Sunteți pe pagina 1din 10

Taxonomia didactica

1.     Tipologia si dinamica obiectivelor didactice

2.     Finalitatile didactice si functiile lor

3.     Operationalizarea obiectivelor didactice ale psihopedagogiei


speciale

1.Obiectivele

Obiectivele isi gasesc finalizare in rezultate.

Invatamantul modern urmareste rezultate maximale ( raportate la


capacitatile fiecaruia0.

1. Obiectivele dau sens activitatii didactice , reprezentand inceputul si


sfarsitul oricarei actiuni ( intentionalitatea si finalitatea procesului).

2.  Obiectivele se refera la schimbarile dorite ( care se manifesta in


comportamente : cognitiv, afectiv, atitudinal al elevilor.

3.  Influenteaza adoptarea deciziei cu privire la :

-   sarcinile instructiv-cognitive si educativ-formative

-   sarcinile aplicativ-practice

-   sarcinile terapeutic-compensatorii,sau corectiv- formative.

Dupa George Vaideanu (1985) un prim obiectiv al educatiei


intelectuale , in general , consta in :

1. Stimularea la elevi a activitatii cognitive , urmarind totodata si


2.  asimilarea de catre acestia a regulilor de igiena a muncii intelectuale.

In ceea ce priveste regulile de igiena a muncii intelectuale in


invatamantul special este necesara asigurarea :

- unor conditii stimulative

    -a unei stari acceptabile de sanatate

      -unui regim echilibrat de munca ( echilibru intre efort / odihna)

- a combaterii supraincarcarii sau subsolicitarii acestora.

     Astfel , taxonomia obiectivelor cognitive se ordoneaza dupa un


criteriu structural , cel al complexitatii crescande si cuprinde urmatoarele
categorii :

-cunoasterea

-intelegerea

-aplicarea

-analiza

-sinteza

-evaluarea

  Taxonomia obiectivelor afective - poate cea mai discutata categorie


a finalitatilor-cuprinde urmatoarele categorii sau etape in achizitionare
unor atitudini , valori , interese.

-receptarea ( participarea)

-raspuns(reactia)

-aprecierea (evaluarea)

-organizarea
-caracterizarea prin apreciere sau printr-un complex de aprecieri.

     In ceea ce priveste taxonomia obiectivelor din domeniul


psihomotor, expliciteaza urmatoarele categorii:

-miscarile reflexe

-miscarile naturale sau fundamentale

-capacitatile perceptive

-capacitatile fizice

-deprinderi motrice

-comunicarea nonverbala

Clasificarea obiectivelor educationale in functie de gradul de generalitate

1.     Obiective generale ( finalitati ale educatiei)

2.     Obiective intermediare sau specifice

3.  Obiective concrete, operationale ( se convertesc in comportamente


observabile).

1.     Obiective generale

-    se disting primul rand pentru ca ele exprima optiuni foarte largi pentru
intreaga activitate educativa care se va desfasura in cadrul unui sistem
de invatamant.

      Aceste finalitati se gasesc intr-o relatie directa cu idealul educational ,


cu tipul de personalitate pe care scoala doreste sa-l edifice intr-un
anumit moment al dezvoltarii societatii. Se reflecta la tipurile de valori pe
care scoala doreste sa le inoculeze elevilor din diferite cicluri de
scolaritate , sa realizeze un echilibru intre diferite tipuri de valori care , in
final , va avea afecte pozitive asupra dezvoltarii personalitatii elevilor.

      Se refera la competentele pe care si le vor forma elevii : ce vor sti
elevii si ce vor sti sa faca , sa utilizeze aceste cunostinte. La atingerea lor
participa :-toate ciclurile de invatamant,toate tipuri , profilele de scoli,toate
disciplinele din aria curriculara,toate cadrele didactice.

