Sunteți pe pagina 1din 2

EXTRAS

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept
DOMENIU: Drept
SPECIALIZAREA: Drept
Durata studiilor: 4 ani

SITUAȚIE ȘCOLARĂ
Notele obținute în timpul școlarității de:
ANGHEL C. FLORENTINA-VIOLETA (CNP: 2950725280878)
Anul I (anul universitar 2016-2017)
1) 2)
Nr. Denumirea disciplinei Sem Total ore/sem Nota Data Cred
crt. C S LP P examinarii
1 Teoria generala a dreptului 1 - 1 - - 10 04-02-2017 5
2 Istoria dreptului românesc 1 - 1 - - 10 29-01-2017 5
3 Drept constituțional și instituții politice I 1 - 2 - - 5 11-09-2018 6
4 Drept civil. Partea generală 1 - 2 - - 7 28-01-2017 6
5 Educație fizică I 1 - 1 - - Adm 27-01-2017 1
6 Filosofia dreptului 1 - 1 - - 5 05-02-2017 4
7 Limba franceză I 1 - 1 - - 10 23-01-2017 2
8 Limba engleză I 1 - 1 - - 8 12-02-2017 2
9 Drept constituțional și instituții politice II 2 - 2 - - 6 09-06-2017 6
10 Drept civil. Persoanele 2 - 2 - - 6 17-06-2017 6
11 Drept administrativ I 2 - 1 - - 8 24-06-2017 6
12 Educație fizică II 2 - 1 - - Adm 16-06-2017 1
13 Drept privat roman 2 - 1 - - 5 26-01-2018 6
14 Economie 2 - 1 - - 10 25-06-2017 2
15 Limba franceză II 2 - 1 - - 9 18-06-2017 2
16 Limba engleză II 2 - 1 - - 7 11-06-2017 2
Promovat cu media 7.57 (șapte 57%) Total credite 62
Anul II (anul universitar 2017-2018)
1) 2)
Nr. Denumirea disciplinei Sem Total ore/sem Nota Data Cred
crt. C S LP P examinarii
1 Drept civil. Drepturi reale 1 - 2 - - 5 13-09-2019 6
2 Drept penal general I 1 - 2 - - 8 03-02-2018 6
3 Criminologie 1 - 1 - - 7 11-02-2018 4
4 Drept financiar 1 - 1 - - 6 04-02-2018 5
5 Educație fizică III 1 - 1 - - Adm 26-01-2018 1
6 Drept administrativ II 1 - 1 - - 6 27-01-2018 5
7 Limba franceză I 1 - 1 - - 7 09-02-2018 2
8 Limba engleză I 1 - 1 - - 8 10-02-2018 2
9 Drept penal general II 2 - 2 - - 7 10-06-2018 5
10 Drept fiscal 2 - 1 - - 7 22-06-2018 4
11 Drept civil. Teoria generală a obligațiilor 2 - 1 - - 5 16-09-2018 4
12 Dreptul familiei 2 - 2 - - 5 23-06-2018 5
13 Drept internațional public 2 - 1 - - 7 09-06-2018 4
14 Dreptul mediului 2 - 1 - - 6 16-06-2018 4
15 Limba franceză II 2 - 1 - - 9 07-06-2018 2
16 Limba engleză II 2 - 1 - - 6 15-06-2018 2
Promovat cu media 6.60 (șase 60%) Total credite 61
Anul III (anul universitar 2018-2019)
1) 2)
Nr. Denumirea disciplinei Sem Total ore/sem Nota Data Cred
crt. C S LP P examinarii
1 Drept civil. Dinamica obligațiilor 1 - 1 - - 6 09-02-2019 5
2 Drept penal special I 1 - 2 - - 6 09-02-2020 5
3 Drept procesual penal I 1 - 2 - - 5 05-09-2019 5
4 Drept comercial 1 - 1 - - 5 05-09-2019 4
5 Dreptul muncii 1 - 1 - - 7 03-02-2019 4
6 Dreptul Uniunii Europene I 1 - 1 - - 6 02-09-2019 4
7 Practică de specialitate I 1 - 2 - - Adm 26-01-2019 3
8 Drept civil. Contracte speciale 2 - 1 - - 6 15-06-2019 4
9 Drept penal special II 2 - 1 - - 5 08-06-2019 4
10 Drept procesual penal II 2 - 1 - - 6 09-06-2019 4
11 Dreptul Uniunii Europene II 2 - 1 - - 5 16-06-2019 4
12 Dreptul societăților 2 - 1 - - 6 23-06-2019 4
13 Dreptul proprietății intelectuale 2 - 1 - - 5 14-06-2019 4

C.N.P. titular: 2950725280878


Document generat de programul EvStud, Serviciul de Informatică și Comunicații, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro pagina 1 din 2
EXTRAS
Anul III (anul universitar 2018-2019)
1) 2)
Nr. Denumirea disciplinei Sem Total ore/sem Nota Data Cred
crt. C S LP P examinarii
14 Informatică juridică 2 - 1 - - 5 10-09-2019 3
15 Practică de specialitate II 2 - 2 - - Adm 08-06-2019 3
Promovat cu media 5.61 (cinci 61%) Total credite 60
Anul IV (anul universitar 2019-2020)
1) 2)
Nr. Denumirea disciplinei Sem Total ore/sem Nota Data Cred
crt. C S LP P examinarii
1 Drept procesual civil I 1 - 2 - - 4 25-01-2020 -
2 Dreptul transporturilor 1 - 1 - - 5 06-02-2020 4
3 Drept internațional privat 1 - 1 - - 4 01-02-2020 -
4 Drept civil. Succesiuni 1 - 2 - - 4 26-01-2020 -
5 Criminalistică 1 - 1 - - 9 08-02-2020 4
6 Dreptul consumului 1 - 1 - - 9 02-02-2020 4
7 Practică de specialitate I 1 - - - 2 Abs 25-01-2020 -
8 Drept procesual civil II 2 - 2 - - 6 18-05-2020 5
9 Libertăți fundamentale 2 - 2 - - 6 24-05-2020 5
10 Dreptul comerțului internațional 2 - 1 - - 8 25-05-2020 4
11 Relații și organizații internaționale 2 - 1 - - 8 27-05-2020 4
12 Dreptul construcțiilor și urbanism 2 - 1 - - 8 22-05-2020 4
13 Publicitate imobiliară 2 - 1 - - 8 20-05-2020 5
14 Practică de specialitate II 2 - - - 2 Adm 22-05-2020 3
Promovat cu media - Total credite 42
MEDIA GENERALĂ DE PROMOVARE A ANILOR DE STUDIU: -
SUMA CREDITELOR DE ABSOLVIRE ESTE: -
1)
Se va menționa numărul total de ore din care: numărul total de ore curs (C); numărul total de ore seminar (S); numărul total de ore lucrări practic[ (LP); numărul total de ore proiect (P);
etc.
2)
Disciplinele notate cu calificative pot lua valorile: Adm (Admis), Rsp (Respins), Exc (Excepțional), FB (Foarte Bine), B (Bine), Satisfăcător (S), Nesatisfăcător (NS), Scutit (Sc)
3)
Notele marcate astfel se regăsesc doar în cataloagele electronice, nu și în situația studentului! Aceste note trebuie să fie confirmate de cadrul didactic titular! În cazul în care sesizați
neconcordanțe la aceste note, anunțați cadrul didactic titular sau secretariatul facultății!

C.N.P. titular: 2950725280878


Document generat de programul EvStud, Serviciul de Informatică și Comunicații, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro pagina 2 din 2