Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT TEMATIC

Educatoare: prof. Todor Ana Zorița

AN ŞCOLAR 2019-2020
Tema anuală de studiu: ,, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema proiectului:,,Aproape de inima mamei”
Subtemele proiectului: ,,Mama mea e ca o floare”
Grupa: combinată
Durata: 1 săptămână

Dimensiuni ale dezvoltării:

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării


- Autocontrol și expresivitate emoțională
-Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
- Activare și manifestare a potențialului creativ
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat

Comportamente vizate:

- explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă


(nisip,apă,pluș,plastic,burete,etc.)
- își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale
sonore, melodii;
- recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte
de artă etc.;
- își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în
contexte familiare;
- exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate;
- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative;
- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
emoții proprii;
- demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;
- demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime,
lungime, volum;
- evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.
Materiale: pliante cu imagini, C.D., jetoane, filmulet ppt, jetoane, mulaje reprezentînd pe
mama, puzzle, obiecte de diferite culori, cărţi, albume, imagini, planşe, atlase, puzzle, foi
colorate, foi de bloc de desen, acuarele, pensule, şevalete, pahare pentru apă, beţişoare de
unică folosinţă, creioane colorate, creioane cerate, carioci, plastilină, planşete, planşe
poveşti, calculator, slide-uri, laptop, CD cu cântece, hârtie creponată, hârtie glacee, lipici,
fişe de lucru, truse de construcţii, material textil - diferite culori, trusa Logi, aparat foto etc.
Umane: copii, părinţi, educatoare.
De timp: 1 săptămână
Resurse:

Metode şi procedee: brainstorming, jocul, observarea spontană şi dirijată, conversaţia,


povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, experimentul,
demonstraţia, explicaţia, explozia stelară, etc.
Descrierea proiectului: Primele raze ale soarelui care aduc căldură şi dau viaţă naturii
amorţite ne-au spus că primăvara este la uşă. Toţi copiii grupei au început să descrie
anotimpul primăvara.
Câţiva dintre ei au început prin a aduce în discuţie sărbătoarea dedicată mamei. Pentru
a ne arăta dragostea şi recunoştinţa pentru fiinţa cea mai iubită – MAMA -, cu toţii am
hotărât ca în prima săptămână a lunii martie să studiem această temă: APROAPE DE
SUFLETUL MAMEI.
Inventar de probleme:

Ce ştiu copiii? Ce urmează să afle copiii?


- 8 Martie este Ziua Femeii; -de ce nu stă mereu cu noi acasă;
- din 1 martie începe anotimpul primăvara; -de ce se supără atunci când facem rele;
-mama ne iubeşte; -ce ar face-o fericită;
-mama este bună; -ce cadouri putem face mamelor şi cum le
-mama ne face mâncare; oferim;
-mama face curăţenie; -dacă şi alte popoare au aceste sărbători şi
-mama merge la serviciu; obiceiuri;
-mama ne aduce la grădiniţă. -cum se sărbătoreşte Ziua Femeii;
-cum ne comportăm faţă de mama;
SCRISOARE DE INTENŢIE

Dragi părinţi,

În perioada 02.03.2020 - 06.03.2020, grupa combinată


„Fluturașii” va derula proiectul tematic „Aproape de sufletul
mamei!”. În cadrul acestuia, copiii vor discuta despre obiceiurile
şi sărbătorile pe care anotimpul primăvara le oferă lunii martie:
mărţişorul, 8 Martie - Ziua Femeii. În cadrul acestui proiect ne
propunem să ne aprofundăm cunoştinţele faţă de aceste
evenimente şi să manifestăm mai intens dragoste, respect,
recunoştinţă şi preţuire faţă de fiinţa cea mai dragă – MAMA.
Vă rugăm să veniţi în sprijinul nostru cu diverse imagini,
reviste şi informaţii scrise despre acest subiect.

Educatoarea şi copiii grupei


HARTA PROIECTULUI

CANTECE
,POEZII, POVEŞTI ACTIVITĂŢI
PENTRU MAMA CASNICE

APROAPE DE SUFLETUL MAMEI!!!

UN DAR PENTRU
MAMA
ACTIVITĂŢI
PROFESIONALE

Eveniment de închidere: Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, în ultima zi a acestui proiect,


am organizat mini ateliere de lucru, in care mamele au realizat împreună cu copiii câte o
lucrare pe această temă, iar la final, lucrările realizate au fost puse la expoziție, intitulată:
O ZI CU MAMA LA GRĂDINIȚĂ!

CCC