Sunteți pe pagina 1din 2

Formule matematice sem 1

Media armonica AB=mh(AB,AD)=2ACxAD/AC+AD

Dreptunghiuri asemenea L1/L2=l1/l2=>L1/L2=tgΦ

tgΦ=l1/L1=l2/L2=l3/L3=....=k Familia K a dreptunghiurilor

Numarul de aur (1+√5)/2 ≈1,618

Proprietati: 1/Φ-1=Φ

Gnomon F+G=F`~F

Dreptunghiul patratic L/l=d/l= √2

P+DR=DP

Dreptunghiul roman L/l=√2+1

Dreptunghiul √3 L/l=√3

Simetrie f(F)=F

Imaginea functiei Imf=f(F)

Translatia de vector v Tv=F->F`

Tv(A)=A`, OA`=OA+V

Simetria de centru Sc(A)=A`=SimcA

Rotatii Rc(A)=A'

Coordonatele unui pct in urma unei rotatii x`=xcosΦ-ysinΦ

y`=xsinΦ+ycosΦ

Poligoane regulate

A1A2=ln

OM=an=apotema (an-raza cercului inscris)

M1B1=Sn=sageata

Proprietati

∠A1OA2=360 °/n
A1A2A3=((n-2)/n)x180°

ln=2Rsin(180°/n)

an=Rcos180°/n

Sn=R-an=R(1-cos180°/n)

An=nRsin180°/n

n 3 4 5 6 8 10 12
∠ 60° 90° 108° 120° 135° 144° 150°

A1B1=l8=2Rsin180°/8=R√2-√2

Poligoane stelate -din 2 in 2=pentagon, hexagon,steaua cu 4 varf.

-din 3 in 3=octagon