.000 lei;
Raspuns: a;
161 = % 42.000.000
1012 28.000.000
1041 14.000.000
b) capitalizarea primelor de emisiune;
1041 = 106 6.000.000
c) incorporarea in capitalul social a primelor de emisiune;
1041 = 1012 6.000.000
98. Soldul contului 1041 „Prime de emisiune sau de aport” reprezinta:
Raspuns: a,b,d;
a) primele legate de capital neincorporate in capitalul social sau la rezerve;
b) primele de emisiune neutilizate;
c) incorporarea in capitalul social sau la rezerve a primelor de emisiune;
d) neincorporarea in capitalul social sau netransferarea la alte rezerve a primelor de emisiune.
14
99. Prima de aport reprezinta:
Raspuns: c;
a) diferenta dintre valoarea nominala a vechilor actiuni si valoarea aportului in natura (determinat prin expertiza);
b) diferenta dintre valoarea nominala a actiunilor emise pentru remunerarea aportului adus si valoarea aportului
adus;
c) diferenta dintre valoarea aportului in natura (determinat prin expertiza) si valoarea nominala a actiunilor emise
pentru remunerarea acestui aport.
100. Articolul contabil urmator semnifica:
Raspuns: b;
456 = % 30.000.000
1011 25.000.000
1043 5.000.000
a) primele de aport utilizate pentru cresterea capitalului;
b) subscrierea actiunilor cu prima de aport;
c) primele de aport incorporate la capital;
101. Cele doua modalitati de fuziune a societatilor sunt:
Raspuns: b,c;
a) fuziunea prin contopire;
b) fuziunea prin reuniune;
c) fuziunea prin absorbtie;
d) fuziuni prin aportare;
e) fuziuni prin majorari de capital.
102. Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta atunci:
Raspuns: a,b,c;
a) acesta se trateaza ca o crestere a rezervei din reevaluare;
b) se trateaza ca o cheltuiala aferenta acelui activ, adica nu a existat o descrestere anterioara;
c) se trateaza ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ;
d) se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii;
e) se trateaza ca o scadere a rezervei din reevaluare.
103. Se reevalueaza o cladire care are o valoare contabila de 50.000.000 lei, iar valoarea actuala de 75.000.000 lei.
Amortizarea cumulata la data reevaluarii este de 20.000.000 lei iar amortizarea actualizata este de 30.000.000 lei.
Ulterior rezervele din reevaluare se incorporeaza la rezerve.
Raspuns: b;
Articolele contabile aferente vor fi:
a)
212 = 105 50.000.000
6811 = 2812 10.000.000
1068 = 105 40.000.000
b)
212 = 105 25.000.000
105 = 2812 10.000.000
105 = 1068 15.000.000
c)
105 = 212 25.000.000
2812 = 105 10.000.000
105 = 1068 15.000.000
d)
212 = 105 25.000.000
6811 = 2812 10.000.000
105 = 1068 15.000.000
104. Legislatia din tara noastra privind posibilitatea rascumpararii propriilor actiuni precizeaza:
Raspuns: a,b,c,e;
a) valorarea actiunilor proprii dobandite de societate nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
b) valoarea actiunilor aflate in portofoliul societatii nu poate depasi 10% din capitalul subscris;
c) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile distribuibile;
d) actiunile dobandite dau drept la dividende;
e) dreptul de vot pe care-l confera aceste actiuni este suspendat.
105. Adunarea generala a actionarilor decide repartizarea sumei de 20.000.000 lei (5% din profitul net), pentru
constituirea rezervei statutare. In exercitiul financiar urmator rezerva este utilizata pentru acoperirea pierderilor.
Inregistrarile contabile aferente vor fi:
Raspuns: a;
a)
129 = 1063 20.000.000
1063 = 117 20.000.000
b)
129 = 1063 1.000.000
117 = 1063 1.000.000
c)
121 = 1063 20.000.000
1063 = 129 20.000.000
d)
129 = 1063 20.000.000
15
117 = 1063 20.000.000
e)
121 = 1063 1.000.000
1063 = 117 1.000.000
106. Reevaluarea, in conditiile legii, a terenurilor si incorporarea in capitalul social a diferentei intre valoarea actuala
(21.000.000 lei) si valoarea inregistrata in contabilitate a acestor active in suma de 20.000.000 lei se evidentiaza
astfel:
Raspuns: b;
a)
2111 = 105 21.000.000
105 = 1012 21.000.000
b)
2111 = 105 1.000.000
105 = 1012 1.000.000
c)
2111 = 105 20.000.000
105 = 1012 20.000.000
107. Ce semnifica articolele contabile urmatoare:
Raspuns: a,c;
261 = 105 15.000.000
105 = 1012 15. 000.000
a) includerea in capitalul social a diferentei de 15.000.000 lei rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare;
Raspuns: d;
b) diferenta intre valoarea actuala (35.000.000 lei) si valoarea inregistrata in contabilitate a titlurilor de participare
supuse reevaluarii (50.000.000 lei), in conditiile legii, transferata la capitalul social;
Raspuns: a,c;
c) diferenta de 15.000.000 lei rezultata di reevaluarea, in conditiile legii, a titlurilor de participare si incorporarea
acesteia in capitalul social.
Raspuns: d;
108. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articolele contabile:
Raspuns: a,b,c;
129 = 1061 9.200.000
a) alocarea din profitul brut anual (14.400.000 lei) a sumei de 9.200.000 lei pentru rezervele legale;
Raspuns: c;
117 = 1061 9.200.000
b) virarea la rezervele legale, conform hotararii adunarii generale a actionarilor (asociatilor), a unei parti din profitul
net realizat in exercitiile precedente;
1041 = 1061 9.200.000
c) includerea primei de emisiune in rezervele legale.