2.     Obiective intermediare

a)  sunt valabile pentru ciclurile de invatamant care intra in structura


respectivului sistem de invatamant.Este necesar pentru ca trecerea de
la un ciclu de invatamant la altul sa se faca fara dificultate.Exemplu :

Ciclu primar - formarea culturii instrumentale ( dobandirea citit-scris).Ciclul


gimnazial - formarea unei culturi generale echilibrate care sa
permita :accesul elevilor in ciclul liceal,o rapida profesionalizare a
elevilor,daca nu se continua studiile liceale.

Invatamantul superior-formarea specialistilor cu inalta calificare.

b)    alte obiective sunt cele care apartin tipurile de scoli care intra in
structura ciclurilor de invatamant.

c) a IIIa categorie de obiective apartin disciplinelor de invatamant .Descriu


tipul de competente pe care urmeaza sa si le formeaza elevii in urma
parcurgerii disciplinei .Se regasesc la inceputul fiecarei programe
analitice cu intentia ca profesorul sa le aprofundeze , dupa care sa
stabileasca o corelatie directa a acestor obiective si unitatea de continut
care trebuie prezentata.

3. Obiective concrete ( operationale):se disting de celalalte doua prin faptul


ca se convertesc , in comportamente observabile .Profesorul are
posibilitatea sa vada ce tipuri de achizitie , competente si-au format elevii.
Se comunica elevilor la inceputul lectiei cu scopul de a-i motiva mai bine ,
de a-i determina sa-si regleze comportamentul. Nu se comunica aceste
obiective in cazul in care la lectia respectiva se utilizeaza invatarea prin
descoperire ( odata descoperite rezultatele finale ale activitatii exista riscul
ca elevii sa nu mai fie motivati in activitate).
Activitatea instructiv-educativa trebuie sa se desfasoare plecand de la
obiectivele generale , sa se derive in obiective intermediare si in sfarsit sa
se derive in cele concrete.

Prin fiecare lectie ar trebui sa se vada in ce masura obiectivele au


contribuit la atingerea unor obiective cu grad mai mare de generalitate.
2. Finalitatile didactice si functiile lor

     Legea invatamantului 84/1995 consfinteste apartenenta invatamantului


special ca subsistem la sistemul de educatie si invatamant obligatoriu din
tara noastra , de la care preia orientarea generala si principalele finalitati.

1.  idealul educational

2.  scopurile educatiei

3. obiectivele concrete urmarite in procesul instructiv-educativ

    Ca parte componenta a sistemului de invatamant obligatoriu


invatamantului special pentru copii cu deficienta nazuieste si el spre acelasi
ideal si aceleasi scopuri comune ale intregului sistem educational.

Formarea unor membrii activi ai comunitatii sociale , integrati eficient in


relatiile si activitatile obisnuite -de viata , de convietuire si de munca.
Totusi , in cazul copiilor cu deficiente , nivelul de realizare al idealului
educational si a scopurilor comune cu cele ale invatamantului obisnuit nu
se situeaza la nivel egal cu cel realizabil in cazul copiilor fara deficiente.
Aceasta poate fi rezolvata prin masuri pedagogice. Important este sa se
tina cont insuficientele specifice , sa gasim sau sa creem conditii , intr-un
proces de antrenare compensatorie .
Finalitatile se prezinta pe niveluri de scolaritate ( primar , gimnazial si liceal
Ele reprezinta un sistem de referinta pentru elaborarea programelor
scolare.

 Taxonomia finalitatilor educatiei reprezinta o clasificare realizata pe criterii


riguroase si specifice domeniului educatiei.

1.     dupa modul de raportare la sistemul de educatie :

a)     finalitatile macrostructurale ale educatiei definesc orientarile


educatiei si ale instruirii lanivelul sistemului de invatamant. Aceste
finalitati macrostructurale , reprezentate prin idealul educatiei si scpurile
educatiei , stabilesc si sustin intr-o perspectiva larga orientarile valorice
pe care le angajeaza la scara intregii societati , a sistemului de educatie
si de invatamant ;
b)    finalitatile microstructurale ale educatiei definesc orientarile
educatiei si ale instruirii la nivelul procesului de invatamant. Aceste
finalitati realizate prin intermediul obiectivelor educatiei proiectate pe
grade diferite de generalitate sunt incluse in documentele oficiale de
politica scolara , constituind fundamentul pedagogic al curriculum-ului
national.

