Sunteți pe pagina 1din 48

Telemedicină şi e-Sănătate

CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

EXEMPLE DE APLICAŢII TELEMEDICALE:


(1) MONITORIZAREA SEMNALELOR VITALE ( SISTEMUL
TELEMON ); (2)TELERADIOLOGIE;
(3) TELEMONITORIZARE CRIZE EPILEPTICE;
(4) SISTEM DE COMUNICARE PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITĂŢI NEURO-LOCOMOTOARE GRAVE.
GRAVE

1
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

I. TELEMON – SISTEM INTEGRAT DE TELEMONITORIZARE ÎN TIMP


REAL A PACIENŢILOR ŞI PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

• www.bioinginerie.ro/telemon
• Consorţiul:
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”, Facultatea de
Bioinginerie Medicală, Iaşi, România
(2) Universitatea Tehnică din Iaşi, Facultatea de Electronică şi
Telecomunicaţii şi Facultatea de Automatică şi Calculatoare
(3) Universitatea "Al.I.Cuza "din Iaşi, Facultatea de Informatică
(4) Romsoft SRL Iaşi
• Categoria de proiect: al 2-lea program naţional C & D (PN II, 2007-
2013), Programul 4 (Proiecte Complexe), Proiectul C & D
(http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/ )
• Buget: 1,4 mil. lei
• Perioada de implementare: 2007-2010

2
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• Proiectarea si implementarea unui sistem electronico-informatic şi de


telecomunicaţii scalabil, care să permită telemonitorizarea automată şi
complexă, oriunde şi oricând (la domiciliu, în spital/azil, la serviciu, a subiectului
mobil etc.), în timp (cvasi)real, a persoanelor bolnave cronic, a persoanelor în
vârstă, a celor cu risc medical crescut şi a celor cu disabilităţi neuro-locomotorii.
• Caracter complex: mărimi monitorizate: semnale electrofiziologice (vitale),
semnale pentru domotică (supravegherea utilităţilor casnice, accesul într-un
spaţiu anume), precum şi analiza automată de imagini ale mişcărilor subiecţilor.
• Sistemul permite generarea automată de diverse alarme şi atenţionări specifice,
precum şi localizarea geografică a pacientului.
• sistemul TELEMON este un proiect pilot destinat implementării unui
serviciu public de e-sănătate “oriunde şi oricând”, în timp real, pentru
subiecţi aflaţi în unităţi de îngrijire şi tratament, la domiciliu, serviciu, în
concediu, pe stradă etc.
• obiective economice:
- reducerea cheltuielilor bugetare şi personale legate de transportul nejustificat
al pacienţilor către spital ;
- eliminarea / reducerea costurilor de spitalizare pentru pacienţii care pot fi
trataţi la domiciliu sau în dispensar.

3
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

“In spital”

Dispecerat
control
monitorizare
Monitorizare
“la pacient”
filă date
pacient
Telealarmă
WPAN generare,
pacient control
WPAN pe pacient “în
deplasare”
transfer imagine
prin radio “Acasă”

Staţie de bază GSM

Asistenţă ambulatorie
WPAN pe pacient
mobil “In maşină”

Figura 1. SITM TELEMON, pentru activităţi în spitale, în ambulator şi în teren4


Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Alte servere de date

Subsistem Local 1 Subsistem Mobil 1


Server central
de baze de
Subsistem Local 2 Subsistem Mobil 2
date

Subsistem Local n Subsistem Mobil m

Serviciul de Medic de
Ambulanţă familie/spe
cialist

Figura 2. Schema bloc generală a sistemului TELEMON

5
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

A. Sub-sistemul local, format din:


• o reţea personală de senzori medicali (RPS), fără fir, pentru semne
vitale (ECG, puls, presiune arterială, saturaţia oxigenului, temperatura
corpului, respiraţie), un traductor de mişcare (accelerometru) pentru
modulul de detecţie a căderii, toţi aceştia fiind prevăzuţi cu micro-
emiţătoare radio (Figura 3);
• o reţea de traductori / actuatori pentru domotică (supravegherea
accesului în locuinţă, a apei, electricităţii, gazului, prevenirea
incendiilor etc.) şi comunicare audio pacient - supraveghetor;
• o cameră video comandabilă prin program, pentru analiza automată a
mişcării pacientului;
• un calculator personal interfaţat radio şi prin fir cu sub-sistemele
anterioare, pentru achiziţia şi prelucarea primară a datelor specifice,
conectat la Internet, la telefonia mobilă şi la cea fixă ;
• pentru subiectul mobil prelucrarea datelor este asigurată de un
calculator tip PDA interfaţat cu RPS, iar transmisia acestora se
efectuează prin modulele GSM şi GPS (localizare) ale PDA;

