Sunteți pe pagina 1din 24

1


B ine ați venit în Regiunea Centru, Transilvania,”the
land beyond the forest” sau, cum i se mai spune,
grădina Munților Carpați. Un tărâm misterios, păzit
W elcome to Centru Region, Transylvania, the land
beyond the forest or, as it is called, the garden of
the Carpathian Mountains. A mysterious land, guarded
de crestele munților, acoperit de păduri și străbă- by the Carpathian Mountains, covered by the forests and
tut de ape tămăduitoare. Aici, în Regiunea Centru, crossed by healing waters. Here in Centru Region, the Ro-
românii, sașii și maghiarii, dar și alte naționalități, manians, the Saxons and the Hungarians, but also other
conviețuiesc de mii de ani. Aici e casa noastră: Alba, nationalities have been living together for thousands of
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, adică Re- years. Here is our home. Alba, Brasov, Covasna, Harghita,
giunea Centru. Mures and Sibiu is Region Centru.

V ă vom prezenta în paginile următoare rețete


tradiționale, fie ele din Regiunea Centru, fie de la
frații noștri din Moldova de peste Prut. Aceste rețete au
O n the following pages, you will find some recipes, ei-
ther from the Centru Region or from our Romanian
brothers from Moldavia over the Prut. These recipes are
dăinuit mii de ani și se mai prepară și acum în casele traditional and have lasted for centuries and even now
noastre, fie ele în România, fie în alte țări europene, are prepared in our homes, either in Romania or in other
pe unde sunt acum românii. Aceste rețete sunt un European countries where Romanians are now. These
exemplu ce reflectă unitatea europeană în diversitatea recipes are an example that reflects European unity in
etnică națională. Iar astfel este evident că în Regiu- ethnic national diversity, so obvious in Centru Region by
nea Centru, prin conviețuirea pe acest teritoriu a unei coexistence on this territory of a variety of European na-
diversități de naționalități europene (români, sași, ma- tionalities (Germans, Hungarians, Italians and others) who
ghiari, italieni și altele), cu toții și-au păstrat valorile kept their ethnic values (recipes and traditions) whilst
etnice (rețete și tradiții) dezvoltându-se în același timp developing together.
împreună.

Tradiții românești practicate și azi: Casă de piatră - ura-


re spusă întotdeauna proaspeților căsătoriți care simbolizează
trăinicia noii relații ce se va naște în noua familie, între cei doi.

Romanian traditions still practiced: ”Stone house”, just


married greetings, always said to those who just got married.
Symbolize the durability of the new relation born into the
new family, between the two.

2
Rețetă de An Nou After New Year’s Eve Recipe
RĂCI PORK JELLY
Ingrediente: Ingredients:
● cap de porc ● pig head
● limbă de porc ● pig Tongue
● șorici de porc ● pig Rind
● picioare de porc ● pig Feet
● urechile de porc ● pig Ears
● carne de porc ● pig Meat
● 1 ceapă ● one onion
● 1 lingură de sare ● 1 spoon of salt
● 1 cățel de usturoi ● 1 piece of garlic
● 1 kg oase - articulațiile de vacă ● 1 kg bones - big broken cow joints

Mod de preparare: Preparation:


Se fierb oasele de vacă timp de 3-4 ore, după care Boil the cow bones for 3-4 hours then pass the juice
se trece zeama printr-o sită. În această zeamă, se through a sieve. In this juice, boil everything from
fierb toate ingredientele din carnea de porc, pentru the pork, for a few hours (until everything comes
altecâteva ore (până când se ia carnea de pe oase), off the bones) with salt and onion. Put the meat in
cu sarea și ceapa. Se pune carnea fiartă în castroane. bowls. Grind the garlic, mix it with the boiling juice
Se pasează usturoiul și se adaugă în zeamă și se mai and let it boil for a while to give it a scent. Pour the
lasă la fiert ca să prindă gust de usturoi. Se toarnă juice in the bowls over the meat. Put it in a cold
zeama peste carnea din castroane și se lasă într-un place to coagulate.
loc rece pentru a se închega.

Tradiții românești practicate și azi: Anul Nou - la trecerea


dintre ani nu se mănâncă pui ci pește, iar primul om ce intră
în casă trebuie să fie bărbat, pentru norocul casei.

Romanian traditions still practiced: On New Year eve – you


should not eat chicken, but fish. Also the first person who
enters in the house must be a man because he brings luck 3
in the house.
Rețetă domnească Nobleman recipe
DULCEAȚĂ DE TRANDAFIRI ROSES JAM
Ingrediente: Ingredients:
● 30 de trandafiri de mărimi diferite ● 30 roses of different sizes
● 600 g zahăr ● 600 g of sugar
● 400 ml apă ● 400 ml water
● 1 lămâie mare, doar zeama ● 1 large lemon juice
● 1 lingură zahăr ● 1 tablespoon sugar

Mod de preparare: Preparation:


Pentru a îndepărta partea albă a petalelor se cuprind To remove the white side of the petals, take each
petalele lejer în palmă, se îndepărtează partea ver- rose in hand, hold the petals slightly in the palm,
de și semințele trăgând ușor de codiță. Apoi se ia o remove green side and the seeds, gently, pulling the
foarfecă și se taie partea albă a petalelor. Se spală green stem. Then, take the scissors and cut the white
sub jet de apă rece. Peste petalele curate și zvântate part of the petals. Wash them in cold water. Over the
se toarnă zeama unei lămâi mari și o lingură de za- clean petals, pour the juice of one lemon and a full
hăr. Se freacă petalele până se diminuează volumul teaspoon of sugar. Stir the petals until the volume is
la o mână bună de petale. Se pune apa cu zahărul la reduced at the size of a hand. Boil the water after
fiert pe foc moderat. Din momentul în care a început adding sugar, over moderate heat. From the moment
să clocotească, siropul va sta maxim 20 de minute it starts to boil, the syrup should stay maxim 20 mi-
pe foc (e gata dacă are formă de perlă când puneți nutes on the fire (take a sample of the syrup and if
puțin sirop pe un dog) și se adaugă petalele cu tot cu it has the shape of a pearl its ready), add the petals
sucul lăsat, lăsând-o 10 minute la fiert apoi. Se trage with all the juice left, and leave it for 10 more mi-
oala de pe foc, apoi se toarnă compoziția fierbinte în nutes to boil. Put it away from the fire and pour it,
borcane reci. Se poate păstra toata iarna, în cămară. while it is still hot, in cold jars. It can be stored all
winter.

Tradiții românești practicate și azi: Boboteaza - 6 ianuarie, Bote-


zul lui Hristos, zi de sărbătoare în care nu se muncește, se mănâncă
răci, iar fetele își pot visa ursitul mâncând o turtă foarte sărată, fără
să bea apă. Cine le aduce apă, în vis, le va fi soț.