109. In anii in care rezultatul exercitiului financiar incheiat apare sub forma pierderilor, acordarea de dividende
actionarilor, in suma de 20.000.000 lei, se face din:
Raspuns: a,c;
a) profitul realizat in exercitiile precedente;
b) profitul exercitiului financiar incheiat;
c) alte rezerve constituite cu aceasta destinatie.
110. Pierderea realizata la inchiderea exercitiului precedent, care nu a fost repartizata (acoperita), se evidentiaza in
felul urmator:
Raspuns: c,
a)
121 = 117 12.000.000
b)
121 = 129 12.000.000
c)
117 = 121 12.000.000
111. Profitul net realizat in exercitiul precedent, nerepartizat, se contabilizeaza astfel:
Raspuns: a;
a)
121 = 117 25.000.000
b)
129 = 117 25.000.000
c)
117 = 121 25.000.000
112. Utilizarea profitului net realizat in exercitiile precedente pentru cresterea capitalului social se contabilizeaza in
felul urmator:
Raspuns: a;
a)
117 = 1012 14.000.000
b)
129 = 1012 14.000.000
c)
121 = 1012 14.000.000
16
113. Pierderea contabila inregistrata de societatea comerciala in exercitiile precedente acoperita din profitul net
contabil realizat in exercitiul curent se evidentiaza astfel:
Raspuns: b;
a)
121 = 117 23.000.000
b)
129 = 117 23.000.000
c)
117 = 121 23.000.000
114. In creditul contului 117 „Rezultatul reportat” se inregistreaza:
Raspuns: c,d;
a) pierderea inregistrata in exercitiile precedente care nu a fost repartizata;
b) pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului anterior;
c) pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve si din profitul exercitiului curent;
d) profitul net obtinut in exercitiul precedent, nerepartizat si pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc
capitalul.
115. In debitul contului 117 „Rezultatul reportat” se inregistreaza:
Raspuns: b,d;
a) pierderea reportata din exercitiul anterior acoperita din profitul realizat in perioada curenta;
b) pierderile contabile realizate in exercitiile precedente si rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor
contabile
c) pierderile contabile realizate in exercitiile precedente si rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor
contabile;
d) profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve;
e) pierderile contabile ale exercitiului curent acoperite din profitul exercitiului precedent.
116. In concordanta cu explicatiile date sunt urmatoarele articole contabile:
Raspuns: a,c;
a) brevete (15.000.000 lei), marci de fabrica si de comert (13.000.000 lei), precum si programe informatice
(3.000.000 lei) primite cu titlu gratuit;
Raspuns: d;
% = 131 31.000.000
205 28.000.000
208 3.000.000
b) subventii pentru investitii primite;
445 = 131 20.000.000
c) terenuri primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere;
2111 = 131 20.000.000
d) valoarea subventiilor pentru investitii de primit.
5121 = 131 20.000.000
117. Ce semnifica urmatorul articol contabil:
Raspuns: a,c,d;
445 = 131 30.000.000
a) valoarea subventiilor pentru investitii de primit de la bugetul de stat;
b) avizarea primirii subventiei pentru investitii in valoarea de 30.000.00 lei;
Raspuns: b;
c) valoarea subventiilor pentru investitii ce urmeaza a fi primite de la bugetul de stat sau de la alte organisme;
d) dreptul de creanta al unitatii patrimoniale fata de bugetul de stat pentru subventiile pentru investitii aprobate in
valoare de 30.000.000 lei.
Raspuns: b;
118. O societate comerciala primeste (incaseaza prin banca) o subventie guvernamentala in valoare de 100.000.000
lei, in scopul achizitionarii de echipamente tehnologice. Durata de utilizare a acestora este de 5 ani, iar regimul de
amortizare este liniar. Inregistrarile contabile aferente sunt:
Raspuns: a;
a)
5121 = 131 100.000.000
% = 404 119.000.000
2131 100.000.000
4426 19.000.000
6811 = 2813 20.000.000
131 = 7584 20.000.000
b)
445 = 131 100.000.000
% = 404 119.000.000
2131 100.000.000
4426 19.000.000
6811 = 2813 20.000.000
131 = 741 20.000.000
c)
445 = 131 100.000.000
5121 = 445 100.000.000

17
6811 = 2813 20.000.000
% = 404 119.000.000
2131 100.000.000
4426 19.000.000
131 = 741 20.000.000
119. Subventiile pentru investitii de primit (20.000.000 lei) si cele primite (18.000.000 lei), fara reflectarea anterioara
a sumei de primit, se contabilizeaza in felul urmator:
Raspuns: c;
a)
445 = 131 20.000.000
5121 = 445 18.000.000
b)
5121 = 131 20.000.000
445 = 131 18.000.000
c)
445 = 131 20.000.000
5121 = 131 18.000.000
120. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli au urmatoarele trasaturi:
Raspuns: a,b,c,d,e,g,h;
a) sunt destinate finantarii riscurilor si cheltuielilor pe care evenimentele trecute sau actuale le fac probabile;
b) se constituie in spiritul respectarii principiului prudentei;
c) cumuleaza pana in momentul utilizarii lor, volumul sumelor incluse in cheltuielile anuale;
d) reprezinta echivalentul unor datorii probabile generatoare de pierderi sau de cheltuieli;
e) reprezinta un pasiv cu exigibilitate sau valoare incerta;
f) reprezinta u pasiv cu valoare certa;
g) trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate;
h) nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor.
121. Constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli este in conformitate cu principiul:
Raspuns: a,c;
a) prudentei;
b) permanentei metodelor;
c) independentei exercitiilor;
d) nominalismului.
122. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru:
Raspuns: a,b,e;
a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de servire in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata
clientilor;
c) fluctuatii de curs valutar;
d) cresterea nivelului dobanzilor la creditele contractate;
e) alte provizioane.
123. Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
Raspuns: a,b,e;
a) exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
b) este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective;
c) suma nu poate fi estimata;
d) exista posibilitatea corectarii valorii activelor;
e) suma poate fi estimata.
124. O societate comerciala se afla la sfarsitul exercitiului financiar in litigiu cu un client pentru suma de 80.000.000
lei privind livrari de produse finite. In exercitiul financiar urmator, litigiul este castigat pentru suma de 60.000.000 lei,
care se incaseaza prin banca.
Raspuns: a;
Articolele contabile corecte sunt:
a)
4118 = 4111 80.000.000
6812 = 1511 80.000.000
% = 4118 80.000.000
5121 60.000.000
654 20.000.000
1511 = 7812 80.000.000
b)
4118 = 4111 80.000.000
6812 = 1511 80.000.000
5121 = 4118 60.000.000
1511 = 7812 60.000.000
c)
4118 = 4111 80.000.000
6812 = 1511 80.000.000
5121 = 4118 60.000.000
1511 = 7812 80.000.000

18
125. Relatia de calcul a valorii provizioanelor pentru operatii acordate clientilor este:
Raspuns: e;
a) valoare provizion = cheltuieli inregistrate lunar din achizitii de bunuri si prestari servicii x cota prevazuta in
contractele incheiate;
b) valoare provizion = cota prevazuta in contractele incheiate / cheltuieli inregistrate lunar din achizitii de bunuri,
executari de lucrari sau prestari de servicii;
c) valoare provizion = cheltuieli inregistrate lunar din achizitii de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii
/ cota prevazuta in contractele incheiate;
d) valoare provizion = venituri inregistrate lunar din vanzari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii /
cota prevazuta in contractele incheiate;
e) valoare provizion = venituri inregistrate lunar din vanzari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii x
cota prevazuta in contractele incheiate.
126. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se pot constitui pe seama cheltuielilor:
Raspuns: a,b.c;
a) de exploatare;
b) financiare;
c) exceptionale.
127. In structura provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se cuprind:
Raspuns: a,b,e;
a) provizioane pentru litigii
b) provizioane pentru garantii acordate clientilor;
c) provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii;
d) provizioane pentru pierderi de schimb valutar;
e) alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
128. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole contabile:
Raspuns: c;
a) suplimentarea provizionului dupa solutionarea unui litigiu cu un colaborator extern;
6812 = 1511 30.000.000
b) suportarea prejudiciului (15.000.000 lei) si a cheltuielilor de judecata (15.000.000 lei) de catre agentul economic
care a pierdut procesul;
Raspuns: d;
6812 = 5311 30.000.000
c) anularea provizionului pentru riscuri si cheltuieli, in suma de 30.000.000 lei intrucat a devenit fara obiect.
Raspuns: b;
1511 = 7812 30.000.000
129. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor prezinta urmatoarele particularitati:
Raspuns: a,b;
a) se constituie lunar numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul lunii respective
ce au termenul de garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate, dar nu mai
mult decat cota medie realizata in exercitiul financiar precedent;
b) marimea acestora depinde de veniturile realizate din vanzarea bunurilor, lucrarile executate si serviciile prestate
pentru care s-au acordat garantii si de cota prevazuta in contractele incheiate;
c) nu sunt deductibile fiscal.
130. Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni sunt datorii pe termen:
Raspuns: a;
a) lung;
b) mediu si scurt;
c) lung, mediu si scurt.
131. Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de:
Raspuns: c;
a) 20.000 lei;
Raspuns: c;
b) 30.000 lei;
Raspuns: b;
c) 25.000 lei;
Raspuns: a,c,d;
d) 28.000 lei;
Raspuns: a;
e) 35.000 lei.
Raspuns: a,c;
132. Obligatiunile pot fi emise:
Raspuns: a,b,c,d;
a) in forma materiala;
b) pe suport hartie;
c) prin inscriere in cont;
d) prin oferta publica;
e) de catre societatile cu raspundere limitata;
f) numai de catre societatile cu capital majoritar de stat;
133. Prospectul de emisiune publicat de administratori va cuprinde:
Raspuns: a,c,d,f,g,h;
19
a) denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
b) capitalul subscris varsat;
c) capitalul si rezervele;
d) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei;
e) situatia patrimoniului dupa ultimele bilanturi contabile aprobate;
f) categoriile de actiuni emise de societate;
g) serviciile ce greveaza imobilele societatii;
h) situatia patrimoniului dupa ultimul bilant contabil aprobat.
134. Intre principalele caracteristici ale obligatiunilor mentionam pe urmatoarele:
Raspuns: a,b,c,d,e,f,g,h;
a) sunt hartii de valoare care nu pot avea o valoare nominala mai mica de 25.000 lei;
Raspuns: a,c,d;
b) pot fi nominative (individualizarea lor se face prin inscrierea numelui detinatorului) sau la purtator
(individualizarea lor se face printr-un numar care reprezinta seria obligatiunii);
c) obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale;
d) pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont;
e) se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta si sunt generatoare de dobanzi;
f) inainte de scadenta obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare pot fi rambursate, prin tragere la
sorti, la o suma superioara valorii lor nominale, stabilita de societate si anuntata public cu cel puti 15 zile inainte de
data tragerii la sorti;
g) obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul
de oferta publica;
h) pot fi exprimate in lei sau in devize.
135. Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune, avandu-se in vedere urmatoarele
aspecte:
Raspuns: a,b,c,d;
a) valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata;
b) titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele aratate in prospectul de emisiune, numarul de ordine si tabloul
platilor in capital si dobanzi;
c) titlurile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator;
d) valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a actiunilor.
136. Creditul contractat prin intermediul obligatiunilor oferite publicului poate fi rambursat:
Raspuns: a,b,c;
a) prin procedeul tragerii la sorti;
b) prin rascumparare la bursa;
c) integral la scadenta.
137. Primele privind rambursarea obligatiunilor reprezinta diferenta dintre:
Raspuns: c,
a) valoarea de rambursare si cea de emisiune;
b) valoarea de rambursare mai mare si valoarea nominala a obligatiunilor , mai mica;
c) valoarea de emisiune si valoarea de rambursare a obligatiunilor;
d) valoarea de emisiune si valoarea nominala a obligatiunilor.
138. Subscrierea imprumutului, de catre persoane fizice si juridice, sub forma obligatiunilor emise (2.000 de
obligatiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei/obligatiune si un pret de emisiune de 24.000 lei/obligatiune) se
contabilizeaza in felul urmator:
Raspuns: c;
a)
456 = 161 50.000.000
b)
461 = 161 50.000.000
c)
% = 161 50.000.000
461 48.000.000
169 2.000.000
d)
461 = 161 48.000.000
461 = 169 2.000.000
139. Sumele incasate direct in contul de disponibil din emisiunea a 3.000 de obligatiuni la un pret de vanzare egal cu
valoarea nominala (25.000 lei/obligatiune) se contabilizeaza astfel:
Raspuns: a;
a)
5121 = 161 75.000.000
b)
5121 = 461 75.000.000
c)
5121 = 456 75.000.000
140. Subscrierea imprumutului, de catre persoane fizice si juridice, sub forma obligatiunilor emise (2.000 de
obligatiuni cu valoare nominala de 25.000 lei/obligatiune si un pret de emisiune 26.000 lei/obligatiune) se
inregistreaza in contabilitate astfel:
Raspuns: -;
a)

20
456 = 161 52.000.000.
b)
461 = 161 52.000.000.
c)
461 = % 52.000.000
161 50.000.000
169 2.000.000
141. Operatiunea de emitere a unor obligatiuni cu prima de rambursare se reflecta prin urmatorul articol contabil:
Raspuns: b;
a)
461 = 161 12.000.000.
b)
% = 161 12.000.000
461 10.000.000
169 2.000.000
c)
461 = % 12.000.000
161 10.000.000
169 2.000.000
d)
% = 161 12.000.000
5121 10.000.000
169 2.000.000
142. Subscrierea unui numar de 1.000 obligatiuni, cu o valoare nominala de 25.000 lei/obligatiune, la un pret de
emisiune inferior cu 5% valorii nominale a acestor titluri de credit se contabilizeaza astfel:
Raspuns: d;
a)
461 = % 25.000.000
161 23.750.000
1041 1.250.000
b)
% = 161 25.000.000
5121 23.750.000
169 1.250.000
c)
% = 161 25.000.000
456 23.750.000
169 1.250.000
d)
% = 161 25.000.000
461 23.750.000
169 1.250.000
143. Daca durata imprumutului obligatar este de 6 ani, amortizarea anuala a primelor privind rambursarea
obligatiunilor, in suma de 18.000.000 lei, se evidentiaza astfel:
Raspuns: b;
a)
161 = 169 3.000.000
b)
6868 = 169 3.000.000
c)
6811 = 161 3.000.000
144. Sumele rambursate cumparatorului de obligatiuni la scadenta de catre unitatea patrimoniala „X” se inregistreaza
in contabilitate astfel:
Raspuns: d;
a)
161 = 505 300.000.000.
b)
161 = 506 300.000.000
c)
1012 = 505 300.000.000
d)
161 = 5121 300.000.000.
145. Anularea obligatiunilor emise si rascumparate la un pret egal cu valoarea nominala a acestora se inregistreaza in
contabilitate astfel:
Raspuns: a;
a)
161 = 505 200.000.000
b)
161 = 506 200.000.000
c)
1012 = 505 200.000.000

21
d)
161 = 5121 200.000.000
146. Creditele pe termen lung prezinta urmatoarele caracteristici:
Raspuns: a,b,c,d;
a) au un termen de exigibilitate mai mare de 1 an;
b) reprezinta o sursa de finantare cu caracter durabil pentru intreprindere;
c) sunt o componenta a capitalurilor proprii;
d) sunt resurse atrase de la institutii de credit;
e) reprezinta surse de imprumut.
147. Achitarea datoriei intreprinderii fata de un furnizor (20.000.000 lei) din credite pe termen lung si mediu acordate
de banca se contabilizeaza in felul urmator:
Raspuns: b;
a)
5121 = 1621 20.000.000
401 = 5121 20.000.000
b)
401 = 1621 20.000.000
c)
461 = 1621 20.000.000
5121 = 461 20.000.000
401 = 5121 20.000.000
148. Rambursarea la scadenta a unui credit bancar pe termen lung in suma de 600.000.000 lei si plata dobanzii
aferente ultimului an (40.000.000 lei) se evidentiaza prin urmatoarele inregistrari contabile:
Raspuns: a;
a)
% = 5121 640.000.000
1621 600.000.000
1682 40.000.000
b)
% = 5121 640.000.000
1622 600.000.000
1682 40.000.000
c)
% = 5121 640.000.000
1621 600.000.000
1686 40.000.000
149. Trecerea unui imprumut primit de la banca (1.000 $ la cursul de schimb de 32.000 lei/$), pe termen de un an, la
credite nerambursate la scadenta se reflecta in contabilitatea societatii comerciale astfel:
Raspuns: c;
a)
1622 = 1621 32.000.000
b)
5191 = 5192 32.000.000
c)
1621 = 1622 32.000.000
d)
5192 = 5191 32.000.000
e)
1622 = 5121 32.000.000
f)
1622 = 5124 32.000.000
150. Contul de pasiv 166 „Datorii ce privesc imobilizarile financiare” inregistreaza in credit:
Raspuns: a,b;
a) sumele incasate de la societatile comerciale ce detin participatii;
b) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, aferente
datoriilor exprimate in valuta;
c) creditele primite pe termen scurt de la unitatile bancare;
d) diferentele favorabile de conversie rezultate in urma scaderii cursului valutar.
