Sunteți pe pagina 1din 181

C. CHIRIŢĂ

V. JAVGUREANU

P. STOICEV

E. GUSAN

P. GORDELENCO

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

ALBUM Material didactic pentru curs, lucrări practice, lucrări de an şi de diplomă

CHIŞINĂU 2008

CZU 532+62-82+62-85 (076.5)

A16

Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie:

Album. Material didactic şi curs, lucrări practice, lucrări de an şi de diplomă, / C. Chiriţă, V. Javgureanu, P. Stoicev [ et. al.] – Ch. : UTM, 2008. – 181 p. Bibliogr.: p. 181 (18 tit). – 100 ex.

Lucrarea se adresează studenţilor şi masteranzilor facultăţilor tehnice şi specialiştilor în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice.

Editarea computerizată: Alexandru COPTU, Dumitru SÎRBU.

Copertă:

Maxim VACULENCO.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie / C. Chiriţă, V. Javgureanu, P. Stoicev [ et. al.] – Ch. : UTM, 2008. – 181 p. ISBN 978-9975-45-095-9 100 ex. 532+62-82+62-85 (076,5)

ISBN 978-9975-45-095-9

Prefaţă

Nimic nu trebuie inclus în programa analitică dacă nu are o justificare temeinică din punct de vedere al viitorului.

Alvin TOFFLEA

Acţionările hidraulic şi pneumatice, în ţară şi peste hotare, beneficiind din plin de progresele remarcabile înregistrate de ştiinţă, tehnică şi tehnologia contemporană, au ajuns să atingă performanţe de excepţie sub aspect cinematic şi dinamic al puterii, preciziei şi fiabilităţii. Această lucrare are ca scop principal de ai sprijini pe cei care învaţă acţionările hidraulice şi pneumatice pentru a utiliza în soluţionarea problemelor tehnice şi ştiinţifice. Prin conţinutul şi modul de expunere, lucrarea este adresată studenţilor şi masteranzilor, dar poate fi folosită şi de specialişti care vin în contact cu problemele acţionărilor hidraulice şi pneumatice, pentru aprofundarea şi lărgirea cunoştinţelor în acest domeniu. Lucrarea este structurată în 9 capitole, care conţine material didactic sub formă de scheme, circuite hidraulice şi pneumatice, grafice, caracteristice tehnice, pentru curs, lucrări practice, lucrări de an şi de diplomă. La elaborarea albumului a fost utilizată atât experienţa acumulată în domeniul respectiv, cît şi rezultatele activităţii ştiinţifice şi inventice ale autorilor. Mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit sub diverse forme, atât moral cît şi material în elaborarea şi apariţia acestei lucrări.

Autorii

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

3

CUPRINS

1. STRUCTURA SISTEMELOR DE ACŢIONARE HIDRAULICA

8

1.1. Caracteristicile generale ale acţionarilor hidraulice

8

1.2. Definirea sistemelor de acţionare hidraulica

8

1.3. Clasificarea sistemelor de acţionare

8

1.4. Compararea sistemelor de acţionare hidraulica cu acţionările mecanice şi

10

1.5. Avantajele şi dezavantajele sistemelor de acţionare

10

1.6. Reprezentarea (grafica) simbolica a componentelor sistemelor de acţionare hidraulica

10

2. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ECHIPAMENTELOR

15

2.1. Calculul de dimensionare a distribuitoarelor cu sertar

15

2.2. Calculul de dimensionare ale regulatoarelor de debit

15

2.3. Calculul de dimensionare a suprafeţelor hidraulice de presiune, etape de proiectare pentru supape cu comanda directa

15

2.4. Calculul de dimensionare a echipamentelor hidraulice auxiliare

16

2.4.1. Calculul conductelor hidraulice

16

2.4.2. Rezervoare hidraulice de ulei

16

2.4.3. Acumulatoare hidraulice

16

2.4.4. Filetarea fluidelor în acţionări hidraulice:

16

3. SISTEME ŞI CIRCUITE DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ,STRUCTURĂ,FUNCŢII ŞI TIPOLOGIE

16

3.1. Structura schemelor de acţionare hidraulică

16

3.1.1. Schema de principiu în acţionarea hidraulică

16

3.1.2. Schema funcţională în acţionarea hidraulică

17

3.1.3. Schema de montaj în acţionarea hidraulică

19

3.1.4. Ciclograma elementelor componente în acţionarea hidraulică

20

3.2. Circuite hidraulice de descărcare sau scurtcircuitare a pompelor

20

3.2.1. Schema principială hidraulică pentru descărcarea pompei cu pierderi inevitabile de debit şi cu deversare liberă în rezervor

20

3.2.2. Schema principială hidraulică pentru scurtcircuitarea pompei hidraulice cu ajutorul distribuitorului şi releului de presiune

20

3.2.3. Schema principială hidraulică pentru scurtcircuitarea pompei cu elementul de circuit pentru conectarea în paralel a două pompe

20

3.3. Circuite hidraulice de inversare

23

4

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

 

3.3.1. Schema principială hidraulică pentru inversarea sensului de funcţionare a motoarelor liniare sau rotative

23

3.3.2. Schema principială hidraulică pentru inversarea sensului de funcţionare a motoarelor cu ajutorul pompelor reglabile

23

3.4. Circuite hidraulice pentru ridicarea sarcinilor

24

3.4.1. Sistem hidraulic pentru ridicarea sarcinilor

24

3.4.2. Sistem hidraulic pentru ridicarea sarcinilor şi coborârea controlată prin presiunea pilotată

25

3.5. Circuite hidraulice pentru reglarea vitezelor (debitelor)

26

3.5.1. Circuite hidraulice deschise cu reglare rezistivă în trepte sau continuu a vitezelor

26

3.5.2. Circuite hidraulice cu regulator de debit

28

3.5.3. Circuite hidraulice cu drosel sau regulatoarelor de debit

29

3.5.4. Circuite hidraulice cu drosel sau regulator de debit introdus în punte redresoare

30

3.5.5. Circuite hidraulice de reglare a vitezelor cu pompe de debit reglabil

31

3.5.6. Circuite hidraulice de reglare a vitezelor cu contribuţii de pompe cu debit fix şi reglabil

35

3.6. Circuite hidraulice pentru reglarea forţelor şi cuplelor

38

3.7. Circuite hidraulice cu acumulatoare

41

3.8. Circuite hidraulice cu comandă manuală

43

3.9. Circuite hidraulice cu comandă automată după program

44

3.9.1. Circuite hidraulice după program dependente de drum

44

3.9.2. Circuite hidraulice după program dependente de presiune

48

3.9.3. Circuite hidraulice după program dependente de

51

3.10.

