Sunteți pe pagina 1din 2

DATA: 02.06.

2020 NUME:
FIȘĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ
ACTIVITATE MATEMATICĂ
1. NUMĂRĂ CORECT ȘI ÎNCERCUIEȘTE CIFRA CORESPUNZĂTOARE. COLOREAZĂ PRIMA, A TREIA ȘI A
CINCEA ALBINUȚĂ.

3 5 2
2. RECUNOAȘTE FORMELE GEOMETRICE ȘI COLOREAZĂ CERCUL CU ROȘU, PĂTRATUL CU GALBEN,
TRIUNGHIUL CU ALBASTRU.

3. FORMEAZĂ GRUPE DE ELEMENTE IDENTICE ȘI COLOREAZĂ GRUPA CU MAI MULTE ELEMENTE.

4. DESCOPERĂ VECINII NUMERELOR ȘI COMPLETEAZĂ CĂSUȚELE.