Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Motivarea participarii la modulul de profesionalizare didactica

Am participat la modulul de profesionalizare didactică pentru că mi-am dorit şi îmi


doresc sa devin profesor în învăţământul preuniversitar şi, implicit, un adevărat profesionist, o
persoană de l a c a r e s ă a i b ă c e î n v ă ţ a ş i a l ţ i i ş i c a r e s ă f i e a p t ă p e n t r u
procesul de predare.
P r o f e s i o n i s m înseamnă practicarea unei îndeletniciri ca profesionist, adică pe baza
unei pregătiri profesionale de specialitate. Conform acestor repere semantice profesorul este,
formal, un profesionist pentru că nu poate exercita această ocupaţie fără dovada
pregătirii de specialitate prevăzută de legile sistemului.M-am înscris la acest modul
de profesionalizare didactica pentru a putea preda şi pentru a deveni o persoană
competentă, capabilă să asigure eficienţa procesului instructiv-educativ.
Alte motive importante pentru care am ales cariera didactică sunt dragostea faţă de
copii şi plăcerea de a preda/împărtăşirea unor cunoştinţe (pasiunea pentru domeniu şi ajutorul pe
care îl pot oferi în dezvoltarea elevilor) .Este evident că profesorul trebuie să se asigure că aceste
elemente să rămână la cote înalte pentru ca motivaţia pentru cariera didactică să rămână, la
rândul ei, constantă.

2.Obiective în formarea ca profesor :


Principalele obiective sunt:
a) identificarea problemelor și dificultăților actuale în educația moral-afectivă din școală:
principalele constrângeri și dificultăți, posibilele soluții, imaginea profesorilor despre rolul lor și
al școlii în educația moral/afectivă etc.
b) identificarea aspectelor problematice în formarea profesorilor în domeniul educaţiei
morale şi afective;
c) investigarea modului în care profesorii îşi înţeleg rolul în educaţia morală şi afectivă a
tinerilor cu care lucrează în şcoală;
d) formularea unor recomandări şi sugestii psihopedagogice pentru ameliorarea formării
iniţiale şi continue a profesorilor în vederea conştientizării rolului lor în educaţia morală a
copiilor şi a tinerilor.