Sunteți pe pagina 1din 29

CERONAV

EVALUĂRI PENTRU CURSURILE


MEDICAL CARE
ŞI
MEDICAL FIRST AID

Expert:
Dr. CONSTANTIN MIHALACHE
ELENA BAMBOI
CAMELIA GABRIELA BUŞ

Constanţa - 2017
2
CUVÂNT ÎNAINTE

Profesiunile maritime sunt considerate profesiuni stresante şi de risc ridicat pentru sănătate.
Mediul de lucru este periculos, izolat din punct de vedere social şi constituie un factor de fragilitate
fizică şi psihică. Cursele lungi (3-4 luni de zile) efectuate pe navele maritime comerciale solicită în
mod specific resursele biopsihofiziologice şi de adaptare ale membrilor echipajelor şi fiabilitatea
acestora.
O expresie a preocupărilor pentru protejarea vieţii pe mare o constituie şi Codul STCW care
propune, printre altele, dezvoltarea unor programe adecvate de pregătire, menite să reducă stresul
profesional şi să prevină vătămările corporale sau pierderea de vieţi omeneşti.

Scop
Acesta lucrare intenţionează să îndeplinească cerinţele minime obligatorii pentru navigatori,
pentru familiarizarea şi instruirea de bază în siguranţa navigaţiei, în acord cu secţiunea A-VI/1 a
Codului STCW.

Obiective
Primele minute după un accident sunt de multe ori hotărâtoare pentru supravieţuirea
accidentatului şi pentru limitarea urmărilor accidentului. Cu cât ştiu mai mulţi membri de echipaj să
acorde primul ajutor, cu atât pot fi salvate mai multe vieţi
Primul ajutor este numele comun al tuturor acţiunilor salvatoare de viaţă pe care le aplici la
locul unui accident, sau dacă cineva se îmbolnăveşte brusc. Scopul primului ajutor este ca, până la
sosirea ajutorului medical specializat, să fie menţinute funcţiile vitale
După participarea la acest program, cursanţii vor fi capabili:
 să aleagă modul şi timpul de alertare a echipajului, în funcţie de împrejurările
accidentului;
 să evite panica şi aglomeraţia;
 să acorde prioritate acţiunilor de menţinere a funcţiilor vitale;
 să identifice prompt şi complet cauzele probabile, natura şi gravitatea accidentului;
 să reducă la minim riscul unor pericole ulterioare pentru sine şi pentru ceilalţi;
 să înţeleagă posibilele disfuncţionalităţi psihice determinate de stresul profesional şi
să intervină în prevenirea şi combaterea acestora prin măsuri simple.

3
4
Fişa de supraveghere a accidentatului

5
ATENŢIE

Evaluările se vor face astfel:

 răspundeţi în scris în dreapta întrebărilor (scris citeţ, concis, logic,


coerent);
 dacă sunt pozele (imagini) - denumiţi exact manevra de prim ajutor
medical - (inclusiv - pe scurt descrieţi cum se realizează efectiv manevra);
 punctajul este de 5 (cinci) puncte pentru fiecare pagină;
 ultima pagină este de rezervă (suplimentar).

 Rugăm atenţie, concentrare, seriozitate și înscrisurile să fie pe


înţeles.
 Sursele de informare sunt interzise.
 Timpul acordat este 1 (una) oră.

6
Solicitarea de urgenţă şi la evacuarea pentru
care stabiliţi prioritatea în cazul unor subiecţi
cu:
1. colică renală stg.
2. luxaţie de genunchi
3. criză de ulcer

Care sunt formele principale de ajutor


medical într-o hemoragie (hemostază)?

Ajutorul medical de urgenţă în cazul unei


luxaţii (enumeraţi acţiunile).

7
Ajutorul medical de urgenţă pentru o entorsă
de grad III (gravă)

Stabilirea gravităţii unei arsuri se va face în


funcţie de nişte evaluări.
Care sunt aceste evaluări?

Formele posibile de abdomen acut.