Sistem de acţionare hidraulică în circuit închis

51

3.10.1. Circuite hidraulice tipice

51

3.10.2. Structuri şi curbe caracteristice sistemelor de acţionare hidraulică

55

3.11. Circuite hidraulice pentru mecanisme de direcţie

60

3.12. Circuite hidraulice cu grupuri de ulei sub presiune

61

4.

CIRCUITE HIDRAULICE PENTRU REALIZAREA SINCRONIZĂRII DEPLASĂRILOR MAI MULTOR MECANISME ACŢIONATE HIDRAULIC

62

 

4.1. Noţiuni generale despre sincronizarea deplasărilor mai multor mecanisme acţionate hidraulic

62

4.2. Esenţa şi clasificare circuitelor hidraulice pentru realizarea sincronizării deplasărilor mai multor mecanisme acţionate hidraulic

62

4.3. Circuite hidraulice pentru realizarea sincronizării deplasărilor mai multor mecanisme acţionate hidraulic

62

4.3.1. Circuite hidraulice cu reglare rezistivă

62

4.3.2. Circuite hidraulice cu reglare cu ajutorul dozatoarelor

69

4.3.3. Circuite hidraulice pentru sincronizarea mişcării cu conectarea motoarelor hidraulice în serie

69

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

5

 

4.3.4. Circuite hidraulice pentru sincronizarea mişcării cu conectarea combinată a motoarelor hidraulice în sistemă

69

4.3.5. Circuite hidraulice pentru sincronizarea mişcării cu conectarea motoarelor hidraulice paralel

69

4.4.

Circuite hidraulice sinfaze pentru realizarea sincronizării deplasărilor cu mai multe mecanisme acţionate hidraulic

78

4.4.1.

Circuite hidraulice sinfaze

78

4.5.

Calculul static şi dinamic al circuitelor hidraulice sinfaze

81

5. SISTEME HIDRAULICE DE URMĂRIRE AUTOMATĂ

83

5.1. Noţiuni generale despre sistemele hidraulice de urmărire automată

83

 

5.1.1.

Schema funcţionala a mecanismului hidraulic de urmărire

83

5.2. Amplificatoarele hidraulice pentru sisteme hidraulice de urmărire automata

83

 

5.2.1. Amplificatoare hidraulice cu sertar

83

5.2.2. Amplificatoare hidraulice de tip ajustaj-clapeta

86

5.2.3. Amplificator hidraulic cu ac de reglare a debitului

88

5.2.4. Amplificator hidraulic cu tub

90

5.3. Sisteme hidraulice de urmărire după o coordonată

91

5.4. Amplasarea raţională a sistemelor hidraulice de urmărire automată pe maşini-unelte

94

5.5. Calculul static şi dinamic al sistemelor hidraulice de urmărire automată

95

5.6. Dispozitivele de corecţie in sistemele hidraulice de urmărire automată

100

5.7. Sisteme hidraulice de urmărire automată după doua sau mai multe coordonate

103

6. SISTEME HIDRAULICE DE ACŢIONARE ŞI AUTOMATIZARE UTILIZATE PENTRU REALIZAREA UNOR OPERAŢIUNI AUXILIARE

103

6.1. Sisteme hidraulice de transport si alimentarea cu semifabricate şi scule

103

 

6.1.1. Sisteme hidraulice de alimentare cu semifabricate individuale

103

6.1.2. Sisteme de alimentare cu semifabricate prin transfer liniar sau circular

111

6.1.3. Sistem hidraulic de alimentare cu bare şi colaci

112

6.1.4. Sisteme hidraulice de alimentare cu scule

113

6.2. Calculul mecanismelor de alimentare de tipul manipulatoarelor şi roboţilor industriali

116

6.3. Sisteme hidraulice de comutare

116

6.4. Sisteme hidraulice de poziţionare

119

6.5. Sisteme hidraulice de echilibrare şi blocare

121

6

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

7. HIDRAULICA MAŞINILOR-UNELTE

123

7.1. Acţionarea hidraulica a maşinilor-unelte de strunjit

123

7.2. Acţionarea hidraulica la maşinile-unelte de găurit şi universale destinate prelucrării interioare

123

7.3. Acţionările hidraulice la maşinile-unelte de rectificat

126

7.4. Acţionarea hidraulica a maşinilor-unelte de frezat

126

7.5. Acţionările hidraulice la maşinile-unelte de rabotat si de mortezat

130

7.6. Acţionările hidraulice la maşinile-unelte de broşat

130

7.7. Acţionările hidraulice la centrele de prelucrare

133

7.8. Acţionările hidraulice a liniilor automatizate

133

7.9. Acţionările hidraulice la maşini-unelte de honuit

136

7.10. Acţionările hidraulice a maşinilor-unelte supraprecise

137

7.11. Acţionările hidraulice ale roboţilor industriali

137

8. HIDRAULICA MAŞINILOR-UNELTE AGREGAT, A LINIILOR AUTOMATE, A SISTEMELOR DE MAŞINI ŞI CENTRELOR DE PRELUCRARE

140

8.1. Acţionările hidraulice a maşinilor-unelte agregat

140

8.2. Acţionările hidraulice a liniilor automate şi a sistemelor de maşini

147

8.3. Acţionările hidraulice a centrelor de prelucrare

151

9. ECHIPAMENT HIDRAULIC DE FORŢĂ

154

9.1.

