Sunteți pe pagina 1din 88

6

Români din toate ţările, uniţi-vă!


Lunar de cultură * Serie veche nouă* Anul XII, nr. 6 (138) iunie 2020 *ISSN 2066-0952
VATRA, Foaie ilustrată pentru familie (1894) *Fondatori I. Slavici, I. L. Caragiale, G. Coşbuc
VATRA, 1971 *Redactor-şef fondator Romulus Guga* VATRA VECHE, 2009, Redactor-şef Nicolae Băciuţ
_____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

Aleksandar Baba-Vulić, Hora stelelor la Rhode Island


_____________________________________________________________________________________________

ANTOLOGIE „VATRA VECHE”• GENERAȚIA '80 DIRECT ÎN OLIMP VEI AJUNGE

Începând cu acest număr, revista „Vatra Întoarce-te cu fața spre cele câteva resturi
veche” își propune să aducă în orizontul de de aureolă. Istoria trece cu gura încleștată
întâlnire poeți ai generației '80, cu câte un text pe lângă numele tău.Ți-e frică
reprezentativ. În 1979, am lansat în revista să te prefaci că nu-ți pasă, ți-e frică ?
studențească de cultură „Echinox”, al cărei O pereche de gheare crește,
redactor eram, ancheta „Dreptul la timp”, care uite cum crește surâzător în oglindă.
punea în discuție un fenomen literar în plină Ai grijă ce spui : un roi de muște,
efervescență. E legitim să ne întrebăm acum ce s-a primele idealuri, dezertori și fantome,
ales de generația '80. Așteptăm de la cei vizați toate vor susține că nu te-au văzut niciodată.
poemul care-i reprezintă. (N.B.) ELENA ȘTEFOI
EDITORIAL
Cultură și pandemie, de Nicolae Băciuț/3
ANIVERSĂRI/COMEMORĂRI
Evocări. Paul Goma, mărturisitoriul, de Silvia Urdea/31
Arhiva. Scrisori către Liviu Rusu (Silvia Sin), de Ilie Rad/36
CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ, ESEU
Ioan Baba, schiță de portret/9
Mihai Eminescu. Intrarea în lumea de dincolo, de Ioan Gheorghișor/12
Eminesciana. Dimensiunea ardeleană…, de Gheorghe Bucur/13
„Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit”, de Răzvan Ducan/17
Mai altfel, despre Veronica Micle, de Dumitru Hurubă/20
Să ne reamintim de Liviu Rebreanu, de Dumitru Hurubă/21
Corespondenţa lui Dimitrie Stelaru, de Gheorghe Sarău/23
Ochean întors. Radu Flora, de Florian Copcea/25
Ochean întors. Nichita Stănescu și eternul feminin, de Emilia Luchian/27
O corăbierie printre zeci cărți (A.I. Brumaru), de Iulian Cătălui/48
Cronica literară. Poezia ca o pumă regală (Vladimir Udrescu), de A.I. Aleksandar Baba-Vulić, Mușchi
Brumaru/50
Colecționarul de lucruri mărunte (Lörinczi Francisc-Mihai), de Constantin
Stancu/51
Poetul reoglindirii în sine a lumii (Răzvan Ducan), de Cristina Sava/52
O poetică á la Doña Juanita (Daniel Luca), de Cristina Sava/54
Aproape departe (Ștefan Fuli), de Nicolae Băciuț/55
Oraș greu e Ierusalimul (Menachem M.Falek), de Cleopatra Lorințiu/56
Fonfleurile unui ironist (Mihai Batog-Bujeniță), de Mihai Posada/58
Internaționala iubitorilor de literatură (George Goldhammer), de Cleopatra
Lorințiu/61
În lumina amintirilor ce nu se șterg (Eugenia Vâjiac), de Luminița
Cornea/63
Crochiuri de pe ulița copilăriei (Domniţa Ganea), de Mircea Daroși/64
Iubirea-n ritm de aștri (Andrés Sánchez Robayna), de Liviu Petru Bercea/64
JURNALE /MEMORII/NOTE DE CALATORIE
Un cuvânt despre Ion Vlad, de Ioan Aurel Pop/37
Vitrina. Ion Vlad, Alternative la memorii, de Maria Daniela Pănăzan/38
Asterisc. Memoriile lui Annie Bentoiu, de Dorin Nădrău/42
Deda, în memorialistica lui Vasile Netea, de Florin Bengean/73 Aleksandar Baba-Vulić, Portul de la Block Island(RI)
Vagabondul apostolic în Japonia (Vladimir Ghika), de Radu Șerban/74
Asterisc. Parisul…, de Darie Ducan/84
INTERVIURI/DIALOGURI
Vatra veche dialog cu Ioan Baba, de Nicolae Băciuț/4
Despre simbolic și nocturn, cu Mihail Diaconescu, de Ionel Silvian
Bucurescu/43
Vatra veche dialog cu Nicolae Mătcaș, de Gh. Nazare/44
Azi despre ieri. Mihaela Albu în dialog cu…, de Camelia Zăbavă/57
Ambasador Carmen Podgorean, la ora unui bilanț…, de Anca Sîrghie/76
EVENIMENTE EDITORIALE
Viitorul timpului trecut (Gheorghe Nicolae Șincan), de Nicolae Băciuț/62
AMINTIRI/OPINII
Indiferența care ucide, de Veronica Pavel Lerner,46
Despre suflet, de Ioan Romeo Roșiianu/47
Mapamond. Țara Egiptului, de Mihai Posada/78
Cum l-am cunoscut pe Tudor Gheorghe, de Elena Buică/81
Opinii. Autodidacticismul…, de Dumitru Hurubă/83
POEZIE/PROZĂ
Antologie „Vatra veche”. Generația '80/1
Direct în Olimp vei ajunge, poem de Elena Ștefoi/3
Antologie „Vatra veche”. Generația '80. Poemul de acum, de Traian T.
Coșovei/3
Poeme de Ioan Baba/11
Poeme de Eugen Dorcescu/30
Poeme de Dumitru Mălin/42
Poeme de Mihaela Oancea/66
Cât 90 de ani, în 9 zile, poem de Traian Dinorel Stănciulescu/77
Zilele Babelor, de Horea Porumb/79
Poeme de Liliana Liciu/83
Poeme de Valeria Bilț/84
Epigrame, de Nicolae Matcaş/85
Lumea lui Larco, de Vasile Larco/86
De la un clasic citire. Vasile Bogrea/86
N-ai să ajungi niciodată, poem de Nicolae Băciuț/88
PAGINI DE ISTORIE
Documentele continuităţii. Transilvania, starea noastră de veghe, de Ioan-
Aurel Pop/67
RELIGIE
Convorbiri duhovniceşti cu Î.P. S. Ioan, de Luminiţa Cornea/68
Amvon. Rugăciunea…, de Gheorghe Nicolae Șincan/69
Muntele Athos din Muntele Athos, de Nicolae Băciuț/70 Aleksandar Baba-Vulić, Echilibru
Șarpele Lucifer, de Eugen Mera/72
ARTA _________________________________________________
Literatură și film. Lampa și mămăliga, de Alexandru Jurcan/82 Număr ilustrat cu lucrări de
Schiță de portret. Aleksandar Baba-Vulić/87
ALEKSANDAR BABA-VULIĆ

