Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”,Iași,Extensiunea Bălți Facultatea de

Economie și Administrarea Afacerilor

Proiect
La disciplina - Monedă și credit
Activitatea bancară pe plan international

Elaborat de studenții grupei 1. Anul 2


Ignat Mariana
Bognaci Ana-Maria

Bălți 2020
1
Cuprins

Introducere ......................................................................................................3

Capitolul 1 Sistemul bancar international.........................................................4


1.1 Structura sistemelor bancare..............................................................5
1.2 Particularităţile sistemului bancar internaţional................................6

Capitolul 2 Activitatea bancară........................................................................8


2.1 Practici în sistemul bancar international..........................................10
2.2 Practice bancare de succes pe plan international.............................12

Concluzii ........................................................................................................14

Bibliografie ....................................................................................................15

2
Introducere

Încercările de creare a unui sistem monetar internațional, precum și înființarea acestuia sunt
strâns legate de evoluția relațiilor dintre țările lumii, a comerțului internațional, mișcărilor de
capital, investițiilor, procesului de dezvoltare economică, fiind determinate de nevoia, pe plan
internațional, unor reglementări în măsură să dirijeze tranzacțiile dintre state și să impună o
ordine, care să fie respectată de tpți participanții, în vederea evitării dezechilibrelor și crizelor
financiare, În decursul timpului, sistemul monetar internațional a cunoscut transformări
semnificative, realizate cu scopul de a oferi un cadru favorabil pentru realizarea schimburilor de
bunuri și servicii, mișcărilor de capitaluri între state și de a asigura o creștere economică
sănătoasă.

În ultimele decenii, o semnificaţie deosebită, în gestionarea băncilor comerciale, o au procesele


ce vizează integrarea procedurilor și riscurilor în bancă bazate pe analiza diferitelor instrumente
de gestiune şi luare a deciziilor ţinând cont de relaţia risc/profit al băncii.

Pentru ca o bancă să poată practica activitatea bancară într-un mod dinamic trebuie îndeplinite
în același timp mai multe condiţii ce ţin de mediul economic, cât şi de propria situaţie.

Aceste condiţii presupun: o piaţă financiară dezvoltată şi un sistem de reglementări bancare


adaptat la condiţiile pieţei.

3
Capitolul 1

Sistemul bancar international

Sistemul bancar international este compus din mai multe tipuri de bănci. Dintre acestea, doar
câteva sute au o participare internaţională semnificativă, remarcându-se, în primul rând, printr-o
activitate susţinută în cadrul sistemelor financiare naţionale.

În ultimii ani, activitatea bancară internaţională, a cunoscut un amplu proces de


globalizare. Unele bănci, în loc să colecteze depozite dintr-o ţară pentru a acorda
împrumuturi în altă ţară, au adoptat o strategie de colectare de fonduri şi acordare de
credite în interiorul diverselor pieţe naţionale graţie implantării locale.
Altele şi-au axat dezvoltarea pe pieţe financiare, încercând, de asemenea, să finanţeze
local portofoliile de titluri naţionale.
Unele au optat pentru un model mondial de bancă de retail sau activităţi corporative,
instituţiile de credit făcând eforturi tot mai susţinute pentru a răspunde nevolilor clientelei
prin intermediul prezenţei şi finanţării locale. Scopul prezentei cercetări constă în
identificarea şi analiza practicilor şi tendinţelor managementului bancar atât la nivel
international. Prin urmare, primul obiectiv al acestui studiu a fost acela de a evidenția
cele mai importante caracteristici şi tendinţe ale managementului bancar internaţional.

4
1.1 Structura sistemelor bancare

Sistemul bancar internaţional este compus din mai multe tipuri de bănci.

Aceste bănci pot fi clasificate în câteva familii mari, în funcţie de competenţele deţinute în ţările
de origine:

→ băncile de depozit, acest tip de bănci este foarte raspândit în ţări, precum SUA, Japonia,
Marea Britanie, Franţa;

→ băncile comerciale; băncile regionale îşi fac apariţia in marile centre financiare americane:
New York, Chicago sau marile oraşe din California; cele 12 City Banks japoneze s-au lansat pe
arena internaţională ceva mai târziu; băncile de clearing şi fostele bănci coloniale britanice;

→ băncile universale, spre deosebire de băncile de depozit, băncile universale îşi au originea în
Germania, Elveţia şi Austria;

→ casele de economii şi instituţiile specializate centrale regionale ale caselor de economii


germane (Landesbank - Girozentrale), casele de economii belgiene şi italiene sunt cele mai
reprezentative, casele de credit agricol (în Franţa sau Rabobank în Olanda) şi băncile populare,
angajamentul lor internaţional fiind destul de întârziat şi limitat.