2.     dupa gradul de generalitate :

a)obiective generale -indica domeniile si tipurile de schimbari


educative care sunt in concordanta cu finalitatile invatamantului.

Invatamantul are ca finalitate formarea personalitatii umane.Finalitatile


scolii romanesti se realizeaza prin strategii si tehnici moderne de
instruire si educare , sustinute de stiintele educatiei si de practica
scolara, conform obiectivelor fiecarui nivel de invatamant.

b)    obiective intermediare -se folosesc in procesul de elaborare


programelor scolare ale unui anumit obiect de invatamnt .

reforma curriculara introduce la acelasi nivel de generalitate alte doua


categorii de obiective:obiective cadru si obiectivele de referinta.

Obiectivele cadru - sunt obiective cu grad ridicat de generalitate si de


complexitate. In calitatea lor de dominante disciplinare ele se refera la
formarea unor capacitati si aptitudini specifice disciplinei si sunt urmarite
de-a lungul mai multor ani de studii.

Obiective de referinta - specifica rezultatele asteptate ale invatarii ,


finalul unui an de studiu si urmaresc progresia in formarea unor capacitati
si achizitii de cunostinte ale elevului de la un an la altul.

Obiective concrete/operationale- sunt definite intr-un mod concret, pe


comportamente obsrvabile si masurabile , mod care sa permita realizarea
strategiilor si tacticilor instruirii , pe de o parte , si sa ofere imaginea
concreta a ceea ce va trebui evaluat , pe de alta parte la fiecare lectie /
activitate.
3.Dupa continutul psihologic

- obiective specifice domeniului cognitiv

-obiective specifice domeniului afectiv

-obiective specifice domeniului psihomotric

  Functiile obiectivelor didactice

a.Functia de orientare axiologica - urmareste modelarea personalitatii


elevilor, in perspectiva realizarii lor depline , atat in plan individual , cat si
comunitar.

b.Functia de anticipare a rezultatelor educatiei- presupune mobilizarea


si orientarea in directia dorita a eforturilor depuse de cadrele didactice si
elevi.
c. Functia evaluativa- aprecierea finalitatilor prefigurate prin obiective.

d.  Functia de organizare si autoreglare ale proceselor didactice -


raportarea permanenta la obiective a celorlalte componente a procesului
de invatamant( continuturi, metode, procedee de lucru, modalitati de
evaluare).
e. Functia speciala a obiectivelor in invatamantul special
Orientarea tuturor activitatilor spre:

1. stimularea mecanismelor compensatorii

2. diminuarea /inlaturarea dificultatilor intampinate in procesul invatarii si al


adapatrii.

    Operationalizarea obiectivelor reprezinta o strategie de analiza a


finalitatilor procesului de invatamant , realizata de cadrul didactic prin
intermediul a doua actiuni complementare , care vizeaza eficientizarea -
activitatii de predare-invatare-evaluare.

   Esential pentru operationalizare este faptul ca se precizeaza ceea ce va


face elevul , performanta, competenta de care va fi capabil acesta dupa
parcurgerea unei anumite secvente de instruire.

   
Cerinte atat pentru obiectivele specifice, cat si operationale :

1. Sub aspectul continutului :

-  se refera la sarcina de invatare pentru elevi ;

- sarcinile sa fie variate , sa nu se adreseze numaim memoriei ;

- sarcinile sa fie accesibile, dar si stimulative

- trebuie precizate resursele, procedeele de lucru ( proiectul didactic).

         2. Sub aspectul dimensiunii operationale :

- obiectivele operationale trebuie sa precizeze ce anume se cere la


elev ;

-  obiectivele operationale trebuie formulate in termeni concreti pentru


a fi intelese de elevi, sa fie observabile in comportament

-    obiectivele operationale trebuie grupate logic si sa faciliteze evaluarea


rezultatelor ( continua si finala).