2
Asterisc cea mai accesibilă a fost, va rămâne,
lectura. ANTOLOGIE „VATRA
De câte ori n-am reclamat criza VECHE” • GENERAȚIA 80
de timp, presiunile și deturnările
cotidiene, de la cea mai pasionantă
ademenire, atracție culturală,
lectura, care ne-a salvat pe mulți și
în anii de „ciumă roșie”. Dar oare
educația lecturii a avut dascăli buni,
generațiile mai tinere au fost
învățate ce și cum să citească?
Oferta este acum aproape
nelimitată, chiar și pentru cei care
nu și-au făcut biblioteci de carte
tipărită. Orice lectură dorită e doar
la un clic distanță, iar formatele
electronice, mai puțin familiare
Într-o lume care și-a schimbat unor categorii de vârstă, sunt la
(pentru câtă vreme?) modul de a îndemâna celor tineri, a căror buget
trăi, nu putea să facă excepție de timp, prin suspendarea POEMUL DE ACUM
cultura. A fost și ea afectată în felul cursurilor, a crescut considerabil,
ei, mai ales în câteva dintre formele fiind și limitate în spațiu Eu nu mi-am scris niciodată numele
sale de exprimare. Cu predilecție în posibilitățile lor de consum de timp. pe bonuri de cărbuni –
cele în care e vorba și de bani, de Cred, sunt convins, că cei mai pe lîngă silozuri am trecut fără să
mulți bani, chiar dacă, atunci când spornici au fost scriitorii, ei au privesc înapoi –
vorbim de „cultură de consum”, e putut să-și recupereze mult
prin iarba desculță n-am alergat
loc pentru multe nuanțe. Sigur, e amânatele proiecte literare.
niciodată.
mare păcat că teatrele sunt închise, În aceeași ordine de idei, am
constatat că revistele literare au În ploaie n-am cântat, în deșert n-am
că repertoriile planificate vor trebui scris cu creionul drumul
reconsiderate, spectacolele circulat, chiar dacă au fost închise
chioșcurile, puține publicații caravanelor.
replanificate, stagiunile regândite, Cu măturica nu m-am bătut la baia
într-o adaptare la o realitate încă neputând fi accesate și în format
electronic. de aburi.
insuficient de clară în evoluțiile ei și
Dialogurile literare, la cât de Cu mersul meu de urs n-am
în exigențele, restricțiile de
participare colectivă. performantă a ajuns tehnologia, nu răsturnat înadins porțelanurile.
Nu cred însă că ar trebui au putut pune bariere, chiar dacă
percepute ca pierdere culturală poate fi reclamată lipsa căldurii Odată am iubit ferocitatea
spectacolele la limita bâlciului din privirii, neintermediată de ecrane oamenilor de zăpadă,
piețele orașelor mari și mici, de tot felul. tandrețea sperietorilor uitate pe
concertele, recitalurile la zilele Artiștii plastici au putut să-și cîmp.
festive, evevenimente private (nunți, reverse energiile creatoare, chiar Omului care lucrează la calea ferată
botezuri, aniversări, baluri ale dacă nostalgia taberelor de pictură, am vrut să-i povestesc
absolvenților de toate felurile etc.), de sculptură le-a putut da unora o istorioară cu tîlc.
chiar dacă pentru „prestațiile” lor târcoale. Omul e mort de mult.
unii au pierdut sume importante, la În mod normal, când va fi să fie, Prin fața agențiilor de voiaj mi-am
care slujitorii culturii addevărate n- ar trebui să fie o avalanșă de plimbat viața ca pe o jumătate de
au visat și nu vor visa vreodată. manifestări culturale – spectacole
pâine.
„Artiștii” antrenați în astfel de teatrale, simfonice, dar mai ales
Cu o mașină de ocazie am mers pînă
aranjamente vor recupera însă, nu lansări de cărți, expoziții, ăntr-un
soi de febră a recuperărilor. la marginea mării.
trebuie să le plângem de milă. Am privit valurile cheltuindu-se pe
Sigur, multora ne lipsesc și Cultura trebuie să ne reapropie
din nou, foamea de hrană spirituală țărm – am privit
concertele filarmonice, vernisajele, tinerețea arzînd ca o frunză de tutun
lansările de carte, întâlnirile ar trebui să fie mai mare după atâta
așteptare, după săptămâni de verde.
literare, conferințele pe diverse
privațiuni. In fața oglinzii, cu lanterna mi-am
teme culturale, vizitele la muzee, la
case memoriale etc., dar aici nu e Cultura poate să se manifeste cu luminat chipul.
vorba de „pierderi” în sensul în mască, nu-i mai poate pune nimeni
care sunt reclamate acestea de cei botniță, nici cei care au putere, nici Acum ceața se poate risipi.
„afectați”, ci de pierderi de altă cei care sunt ostili, în ignoranța lor, Acum poemul poate veni mai
natură, mult mai profunde. culturii. aproape.
Cine a vrut însă alternative „de NICOLAE BĂCIUȚ TRAIAN T. COȘOVEI
fugă”, a avut din belșug, iar ținta

3
majoritatea din limba sârbă în noi, dar iată că în primăvara sumbră
românește sau invers, dar și din din Anno Domini 2020, urâte
spațiul altor culturi. Peste 190 de granulații cu coarne roșii au scăpat
comunicări din domeniul tradiției din Brexitania și din mâinile Marilor
istorice și culturale, istoriei literare, Rechini ai bunătății ca din chiromația
filosofíei politice, sociologíei lui Nostradamus. Scaraoțchi s-a
culturale. Fizic, am și călătorit prin înmilionit pentru tot atâtea jertfe
lume, dar sunt mulțumit că acum mai umane. Venise pe Terra jaful de viață.
mult călătoresc poemele decât mine. Incredibil, suntem în arest la
Am publicat în vreo 133 de reviste domiciliu. De aceea îmi vine să cred
din țară și străinătate vreo 1500 de că, de acum, nu va mai fi cum a fost
unități bibliografice. M-au inclus în înainte.Toate acestea m-au inspirat
93 de antologii, dicționare și (culmea să fi inspirat și de un nou
enciclopedii și alte cărți, fiind potop) să scriu poemul „Corona ca
publicate vreo 170 de prezentări taină invizibilă”, dramă lirico-etică în
critice și eseuri, câteva sute fiind cinci tablouri, pentru că cine știe dacă
publicate în periodice, iar confrați de vom ajunge să povestim la bufonade
pe mapamond, cunoscuți și sau cum a fost!
necunoscuți la față, mi-au tradus Rotunjesc răspunsul cu un
poeziile în 13 limbi. M-au onorat cu distih paradoxist, Venire și trecere:
vreo 69 de premii literare din care fac „Ne ivim într-un chiot / Ne ascundem
„Și sunt convins că lumea va fi mai
parte și cele pentru jurnalistică și într-o jale”. Da, la capătul ițelor,
bună în cadrul unui dialog filmele documentare. Dacă au rămas nevăzutul trage sforile, deși omul ca
și ceva urme pe undele herțiene sau mine, ca tine, Nicolae, totdeauna mai
permanent”
pentru micul ecran, atunci pot spune are multe de făcut!
(I) că sunt un om fericit și datorită - Ai făcut studii mai puțin
- Ioan Baba, te apropii de 70 de faptului că am obținut și cetățenia racordate la literatură (Şcoala de
ani! Cu sentimente te apropii de României. economie din Alibunar, student la
această vârstă? Cum privești Cum privesc? Martin Heidegger Facultatea de Drept din Novi Sad,
înapoi? Cu nostalgie, cu regrete, scria că „Mergi și porți / Greșeală și absolvind apoi politologia). Ce te-a
cu… mânie? Dar înainte? întrebare / De-a lungul potecii tale”! adus în lumea poeziei/literaturii?
- Mulțumesc Nicolae Băciuț, de- Regrete există, dar sunt puține. - Forța împrejurărilor! Ca elev,
și, în împrejurările de care depindem Învățând din răbojul zilelor de ieri, mi-am manifestat aptitudinile spre
mă pui la o grea dar plăcută încercare. uneori râd sarcastic de nedreptățile desen și tata vorbise cu consăteanul
Da. Când mă întâlneam cu prie- care mi s-au pricinuit și prin care am nostru Petru Marina, marele pictor al
tenii, mereu îmi spuneau că nu m-am trecut, pentru că văd că am avut spațiului cosmic imaginar, ca acesta
schimbat deloc. Așa cred ei, iar mie dreptate. Înclin a șterge de pe răboj și să mă primească spre instruire când
îmi pare incredibil și obișnuiesc să le unele onoruri din paginile unor venea la Seleuș. Dar joaca a fost
spun – că doar avansez în timp! Poate reviste din „centru” care m-au atașat impedimentul din pricina căreia nu
de aceea pentru că, copilul de ieri, a unor nume de rezonanță, pentru că am ajuns nici măcar la o oră de desen,
rămas în mine, vorba marelui acolo, concomitent, mi-au deși orele ar fi fost gratuite, nu ca
Brâncuși. Privind din această întortocheat poemele, denaturând astăzi pe valută forte! Mult mai
perspectivă, sunt fericit că am dat verticalitatea celor scrise în urmă cu târziu, în studiile „Sufletul universal
suflet copiilor (just, nu singur!), iar trei decenii, sau – mă bucur de nu are patrie”, carte apărută la
din plăcerile pe care concomitent le- premiile obținute de tineri la vreun Belgrad (1997), prof. dr. Mariana
am trăit, poate am făcut vreo ispravă concurs, pentru poeziile mele Dan, fără ca să știe asemenea
în încercarea de a mă zidi cu ceva în transcrise. Iată cu ce ne mai întâlnim amănunte, în paginile pe care mi le-a
spiritual, în cultura și civilizația ro- de-a lungul potecii! dedicat, scria că „se pare că poetul
mânească. Am căutat Vigilența Nostalgic sunt după „veșnicia este un pictor refulat în poezie, așa
nobilă: „Semănă în urmă / Să găsești care s-a născut la sat”, pentru că tot cum îl considera Călinescu pe Adrian
în față”. mai mult mi se arată ca o dioramă Maniu, cu deosebirea că Ioan Baba a
Astfel privind lucrurile, poetul, cuvintele vechi de acasă, obiceiurile trecut prin experiența unui veac de
jurnalistul, publicistul, lexicograficul creștine și trăirile mirifice de altădată, modernism și postmodernism, în care
din mine a izbutit să publice vreo 50 casa, grădina, cerul cu brâul luminos- se <pictează> altfel.” Am rămas uimit
de scrieri în volume de poezie, istorie lacrimogen-lactat ca-n basme, bunicii de faptul cum vede delicatețea
literară și lexicografie, monografii, și părinții, învățătorii și profesorii, însemnului meu liric, sau „procedeul”
antologii, proză memorialistică, prietenii de cataramă, pe toții prin care încerc să găsesc formula
cercetări. Sunt și vreo sută de volume văzându-i undeva foarte aproape, deși poetică a refractării trăirii. Aceasta
de „Lumina” și 30 de cărți în mulți plutesc pe aripile navelor de m-a determinat, precum întrebarea
prestigioasa „Colecția Lumina”, apoi nuc. Alteori sunt copleșit de gândul dumitale acum, să reexaminez ceea ce
vreo 900 de unități bibliografice de paradoxal că „Viitorul era în mâinile îmi rămase în dosul frunții din
traduceri și tălmăciri în reviste, altele noastre / Iar noi nici nu știam”! fragedă copilărie.→
în vreo 13 volume diverse, Credeam că înainte ne sunt lumi NICOLAE BĂCIUȚ