Romanian traditions still practiced: Epiphany - January 6, the Bap-


4 tism of Christ, a feast day when nobody works, jelly pork is served,
and girls can dream their future husband by eating a very salty cake
without drinking water. Who brings water in their dream, will be the
husband.
Rețetă țărănească Peasant recipe
BULZ BULZ - Cheese Polenta Ball
Ingrediente: Ingredients:
● 1 cană de mălai grișat ● 1 cup cornmeal
● 3 căni de apă (măsurată cu aceeași cană) ● 3 cups of water (measured with the same cup)
● 3 linguri de ulei ● 250 gr sheep cheese
● 1 linguriță de sare ● 3 tablespoons oil
● brânză de burduf ● 1 teaspoon salt

Mod de preparare: Preparation:


Întâi preparăm mămăliga. Se pune o cană de apă la First prepare the polenta. Put a cup of water to boil
fiert adăugându-se un praf de sare. Când apa dă în adding a pinch of salt. When water is boiling add the
fiert se adăugă mălaiul, în ploaie, amestecându-se hominy slowly, while mixing continuously to avoid the
continuu, ca să nu se facă cocoloașe. Se lasă pe foc lumps. It should cook for a few minutes, long enough
câteva minute, timp suficient ca mălaiul să fiarbă și for the hominy to boil and to bind, but make sure not
să se lege, având grijă ca să nu se prindă de fundul to burn it on the bottom of the pan.
vasului. Mămăliga se taie felii groase, care se pre- Cut the polenta in thick slices are press each of them.
sează pe rând. Pe o felie de mămăliga presată se On a slice of polenta, in the middle, put some sheep
pune brânza de burduf, apoi se formează o bilă. Se cheese, and then close the margins to form a ball. Coat
tapetează o tavă cu hârtie de copt, se pun bilele și a tray with baking paper, put the balls and leave them
se lasă la copt pentru 15 minute sau se pot pune în to bake for 15 minutes in the oven. Or you can put them
tigaie, întorcându-le de pe o parte pe alta. in a pan and turn them from side to side!

Tradiții românești practicate și azi: Dragobete, tradiție


din 24 februarie, sărbătoarea îndrăgostiților la români,
asociată cu ciripitul și împerecherea păsărilor în pădure,
construirea cuibului.

Romanian traditions still practiced: Dragobete, 24 of


February tradition, the celebration of the Romanian lo-
vers, associated with mating birds chirping and forest 5
nesting
Rețetă moldovenească Recipe from the Republic of
FRIPTURĂ DE IEPURE LA CUPTOR CA LA Moldavia
BARDAR
Ingrediente: RABBIT STEAK BAKED on BARDAR WAY
● un iepure marinat Ingredients:
● 200 gr slănină cu condimente (piper roșu și ● a marinated rabbit
sare) ● 200 gr bacon with spices (red pepper and salt)
● 5-6 cartofi medii ● 5-6 medium potatoes
● 2 morcovi ● 2 carrots
● 10 căței de usturoi ● 10 cloves of garlic
● 50 gr de unt ● 50 gr butter
● 100 ml de apă ● 100 ml of water
● sare și piper negru ● salt and black pepper
● 5 cepe ● 5 onions

Mod de preparare: Preparation:


Marinăm iepurele. Marinate the rabbit
Curățăm și feliem inele cele 5 cepe. Într-o farfurie Clean and slice 5 onions. In a bowl mix one ta-
amestecăm o lingură de sare și puțin piper negru, cu blespoon of salt and some black pepper and put
care ungem carnea de iepure, tăiată în prealabil în it on the rabbit meat, after cutting it into pieces.
bucăți potrivite. Într-un castron se așterne un strat In a bowl set a layer of onion rings, on top the
de ceapă, unul de carne cu condimente și tot așa spiced meat, continue with another layer of onion,
până punem pe straturi toată carnea. Ultimul strat and one of meat, and so on until all the meat is
trebuie să fie din ceapă. Lăsăm carnea la marinat cel put into layers. The last layer should be of onions.
puțin 12 ore. După ce carnea a fost marinată trecem Leave the meat to marinate for at least 12 hours.
la prepararea propriu-zisă a fripturii. Curățăm car- Once the meat has been marinated proceed to the
tofii și morcovii. Cartofii se taie pe lungime în 6-8 actual preparation of the steak. Peel the potatoes
bucăți fiecare, iar morcovii se taie rondele. Tapetăm and carrots. Cut the potatoes lengthwise into 6-8
tava cu folie alimentară. Ungem tava cu cele 50 gr. pieces each, and the carrots into rings. Wallpaper
de unt. Așezăm legumele, iar deasupra bucățile de the tray with aluminum film. Grease the tray with
carne. De luat aminte să nu puneți în tavă ceapa în 50 gr. of butter. Place the vegetables on the tray
care a fost marinată carnea, pentru că dă un miros and add the marinated meat. Notice: do not put in
neplăcut. Punem deasupra slănina condimentată, the tray the onion that has been marinated becau-
tăiată fâșii. Pisăm cei 10 căței de usturoi și îi ames- se it gives an unpleasant smell. Cut into strips the
tecăm cu cele 100 ml de apă. Turnăm ames- bacon and put it above. Grind 10 garlic cloves and
tecul în tavă peste carne. Adăugăm câteva mix it with 100 ml of water. Pour the mixture over
frunzulițe de pătrunjel. Încălzim cuptorul the meat. Add some parsley leaves. Preheat oven
la 240°C. Așezăm tava și lăsăm să se coacă to 240°C. Place the tray in the oven and bake for
45 min. După aceea coborâm temperatura la 45 minutes. Then turn the temperature down to
6 180°C and leave it for another 30 minutes (check
180°C și mai lăsăm vreo 30 minute (se ve-
rifică dacă carnea este gătită). Friptura de if the meat is cooked). Roast rabbit comes out
iepure iese rumenită și foarte fragedă. browned and very tender.
Rețetă săsească Saxon recipe
PLĂCINTE CU PRUNE PLUM CAKE
Ingrediente: Ingredients:
● 500 gr făină ● 500 gr flour
● 42 gr drojdie ● 42 gr yeast
● 125 gr zahăr ● 125 gr sugar
● 125 gr unt ● 125 gr butter
● un pic sare ● a little salt
● 125 ml lapte ● 125 ml of milk
● 1 kg prune ● 1 kg plums

Mod de preparare: Preparation:


Se pune făină într-un bol, în mijlocul căruia se face o Put the flour in a bowl and make a small hole in the
mică gaură, unde se adaugă drojdia și laptele, puțin middle, where add the yeast and the milk heated be-
încălzite în prealabil. Se amestecă și se lasă într-un fore. Mix and leave in the oven or in a bowl covered
bol la dospit cam o oră, acoperit cu un prosop. După with a dishcloth for about one hour. Then remove the
o oră se scoate compoziția și se amestecă cu zahăr, dishcloth and mix the composition with sugar, but-
unt și sare până aluatul devine compact. Se mai lasă ter and salt until dough becomes compact. Leave it
la odihnit compoziția cam tot o oră. Apoi se întinde to rest for about 1 hour. Then, place the dough on
aluatul în tavă și se adaugă prunele tăiate în jumă- a baking sheet in the tray and add the plums, cut in
tate, una lângă alta. Se pune la copt în cuptor la 175 half, on top, to cover the dough. Place it in the oven
de grade pentru 40 minute. and bake it at 175 degrees for 40 minutes.

