Sunteți pe pagina 1din 1

Secvențe UNITĂȚI de CONȚINUT/ Activități de învățare METODE DIDACTICE EVALUARE REURSE OBSERVAȚII/

Timp material did. PARTICULARIZĂRI


1. Captarea  Elevii povestesc o nuvelă pe care au studiat-  Explicația Întrebări 9’
atenției o până la momentul actual sau pe care o  Povestirea stucturate
cuosc din experiențs lor proprie
 Conversația catehetică Evaluarea
2. Actualizarea  Se recapitulează definiția și câteva trăsături  Conversația euristică cunoștințelor
informatiilor ale nuvelei  Metoda mozaicului anterioare 7’
ancoră

3. Dirijarea  Alexandru Lăpușneanul, de Costache  Explicația 20’ Manual


învățării Negruzzi- Familiarizarea cu textul  Povestirea Tablă
Se discută și se scrie pe tablă titlul lecției.  Conversația Conversația
Se prezintă cele patru capitole ale operei si se euristică euristică
analizează acțiunea nuvelei, pe momentele  Conversația Întrebări
subiectului. catehetică structurate
Elevii, împreună cu îndrumătorul, citesc  Reflecția euristică
fragmente din manual și le comentează.  Lectura

4. Asigurarea  Se împart fișe de lucru elevilor. 12’ Fișe de Elevii vor fi notați
transferului și  Fișele conțin un test de lectură pentru elevi,  Activitate individuală lucru în funcție de
obținerea cu zece întrebări amănunțite din operă.  Metoda exercițiului Itemi cu răspunsurile pe
performanței  Elevii fac schimb între ei de teste și le răspuns scurt care le dau.
corectează, urmând apoi să fie înmânate
îndrumătorului.
5. Evaluarea  Se dă tema de casă: Gândiți-vă la personajul  Aprecierea cu Corectarea 2’ Se dau explicații
formativă și eponim Alexandru Lăpușneanul. Realizați o furnizarea feed-back- temei suplimentare dacă
asigurarea feed- cumpunere de 10-15 rânduri în care să ului este nevoie.
back-ului (temă) explicate ce anume a făcut el greșit și cum și-
Data: ar fi putut îndrepta greșelile.
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Limba și Literatura Română Unitatea de învățământ:
Propunător: Titlul lecției: Alexandru Lăpușneanul, de Costache Negruzzi- Familiarizarea cu textul Scenariu
Clasa: Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe
Unitatea de învățământ: Nuvela Locul de desfășurare: Sala de clasă didactic