4
Chiar că trebuie să mă destăinuiesc. respectiv, am plecat să mă înscriu la o „Lumina” și aproape concomitent în
În școala generală, avusesem facultate din Belgrad, deși gândul și revista „Orizont” din Timișoara,
profesori excelenți, iar pe lângă carte, dragostea m-au dus înspre Novi Sad, condusă de Ion Arieșanu, unde, de
participam și la serbările școlare ca unde, în baza succesului, am fost fapt, mă publicase un mare poet,
recitator din George Coșbuc și Mihai admis ca student cu frecvență la regretatul Damian Ureche, care mi-a
Eminescu. Învățătorul Iosif Surdu- Facultatea de Drept. Profilul luat poeziile încă la Vârșeț.
ceanu-Geagea, un mare îndrăgostit în economic cu destule obiecte juridice - Ai debutat în 1984 (Popas în
teatru, îmi oferise și rolul servitorului era favorabil pentru intrarea la Drept. timp), în perioada în care în
în spectacolul școlar cu piesa „Ursul”, În prealabil, părinții au fost nevoiți să România începuse să se afirme
de A.P. Cehov, și la o competiție a plece la muncă provizorie în „generația ’80”. Te-ai regăsit în
trupelor de teatru ale copiilor mi se străinătate (Austria, ulterior SUA) programul acesteia, ai avut porniri
acordă Premiul întâi pentru rolul pentru a mă întreține la facultate. ale solidarității cu aceasta? De ce
episodic. Eram și membru al Clubului După prelegeri, așteptam cu scriitori te-ai simțit mai apropiat?
de geografie, iar cu prilejul unei nerăbdare să ajung în strada - Datorită modestiei, debutul meu
expoziții de carte a „Libertății” Voivodinei (și astăzi se numește astfel s-a produs la vârsta de 33 de ani,
obținusem un premiu în cărți și am și deseori trec pe lângă fereastra mea după ce în prealabil am făcut multe
început să visez ca într-o bună zi să de student) să deschid căsuța poștală pentru afirmarea unor confrați
am o bibliotecă personală, fără ca să de sublocatar și să văd dacă ajunsese români, chiar premiați în spațiul ex-
chibzuiesc că voi avea odată o vitrină ceva din străinătate prin intermediul iugoslav. În critica de întâmpinare și
modestă ca autor de carte. poștei. Culmea era că Dreptul nu mă în baza transpunerilor din limba
La vârsta adolescentină, voiam să interesa și am plecat într-o altă română maternă și publicate în limba
mă înscriu la școala de educație direcție, obținând o bucată de pâine, sârbă, distinsul scriitor sârb Srba
fizică, dar la Zemun care era mai pe chin propriu. Revenind după patru Ignjatović scria, încă în 1974, la
aproape (lângă Belgrad), la vreo 60 ani la Novi Sad, am fost onorat cu Belgrad, că acestea sunt „realizări
km de casă, școala respectivă s-a propunerea de a pleca la Școala respectabile care tind spre un lirism
desființat, iar plecarea unui copi- Politică Înaltă „Josip Broz Tito” la modern cu imagini combinate și
landru la Ljubljana sau Skopie s-ar fi Kumrovec, în Croația. În condiții întrucâtva neobișnuite”. Un alt
soldat cu mari dificultăți materiale, extraordinare, printre 101 de studenți renumit scriitor, regretatul Dragomir
astfel că tata m-a înscris la Şcoala de și având cei mai eminenți profesori Brajković, tot în baza traducerilor
Economie „25 mai” din Alibunar, la universitari din ex-Iugoslavia, eram mele în limba sârbă, publicate la
numai 7 km de casă. Toamna și iarna setos de cunoștințe, lecturi obligatorii Belgrad scria: „Îngrijorarea față de
făceam naveta cu trenul de la ora 3,30 dar și din cele preferate, în bibliotecă lumea în care trăim este tot mai
și reveneam de la cursuri cu prietenii având la dispoziție și cărți și reviste prezentă. Dezastrele amenință viața
de cataramă la ora 18,00. Ne românești. din toate părțile Terrei. Viziunile
încălzeam în gara feroviară, coboram Căutările permanente în care m- apocaliptice ale vechilor profeți parcă
pe coama dealului spre centrul am regăsit, mai ales cele istorice și devin un adevăr hidos și brutal. Deși
Alibunarului la o măcelărie (să ne filosofice, m-au îndrumat și spre ridică întrebarea cum să ne salvăm,
alegem unicul meniu de zi), intram poezie și literatură. Deși... ciornele poezia lui Ioan Baba este poezia unei
apoi la Biblioteca centrală care ne-a mele au ieșit la iveală abia când destinderi a jocului dintr-un răstimp.
găzduit până la începerea cursurilor, blândul Ion Bălan mi-a cerut să citesc Între tăișuri și primejdii, între stânci
după care iarăși la bibliotecă. Ne două poezii la o întâlnire repre- și câmpia întinsă – sosesc clipele
făceam temele și mai răsfoiam și câte zentativă a revistei „Lumina” la Vâr- destinderilor, poezia care ne indică
o carte. șeț, la care era prezent și Vasko Popa. salvarea, trezește speranța....”. Doar,
Când eram setoși, savuram apa În 1971, cu cele două ciorne, s-a un falit „minoritar” s-a împotrivit
din fântâna arteziană, precum Limba produs debutul meu poetic în vehement, la apariția volumelor
Română care era unicul obiect pe care ______________________________ „Popas în timp” (1984) și „Preludiu
îl frecventam în limba mamei, dar, imaginar” (1988) la Editura
învățam, fără interdicții, din „Libertatea”, deși motivele zăceau în
manualele școlare românești memoria lui personală. Mă înfiorează
cumpărate de părinți la Timișoara. răspunsul la întrebarea ta, care m-a
Cărți pentru lectură existau. determinat să invoc aceste fapte, și cu
Primăvara, la începutul și sfârșitul mâna la inimă sunt recunoscător
verii, făceam naveta cu bicicleta, scriitorilor sârbi (pe care, atunci, nici
pentru că abia atunci începuseră nu-i cunoșteam la față), pentru că
lucrările la asfaltarea șoselei. afirmațiile lor inițiale au rămas o
Pe lângă toate greutățile, mai determinantă pentru scrierile care au
făceam năzbâtii și snoave. urmat. M-a încurajat și o referință în
Simțind greutățile de acasă, după „Luceafărul” din București, care
absolvire, am concurat fără succes la sintetiza faptul că tiparul meu
punctul vamal de la Porțile de fier din metafizic din „Preludiu imaginar” –
Kladovo (mărturisesc, că sunt „vădește o limbă evoluată și o
îndrăgostit de această splendidă și imagine modernă”. Dacă nu urmau
unică zonă), iar, în toamna anului alte prezentări critice - eu demult→