Tradiții românești practicate și azi: Mărtișor - se oferă întot-


deauna în 1 martie de bărbați, copiilor și femeilor, fiind un mic
simbol al primăverii, legat cu un șnur bicolor alb-roșu, pentru
protecție, sănătate și noroc.

Romanian traditions still practiced: Mărtișor – on first of March


men offers it to children and women, being a small symbol of 7
spring, tied with a bicolor lace, red and white, for protection,
health and luck.
Rețetă săsească Saxon recipe
RULADĂ DIN CARNE DE VITĂ CU CARTOFI, BEEF ROULADE WITH POTATOES AND
MAZĂRE SAU FASOLE VERDE PEAS OR GREEN BEANS
Ingrediente: Ingredients:
Pentru ruladă: For the meatrolls:
● 4 felii de carne macră de vită, cca. 200g/felie ● 4 slices of nonfat beef meat, up to 200g /slice
● 4 castraveți murați mici ● 4 small pickled cucumbers
● 4 bucăți slănină, cca. 1-2 cm grosime ● 4 pieces of bacon, 1-2 cm thick
● muștar ● mustard
Pentru sos: For the sauce:
● 2-3 roșii ● 2-3 red
● 2-3 castraveți murați ● 2-3 pickled cucumbers
Garnitură: Garnish:
● Cartofi, mazăre sau fasole verde ● potatoes, peas or green beans
● Unt ● butter

Mod de preparare: Preparation:


Ruladă: Meatrolls:
Feliile de carne se bat și se fac mai subțiri. Se pune apoi The meat slices are beaten to be thinner. Add on
un pic de muștar pe fiecare felie de carne, un castravete each slice of meat a bit of mustard, one pickle cu-
murat tăiat și slănină. Rulați fiecare felie și, dacă e ne- cumber and a slice of bacon. Roll each slice and, if
cesar, puneți o scobitoare pentru a ține carnea. Puneți necessary, use a toothpick to hold the meat. Then
apoi fiecare rulou de carne în tigaia în care este pus put each meat roll on a pan with very hot oil. Fry the
puțin ulei foarte încins. Prăjiți pe toate părțile. Se adau- rolls on all sides. Place the tomatoes and cucumber
gă în uleiul încins, roșiile și castraveții pentru sos și se from the sauce into the hot oil and fry all together.
prăjesc toate împreună. După ce s-au rumenit rulourile After the rolls have browned on all sides, add water
pe toate părțile, adăugați apă până se acoperă carnea și to cover the meat and simmer for 2 hours (approx. to
lăsați la fiert 2 ore (ca să rămâna carnea moale). La final, remain soft). At the end of this reduced sauce, add
în acest sos scăzut, se adaugă 2-3 linguri de smântână 2-3 tablespoons of cream mixed with an equal weight
amestecate cu o cantitate egală de făină. Se mai adaugă of flour. Add salt, pepper and a little bit of paprika.
sare, piper și un pic de boia de ardei, după gust. Garnish:
Garnitură: Boil the potatoes, peas or beans. After boiling, dra-
Cartofii, mazărea sau fasolea se fierb în apă. După in the water and add butter, salt, pepper, and some
fierbere, scurgeți de apă și agăugați unt, sare, piper, parsley leaves. You can serve potatoes and peas to-
și puțin pătrunjel. gether.

Tradiții românești practicate și azi: Babele - în 1-9 martie, perioadă


meteo schimbătoare, femeile își aleg babele; un semn pentru întregul an.
Practic, înainte de 1 martie se alege o zi din perioada 1-9 și se spune că
așa cum va fi ziua respectivă, așa va fi tot anul.

8 Romanian traditions still practiced: Babele (the old ladies) - for 1 to 9


of March, changeable weather period, women choose a day as a sign for
the whole year. Practically, before first of March they choose a day - from
1 to 9, and how will be the weather on that day so will be the year.
Rețetă ungurească Hungarian recipe
SUPĂ DE GÂSCĂ CU TĂIȚEI DE CASĂ GOOSE SOUP WITH HOMEMADE NOODLES
Tăiței de casă Homemade noodles
Ingrediente: Ingredients:
● 10 ouă de casă, ● 10 eggs
● 1 kg de făină ● 1 kg of flour
Mod de preparare: Preparation:
Se sparg ouăle și se bat într-un bol mare. Se cerne Break and beat the eggs in a large bowl. Sift the flour
făina în bol și se frământă până la obținerea unui into the bowl and knead until you have smooth and
aluat neted, omogen și elastic. Aluatul se împarte elastic dough. The dough is divided into several equal
în mai multe părți egale și se întinde (cu un sucitor parts and stretches (with a rolling pin or a noodle
sau o mașină pentru tăiței) până se obține un strat machine) to obtain a thin, almost transparent strip.
subțire, aproape transparent. Fâșiile obținute se lasă The obtained strips are left to dry on a tablecloth,
la uscat pe o față de masă aproximativ 10-15 minute. for about 10-15 minutes. With a cutting machine, cut
Cu ajutorul mașinii de tăiat tăiței se taie fâșiile de the strips into noodles. After, leave the noodles to dry.
aluat. Tăițeii se lasă la uscat.
Goose soup
Supa de gâscă Ingredients:
Ingrediente: ● 1 goose
● 1 gâscă, ● 2 carrots
● 2 morcovi, ● 2 hands of parsley leaves
● 2 legături de pătrunjel, ● 1 turnip
● 1 gulie, ● 1 celery
● 1 țelină, ● 1 onion
● 1 ceapă, ● 1 green pepper
● 1 ardei, ● 5-6 pepper berries
● 5-6 boabe de piper, ● salt
● sare Preparation:
Mod de preparare: Clean and cut the goose. Wash the vegetables. Put
Se curăță carnea de gâscă și se tranșează. Se curăță the water to boil and when boiling, add the meat,
legumele. Se pune apa la fiert și când clocotește se vegetables and spices and leave to boil for about 2
adaugă carnea, legumele și condimentele și se fierb hours at low heat. Remove the foam when formed.
aproximativ 2 ore la foc mic. Se strecoară supa. O After, you have to strain the soup. Put a part of
parte din supa gata preparată se toarnă într-o oală the soup in a smaller pot and put it back on fire.
mai mică și se pune din nou pe foc. Când clocotește When the soup is boiling, add the homema-
se adaugă tăițeii de casă și se lasă să fiarbă în jur de noodles and boil for about ten minutes.
de zece minute. În momentul servirii, tăițeii fierți Before serving, add cooked noodles into the
se adaugă la supa rămasă, curată. Legumele fierte clean soup. The boiled vegetables are served
se servesc separat. Carnea fiartă se pune într-un separately. The cooked meat is placed in a
castron rezistent la foc și se pune la cuptor pentru fire-resistant bowl and baked in the oven for 9
aproximativ 30 de minute. Se servește cu varză roșie about 30 minutes. You can serve it with coo-
călită. ked red cabbage.
Rețetă de dulciuri pentru o Sweet recipe to last for
săptămână a week
PLĂCINTE PE LESPEDE TRADITIONAL ROMANIAN PIE
Ingrediente Dough ingredients:
● 1 kg făină ● 1 kg flour
● 30 gr sare ● 30 gr salt
● 100 ml lapte ● 100 ml milk
● 2 ouă ● 2 eggs
● o jumătate cub de drojdie ● half a cube of yeast
● aroma (lămâie sau vanilie) ● essence (lemon or vanilla)