151. Contul de pasiv 166 „Datorii ce privesc imobilizarile financiare” inregistreaza in credit:
Raspuns: b,c;
a) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor
exprimate in valuta, precum si rambursarea acestora;
b) sumele restituite societatilor comerciale care detin participatii;
c) diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor
exprimate in valuta, precum si rambursarea acestora.
152. Din categoria „Altor imprumuturi si datorii asimilate” fac parte:
Raspuns: a,b,d;
a) depozitele si garantiile banesti primite;
b) datoriile privind concesiunile, brevetele, licentele;
c) datorii in valuta;
d) alte drepturi similare preluate in patrimoniu de catre unitatea primitoare.

22
153. Situatiile aferente creditului contului 167 „Alte imprumuturi si datorii asimilate” sunt:
Raspuns: b,c,e,f;
a) sumele platite reprezentand unele imprumuturi;
b) valoarea concesiunilor preluate;
c) sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate;
d) diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor
si datoriilor asimilate in valuta;
e) valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar, conform prevederilor contractuale;
f) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, a
imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta.
154. Situatiile de debitare a contului 167 „Alte imprumuturi si datorii asimilate” sunt urmatoarele:
Raspuns: c,d,e,f;
a) sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate primite;
b) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a imprumuturilor si
datoriilor asimilate, in valuta, precum si la rambursarea acestora;
c) valoarea bunurilor preluate in concesiune si restituite, conform contractelor incheiate;
d) sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate;
e) obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar;
f) diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor
si datoriilor asimilate, in valuta, precum si la rambursarea acestora.
155. Primirea sumei de 100.000.000 lei de la o societate comerciala care detine titluri de participare la unitatea
patrimoniala beneficiara se inregistreaza in contabilitate astfel:
Raspuns: a;
a)
5121 = 166 100.000.000
b)
5121 = 167 100.000.000
c)
5121 = 1621 100.000.000
d)
461 = 166 100.000.000
5121 = 461 100.000.000
156. Rambursarea la scadenta a unui credit pe termen lung in suma de 600.000.000 lei, obtinut de la o societate care
detine titluri de participare la unitatea care s-a imprumutat si plata dobanzii aferente ultimului an (40.000.000 lei) se
evidentiaza prin urmatoarele inregistrari contabile:
Raspuns: b;
a)
% = 5121 640.000.000
1621 600.000.000
1682 40.000.000
b)
% = 5121 640.000.000
166 600.000.000
1686 40.000.000
c)
% = 5121 640.000.000
167 600.000.000
1687 40.000.000
157. Preluarea in concesiune de catre o societate comerciala, pe timp de 50 de ani, a unui teren apartinand statului,
in valoare de 1.000.000.000. lei, se evidentiaza prin urmatorul articol contabil:
Raspuns: c;
a)
205 = 166 1.000.000.000
b)
2111 = 167 1.000.000.000
c)
205 = 167 1.000.000.000
d)
2111 = 166 1.000.000.000
158. Redeventa achitata de societatea comerciala (30.000.000 lei anual) care a primit in concesiune un teren, pe timp
de 50 de ani, se inregistreaza in felul urmator:
Raspuns: e;
a)
612 = 166 30.000.000
b)
166 = 5121 30.000.000
c)
612 = 167 30.000.000
d)
167 = 5121 30.000.000
e)
612 = 5121 30.000.000
23
159. Restituirea terenului, in valoare de 600.000.000 lei, de catre unitatea patrimoniala care a primit concesiunea
acestuia pe timp de 50 de ani se reflecta in contabilitate astfel:
Raspuns: b;
a)
166 = 5121 600.000.000
b)
167 = 205 600.000.000
c)
166 = 2111 600.000.000
d)
167 = 5121 600.000.000
e)
166 = 205 600.000.000
f)
167 = 2111 600.000.000
160. Receptionarea pe baza contractului de leasing financiar a unui mijloc fix din grupa „Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii” in valoare de 10.000 $, cursul de schimb de 20.000 lei/$, si dobanda totala pe care o
are de platit locatarul (2.000 $) se contabilizeaza astfel:
Raspuns: c;
a)
213 = 166 200.000.000
666 = 1686 40.000.000
b)
213 = 167 200.000.000
666 = 1687 40.000.000
c)
213 = 167 200.000.000
471 = 1687 40.000.000
161. Rambursarea la scadenta a unui credit pe termen lung primit de la o societate care detine un numar
nesemnificativ de actiuni la societatea care s-a imprumutat, de 600.000.000 lei, si plata dobanzii aferente ultimului an
(40.000.000 lei) se evidentiaza in felul urmator:
Raspuns: c;
a)
% = 5121 640.000.000
1621 600.000.000
1682 40.000.000
b)
% = 5121 640.000.000
166 600.000.000
1686 40.000.000
c)
% = 5121 640.000.000
167 600.000.000
1687 40.000.000
162. Activele imobilizate referindu-se la acele bunuri si valori destinate a fi utilizate o perioada indelungata sunt
caracterizate prin urmatoarele insusiri:
Raspuns: a,b,d,e,f;
a) perioada lor de utilizare este, de regula, mai mare de 1 an;
b) nu se consuma la prima utilizare;
c) se inlocuiesc la prima utilizare;
d) nu sunt destinate comercializarii;
e) nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii;
f) nu se inlocuiesc la prima utilizare.
