Sunteți pe pagina 1din 18

Telemedicină şi e-Sănătate

CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

APLICAŢII SPECIALE DE TELEMEDICINĂ: E-


RECUPERARE ŞI E-EDUCAŢIE MEDICALĂ

1
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Obiective:
• realizarea cercetărilor, proiectarea şi implementarea unei
aplicații software pentru recuperarea deficientelor pacientilor
cu afecţiuni neurologice (dislexie*), în vederea integrării
acestora în mediul şcolar şi socio-profesional;
• cercetare-dezvoltare-inovare pentru a realiza tehnologii
digitale avansate, destinate sistemului de instruire si
educatiei medicale.
(*) Dislexia este o dificultate în achiziţia citirii, scrierii,
ortografierii şi dezvoltării limbajului;
- poate fi cauzată de o combinaţie de deficienţe în
procesarea fonologică, în sistemul auditiv şi vizual;
- e întâlnită la cca. 5% din populaţia totală a lumii (!!)

2
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• dislexia este o dificultate de învăţare care determină probleme în


învăţarea scrisului, cititului şi ortografiei corecte (la copii).
• Probleme posibile la dislexici:
• erori cu numerele (numerele de telefon, inversarea
numerelor autobuzelor etc.);
• dificultăţi de organizare, inclusiv a timpului;
• rătăcirea lucrurilor personale (ex. cheile);
• greşeli în copiere (a instrucţiunilor, a numerelor);
• confundarea datelor, ratarea întâlnirilor;
• dificultăţi de orientare, de ex. cu hărţi;
• confundarea stânga-dreapta;
• probleme în explicarea ideilor şi conceptelor, mai ales în scris;
• găsirea cuvintelor cu dificultate, pronunţarea greşită a cuvintelor lungi.

3
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• e-Learning și e-Educație
• Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a adus după sine, pe lângă o
adevărată revoluţie în societatea umană contemporană şi
modificarea comunicării în: e-commerce, e-business, e-health, e-
guvernare, e-learning etc. Vocabularul educaţional a început să
utilizeze concepte noi, cum ar fi: biblioteca electronică, universitate
virtuală, educaţie la distanţă (distance learning sau e-training).
• e-Learning: "Invatarea asincronă sau sincronă, condusă prin
intermediul internet-ului, intranet-ului, extranet-ului sau altor
tehnologii bazate pe internet. E-learning include diferite metodologii
de livrare: conţinut personalizat, clase virtuale, simulări, forumuri,
discuţii focalizate etc."
• e-learning este un tip de educatie la distanta, ce presupune ca triada
predare-invatare-evaluare să fie organizata de o institutie ce
furnizeaza mediat materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru
a fi asimilate de studenti in maniera proprie. Medierea se realizeaza
prin noile tehnologii ale informatiei si comunicarii, in special prin
Internet.
4
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

5
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

6
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Sistem informatic de recuperare medicală în dislexie


• Sistemul informatic de recuperare rulează pe Windows Server 2003 cu SQL
Server 2003. Sistemul furnizează un mediu de recuperare personalizat, bazat
pe roluri de securitate pentru toți utilizatorii implicați în procesul de recuperare:
pacienți și terapeuți. Sistemul conține mai multe medii de lucru pentru grupuri
de utilizatori și poate fi ușor personalizat pentru a furniza conținut specific
fiecărei afecțiuni din sfera dislexiei.

Grupuri de lucru pentru diferite afecțiuni Grupuri de utilizatori


7
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Aplicatie software pentru recuperarea vorbirii şi însuşirea limbajului.


Deoarece programul de calcul poate furniza acelaşi gen de practică
pe care îl poate furniza un terapeut, pacientii pot utiliza programul de
terapie prin software educational atât în prezenţa unui terapeut cât şi
în propria casă, la computerul său.
• Terapia asistată de calculator are patru module distincte:
• Memorarea şi Corectarea cuvintelor – pentru pacienţi cu
“Expressive Aphasia”;
• Articularea cuvintelor – un modul destinat pacienţilor cu “Apraxia”,
“Dysarthria” – acest modul ajută pacientul să înţeleagă cum se
formează sunetele şi să folosească o viteză constantă a vorbirii;
• Înţelegerea citirii – pentru pacienţi cu “Receptive Aphasia” –
îmbunătăţeşte înţelegerea citirii la nivel de paragraf;
• Exerciţii cognitive – modulul îmbunătăţeşte abilitatea de a înţelege,
memora şi executa instrucţiuni, atât verbal cât şi scris.

