Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnata, Ivan Georgeta Ramona, în calitate de formabil la programul de


formare ”Practica integrării și incluziunii copiilor cu C.E.S.” derulat în
perioada 31.01.2020-24.03.2020 organizat de Asociația Română pentru Cercetare
și Inovație, în locația Școala Gimnazială Ocna Sibiului, loc. Ocna Sibiului, jud.
Sibiu.

Declar pe proprie răspundere următoarele:


• Am acces la internet și la mijloacele necesare parcurgerii programului de formare în
regim online de tip sincron audio-video;
• Sunt de acord cu susținerea examenului de evaluare finală în regim online

Data Semnătura
19.05.2020