Sunteți pe pagina 1din 4

Gradinita cu program prelungit nr.

3, Buzau
Strada Bistritei, Nr. 37, Buzau

„STELE DE ZAPADA”

Grupa mare- “Floricelele”


Prof.inv.presc. Emilia Moldoveanu
Prof. inv.presc.Gabriela Popa

TEMA DE STUDIU: Cand, cum si de ce se intampla?

1
Gradinita cu program prelungit nr. 3, Buzau
Strada Bistritei, Nr. 37, Buzau
PROIECTUL TEMATIC: Stele de zapada
SUBTEME:
 Ninge ca-n povesti
 Cu bulgari ne jucam si afara ne distram
DESCRIEREA PROIECTULUI: Nu putem trece cu vederea si faptul ca toţi copiii sunt fascinaţi
de zăpadă .Deoarece copiii au început să mă întrebe câte ceva despre zăpadă şi ger; şi au început deja să aştepte
caiarna să aştearnă covorul alb, am hotărât împreună cu ei să desfăşurăm acest proiect tematic numit simplu : Stele
de zapada.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE :
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor
cât şi în calitate de auditor; să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să
demonstreze că l-a înţeles; să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
să fie capabil să creeze el însuşi povestiri, ghicitori, mici dramatizări;
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la
recunoaşterea , denumirea obiectelor, cantitatea lor, constituirea de mulţimi; să efectueze
operaţii cu grupele de obiecte: comparare, apreciere a cantităţii; să numere în limita 1 – 6
recunoscând grupele cu 1-6 obiecte şi cifrele corespunzătoare; să identifice poziţia unui
obiect într-un şis utilizând numeralul ordinal ;
 Să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare(aerul apa, fenomene ale naturii, fiinţa
umană ca parte integrată a mediului), precum ş interdependenţa dintre ele; să recunoască şi
să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat ; să comunice
impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute; să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective, pozitive, să
manifeste prietenie, toleranţă, armonie;
 Să redea teme plastice specifice desenului; să exerseze deprinderile tehnice specifice
modelajului în redarea unor teme; să folosească corect ustensilele de lucru; să taie după
contur; să asambleze părţile pentru a realiza tema cerută; să lucreze în echipă; să-şi formeze
deprinderi practice şi gospodăreşti;
 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale; să cânte acompaniaţi de educatoare; să
acompanieze ritmic cântecele şi jocurile muzicale; să exprime prin mişcare starea
sufletească creată de muzica audiată;
 Să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului; să răspundă motric la o
comandă dată; să-şi formeze o ţimută corporală corectă;

RESURSELE PROIECTULUI:
·        Resurse procedurale
Brainstormingul;Ciorchinele;Explicaţia;Conversaţia;Problematizarea;Munca pe grupe;Joc de rol;
Observarea;Turul galeriilor.
·        Resurse de timp
Doua săptămâni – 3.12.2018-21.12.2018
·        Resurse umane
copii; părinţi; educatoare; reprezentanţi ai comunităţii locale
EVALUAREA PROIECTULUI : Finalizarea proiectului reprezintă realizarea unei expozitii cu
lucrari şi completarea portofoliilor personale ale copiilor cu lucrările realizate pe parcursul
proiectului.

2
Gradinita cu program prelungit nr. 3, Buzau
Strada Bistritei, Nr. 37, Buzau
INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim ? Ce nu ştim şi vrem să aflăm
?
- este iarnă - lunile anotimpului
- ninge, e frig iarna
- mergem la săniuş, la - ce sunt fulgii de
patinoar zăpadă?
- schiem - la ce foloseşte zăpada?
- ne bulgărim - ce este chiciura ?
- ce este poleiul ?
- circuitul apei în natură
- cum ne îmbrăcăm iarna
?
- cum ne îngrijim
sănătatea ?
- pe unde ne dăm cu
sania ?
- cum ajutăm păsările ?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIE COPIILOR:


Bibliotecă Artă Joc de rol
- cărţi şi reviste - creioane colorate - coşuleţe
- jetoane cu imagini - tempera - păpuşi
despre fenomene - pensule - zăpadă
specifice anotimpului - pastă de dinţi - trusa medicului
iarna, jocurile copiilor - hârtie glasată - accesorii pentru
- Enciclopedii: - lipici dramatizări
- plastilina - imbracaminte
- foarfeci specifica
- fişe de lucru anotimpului
Construcţii Ştiinţă Jocuri de masă/Nisip
- lego - imagini si apa
- mozaic - jetoane - jetoane cu
- forme geometrice - calendarul naturii imagini
- beţişoare - jetoane cu cifre - puzzle
- cuburi din lemn 1-6; - mozaic
- joc magnetic

3
Gradinita cu program prelungit nr. 3, Buzau
Strada Bistritei, Nr. 37, Buzau
Scrisoare de intentie

Dragi părinţi şi bunici,


            În următoarele doua săptămâni dorim să trezim interesul copiilor faţă de frumusetea
anotimpului iarna, jocurile si sporturile practicate cu atata bucurie si entuziasm in acest anotimp.În
acest sens, vă rugăm să purtaţi discuţii cu copiii dumneavoastră .Vă rugăm, de asemenea, să ne
sprijiniţi în procurarea unor materiale ajutătoare legate de tema noastra.
                                                                        Vă mulţumim că ne sunteţi alături!
                                                Copiii si educatoarea!
Ηarta proiectului:

 Cu bulgari ne jucam si afara ne distram

Stele de zapada

Ninge ca-n povesti