Ingrediente pentru umplutura Ingredients for the filling:


● brânză cu mărar ● ricotta with dill
● cartofi ● potatoes
● varză ● cabbage
● ceapă ● onions

Mod de preparare: Preparation:


Aluatul se frământă bine, să poată fi întins ușor și The dough ingredients are mixed together in a bowl.
subțire. Apoi se lasă la crescut într-un loc cald. Se The dough is kneaded well, so it can be easily stret-
întinde o foaie rotundă de aluat și se așează în mijloc ched and thin. Then let it rise in a warm place.
un tip de umplutură. Se aduce cu degetele aluatul Spread a sheet of dough round and place one type
înspre mijloc, astfel încât să fie acoperită umplutura. of filling in the middle. Bring the dough towards the
Se aplatizează și se coace pe plită pe ambele părți, center to cover the filling. Flatten and bake on both
într-o tigaie/lespede unsă cu ulei. sides in a pan stove greased with oil.

Tradiții românești practicate și azi: Postul Paștelui, cele 40


de zile înainte de Paște, în care nu se consumă carne, lactate,
nu se fac nunți; o perioadă de curățenie sufletească și fizică.

Romanian traditions still practiced: Easter Lent/Fast for 40


10 days before Easter, while you do not eat meat, dairy products,
nor do weddings on this period, a period of spiritual and phy-
sical cleanliness.
Rețetă de dulciuri pentru o Sweet recipe to last for a
săptămână week
MINCIUNELE – IZMENE ÎNTOARSE LITTLE LIES - TURNED TIGHTS
Ingrediente: Ingredients:
● 2 ouă ● 2 eggs
● 100 ml smântână ● 100 ml sour cream
● 30 g de unt ● 30 gr of butter
● 2 fiole esență rom ● 2 vials rum extract
● 2 pliculețe zahăr vanilat ● 2 sachets vanilla sugar
● un vârf cuțit de sare ● pinch of salt
● făină cât cuprinde ● flour as much as needed
● zahăr pudră pentru presărat peste ele când ● powdered sugar sprinkled over them when are hot
sunt fierbinți
Preparation:
Mod de preparare: Mix all ingredients with a mixer and let the dough to
Amestecăm cu mixerul toate ingredientele și lă- rise for 20 minutes. Then lay a sheet of 5-8 mm thick
săm aluatul pentru dospit 20 de minute. Apoi întin- and start fabricate the ribbons. Cut with a knife the
dem o foaie, cam de 5-8 mm grosime, după care dough in strips of 3 cm wide and 10 cm long. In the
confecționăm fundițele. Se taie cu cuțitul fâșii de 3 middle of the strip make a cut of 2 cm length. Bring
cm lățime și 10 cm lungime, fiecărei fâșii i se face câte one end of the strip through the hole, giving the im-
o tăietură în mijloc, cu lungimea de 2 cm pe unde se pression of a node. Fry them in hot oil, and then,
scoate un capăt, dând impresia unui nod. Se prăjesc dust them with sugar while are hot.
în ulei încins și se pudrează cu zahăr cât sunt fierbinți.

Tradiții românești practicate și azi: Sărbătorile pascale încep


în fiecare an, după post, cu mâncatul Paștelor, adică pâine cu
vin sfințite de biserică ce simbolizează jertfa trupului lui Hristos.

Romanian traditions still practiced: Easter Holidays begins 11


each year after the Lent, with eating EASTER -holy bread and
wine, prepared by church that symbolizes the sacrifice of Christ.
Rețetă pentru masa de duminică Sunday lunch Recipe
SUPĂ DE PUI CU USTUROI CHICKEN SOUP WITH GARLIC
Ingrediente: Ingredients:
● un pui de casă ● one domestic chicken
● 1 ceapă tocată mărunt ● 1 onion finely chopped
● 2 linguri zarzavat de ciorbă (morcov, țelină, ● 2 tablespoons vegetable soup (carrot, celery,
gogoșari roșii dați pe răzătoare și frecați cu un pic red peppers grated and rub with a little salt)
de sare) ● 2 tablespoons of oil
● 2 linguri de ulei ● 2 eggs
● 2 ouă ● 200 gr white cream
● 200 gr de smântână ● 4-5 garlic cloves
● 4-5 căței de usturoi ● rice
● orez ● parsley
● pătrunjel verde ● 1 teaspoon sugar
● 1 linguriță de zahăr ● vinegar
● oțet
Preparation:
Mod de preparare: Cut the chicken into tiny pieces, wash it in cold wa-
Se taie puiul în bucăți cât mai micuțe, se clătește ter and squeeze. Cook the chopped onion and vege-
bine cu apă rece și se stoarce. Ceapa tocată fin și tables for soup in oil for a few minutes.
zarzavatul de ciorbă se călesc câteva minute în ulei. Add 3 liters of cold water and then add the chicken.
Se adaugă 3 litri de apă rece și carnea de pui. Se Boil the soup until the chicken is well done and al-
lasă totul să fiarbă la foc domol, până carnea de pui most falls off the bone. Add the crushed garlic and
este bine pătrunsă, aproape că se desprinde de pe let it boil for a minute. Add a few tablespoons of
os. În acest moment, cățeii de usturoi se zdrobesc rice, cooked separately. Finally add a teaspoon of
în zeamă și se mai lasă să dea câteva clocote. Se sugar.
adaugă câteva linguri de orez fiert separat. La final Take the pot off the fire and tinker with scram-
se adaugă o linguriță de zahăr. Se ia oala de pe foc și bled eggs and cream. Add vinegar to your taste and
se drege zeama cu ouăle bătute bine cu smântâna. sprinkle some finely chopped parsley.
Se adăugă după gust oțetul și la final se presară pă-
trunjelul tocat fin.

