Sunteți pe pagina 1din 8

Semnificaţia pictogramelor –DESEURI TOXICE SI PERICULOASE C13 si 14

Ne putem da seama dacă un produs este reciclabil, identificând semnul grafic specific pentru reciclare. El este format din tr ei săgeţi
care formează un dreptunghi. Fiecare săgeată reprezintă un pas al procesului de reciclare:

a) colectare şi procesare,
b) prelucrare
c) cumpărare produse reciclate.

Semn grafic Denumire Semnificaţie

Produsul sau o anumită parte din componentele produsului


Bucla Moebius - Simbolul
pot fi reciclate sau ambalajul este parţial sau în întregime
internaţional al reciclării
făcut din materiale reciclate.

Indică procentajul în care, pentru producerea produsului, au


Bucla Moebius %
fost folosite materiale reciclate.
%

"Punctul verde" – simbol internaţional care indică faptul că


Punctul verde - Simbolul eco- producătorul a avut o contribuţie la reciclarea ambalajelor. Nu
ambalajului înseamnă neapărat că ambalajul poate fi reciclat sau că este
făcut din material reciclat.

Simbol pentru reciclare separată. Indică faptul că acest tip de deşeu se colectează separat.
Simbol pentru sticlă reciclabilă! Indică faptul că recipientul din sticlă este reciclabil.

Simbol pentru metal reciclabil. Indică faptul că recipientul conţine metal reciclabil.

Simbol pentru aluminiul reciclabil! Indică faptul că recipientul conţine aluminiu reciclabil

Cod 40 FE - fier: conserve, capace de borcane, tuburi de spray,


cutii cu lacuri şi vopsele etc.

Sistemul de identificare şi marcare Cod 41 ALU - aluminiu: doze băuturi, sprayuri, folii şi
a ambalajelor din metal ambalaje alimentare.

Cod 42-49 Alte metale: mai ales metale neferoase (cupru,


alamă, inox etc.)

Simbol pentru ambalajele din


Cifra care este situată în interiorul triunghiului indică tipul de
plastic.
plastic. Sub triunghi abrevierea de caractere indică tipul de

Simbolurile pentru identificarea şi plastic astfel:

marcarea ambalajelor din plastic


sunt împărţite în funcţie de Cod 1: PET - Polietilen tereftalat: recipienţi băuturi, ulei etc.
materialele plastice. Este bine să fie reciclate şi refolosite.

Cod 2 HDPE - Polietilenă de mare densitate: recipienţi


produse chimice (şampoane, detergenţi lichizi, clor, soluţii de
curăţat etc.).

Cod 3 PVC - Policlorura de vinil: dopuri, tăvi, folie, ţevi,


tuburi, mobilier uşor, carduri, autocolante etc.

Cod 4 LDPE - Polietilenă de joasă densitate: pungi, saci, folii.

Cod 5 PP - Polipropilenă: cutii de margarină, pahare, sticle de


sirop şi ketchup, diverse ambalaje alimentare etc.

Cod 6 PS - Polistiren: tăvi, pahare de unică folosinţă, cutii


iaurt, carcase casete şi cd-uri etc.

Cod 7-19 Alte mase plastice: Ambalaje marcate cu această


cifră nu pot fi reciclate.

Cod 20 PAP - Carton ondulat.

Sistemul de identificare şi marcare


Cod 21 PAP - Carton neondulat.
a ambalajelor din hîrtie şi carton

Cod 22 PAP - Hârtie.


Un sistem nou de clasificare şi etichetare a produselor chimice
Ce se schimbă şi de ce ?
Un regulament nou modifică modul cum sunt comunicate pericolele pentru produsele chimice cum sunt vopselele .
Regulamentul de clasificare , etichetare , ambalare (Classification, Labelling and Packaging -“CLP”) aliniază Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European
la GHS- Sistemul Global Armonizat de clasificare şi etichetare a chimicalelor al Naţiunilor Unite urmând ca în timp vechiul sistem european să fie complet
înlocuit de acest standard la nivel mondial. Poate aţi văzut déjà etichete noi pe chimicale deoarece CLP se aplică de la 01 decembrie 2010 substanţelor chimice
ca atare cum este cazul white spirit-ului, folosit pentru a curăţa pensule. ‘Preparatele’ vor fi cunoscute sub numele de ‘amestecuri’; ele pot fi déjà clasificate ,
etichetate şi ambalate conform noilor criterii urmând ca acest lucru să devină obligatoriu începând cu 01 iunie 2015 . Produsele déjà introduse pe piaţă anterior
acestei date îşi pot păstra vechile etichete până la sfârşitul lunii mai 2017. Vechile simboluri pătrate portocaliu/galben vor fi înlocuite de un romb cu chenar
roşu şi fundal alb, deşi multe pictograme arată similar şi au acelaşi înţeles:

De asemenea sunt introduse unele pictograme noi pentru a distinge anumite tipuri de pericole . Pictogramele sunt susţinute de cuvinte de avertizare, cu ‘Pericol
’ indicând un pericol mai sever decât ‘Atenţie’. Acestea înlocuiesc vechile ‘indicaţii de pericol’, precum Toxic sau Nociv. Frazele de risc şi de securitate sunt
înlocuite de frazele de pericol respectiv de frazele de precauţie.

Devin produsele mai periculoase ? Nu! Etichetele (şi fişele de date de securitate ) vor arăta diferit în viitor dar aceasta nu reflectă neapărat o schimbare în
compoziţia sau performanţa produsului . Există totuşi , între sistemul vechi şi cel nou , unele diferenţe între criteriile de clasificare : aceasta poate conduce la
clasificarea mai multor substanţe şi amestecuri ca periculoase în timp ce anumite clasificări de pericol pot apărea ca fiind mai severe conform CLP dar este
numai metoda de descriere a pericolului cea care s-a schimbat . Se intenţionează ca CLP să permită în viitor furnizorilor să comunice mai précis şi mai eficient
pericolele unui produs. Câteva exemple de modificări pe care le-aţi putea vedea pe etichetele de vopsele sunt prezentate mai jos .
Mai multe informaţii despre CLP sunt disponibile la http://echa.europa.eu/regulations/clp
Bibliografie

https://osha.europa.eu/ro/publications

GHID PENTRU ETICHETAREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE


https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_ro.pdf/