Sunteți pe pagina 1din 2

TIMPUL VIITOR

ŞTIU
„Vom spune cât de frumoasă e viaţa.” M. Banuş

„Şi te vor bate-odorul meu


Şi te-or purta şi mult şi greu,
Lăsa-te-vor flămând! „
 Verbul la timpul viitor exprimă o acţiune care se va îndeplini după momentul vorbirii.

DESCOPĂR
 Viitorul se formează din infinitivul verbului de conjugat şi un verb auxiliar ( a voi)
Infinitivul viitorul

a lucra voi,vei,va lucra


a vedea vom, veţi, vor vedea
a face face
a veni veni
a coborî coborî

 Viitorul are forme inverse : lăsa-vor

1. Scrie viitorul verbelor : a tăcea, a ţine, a împlini.

2. Subliniază verbele la viitor şi analizează-le arătând:conjugarea, modul, timpul , persoana şi


numărul.
a) „ Căci amindoi vom fi cuminti,/Vom fi voiosi şi teferi,/Vei pierde dorul de părinţi/Şi visul de
luceferi." ( M.Eminescu, Luceafărul)
b) “Şi lumea te va blestema,/Că-i blestem făptuirea ta!/Voi merge, paşă, să cerşesc,
Dar mila voastră n-o primesc -/Ce bine-mi poţi tu da? „ (G.Coşbuc, El Zorab)
c) „Dacă nu veţi zbura de la noi ca păsările, o perşi…. Veţi cunoaşte puterea săgeţilor noastre. „
(E. Camilar, Povestiri eroice)
d) „Înainte de a ajunge la acestă ţintă îndepărtată şi supremă, apele vor ocoli şi vor străbate
întreaga ţară.” (G.Bogza, Cartea Oltului)
3. Completează locurile libere cu viitorul verbelor date, la persoana a III-a singular.

Infinitivul Viitorul Infinitivul Viitorul


a asculta a trece
a vedea a cere
a tăcea a scrie
a cădea a fi
a ţine a veni
a face a şti
a bate a pustii
4. Completează locurile libere cu viitorul verbelor indicate înaintea fiecărui text, observând
acordul în persoană şi număr cu subiectul.
a) a amuţi, a începe
Privighetoarea………………………………şi …………………să chinuie ca nişte clopote de
argint atârnate sus, în văzduh, ciocârliile. Z. Stancu, Desculţ
b) a fi, a cotropi, a trece
„Măria sa, regele Poloniei vă face cunoscut să vă închinaţi, atunci garnizoana ………………
slobodă a ieşi cu arme şi bagaje; iar cutezând a se împotrivi, cetatea se …………………..şi
garnizoana se………………………………………sub ascuţişul sabiei. „
C.Negruzzi, Sobieski şi românii
c) a isprăvi, a ieşi, a fi
Peste puţin Radu îşi ……………………….învăţătura …………………………………….în lume
şi …………………………..un om de vază printre ai săi. Al. Vlahuţă, Din durerile lumii
APLIC
1.Completează spaţiile libere cu formele inverse ale viitorului verbelor indicate înaintea fiecărui
text.
a) a pieri, a veni
„Blăstămaţi ………………..regii/Cari s-abat din drumul drept/Şi sfârşitul tău
……………………./Azi ori mâine, ori mai apoi!- George Coşbuc, Pentru libertate
b) a adormi,( pers I, pl) a troieni ( pers a III-a sg), a auzi( pers 1 sg)
……………………… ………………………………./Teiul floarea peste noi,
Iar prin somn …………………..bucium/ De la stânele de oi. M. Eminescu, Povestea codrului

2. Construieşte câte o propoziţie cu predicatul exprimat prin verbele a îmbunătăţi,a împodobi şi a


împiedica la timpul viitor, cu formele inverse, persoana a III-a sg.

3.Construieşte câte o propoziţie cu predicatul exprimat prin verbele a face, a scrie şi a împodobi
la persoana a III-a singular a viitorului şi a perfectului compus, cu auxiliarul perfectului compus
precedat de pronumele personal v- .

4.Scrie în locurile libere formele inverse ale verbelor date


Formele inverse Formele inverse
Va pleca……………………. Va chibzui………………….
Veţi alunga…………………….. Vă vor alunga………………
Vei auzi…………………………. Mă vor alunga………………..
Vei vedea…………………….. Ne vor înştiinţa………………….
Veţi vedea……………………. Te voi ajuta………………………