Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ, INSTITUȚII ȘI


POLITICI PUBLICE

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

TEMA: MANAGEMENTUL CARIEREI

PROFESOR COORDONATOR:

Prof.univ.dr. Grigoruț Cornel

MASTERAND:

Giurgiu (Pămînt)Mădălina Georgiana


CARIERA

Cariera este o succesiune de activităţi şi poziţii profesionale pe care o persoană le


atinge, ca şi atitudinile, cunoştinţele şi componentele asociate, care se dezvoltă de-
a lungul timpului. Sunt trei elemente importante pentru a înţelege ce este aceea o
carieră:

A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are două dimensiuni:

• Cariera externă – succesiunea obiectivă de poziţii pe care individul le parcurge în


timp

• Cariera internă – interpretarea pe care o dă individul experienţelor obiective prin


prisma subiectivităţii sale

B. Cariera presupune interacţiunea între factorii organizaţionali şi cei individuali.


Percepţia postului ca şi poziţia adoptată de către individ, depind de
compatibilitatea între ceea ce concepe individul potrivit pentru sine (aptitudini,
nevoi, preferinţe), şi ceea ce reprezintă postul de fapt (constrângeri, oportunităţi,
obligaţii).

C. Cariera oferă o identitate ocupaţională; profesia, poziţia ocupată, organizaţia în


care lucrează fac parte din identitatea individului. Oamenii sunt diferiţi între ei dar,
în acelaşi timp, putem determina şi lucruri pe care le au în comun. Utilizând
sisteme de clasificare se pot identifica asemănări şi diferenţieri în orientarea
carierei. Orientarea carierei este deci, acel tipar relativ stabil al talentelor, valorilor,
atitudinilor şi activităţilor ocupaţionale.

Conceptul de carieră are numeroase înţelesuri, în general fiind asociat cu idea de


mişcare ascendentă sau de avansare a unei persoane într-un anumit domeniu de
activitate, cu scopul de a obţine mai mulţi bani, mai multă responsabilitate sau de a
dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere.
O carieră se referă la situaţii diferite pentru oameni diferiţi.

Tradiţional, termenul de carieră este asociat doar cu aceia care deţin roluri
manageriale. Treptat, conceptul de carieră a dobândit o accepţiune mult mai largă
şi o aplicabilitate tot mai globală. Astfel, conceptul de carieră are în vedere atât
întregul personal al firmei, cât şi dezvoltarea în cadrul postului deţinut sau chiar în
cadrul altor ocupaţii, deoarece capacitatea unei persoane de a face faţă unor noi
servicii sau a unor responsabilităţi mai mari creşte, pe măsură ce timpul trece şi se
acumulează experienţă. Deşi conceptul de carieră este clar legat de muncă, acesta
trebuie să fie suficient de larg pentru a include nu numai experienţa muncii, ci şi
modul de viaţă sau condiţiile de trai, deoarece viaţa extraprofesională a unei
persoane joacă un rol deosebit în cadrul carierei. Cariera reprezintă o permanentă
luptă pentru atingerea scopurilor sau obiectivelor personale. Dezvoltarea carierei
profesionale trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării de ansamblu a unei
persoane şi nu numai în calitate de angajat.

Astfel, conceptul de carieră are mai multe înţelesuri:

• avansare - această viziune presupune mobilitate, ascensiunea într-o organizaţie


sau în ierarhia profesională;

• profesie - potrivit acestui punct de vedere, anumite ocupaţii constituie o carieră,


în timp ce alte ocupaţii sunt gândite ca posturi;

• succesiune de posturi de-a lungul vieţii - cariera reprezintă istoria unor posturi
individuale. Poate fi privită şi ca o succesiune de funcţii, în ordinea crescătoare a
prestigiului prin care trece angajatul în mod ordonat, după o regulă previzibilă.

• serie de roluri de-a lungul vieţii legate de experienţă - abordare subiectivă care se
concentrează asupra istoriei unei experienţe de munc,ă care poate cuprinde
propriile concepţii, aspiraţii, succese, insuccese. Aceasta presupune că o carieră
este un concept individual deoarece fiecare persoană are o unică succesiune de
experienţe legate de muncă.
• percepere individuală a succesiunii de atitudini şi comportamente, asociată cu
experienţele şi activităţile de muncă de-a lungul vieţii personale. Această definiţie
propusă de Douglas Hall are în vedere atât aspecte subiective (experienţă, roluri),
cât şi pe cele obiective (atitudini şi comportamente pe posturi), fără a face referiri
la ceea ce înseamnă avansarea persoanelor.

• cadru dinamic în care o persoană îşi percepe viaţa în întregul ei - interpretare


subiectivă în care se interpretează semnificaţia diferitelor calităţi personale, acţiuni
şi lucruri petrecute.

În general pot fi distinse două aspecte importante ale carierei:

• cariera obiectivă - care are la bază dezvoltarea personalului şi deci şansele de


promovare ale acestuia;

• cariera subiectivă - care are în vedere perceperea de sine şi rolul muncii în viaţa
proprie a fiecărui individ.