5
1.2 Particularităţile sistemului bancar internaţional

Sectoarele bancare din ţările Europei Centrale şi de Est sunt caracterizate printr-o prezenţă
importantă a investitorilor străini.
În Ungaria, România şi Cehia, băncile străine controlează mai mult de 80% din totalul
capitalului bancar. Cele mai importante cinci bănci străine sunt KBC Bank, Erste Bank, Sociétè
Générale şi Unicredit.
Grupul SANPAOLO IMI este una dintre principalele entităţi financiar-bancare italiene, având o
acoperire teritorială şi o capacitate distributivă semnificativă, care îi permite să deservească atât
piata retail, cât şi piaţa companiilor.
Specializarea Grupului în domenii, cum sunt 165 Corporate Banking, Investment Banking sau
serviciile financiare pentru clientela retail, se traduce în cote de piaţă semnificative.
Sistemele bancare asiatice au început să se afirme tot mai mult pe scena economică
mondială. Băncile asiatice au pătruns în domenii de activitate noi, cum ar fi investiţiile
bancare, creditele de consum, tranzacţiile mobiliare pe lângă alte produse şi servicii.
Băncile chineze domină topurile globale ca valoare de piaţă, iar unele instituţii au
acumulat experienţă mai mai mare pe pieţele emergente.
Pentru că este cea mai mare economie a lumii, cu un venit pe cap de locuitor de 36354
dolari (2010), SUA are cea mai mare şi lichidă piaţă a acţiunilor şi obligaţiunilor, cel mai
mare sector bancar şi cea mai mare piaţă a asigurărilor. Unele din cele mai importante
banci din America sunt Bank of America cu sediul în San Francisco, California şi
Citigroup, grupul financiar Citigroup, devenind astfel cea mai mare banca din lume, în
funcţie de valoarea de piaţă.
Bank of America este cea mai mare bancă de retail din SUA, în timp ce Citigroup obţine
peste 40% din venituri din activităţi internaţionale. Bank of America a anunţat recent
cresterea profitului cu 41%. Aceste rezultate sunt explicate de către oficialii băncii ca
urmare a majorării comisioanelor pentru cărţile de credit şi a vânzării unei unităţi
braziliene.
Astfel putem spune că băncile reprezintă principala sursă de credit pentru populaţie şi
pentru companii, în special pentru cele mici şi mijlocii.Un avantaj al sectorului bancar
american faţă de cel european ţine de trendul demografic favorabil şi aşa trăsătură ca
dualismul. Sectorul bancar din SUA este mai puţin concentrat decât în ţările din Europa
de Vest, primele 10 bănci deţinând aproximativ 53% din activele bancare.
Sistemul bancar islamic trebuie să respecte legea islamică (Shariah). Regulile şi practicile
financiare provin din Coran, Sunnah, dar şi din alte surse secundare. Una din

6
caracteristicile fundamentale ale sistemului bancar islamic este interzicerea practicii
dobânzii (Riba). De asemenea, tranzacţiile trebuie să respecte anumite principii-cheie
(Islamic Finance, 2011).

Top 10 bănci din lume:

Denumirea băncii Deține


Banca Comercială şi Industrială (active totale de 3600 miliarde $ și o capitalizare de piață
din China de 278 miliarde $),

Banca de Construcţii din China (active totale de 2900 miliarde $ și o capitalizare de piață
de 213 miliarde de $),

Banca Agricolă din China (190 miliarde $ capitalizare de piață și total active de
2800 miliarde $),

Bank of China (capitalizarea de piață de 199 milioane $, active totale de


2.6 mii de miliarde $)

JPMorgan Chase (225,5 mlrd. $ capitalizarea de piață şi active totale 2500


miliarde de $)

Wells Fargo (active totale de 1.7 mii de miliarde $)

HSBC (active totale de 2.6 mii de miliarde $ şi o capitalizare de


piață de 168 miliarde $)

Citigroup (capitalizarea de piață de 157 miliarde $ şi active totale


de 1800 miliarde $)

Bank of America (capitalizarea de piață 163 miliarde $ şi active totale de


2100 miliarde $)

Banco Santander (capitalizarea de piață de 109 miliarde $ şi active totale


de 1500 miliarde $).

7
Capitolul 2
Activitatea bancară

Activitate- Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui anumit
rezultat; folosire sistematică a forțelor proprii într-un anumit domeniu, participare activă și
conștientă la ceva; muncă, ocupație, îndeletnicire, lucru.
Bancă- persoană juridică a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri
rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu.

Activitate bancară- are rolul de a servi procesul decizional şi luarea măsurilor în legătură cu
politica monetar-financiară a statului.

