Sunteți pe pagina 1din 1

FIZICA CONSTRUCTIILOR – partea a 2-a SEM 8 - an IV - 2019 - 2020

LUCRARE PRACTICĂ ACUSTICĂ – STUDIUL UNEI SĂLI DE AUDIȚIE

Lucrarea nu este un proiect ci un studiu – eseu aplicativ pe tema acusticii spațiilor de audiție.
Se va alege o porțiune din clădirea proiectată în cadrul proiectului lung de atelier din sem.1 (cu
tematică generală de hotel), care să conțină sala de conferințe sau multifuncțională de
dimensiunile cele mai mari.

Studiu
A. Geometric: se va realiza un studiu simplificat (manual) al reflexiilor sonore utile, în plan și
secțiune, pe baza căruia se va definitiva forma geometrică optimă a sălii, în plan și secțiune
B. Reverberație: se va propune durata de reverberație recomandată și se vor face calcule
simplificate de optimizare a acesteia (inițială și propusă), folosind tabelul de calcul xls cu lista
de alcătuiri fonoabsorbante furnizate ca documentație (site UAUIM). Se pot utiliza și alte date
de documentare cu condiția precizării surselor. Tratamentele și finisajele rezultate vor fi
dispuse în spațiul sălii conform cu principiile generale prezentate la curs.

Lucrarea va conține:
1. Plan al întregii clădiri, nivelul ce conține sala de conferințe, cu indicarea zonei de studiu,
la o scară convenabilă, pe format A3
2. Memoriu – max. 1 pag. A4, conținând: elementele urmărite prin studiul geometric; măsurile
de evitare a greșelilor acustice, durata de reverberație recomandată, justificarea poziționării
tratamentelor acustice
3. Calculul duratei de reverberație în sala de conferințe, în două variante: cazul inițial (fără
tratamente acustice, considerând finisaje obișnuite) și varianta optimizată a duratei de
reverberație, cu indicarea T propusă și numerotarea finisajelor luate în calcul (2 tabele xls
cu toate câmpurile completate)
4. Plan al sălii, scara 1:100 (format A3), cu indicarea reflexiilor sonore studiate în sala de
conferințe și indicarea tuturor finisajelor și tratamentelor acustice propuse (descriere și
numerotare conform tabelului xls). Pentru săli simetrice se poate face o reprezentare pe
jumătate cu razele sonore și pe cealaltă cu tratamentele acustice
5. Două secțiuni-desfășurări ale pereților sălii de conferințe (pe 2 direcții perpendiculare), cu
indicarea reflexiilor sonore și a tratamentelor acustice propuse (sc. 1:100, format A3)

Predare:
In formă electronică, fișier PDF cu planșele în ordinea punctajului de mai sus.
Se vor utiliza numai versiunile actuale (2020) ale fișierelor, disponibile pe site-ul UAUIM:
http://www.uauim.ro/departamente/st/discipline/st-78/.

Nota acestei lucrări va avea în media finală o pondere de 30%. Această lucrare nu se poate
reface decât în anul universitar următor, indiferent de motiv.
Predarea va avea loc în săptămâna a 12-a, într-o zi și interval orar stabilite de comun acord.

conf.dr.arh. Radu PANĂ 9 apr. 2020