Tradiții românești practicate și azi: Udătorii, a doua zi de Paște tinerii merg


acasă la fetele care le plac, să le stropească cu parfum, iar ele trebuie să le
dăruiască ouă înroșite și dulciuri gătite. Acest moment este o manifestare a
grijii față de natură și semeni.

12 Romanian traditions still practiced: Udătorii, Second day of Easter, young


people go visit girls at their home and they sprinkle them with perfume. As
thanks for the appreciation, the girls await them with cakes and Easter eggs.
This moment represents the care for nature (sprinkle) and for the others.
Rețetă de Paște Eastern recipe
DROB DE MIEL LAMB TRIPE
Ingrediente: Ingredients:
● 2 kg organe de miel ● 2 kg of lamb organs
● 10 ouă ● 10 eggs
● ceapă verde din belșug (cu cât e mai multă cu ● plenty of green onion (the more it is, more
atât va ieși mai delicios drobul) delicious will be the tripe)
● usturoi verde (de la vreo 4 legături de usturoi) ● green garlic leaves (from about 4 knots garlic)
- opțional - optional
● pătrunjel proaspăt din belșug ● plenty of fresh parsley
● mărar proaspăt din belșug ● plenty of fresh dill
● 3 felii de pâine ● 3 slice of bread
● sare ● salt
● piper ● pepper
● ulei ● oil

Mod de preparare: Preparation:


Pentru început puneți măruntaiele la fiert cca. o oră Boil the organs for about 1 or 2 hours in water wi-
și jumătate, sau două ore, în apa clocotită fără sare. thout salt. Take the foam whenever is formed. Chop
Luați spuma ori de câte ori se formează. Verdețurile the herbs finely and soak the bread in milk. After
se toacă mărunt, iar pâinea se înmoaie în puțin lap- boiling the organs, let them cool. Store about 150 ml
te. După ce au fiert măruntaiele, se lasă la răcit și se of water/soup in which they have boiled. Grind the
păstrează cca. 150 ml din apa în care au fiert, pe urmă organs with the help of the meat grinder. Place them
se dau prin mașina de tocat carne. Se pun măruntaiele in a bowl and add the soaked and squeezed bread,
tocate într-un castron, apoi adăugăm franzela înmuia- the chopped herbs and spices, to your taste. Then
tă și stoarsă, verdețurile tocate și condimentăm după add the 6 beaten eggs, mix all the ingredients, add
gust. Adăugăm 6 ouă bătute și amestecăm toate ingre- the remaining soup and mix.
dientele. Se toarnă și supa în care au fiert măruntaiele Grease the tray with oil and coat with bre-
și se amestecă. Se unge tava cu ulei și se tapetează adcrumbs, pour half of the composition,
cu pesmet, apoi se toarnă jumătate din cantitatea de and then place 4 boiled eggs in line, in the
compoziție, pe urmă se așează 4 ouă fierte pe mijloc, middle of the composition. Place the rest of
în linie. Așezăm restul de compoziție, apăsăm puțin the composition and press a little for leve-
și nivelăm. Introducem tava în cuptorul preîncălzit ling. Put the tray in preheated oven at 180 13
la 180 grade C, pentru 30-40 minute. Se servește ca degrees C for 30-40 minutes. Serve as an ap-
aperitiv fie cald, fie și rece. petizer, both hot or cold.
Conserve de iarnă Canned for winter
Rețetă pentru vegetarieni și Recipe for vegetarian
cei ce țin post and lent
ZACUSCĂ VEGETABLE STEW FOR WINTER
Ingrediente: Ingredients:
● 10 kg vinete ● 10 kg eggplant
● 5 kg ardei capia și gogoșari (în ce cantitate ● 5 kg red peppers (mix two types - Kapia and
dorești) fat pepper)
● 2 kg ceapă ● 2 kg onions
● 3 kg roșii ● 3 kg tomatoes
● 1 l ulei ● 1 l oil
● 2-3 căței de usturoi ● 2-3 pieces of garlic
● 3 linguri zahăr ● 3 tablespoons sugar
● sare și piper după gust ● salt and pepper for your taste
Mod de preparare: Preparation:
Coci vinetele, ardeii și gogoșarii, le cureți pe toate Bake the eggplants and the red peppers, peel them
și le lași la scurs. Toci mărunt ceapa și o călești în and leave them to drain. Cook the chopped onion in
0,5 l ulei, adăugând 3-5 linguri de apă și puțină sare. 0.5 l of oil, adding 3-5 tablespoons of water and a
Toci ardeii, gogoșarii și vinetele, mărunt sau le dai little bit of salt. Chop the red peppers and eggplants,
prin mașina de tocat, apoi le pui în cratiță cu ceapă and put them in a pan with the onions and garlic. Put
și usturoi. Dai roșiile prin storcător și adaugi sucul în the tomatoes through the separator and add the jui-
cratița cu legume. Potrivești de sare și de piper și lași ce to the vegetables. Add pepper and salt (for your
zacusca să fiarbă până se ridică uleiul le suprafață. taste) and leave the vegetable stew to boil till the
Pui zacusca fierbinte în borcane curate și sterilizate, oil comes up. After, put the hot vegetable stew into
le închizi și le sterilizezi la cuptor 30-35 min. Lași să clean and sterilized jars, close them and sterilize in
se răcească în cuptor și le depozitezi. the oven for 30 to 35 minutes. Let them cool down in
the oven and store them in the store room.

Tradiții românești practicate și azi: Oul de paște e oul fiert și colo-


rat, de obicei în roșu, simbol al Patimii Mântuitorului. De Paște, ouăle
vopsite se ciocnesc, pentru a încheia perioada patimilor, spunând de
către cei doi: ”Hristos a înviat!”, răspunsul fiind ”Adevărat c-a înviat!”

