Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect ecologic

Etapa I
a) Alegerea subiectului
1. Interesul majorităţii copiilor faţă de subiect: Când am fost în excursie la Târgu Neamț,
copiii au văzut râul Ozana și discutau între ei despre apă, viețuitoare acvatice,etc.Apropiindu-se
și Ziua Mondială a Apei (22 martie), m-am gândit să implementez acest proiect.
2. Să se bazeze pe experienţa anterioară a copiilor: In luna ianuarie am mai discutat despre
circuitul apei în natură și copiii au fost foarte interesați să afle și alte informații despre apă.
3. Să permită o abordare integrată: studiind Curriculum pentru învățământul preșcolar,
precum și temele Comisiei Metodice am constatat că tema aleasă poate fi studiată și mai
aprofundat.
4. Să fie vast : tema,, Apa-izvorul vieții” este foarte vastă, conținând multe informații.
5. Să fie accesibil: copiii au informații despre această temă, fiind studiată și anterior.
6. Să ofere abordări metodologice variate
7. Să presupună implicarea părinţilor şi a comunităţii : fiind o temă vastă, s-a cerut ajutorul
părinților, al unui specialist din cadrul Agenției de protecție a mediului, cât și al unui prof.de
chimie.

b) Prolifarea direcţiilor de dezvoltare a proiectului

Ce ştiu copiii ? Ce ar dori să afle?


Apa curge,nu are gust și nici miros Mai multe experimente cu apă
Dacă pui apa pe foc, fierbe Viețuitoare din apă
Iarna, apa îngheață Ce poluează apa
Oamenii,plantele și animalele au nevoie de De ce trebuie economisită apa
apă
În apa sunt viețuitoare și plante
Sunt mai multe feluri de ape: râuri,mări,
oceane

c)Discuții cu persoanele implicate:


1.Prezentarea portofoliilor grupei : se prezintă copiilor portofoliul temei
2.Întâlniri colective cu părinţii: s-au realizat anterior mai multe lectorate, mese rotunde și
ședințe cu părinții referitor la tema aleasă
3.Realizarea de postere și afişe publicate împreună cu copiii

4.Organizarea unei scenete pentru partenerii implicați în proiect


5.Confecţionarea unor lucrări în colaborare cu părinţii
6.Scrisori de iniţiativă pentru părinţi , prin care ei sunt anunţaţi despre tematica
proiectului, se solicită colaborarea
Dragi mămici, tătici, bunici !

Pe parcursul a două
săptămâni, la grădiniță vom
desfășura un proiect care se
numește ,,Apa-izvorul vieții”

Vă invităm să ne sprijiniți și să ne
fiți alături pe parcursul derulării acestui
proiect, discutând cu copiii
dumneavoastră depre această temă, sau
să participați alături de noi la activități,
atunci când solicităm acest lucru.

De asemenea, vă rugăm să ne
ajutați cu diferite materiale folositoare:
imagini, fotografii ziare, reviste ce conțin
informații referitoare la tema propusă.

Vă mulțumim,

Grupa ,,INIMIOARELOR” și
doamna educatoare
7.Scrisori de iniţiativă pentru alte persoane (specialist din cadrul Agenției de
protecție a mediului, prof.de chimie.)

SCRISOARE DE INTENŢIE

Stimată doamnă ......................... , la sugestia copiilor, grupa „Inimioarelor” intenţionează să


deruleze în perioada ..............., un proiect cu tema „Apa-izvorul vieții”. Vă rugăm să participaţi la
activităţile noastre pentru a îmbogăţi cunoştinţele copiilor pe această temă.

Grupa „Inimioarelor” vă mulţumeşte pentru sprijinul acordat.

Etapa II
Activitatea de documentare şi investigare:

Pasul I- Reflecţie –căpătarea unor noi cunoştinţe teoretice, documentarea cu problema


Educatoarea se informează despre aspectele ce vor fi transmise copiilor.
Pasul II- Acţiune- descoperirea noului.
Copiii trebuie să aducă atlase, imagini, informații ,etc despre apă (ajutați de părinți)
Pasul III – Sinteză – activităţi comune, se generalizează cunoştinţele şi deprinderile căpătate pe
parcursul proiectului
 Ce se întâmplă dacă poluăm apa, dacă o risipim?
 Ce s-ar întâmpla dac nu ar mai fi apă?

Etapa III
• Adăugarea detaliilor şi atribuirea funcţionalităţii: pe baza imaginilor și a desenelor
realizate de copii, se va face un album al Micilor Ecologiști
• Include pregătirea materialelor proiectului printr-o formă concretă, dîndu-i un rol, o
semnificaţie: s-a hotărât să se încerce economisirea, pe cât posibil a apei și nepoluarea
apelor din mediu înconjurător.

