Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

ARHEOLOGIE SI MEDIU IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE

ANUL I MASTERAT

REFERAT
Etica cercetării. Autoplagiat. Studii de caz.

COORDONATOR:

Lect.Univ.Dr. Regep Simona

MASTERAND:

Beserman Cornel Claudiu

1
Tipuri de nerespectare a integrităţii
academice în procesul depredare

Tipurile de comportament care reprezintă ofensa adusă standardelor


de onestitate academică includ, dar nu se limitează la următoarele.

Inşelătorie

•folosirea materialelor nepermise decătre cadrul didactic in timpul


examenelor, inclusiv informaţia depozitatăpe aparatura
electronică(aparat foto, telefoane mobile, minicomputere, etc.)
•copierea răspunsurilor, in timpul examenului sau in realizarea temei,
de la un alt student
•modificarea notelor pe lucrarile scrise (teme sau examene) inainte de
a solicita recorectarea acestora
•semnarea prezenţei pentru cineva absent sau solicitarea ca altcineva
săsemneze în locul tau

Plagiat

•copierea ideilor sau a unui text dintr-o sursăfărăa menţiona sursa de


provenienţă
•parafrazarea fărăa menţiona sursa de provenienţă
•copierea de la unalt coleg şi asumareaacelui material ca fiind propriu
•cumpararea unui articol sau scrierea acelui material decătre altcineva
•predarea aceluiaşi material/temă de casăla douadiscipline diferite
fărăaprobarea cadrelor didactice

Colaborare neautorizată

 •colaborare peste limitele impuse de cadrul didactic


 •primirea intrebărilorşi răspunsurilor înainte de examen

2
 oferirea spre vânzare a diverselor materiale didactice solicitate
în cadrul unui curs,ştiind căacestea vor fi folosite de un student
pentru obţinerea unei note

Facilitarea unui comportament neadecvat

•permiterea unui alt student să copieze o temă/set de probleme ce ar


trebui realizate individual
•permiterea unui alt student săcopieze în timpul
examenului•participarea la un examen sau rezolvarea unei teme in
locul altui student(substituire de persoană)

Alte tipuri de abatere

•abuz de confidenţialitate
•falsificarea sau modificarea neautorizatăa unui document academic
•obstrucţionarea activităţii academice a altui student

Raportarea unei abaterişi penalităţile aplicate pentru repectarea


integrităţii academic

Un student care este acuzat de încălcare a onestităţii academice este


considerat “nevinovat” până când, pe baza unor probe foarte clare şi
convingătoare, este dovedit că studentul a încălcat standardele
academice ale universităţii.

Toate suspiciunile de încălcare a integrităţii academice pot fi rezolvate


de către un Comitet al facultăţii, procesul presupunând următorii paşi:

o intâlnire preliminară
o audiere formală
un apel Acesta este un foarte scurt şi simplu ghid de structurare a
unei proceduri care sa trateze aceste aspecte şi pe care fiecare
universitate o poate dezvolta.In stabilirea modului de pedepsire a unei
abateri trebuie ţinut cont de următorii factori:
severitatea abaterii
nivelul experienţei academice a studentului
3
admiterea sau negarea decătre student a vinovăţiei

probe pentru evidenţierea intenţiei de a înşela


numărul de abateri anterioare
efectul pedepsei asupra progresului studentului. Dupa verificarea
abaterii şi stabilirea ca aceasta a avut loc, se pot aplica următoarele
pedepse,fără a fi limitate doar la acestea, aplicate individual sau in
combinaţie in funcţie de gravitatea abaterii:
mustrare sau avertisment în formăscrisă
participarea într-o activitate de promovare a integrităţii academice, de
exemplu un workshop despreplagiat sau eticaacademică
refacerea temei, examenului, rescrierea unui material cu micşorarea
notei finale
picarea unui examen
suspendarea participării la cursurile universitare pe o
perioadădeterminatăcu înscrierea acestei măsuri în foaia matricolă
excluderea din universitate(cu menţionarea acestei măsuri în foaia
matricolă)
retragerea unei diplome, certificat, sau titlu academic.