5
aș fi ieșit din spațiul cercului - cred într-o prietenie reciprocă
minoritar strâmt. Voiam să-mi precum a fost cea dintre Ion Creangă
schimb numele (am și semnat în pesa și Mihai Eminescu. De aceea, sub
vremii cu pseudonim) cu gândul să cerul în care viețuiesc, am renunțat la
scriu în limba sârbă. În istoria noastră unii tartori.
literară, asemenea degringolade s-au - Cum a fost dialogul tău cu
produs precum o luptă tacită de cultura română? Cum te raportezi
supraviețuire a vechiului depășit, cu la ea? Ce îi datorezi? Ți-e cumva și
virajul către modernism. Astfel, ea datoare cu ceva?
Vasile/Vasko Popa, care, după cum - Dialogul meu început din
mărturisește într-o scriere inedită curiozitatea copilărească, care a
romancierul Miu Mărgineanu, „s-a devenit permanentă. Redau aici,
simțit strâmtorat” la Vârșeț și a „Puterea imaginilor cromatice”:
plecat, realizându-se la Belgrad și în „Când bunicul povestea cu dibăcie
lume; după primele cărți românești, despre Mioriţa / Balade despre Iovan
Florica Ștefan n-a fost agreată de Iorgovan şi alte cele / Frontierele erau
români - s-a orientat și a scris până la împodobite cu grilaje / În serile când
sfârșitul vieții în limba sârbă; Ion unsprezece stăteam alături la o masă /
Miloș plecase spre Scandinavia, fiind Pentru curiozitate spunea că sunt
readus acasă de „generația a treia”; copil de stirpe Dacică / Iar eu
Slavco Almăjan a debutat în limba creşteam ca mugurul în oglinda
sârbă pentru că voluml inițial i-a fost vechiului opaiţ / Din subconştient/
transferat în pivnița „Libertății”; în ___________________________________ Întrebam dacă provenienţa / Este
cazul lui Ratomir Marković (Ratcu muntelui de rezistență cu crezul în vreun simbol magic Împotriva Legii
Golesîn), au existat reticențe și la puterea avalanșei, cunoscând-o abia Uitării / Iar el scotea fotografii din
Radio Novi Sad și la „Libertatea”, în 2009, când i-am luat un interviu. lada cu zestre // Era la vârsta fragedă /
nefiind premiat la un concurs; Ileana Atunci când au căzut aproape toate Alături de maică-sa din satul lui Petre
Ursu și-a publicat prima carte în gratiile de fier din atâtea garduri / Iar semeţul străbunic Vasile / Un
limba sârbă. Semnalele celor doi europene, chiar și zidul berlinez, chipeş ca tata părea sculptat din
scriitori sârbi, pentru mine, au fost scriam și despre Mircea Dinescu, pe porefir / Îmbrăcat într-o cămaşă lungă
puternice, - dar, recunosc, referințele care nu-l cunosc personal. Am simțit / Cu opinci şi-un brâu lat de piele //
critice românești din care au urmat cum respirau confrații cu puterea Într-o altă imagine cu patină cadmie /
(Radu Flora, Maria Miclea, Ion cuvântului scris, într-un climat Pe cap avea o căciulă din blană de
Deaconescu, Romanța Iovanovici, dictatorial. Dar, în spațiul în care miel / Pe umerii laţi un cojoc
Ofelia Meza, George Popescu, Traian trăiesc, s-a abătut și peste capul meu ornamentat / Cioareci şi cizme din
T. Coșovei, Mărioara Baba Vojnović, vremea în care am supraviețuit prin piele lustruită // Vezi îmi spunea
Ion Marin Almjan, Mircea poezie. Firește, în România, citind rădăcinile din podul palmei /
Șerbănescu, Alexandru Pintescu) m- avusesem predecesori, iar volumul Portul se trage din Dacia lui Decebal /
au determinat să rămân consecvent în sociometric de „Poeme incisive”, Iar eu tot întrebam unde-i Dacia asta
limba mamei, mai ales că lucram în scris în 1988/89, premiat la un // A doua zi parcă deschise uşa inimii
redacția română la Radio Novi Sad. concurs anonim al editurii cu Premiul / Întinse mâna peste curtea casei
După cum observase Catinca II, primul nefiind acordat (Sic!), spunând / Acolo locuieşte dragostea
Agache: „aflat la cumpăna dintre apărut la (Ed. „Libertatea” 1991) şi Dacia e dincolo de Deal / Că
două promoții/generații, cea anilor 70 denunță o „lume dominată de frică, de universul este un vulture-albastru
și cea a optzeciștilor – și-a creat barbaria automatizată, de neîncredere Acum hiperbolă / Iar noi nişte grăunţe
propriul univers poetic, cerebral și supusă unui rău absolut, o umanitate trezite în speranţe / Cu aripi dintr-un
vizionar, al revers-aversului precară, trăind înghesuită într-un gălbenuş mai rafinat / Ce fâlfâie pe
prezentului” în metaforă, parabolă sau univers lipsit de orizont și de orizontul cel roşcat / Şi că mai avem
jocul alegoric, atașându-mă afectiv de speranță”, cum preciza Ion Cristofor. acolo omniprezente neamuri // Dar
generația optzecistă. Poemele au rămas o coloană zăbrelele s-au descuiat tardiv /
Just, m-am simțit solidar și verticală, veridică și actuală și, după Rudeniile de la Oradea Vinga Cluj şi
conceptual legat de această generație. trei decenii, cum ați consemnat și în Tibiscum / Au intrat în lumea
Savuram toate revistele și cărțile „Vatra veche”, pentru că în cazul heruvimă / Deşi trupul de copil
primite de la confrații din România. optzeciștilor, esențialul întortocheat lacrimogen / Le căuta prin jur-
După o serie de „Ecouri lirice redat prin arta cuvântului scris este împrejur cu glasul sângelui // Odată
europene”, în 1988 primisem să citesc mai adevărat decât istoria, după cum cu primele linii şi litere de mână /
o carte tipărită la Budapesta, cu o spunea Aristotel. Bunicul a plecat sexagenar / M-a lăsat
selecție reprezentativă a optzeciștilor Aș putea invoca numele multor cu neamul şi crezul / Iar vechile şi
români pe care nu i-am cunoscut la confrați cunoscuți, dragi și apropiați noile cromatice imagini / Cresc din
față, dar care m-au inspirat să din întreaga țară, dar pentru că nu călimară şi în Pomul vieţii / Ca semn
alcătuiesc un florilegiu sonor există spațiu, iar alții să nu se supere, testamentar / Căci prin râurile roşii
reprezentativ. Altul, din poezia Anei voi spune că mai mult decât într-o ale corpului nu se face apă”.
Blandiana, găsind-o pe vârful amiciție simplă, unilaterală sau flasă, Acestea au fost primele→