8
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

1. Memorarea şi Corectarea cuvintelor


• Aphasia este dificultatea pacienţilor de a se exprima verbal sau în
scris deoarece ei au dificulatea să asocieze imaginea unui obiect
obişnuit cu cuvântul care îl reprezintă. De exemplu, dacă li se arată
un măr, deşi ştiu ce reprezintă nu pot pronunţa denumirea obiectului
prezentat. Este ceea ce ni se întamplă câteodată tuturor şi spunem
“îmi stă pe vârful limbii” sau “am un lapsus”.
• În acest modul pacientul vede pe ecran un cuvânt şi / sau o imagine
şi aude sunetul asociat. Pacientul repetă el însuşi cuvântul şi apoi
îşi aude propria pronunţie. Astfel, el poate compara pronunţia sa cu
pronunţia corectă, putând încerca de nenumărate ori .
• Terapie pe mai multe niveluri de dificultate
• Pacientul poate creşte nivelul de dificultate prin schimbarea
indiciilor furnizate: text, vorbire sau imagine. Cu cât sunt mai puţine
indicaţii în lecţie cu atât este nivelul de dificultate mai ridicat. Dacă
un indice nu este prezent, pacientul poate apăsa un buton pentru
activarea lui (pentru a vedea sau a auzi).
9
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• Modulul este compus din 6 lecţii: cel mai uşor nivel are o singură literă, iar
cel mai greu are cuvinte dificil de pronunţat, cum ar fi “extrateritorialitate”.
• Lecţia 1: cuprinde cuvinte formate dintr-o singură silabă
• Lecţia 2: cuprinde cuvinte formate din sunete organizate în funcţie de începutul
cuvintelor: la, lac, lalea, lapte, lacrimă, laparoscop etc.
• Lecţia 3: cuprinde cuvinte formate din sunete organizate în funcţie de sfârşitul
cuvintelor: rac, lac, mac etc.
• Lecţia 4: cuprinde imagini şi sunete pentru substantive
• Lecţia 5: cuprinde imagini şi sunete pentru verbe
• Lecţia 6: cuprinde cuvinte pentru concepte abstracte (fericit, trist, gândire)

10
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

2. Articularea cuvintelor: vorbirea pacienţilor nu este clară, chiar şi


atunci când citesc cu voce tare. Dificultate în citirea cu voce tare şi
chiar în reproducerea cuvintelor imediat după ce le aud.
• Acest modul furnizează scurte secvenţe video pentru exersarea
independentă a pronunţiei literelor şi este util în special acelora care
au nevoie să audă şi să vadă cum se formează un sunet.

Articularea cuvintelor 11
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin
3. Înţelegerea citirii – îmbunătăţeşte înţelegerea citirii la nivel de paragraf şi permite:
• exersarea citirii – se porneşte de la propoziţii simple şi se continuă cu fraze din ce în ce
mai lungi. Sunt afişate paragrafe şi întrebări la diferite grade de dificulate prin creşterea
lungimii paragrafelor şi complexitatea întrebărilor.
• înţelegerea citirii şi rezolvarea problemelor. Sunt furnizate materiale din lumea reală
cum ar fi: liste de preţuri, caracteristici tehnice, rapoarte medicale, reţete, agende
electronice etc. I se pun întrebări pacientului referitoare la materialul vizualizat şi i se
oferă un feedback imediat după răspuns.
• categorisirea cuvintelor: învaţă pacientul cuvinte sau concepte ce aparţin unei categorii
(măr, pară, banană – fructe). Testele cuprind:
– potrivirea unui cuvânt într-o anumită categorie (de exemplu, bucătărie este o ţară,
un continent, o încăpere, o pasăre),
– potrivirea unei categorii la un cuvânt (ce este un papagal: un mamifer, o reptilă, o
pasăre ),
– alegerea membrului ce nu aparţine categoriei (scaun, masă, pisică, dulap)
– alegerea unei categorii bazată pe o regulă (Franţa şi Austria sunt membrii Uniunii
Europene. Thailanda nu este. Mexicul este membru?)
– alegerea unei categorii bazată pe o regulă dar pacientul trebuie să-şi amintescă
regula
– deucerea apartenţei la o categorie pentru cuvinte similare (veselă este o fată
fericită, vesela sunt obiecte dintr-o bucătărie) 12
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• înţelegerea întrebărilor – pacientul exersează întrebări ca: unde, când, de ce, cum etc.
Pacientului i se afişează o întrebare şi până la 4 variante de răspuns. De exemplu, „De ce
Ioana ia medicamente?” Dacă nu răspunde corect i se dă mai întâi o indicaţie
suplimentară cum ar fi : “expresia de ce - semnifică un motiv”. Dacă nici după această
indicaţie pacientul nu răspunde corect i se furnizează un alt ajutor : “Motivul este: ea este
bolnavă”.
• sinonime, antonime, omonime – cu teste de tipul „alegeri multiple” sau „fill in the blank”
• În general, aceşti pacienţi prezintă probleme şi la citirea/memorarea numerelor. Astfel,
lecţiile se axează pe pronunţarea clară a numerelor, fiind structurate pe lucrul cu mai
multe tipuri de numere: numărarea de la 1 la 999, numere telefonice, numere monetare,
numere pentru timp etc.
• Programul îi afişează pacientului numerele în format numeric, literal şi sonor. Pacientul, la
rândul lui, îşi poate înregistra propria pronunţie pe care o compară cu modelul înregistrat.