În baza acestei legi băncile desfăşoară următoarele activităţi financiare:

→ acceptă depozite (la vedere sau în termen) cu sau fără dobândă;

→ acordă credite (de consum, factoring cu sau fără drept de regres), efectuează tranzacţii
comerciale etc.;

→ împrumută, cumpără ori vând pe cont propriu sau din contul client (cu excepţia subscrierii
valorilor mobiliare):

→ instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii, certificate de depozit etc);

→ futures şi opţiuni financiare privind valorile mobiliare şi ratele dobânzii;

→ instrumente privind rata de schimb şi rata dobânzii;

→ titluri de valoare;

→ acordă servicii de decontări şi încasări;

→ emit şi administrează instrumente de plată (cărţi de credit cecuri de călătorie, cambii


bancare etc);

→ cumpără şi vând bani, inclusiv valută străină (schimb valutar);

→ leasing financiar;

→ acordă servicii aferente creditului;

→ operaţiuni în valută străină (deschid conturi în valută, acordă credit valută, prestează
servicii de decontări şi încasări în valută, închee contracte futures de vânzare a valutei străine
etc);

8
→ acordă servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciiare păstrează şi
administrează valori mobiliare şi alte valori etc;

→ acordă servicii de gestionare a portofoliului de investiţii şi consi privind investiţiile;

→ subscriu şi plasează titluri de valoare, efectuează operaţiuni cu obligaţiuni;

→ orice alte activităţi financiare permise de BNM.

9
2.1. Practici în sistemul bancar international

Practici în sistemul bancar internaţional și inclusiv în sistemul bancar european şi american sunt,
în ansamblu, mai puternice datorită reformelor adoptate în ultimii ani, dar băncile trebuie să
continue să-şi cureţe bilanţurile şi să-şi rezolve problemele ce ţin de calitatea activelor.
Majoritatea băncilor raportează părţile interesate externe cu privire la problemele de mediu şi
sociale, funcționează spre o gestionare internă de mediu, adoptă și pun în aplicare politici ale
resurselor umane și practicile în conformitate cu politicile băncilor – munca și condițiile de
muncă, şi sprijină tranziția de piață şi oferă acces la capital.

B C E (Banca Centrală Europeană) estimează că 7,1% dintre creditele bancare din zona euro
erau neperformante la finele lui 2015, un raport de aproape cinci ori mai mare decât cel
înregistrat în SUA.

Italia şi Grecia se află în cea mai proastă situaţie. Cele peste 700 de instituţii care formează
sistemul bancar italian au acumulat credite neperformante în valoare de peste 360 de miliarde de
euro. Începând din ianuarie şi până în prezent, indicele care regrupează acţiunile băncilor
italiene, FTSE Italia All-Share Banks, a pierdut peste 55% din valoare.

Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie menţinerea stabilităţii preţurilor în interes


general. Deoarece îndeplineşte şi rolul de autoritate financiară principală, Eurosistemul are drept
scop conservarea stabilităţii financiare şi promovarea integrării financiare la nivel european.

Scopul băncii

Teoretic, scopul activității băncii îl constituie maximizarea valorii băncii (capitalului propriu).
Scopurile se formează sub influenţa a trei factori principali: preferinţele proprietarilor;

Băncile din întreaga lume sunt puternic implicate în promovarea exporturilor complexe,
furnizând informaţii şi acordând consultanţă cu privire la condiţiile de participare la licitaţiile
internaţionale, ofertele de lucrări publice etc. Ele deţin un rol important în politica de investiţii a
firmelor transnaţionale, oferind acestora servicii de informare asupra reglementărilor şi uzanţelor
naţionale sau internaţionale, în domenii 166 diferite, informaţii economice generale (structura
economică şi financiară a diferitelor ţări, situaţia conjuncturii, studii de piaţă, statistici etc.),
prospectarea şi efectuarea de studii asupra pieţelor potenţiale ş.a.

10
Astfel, băncile au intrat şi pe pieţele de capital la concurenţă cu societăţile de valori mobiliare, de
asigurări, fonduri mutuale, fonduri de pensii. Totodată, bancile au trebuit să dezvolte noi produse
şi servicii, să folosească instrumente şi tehnici specifice noilor pieţe, pentru a putea face faţă
concurenţei.

Ca urmare, practicile bancare tradiţionale – bazate pe atragerea de depozite şi acordarea de


credite – au trecut pe un plan secundar în ultimele două decenii, sistemele bancare ale ţărilor
capitaliste dezvoltate au fost supuse unui puternic proces de schimbare: în primul rând, a avut loc
un puternic proces de internaţionalizare a sistemelor bancare din ţările dezvoltate. Practicând o
politică agresivă de implantare în noi puncte financiare de pe glob, aceste bănci consideră
extinderea pe alte pieţe ca parte integrantã a politicii lor de dezvoltare.