Romanian traditions still practiced: THE EASTER EGG represents


14
the boiled egg, usually colored in red, the symbol of Christ sacrifice.
Easter eggs painted are bumped, and the persons say to each other,
“Christ has risen!” And the other responds: “True that he has raised!”
Rețetă de dulciuri țărănească Sweet peasant recipe
PRĂJITURĂ MĂLAI HOMINY CAKE
Ingrediente: Ingredients:
● 3 ouă ● 3 eggs
● 200 g zahăr ● 200 g sugar
● 400 g iaurt ● 400 g yoghurt
● 100 g smântână ● 100 g cream
● 100 g ulei ● 100 g of the oil
● puțină sare ● a pinch of salt
● o linguriță bicarbonat ● teaspoon baking soda
● un praf de vanilie ● vanilla powder
● 400 g făină de mălai ● 400 g corn flour

Mod de preparare: Preparation:


Se amestecă toate ingredientele și se pune ameste- Mix all ingredients and put the mixture in a baking
cul într-o tavă la copt. Coaceți până se rumenește. tray. Bake until is nice and brown. This peasant
Această rețetă țărănească este veche, fiind gătită recipe is very old, being prepared for more than
de peste 100 de ani. Această prăjitură este cunos- 100 years. This cake is known both in Alba County
cută atât în județul Alba (comuna Stremț), cât și în (Stremț) and in Cluj (Jucu).
județul Cluj (comuna Jucu).

Tradiții românești practicate și azi: Prinsul oilor - 1


mai - e ziua în care oile de la casele sătenilor se trimit
în turmă cu cioban și se mulg pentru prima dată în an.
Prilej de sărbătoare pentru trecerea iernii.

Romanian traditions still practiced: Sheep caught –


on first of May - represents the day when the sheep,
from villagers’ homes, are sent to flock with the 15
shepherd and they are milked for the first time in the
year. A reason to celebrate that winter is over.
Rețetă de suc concentrat Natural concentrated juice
natural recipe
SIROP DE ZMEURĂ RASPBERRY SYRUP
Ingrediente: Ingredients:
● 4 kg zmeură ● 4 kg raspberries
● 2 kg zahăr ● 2 kg sugar
● 2 l apă ● 2 litters water
● 1 plic zahăr vanilat ● 1 sachet vanilla sugar

Mod de preparare: Preparation:


Speli zmeura, o pui într-un vas emailat și o zdrobești Wash the raspberries, put them in an enamelled bowl
cu o lingură de lemn. Lași vasul la rece 10 ore, după and crush with a wooden spoon. Leave the bowl in a
care strecori zeama de fructe printr-un tifon și o lași cold place for 10 hours, then squeeze the fruit juice
să se limpezească. Separat, pui pe foc zahărul cu through cheesecloth and let it to clear. Separately,
apa rece și le fierbi până obți un sirop legat. Atunci boil the sugar in the water until you get linked syrup.
adaugi siropul de fructe și zahărul vanilat și se mai Then add the fruits and the sachet of vanilla sugar
fierbe pentru 15 min. Torni siropul cald în sticle cu- and boil for another 15 minutes. Pour the hot syrup
rate și bine uscate, pe care le acoperi cu un celofan into clean and well dried bottles, tied them with a
pus în două, umezit cu apă rece și bine întins. Le cellophane laws put in two, softened in cold water.
acoperi cu pături până se răcesc sau le fierbi a doua Cover them with blankets until they cool down or boil
zi în bain-marie. Păstrezi sticlele în cămară, la loc them the next day, in a water bath. Keep bottles in a
uscat și bine aerisit. pantry, in a dry and well ventilated place.
Se consumă punând 50 ml în pahar și completând cu Put 50 ml of this concentrated juice in a glass and add
apă sau sifon. plain or sparkle water and you will have a fresh juice.

Tradiții românești practicate și azi: Sânzâiene - în 24 iu-


nie, se împletește o cunună din flori și spice care se agață
la ușă și apără oamenii și animalele de vremuri rele.

Romanian traditions still practiced: Sânzâiene, June 24,


16 represent the wreath of flowers and ears of wheat, hanged
up on a door. They say it protects humans and animals from
hard times.
Conserve de iarnă Canned for winter
COMPOT DE CAISE APRICOT COMPOTE
Ingrediente: Ingredients:
● 1,250 kg de caise ● 1.250 kg of apricots
● 400 g zahăr ● 400 g sugar
● 1 și ¼ l apă ● 1 and ¼ l water
● zeamă de lămâie după gust ● lemon juice to taste

Mod de preparare: Preparation:


Pune apa și zahărul într-un vas la încălzit, ca siropul Add sugar in a pot filled with water and let it boil
să se lege puțin, apoi tragi vasul pe colțul aragazului. for a while. Take it away from the fire. Add the apri-
Adaugi fructele întregi sau tăiate în jumătăți și le lași cots, whole or cut into halves, and let them sit in
să stea în sirop 10 min. Așezi din nou vasul la fiert la the syrup for 10 minutes. Put the pot again to boil
foc mic. Când caisele s-au înmuiat, pui zeama de lă- on low heat. When apricots have softened, add the
mâie după gust, iar după câteva clocote iei vasul de lemon juice, boil the mix for a couple of minutes
pe foc și torni compotul fierbinte în borcane. Capsezi and pour the hot compote in jars. Caps the jars, and
borcanele, le așezi între pături să se răcească, apoi place them in blankets to cool down, and then put
le pui în cămară. them in the pantry.

Tradiții românești practicate și azi: Moș Nicolae - 6 Decem-


brie, numit după Sfântul Nicolae, vestește prima zăpadă și îi
pedepsește pe cei leneși. De Moș Nicolae copiii cuminți pri-
mesc cadouri în ghetuțele lăsate curate la ușă, sau o nuia
pentru cei răi.

Romanian traditions still practiced: St. Nicholas - December


6, named after St. Nicholas, announces the first snow and 17
punishes the lazy kids. On Santa Nicolas day, good children
receive gifts left into their cleaned boots, and the lazy and
spoiled one`s receive a stick.
Rețetă de murături Pickles recipe
ARDEI ASORTAȚI, UMPLUȚI CU VARZĂ SWEET ASSORTED STUFFED WITH
Ingrediente: CABBAGE
● 2 kg ardei grași Ingredients:
● 2 kg gogoșari ● 2 kg green peppers
● 2 kg ardei capia roșu ● 2 kg fat peppers
● 2-3 verze ● 2 kg red capia peppers
● 1 kg morcovi ● 2-3 cabbages
● 1 țelină ● 1 kg carrots
● 300 ml ulei ● 1 celery
● 1 l oțet ● 300 ml of oil
● 1 cană sare ● 1 l vinegar
● ½ cană zahăr ● 1 cup salt
● 2 plicuri conservant ● ½ cup sugar
● 1 plic mic piper boabe ● 2 envelopes of curing agent
● foi dafin ● 1 small envelope peppercorns
Mod de preparare: ● bay leaves
Speli și cureți de cotoare și de semințe ardeii grași, Preparation:
ardeii capia și gogoșarii. Toci varza, iar morcovul Wash and clean the tabs and seeds of the peppers and
și țelina le dai pe răzătoare. Amesteci legumele, bell peppers. Chop the cabbage and grate the carrots
le freci cu sare și adaugi puțin zahăr și ulei. Umpli and the celery. Mix the vegetables, add salt, sugar and
ardeii și gogoșarii cu această compoziție. Pregătești oil. Fill the bell peppers and peppers with this cabba-
o soluție din 6 l apă, oțet, conservant, sare și za- ge composition. Prepare a solution of 6 litter’s water,
hăr. Așezi ardeii într-un borcan de 5 l (alternativ vinegar, curing agent, salt and sugar. Place the filled
gogoșarii, ardei grași, ardei capia). Printre ardei pui peppers in a 5 l jar (alternatively green peppers, fat
foi de dafin și piper boabe. Torni peste ei soluția de pepper, capia pepper). Between them add some bay
oțet, până se acoperă și legi bine borcanul cu celofan leaves. Pour over them the vinegar solution, until they
și îl păstrezi la răcoare. are covered and tie well the jar with cellophane or a lid
and keep it in a cold place.