Unităţi de acţionare electrohidraulică:

154

9.1.1. Unităţi hidraulice de acţionare – 700 bar

154

9.1.2. Unităţi de acţionare electrohidraulică varianta standard – 700 bar

155

9.1.3. Unităţi de acţionare electrohidraulică varianta modernizată – 700 bar

156

9.1.4. Unităţi de acţionare electrohidraulică cu motor termic – 700 bar

157

9.1.5. Unităţi de acţionare electrohidraulică cu motor termic – 700 bar

158

9.1.6. Unităţi de acţionare electrohidraulică – 200 bar

159

9.2. Echipament pentru strângere-desfacere asamblării filetate

160

9.2.1. Chei hidraulice dinamometrice

160

9.2.2. Dispozitiv de tensionat buloane

166

 

9.3. Scule hidraulice

169

9.3.1.

Dispozitiv hidraulic de sertizat

169

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

7

9.3.2. Dălţi hidraulice

170

9.3.3. Dispozitiv hidraulic de debitat

172

9.3.4. Foarfecă hidraulică

173

9.3.5. Dispozitiv de îndoiat ţevi

174

9.3.6. Dispozitiv portabil de îndoiat ţevi

176

9.3.7. Depărtător hidraulic

177

9.3.8. Dispozitiv hidraulic de perforat conducte sub presiune

178

9.3.9 Ansamblu cap tensionare

180

BIBLIOGRAFIA

181

8

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

1. STRUCTURA - SISTEMELOR DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ.

1.1. Caracteristicile generale ale acţionarilor hidraulice:

Care sunt caracteristicile generale ale acţionărilor hidraulice?

Care sunt avantajele acţionărilor hidraulice faţă de alte tipuri de acţionări?

Care este aria de dezvoltare actuală a echipamentelor şi sistemelor de acţionare şi automatizare hidraulică?

În ce ramuri ale industriei sunt utilizate sistemele de acţionare hidraulică?

1.2. Definirea sistemelor de acţionare hidraulică:

Daţi definirea sistemelor de acţionare hidraulică?

Care este avantajul şi dezavantajul sistemelor de acţionare hidraulică faţa de acţionările mecanice şi electrice?

1.3. Caracteristicile sistemelor de acţionare hidraulice:

a) după criteriul energetic (fig.1.1, fig.1.2, fig.1.3);

b) după criteriul cinematic (fig.1.4.) ;

c) după componenta sistemului;

d) după funcţia îndeplinită (fig.1.5.);

Daţi explicaţii caracteristicilor sistemelor de acţionare hidraulice după criteriile de mai sus?

de ac ţ ionare hidraulice dup ă criteriile de mai sus? Fig.1.1. Transmisii: a) mecanice; b)

Fig.1.1. Transmisii: a) mecanice; b) electrice; c, d, e) hidraulice (hidrostatice, pneumatice).

Structura sistemelor de acţionare hidraulică

9

Structura sistemelor de ac ţ ionare hidraulic ă 9 a) b) Fig.1.2. Transmisii hidrodinamice (pompa centrifuga

a)

b)

Fig.1.2. Transmisii hidrodinamice

(pompa centrifuga şi o turbină centrifugă):

a) montată pe arborele conducător;

b) montată pe arborele condus.

pe arborele conduc ă tor; b) montat ă pe arborele condus. Fig.1.3. Transmisii hidrosonice. Fig.1.4. Transmisii

Fig.1.3. Transmisii hidrosonice.

ă pe arborele condus. Fig.1.3. Transmisii hidrosonice. Fig.1.4. Transmisii (sisteme de ac ţ ionare) hidrostatice.

Fig.1.4. Transmisii (sisteme de acţionare) hidrostatice.

hidrosonice. Fig.1.4. Transmisii (sisteme de ac ţ ionare) hidrostatice. Fig.1.5. Transmisii de tip ac ţ ionare.

Fig.1.5. Transmisii de tip acţionare.

10

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

Ş I PNEUMATICE ÎN MA Ş INI Ş I SISTEME DE PRODUC Ţ IE Fig.1.6. Transmisii

Fig.1.6. Transmisii de tip comandă.

DE PRODUC Ţ IE Fig.1.6. Transmisii de tip comand ă . Fig.1.7. Transmisii de tip reglare.

Fig.1.7. Transmisii de tip reglare.

1.4. Compararea sistemelor de acţionare hidraulică cu acţionările mecanice şi electrice:

a) după criteriul ,,densităţii” de forţă;

b) după criteriul comportării de sarcină;

c) după modul în care transmisiile analizate acoperă domeniul de puteri;

d) după criteriul reglabilităţii;

e) după criteriul transmiterii puterii la distanţă;

f) după modul de comportare optimă în timp.

Faceţi compararea sistemelor de acţionare hidraulică cu acţionările mecanice şi electrice după criteriile de mai sus?

1.5. Avantajele şi dezavantajele sistemelor de acţionare hidraulică:

Numiţi avantajele sistemelor de acţionare hidraulică;

Numiţi dezavantajele sistemelor de acţionare hidraulică.

1.6. Reprezentarea simbolică a componentelor sistemelor de acţionare hidraulică

Care

este

hidraulică?

rolul

simbolurilor

din

sistemele

de

acţionare

Structura sistemelor de acţionare hidraulică

11

 

SEMNE CONVENŢIONALE – ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

 

Denumirea

Semn

 

Denumirea

Semn

Denumirea

Semn convenţional

 

Denumirea

Semn

convenţional

 

convenţional

 

convenţional

 

Cilindrii

  Cilindrii   Motor hidraulic circularireversibil, cu capacitateconst
 
  Cilindrii   Motor hidraulic circularireversibil, cu capacitateconst

Motor hidraulic circularireversibil, cu capacitateconst

  Cilindrii   Motor hidraulic circularireversibil, cu capacitateconst

Transformarea energiei Pompe şi compresoare:

reglabil la un capăt

-

-

cu piston şi

simplă acţiune

Pompe cu cilindree fixa sens unic de curgere

Pompe cu cilindree fixa sens unic de curgere     - reversibil cu
 
Pompe cu cilindree fixa sens unic de curgere     - reversibil cu
 
Pompe cu cilindree fixa sens unic de curgere     - reversibil cu

-

reversibil cu

Pompe cu cilindree fixa sens unic de curgere     - reversibil cu

-

reglabil la

 

-

cu resort

capacitate

 

ambele capete

constantă

 
  - cu readucere Cilindrii telescopici- cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare unilateral