8
Care sunt formele ajutorului medical (în
ordine).

Ajutor medical de urgenţă într-un abdomen


acut, cu peritonită după apendicită acută.
(Notaţi)

Formele de manifestare a unei boli infecto-


contagioasă într-o colectivitate.

9
Ce simbolizează termenul de profilaxie şi care
sunt formele acesteia.

10
Efectele electrocutării sunt funcţie de
următorii factori (în ordinea importanţei)

Ajutor medical de urgenţă în cazul unei


hipotermii. (principii generale)

11
Midriaza ca semnificaţie are, cum este
reprezentată şi cum se poate evalua.

Definiţia înecului - care este şi care sunt


fenomenele instalării efectului de înec.

Definiţi termenul de asfixie mecanică şi


descrieţi metoda ajutorului medical de
urgenţă în acest caz.

12
Accidentul ce reprezintă (ca definiţie) şi care
sunt cauzele posibile instalării acestuia.

La ce se referă termenii:
CPR
şi
PAS

13
Ce reprezintă termenul PLS şi în ce situaţie
se poate aplica în ajutorul medical de
urgenţă?

Care sunt semnele într-un caz de fractură?

14
Coma ce reprezintă şi care-i sunt formele,
inclusiv stadiile posibile.

Ajutorul medical de urgenţă într-o lipotimie

15
Şocul ce reprezintă şi care sunt formele
acestuia?

16
Care sunt formele posibile într-o intoxicaţie
alimentară?

Ajutorul medical de urgenţă în caz de


insolaţie.

17
Lanţul epidemiologic în caz de boală infecto-
contagioasă.

Fenomenele posibile care se leagă de acţiunea


traumatică şi producerea accidentului
vascular cerebral posttraumatic.

18
În cazul unei persoane cu toxiinfecţie
alimentară se poate evacua şi unde anume?

19
Cauzele principale în producerea crizei de
astmă bronşic - care sunt?

20
Ce este metoda Selik? Când se foloseşte?

Enumeraţi în ordine logică, etapele ajutorului


medical în cazul unei plăgi (răni).

21
Cauzele asfixiei prin inflamarea mucoasei
căilor respiratorii.

22
Fibrilaţia ce reprezintă şi care este ajutorul
medical de urgenţă în rezolvarea acestui caz.

Dispneea ce reprezintă şi câte forme posibile


poate exprima.

Scopul hiperextensiei capului în cazul


manevrelor de CPR

23
Ajutor medical de urgenţă în cazul unui
traumatism de coloană vertebrală.

Cauzele posibile care duc la apariţia unei boli


infecto-contagioase.

24
Complicaţia majoră posibilă în cazul unei
plăgi, care este (daţi exemplu).

25
Arsura este gravă la nivelul pectoralului
drept şi cât reprezintă ca suprafaţă - iar la
obrazul drept cât reprezintă şi de ce este
gravă?

26
Ajutorul medical de urgenţă în electrocutare

Etapele ajutorului medical de urgenţă în


traumatismele grave.

Tehnica şi durata posibilă în aplicarea unui


garou.

27
28
EXERCIŢII PRACTICE

1. Atelă scurtă – instalarea unei atele scurte;


2. Extragerea victimei blocate în diverse spaţii sau poziţii;
3. Transportul victimei prin târâre;
4. Sprijinirea victimei prin procedeul „cârja umană“;
5. Improvizarea inelului de transport;
6. Ridicarea şi transportul victimei prin metoda „leagăn“;
7. Ridicarea şi transportul victimei prin metoda „pompierului“;
8. Realizarea scăunelului cu două şi patru mâini, ridicarea şi transportul victimei;
9. Ridicarea, flexarea şi transportul cu scaunul;
10. Aşezarea victimei pe targă;
11. Transportarea tărgii, de două sau patru persoane;
12. Modele de cazuri şi fiecare să poată stabili atitudinea corectă de prim ajutor medical;
13. Exerciţii de resuscitare cardio-respiratorie.

29