6
lecturi orale, care în nopțile de vară de membri mizeri, vitregiți în afara
înainte de treieriș, continuau în fruntariilor țării, care, pe lângă toate
culcușul bunicului aranjat din paie pe care le facem gratuit, ne mândrim
lângă jireada de snopi de grâu. Aici doar cu faptul că ne achităm onest
descoperisem carul-mic și calul-mare, cotizația!
constatam că lipsesc caii și tot Sau, de pildă, îmi publică
întrebam câte stele există, de ce unele cineva prin România un volum
sunt mici, altele mari, dacă au un solicitat sau tradus, mă include într-o
nume și bunicul era pus la grea antologie, despre care eu aud că se
încercare lămurindu-mă că Soarele-i bate toba în lung și-n-lat... cel puțin o
o stea, și-l întrebam de ce nu se vede sută de prieteni îmi solicită cartea,
ca Luna…? Apoi cânta „Cât’e stele’s neștiind că eu m-am trezit cu două
pră Banat / Atât’ea gânduri mă bat, sau fără vreun exemplar! Cele apărute
Cât e stale’es pră c’eri, Pân la dzâuă la noi, după epuizarea exemplarelor
toat’e pier, Numa luna șî o stea / de autor – le cumpăr... iar cele mai
Așce’aptă dur’ere’a m’ea.”. Dar, vă- corecte s-au dovedit a fi editurile din
zând că nu se mai epuizează întrebă- Basarabia!
rile, bunicul mă făcea să număr la Ori, - descopăr că mi s-a acordat
stele, iar când mă poticneam, adăuga Medalia comemorativă „150 de ani de
câte un număr ca semn de îndemnare. la nașterea lui Mihai Eminescu”,
Așa adormeam, iar când am început (Decretul prezidențial nr. 439 din 6
la școală, dăscălița întreba, cine știe noiembrie 2000, publicat în
să numere? Atunci, am numărat mult „Monitorul Oficial” al României nr.
de tot și era curioasă unde am 643/11 decembrie 2000), iar eu și ______________________________
învățat...? – La stele! – am răspuns, - încă doi confrați din Serbia n-am vorba lui Marin Sorescu.
iar ceilalți au izbucnit în râs. văzut Medalia nici după două decenii. Datorită împrejurărilor, am fost
La școală, în clasele inferioare, Am fost privat de emoții sufletești mereu printre oameni de seamă, astfel
citeam „Bucuria pionierilor”, în cele unice și îmi lipsește cu desăvârșire o că din acea pleiadă cu care am
superioare, în casă deja răsfoiam mândrie din vitrină, pentru că ar fi realizat câteva zeci de interviuri, iată
hebdomadarul nostru „Libertatea”, fost cea mai înaltă recunoștință câteva picături despre: realizarea
chiar și „Lumina” (încă mai păstrez printre celelalte 69 de premii literare gândurilor lui Eugen Simion;
un număr din iulie-august 1964), dar (doar câteva pentru jurnalistică și afirmația lui Marin Sorescu - că
citisem și comixurile la modă în filme documentare TV), iar numărul „suntem ambasadorii spiritualității”;
limba sârbă și lecturile românești și s-ar fi egalat cu modesta mea aniver- crezul lui Mircea Martin în
operele marilor clasici, obligatorii de sare... Cred că de acolo, de pe creasta capacitatea pacificatoare a literaturii;
vacanță. unei stele, și Hyperion este supărat pe Dumitru Radu Popescu despre răpirea
Dintotdeauna, raportul meu față fostele administrații prezidențiale! monstrului și ieșirea omului din
de cultura și istoria română a fost și Mă opresc aici, pentru că mi-a labirint; mișcarea sferei din povestea
este o curiozitate continuă în care mă venit din dosul frunții o maximă a lui lui Eugen Uricaru; Dorin Gămulescu
raportez cu trup, rațiune și suflet, Victor Eftimiu, reținută de prin iarna și eternitatea gloriei la marii
dragostea nemărginită. lui 1968, când noi, elevii și studenții, predecesori; poezia ca aer necesar
Înainte de a datora... spuneam aprindeam focul în cuptor cu vieții și farmecul poeziei la Ion
adineaori de niște realizări sintetizate. literatura vremii nedifuzată poporului Deaconescu și Ivo Muncian; dăruirea
Mai sunt înhămat la colaborarea cu și cu cocenii și tujlenii aduși de acasă, fără stavilă a lui Radu Flora; Ion
vreo patru-cinci reviste din România, pentru ca să punem în scenă „Omul Miloș, cel cu trupul spre nord și
Basarabia, Austria, care m-au incor- care a văzut moartea”: „Bună e orice cugetul spre casă. I-am cunoscut
porat în colegiile lor redacționale. Pe povață, cât trăiește omu-nvață!”. sufletește pe Grigore Vieru, prin
toate le fac gratuit, benevol și nesilit - Ai publicat un volum de afirmația că poemele ajută clipa, pe
de nimeni, deși sunt un „Contribuabil interviuri (Mărturisiri, confluențe, Leonida Lari, mărturisindu-mi despre
european buimac”! Deși bătrân după interviuri cu personalități euro- cuvânt ca un gând încheiat, Emilian
nume, firește că mai am multe pene, 1997). Cum vezi azi, în Galaicu Păun – afirmând că n-au
„datorii” în ale spiritului și scrisului, această lume, nevoia de dialog? dispărut gratiile din conștiință.
depinde cum voi avansa în timp. - Nevoia de dialog între oameni, Corneliu Bucur mi-a vorbit
Există și datorii inverse! Voi cu lumea și între lume, a fost și despre ideea Academiei artelor
spune răspicat, ca și atunci când rămâne crucială. Interviurile mele, în tradiționale la Sibiu, în care au intrat
prietenul meu Cornea Raico a lăsat să premieră transmise pe calea undelor, ulterior și unele pictorițe naive din
zboare într-o emisiune la TVR Inter- ulterior pe micul ecran, aproape toate Uzdin, Viorel Cosma – despre muzică
național, opinia referitoare la acor- publicate în presa scrisă, au fost ca limbaj al sufletului, Viorel Roman,
darea cetățeniei române și nouă celor concepute programatic. Desigur din despre Cortina de fier și Cortina de
din preajmă, ulterior... s-a rezolvat! dorința de a cunoaște și de a face aur, interviul fiind actual și astăzi,
Alta! Nimeni din Uniunea cunoscut lumii „embleme de noblețe” după aproape 30 de ani, fiind repu-
Scriitorilor din România nu se prin scris, cum scria Doina Drăgan, blicat și inclus de domnia sa într-o
gândește de pildă, la statutul nostru sau cum ar fi „rațiunea în filozofie”, carte. →