6
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Ampl. Transmiţător
ECG Radio

P SpO2 Transmiţător

A
Presiune Transmiţător USB
C PDA
arterială Receptor
I
Temp. Transmiţător
E

N Respiraţie Transmiţător

T
Acceleratia Transmiţător

Figura 3. Schema bloc a reţelei personale de senzori pentru telemonitorizare

7
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

(B) Un calculator – server pentru baze de date şi alte programe de aplicaţii,


situat la Centrul de Telemonitorizare Regional (CTMR) aflat la Facultatea de
Bioinginerie.
(C) Programe de aplicaţie pentru:
• (1) achiziţia şi analiza datelor medicale, de domotică, a imaginilor pacientului, a
transmisiei acestor date şi/sau a celor prelucrate către serverul central;
• (2) aceleaşi funcţii ca la punctul (1), dar în varianta pacientului mobil;
• (3) programe pentru interfaţarea şi comunicarea bilaterală între sub-sistemul
local şi serverul central;
• (4) generarea de alarme specifice mărimii monitorizate şi transmiterea acestora
după caz către Staţia de Ambulanţă, medicul de familie, celui specialist sau unui
supraveghetor desemnat;
• (5) aplicaţii specifice de e-reabilitare şi e-educaţie (dislexie);
• (6) prelucrări suplimentare efectuate la nivelul serverului central (statistici
medicale, căutări etc.).
• (D) Programe pentru bazele de date / de cunoştinţe (inclusiv interfeţele-
utilizator) instalate pe server.
• (E) Un program pentru managementul informatic al sistemului, instalat pe
server.
8
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

REZULTATE – TELEMON

1. Amplificatorul ECG
• Trei derivaţii bipolare (I, II, III)

Figura 4. Amplificatorul ECG (prototip experimental)

9
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• Prelucare morfologică automată a semnalelor ECG


• detecţia complexului QRS
• detecţia undei T (segmentul ST)
• detecţia segmentului QT
• calcul ritm cardiac

10
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

2. Senzorul de respiraţie
• Bazat pe termistori
• Variantă: bandă toracica

1.1
Breathing amplitude

Exhale
Amplitude [V]

Inhale

0.8

Breathing interval

0 3 6 9 12 15
Time [s]

Figura 5. Senzorul de respiraţie (prototip experimental)


11
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

3. Senzorul de SpO2 şi puls


• Pulsoximetrul Micro Power Oximeter board (Smiths Medical).
• Specificaţii tehnice: gama de măsurare pentru SpO2: 0–99%,
precizie ±2 pentru 70–99% SpO2, gama pulsului 30–254 BPM,
precizia de ±2 BPM sau ±2%.
• Comunicaţie serială de date

Figura 6. Senzorul de SpO2 şi puls (prototip experimental)


12
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

4. Senzorul de presiune arterială


• tensiometru digital A&D UA-767PC (BPM) cu port serial

Figura 7. Tensiometrul UA-767PC şi


modulul ez430-RF2500

Figura 8. Senzorul de presiune arterială şi puls


13
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

5. Senzorul de temperatură
• Bazat pe termistori

Figura 9. Senzorul de temperatură (prototip experimental)

14
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

6. Modulul pentru detecţia căderii este bazat pe o tehnică


accelerometrică.
Se folosesc două accelerometre triaxiale (ADXL330 ) plasate pe umăr şi
spate. Sistemul poate recunoaşte patru posturi statice: în picioare, aplecat,
şezând şi culcat.

Acceleraţia liniară pe trei axe determină dacă tranziţiile mişcării sunt


intenţionale.
Dacă tranziţiile nu sunt intenţionale, se detectează un eveniment tip
“cădere”.