        Obiectivele sunt enunturi care se refera la orientarea intentionata a


procesului de invatamant spre realizarea de performante si competente
ale subiectului ca subiect al invatarii.

     Obiectivele vizeaza o anumita schimabare in P fiecaruia subiect, o


modificare adaptativa a comportamentului afectiv, cognitiv, psihomotor.
O educatie -scopuri urmarite in procesul si activitatea formative prin care
se concretizeaza idealul formativ ( ceea ce e dorit si posibil in conditiile
sociale ale unei etape istorice).

·  Obiectivul operational nu va descrie activitatea profesorului, ci


schimbarea ce urmeaza sa se produca in comportamentul elevului.

·  Obiectivele concrete ( operationale) trebuie sa corespunda nivelului de


dezvoltare intelectuala a elevilor, cu alte cuvinte sa vizeze o dificultate
surmontabila.

·  Obiectivele trebuie sa fie reale, mai precis, sa descrie operatii sau actiuni
ce pot fi asociate cu experientele de invatare ale elevilor.
·   Operatiile sau comportamentele specificate trebuie sa fie cat mai variate
, depasind nivelul simplei reproduceri de informatii .

·   Un obiectiv operational trebuie sa vizeze o singura operatie sau sarcina


de rezolvat pentru elev , tocmai pentru a permite masurarea si evaluarea
gradului sau de rezolvare , pe de o parte, iar pe de alta parte, pentru a nu
crea confuzie in ceea ce priveste modalitatea de rezolvare a problemei
vizate. Obiectivul operational trebuie exprimat in termeni comportamentali
expliciti ( verbe de actiune) .Se vor evita verbele care induc ambiguitate
de genul 'a sti' , 'a cunoaste' , 'a gandi'.Un obiectiv operational trebuie
exprimat in cuvinte cat mai putin , pentru a usura referirea la continutul
sau specific.Proiectarea obiectivelor operationale se realizeaza in stransa
legatura cu continutul disciplinei, metodologia didactica, modalitatile de
evaluare. In aceeasi masura, se va tine cont de experienta didactica a
profesorului, disponibilitatile intelectuale si motivationale ale elevilor
conditii materiale.

     Avantaje :

     Prin operationalizarea se monotorizeaza mai usor progresul elevilor in


activitatea de instruire , permitand in acelasi timp, o evaluare mai
obiectiva a rezultatelor elevilor, dar si a eficientei activitatii cadrului
didactic.

      Operationalizarea corecta a obiectivelor asigura realizarea unui proiect


didactic bine elaborat, stiut fiind faptul ca in algoritmul proiectarii
didactice, una dintre etape este chiar delimitarea obiectivelor lectiei.

     Prin operationalizare , elevii vor deveni mai motivati pentru activitatea


de instruire -invatare deoarece vor constientiza cerintele pe care vor sa
le onoreze la sfarsitul lectiei si in consecinta vor adapta
comportamentele care sunt cele mai adevarate.

          Limite :

    Nu toate disciplinele de invatamant sunt in aceeasi masura


pretabilela activitatea de operationalizare , iar acest lucru se datoreaza
specificuluisi xaracteristicilor fiecarui obiect de invatamant : discipline
puternic formalizate ( matematica , fizica , chimia), faciliteaza in mai
mare masura operationalizarea pentru ca in cazul acestora achizitiile
elevilor se obiectiveaza mai usor in comportamente observabile la
nivelul elevilor , in timp ce disciplinele socio-umane ( literatura, filosofia)
care vizeaza in mai mare masura formarea unor atitudini , convingeri,
sentimente, fac mai dificila operationalizarea , pentru ca aceste tipuri de
achizitii se exteriorizeaza cu mai mare dificultate.
Operationalizarea poate limita intr-o anumita masura creativitatea
didactica deoarece , elaborarea obiectivelor conduce la rationalizarea
pedagogica , lasand putin loc faptelor neprevazute , incitarii celor care
invata.

S-ar putea să vă placă și