Sunteți pe pagina 1din 4

Exercitiul nr.

În exercitiului nr. 5 am constatat existenta urmatoarei relații de cauzaliate între


cele doua variabile și anume, eroziunea areolară este dependentă de suprafetele de teren
degradate.Relatia este valabila intr-un singur sens, deoarece terenurile nu sunt degradate
doar prin procese de eroziune areolara ci si prin procese de alunecari de teren s. a.

Punctul 1
Cea mai buna metoda de ilustrare a legaturii dintre suprafata terenurilor si
eroziunea areolara este cea a standardizarii cu valoare de referinta mediana.A fost
necesara alegerea medianei deoarece avem doua valori exceptionale in cazul judetelor
Alba si Cluj. Metoda standardizarii este cea mai eficientă metoda de comparare a
distribuţiilor diferite. Acesta metoda nu este valabilă în forma sa clasică, decât atunci
când distribuţiile sunt unimodale şi simetrice.
Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, fie se face apel la o standardizare care
utilizează mediana ca valoare de referinţă şi intervalul interquartil ca parametru de
dispersie, fie se utilizează metoda rangurilor, care este mai robustă în cazul prezenţei
valorilor excepţionale.

Punctul 2

A. Coeficientul de corelaţie liniară Bravais-Pearson.


Acest coeficient permite detectarea prezenţei sau absenţei unei relaţii liniare între
două caractere cantitative continue. Pentru calcularea acestui coeficient trebuie calculată
mai întâi covarianţa. Coeficientul de corelaţie liniară a două caractere X şi Y este egal cu
covarianţa lui X şi Y divizată prin produsul ecarturilor-tip ale lui X şi Y.

N
1
Cov( X , Y ) 
N
(X
i 1
i  X ) *(Yi  Y )

Cov( X , Y )
r( X ,Y ) 
 X * Y
Astfel, in urma calculelor efectuate pentru suprafata de terenuri erodate si pentru
eroziunea areolara, inregistrate in anul 2012, avem o valoare a covariantei de
7353257452,30, iar valoarea coeficentului de corelatie liniara este 0,85, ceea ce arata
o relatie foarte puternica intre cele doua siruri de valori.

B.Coeficientul Spearman de corelaţie a rangurilor 


Coeficientul de corelaţie a rangurilor, numit coeficientul Spearman, cercetează
existenţa unei relaţii între rangurile unităţilor considerate simultan pe două caractere X şi
Y, ceea ce permite detectarea existenţei relaţiilor monotone (crescătoare sau
descrescătoare), oricare ar fi forma acestora (liniară, exponenţială, putere...). Acest
coeficient este foarte util atunci când analiza norului de puncte pune în evidenţă o formă
curbilinie, care se ajustează prost la o dreaptă. Coeficientul Spearman este preferabil
coeficientului Pearson atunci când distribuţiile lui X şi Y sunt asimetrice şi/sau comportă
valori excepţionale.
Coeficientul Spearman este bazat pe studiul diferenţei rangurilor dintre atributele
indivizilor pentru cele două caractere X şi Y:

N
6 *   r ( X i )  r (Yi )
2

 ( X ,Y )  1 i 1

N3  N
Dupa efectuarea calculelor, valoarea coeficentului Spearman este de
0,77. Analizand si aceasta valoare, constatam ca intalnim o relatie foarte puternica.
Nivelul de semnificaţie α
n 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
42 0,1044 0,1970 0,2512 0,2973 0,3496 0,3843
Tabelul nr.1Valorile-limită ale lui r pentru diferite nivele de semnificaţie

Nominala α
n 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
42 0,202 0,257 0,305 0,359 0,396 0,486
Tabelul nr.2 Valorile-limită ale coeficientului ρ al lui Spearman

Pentru a determina si pentru a testa dacă relaţia este semnificativă este


nevoie să se efectueze un test de ipoteză, după cum urmează:

 se stabileşte I0 (ipoteza zero): nu există vreo relaţie între cele două caractere X şi
Y
 se fixează un risc de eroare pentru respingerea I0 ( α=0,1% si α=0,05%)
 se calculează valoarea absolută a coeficientului de corelaţie r(XY) sau ρ(X,Y)
 se calculează valoarea teoretică r(α, N) a acestui coeficient care nu este depăşită
decât în α% din cazuri, în tabelul corespunzător (Pearson sau Spearman)
 se testează I0 ca adevărată dacă (α, g.l.) > abs[ r(X,Y) ]
 se acceptă (dacă (α, g.l.) > abs[ r(X,Y) ] ) sau se respinge (dacă (α, g.l.) <
abs[ r(X,Y) ] ) ipoteza nulă I0

Comparand cu valorile obtinute( coeficentului de corelatie liniara cu


valoarea 0,85 si coeficentului Spearman cu valoarea 0,77) cu valorile intalnite in
tabelurile la α=0,1% si 0,05% si la 42 de observatii, constatam ca aceste sunt mult mai
mici, de aceea putem spune că , se poate respinge I0 şi se poate afirma cu mai puţin de
1% şanse de eroare că relaţia observată dintre eroziunea areolara si suprafata cu terenuri
degradate nu este datorată hazardului.
Punctul 3

In urma calculelor efectuate sa ajuns la urmatoarea cartograma a


rezidurilor.