A doua practică este puternicul proces de concentrare a activitãţii bancare. Amploarea


operaţiunilor derulate, fondurile tot mai mari, care sunt solicitate de clienţi, riscurile de
insolvabilitate ale debitorilor, cât şi dorinţa de a-şi mãri câştigurile şi puterea de penetrare pe alte
pieţe şi, în consecinţã, ocuparea unui loc dominant în viaţa valutarfinanciară internaţională au
determinat accentuarea procesului de unificare a băncilor în monopoluri, consorţii, sindicate sau
alianţe bancare.

11
2.2. Practice bancare de succes pe plan internațional

În continuare, se vor descrie câteva practici bancare a câtorva state, care au reuşit să se
stabilizeze şi să aibă succes.

De exemplu, forma sistemului bancar polonez reprezintă efectul proceselor care au fost
planificate în această piață de peste zece ani, ei au luat parte la privatizarea celor mai
mari instituții financiare din Europa și din lume. Prin urmare, investitorii străini dețin
acțiuni mari în băncile poloneze.

Cele mai importante evenimente de pe piața bancară din ultimii ani – a fost o dezvoltare
foarte puternică a campaniei de credit (în special, în ceea ce privește creditele pentru
locuințe), dezvoltarea serviciilor online: unele bănci oferă acces la conturi realizate prin
Internet. Există, de asemenea, fenomenul de inserție a economiilor în fonduri de investiții și a
altor instituții financiare.

Întregul sistem bancar din Franța, se află sub controlul statului. Băncile din Franța, nu
numai că nu au avut dreptul de a se ascunde de serviciul public mărimea și forma
conturilor și a fluxurilor de capital, dar sunt obligate să le informeze cu privire la
operațiuni majore, în special cu țările străine. Toate operațiunile sunt controlate de către
centrul național de card de credit în Franța (și în S.U.A.), care furnizează informații
actuale cu privire la locul și activitățile proprietarului. Băncile franceze plătesc rate foarte
scăzute ale dobânzii la depozite de la 2,5%.
Nivelul creditelor neperformante deţinute de băncile spaniole a ajuns la un nivel record în
2014, deoarece companiile şi consumatorii nu au reuşit să-şi achite împrumuturile, într-o
economie în care rata şomajului încă depăşeşte 26%. Procentul creditelor neperformante
aflate în portofoliul băncilor spaniole a urcat la 13,6%. Băncile spaniole s-au confruntat
cu un nou val de credite neperformante pe măsură ce Guvernul de la Madrid a
implementat o serie de măsuri dure de austeritate care vor agrava problemele cu care deja
se confruntă gospodăriile care trebuie să ramburseze creditele.
Planificata reformă a reglementărilor bancare globale, analizată în prezent de SUA,
Europa şi Japonia, precum şi alte economii importante, riscă să afecteze negativ băncile
europene . Dar cei care se opun noilor reglementări (Basel III), în special, în Europa şi
Japonia, consideră că revizuirea a mers prea departe, deoarece se tem că băncile vor
trebui să majoreze excesiv de mult nivelul capitalului. Normele Basel III, elaborate după
izbucnirea crizei financiare, vizează mai ales consolidarea fondurilor proprii ale băncilor,
precum şi rezervele lor de lichidităţi pentru a limita riscurile de faliment şi a evita noi
12
crize. Ele prevăd impunerea pentru instituţiile bancare a unei rate de fonduri proprii de
8%, până la finalul lui 2018.

13
Concluzii

Această cercetare a permis o analiză mai amplă a sectorului bancar internațional, după care
putem deduce următoarele concluzii:
→ Este necesară adaptarea modalităților de elaborare și implimentare a politicilor la realitatea
economică și financiară care este în permanentă schimbare.
Măsurile de reformă a sistemului financiar ar trebui să aibă ca scop nu numai evitarea declanșării
de noi crize în viitor, ci și îmbunătățirea capacității noii arhitecturi a sistemului financiar de a
sprijini o creștere economică sustenabilă.
Politica sistemului bancar internațional ar trebui să fie simplă și transparentă.
Statele europene cu un sistem bancar stabil și echilibrat au o reglementare și supraveghere
bancară eficientă.
Aplicarea unui management eficient va duce la schimbări esențiale, una din ele ar fi diminuarea
ratei de bază, ceea ce ar facilita accesul la credite pentru întreprinderile mici și mijlocii.

14
Bibliografie

1. https://dexonline.ro/definitie/activitate%20

2. https://conspecte.com/Activitatea-Bancara/specificul-organizarii-
activitatii-bancare.html

3. https://conspecte.com/Activitatea-Bancara/specificul-organizarii-
activitatii-bancare.html

15

S-ar putea să vă placă și