13
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

4. Exerciţii cognitive – modulul îmbunătăţeşte abilitatea de a înţelege,


memora şi executa instrucţiuni. Pacienţi aud şi/sau citesc o direcţie pe
care trebuie să o urmeaze prin mutarea formelor pe ecran (cu mouse-ul
sau cu tastatura). Dacă pacientul răspunde incorect, programul îi
furnizează verbal o sugestie folositoare, cum ar fi : “Aceasta nu este
forma corectă. Trebuie să mutaţi triunghiul roşu.”
• De fiecare dată când se rulează programul se generează o altă lecţie,
în funcţie de gradul de dificulatate ales. Schimbarea gradului de
dificulate se poate face prin controlarea următoarelor caracteristici:
• Numărul paşilor
• 0, 1, 2, sau 3 - paşi cu instrucţiuni
• Complexitatea formelor
– singură formă ("cerc")
– formă + o culoare (" dreptunghi roşu")
– formă + o culoare + o dimensiune ("cel mai mic pătrat verde")
• Adăugarea altor forme pentru a creşte sau micşora gradul de
dificultate
14
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• Caracteristici:
(a) 6 niveluri de complexitate:
• identificarea formei. Pacientul trebuie să apese pe o anumită formă. Dacă nu răspunde
corect i se dă o indicaţie referitoare la culoare.
• o singură comandă de executat: “Mută triunghiul roşu sub pătratul verde”
• două/trei comenzi de executat: “Mută triunghiul roşu sub pătratul verde şi cercul alb sub
pătratul verde”. Pacientul trebuie să execute intrucţiunile exact în ordinea cerută .
• două/trei comenzi enunţate în ordine inversă: “Mută pătratul după ce muţi cercul”
• patru comenzi enunţate în ordine inversă: „Mută pătratul după ce muţi cercul. Apoi mută
steaua dar nu înainte de a muta dreptunghiul”
(b) 3 nivele de atribute:
• un singur atribut (pătrat, cerc, etc)
• două atribute (formă şi culoare)
• trei atribute (formp, culoare şi dimensiune)
• Instrucţiunile pot fi verbale sau scrise.
• Testarea memoriei pacientului se face prin dispariţia instrucţiunilor de pe ecran după ce
pacientul începe execuţia.
• Feedback-ul: dacă pacientul nu execută instrucţiunile în ordinea precizată, dacă alege o
altă formă sau dacă deplasează forma într-o zonă greşită, programul îi furnizează un
feedback specific cum ar fi: “Aţi mutat forma într-o direcţie greşită.”

15
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

16
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Avantajele utilizării unui software educaţional în scop terapeutic


• Motivează pacientul
• Prin însăşi natura lor, aplicaţiile eLearning sunt interactive, terapia software
funizând pacientului un feedback rapid şi sugestii utile.Astfel, pacienţi pot
continua terapia singuri fără să fie plictisiţi sau frustraţi.
• Furnizează o terapie independentă
• Datorită feedback-ului şi informaţiilor ajutătoare, pacientul poate lucra singur,
acasă, fără o audienţă deranjantă, în propriul său ritm. Se creează
independenţă faţă de un instructor, o clinică sau un orar.
• Terapia poate fi utilizată acasă sau într-o clinică
• Terapia software funcţionează într-o manieră asemănătoare cu cea furnizată de
un terapeut:
– pacientul primeşte o temă (i se afişează o imagine, aude o întrebare, i se narează
poveste, urmăreşte un film)
– pacientul răspunde la întrebare prin scris, vorbit sau alegând de pe ecran un răspuns
– programul evaluează răspunsul şi furnizează un feedback
– programul îi oferă indicaţii ajutătoare şi îl determină, din apoape în aproape, să dea
răspunsul corect
– la sfarşitul lecţei/testului i se oferă o analiză sintetică a rezultatelor: la câte întrebări a
răspuns corect, la câte întrebări a răspuns corect de prima dată, de câte încercări a
avut nevoie la o anumită întrebare până a dat răspunsul corect, cât timp a petrecut
într-o anumită întrebare etc.
17
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 10 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

18