Sunteți pe pagina 1din 1

Listă documente de înscriere proiect „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”

- CRED, cadre didactice din învățământul gimnazial:

Nr.
Documentul
crt.

1. Anexa 5.1 (formular atașat)

2. Anexa 5.2 (formular atașat)

3. Anexa 5.3 (formular atașat)

4. Anexa 5.4 (formular atașat)

5. Copie CI/BI;

6. Copie certificat de naștere

7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Copie acte de studii în profilul postului (diplomă de licenţă, conversie,


8.
master, doctorat)
Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: că își
desfășoară activitatea la ciclul gimnazial, funcţia didactică, specializarea,
9.
vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere
(director/director adjunct)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și