7
Mi s-au găsit în preajmă și și inedită a lui Adam Doclean, că „a fost cel mai mare dar
personalități din sânul altor culturi părintele artei naive din Uzdin. L-am dumnezeiesc literaturii sârbe”.
precum marele poet Justo Jorge avut partener de dialog și pe Morala este că, odată cu nevoia de
Padron (Spania), provocat să-mi făuritorul realismului poetico- dialog, trebuie să fim atenți cu
vorbească despre darul misterului fantastic, regretatul Sava Stojkov, pe vorbele!
cosmic, marele prozator Aleksandar care, în 2007, Centrul Biografic E bine, forma vorbită a
Tišma mi s-a destăinuit despre fata Internațional Cambridge l-a situat interviurilor a rămas în arhiva de aur
din vis, pe Radovan Pavlovski l-am printre cei o sută de pictori importanți a radioului, altele în arhiva
provocat să-mi vorbească despre din lume, care mi-a spus că „noul stil Televiziunii Voivodina, iar ulterior,
energia pură a poeziei, Konrad de viață schimbă esențial nu numai prin 2004, în dorința de a imortaliza
György a susținut că rațiunea mai natura care ne înconjoară, ci și dialogul și plecarea unora, am
subtilă este o suscitare veșnică, iar înfățișarea oamenilor”. publicat filada „ARS LONGA...”
Charles Flores din Malta a lansat În majoritatea cazurilor, însoțită de un CD și fragmente sonore
mesajul său spiritual, pentru ca dialogurile mele au fost temeinic ale dialogurilor, evitând în titlu partea
omenirea să fie mai bună. gândite și pregătite prin studierea a doua a maximei latine, conform
Pictorii se destăinuiesc mai mult strălucitelor realizări ale partenerilor căreia viața ar fi scurtă, deși
atunci când instaurează un contact cu de dialog, pentru că totdeauna mi-am paradoxal, dar adevărat, iată, în
publicul. Dar, la îndemnul întrebărilor propus - să știu ce caut. De aceea mileniul al treilea, asistăm la
- celebrul Vladimir Veličković răspunsurile par a fi pilduitoare, iar decimarea sufletelor umane.
(Paris), mi-a vorbit despre dialogurile plauzibile și cu vremurile Dragă Nicolae Băciuț, mă pui la
dimensiunea figurilor lui în mișcare și pe care le trăim astăzi. o grea încercare, să vorbesc despre
posibila situație reală care se revarsă Am căutat ca fiecare interviu să nevoia dialogului în această lume
în privire amenințând ochiul. În fie țesut cu fire simbolice de divizată! Observ că presiunile
dialog cu timpul, slovenul Jože Ciuha Mărțișor, în spiritul „Ars longa, Vita globalizării neoliberale sunt o
(Paris) îmi mărturisea despre brevis”. Dar, existau și detalii pe care presiune în favoarea dialogului
maimuțe-personalități care înviorează nu le știam. Regret că nu am realizat monocultural.
gândirea cu toate insinuările la interviul cu Desanka Maksimović, Nu cred în tezele conform
puterea umană și lipsa de libertate, un nonagenara doamnă a poeziei cărora multiculturalismul ar fi
joc în care ne putem regăsi cu toții. sârbești, care în clipa când a auzit depășit, cred în diversitatea culturală
Marele Mića Popović ne îndeamnă „Vita brevis”, a rămas, - stupefiată. și multiculturalitatea care există ca
cum să ne salvăm fluxul revoltei între Mira Alečković mi-a făcut un semn stare de fapt și sper că va rezista, așa
Scyla și Caribda. Sculptorul Jovan tacit cu degetul, să nu insist, cum a rezistat Europa botezată de
Soldatović îmi spunea că prin descoperind abia după ce am savurat Constantin cel Mare și sunt convins
marcarea omului vertical în sculptură, cafeaua, că bătrâna blândă și firavă, că lumea va fi mai bună în cadrul
voia ca omul să fie liber pentru nu putea să audă de moarte și nu mai unui dialog permanent.
dreptul la viață și muncă în condiții putea să vorbească. Deși mi l-am Oricât ar dori unii, eu nu văd
civilizate, dar și pentru cucerirea dorit, acest interviu a rămas o poveste viitorul în enclave etnice segregative,
culturii. Este aci și o poveste despre irecuperabilă, pentru că, cine știe, ci cred în necesitatea dialogului dintre
Ion Lucian Murnu și realitatea poate mi-ar fi mărturisit ceva și lumea diversă și culturi, pentru că
comprimată cu măștile cărora le despre Vasko Popa, despre care, la dialogul face parte din temeliile
lipsește creierul, figuri lipsite de ochi, plecarea lui de la cele lumești, declara profunde ale civilizației universale
exprimând strigătul, lacrima, justiția, ______________________________ sau ale spiritului neamului nostru.
ca în ultimele sale tablouri „Țara de Iată, astfel văd eu lucrurile,
jale” sau „Țara de dor” - toate ca poate din cauza că m-am format într-
altar sau un fel de omagiu adus parcă un spațiu multinațional și multilingv,
martirilor revoluției din 1989, despre în care vorbeam mereu despre
care mi-a vorbit Ana Maria Murnu, întrepătrunderea culturilor popoarelor
soția artistului. Fenomenul artistic și naționalităților, astăzi fiind
macedonian Vangel Naumovski mi-a rebotezați în minoritate la modă.
vorbit despre sclipirea cosmică și Sper să existe multicultura-
poarta vieții care trebuie să fie lismul sau interculturalismul, chiar
deschisă fiecăruia, să permită să dacă uneori sunt tacit considerate ca
iradieze cu toată puterea. Este aici și anacronism, - dar, ciudat, utilizate ca
dialogul cu aromânul/român Dumitru argument pentru o perspectivă
Pasima, de origine din Bitolia europeană. Vom vedea la o nouă
(Macedonia de Nord), despre modul resetare a Europei... dar eu cred în
cum a redat chipul lui Mihai nevoia dialogului permanent și prin
Eminescu în bustul de bronz de la cuvântul scris, dar și prin artă și
Coștei, mărturisind că este veșnic poezie, acestea fiind ca pâinea și aerul
tânăr, puțin îngândurat, dar cu lumina necesar vieții înainte și după Isus
pe frunte, cu tristețea în ochi, cu Christos.
iubirea pentru tot ce era suflare
românească, sau - mărturisirea unică aprilie - mai 2020

