Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale
Profesor: Sirbu Valentina
Grupa:
Data:
Disciplina: Medicina internă cu nursing specific
Subiectul: Nursing-ul specific în pneumonia franc-lobară și bronhopneumonia.
Educația pentru sănătate.
Durata lecției: 180 minute
Tipul lecție: Lecție de formare a competenței de aplicare a cunoștințelor
II. Competențe generale Examinarea complexă a pacientului cu afecțiuni
respiratorii în scopul acordării îngrijirilor medicale individualizate și de
calitate conform procesului de nursing, cât și consilierea lui și a familiei în
abordarea îngrijirilor.

III. Unități de competență:1.Examinarea complexă a pacientului cu


pneumonie franc-lobară și bronhopneumonie conform etapelor procesului de
nursing.
2. Identificarea problemelor de sănătate cu prioritizarea lor și elaborarea
planului de nursing.
3.Realizarea planului de nursing.
4. Aplicarea pașilor conduitei de urgență în sindromul hipertermic.
5.Comunicasrea eficientă în situații socio-profesionale în scopul educării
pacientului cu pneumonie franc-lobara și bronhopneumonie.

IV. Obiective operaționale:


O1. Să culeagă date subiective de la pacientul cu pneumonie franc-lobară și
bronhopneumonie.
O2. Să realizeze examenul obiectiv la un pacient cu pneumonie franc-lobară și
bronhopneumonie.
O3. Să formuleze diagnostice de nursing la un pacient cu pneumonie franc-lobară
și bronhopneumonie.
O4. Să proiecteze planul de nursing.
O5. Să realizeze intervenții de nursing conform planului de nursing în pneumonie
franc-lobară și bronhopneumonie.
O6. Să acorde îngrijiri medicale de urgență în pneumonie franc-lobară și
bronhopneumonie.