Sunteți pe pagina 1din 1

1. Identifică adverbele, precizând felul acestora și funcția sintactică.

a) Luni mă duc la verișoara mea.


b) Mama va ajunge acasă.
c) După-amiaza următoare mă odihnesc.
d) Iarna trecută nu a venit,
e) Odinioară ascultai sfaturile mele.
f) În carantină stau deoparte de ceilalți oameni.
g) Nu mi-a plăcut deloc să citesc.
h) Vorbește întruna despre cărți.
i) -Când Eminescu a plecat la București, Creangă rămăsese trist și desperecheat, cu singura
mângâiere a întoarcerilor lui Eminescu.

2. Construiește câte o propoziție în care să se afle adverbele: mâine-seară, azi-dimineață.


3. Identifică numeralele și precizează tipul acestora:
a)... doi oameni cu nouăsprezece boi, la vreme de iarnă, abia așteptau să poată scoate
mămăliga...
b) Locurile sunt ale celor șase, căci le-au rezervat dinainte.
c) Al cincilea copil a fost ales căștigător.
d)Am mâncat al optulea măr mai devreme.

4. Identifică atributele din textul de mai jos.


-În răstimpuri se pornește o boare domoală, care trece în grabă, după ce-a înfiorat frunzele
perilor din grădină. Dealurile înalte își lasă încet-încet vălul ușor de umbră, care lunecă tot
mai mult la vale.

5. Identifică predicatele și ce fel de subiecte există în propozițiile de mai jos.


a) Astă-seară am visat că ne vom reîntâlni.
b) Au venit doar pentru două ore.

6. Formulează trei propoziții, cu sensuri diferite, pentru cuvântul „mac”.


7. Precizează câte litere și câte sunete au cuvintele: cercei, gheață, ghiozdan.
8. Identifică adjectivele și precizează gradele de comparație ale acestora.
Tufe de zmeură se amestecau cu buruieni străine, sălbatice. O iarbă înaltă, deasă, umedă, se
ridica până la brâu.
9. Formulează o propoziție care să conțină o prepoziție compusă.
10. Identifică verbele, precizează modul, timpul, persoana și numărul acestora.
„Stătea cu spatele întors înspre insulă. În jurul lui, marinarii încercau să-l alunge.”
11. Citește textul de mai jos și rezolvă cerințele:
a) Identifică atributele;
b) Identifică adverbele, precizând tipul acestora și funcția sintactică.
De acolo se vedea luminiș de drum la stânga. Însă, Onofrei coti spre dreapta și începu a sui
pieptiș. Sub râpa dreaptă a muntelui, scânteia o pânză de apă în cădere.
12. Redactează, în cel puțin 200 de cuvinte, o narațiune subiectivă, despre cel mai mare vis al
tău/dorință pe care o ai.