-

cu readucere

  - cu readucere Cilindrii telescopici- cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare unilateral

Cilindrii telescopici- cu dublă acţiune şi deplasare unilateral

  - cu readucere Cilindrii telescopici- cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare unilateral
 
  - cu readucere Cilindrii telescopici- cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare unilateral

două sensuri de curgere

-

 

-

ireversibil cu

gravitaţională

(cu plunjer)

capacitate variabilă

-

Pompa cu

- Pompa cu   cu dubl ă cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare
 

cu dublă

- Pompa cu   cu dubl ă cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare

cu dublă acţiune şi deplasare bilaterală

-

- Pompa cu   cu dubl ă cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare
 
- Pompa cu   cu dubl ă cu dubl ă ac ţ iune ş i deplasare

-

cilindree variabilă

acţiune şi tijă unilaterală

-

reversibil cu

sens unic de curgere

-

capacitate variabilă

 
      Pneumohidraulic   Pompa motor
   

Pneumohidraulic

 

Pompa motor

      Pneumohidraulic   Pompa motor
- pompa - motor
- pompa - motor

-

pompa - motor

-

-

cu tijă

cu membrană

bilaterală

-

cu simplă

nereglabil cu

două sensuri de curgere

acţiune

inversarea sen-

sului curentului

 
      - pompa - motor
 
      - pompa - motor
 
      - pompa - motor

-

pompa - motor

      - pompa - motor

Compresor cu

-

cu

-

cu dublă acţiune

 
 

cilindree fixa

diferenţial

 

nereglabil cu un singur sens al curentului

Motor oscilant

Motor oscilant Cilindru cu frânare neregl. la un singur cap ă t Multiplicator de - pompa

Cilindru cu frânare neregl. la un singur capăt

Motor oscilant Cilindru cu frânare neregl. la un singur cap ă t Multiplicator de - pompa

Multiplicator de

Motor oscilant Cilindru cu frânare neregl. la un singur cap ă t Multiplicator de - pompa

-

pompa - motor

Motor oscilant Cilindru cu frânare neregl. la un singur cap ă t Multiplicator de - pompa

- hidraulic

presiune

- monofluid

nereglabil cu două sensuri ale curentului

 
      - pompa - motor
 
      - pompa - motor
 
      - pompa - motor

-

pompa - motor

      - pompa - motor

- pneumatic

nereglabil la

- bifluid

nereglabil cu

ambele capete

inversarea sensului

   

curentului

12

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

-

pompa - motor

     

cu trei

- pompa - motor       cu trei   cu ş ase orificii  
 

cu şase orificii

- pompa - motor       cu trei   cu ş ase orificii  
 
- pompa - motor       cu trei   cu ş ase orificii  
 

-

-

reglabil cu un singur sens al curentului

 

cu două orificii cu comandă mecanică

-

orificii şi două poziţii D3/2

şi trei poziţii D

6/3

-

pompa - motor

- pompa - motor       cu patru orificii    
   
- pompa - motor       cu patru orificii    
 

cu patru orificii

   
- pompa - motor       cu patru orificii    
 

-

-

  - -

reglabil cu două sensuri ale curentului

   

cu patru

cu trei orificii cu comandă hidraulică

-

orificii şi două poziţii D 4/2

şi patru poziţii D

4/4

 
      Distribuitoare cu      
   
      Distribuitoare cu      

Distribuitoare cu

     

Transformator

 

-

orificii şi două poziţii D 5/2

cu cinci

comandă directă:

- orificii ş i dou ă pozi ţ ii D 5/2 cu cinci comand ă direct

cu patru orificii cu comandă mecanică

- orificii ş i dou ă pozi ţ ii D 5/2 cu cinci comand ă direct

pneumohidraulic

-

ex. comanda

 

electromagnetică

     

Transmisii

   

Distribuitoare cu

Transmisii     Distribuitoare cu    
   

hidrostatice

hidrostatice - cu trei  

-

cu trei

 

-

nereglabilă, cu

orificii şi trei poziţii D 3/2

comandă pilotată

- nereglabil ă , cu orificii ş i trei pozi ţ ii D 3/2 comand ă

un singur sens de

 

D

4/2

Servovalva de

rotaţie

   

detaliat

debit

- amplificator

-

nereglabilă, cu

- nereglabil ă , cu cu patru orificii ş i trei pozi ţ ii D 4/3

cu patru orificii şi trei poziţii D 4/3

- nereglabil ă , cu cu patru orificii ş i trei pozi ţ ii D 4/3

simplificat

- nereglabil ă , cu cu patru orificii ş i trei pozi ţ ii D 4/3

două sensuri de rotaţie

   

-

reglabilă prin

- reglabil ă prin   Distribuitoare    
 
- reglabil ă prin   Distribuitoare    

Distribuitoare

- reglabil ă prin   Distribuitoare    
   

pompă, cu un singur sens de rotaţie

 

D

4/3

pomp ă , cu un singur sens de rota ţ ie   D 4/3
 

D

4/3

detaliat

- servovalva directă

-

reglabilă prin

       

pompa şi motor (primară şi secundară), cu două sensuri de rotaţie

 
   

simplificat

    simplificat - servovalva

- servovalva

    simplificat - servovalva
 

D

4/3

pilotată

     

electrohidraulică

     
   

Distribuitoare cu

     

Distribuţia şi regl. energiei a) 2orificii şi 2 poziţii(D 2/2)

Distribu ţ ia ş i regl. energiei a) 2orificii ş i 2 pozi ţ ii(D 2/2)
 
Distribu ţ ia ş i regl. energiei a) 2orificii ş i 2 pozi ţ ii(D 2/2)

cursa reglabilă

Distribu ţ ia ş i regl. energiei a) 2orificii ş i 2 pozi ţ ii(D 2/2)
 

D

4/3

b) continue

  D 4/3 b) continue - cu reac ţ ie

-

cu reacţie

(servodistribu-

mecanică

 

itoare sau

 
   

servovalve)

 

Structura sistemelor de acţionare hidraulică

13

       

Aparatura pentru

   
        Aparatura pentru    
        Aparatura pentru    
     
     
 

cu reacţie

       

de sens

reglarea presiunii

Supape de

-

-

hidraulică

deblocabilă

Supape se

siguranţă

- directă

succesiune

- directe

 
   