8
despre puterea artei şi literaturii cu
CD-ROM), C.P.E. Libertatea - Radio
Novi Sad 2004, Mostră de artă
tradiţională, Novi Sad 2004, Muzeul
IOAN BABA, (Ion, n. Seleuş, spiritualităţii româneşti : Torac, în
25.11.1951, P.A. Voivodina, Serbia). Banat / Muzej rumunske
Poet, jurnalist şi publicist, lexicograf duhovnosti : Torak, u Banatu,
şi traducător. A publicat 50 de scrieri, [Autorii textului / Autorii teksta Ioan
volume de poezie, istorie literară şi Baba, mr. Ana Panđić], Novi Sad
lexicografie, monografii, antologii, 2005, Lumina brend, Panciova 2007,
proză memorialistică, cercetări, întreaga lume, Iaşi 2011, Muzeul Banatul în memoria clipei, Almanah
traduceri și tălmăciri din limba sârbă Dioram, 2011, Adevăruri bandajate panoramic al liricii românești,
în limba română şi invers. A fost / Обложене истине, bilingvă, Panciova 2017, Novi duhovni most /
redactor şef şi rersponsabil al Panciova 2013, În urechea timpului / Punte spirituală nouă, Culegere din
Programului în limba româmă al Eavesdropping Time, ediție bilingvă lirica contemporană Novi Sad-
Postului de Radio Novi Sad (peste româno-engleză (prefață și postfață Timișoara (în colaborare cu Ivo
1500 de emisiuni redactate) şi Ion Pachia Tatomirescu, Traducere în Muncian) Novi Sad 2019.
redactor responsabil al Programului limba engleză Gabriela Pachia), Alte scrieri și suplimente (selectiv):
în limba română al Televiziunii Panciova 2014, Amicus animae Repertoriul „Zilelor de teatru...”
Voivodina. Din anul 1995 este dimidium & Отварање [împreună 1973-1987, „Lumina” Panciova
redactor responsabil al revistei de cu Nedeljko Terzić în treizeci de 4/1987, Eminescu Bibliografie,
literatură artă şi cultură limbi] Sremska Mitrovica 2015, „Lumina” revistă de literatură,
transfrontalieră „Lumina” care apare Amicus animae dimidium, în limba artă şi cultură 1947-1999, „Lumina”
sub egida C.P.E. Libertatea din română și franceză, Prefață Victor 21, Novi Sad, 1999/2000, Eminescu
Panciova iar până în anul 2020 a Rusu, traducere Emanuela Bușoi, Ed. – Bibliografie, „Tribuna
realizat 100 de numere de revistă și Damira, Drobeta Turnu Severin 2016, tineretului” 1972-1995, „Tinereţea”
30 de cărți în prestigioasa „Colecţia Amicus animae dimidium, în limba 1995-1999, „Lumina”, Novi Sad,
Lumina” în care a publicat autori română, franceză și engleză, prefață 23/2000, Dorul în cântecele
contemporani importanţi ai literaturii Victor Rusu, Traducere în limba populare româneşti ale lui Ion
române şi sârbe și concomitent multe franceză Emanuela Bușoi, traducere Laza, Actele Simpozionului Banatul
numere speciale sau omagiale ale în limba engleză Diana Boțoacă, Ed. iugoslav trecut istoric şi cultural /
revistei. Ștef, Drobeta Turnu Severin 2016, Radovi Simpozijuma Jugoslovenski
Volume de poezii: Popas în timp, „7”, poezii (în engleză, franceză, Banat istorijska kulturna prošlost,
1984, Preludiu imaginar, Sad 1988, spaniolă, italiană, rusă, polonă și Societatea, Fundaţia Română de
În cuibul ochiului / U gnezdu oka, suedeză), Craiova 2017. Etnografie şi Folclor din Voivodina -
(volum bilingv în limba română şi Cărţi cu altă tematică: Pe şevaletul Consiliul judeţean Caraş-Severin,
sărbă) Požega 1989, Oglinda orizontului (antologie tematică), Reşiţa 2001, Novi Sad 2012, Reşiţa
triunghiulară, Novi Sad 1990, Uzdin 1986, Putokaz jedinsta / 2003, Ed. „Marineasa”, Timişoara-
Poeme incisive, Panciova 1991, („Indiciul unităţii”), [studiu Novi Sad-Reşiţa 2005, Scena
Năzbâtii candide Novi Sad 1994, monografic], Srpska čitaonica i radiofonică şi mişcarea noastră
Inscripţie pe aer, Timişoara 1997, knjižnica Irig înființată în 1842, teatrală, în Radio Novi Sad 55,
Cămaşa de rigoare, şi 1998, Editura „Stražilovo”, Novi Sad, 1988, Redacţia programului în limba
ReversAvers Timişoara 1999, Compendiu biobibliografic, Novi română 1949-2004, Contribuţii la
Poemele D, Novi Sad 2002, Cele mai Sad 1997, Mărturisiri Confluenţe, monografie, Ed. Radio Novi Sad -
frumoase poezii, Drobeta Turnu interviuri cu distinse personalităţi Consiliul Naţional Român, Novi Sad
Severin 2002, În urechea timpului, literare şi artistice europeane, 2004, Zece plus... Antologie de Ioan
Chişinău 2003, Vreme stvaralaštva Timişoara 1997, Antologia Baba, Ileana Ursu (1954),
Slobodana Crnogorca, („Vremea Literaturii şi artei din comunităţile „Lumina”, A. LXII, nr. 7-8, Novi Sad
creativităţii lui Slobodan Crnogorac”, româneşti – Vol. Întâi, Banatul 2009, Zece plus... Antologie de Ioan
proză - memorialistică în limba iugoslav, (în colaborare cu prof. univ. Baba, Slavco Almăjan „Lumina”, A.
sârbă), Temerin 2003, Icoană din dr. Cătălin Bordeianu), Iaşi 1998, LXIII, nr. Special 1, Panciova 2010,
Balcania, Panciova 2005, Aproapele Lexiconul Artiştilor Plastici Plecarea Mărioarei Baba [1950-
dilematic, Iaşi 2005, Stare de Români Contemporani din 2010] spre condiţia celestă, Zece
ţăndări, Drobeta Turnu Severin Iugoslavia, Vol. I, Novi Sad 1999, plus... Antologie de Ioan Baba,
2008, În urechea timpului / Vasile / Vasko Popa, Cerul din „Lumina”, A. LXIII, nr. 2-3, Panciova
Eavesdropping Time, (volum pahar, O plachetă de versuri 2010, Zece plus... antologie de Ioan
publicat integral în limba română şi menită istoriei literare, [cu versuri Baba, Imagini din cuvintele lui
limba engleză) Timişoara 2009, În inedite scrise în limba română şi Aurel Mioc, „Lumina”, Panciova 4-
urechea timpului / Eavesdropping sârbă 1947-1949], Panciova 2002; 5/2010, Poezia şi pictura naivă –
Time, Moinești 2010, Senzaţii cu Florilegiu Bănăţean, Panciova 2002, modalitate de reflectare a vieţii şi a
amprentă - în biblioteca Colecţia Florilegiu Basarabean, Panciova stărilor sufleteşti la Anuica Măran,
OPERA OMNIA - Poezie 2002, Аrs Longa... Atelier deschis, în ,,Cartea de aur a picturii naive din
contemporană românească din (fragmente din interviuri şi mărturisiri Uzdin”, contribuţii la monografie, →