15
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Figura 10. Serverul de pacient (PDA)

16
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

PACIENTUL MOBIL SAU ÎN ARIE LIMITATĂ

• Pe serverul de pacient (PDA) rulează o aplicatie de monitorizare care:


- preia datele de la senzori prin intermediul dispozitivelor de tip
transmiţător;
- realizează automat analiza datelor de la senzori; în cazul semnalului
ECG este realizată analiza morfologică pe 3 derivaţii bipolare;
- activează alarmele dacă parametrii monitorizaţi depăşesc limitele;
- se conectează (prin WiFi sau Internet) în caz de alarmă sau periodic la
telecentrul local/central, unde descarcă valorile numerice ale
parametrilor monitorizaţi;
- are o interfaţă-utilizator pentru vizualizarea formelor de undă, a
valorilor numerice ale parametrilor monitorizaţi şi se pot modifica
pragurile de alarmare;
- stochează parametrii monitorizaţi precum şi datele provenite de la
amplificatorul ECG şi accelerometre pe un suport nevolatil de mare
capacitate de tip SD-Card.
17
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

4. Conditii de alarmare
(1) Senzor ECG:
(a) Ritm cardiac
• Tahicardie, dacă HR > 140 bpm
• Bradicardie, dacă HR < 45 bpm
• Asistolă, dacă HR = 0 bpm timp de 3 sec.
(b) Analiza ST: segment ST supradenivelat dacă ST > 200 µV
• segment ST subdenivelat dacă ST < - 150 µV
• unda T negativă
(c) Complexul QRS : QRS lărgit, dacă QRS > 0,12 sec
(d) Segmentul QT: QT prelungit, dacă QT > 0,45 sec
(2) Senzor respiratie: apneea - dacă respiratia nu este prezentă timp de 10 sec.
(3) Senzor SpO2: Saturatia de oxigen: dacă SpO2 < 90 % -> alarma
(4) Senzor presiune arterială:
a) hipotensiune, dacă pres. sistolică < 90 mmHg sau diastolică < 60 mmHg;
b) prehipertensiune, dacă pres. sistolică = 120–139 mmHg sau diastolică = 80–89 mmHg;
c) hipertensiune gr. 1, dacă pres. sistolică = 140–159 mmHg sau diastolică = 90–99 mmHg;
d) hipertensiune gr. 2, dacă pres. sistolică ≥ 160 mmHg sau diastolică ≥ 100 mmHg.
(5) Senzor temperatură
a) temperatură coborâtă, dacă temperatura < 35 °C
b) temperatură ridicată, dacă temperatura > 38 °C

18
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

19
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

20
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Aplicaţia “Medic” (pe PC sau laptop). Programele de pe serverul TELEMON


sunt scrise folosind Visual Studio .NET 2008 şi SQL LITE (pentru BD).

21
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

II. TELERADIOLOGIE

DIGITAL IMAGING MODALITIES IN RADIOLOGY


• Computed & Direct Radiography (CR / DR)
• Digital Subtraction Angiography (DSA)
• Computed Tomography (CT)
• Ultrasound (US)
• Magnetic Resonance Imaging (MRI)
• Nuclear Medicine (NM) (PET / SPECT)

22
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

COMPUTER AIDED DIAGNOSIS


Quantification of Breast Density

23
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY

24
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

MEDICAL IMAGING MODALITIES


• Common thread : Digital data (and lots of it !!)
• Problems
– Proprietary structures
– Unknown data format
• Solutions
– DICOM and PACS (Picture Archiving and Communication System) for
Acquisition, Interpretation, Storage
– HL-7 standard (Health Level 7 )
– RIS (Radiology Information System): Transcription, Reporting, Ordering,
Scheduling, Billing
– Networking and Informatics
– RIS-PACS Integration
• – Data Synchronization, Validation
• – Interpretation & Results Reporting
New Opportunities
• – Value Added, Patientless Examination
• – Computer Aided Diagnosis
• – Image Distribution (The Internet)
• – Enterprise Integration 25
• – Teleradiology
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

COMMUNICATION PROTOCOLS

• THE INTERNET - TCP/IP


• HL-7
• DICOM
• HTTP (Hyper Text Transport Protocol)