         
          - pilotate local

- pilotate local

          - pilotate local

Distribuitor

Distribuitor - deblocabil ă     pilotat loca detaliat

-

deblocabilă

 
Distribuitor - deblocabil ă     pilotat loca detaliat
 

pilotat loca

detaliat

proporţional

dublă

simplificat

       
       
       

Supape de sens

 
Supape de sens   - selectoare       detaliat simplificat

- selectoare

     

detaliat

simplificat

   

-

   
-        
 
-        
 
-        

de sens unic (cu sau fără arc de revenire)

 
de sens unic (cu sau f ă r ă arc de revenire)     - de
 

- de evacuare

rapidă

proporţionale

- proporţionale

14

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

       

detaliat

       

Supape de

 
Supape de     Supape de diferen ţă de Supapa de reduc ţ ie
 
Supape de     Supape de diferen ţă de Supapa de reduc ţ ie

Supape de

diferenţă de

Supape de     Supape de diferen ţă de Supapa de reduc ţ ie

Supapa de reducţie

Supape de     Supape de diferen ţă de Supapa de reduc ţ ie

deconectare

- pilotate local

- directe

presiune

 

-

directe

   

Supape de

 
    Supape de            
         

conjunctoare-

disjunctoare

 

Detaliat

  Detaliat
detaliat

detaliat

detaliat

- pilotate

Supapa de raport e presiune

-

pilotate local

detaliat

 

simplificat

     
       

Supapa cu

        Supapa cu  
 

cuplare /

decuplare

electrică

Supape de

conectare

     

Supape de

frânare

     

detaliat

simplificat

Supape de conectare       Supape de frânare       detaliat simplificat

-

directe

     

simplificat

 

Calculul de dimensionare ale echipamentelor hidraulice

15

2. CALCULUL DE DIMENSIONARE ALE ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE.

2.1. Calculul de dimensionare a distribuitoarelor hidraulice cu sertar.

Care sunt avantajele acţionărilor hidraulice faţă de alte tipuri de acţionări? 2.1.1. Stabilirea dimensiunilor geometrice.

Cum se efectuează stabilirea dimensiunilor geometrice?

Care sunt avantajele acţionărilor hidraulice faţă de alte tipuri de acţionări?

2.1.2. Caracteristicile de regim staţionar şi pierderi de debit şi de presiune în distribuitoarele hidraulice cu sertar cilindric.

Care sunt caracteristicile de regim staţionar şi cum se determină pierderile de debit şi de presiune în distribuitoarele cu sertar cilindric?

2.1.3. Calculul forţelor de comutare a sertarului distribuitorului hidraulic.

Cum se efectuează calculul forţelor de comentare a sertarului distribuitorului hidraulic?

2.1.4. Elementele

constructive

distribuitoarele hidraulice.

şi probleme tehnologice pentru

Numiţi elementele constructive şi probleme tehnologice pentru distribuitoarele hidraulice?

2.2. Calculul de dimensionare ale regulatoarelor de debit.

2.2.1. Etapele de proiectare ale regulatoarelor de debit.

Numiţi etapele de proiectare pentru calculul regulatoarelor de debit?

2.2.2. Comportarea regulatoarelor de debit în regim staţionar şi

tranzitoriu.

Descrieţi comportarea regulatoarelor de debit în regim staţionar şi tranzitoriu?

2.2.3. Eroarea de divizare la divizoare şi sumatoare de debit.

Numiţi factorii care condiţionează eroarea de divizare?

2.2.4. Elementele constructive şi problemele tehnologice pentru

drosele şi regulatoare de debit.

Numişi elementele constructive şi problemele tehnologice pentru drosele şi regulatoare de debit?

2.3. Calculul de dimensionare a supapelor hidraulice de presiune, etape de proiectare pentru supape cu comandă directă.

2.3.1. Modelarea supapelor hidraulice de presiune în regim staţionar

şi tranzitoriu.

Cum se efectuează modelarea supapelor hidraulice de presiune în regim staţionar şi tranzitoriu?

2.3.2. Caracteristicile de bază a supapelor hidraulice de presiune în

regim staţionar şi tranzitoriu (pentru supape cu comandă directă):

Caracteristicile de bază a supapelor hidraulice de presiune în regim tranzitoriu şi staţionar?

2.3.3. Elementele constructive şi problemele tehnologice pentru

supapele hidraulice de presiune cu comandă directă.

Numiţi elementele constructive şi problemele tehnologice pentru supapele hidraulice de presiune cu comandă directă?

16

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

2.4. Calculul de dimensionare a echipamentelor hidraulice auxiliare.

2.4.1.

Calculul conductelor hidraulice. Cum se efectuează:

calculul de dimensionare?

calculul de verificare?

calculul pierderilor de presiune?

calculul pierderilor de debit?

calculul randamentului sistemului hidraulic?

2.4.2.

Rezervoare hidraulice de ulei.

Care sunt soluţiile constructiv-funcţionale?

Numiţi condiţii tehnice de calitate şi exploatare a rezervorului?

Cum se efectuează calculul rezervorului de ulei?

2.4.3.

Acumulatoare hidraulice.

Care sunt soluţiile constructiv-funcţionale?

Cum se efectuează calculul parametrilor tehnico-funcţionali ai acumulatorului?

Cum se determină tipo-dimensiunile necesare a acumulatorului?

2.4.4.

Filetarea fluidelor în acţionări hidraulice.

Cum se apreciază poluarea mediului hidraulic?

Care sunt soluţiile constructiv funcţionale şi de montaj?

Care sunt parametrii tehnico funcţionali şi relativ de calcul?

Cum se determină tipo-dimensiunile necesare?

3. Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie.

3.1. Structura schemelor de acţionare hidraulică:

3.1.1. Schema de principiu în acţionarea hidraulică.

Daţi explicaţie schemei de principiu (fig.3.1).

. • Da ţ i explica ţ ie schemei de principiu (fig.3.1). a) Fig.3.1. Scheme de

a)

Fig.3.1. Scheme de principiu în acţionarea hidraulică.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

17

3.1.2. Schema funcţionala (fig.3.2) în acţionarea hidraulică.

Explicaţi principiul de lucru al schemei;

Scrieţi ecuaţia de mişcare a lichidului în schema?

