Sunteți pe pagina 1din 2

Se oferă un punct din oficiu!

1. Identifică adverbele, precizând felul acestora și funcția sintactică.


1,2 PUNCTE (fiecare greșeală va fi taxată cu 0,04)
a) Luni mă duc la verișoara mea.
b) Mama va ajunge acasă.
c) După-amiaza următoare mă odihnesc.
d) Odinioară ascultai sfaturile mele.
e) În carantină stau deoparte de ceilalți oameni.
f) Vorbește întruna despre cărți.
g) -Când Eminescu a plecat la București, Creangă rămăsese trist și desperecheat, cu
singura mângâiere a întoarcerilor lui Eminescu.

2. Construiește câte o propoziție în care să se afle adverbele: mâine-seară, azi-


dimineață.
0,2 PUNCTE (fiecare propoziție greșită va fi taxată cu 0,1)

3. Identifică numeralele și precizează tipul acestora:


0,5 PUNCTE (fiecare greșeală va fi taxată cu 0,1)
a)... doi oameni cu nouăsprezece boi, la vreme de iarnă, abia așteptau să poată scoate
mămăliga...
b) Locurile sunt ale celor șase, căci le-au rezervat dinainte.
c) Al cincilea copil a fost ales câștigător.
d)Am mâncat al optulea măr mai devreme.

4. Identifică atributele din textul de mai jos.


0,4 PUNCTE (fiecare greșeală va fi taxată cu 0,1)
-În răstimpuri se pornește o boare domoală, care trece în grabă, după ce-a înfiorat
frunzele perilor din grădină. Dealurile înalte își lasă încet-încet vălul ușor de umbră,
care lunecă tot mai mult la vale.

5. Identifică predicatele și ce fel de subiecte există în propozițiile de mai jos.


0,4 PUNCTE (fiecare greșeală va fi taxată cu 0,1)
a) Astă-seară am visat că ne vom reîntâlni.
b) Au venit doar pentru două ore.

6. Formulează trei propoziții, cu sensuri diferite, pentru cuvântul „mac”.


0,3 PUNCTE ((fiecare greșeală va fi taxată cu 0,1)

7. Precizează câte litere și câte sunete au cuvintele: cercei, gheață, ghiozdan.


0,3 PUNCTE ((fiecare greșeală va fi taxată cu 0,05)

8. Identifică adjectivele și precizează gradele de comparație ale acestora.


0,5 PUNCTE ((fiecare greșeală va fi taxată cu 0,05)
Tufe de zmeură se amestecau cu buruieni străine, sălbatice. O iarbă înaltă, deasă,
umedă, se ridica până la brâu.
9. Formulează o propoziție care să conțină o prepoziție compusă.
0,2 PUNCTE

10. Identifică verbele, precizează modul, timpul, persoana și numărul acestora.


1,5 PUNCTE (fiecare greșeală va fi taxată cu 0,1)
„Stătea cu spatele întors înspre insulă. În jurul lui, marinarii încercau să-l alunge.”
11. Citește textul de mai jos și rezolvă cerințele:
2,2 PUNCTE ((fiecare greșeală va fi taxată cu 0,1)
a) Identifică atributele;
b) Identifică adverbele, precizând tipul acestora și funcția sintactică.
De acolo se vedea luminiș de drum la stânga. Însă, Onofrei coti spre dreapta și începu
a sui pieptiș. Sub râpa dreaptă a muntelui, scânteia o pânză de apă în cădere.

12. Redactează, în cel puțin 200 de cuvinte, o narațiune subiectivă, despre cel mai
mare vis al tău/dorință pe care o ai.
- Se punctează exprimarea coerentă, ortogramele, punctuația, respectarea temei,
încadrarea în limita de spațiu cerută.
1 PUNCT

13. Arată cum s-a format cuvântul ,,băiețoi". Precizează cuvântul de bază, rădăcina
cuvântului și sufixul.
0,3 PUNCTE (fiecare greșeală va fi taxată cu 0,1)