De asemenea o carieră poate fi lungă sau scurtă, iar un individ poate avea mai
multe cariere, una după alta sau în acelaşi timp.

1. Auto-evaluarea - face referire la faptul că toată lumea trebuie să își determine


valorile, interesele și abilitățile. Acest pas nu este unul ușor, deoarece intervine
subiectivitatea și indulgența față de propria persoană. Trebuie să fii cât mai
obiectiv și mai strict cu putință. Auto-evaluarea poate ajuta fiecare individ să își
înțeleagă propriile puncte tari și puncte slabe și reprezintă o piatră de temelie
pentru acțiunile din viitor.

2. Oportunități de explorare - face referire la evaluarea potențialelor oportunități,


posibilități și riscuri legate de locul de muncă și din interiorul și exteriorul
organizației. Scopul acestui pas este acela de a colecta informații legate de
posibilitățile de angajare.

3. Luarea deciziei și definirea obiectivelor - face referire la stabilirea deciziilor de


lungă și de scurtă durată legate de ce anume ai vrea să atingi pe viitor și în
următorii câțiva ani. Una dintre întrebările recomandate pentru acest stadiu pe care
managerii ar trebui să și le pună este - unde ne vedem în viitor?

4. Planificarea acțiunii - face referire la o serie de pași care trebuie făcuți pentru a
atinge obiectivele și alte decizii luate. Implică definirea obligațiilor,
responsabilităților, resurselor și luarea altor măsuri necesare pentru a atinge
obiectivele.

5. Urmărește calea aleasă - se referă la aplicarea deciziilor luate. Chiar dacă uneori
acest lucru poate fi dificil, este întotdeauna un lucru bun să ai o poziție fermă
referitor la deciziile luate și la implementarea acțiunilor care reies de pe urma lor,
deoarece este singura modalitate în care vei atinge obiectivul dorit.

Stadiile carierei

Cariera, de obicei, nu are un curs liniar. Se formează prin parcurgerea anumitor


etape:

 explorare
 confirmare
 menținere
 declin

Faza de explorare este specifică persoanelor tinere. Este stadiul inițial în care


individul se auto-cunoaște, dar explorează de asemenea și oportunitățile. La acest
punct, există multe tentative, însă rezultatele muncii sunt destul de scăzute.
Faza de confirmare apare de obicei între vârstele de 25 și 45 de ani. În această
perioadă, o persoană începe să lucreze și să învețe în cadrul organizației, iar cu
trecerea timpului, ajunge să prospere în domeniul respectiv. Astfel, prin
dezvoltarea performanței, omul se afirmă și prosperă în afacere.
Faza de menținere este legată de viața cuprinsă între vârstele de 45 și 65 de ani. Se
poate spune că acesta este un stadiu critic și există 2 posibile căi de urmat. Prima
este să progresezi și să crești în continuare. Mai multă muncă duce la progres și
persoana în cauză devine un membru indispensabil în cadrul organizației. O altă
cale este aceea de a-ți menține statutul. Persoana nu mai investește în propria
persoană, nu mai crește din punct de vedere al performanței și își menține poziția
în companie datorită ”gloriei de odinioară”.
Faza de declin este tipică perioadei de după 65 de ani. Atunci, de obicei, dar nu
întotdeauna, performanța începe să scadă. Managerii, de obicei, la acea vârstă se
pensionează sau se retrag de pe poziție, lăsând locul pentru persoane mai tinere.

Strategii de carieră

Managementul carierei presupune alegerea la nivel individual a unor strategii  în


urma cărora fiecare persoană anticipează problemele ce pot apărea în dezvoltarea
profesională şi face planificări pe termen lung. Câteva din aceste strategii sunt:
- autocunoaşterea –  este important să efectuezi o analiză atentă a orientării
carierei, a punctelor slabe/tari pe care le ai, a locului pe care îl ocupi în companie;
- cunoaşterea mediului profesional  – cunoscând mediul, problemele economice,
companiile competitoare, poţi anticipa atât evenimentele neplăcute cât şi
oportunităţile;
- păstrarea unei cât mai bune reputaţii pofesionale – înseamnă să îţi evidenţiezi
abilităţile şi realizările, tot ceea ce te individualizează, ce demonstrează calităţi
speciale, posibilitatea de a investi şi capacitatea de a finaliza proiecte;
- flexibilitatea, disponibilitatea, pregătirea continuă – înseamnă urmărirea
corespondenţei între competenţele personale şi cele căutate pe piaţa forţei de
muncă, a celor uşor transferabile;
-documentarea reuşitelor proprii – înseamnă să poţi oferi dovada a ceea ce ai
realizat, rezultatele şi realizările identificabile sunt mai valoroase în piaţa forţei de
muncă;
- pregătirea unui plan de rezervă - este important să ai întotdeauna un as în
mânecă  şi fii întotdeauna gata să acţionezi;
- menţinerea unui statut profesional şi social confortabil - daca te menţii într-o
bună formă financiară şi psihică înseamnă să ai mereu asigurată o bază, un confort
şi un echilibru în plan profesional şi social.

S-ar putea să vă placă și