IMAGE COMPRESSION
• Average Radiology Exam is ~ 20MB
• 280,000 Exams = ~ 5.6 Terabytes / year in a big hospital
• Lossless Compression: JPEG ~ 2:1 > 10MB / image
• Lossy Compression: Wavelet ~ 20:1 > 1MB / image
• JPEG 2000
• – Combines Lossless techniques and Lossy Wavelet
• – Finally standards based Wavelet compression
• – DICOM approval of advanced compression
26
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Original 35:1 Wavelet


8000 KBytes 230 KBytes

27
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

28
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

29
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

30
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

31
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

32
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

III. Wearable System for the Remote Monitoring of Epileptic


Crisis (Daniele Giansanti, et al., TELEMEDICINE and e-HEALTH , dec.
2008 )
The primary or secondary compulsive epileptic crisis (EC) causes a sudden
loss of consciousness.The acute phase does not allow the subject to
interact with the environment, a fall may occur, putting the subject at high
risk for death.
During EC, EEG signals show a significant frequency spectrum centered at
6.5 Hz. Telemonitoring of EEG signals could be useful to remotely
communicate the occurrence of an EC.
In addition, the system must remotely communicate its geographical
coordinates through the GSM network.
The EEG signals are multiplexed, amplified, and low pass filtered at 20 Hz by
means of the conditioning unit. As soon as an EC event is
detected by a signal-processing unit based on a µP, a trigger is sent to a
communication unit based on two separate GPS/GSM units. The
communication unit then sends an SMS message with an alarm and the
coordinates of the subject. The final weight of the complete system
developed using surface-montage-technology was equal to 3,76 mN, with
a volume equal to 282 cm3.
33
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

The epileptic crisis detected only by internal electrodes


34
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

IV. SISTEM DE COMUNICARE PENTRU PERSOANE CU


DIZABILITĂŢI NEURO-LOCOMOTOARE GRAVE
(TELPROT, CEEX II, U.M.F. Iasi - partener)

• The number of people with neuro-motor disabilities is quite high


• There are about two million in the USA (i.e. 0.8% of the population)
• The same situation in Europe
• In Iasi city (about 400.000 inhabitants) there are a minimum of 200
people in this situation (permanent or temporary)
• We propose the development of an electronic-informatics system that
will allow a special communication (through a graphic interface) with
severe handicapped persons which can not communicate with other
persons by using normal ways like speech, writing or language signs

35
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• The TELPROT system is composed by two main functional


components
– the patient sub-system - composed by a control unit and a
communication unit
– the caretaker sub-system – contains the same functional units,
but designated to the caretaker
Patient Sub-system Caretaker Sub-system

Control unit Control unit


for patient for caretaker

radio
Communication unit Communication unit

36
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

system in
• normally, the whole system is in
stand-by
standby
• when the patient makes an action
switch = active ? to the appropriate switch for him
(SW = ON ?) NO
(switch = active/ON), the
YES
displaying and audition of the
keywords set are activated
NO display / spoken key words in succession • during that time period the switch
YES
is not active (switch = OFF)
time over ?
• when the patient wishes to
transmit a word, he/she put the
switch in ON state
switch = active ?
• on computer screen it is
displayed the question
YES
“Transmission?” and
transmission ?
simultaneously this word is heard
NO • if the switch is now active, the
YES transmission to the caretaker is
done; on the contrary, the cycle
transmission to the caretaker
of displaying and audition of
keywords is taken back 37
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Functional structure

• a screen to display the keywords;


• a loudspeaker for the same keywords set;
• an appropriate switch for the patient illness, operated by the patient;
• a control/logic unit which allows the displaying and audition of
successive keywords and their selection by using the switch;
• a control sub-unit (possible implemented by software) for tuning
some characteristics of operations (e.g. the displaying rate);
• a radio communication unit
• Appropriate sensors and actuators are available in a large variety of
types and variants. All sensors contain a switch with 2 positions:
one active and one inactive. Sometimes they have two active
positions. The differences regard the control mode, shapes and
dimensions.

38
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• The control units use high-speed powerful controllers, as many


operations have to be executed in real time. The keywords/phrases
were recorded, digitized, MP3 compressed and stored in the
keywords memory.
• The display of the messages: many types of LCD matrix displays with
internal decoders are available.
• The radio link uses a frequency in the SRD (Short Range Device)
bands, which does not need licensing (SRD has a total of 126
channels in five bands).