163. Activul necorporal:
Raspuns: a,c,d,e,f,g,h;
a) este un activ identificabil nemonetar;
b) este un activ cu un puternic suport suport material;
c) se refera la valori economice de investitie care nu se concentreaza intr-un bun fizic ci, de regula, intr-un
document juridic sau comercial;
d) fac obiectul amortizarii in functie de durata de viata utila estimata;
e) trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica ci
costul activului poate fi evaluat in mod durabil;
f) poate fi identificabil sau neidentificabil;
g) este un activ fara suport material;
h) este un activ detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi
inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.
164. Valoarea imobilizarilor necorporale se recupereaza in cazul deprecierii reversibile pe seama:
Raspuns: a;
a) cheltuielilor cu provizioanele;
b) veniturilor din provizioane;
c) cheltuielilor cu amortizarea.

24
165. Valoarea imobilizarilor necorporale se recupereaza in cazul deprecierii ireversibile pe seama:
Raspuns: a;
a) cheltuielilor cu amortizarea;
b) cheltuielilor cu provizioanele;
c) veniturilor din provizioane.
166. Brevetele, licentele know-how-urile, marcile de fabrica , de comert si de servicii, si alte drepturi de proprietate
industriala si comerciala similare, subscrise a aport sau achizitionate pe alte cai se amortizeaza:
Raspuns: d;
a) in maximum 5 ani;
b) in maximum 3 ani;
c) in functie de durata probabila de utilizare;
d) de catre agentul economic care le detine pe durata prevazuta pentru utilizarea lor.
167. In categoria cheltuielilor de constituire se includ:
Raspuns: a,b,c,d,e,f,g,h;
a) taxele si cheltuielile de inscriere;
b) taxele si cheltuielile de inmatriculare;
c) cheltuielile cu emiterea de actiuni;
d) cheltuieli de prospectare a pietei;
e) cheltuieli de publicitate;
f) cheltuieli privind vanzarea de actiuni si obligatiuni;
g) cheltuieli ocazionate de dezvoltarea persoanei juridice;
h) cheltuieli legate de extinderea activitatii persoanei juridice.
168. Durata de timp in care se recupereaza, prin intermediul amortizarii, cheltuielile de constituire este:
Raspuns: a,b;
a) 4 ani;
b) cel mult 5 ani;
c) 10 ani.
169. Care din urmatoarele articole contabil sunt corecte:
Raspuns: c,d;
a)
201 = % 2.000.000
401 1.500.000
5311 500.000
b)
401 = 201 2.000.000
c)
201 = 5311 2.000.000
d)
201 = 462 2.000.000
e)
201 = % 2.000.000
404 1.500.000
5311 500.000
170. Cheltuielile de dezvoltare sunt efectuate in vederea obtinerii unor profituri suplimentare ca rezultat al finalizarii
unor investitii, in acest sens ele trebuind sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Raspuns: a,b,c,e;
a) sa fie utilizate in activitatea de exploatare a societatii;
b) sa fie strict individualizate;
c) costul sa fie stabilit prin devize;
d) nu trebuie individualizat;
e) fiecare proiect sa aiba sanse de reusita tehnica si de rentabilitate economica.
171. Cu ocazia iesirii din patrimoniu activele imobilizate se evalueaza la:
Raspuns: c;
a) pretul de vanzare;
b) pretul de vanzare, diminuat de eventualele reduceri comerciale si financiare;
c) valoarea de intrare sau cea rezultata din reevaluare.
172. Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobilizate in:
Raspuns: a;
a) contul de profit si pierdere;
a) bilant;
b) contabilitatea curenta.
173. Receptionarea unui nou procedeu tehnologic, pentru care unitatea a facut cheltuieli in valoare de 12.000.000 lei,
se contabilizeaza astfel:
Raspuns: a;
a)
203 = 721 12.000.000
b)
203 = 205 12.000.000
c)
203 = % 12.000.000
721 7.000.000

25
205 5.000.000
174. Un brevet in valoare de 12.000.000 lei, realizat cu fortele proprii ale unitatii patrimoniale se contabilizeaza astfel:
Raspuns: d;
a)
203 = 721 12.000.000
b)
205 = 203 12.000.000
c)
205 = % 12.000.000
721 7.000.000
203 5.000.000
d)
205 = 721 12.000.000
175. Care din urmatoarele conturi aferente inregistrarii scoaterii din gestiune a unei imobilizari necorporale amortizate
integral trebuie inlocuite in articolul contabil care urmeaza:
Raspuns: f;
? = 207 15.000.000
a) 6811;
b) 6873;
c) 2803;
d) 2808;
e) 2814;
f) 2807.
176. Contul care lipseste din articolul contabil de receptionare a unui procedeu tehnologic, obtinut cu resurse proprii in
valoare de 250 milioane lei este:
Raspuns: f;
203 = ? 250.000.000
a) 401;
b) 404;
c) 2803;
d) 722;
e) 711;
f) 721.
