Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Craiova

Facultatea de Drept

PROGRAMĂRI CREDITE și RESTANȚE


DREPT ANUL IV IF (ZI) ŞI FR
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ANUL III, Craiova/Drobeta-Turnu Severin

Procedură:
- examenul se va susține pe platforma Moodle a facultății;
- accesul se face direct la adresa https://fdss.ucv.ro/cursuri/1819/ (numele de utilizator-CNP;
parola-primită de la secretariat);
- în cazul în care accesul va este restricționat de browser (primiti mesaj de avertizare), utilizați
legătura Details sau Advanced şi Go on to the webpage (chiar dacă în paranteza scrie Not
recommended);
- testul se va deschide automat la data și ora stabilite;
- studenții trebuie să se conecteze la momentul începerii testului (în intervalul de timp indicat
pentru fiecare disciplină);
- se recomandă conectarea la platformă cu 5-10 min înainte de ora programată, pentru a nu se
pierde din timpul destinat completării testului;
- testul va fi disponibil (deschis) pe platforma în intervalul anunțat;
- după expirarea duratei testul se va închide automat;
- pentru completarea testului (răspuns la întrebări) studenții vor avea la dispoziție timpul indicat
la fiecare disciplină.

DREPT învăţământ cu frecvenţă (IF/ZI) și DREPT-învăţământ frecvență redusă (IFR)

ANUL IV CREDITE
Nr. Disciplina Cadru didactic Ziua/Data Ora de
crt. incepere
Discipline din anul III
1. Drept civil. Contracte M. Istrătoaie Marți 09.00
speciale
02 iunie 2020
2. Dreptul proprietății G. Olteanu Marți 13.00
intelectuale
D. Scarlat 02 iunie 2020
3. Drept civil. Dinamica P. Drăghici Marți 15.00
obligațiilor
02 iunie 2020
4. Drept penal special II R. Răducanu Miercuri 09.00

C. Voiculescu 3 iunie 2020


5. Dreptul Uniunii Europene II A. Duşcă Miercuri 11.00
3 iunie 2020
6. Drept penal special I R. Răducanu Miercuri 13.00

C. Voiculescu 3 iunie 2020


7. Drept comercial C.Popa-Nistorescu Miercuri 15.00

L.E.Stuparu 3 iunie 2020


8. Dreptul muncii R. Radu Miercuri 17.00

3 iunie 2020
9. Drept procesual penal II V. Ileana Niţă Joi 9.00

5 iunie 2020
10. Informatică juridică 1 D. Gărăiman Joi 11.00

5 iunie 2020
11. Drept procesual penal I E. Oancea Joi 13.00

5 iunie 2020
12. Dreptul societăților L. Săuleanu Vineri 9.00

L.E.Smarandache 6 iunie 2020


13. Dreptul Uniunii Europene I B. Predescu Duminică 13.00

7 iunie 2020
14. Practica de specialitate I R. Răducanu -
15. Practica de specialitate II R. Răducanu -
Nr. Disciplina Cadru didactic Ziua/Data Ora de
crt. incepere
Discipline din anii I-II
1. Drept fiscal A. Găină Joi 15.00

5 iunie 2020
Drept administrativ II A. Ponea Joi 15.00

R. Voinea 5 iunie 2020


Drept financiar A. Băbălău Joi 17.00

5 iunie 2020
Filosofia Dreptului M. Ticu Joi 17.00

5 iunie 2020
Teoria Generală a Dreptului R. Ploscă Joi 17.00
M. Dănișor 5 iunie 2020

ANUL IV RESTANȚE
Nr. Disciplina Cadru didactic Ziua/data Ora de
crt. incepere
Drept procesual civil I D. Ghiță Luni 13.00

R.Paul 8 iunie 2020


Dreptul transporturilor C. Stanciu Luni 15.00-
8 iunie 2020
Drept internațional privat B. Predescu Miercuri 13.00

10 iunie 2020
Drept civil. Succesiuni I. Turculeanu Joi 13.00

11 iunie 2020
Criminalistică C. Ionescu Luni 17.00

8 iunie 2020
Dreptul consumului A. Calotă Miercuri 17.00

10 iunie 2020
Drept procesual civil II D. Ghiță Miercuri 11.00

R.Paul 10 iunie
Libertăți fundamentale S. Răduleţu Sambata 9.00

13 iunie
Dreptul comerțului internați Şt. Scurtu Sambata 13.00
onal
13 iunie 2020
Relații și organizații internaț L.Călin Luni 19.00
ionale
8 iunie 2020
Dreptul construcțiilor și urb R. Bischin Joi 15.00
anism
11 iunie 2020
Publicitate imobiliară M. Diaconu Joi 17.00

11 iunie 2020
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ-Craiova

AP Craiova ANUL III CREDITE


Nr. Disciplina Cadru Ziua/Data Ora de
crt. didactic începere
1. Deontologia Funcției Publice M. Voican Marți 09.00

02 iunie 2020
2. Dreptul UE A. Groza Marți 09.00

02 iunie 2020
3. Dezvoltare Durabilă și Dreptul A. Ilie Marți 13.00
mediului
02 iunie 2020
4. Finanțe Publice N. Mitu Marți 13.00