Switches
Switches activated
activated String
String Switch
Switch
by
by pressing
pressing

R ibbon
R ibbon switch
switch
(( chest mounted Fo ot
ot s
s witches
witches
Pneumatic
Pneumatic s
s witch
witch chest mounted )) Fo
(( sip
sip and
and puff
puff ))
39
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• The hardware
components are:
– 2 laptops
– 2 pocket PCs
– A server and a
wireless router

40
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• The TELPROT system consists in a client – server application


• The “client” module is represented by the graphical interface with
patient through which video/audio information is received and sent
• The “server” is an application which receives data from the client
module by using TCP/IP protocol.
• Graphical user interface, which runs on a PC was written by means
of LABWindows CVI programming environment

41
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• The initial state is STANDBY


• When the patient pushes the switch, the editing list of keywords and
their associated images begins to scroll and the scrolling rate is
variable
• When the switch is pushed again by the patient’s answer, the
application works:
– if the selected word is the name of a keywords (sub)category, that
class is selected and the list of its keywords begin to scroll;
– if the selected item represents a keyword belonging to a
(sub)category, then on the screen appears the message „I SEND”
` The application has a cyclical function as long as the number of
iterations for each (sub)category is not outrun

42
• There were three different versions evaluated, with three degrees of
Telemedicină şi e-Sănătate
complexity:
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin
• The first version contains Second version - linear type only
Yes/No answers:
Da S ta n d b y

Da S ta n d b y Nu Nu

Sem nal
Ite ra tie ?
P a c ie n t?
Nu Nu
Da

Sem nal START


Ite ra tie ?
P a cie n t?

Da S e le c tie
D u re re

START

S e le c tie
S ele ctie A ju to r
DA

S e le c tie
S ele ctie M i- e s e te
NU

S e le c tie
M i- e fo a m e
STANDBY

Third version – tree type:


Semnal
Pcacient?

Selectie DA Selectie
Nu am aer Calmante
START
Selectie Selectie
Ma doare Mi-e sete

Selectie Selectie
Urgente?
Mi-e rau Bazinet

NU
Selectie
Mi-e foame
NU Dorinte?
DA
Selectie
Schimbarea pozitiei
NU
NU

Iteratii? Selectie
Ingrijire medicala
Iteratii?

Selectie
masaj

Selectie

Iteratii?
Rude
43
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

The server module interface


The graphical user interface
(Romanian word for “help”)

44
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

Salient features of TELPROT SYSTEM

• it allows automatic communication between patient and caretaker,


including the transmission of several complex messages;
• it removes the need of the constant presence of the attendant near
the patient;
• it eases the patient discomfort and the work burden of the caretaker,
who can “find out” what the patient needs;
• the same caretaker can attend to several patients, without any loss
in quality care;
• the associated care costs are diminished, with no reduction of the
care quality.

45
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• The testing of Telprot system was realized at the


university hospital “Sfanta Treime” in Iasi
• It was supervised the interaction between the medical
care stuff and the neuro-locomotor handicapped persons
• There were two steps: first one for the patients to get
familiared with the system and the second for the
patient’s assessment
• A urmat o evaluare a pacienţilor care au fost folosiţi şi s-
a efectuat o documentare asupra compatibilităţii dintre
complexitatea funcţiilor oferite de sistem şi posibilităţile
locomotorii ale pacienţilor.
• The tests with 27 patients from the university hospital
“Sfanta Treime” in Iasi revealed the necessity of a
simple dialog with patients, through putting questions
and getting answers (simply YES/NO) from them.
46
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

YES
YES YES

NO

YES
NO NO

NO

YES
dialog
REPET
loop for
patient
NO

47
Telemedicină şi e-Sănătate
CURS 12 - Prof. dr. ing. Hariton Costin

• The essential novelty element is the idea that people with severe
neurological disabilities could communicate both ways, to and from
the surrounding world
• The project is quite complex and interdisciplinary
• Its implementation needs a good harmonization of requirements
from very different fields: electronics and telecommunications
engineering and technology, computer science, neurology, neuro-
motor recovery, linguistics, psychology and logopedy
• To choose the best solutions, many tests and difficult work with
patients are necessary
• The testing methods and methodologies that will be used have to be
first elaborated and trialed, using existing equipment (PCs, radio
transmitters and receivers), before constructing system models
• Also, a number of experimental blocks should be constructed and
tested before choosing the final solution for the prototype

48