177. Operatiunea de incasare a redeventei datorate de concesionar conform extrasului de cont se reflecta in unul din
urmatoarele articole:
Raspuns: c;
a)
5311 = 401 3.000.000
b)
% = 706 3.570.0000
461 3.000.000
4426 570.000
c)
5121 = 461 3.570.0000
d)
5121 = 706 3.570.000
e)
% = 706 3.570.0000
462 3.000.000
4426 570.000
178. Preluarea in concesiune de catre o societate comerciala pe timp de 50 de ani, a unui teren apartinand statului in
valoare de 1.000.000 lei, se evidentiaza prin urmatorul articol contabil:
Raspuns: c;
a)
205 = 166 1.000.000.000
b)
2111 = 167 1.000.000.000
c)
205 = 167 1.000.000.000
d)
2111 = 166 1.000.000.000
179. Societatea comerciala care primeste concesiunea anumitor activitati economice, in anumite conditii stabilite in
prealabil si pe un anumit termen, este obligata sa plateasca o anumita suma care se va numi:
Raspuns: a;
a) redeventa;
b) tarif;
c) dobanda;
d) comision;
e) pret concesional.
180. Imobilizarile necorporale de natura concesiunii, superficiei si uzufructului se amortizeaza:
Raspuns: b;

26
a) intr-o perioada de 3 ani;
b) pe durata contractului;
c) nu se amortizeaza;
d) pe perioada utilizarii bunului concesionat;
e) conform legislatiei in vigoare.
181. Pot face obiectul unui contract de inchiriere incheiat intre proprietarul bunului si persoane fizice sau juridice care
le preiau in folosinta pe un timp determinat , urmatoarele categorii de bunuri:
Raspuns: b,d;
a) bunurile economice;
b) bunurile din proprietatea statului;
c) bunurile libere;
d) bunurile din proprietatea privata;
e) bunurile marfare.
182. Care sunt partile participante la contractul de locatie de gestiune?
Raspuns: a,b;
a) locatorul;
b) locatarul;
c) chiriasul;
d) primitorul;
e) platitorul.
183. Know-how-urile reprezentand cunostinte tehnice si procedee tehnologice indeplinesc anumite caracteristici:
Raspuns: a,b,c,d;
a) nu fac obiectul unui brevet;
b) apartin celor care l-au creat;
c) pot face obiectul comercializarii;
d) pot fi dobandite de o unitate prin aport in natura la capital sau prin achizitie;
e) nici o varianta nu este corecta.
184. Inregistrarea la concedent a contabilitatii imobilizarii in concesiuni prezinta urmatoarele trasaturi:
Raspuns: c,d,e,f,g,h;
a) se mentine in proprietate bunurile patrimoniale;
b) se evidentiaza iesirea lor din patrimoniu;
c) se va evidentia incasarea redeventei;
d) nu se mentin in proprietatea bunurile patrimoniale;
e) nu se va evidentia iesirea lor din patrimoniu,
f) se va transforma imobilizarile corporale in imobilizari necorporale de tipul concesiunii.
g) evidenta bunurilor concesionate se va reflecta in contabilitatea analitica
h) se va evidentia amortizarea aferenta imobilizarilor concesionate
185. Inregistrarea la concesionar a contabilitatii imobilizarilor in concesiune presupune urmatoarele trasaturi:
Raspuns: a,b,c,d;
a) se va inregistra intrarea in gestiune a elementelor patrimoniale potrivit contractului de concesiune;
b) concesionarul are obligatia fata de concedent de a pastra bunurile concedentului;
c) concesionarul are obligatia sa utilizeze rational bunurile concedentului;
d) concesionarul are obligatia de a restitui bunurile concedentului;
e) nu se inregistreaza intrarea in gestiune a elementelor patrimoniale potrivit contractului de concesiune.
186. Marimea fondului comercial se determina:
Raspuns: c;
a) diferenta intre valoarea de aport sau costul de achizitie si valoarea reala;
b) diferenta intre valoarea justa la data tranzactiei si costul de achizitie;
c) diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de
catre o persoana juridica.
187. In cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ ca urmare a achizitiei de catre o societate a actiunilor
altei societati se au in vedere urmatoarele:
Raspuns: c,d;
a) valoarea fondului comercial achizitionat nu trebuie amortizat;
b) valoarea fondului comercial achizitionat trebuie amortizata sistematic;
c) valoarea fondului comercial achizitionat trebuie amortizata linear;
d) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca durata de viata utila;
e) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca 3 ani.
188. Conform IAS 22 „Combinari de intreprinderi”, contul sintetic de gradul II 2071 „Fond comercial” evidentiaza:
Raspuns: a;
a) diferenta pozitiva din achizitia unei afaceri (calculata ca diferenta intre costul de achizitie -mai mare si valoarea
justa a activelor si datoriilor identificabile - mai mici - la data realizarii afacerii);
b) diferenta negativa din achizitia unei afaceri;
c) diferenta pozitiva (calculata ca diferenta intre valoarea justa a activelor si datoriilor si costul de achizitie).
189. Conform IAS 22 „Combinari de intreprinderi” contul sintetic de gradul 2075 „Fond comercial negativ” evidentiaza:
Raspuns: b;
a) diferenta pozitiva din achizitia unei afaceri;
b) diferenta negativa din achizitia unei afaceri (calculata ca diferenta intre costul de achizitie - mai mic – si valoarea
justa a activelor si datoriilor identificabile – mai mare- la data realizarii afacerii);
c) diferenta negativa (calculata ca diferenta dintre costul de achizitie mai mare si valoarea justa a activelor si
datoriilor – mai mici).