Care sunt caracteristicile de bază a reglării?

• Care sunt caracteristicile de baz ă a regl ă rii? E 1 - E 7

E 1 - E 7 – Relee de contact; t 1 – t 6 –timpi de programare; D 1 -Tasta ’’START,,; 5, 6 – Cilindrii fixare axială; 7 – Cilindru fixare verticală.

b)

Fig.3.1. Scheme de principiu în acţionarea hidraulică b) ciclograma de luare a elementelor componente.

18

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

Ş I PNEUMATICE ÎN MA Ş INI Ş I SISTEME DE PRODUC Ţ IE Fig.3.2. Schema

Fig.3.2. Schema funcţionala în acţionarea hidraulică.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

19

3.13. Schema de montaj (fig.3.3) în acţionarea hidraulică.

Care este destinaţia schemei de montaj?

Care sunt caracteristicile de baza a unei scheme de montaj?

ţ ia schemei de montaj? • Care sunt caracteristicile de baza a unei scheme de montaj?

Fig.3.3. Schema de montaj.

20

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

3.14 Ciclograma elementelor componente (fig.3.4) în acţionarea hidraulică.

Care este destinaţia ciclogramei elementelor în acţionarea hidraulică?

ia ciclogramei elementelor în ac ţ ionarea hidraulic ă ? Fig.3.4. Planul de dispunere (de func

Fig.3.4. Planul de dispunere (de funcţionare).

3.2.

Circuite

pompelor.

hidraulice

de

descărcare

sau

scurtcircuitarea

a

3.2.1. Schema principială hidraulică pentru descărcarea pompei cu pierderi inevitabile de debit (fig.3.5, a) şi deversare liberă in rezervor (fig.3.5, b) :

Explicaţi componenţa schemelor principiale hidraulice?

Numiţi tipul de reglare a debitului?

3.2.2. Schema principiala hidraulică pentru scurtcircuitarea pompei hidraulice cu ajutorul distribuitorului D 2 (fig.3.6, a) şi releului de presiune RP (fig.3.6.b):

Explicaţi componenta schemelor principiale hidraulice;

Tipul de reglare a debitului în schemă?

3.2.3. Schema principiala hidraulica pentru scurtcircuitarea pompei cu elementul de circuit pentru conectarea în paralel cu doua pompe

(fig.3.7):

Explicaţi componenţa schemelor hidraulice;

Tipul de reglare a debitului în schemă?

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

21

ă , structur ă , func ţ ii ş i tipologie 2 1 a) b) Fig.3.5.
ă , structur ă , func ţ ii ş i tipologie 2 1 a) b) Fig.3.5.

a)

b) Fig.3.5. Descărcarea pompei prin supapa de siguranţă.

a) pierderi inevitabile;

b) cu deversare liberă.

ţă . a) pierderi inevitabile; b) cu deversare liber ă . a) debit reglabil b) releu

a) debit reglabil

pierderi inevitabile; b) cu deversare liber ă . a) debit reglabil b) releu de presiune Fig.3.6.

b) releu de presiune

Fig.3.6. Scurtcircuitarea pompei.

22

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

Ş I PNEUMATICE ÎN MA Ş INI Ş I SISTEME DE PRODUC Ţ IE Fig.3.7. Conectarea

Fig.3.7. Conectarea în paralel a două pompe.

Ţ IE Fig.3.7. Conectarea în paralel a dou ă pompe. a) b) c) Fig.3.8. Inversarea sensului

a)

Ţ IE Fig.3.7. Conectarea în paralel a dou ă pompe. a) b) c) Fig.3.8. Inversarea sensului

b)

Ţ IE Fig.3.7. Conectarea în paralel a dou ă pompe. a) b) c) Fig.3.8. Inversarea sensului

c)

Fig.3.8. Inversarea sensului de funcţionare a motoarelor liniare sau rotative (a, b, c).

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

23

3.3 Circuite hidraulice de inversare.

3.3.1. Schema principială hidraulică pentru inversarea sensului de funcţionare a motoarelor liniare sau rotative (fig.3.8, a, b, c, d):

Explicaţi componenţa schemei hidraulice;

Ce tip de comandă este folosită pentru inversarea sensului de funcţionare a motorului?

pentru inversarea sensului de func ţ ionare a motorului? Fig.3.8, d. Inversarea sensului de func ţ

Fig.3.8, d. Inversarea sensului de funcţionare a motoarelor liniare.

3.3.2. Schema principială hidraulică pentru inversarea sensului de funcţionare a motoarelor cu ajutorul pompelor reglabile

(fig.3.9):

Explicaţi componenţa schemei hidraulice;

Cum se efectuează inversarea sensului de funcţionare a motoarelor cu ajutorul pompei reglabile?

de func ţ ionare a motoarelor cu ajutorul pompei reglabile? Fig.3.9. Inversarea sensului de func ţ

Fig.3.9. Inversarea sensului de funcţionare a MHL cu ajutorul pompelor reglabile.

24

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

3.4. Sistem hidraulic pentru ridicarea sarcinilor.

3.4.1. Sistem hidraulic simplu unde menţinerea în poziţia superioară este asigurată de poziţia închisă a distribuitorului D (fig.3.10, a);

3.4.2. Sistem hidraulic în care coborârea motorului este asigurată

prin

(fig.3.10, b);

droselul

Dr.

la

poziţia

deschisă

a

distribuitorului

D

3.4. Sistem hidraulic în care coborârea sarcinii cu controlul forţei de coborâre se realizează prin supapa de deversare Ssd (fig.3.10, d, e) care controlează deblocare supapei de sens deblocabilă Ssd.

Explicaţi componenţa schemelor hidraulice;

Prin ce metode este asigurată ridicarea şi coborârea sarcinii motorului hidraulic?

