Sunteți pe pagina 1din 12

SISTEM INFORMATIC

PRIVIND TRAFICUL
RUTIER

LED VMS
I. CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Sistemul permite studiul traficului rutier, condiţiilor de trafic şi afişarea mesajelor de


asiguare a siguranţei în trafic sau a semnelor de avertizare.

Sistemul se bazează pe o construcţie modulară cu următoarele module:


 Un modul de afişare grafică care memorează 10 semne de trafic rutier
 Un modul de afişare alfanumeric cu capacitatea de a memora până la 20 de mesaje
 Un modul radar
 Sistem de comandă şi programare

II. COMPONENTELE SISTEMULUI

1. Controlul sistemului

Sistemul permite selectarea de mesaje în funcție de condițiile de intare. Acest lucru se face
prin intermediul componentelor:
 Sistemul de control PLC: permite implementarea automată a controlului și
gestionează comunicarea între panou și sistemul remote.
 Sistemul de control REMOTE: conține aplicația PC pentru simularea sistemului de
control remote.

2. Simularea Radarului pentru detectarea vitezei

Este necesară identificarea vitezei de rulare a vehiculelor pentru a permite sistemului să


aleagă semnele ce vor fi vizualizate. Sistemul de simulare a radarului este compus din:
 Potențiometru pentru setarea vitezei autovehiculului
 Buton tip apăsare pentru trimiterea semnalului la sistemul de control
3. Simularea parametrilor mediului ambiant
Acest sistem permite setarea condițiilor meteorologice și este compus din:
 termometru
 buton pentru simularea condițiilor de ploaie

4. Interfața grafică
Interfața grafică de control și simulare este disponibilă prin intermediul unui PC cu o
vizualizare grafică SW. Interfața grafică este compusă din următoarele secțiuni:
a) O secțiune de afișare grafică și alfanumerică a condițiilor de pe șosea
b) O secțiune pentru simularea funcționării modulului RADAR
c) O secțiune pentru simularea condițiilor meteorologice de pe șosea
d) O secțiune pentru vizualizarea parametrilor setați de sistemul de control REMOTE
prin PLC

a) Simulare grafică și alfanumerică a condițiilor din trafic


Acest modul are ca scop afișarea informațiilor necesare conducătorilor auto.

b) Modul de simulare Radar


Acest modul permite simularea detectării vitezei autovehiculului. Viteza este setată prin
intermediul unui potențiometru iar prin apăsarea butonului din secțiunea Radar Detection
viteza este trimisă sistemului de control.

c) Modul de simulare a condițiilor metorologice


Acest modul permite simularea diferitelor condiții meteorologice de pe șosea.
d) vizualizarea parametrilor setați de sistemul de control REMOTE prin PLC
Acest modul afișează informațiile venite, prin PLC, de la sistemul REMOTE.

5. Sistemul de control REMOTE


Acest sistem permite gestionarea mesajelor și semnelor de trafic rutier. Este necasară
activarea intrării în panoul grafic.

Schema bloc de funcționarea a sistemului este:

Mesaje Text
Panou Panou
Grafic Grafic
Sistemul de
control REMOTE

Butoane și Date venite prin PLC


potențiometre de la sistemul de
control REMOTE
Control prin PLC
III. ARCHITECTURA SISTEMULUI

Control prin PLC control, PC cu SW


 Interfața PLC – PC : utilizează device Advantech USB-4750
 Afișaj prin simulare
 Aplicație SW application, realizată din 2 ferestre:
 Simularea condițiilor de trafic cu următoarele informații
- Detector radar
- Detector ploaie
- Senzor de temperatură
 Simularea controlului REMOTE
- Selectarea mesajelor
- Selectarea semnelor ce vor fi vizualizate pe ambele părți ale
șoselei
 PLC: trimite mesaje către/de la sistemul de control. Conține logica necsară pentru
depășirea vitezei sau pentru semnalul de ploaie.