27
190. Daca la inchiderea exercitiului valoarea de inventar a imobilizarilor este inferioara valorii de intrare , diferenta:
Raspuns: b;
a) nu se inregistreaza in contabilitate;
b) se inregistreaza ca amortizare daca deprecierea este ireversibila;
c) se inregistreaza ca provizion daca deprecierea este reversibila.
191. Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobilizate in:
Raspuns: c;
a) contul de profit si pierdere;
b) bilant;
c) contabilitatea curenta.
192. Activele imobilizate figureaza la valoarea neta contabila in:
Raspuns: a;
a) bilant;
b) contul de profit si pierdere;
c) contabilitatea curenta.
193. Activele imobilizate se evalueaza cu ocazia iesirii din patrimoniu la:
Raspuns: c;
a) pretul de vanzare;
b) pretul de inregistrare curenta;
c) valoarea de intrare sau cea rezultata din reevaluare;
d) pretul de vanzare, diminuat de eventualele reduceri comerciale si financiare.
194. Articolul contabil prin care se reflecta vanzarea unui program informatic este:
Raspuns: -;
a)
411 = %
708
4427
b)
461 = %
708
4427
c)
461 = %
7583
4427
d)
461 = %
722

442
7

e)
461 = %
721
4427
195. Articolul contabil de reflectare a achizitiei unui program informatic este:
Raspuns: d;
a)
% = 408
208
4428
b)
% = 408
208
4426
c)
% = 404
208
4428
d)
% = 401
208
4426
196. Obtinerea unui program informatic din productie proprie in valoare de 10.000.000 lei prin articolul:
Raspuns: a;
a)
208 = 721 10.000.000.000
b)
208 = 722 10.000.000.000
c)

28
208 = 708 10.000.000.000
d)
208 = 758 10.000.000.000
197. Scaderea din gestiune a unui program informatic vandut, amortizat partial, se inregistreaza astfel:
Raspuns: d;
a)
% = 208
2808
6811
b)
2808 = 208
c)
% = 208
2808
6871
d)
% = 208
2808
6583
e)
6811 = 2808
f)
6583 = 2808
198. Scoaterea din gestiunea unui program informatic amortizat integral se inregistreaza prin articolul:
Raspuns: a;
a)
2808 = 208
b)
6811 = 208
c)
6583 = 208
d)
6583 = 2808
e)
6811 = 2808
199. Articolul contabil
Raspuns: c;
2112 = 722
reflecta:
a) valoarea terenurilor primite ca aport;
b) valoarea terenurilor obtinute in urma vanzarii;
c) lucrari de amenajare a terenurilor realizate cu efort propriu;
d) plusuri de inventar la terenuri.
200. Aportul in capital a terenurilor in valoare de 50.000.000 lei se inregistreaza prin urmatorul articol:
Raspuns: e;
a)
2111 = 722 50.000.000
b)
2111 = 1011 50.000.000
c)
2111 = 1012 50.000.000
d)
2111 = 131 50.000.000
e)
2111 = 456 50.000.000
201. Articolul contabil urmator reflecta:
Raspuns: b;
461 = %
7583
4427
a) cedarea unui teren sub forma de donatie;
b) vanzarea unui teren;
c) primirea unui teren ca donatie;
d) scoaterea din gestiune a unui teren vandut anterior.
202. Scoaterea din evidenta a unui teren vandut se inregistreaza astfel:
Raspuns: a;
a)
6583 = 2111
b)
% = 2111
2811
6583
29
c)
% = 2111
2811
6583
d)
6583 = 2811
203. Prin articolul
Raspuns: d;
2811 = 2112
se reflecta:
a) vanzarea unei lucrari de amenajare a terenului;
b) scoaterea din evidenta a unei amenajari vandute;
c) scoaterea din activ a unei amenajari amortizata partial;
d) scoaterea din gestiune a unei amenajari amortizata integral.
204. O lucrare de dezvoltare pentru nevoi proprii inceputa si finalizata in exercitiul curent se reflecta prin articolul:
Raspuns: e;
a)
614 = 5121
b)
% = 404
614
4426
c)
230 = 721
d)
203 = 722
e)
203 = 721
205. Prin articolul contabil urmator se reflecta:
Raspuns: a;
203 = %
230
721
a) receptia unei lucrari de dezvoltare cu cheltuieli efectuate si in exercitiul anterior;
b) lucrarea de dezvoltare inceputa si nefinalizata;
c) receptia unei lucrari de cercetare inceputa si finalizata in exercitiul curent.
206. Articolul contabil
Raspuns: c;
231 = 722
reflecta:
a) finalizarea unei lucrari de investitie;
b) finalizarea unei lucrari de investitii inceputa in cursul exercitiului anterior;
c) o lucrare de investitie inceputa si nefinalizata pana la sfarsitul exercitiului.
207. Receptia unei cladiri realizata in regie proprie care a fost inceputa in perioada anterioara se reflecta prin articolul
contabil urmator:
Raspuns: a;
a)
212 = %
231
722
b)
% = 231
212
658
c)
% = 231
212
6811
208. Potrivit IAS 16 „Terenuri si mijloace fixe”, terenurile si mijloacele fixe sunt recunoscute ca active atunci cand
indeplinesc cumulativ doua conditii:
Raspuns: a,d;
a) costul activului poate fi evaluat in mod credibil;
b) daca mijloacele fixe intra in gestiune ca aport in natura;
c) daca mijloacele fixe intra in gestiune prin procurare cu titlu oneros si din productie proprie;
d) daca se estimeaza ca va genera beneficii economice viitoare catre intreprindere aferente activului respectiv.
209. Imobilizarile corporale sunt active care:
Raspuns: b,c,d;
a) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de 2 ani;
b) au o valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare;
c) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de 1 an;
d) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii,
pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;