ă ridicarea ş i coborârea sarcinii motorului hidraulic? a) c) b) d) Fig.3.10, a, b, c,

a)

ridicarea ş i coborârea sarcinii motorului hidraulic? a) c) b) d) Fig.3.10, a, b, c, d.

c)

ş i coborârea sarcinii motorului hidraulic? a) c) b) d) Fig.3.10, a, b, c, d. Sisteme

b)

ş i coborârea sarcinii motorului hidraulic? a) c) b) d) Fig.3.10, a, b, c, d. Sisteme

d)

Fig.3.10, a, b, c, d. Sisteme hidraulice pentru ridicarea sarcinilor.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

25

3.4.2

Sistem

hidraulic

pentru

ridicarea

sarcinilor

şi coborârea

controlată prin presiunea pilotată (fig.3.11. a, b).

Explicaţi componenta schemelor hidraulice?

Cum se asigură coborârea controlată a motoarelor hidraulice?

asigur ă coborârea controlat ă a motoarelor hidraulice? a ) b) Fig.3.11. (a, b). Circuite hidraulice

a)

ă coborârea controlat ă a motoarelor hidraulice? a ) b) Fig.3.11. (a, b). Circuite hidraulice pentru

b)

Fig.3.11. (a, b). Circuite hidraulice pentru ridicarea sarcinilor şi coborârea controlată prin presiunea pilotată .

26

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

3.5. Circuite hidraulice pentru reglarea vitezelor (debitelor).

3.5.1 Circuite hidraulice deschise cu reglarea rezistivă în trepte sau continuu a vitezelor.

3.5.1.1 Avansul rapid cu ajutorul cilindrului de lucru diferenţial (fig.3.12, a, b, c, d, e).

La avansul rapid ambele conducte de legătura a cilindrului sunt legate împreuna (fig.3.12, a). Raportul între viteza de avans rapid si cea de lucru (tehnologică) este dependentă de raportul ariilor pistonului;

Pentru cele patru tipuri de stări de conectare : avans rapid, avans tehnologic, retragere rapidă şi oprire pe lungimea cursei se necesită un al doilea distribuitor DH 2 (fig.3.12, b).

Viteza încetinită (tehnologică) a pistonului se poate regla în limite largi dacă pe ramura de ieşire din motor se introduce un drosel sau regulator de debit cuplat prin distribuitorul D (fig.3.12, c);

Diagramele de spaţiu şi viteza sunt prezentate în (fig.8.12, d, e);

Explicaţi componenţa schemelor hidraulice?

Pentru toate schemele hidraulice explicaţi cum se efectuează reglarea vitezelor.

explica ţ i cum se efectueaz ă reglarea vitezelor. a) Fig.3.12, a. Avans rapid cu ajutorul

a)

Fig.3.12, a. Avans rapid cu ajutorul cilindrului de lucru diferenţial.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

27

ă , structur ă , func ţ ii ş i tipologie 2 7 b) c) Fig.3.12,

b)

c)

Fig.3.12, b, c. Avans rapid cu ajutorul cilindrului de lucru diferenţial.

Avans rapid cu ajutorul cilindrului de lucru diferen ţ ial. d) e) Fig.3.12, d, e. Avans

d)

e)

Fig.3.12, d, e. Avans rapid cu ajutorul cilindrului de lucru diferenţial (diagramele de spaţiu şi viteză).

28

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

3.5.2.Circuit

hidraulic

realizarea

avansului

– tehnologic în circuite cu regulatoare de debit.(fig. 8.13, a, b).

pentru

rapid

avans

Circuit cu desfăşurare automată cu program cu comutare dependentă de cursa de la avans rapid la avans tehnologic şi apoi retragerea rapidă (fig.3.13, a);

Circuit cu desfăşurare automată cu program cu comutare dependentă de presiune (fig.3.13, b);

Care este componenta schemelor hidraulice?

Cum se efectuează reglarea vitezelor al motoarelor hidraulice după program?

reglarea vitezelor al motoarelor hidraulice dup ă program? a) Fig.3.13, a. Circuit cu desf ăş urare

a)

Fig.3.13, a. Circuit cu desfăşurare automată cu program cu comutare dependentă de cursa de la avans rapid la tehnologic.

dependent ă de cursa de la avans rapid la tehnologic. b) Fig.3.13, b. Circuit hidraulic cu

b)

Fig.3.13, b. Circuit hidraulic cu desfăşurarea automată cu program cu comutare dependentă de presiune.

Sisteme si circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

29

3.5.3. Circuite hidraulice cu drosel sau reglatoare de debit:

Circuit hidraulic cu drosele legate în serie (fig.3.14, a);

Circuit hidraulic cu drosele legate în paralel (fig.3.14, b);

Circuit hidraulic cu drosele legate în paralel (fig.3.14, c);

Care este componenţa schemelor hidraulice?

Cum se efectuează reglarea vitezelor motoarelor hidraulice?

se efectueaz ă reglarea vitezelor motoarelor hidraulice? a) Fig. 3.14, a. Circuit hidraulic cu drosele sau

a)

Fig. 3.14, a. Circuit hidraulic cu drosele sau regulatoare de debit.

ă reglarea vitezelor motoarelor hidraulice? a) Fig. 3.14, a. Circuit hidraulic cu drosele sau regulatoare de

b)

30

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

3.5.4. Circuite hidraulice cu drosel sau regulator de debit introdus în punte redresoare.

Circuit hidraulic cu drosel sau regulator de debit pentru reglarea vitezei organului de lucru în ambele sensuri

(fig.3.15);

Care este componenţa schemelor hidraulice?

Cum se efectuează reglarea vitezei organului de lucru?

Cum se efectueaz ă reglarea vitezei organului de lucru? c) Fig.3.14, b, c. Circuite hidraulice cu

c)

Fig.3.14, b, c. Circuite hidraulice cu drosele sau regulatoare de debit.

c. Circuite hidraulice cu drosele sau regulatoare de debit. Fig.3.15. Circuite hidraulice cu drosel sau regulatoare

Fig.3.15. Circuite hidraulice cu drosel sau regulatoare de debit introdus în puncte redresoare.

Sisteme si circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

31

3.5.5. Circuite hidraulice de reglare a vitezelor cu pompe de debit reglabil:

Circuit hidraulic cu distribuitor D pentru poziţiile de avans, retragere rapidă şi oprire (fig.3.16).