EVALUAREA PROIECTULUI
1.Organizare de expoziţii cu lucrări executate de către copii pe parcurs
2.Organizarea de spectacole
3.Completarea unor albume cu fotografii, realizate pe perioada desfăşurării proiectului
4.Organizarea de concursuri cu participarea părinţilor

Exemplu de activitate integrată pe parcursul unei zile

DATA: 22 martie
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ: ,,Când,cum și de ce se întâmplă?’’
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,, „Apa-izvorul vieții””
TEMA ZILEI:„Ziua Mondială a apei ’’
TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate integrată
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Sistematizarea cunoștințelor referitoare la cunoasterea,
ocrotirea și protejarea mediului înconjurător ;

1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP )


Întâlnirea de dimineaţă: „Scrisoare de la Zâna Apelor ”
 Rutine: prezenţa copiilor, completarea calendarului naturii, servirea mesei,
ne pregătim pentru activităţi
 Tranziţii: „Tot ce e pe lume”-cantec

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)


 Știință: Și ele au nevoie de apă
 Joc de masă: Descoperă surpriza
 Artă: Pictăm și ne distrăm

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)


DȘ (Cunoașterea mediului): Călătorie pe tărâmul apei ( experimente)
DPM (Educație fizică): Broscuțele sar în lac

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2)


„Din sfaturile lui Ecologel”- scenetă cu conținut ecologic
Ziua de astăzi este deosebită pentru grupa mare A,,,grupa Inimioarelor”. Sala de grupă este
pregătită parcă pentru a sărbători ceva. Oare ce se poate întâmpla? Cu siguranţă copiii vor
descoperi la intrarea în sala de grupă multe din surprizele pregătite.
Copiii vor intra în sala de grupă cântând ,,Ce petrecere se-aude/Colo în margine de
lac”,ocupând câte un scăunel.
Întâlnirea de dimineaţă va avea tema :,,Scrisoare de la Zâna Apelor”:
„ Apa rece, apa caldă Apa e izvorul vieții
Din fântână sau din baltă E și roua dimineții,
Din izvoare sau din mare Pe planeta mea albastră
Din piscine , din oceane Apa-i zâna cea măiastră
E izvor de SĂNĂTATE ! Fără ea n-ar exista
Fără APĂ nu se poate ! Păstreaz-o, n-o POLUA !

Educatoarea salută copiii,iar ei răspund.Copiii formează


un semicerc şi se va recita poezia ,,Bună dimineaţa’’. Copiii
vor imita gesturile impuse de versurile poeziei.Copiii vor saluta
şi musafirii.Copiii au în piept ecusoane ce reprezintă simboluri
ale apei (picături de ploaie, fulgi de nea,aburi)..Ei vor saluta,
spunând ce simbol au în piept şi starea afectivă pe care o au.
Prezenţa copiilor se face cu ajutorul fotografiilor acestora
aflate într-un coşuleţ. Un copil va selecta fotografiile copiilor
prezenţi şi le va afişa pe spaţiul corespunzător aflat pe tablă.
La calendarul naturii, copiii vor fi întrebaţi care sunt zilele săptămânii, în ce zile vin la
grădiniţă sau stau acasă, se va indica de către educatoare ziua şi data în care sunt,se va preciza
luna, anul şi anotimpul în care suntem.Se va face referiri la aspectul zilei şi îmbrăcămintea
specifică.
Bună dimineaţa, dragi copii
Azi ziua Apei,noi vom sărbători
Planeta Albastră vom îngriji
Bună dimineaţa copii.
Calendarul naturii :
Vremea noi o studiem
Şi-n calendar noi notăm,
De e ploaie sau e soare
Ca să mergem la plimbare.

Copiilor li se vor reaminti şi care sunt o parte din regulile grupei.


Noutatea zilei este : ,,Astăzi avem oaspeţi’’.
Mesajul zilei va fi prezentat ca o surpriză într-un plic ce va conţine textul:
,, SUNTEM PRIETENII ZÂNEI APELOR":
Cine azi atent va fi
Va avea doar bucurii
Recompense va primi.
Zâna Apei vă iubeşte
Surprize vă pregăteşte.”
Activitatea de grup se va face utilizând metoda diamantului.Câte un copil va merge şi va alege
din imaginile puse la dispoziţie pe cele reprezentând răspunsul la afirmaţiile educatoarei şi le va
pune pe panoul amenajat.
Tranziţia spre centre se va realiza prin exerciţi de înviorare:,,DACĂ VREI SĂ CREŞTI
VOINIC”.Copiii se vor deplasa la centre în funcţie de imaginea ecusonului pe care îl au în piept
care va fi identică cu cea aflată pe măsuţe.
La centru „ARTĂ” ,copiii vor modela, colora imagini, vor picta .

