Sunteți pe pagina 1din 3

TEST CLASA a V-a

(Hidrosfera-V2)

I. Completaţi următoarele propoziţii cu răspunsul corect:


1. Mişcările ondulatorii ale apelor mărilor şi oceanelor produse de cutremure sau erupţii subacvatice
se numesc……………
2. Linia ce separă două bazine hidrografice (urmărind de obicei linia celor mai mari înălţimi) se
numeşte ……………
3. Apele din categoria apelor subterane care se află la mari adâncimi între două strate de roci
impermeabile se numesc ……………
4. Mişcările ondulatorii ale apelor mărilor şi oceanelor produse de vânturi se numesc ……………
5. Izvoarele de apă supraîncălzită (>100C) se numesc ……………
6. Cel mai adânc ocean este Oceanul ……………
7. Cel mai lung fluviu al Terrei este……………
8. Întinderile de apă mai mari decât continentele ce influenţează clima acestora se numesc
……………
9. Lacurile a căror cuvetă lacustră este construită de om fac parte din categoria lacurilor ……………
10. Suprafața de pe care un râu își adună apele se numește ……………
11. Apele ce se regăsesc în interiorul scoarţei terestre se numesc ……………
12. Marea cu salinitatea cea mai mare de pe Glob este ……………
13. Blocurile mari de gheaţă desprinse din calota glaciară şi care plutesc pe mări şi pe oceane se
numesc ……………
14. Continentul acoperit în totalitate de calota glaciară se numește……………
15. Cel mai adânc lac al lumii este ……………
16. Locul în care afluentul se varsă în râul colector se numeşte ……………
17. Locul în care un râu se varsă se numeşte ……………
18. Cel mai întins lac de pe Terra este ……………
19. Apele din categoria apelor subterane care se află la mici adâncimi pe primul strat de roci
impermeabile se numeşte ……………
20. Izvoarele a căror apă se află sub presiune se numesc ……………
21. Întinderile de apă mai mici decât oceanele influenţate de clima continentelor se numesc
……………
22. Apele curgătoare permanente si se varsa în mări sau oceane se numesc ……………
23. Porţiunea din calota glaciară care se întinde pe mări şi pe oceane se numeşte ……………
24. Cel mai mare fluviu ca debit al Lumii este ……………
25. Acumulările de apă situate în adâncituri ale scoarţei terestre numite cuvete se numesc
……………
(50 puncte)
II. În coloana A sunt trecute numele unor fluvii de pe Glob. Înscrieţi în spaţiul din faţa fiecăruia, litera din
coloana B, care corespunde continentului din care face parte:
A B
a. America de Nord
……….1 Amazon
b. Africa
……….2 Volga
c. Europa
……….3 Columbia
d. America de Sud
……….4 Gange
e. Australia
……….5 Congo
f. Asia
……….6 Mississippi
……….7 Rin
……….8 Parana
……….9 Nil
……….10.Darling
(20 puncte)
III. În coloana A sunt trecute numele unor lacuri de pe Glob. Înscrieţi în spaţiul din faţa fiecăruia, litera din
coloana B, care corespunde tipului genetic de lacuri din care face parte:
A B
a. Lacuri glaciare
……….1 Marea Caspică
b. Lacuri tectonice
……….2 Lacul Superior
c. Lacuri sărate
……….3 Lacul Ontario
d. Lagune
……….4 Sfânta Ana
e. Lacuri vulcanice
……….5 Lacul Roşu
f. Lacuri de baraj natural
……….6 Tanganyka
……….7 Ladoga
……….8 Razim
……….9 Balaton
……….10 Malawi
(20 puncte)

Se acordă din oficiu 10 puncte


Timp de lucru efectiv 50 minute