02 iunie 2020
5. Dr. Civil. Contracte Speciale M. Istrătoaie Marți 15.00

02 iunie 2020
6. Limba Franceză I și II M. Făurar Miercuri 09.00

03 iunie 2020
7. Limba Engleză I și II S. Badea Miercuri 11.00

03 iunie 2020
8. Politici Publice C. Otovescu Miercuri 13.00

03 iunie 2020
9. Relații Publice V. Nicola Miercuri 15.00

03 iunie 2020
10. Știința Administrației A. Nicu Miercuri 17.00

03 iunie 2020
11. Comunicare în Administrația V. Nicola Miercuri 19.00
Publică
03 iunie 2020
12. Drept Administrativ II M. Voican Joi 09.00

04 iunie 2020
13. Drept Civil. T.G.O. M. Soreață Joi 11.00

04 iunie 2020
14. Drept penal și procedură V. Ileana-Niță Joi 13.00
penală
04 iunie 2020
15. Drept Financiar și Fiscal A. Duță Joi 15.00

04 iunie 2020

AP Craiova ANUL III RESTANȚE


Nr. Disciplina Cadru Ziua/Data 0ra de
crt. didactic începere
1. Contencios Administrativ A. Ponea Luni 13.00

8 iunie 2020
2. Dreptul Transporturilor C. Stanciu Luni 15.00

8 iunie 2020
3. Tehnică Normativă V. Nicola Luni 17.00

8 iunie 2020
4. Drept procesual Civil D. Spânu Luni 19.00

8 iunie 2020
5. Drept și Administrarea L.E. Stuparu Miercuri 11.00
Afacerilor
10 iunie 2020
6. Marketing Public S. Tudor Miercuri 13.00

10 iunie 2020
7. Managementul proiectelor S. Tudor Miercuri 13.00

10 iunie 2020
8. Gestiunea Financiară a S. Selișteanu Miercuri 17.00
Instituțiilor Publice
10 iunie 2020
9. Dreptul Muncii și Securității L. Belu Joi 13.00
Sociale
11 iunie 2020
10. Dreptul Construcțiilor și R. Bischin Joi 15.00
Urbanism
11 iunie 2020
11. Autorități Administrative S. Drăgan Joi 17.00
Autonome
11 iunie 2020
12. Libertăți Fundamentale C. Otovescu Joi 19.00

11 iunie 2020
13. Drept Funciar și Cadastral M. Diaconu Sâmbătă 09.00

13 iunie 2020
14. Proceduri Administrative A. Ponea Sâmbătă 13.00

13 iunie 2020
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ-Drobeta-Turnu Severin

ANUL III CREDITE


Nr. Disciplina Cadru Ziua/Data Ora de
crt. didactic începere
1. Deontologia Funcției Publice Voican Marți 09.00
Madalina
02 iunie 2020
2. Dreptul UE Calota Marți 09.00
Armand
02 iunie 2020

3. Dezvoltare Durabilă și Dreptul Zaharia Marți 13.00


mediului Cristinel
02 iunie 2020
4. Finanțe Publice Ispas Roxana Marți 13.00

02 iunie 2020
5. Dr. Civil. Contracte Speciale Dogaru Mihai Marți 15.00

02 iunie 2020
6. Limba Franceză I și II D Scorțan Miercuri 09.00

03 iunie 2020
7. Limba Engleză I și II F Grigore Miercuri 11.00

03 iunie 2020
8. Politici Publice Otovescu Miercuri 13.00
Cristina
03 iunie 2020
9. Relații Publice Nicola Miercuri 15.00
Veronica
03 iunie 2020
10. Știința Administrației Drăgan Silviu Miercuri 17.00

03 iunie 2020
11. Comunicare în Administrația Nicola V Miercuri 19.00
Publică
03 iunie 2020
12. Drept Administrativ II Drăgan S Joi 09.00
04 iunie 2020
13. Drept Civil. T.G.O. Scurtu St Joi 11.00

04 iunie 2020
14. Drept penal și procedură Zaharia C Joi 13.00
penală
04 iunie 2020
15. Drept Financiar și Fiscal A. Duță Joi 15.00

04 iunie 2020

AP DTS ANUL III RESTANȚE


Nr. Disciplina Cadru Ziua/Data Interval
crt. didactic orar
1. Contencios Administrativ Zaharia C Luni 13.00

8 iunie 2020
2. Dreptul Transporturilor Brezniceanu Luni 15.00
A
8 iunie 2020
3. Tehnică Normativă Nicola V Luni 17.00

8 iunie 2020
4. Drept procesual Civil Dogaru M Luni 19.00

8 iunie 2020
5. Drept și Administrarea Dogaru M Miercuri 11.00
Afacerilor
10 iunie 2020
6. Marketing Public Puiu Carmen Miercuri 13.00

10 iunie 2020
7. Managementul proiectelor Enescu M Miercuri 13.00

10 iunie 2020
8. Gestiunea Financiară a Ispas R Miercuri 17.00
Instituțiilor Publice
10 iunie 2020
9. Dreptul Muncii și Securității Bobasu C Joi 13.00
Sociale
11 iunie 2020
10. Dreptul Construcțiilor și Bischin R Joi 15.00
Urbanism
11 iunie 2020
11. Autorități Administrative Drăgan S Joi 17.00
Autonome
11 iunie 2020
12. Libertăți Fundamentale Zaharia C Joi 19.00

11 iunie 2020
13. Drept Funciar și Cadastral Brezniceanu Sâmbătă 09.00
A
13 iunie 2020
14. Proceduri Administrative Calotă A Sâmbătă 13.00

13 iunie 2020