Centrul ,,JOC DE MASĂ” : copiii au de rezolvat următoarea sarcină:


 să găsească piesele potivite pentru a realiza un întreg . Vor descoperi astfel diferite animale
care trăiesc în apă;
 să identifice animalul găsit şi să specifice tot ceea ce ştie despre modul lui de viaţă;
 să realizeze importanţa apei în viaţa acestor animale;

Centrul ,,Știință”: copiii vor planta și vor îngriji plantele . Și plantele au nevoie de apă...
Tranzitia- ,,Ridicaţi-vă uşor de jos”îi va scoate pe copii din sala de grupă.
Copiii vor intra în sala de grupă cu şi se vor pregăti pentru următoarea activitate.
Activităţile pe domenii experenţiale fac parte din Domeniul Știință (Cunoașterea mediului): și
Domeniul Psiho Motric (Educație fizică).
În cadrul activităţii de Cunoașterea mediului (DȘ), copiii vor participa la o serie de
experimente ce au ca scop cunoașterea proprietăţilor apei: fără gust, fără culoare, fără
miros,precum și a stărilor de agregare ale apei,vor conştientiza importanţa apei în viaţa omului, a
plantelor şi a animalelor,își vor forma deprinderi de îngrijire şi ocrotire a apei , în vederea
educării unei atitudini pozitive faţă de aceasta.La această activitate va participa o doamnă
profesoară de chimie ce le va explica copiilor experimentele desfășurate.

La Educație fizică, copiii își vor forma deprinderea de a sări corect în adâncime.
Bucuria şi satisfacţia copiilor va fi concretizată prin aprecieri şi recompense.
Copiii se vor pregăti pentru ALA2 cu un program artistic „Din sfaturile lui Ecologel”- scenetă cu
conținut ecologic .
DIN SFATURILE LUI ECOLOGEL

PERSONAJE:ECOLOGEL
10 COPII-reprezentând personaje din lumea plantelor și animalelor,pancarde cu ,mesaje ecologice

Ecologel: Spuneți copii, de ce are nevoie o floare


Ca să crească , să-nflorească
Privirea sa-nveselească ?

Copil: De ce are nevoie o floare?


De de aer și de soare
De apă și de răcoare
Și de copii harnici care,
S-o ude când e mult soare.

Ecologel: De aceea eu spun tare:


Nu rupeți florile!

Copiii: Nu rupeți florile!


Ridică panoul

Copil: Dacă mergi în parc voios


Si-obosești de mers pe jos,
Odihnește-te pe bancă
Nu da fuga jos în iarbă
Căci după cum văd eu treaba…

Ecologel:Nu e bine să calci iarba!

Copiii: Nu călcați iarba!

Copil: Dacă esti copil cuminte


Sfatul meu să il ții minte.
Când ajuți părinții tăi
Și duci coșul cu gunoi
Pune-l in container bine
Să facă și-alții ca tine.

Ecologel: Căci nu e deloc frumos


Nu pune gunoiul jos.

Copii: Nu pune gunoiul jos!

Un copil: Când mergi singur la plimbare


Și mănânci napolitane,
Eu de-acum terog frumos
Să pui ambalaju-n coș
De esti trist sau supărat,
Obosit și-ngândurat
Mergi acolo prin pădure
Si o sa-ți fie iarăsi bine.
Păsărele vor cânta
Glasul lor te-ar bucura,
Aerul va fi curat
N-o să mai fi supărat!

Ecologel:Și de-aceea eu srig : Uraaaaaaaaaa!


”Iubește, te rog , natura!”

Copiii: Iubeste natura!


Iubeste natura!

Când rupi din codru-o ramurea


Gândeste-te ca trunchiu-I viu
Și-I pasă codrului de ea
Că poate rămânea pustiu!

Cu brazii mici fii cumpătat


Și nu face-n pădure foc,
Copacul dacă l-ai taiat
Sădeste iute altu-n loc.

Sădeste un pom!
Sădeste un pom!

Stiti voi oare,


Si cel mic, dar si cel mare?
Tot ce e pe lume are-un rost anume.
Lumina e de la soare
Vântul ne-aduce răcoare
Zâna ploaie de nu știi
Creste roadele-n câmpii.

Si-uite spun cu voce tare


Prin urmare, că de acuma
Voi iubi mai mult natura,
Florile nu le mai rup
Nu calc iarba la pământ
Păstrez linistea deplina
Ma rog de mama natura
Să mentină tot mai mult
Patru anotimpuri pe pămant.

-Voi pamanteni, luati aminte


Si-ascultati aste cuvinte:
Planeta mama ne-ncetat
Să o iubiti cu-adevarat!