Afișaj Aplicație Interfață PLC


SW HW

Mesaje Conducător Aplicație


auto SW
REMOTE
IV. SPECIFICAȚII TEHNICE

Advantec USB-4750
16 In 16 Out digital

PLC
LOGO 8 IN 4 OUT + module 8+8

Configurarea Semnalelor:

Bit PC Trafic Advantec PLC


IN OUT IN (16) OUT (16) IN (16) OUT(12)
0 Selector 0 <nu este utilizat> Selector 0 <nu este <nu este Selector 0
utilizat> utilizat>
1 Selector 1 Ploaie Selector 1 Ploaie Ploaie Selector 1
2 Selector 2 Viteza 0 Selector 2 Viteza 0 Viteza 0 Selector 2
3 DataReady Viteza 1 DataReady Viteza 1 Viteza 1 DataReady
4 Mesaj 0 Viteza 2 Mesaj 0 Viteza 2 Viteza 2 Mesaj 0
5 Mesaj 1 Viteza 3 Mesaj 1 Viteza 3 Viteza 3 Mesaj 1
6 Mesaj 2 Viteza 4 Mesaj 2 Viteza 4 Viteza 4 Mesaj 2
7 Mesaj 3 Selector 0 Mesaj 3 Selector 0 Selector 0 Mesaj 3
8 Mesaj 4 Selector 1 Mesaj 4 Selector 1 Selector 1 Mesaj 4
9 Selector 2 Selector 2 Selector 2
10 DataReady DataReady DataReady
11 Mesaj 0 Mesaj 0 Mesaj 0
12 Mesaj 1 Mesaj 1 Mesaj 1 <nu>
13 Mesaj 2 Mesaj 2 Mesaj 2 <nu>
14 Mesaj 3 Mesaj 3 Mesaj 3 <nu>
15 Mesaj 4 Mesaj 4 Mesaj 4 <nu>

Advantech IN corespunde cu IN of the applicative (PC trafic)


Advantech OUT corespunde cu OUT of the applicative (PC trafic)
Conexiunea fizică între Advantech și PLC:
OUTAdventechINPLC
INAdventechOUTPLC
5 bit pe viteză: fiecare valoare este egală cu 5 Km/h  domeniul vitezei 0..160 Km/h
3 bit selector:
000 setarea limitei de viteză
001 Right signal – semnal pe partea dreaptă a șoselei
010 Left signal - semnal pe partea stângă a șoselei
011 mesaj
111 mesaj intermitent
100 <va fi definit>
101 < va fi definit >
110 < va fi definit >

Codarea vitezei:
Sunt utilizați 5 biți pentru gestionarea datelor prinvind viteza autovehiculului. Fiecare pas
corespunde unei viteze de 5km/h
2^5 = 32  32*5Km/h=160Km/h.
La valoarea 0 corespunde o viteză de 25km/h. Aceasta înseamnă un offset de 25.
Domeniul posibil al vitezei va fi : 30..185Km/h
Prin intermediul panoului REMOTE, utilizatorul poate seta limita de viteză pentru o porțiune
de drum. Nu este posibilă setarea unei valori a vitezei sub 30km/h.

Mecanism pentru transmiterea datelor privind viteza

Viteza detectată: valorile peste 25Km/h sunt convertite în format binar.


Mai întâi este aplicat offset-ul de -25, împărțit la 5, rotunjită valoarea obținută și apoi
transformată într-o valoare binară:
Viteza detectată 82Km/h  offset 57Km/heșantion (impărțire la 5) rotunjire  5 bit
82  -25  57  57 / 5 = 11.4  11  01011

Reconstrucția valorii vitezei detectate:


5 bitconvert înmulțire cu 5adăugare offset viteza aproximativă
01011  11  11*5= 55  +25  80
Utilizatorul poate controla parametrii panoului pentru a simula colectarea datelor
 Viteza de deplasare a autovehiculului
 Temperatura
 Ploaia

Prin intermediul sistemului de control, utilizatorul setează valorile pentru acești parametrii și
observă răspunsul sistemului.
© 1996 - 2009 DE LORENZO SpA - Printed in Italy - All right reserved

DE LORENZO SpA
V.le Romagna, 20 - 20089 Rozzano (MI) Italy
Tel. ++39 02 8254551 - Telefax ++39 02 8255181
E-mail: delorenzo@delorenzo.it
Web site: www.delorenzogroup.com