Sunteți pe pagina 1din 3

DICȚIONAR ISTORIC

 Votul cenzitar- este sistemul electoral practicat pe scară largă înainte de


instituirea votului universal, care consta în recunoaşterea calităţii de alegător şi
implicit a dreptului de vot cetăţenilor care aveau avere;( din 1867-1917, în
România)
 A abroga = a anula, a suprima, a aboli o lege, un regulament ;
 A promulga = a dispune printr-un act oficial ca o lege să intre în vigoare, să
devină executorie.;
 A sancționa = a confirma o lege sau o dispoziție;
 Avocatul Poporul = contribuie la soluţionarea conflictelor dintre persoanele fizice
şi autorităţile administraţiei publice, pe cale amiabilă, prin mediere, prin dialog;
 Colegiu electoral = categorie electorală care cuprinde cetățenii cu aceeași avere
sau rang social;
 Curtea Constituțională = este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în
România, independentă faţă de orice altă autoritate public;
 Convenție = denumire dată unor tratate internaționale;
 Constituționalitate = însușirea unei legi, a unui act , a unei acțiuni de a fi în
conformitate cu Constituția

Fișa nr.1
Citiți cu atenție textele de mai jos și răspundeți la întrebări.
A B
CAP. 2 Despre Rege şi Miniştri Articolul 81
    SECŢIUNEA IDespre Rege (1) Preşedintele României este ales prin vot
    ART. 77 universal, egal, direct, secret şi liber
    Puterile constituţionale ale Regelui exprimat. 
sunt ereditare în linie coboratoare (2) Este declarat ales candidatul care a

1
directa şi legitima a Maiestatii Sale întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea
Regelui Carol I de Hohenzollern de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele
Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin electorale. 
ordinul de primogenitura şi cu (3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi
exclusiunea perpetua a femeilor şi nu a întrunit această majoritate, se
coboritorilor lor. organizează al doilea tur de scrutin, între
    Coboritorii Maiestatii Sale vor fi primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea
crescuti în religiunea ortodoxa a numărului de voturi obţinute în primul tur.
Rasaritului. Este declarat ales candidatul care a obţinut
ART. 88 cel mai mare număr de voturi. 
    Regele numeşte şi revoacă pe (4) Nici o persoană nu poate îndeplini
miniştrii săi. funcţia de Preşedinte al României decât
    El sancţionează şi promulga legile. pentru cel mult două mandate. Acestea pot
    El poate refuza sancţiunea sa. fi şi succesive.
    El are dreptul de amnistie în Articolul 91
materie politica. (1) Preşedintele încheie tratate
    Are dreptul de a ierta sau micşora internaţionale în numele României,
pedepsele în materii criminale, afară negociate de Guvern, şi le supune spre
de ceea ce se statorniceste în privinta ratificare Parlamentului, în termen de 60 de
ministrilor. zile. 
    El nu poate suspenda cursul (2) Preşedintele, la propunerea Guvernului,
urmăririi sau al judecaţii, nici a acreditează şi recheamă reprezentanţii
interveni prin nici un mod în diplomatici ai României şi aprobă
administraţia justiţiei. înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea
    El numeşte sau confirma în rangului misiunilor diplomatice. 
funcţiunile publice potrivit legilor. (3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state
    El nu poate crea o noua funcţiune sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele
fără o lege specială. României.
    El face regulamente necesare pentru Articolul 92

2
executarea legilor, fără sa poată (1) Preşedintele României este comandantul
vreodata modifica sau suspenda legile forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de
şi nu poate scuti pe nimeni de Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare
executarea lor. El este capul puterii a Ţării. 
armate. (2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă
    El conferă gradele militare în a Parlamentului, mobilizarea parţială sau
conformitate cu legea. generală a forţelor armate. Numai în cazuri
    El va conferi decoratiunile romane excepţionale, hotărârea Preşedintelui se
conform unei anume legi. supune ulterior aprobării Parlamentului, în
    El are dreptul de a bate moneda cel mult 5 zile de la adoptare. (3) În caz de
conform unei legi speciale. agresiune armată îndreptată împotriva ţării,
    El încheie cu Statele străine Preşedintele României ia măsuri pentru
convenţiunile necesare pentru comerţ, respingerea agresiunii şi le aduce neîntirziat
navigaţiune şi alte asemenea; însă la cunoştinţa Parlamentului, printr-un mesaj.
pentru ca aceste acte sa aibă autoritate Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se
îndatoritoare, trebuie mai intaiu a fi convoacă de drept în 24 de ore de la
supuse Puterii legislative şi aprobate declanşarea agresiunii.(Constituția
de ea. ( Constituția României din României din 1991)
1923)
1.Subliniaţi pe text modul în care este ales şeful statului român în 1923 şi 1991.

2. Prezentaţi conform textelor de mai sus atribuţiile regelui şi atribuţiile


preşedintelui. Ce asemănări sunt?