Tradiții românești practicate și azi: Ignat sau tradiția de sacrifi-


care a porcului de casă, ce are loc la început de iarnă, pentru pre-
venirea violențelor și asigurarea hranei pe timpul anului care vine.

18 Romanian traditions still practiced: Ignat or tradition of slaugh-


tering the domestic pork, it is hold at the beginning of winter, to
prevent violence and provide food during the coming year.
Rețetă de Crăciun și Paște Eastern and Christmas recipe
SARMALE CU PĂSAT MEAT ROLLS WITH CABBAGE AND
Ingrediente: CORNMEAL
● foi de varză murată ● pickled cabbage leaves
● 1kg carne tocată de porc ● 1 kg minced pork meat
● 800 gr costiță afumată ● 800 gr of smoked bacon
● ½ kg de păsat ● ½ kg corn meal
● 8 cepe mari ● 8 large onions
● 5 morcovi ● 5 carrots
● slănină afumată ● romanian smoked bacon
● ulei ● oil
● boia și bulion după gust ● paprika and tomato sauce
● sare, piper și cimbru ● salt, pepper and thyme
Mod de preparare: Preparation:
Se prăjește slănina în ulei și se adaugă ceapa tocată, Fry the bacon in oil, add chopped onions, the grated
morcovii dați pe răzătore cu boia și bulionul. Se lasă carrots, paprika and tomato sauce. Boil on medium
la foc potrivit să fiarbă cam 10 minute, după care heat for 10 minutes, and then put the chopped smo-
se pune costița afumată tăiată cubulețe și păsatul ked bacon and corn meal. Season with salt, pepper and
spălat în multe ape. Se pune sare, piper, cimbru și thyme and add a cup of water and boil up till the water
o cană de apă și se lasă să fiarbă până scade apa. În decreases. In this hodgepodge add the minced meat
acest amestec se încorporează carnea tocată, apoi and mix. Then start to do the ”sarmale” veiling. Place
se începe ”învăluirea” sarmalelor. La urmă se toarnă a spoon of this composition in the middle of a medium
peste sarmale o cană de ulei și apă, după care se pun size cabbage leave, and roll to cover the meat closing
la cuptor cam 2 ore. on the edge the rolls. In the end pour over them a cup
of oil and water, then add to oven for about 2 hours.

Tradiții românești practicate și azi: Moș Ajun e fratele


mai mic al lui Moș Crăciun, sărbătorit in 24 decembrie și e
ziua când se dau cadourile de Crăciun în România.

Romanian traditions still practiced: Christmas Eve is


Santa`s little brother, celebrated on December 24, the 19
day when you give Christmas gifts in Romania.
Rețetă tăiatul porcului IGNAT - Pig Slaughter Recipe
POMANA PORCULUI CU MĂMĂLIGĂ PIG STEW WITH POLENTA
Ingrediente tocană: Ingredients stew:
● 2 kg carne de porc ● 2 kg pork meat
● 100 g unsoare ● 100 g grease
● 100 g ardei alb ● 100 g white pepper
● 100 g ardei roșu ● 100 g red pepper
● 100 g ardei capia ● 100 g spice pepper
● 100 g morcovi ● 100 g carrots
● 100 g țelină ● 100 g celery
● 500 g roșii ● 500 g tomatoes
● sare ● salt
● piper ● piper
Mod de preparare:
Legumele se curăță, se taie mărunt și se pun la prăjit Preparation:
în unsoarea încinsă. Carnea se taie bucăți si se pune Clean the vegetables, cut them into small pieces and
peste legume, apoi se adaugă apă, sare și piper, după cook them in hot grease. Cut the meat into pieces
gust. Se lasă la foc mic până se formează un sos gros and put it over the vegetables, then add water, salt
și carnea este fiartă. and pepper to taste. Allow to simmer until it forms a
Mămăliga thick sauce and the meat is cooked.
Ingrediente:
● 1 cană de mălai grișat Polenta
● 3 căni de apă (măsurată cu aceeași cană) Ingredients:
● 3 linguri de ulei ● 1 cup cornmeal
● 1 linguriță de sare ● 3 cups of water (measured with the same cup)
Preparare: ● 3 tablespoons oil
Puneți la fiert apa împreună cu sarea și uleiul. Ți- ● 1 teaspoon salt
neți la îndemână o cană cu apă caldă, dacă Preparation:
doriți să diluați mămăliga. Când apa începe Boil the water with salt and oil. Keep at hand a cup
să fiarbă, reduceți temperatura focului și, of hot water if you want to dilute the polenta. When
amestecând constant cu telul, turnați și în- the water starts boiling, reduce the temperature of
corporați mălaiul. Reduceți focul la minim și the fire and, while stirring constantly with a whisk,
20 amestecați timp de aproximativ 5 minute, cu pour the cornmeal. Reduce heat to low and mix for
grijă să nu vă ardeți. Opriți focul și lăsați mă- about 5 minutes, carefully to avoid burns. Turn off
măliga să respire puțin sau turnați-o în forme the heat and let it cool down and then pour it into
dacă doriți. the shapes you desire.
Rețetă de post Lent Recipe
TOCANĂ DE CARTOFI POTATO STEW
Ingrediente: Ingredients:
● 1 kg cartofi ● 1 kg potato
● 1 pahar bulion (opțional) ● 1 cup tomato sauce (optional)
● 1 pahar ulei ● 1 cup oil
● 2 ardei ● 2 peppers
● 2-3 cepe medii ● 2-3 medium onions
● pătrunjel ● parsley
● dafin ● bay
● sare ● salt
● piper ● piper
● boia de ardei ● paprika
Mod de preparare: Preparation:
Se curăță ceapa, ardeii și cartofii. Ceapa se taie mă- Peel the onion, clean the peppers and the potatoes.
runt și se pune la călit cu boia într-o cratiță cu ulei, Chop finely the onion, add the paprika and put it to
la foc mic. Se adaugă ardeii tăiați cubulețe și cartofii cook in a pan with oil on low heat. Add the peppers
tăiați în sferturi. Se adaugă apă să se acopere cartofii chopped in small cubes and the potatoes cut in quar-
și o foaie de dafin și se fierbe totul acoperit, la foc ters. Add water to cover the potatoes and a bay leaf
mic până când sunt fierți cartofii. Dacă doriți, puteti and cook them covered, over low heat until the po-
să adăugați bulion. Când sunt aproape fierți cartofii, tatoes are boiled. If you choose to add tomato sauce,
se adaugă bulionul și se lasă să mai fiarbă 10 minute. when almost cooked, add the tomato sauce and boil
La sfârșit se adaugă pătrunjelul tăiat mărunt. for 10 more minutes. In the end add chopped parsley.

