Sunteți pe pagina 1din 1

https://www.academia.edu/37521747/Strategia_globala_de_securitate?

auto=download

Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică-


O strategie globală pentru politica externă și de secu
ritate a Uniunii Europene, Bucuresti, 2016

Combaterea terorismului

  Atacuri teroriste majore au avut loc pe teritoriul UE și în afara


acestuia. Sunt esențiale sporirea investițiilor în combaterea terorismului și
solidaritatea în materie de combatere a terorismului. Prin urmare, vom
încuraja un schimb mai intens de informații și o cooperare mai strânsă a
serviciilor de informații între statele membre și agențiile UE. Acest lucru
implică alerte partajate privind extremismul violent, rețelele teroriste și
luptătorii teroriști străini, precum și monitorizarea și eliminarea conținutului
ilegal din mass-media.
În paralel, UE va sprijini redresarea rapidă statelor membre în caz de
atacuri, prin depunerea de eforturi sporite privind securitatea aprovizionării,
protecția infrastructurii critice și consolidarea cadrului pe bază voluntară
pentru gestionarea crizelor cibernetice. Vom aprofunda lucrările legate de
educație, comunicare, cultură, tineret și sport în vederea combaterii
extremismului violent. Vom desfășura lucrări pentru a combate radicalizarea
prin extinderea parteneriatului nostru cu societatea civilă, actori sociali,
sectorul privat și victimele terorismului, precum și prin dialogul interreligios
și intercultural.
Cel mai important, UE se va afla la înălțimea valorilor sale la nivel
intern și extern: acesta este cel mai puternic antidot de care dispunem
împotriva extremismului violent. De asemenea, ne vom dezvolta în
continuare cooperarea în materie de combatere a terorismului, care respectă
drepturile omului, cu Africa de Nord, Balcanii de Vest și Turcia, printre
altele, și vom coopera cu partenerii din întreaga lume pentru a face schimb
de bune practici și pentru a elabora programe comune privind combaterea
extremismului violent și a radicalizării

S-ar putea să vă placă și