Circuit hidraulic de reglare a vitezelor cu pompă autoreglabilă în funcţie de presiune (fig.3.17, a, b);

Diferite legi de reglare V=f (F) în domeniul de reglare F min -F max (fig.3.17, c, d, e), funcţie de structura regulatorului pompei;

Circuit hidraulic pentru reglarea automată a debitului prin intermediul distribuitorul D (fig.3.18, a);

Circuit hidraulic pentru reglarea automată a debitului prin intermediul distribuitorul proporţional (fig.3.18, b);

Cum se efectuează reglarea vitezelor hidraulice?

b); • Cum se efectueaz ă reglarea vitezelor hidraulice? Fig.3.16. Circuite cu distribuitor D pentru pozi

Fig.3.16. Circuite cu distribuitor D pentru poziţiile de avans, retragerea rapidă şi oprire.

32

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

Ş I PNEUMATICE ÎN MA Ş INI Ş I SISTEME DE PRODUC Ţ IE a) b)

a)

I PNEUMATICE ÎN MA Ş INI Ş I SISTEME DE PRODUC Ţ IE a) b) Fig.3.17,

b)

Fig.3.17, a, b. Circuit de reglare a vitezelor cu pompa autoreglabilă.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

33

ă , structur ă , func ţ ii ş i tipologie 3 3 c) d) e)

c)

d)

e)

Fig.3.17, c, d, e. Legile de reglare în funcţie de structura regulatorului pompei, [v = f(F)].

34

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

Ş I PNEUMATICE ÎN MA Ş INI Ş I SISTEME DE PRODUC Ţ IE a) Fig.3.18,

a)

Fig.3.18, a. Reglarea debitului pentru avans rapid la tehnologic cu ajutorul distribuitorului D.

avans rapid la tehnologic cu ajutorul distribuitorului D. b) Fig.3.18, b. Circuit cu dispozitiv de reglare

b)

Fig.3.18, b. Circuit cu dispozitiv de reglare automată a pompei cu distribuitor proporţional.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

35

3.5.6. Circuite hidraulice de reglare a vitezelor cu contribuţii de pompe cu debit fix sau reglabil:

Circuit hidraulic cu trei pompe cu debit constant cuplate între ele (fig.3.19).

Circuit hidraulic cu doua pompe cu debit constant, una cu debit mare şi presiune mica şi a doua cu debit mic şi presiune mare (fig.3.20, a).

Reglarea vitezelor de avans într-un domeniu mai larg se poate obţine prin introducerea în circuit a unui regulator de tip DR şi a distribuitorului de ocolire (fig.3.20, b).

Debitele

şi presiunile necesare fiecărei faze rezultă din

(fig.3.20,c).

Circuit hidraulic de reglare a vitezelor cu combinaţie de pompe cu debit fix si reglabil (fig.3.21, a), unde comutarea de la avans rapid la avans tehnologic, funcţie de presiune, se face cu ajutorul unei supape de deconectare cu comandă exterioară;

Circuit hidraulic de reglare a vitezelor cu combinaţie de pompe cu debit fix şi reglabil (fig.3.21, b), unde comutarea de cursă se realizează prin intermediul unui distribuitor D cu comandă electrică.

Care este componenta schemelor hidraulice?

Cum se efectuează reglarea vitezelor motoarelor hidraulice?

se efectueaz ă reglarea vitezelor motoarelor hidraulice? Fig.3.19. Circuit cu trei pompe cu debit constant a

Fig.3.19. Circuit cu trei pompe cu debit constant a căror debite se deversează individual.

36

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

Ş I PNEUMATICE ÎN MA Ş INI Ş I SISTEME DE PRODUC Ţ IE Fig.3.20, a,

Fig.3.20, a, b, c. Circuite hidraulice de reglare a vitezelor cu combinaţie de pompe cu debit fix.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii şi tipologie

37

ă , structur ă , func ţ ii ş i tipologie 3 7 Fig.3.21, a. Circuit

Fig.3.21, a. Circuit hidraulic de reglare a vitezelor cu combinaţie de pompe cu debit fix şi reglabil.

cu combina ţ ie de pompe cu debit fix ş i reglabil. Fig.3.21, b. Circuit hidraulic

Fig.3.21, b. Circuit hidraulic de reglare a vitezelor cu combinaţie de pompe cu debit fix şi reglabil.

38

ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ÎN MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

3.6. Circuite hidraulice pentru reglarea forţelor şi cuplurilor:

Circuit hidraulic pentru reglarea forţei la tija pistonului prin modificarea pretensionării arcului supapei (fig.3.22, a).

Circuit hidraulic pentru reglarea forţei prin introducerea pe ramura de comandă a supapei limitatoare de presiune pe lingă supapa pilot SP şi încă a doua supape pilot SP 2 si SP 3 reglate în limitele p 1 >p 2 >p 3 (fig.3.22, b).

Circuit hidraulic cu presiune de lucru diferite la înaintarea şi retragerea pistonului (fig.3.23).

Circuit hidraulic pentru reglarea forţelor a doua motoare liniare legate în paralel, fiecare motor lucrând la o altă presiune (fig.3.24).

Circuit

pentru reglarea forţelor motoarelor tandem

hidraulic

(fig.3.25).

Circuit hidraulic pentru reglarea forţelor mari prin cuplarea în sistemul de acţionare a trei motoare hidraulice liniare (fig.3.26).

Circuit hidraulic pentru reglarea forţelor mari prin intermediul unui cilindru de dimensiuni mari (fig.3.27).

Care este componenta schemelor hidraulice?

Cum se reglează forţele şi cuplelor în sistemele hidraulice?

ă for ţ ele ş i cuplelor în sistemele hidraulice? a) b) Fig.3.22, a, b. Circuit

a)

ă for ţ ele ş i cuplelor în sistemele hidraulice? a) b) Fig.3.22, a, b. Circuit

b)

Fig.3.22, a, b. Circuit hidraulic pentru reglarea forţei la tija pistonului.

hidraulic pentru reglarea for ţ ei la tija pistonului. Fig.3.23. Circuit hidraulic cu presiuni de lucru

Fig.3.23. Circuit hidraulic cu presiuni de lucru diferite la înaintarea şi retragerea pistonului.

Sisteme şi circuite de acţionare hidraulică, structură, funcţii