Tradiții românești practicate și azi: Colindat - obicei din Aju-


nul Crăciunului. Cei mici pornesc dis-de-dimineață la colindat și
primesc bani sau dulciuri, iar seara adulții se colindă reciproc și
sunt ”omeniți” cu vin și prăjituri, sarmale și preparate de porc.

Romanian traditions still practiced: Christmas Carols - Christ-


mas Eve tradition. The children start early in the morning to go
caroling and receiving money or sweets, and in the evening group 21
of adults go caroling each other’s and they are welcome with
wine, cakes, traditional food cabbage rolls.
Rețete pentru zile geroase Cold winter day’s recipe
PLĂCINTĂ ”POALE ÎN BRÂU” ”POALE ÎN BRÂU” PIE
Ingrediente: Ingredients:
● 1 cană de lapte (250 ml) ● 1 cup of milk (250 ml)
● 3 căni făină ● 3 cups flour
● 1/2 linguriță sare ● 1/2 teaspoon salt
● 1 lingură drojdie uscată sau un cub de drojdie ● 1 tablespoon dry yeast or a cube of fresh yeast
proaspătă ● 2 tablespoons sugar
● 2 linguri zahăr ● 50 g butter
● 50 gr unt ● 2 sachets vanilla sugar
● 2 pliculețe zahăr vanilat ● lemon zest
● coajă de lămâie ● a bit of rum extract
● puțină esență de rom ● 1 egg
● 1 ou ● 3-4 tablespoons oil (for kneading the end)
● 3-4 linguri ulei (pentru frământat la sfârșit) Filling:
Umplutura: ● 400 gr of sweet cheese or ricotta with sugar
● 400 gr brânză dulce ● 3 eggs
● 3 ouă ● 6 tablespoons sugar
● 6 linguri zahăr ● 1 vanilla sugar
● 1 zahăr vanilat ● lemon zest
● coajă de lămâie ● rum extract
● esență rom ● vanilla extract
● esență vanilie ● a hand of raisins
● o mână de stafide
Preparation:
Mod de preparare: Put the milk on heat to get warm. Add some salt,
Punem laptele la încălzit. Adăugăm sarea, zahărul vanilla and sugar. Mix them continuously until all is
vanilat și zahărul. Amestecăm continuu până dissolved. Put away from the fire, add the butter and
este totul dizolvat. Dăm deoparte și adă- let it melt in the milk.
ugăm untul pe care-l lăsăm să se topească In a bowl, put the flour and dry yeast (if you use fresh
în lapte. Într-un castron mare punem făina yeast, liquefy it with a teaspoon of sugar and a little
și drojdia uscată (în caz că folosiți drojdie warm milk and mix). Make a hole in the middle of the
22 proaspătă, lichefiați drojdia cu o linguriță de flour; add a scrambled egg, the milk composition,
zahăr peste care adăugați puțin lapte cald) și the zest of the lemon and the extract. Knead until all
amestecăm. Facem o gaură în mijlocul făinii, the flour is incorporated. Finally, add 3-4 tablespoons
adăugăm un ou bătut, compoziția cu lapte, of warm oil. We leave it to rise for about an hour.
coaja de lămâie, esența și frământăm până ce toată Then, divide the composition into 15 equal parts and
făina este încorporată. La final frământăm și cu cele shape them as balls.
3-4 linguri de ulei cald. Lăsăm să crească aproximativ Extend each ball with a rolling pin, in a circle of 13-
o oră. După ce a crescut, împărțim compoziția în 15 14 cm diameter. In the middle put two teaspoons of
părți egale, pe care le modelăm în formă de bilă. cheese composition (all the filling ingredients mixed
Le întindem apoi cu un sucitor, cam de dimensiunea together) then gather up all the edges in a „poke”/
unui cerc cu diametrul de 13-14 cm. În mijloc pu- purse shape. Place it in the tray and flatten slightly
nem două lingurițe de umplutură (care se face din with the palm. (Boil the raisins and let them dry be-
ingredientele sus menționate, amestecate la un loc) fore mixing them with the sweetcheese) Brush the
adunăm apoi în sus marginile, până formăm o plă- „pockets” with an egg yolk; bake it in the preheated
cintă gen ”trăistuță”. Așezăm în tavă și o aplatizăm oven, at 180 Celsius degrees for approx. 30 minutes.
puțin cu palma, răsucind puțin aluatul de deasupra. After it cools down, dust it with powdered sugar and
(Stafidele, înainte de a le pune în brânză, se opăresc serve.
cu puțină apă, după care se scurg). Se unge fiecare
formă cu gălbenuș de ou, după care se dau la copt în
cuptorul încălzit la 180 grade C, pentru aproximativ
30 minute. După ce s-au răcit puțin, pudrăm cu zahăr
pudră și servim.

Tradiții românești practicate și azi: Icoana - simbol religios foarte


important, pictură pe sticlă sau lemn a unui sfânt, la care se în-
chină ortodocșii și se roagă pentru a-i feri de rele și a fi sănătoși.

Romanian traditions still practiced: Icon, important religious


symbol. Painting of a saint on glass or wood worshiped by orthodo-
xy and prays, to protect them from evil and to be healthy.

Tradiții românești practicate și azi: Fie că îl făceau atunci când


se puneau la masă, fie deasupra alimentelor, dar mai ales deasu-
pra pâinii, înainte să o taie, Semnul Crucii este un obicei care se
respectă și azi în România, pentru a alunga răul.

Romanian traditions still practiced: May it have been done when 23


sitting at a dinner table, or above foods, but especially over the
bread before cut, Sign of the Cross is a habit that is respected
today in Romania, to ward off evil.
24