Sunteți pe pagina 1din 3

Mozaicul și pictura în ROMA ANTICĂ

Pictura romană este una dintre școlile picturale ce s-a moștenit cel mai bine dintre picturile
antice. Romanii au asimilat în mare parte pictura greacă, imitându-i modelele, tehnicile și
creând nenumărate copii ce, asemănător cu sculptura, au ajutat la cunoașterea, în mod
aproximativ, a operelor originale pierdute.
Fresca e pictura în care culoarea aplicată pe tencuiala proaspătă se întărește ca piatra,
prin uscare.
Pictura grecească e realizată pe mai multe straturi de tencuială uscată, dar care se
umezește în timpul aplicării. Personajele sunt aplicate pe un fond de o singură culoare sau
pe benzi paralele. Anumite forme (cutele veșmintelor, trăsăturile feței, părți ale corpului
omenesc) sunt desenate după niște formule de execuție specifice și, din acest motiv, toate
personajele par a fi gemene.Acestea sunt utilizate pentru decorarea palatelor și a
templelor.Temele pot fi: subiecte mitologice sau din viața cotidiană, personaje imperiale
sau militare, naturi moarte, peisaje sau motive ornamentale geometrice, florale, figurative
etc.Măiestria artei picturii și a mozaicului este dovedită și de reușita creării iluziei realității
.

Exemplificări:
-pictura: Casa Misterelor, vila împărătesei Livia Augusta, Prima Porta, Roma, Vila lui
Hadrian de la Tivoli;
-mozaic: mozaicul pavimentar din Ostia, Roma; casa de aur a lui Nero de lângă Colosseum,
Roma; Casa Faunului; Casa Venerei Pompei.

Un rol important în arta romană, îl au mozaicul și pictura. Romanii le foloseau pentru


decorarea în principal a caselor și palatelor și, în mai mică măsură, pentru decorarea
templelor. Decorarea interioarelor se făcea pe plafoane, bolți, pereți și podele. În funcție de
locul decorat, romanii foloseau diverse tehnici și teme, astfel pentru plafoane și bolți erau
folosite specifice cerului, pereții îi decorau cu peisaje, diverse subiecte mitologice sau din
viața de zi cu zi, iar podelele erau decorate sub formă de mozaicuri pavimentare cu motive
ornamentare geometrice, florale sau figurative. Atât mozaicul, fresca dar și stucatura
colorată erau realizate în așa fel încât să creeze iluzia realității imediate deoarece tehnica
folosită, numită „trompe l'oeil” consta în reprezentarea obiectelor și personajelor într-un
detaliu foarte avansat. Cele mai păstrate exemple sunt cele din orașele Herculanum și
Pompei descoperite în secolul al XVIII-lea. În timpul Republicii, pictura este folosită
pentru a decora interioarele caselor și palatelor. Apare decorul parietal ce imita marmura
sau lemnul. În arhitectură, coloanele, arcadele, antablamentele, ferestrele, și arcurile
clădirilor, erau realizate în trompe l'oeil având la bază desenul. Temele picturilor sunt mai
complicate având influențe grecești și elenistice dând aspect de adâncime, prin poziționarea
personajelor în planuri diferite. Culoarea cea mai folosită în pictură era roșu, iar
compozițiile erau stilizate prin folosirea unui grafism accentuat. Exemple de decorațiuni
interioare sunt:„Casa Misterelor” din Pompei, „Villa împărătesei Livia”, „Prima-Porta”
de la Roma și „Villa lui Hadrian” din Tivoli.
Pentru decorarea pereților, tavanelor, și podelelor din case, palate, bazilici, terme, piscine
și fântâni se foloseau mozaicurile. În timpul Republicii, mozaicul este folosit numai pentru
pavimente, acestea fiind durabile ne permițând pătrunderea umezelii erau considerate
foarte practice. Ca materiale de construcție pentru podele erau folosite cărămizile,
teracota, piatra, marmura sau pietricele de râu. Se foloseau motivele geometrice sau
florale, animale și figuri umane. În perioada Imperiului, un accent deosebit se pune pe
mozaic ca element de decor parietal și pavimental. O noutate în domeniu este folosirea
cubulețelor de sticlă colorată sau translucidă, cu foaie de aur încorporată, și cele de
ceramică smălțuită și policrome. Scenele folosite pentru decorare erau figurative,
desfășurate sub formă de panouri de diferite forme sau sub formă de medalioane ocupând
suprafețe mari și având o tematică diversuficată cuprinzând scene istorice, mitologice, din
viața coditiană, animale sălbatice, gladiatori. Ca exemple se pot da: „Mozaicul
pavimentar” din Ostia-Roma, „Casa de aur al lui Nero” de lângă Colosseum-Roma, „Casa
Faunului”, „Casa venerei” din Pompei

CASA VENEREI –POMPEI CASA MISTERELOR


MOZAIC ANTIC