9
Ediţie îngrijită de Elena Maria Barbu Poeziile româneşti ale lui Vasile / istoriei literare, filozofiei politice,
şi Vasile Barbu, Ed. ,,Tibiscus”, Vasko Popa, Valorizarea gestului sociologiei culturale. A publicat note
Uzdin 2012, Zece plus... Antologie editorial, La restaurantul preferat de de drum din Italia, România, Serbia,
de Ioan Baba, Călătorie în 12 studenţii români la Belgrad, Istoria Bosnia și Herțegovina, Grecia, Cuba
tablouri (Art-Performance - „Sala continuă - „Cercul Lumina – Honoris și Algeria.
cu portrete” 2012, [personaje Causa” (fiecare la p. 4]., Oameni de În revistele literare a publicat
antologate: Ioan Flora (1959-2005), seamă în imaginile documentare – o peste 900 de unități bibliografice de
Cornel Bălică (1929-1994), Ion Bălan şansă pentru cultură şi identitate”, traduceri și tălmăciri, majoritatea din
(1925-1976), Ion Marcoviceanu în „Oameni de seamă ai Banatului”, limba sârbă în românește sau invers,
(1922-2012), Mihai Condali (1932- vol. II, Actele Simpozionului altele, simbolic din literatura
1977), Simion Drăguţa (1920-1993), Internaţional „Oameni de seamă ai macedoniană, croată, muntenegreană
Radu Flora (1922-1989), Miodrag Banatului”, Ediţia XXI-a, Ed. și franceză. În diverse volume sunt
Miloş (1933-1998), Vasile / Vasko „Tibiscus”, Uzdin 2017, Portrete inserate tălmăciri din creaţia lui
Popa (1922-1991), Mihai Avramescu bio-bibliografice, „Mihai Cătălin Bordeianu (1999), Mića M.
(1914-1981), Olimpiu Baloş 91950- Avramescu”, Aurel Gavrilov, Tumarić (2000), Florentin
2008), Nichita Stănescu (1933- „Lumina – fasciculă” 4-6 / 2016, Smarandache (2000), Vasko Popa
1983)], „Lumina”, Panciova 2/2012, Portrete bio-bibliografice: Radu (2002), Alexandru Băişanu (2003),
Florilegiu pentru Nichita Flora (1922-1989) Un savant Pero Zubac (2004), Iulian Filip
(alcătuitor Ioan Baba), [poeme de printre redactori, Emil Filip (1934- (2007, 2008, 2019), Spasenija
Ion Pachia Tatomirescu, Mariana 2011), Simeon Lăzăreanu (1948) Sladojev (2012), Nedeljko Terzić
Dan, Pero Zubac, Anghel sau traducătorul zelos, „Lumina – (2013, 2014 în colaborare cu Virginia
Dumbrăveanu, Ion Miloş, Alexandru fasciculă” 7-9 /2016, Portrete bio- Popović, și 2018), Leo Butnaru
Băişanu, Ljubinko Jelić, Srba bibliografice: Vasko Popa (1922- (2019) și 20 de poeți din Novi Sad
Ignjatović, Radomir Andrić, Ioan 1991) la rădăcinile neamului, (2019).
Baba, Ioan Flora, Ratcu Golesân, „Lumina-fasciculă”, 1-3/2017”, Până acum a fost publicat în 133 de
Nedeljko Terzić, Adam Puslojić, Contribuții monografic- reviste din ţară şi străinătate cu peste
Elena Creţiu, Predrag Bogdanović bibliologice, Panciova 2016, 1500 de unităţi bibliografice iar
Ci], Traducerile din limba sârbâ în „Lumina” – eccum modo – la 70 de poeziile i-au fost traduse în limba
limba română de Ioan Baba, ani, „Lumina-fasciculă 30”, Panciova sârbă, maghiară, slovacă, ruteană,
„Lumina”, Nr. 7-8 special], Panciova 2017, Ion Miloș (1930-2015) – engleză, franceză, spaniolă, italiană,
2013,; Despre proiectul editorial Legenda unei celebrități atinse, polonă, rusă, suedeză, bulgară și
„Lexiconul Soliştilor Vocali şi „Lumina-fasciculă 38”, 1-3/2020. arabă.
Instrumentişti” de Ileana Ocolişan A participat la simpozioane şi Ca scriitor este inclus în 93 de
Baba, „Lumina – fasciculă”, reuniuni internaţionale la Novi Sad, antologii publicate în ţară şi
Panciova, 3-4/2013, Presa în limba Panciova, Belgrad, Paris, Copenhaga, străinătate. Este prezentat în
română - element de unitate Praga, Bratislava, Havana, Sinaia, Enciclopedia Banatului, Literatura,
identitară, „Almanah Libertatea Neptun, Reşiţa, Uzdin, Subotica, Iași, Academia Română Timișoara 2015 și
2015”, Editura Libertatea, Panciova Chişinău, Crivaia, Zrenianin, Dicționarul general al literaturii
2014, Ion Bălan (1925-1976) sau București, Timişoara, Brăila, Cahul, române, vol. A/B, Academia
Ecoul unui nume, „Lumina– cu peste peste 190 de comunicări din Română, București 2016. Despre
fasciculă”, 3-4/2015, Libertatea – domeniul tradiţiei istorice şi culturale, opera sa poetică în enciclopedii,
memoria şi oglinda timpurilor ______________________________ dicţionare, bibliografii şi alte cărţi,
noastre, la dăinuirea înţelepciunii sunt publicate 170 de prezentări
de 70 de ani, „Lumina – fasciculă” 7- critice şi eseuri iar în periodice,
8 / 2015, Slavco Almăjan o câteva sute.
personalitate emblematică, În România, Serbia, Republica
„Lumina–fasciculă” 1-3 / 2016, Moldova și Bulgaria, i-au fost
Revista Lumina la 70 de ani, De la decernate 69 de premii literare
Cercul literar la Cercul Lumina – (diplome, 13 medalii, 10 plachete și
Honoris Causa, foileton publicat alte obiecte artistice, câteva premii
săptămânal „Libertatea” A. LXXI, Nr. pentru jurnalistică şi filme
51(3872), Panciova, 17 decembrie documentare.
2016 – „Libertatea”, A. LXXII, nr. Este membru al Uniuii Scriitorilor
9(3881) [Sic! - 3882], 3 martie 2017 din România, al Societăţii Scriitorilor
[Eminescu veşnic tânăr la Coştei, din Voivodina, al Mișcării mondiale
Poetul academician Grigore Vieru la paradoxiste (SUA), al „Cercului
Coştei, Cum a fost la Coştei în anul Lumina – Honoris Causa”
1946, O tradiţie culturală (Panciova), Societății scriitorilor
impresionantă, Gestul onest al Danubieni (Drobeta Turnu Severin) şi
coriştilor din 1969 şi alte mărturisiri, membru fondator al Societății
Prima şeşzătoare literară şi Aleksandar Baba-Vulić, Ochiul Scriitorilor din Novi Sad.
dezideratele unei generaţii, Aprecieri stâncii (Israel) Trăieşte la Novi Sad.
despre Cercul Literar „Lumina”,

10
IEŞIREA DIN OGLINDĂ Individul
A fost mare boss
Pe urma disensiunilor vânătoreşti
Din măduva contaminată a lupului Rânjea cu zâmbet
Ieşeau urlete derizorii În fiecare secundă
Cu masca realităţii Purta oribile evidenţe
Despre sine şi cei de sus
O iarnă de cuvinte fierbinţi
Schigiuia
A fost aprinsă dinadins
Pe cine-l ajungea din urmă
E greu să navighezi împotriva Îl exila în câte-un colţ
curentului Îl îngenuchea pe coji de nucă
Şi creşte(a) dospind în eres
Dar cum nimic nu e gratuit
Tot ce e fără-nţeles
Intri impunător în salonul bărbierului
Care rade mustaţa
Supraviețuind Ana Blandiana se-
Celui ce atârnă pe zidul opus _____________________________ ntreba
Plăteşti această banală realitate Pelerin Până când și Încotro
vânătorească Agresiv şi jignitor „În van, răspunde timpul, aşteptaţi:
Cu bani grei Moralist şi vizionar La judecata marilor coşmare
Şi ieşi din oglindă Ghicitor Şi martorii sunt vinovaţi.”
LUMÂNĂRILE SUNT APRINSE Faci ochii-n opt
În Şaisprezece La naiba cu ipocrizia
Şi-n Şaizeci şi patru Spiritele nu se prea fereau
Oglinzile de sânge pe asfalt
Abrutizate fiind
Au provocat o stupefacţie generală Lumea vorbeşte Se orientau vlăjganii
În numele fricii Despre pionii exponenţi Într-acolo
Fiinţele au împodobit zăpada Despre nebuni Unde chef-ul nu era acasă
Cu petale roşii Despre turele de stânga şi de dreapta Îl terfeleau
Dar mai ales despre regi şi regine Viasu dezmoştenirea mai mult decât
Morbidul
aievea
Zdrobitorul morbid Uşor de jucat cu pionii
Crampona sufletele Zic unii Dar deodată iată că nimeni nu
Suprima vorbele încă nenăscute Căci înaintează temerar rânjeşte
Anihila comorile Dar odată rătăciţi Şi zâmbetul e dus
Dispar dureros de sigur Evidenţele sunt surde
Domnule, întoarce-ţi faţa,
Căzuseră chiar şi cei de foarte sus
Dumnezeu n-a creat nimic Nebunii descătuşaţi
Şi nucile-s tăioase zdrobite şi absurde
Care să-i fie mai odios Au înnebunit dar degeaba
Decât această lume Până la urmă vor fi oricum
Sacrificaţi ZORI DE OCTOMBRIE LA IAŞI
Şi din ziua în care a creat-o
El n-a mai privit-o...
Turnurile traversează paralel şi lateral Când rănile sufletului freamătă
Nota testamentar Emil Cioran
Dar intră în focarele secrete Dorul se întinde tulburat
Caii galopează zburdalinc Îndurerat te apropii suferind
Dumnezeule, întoarce-ţi faţa,
Ca de Crăciun bunăoară Înspre adânc şi-ntr-un înalt
Să vezi ce-i cu cosmetica socială
Ce dezolare În noaptea aceea din Oraşul Alb
De la morbid la macabru Până la urmă Revolta sângera pe catifea
Să vezi cranii în oglinda veacului Reginele suprimate survolează Un ecou se profila din şapte ceruri
Oceanul jocului Spre orizontul cel din eden
Lumânările Sfintelor Paşti sunt În timp ce bătrânii regi Iar înspre Canta pe-o linie de tamvai
aprinse De la înălţimi Dorul se-unduia zvâcnind cristalizat
Să vezi dacă a murit Neos Sunt exilaţi într-un colţ În mine şi în câinii cei hoinari
Şi dacă craniul iadului e alungat A naibii viaţă imobilizată În zorile de octombrie la Iaşi
Dintre acestea Fără pioni şi nebuni Moara de Foc în inimi palpita
Decembrie 1989 Fără turnuri şi cai Noi sufeream din zor spre zori
Câtă ipocrizie-n domnie Ne bucuram şi ne-ndrumam cu-
IMOBILIZARE nfiorare
(DEZ)MOŞTENIRE Într-un adânc şi-n spre înalt
Vlăjganii jocă şah,
Căci e la modă jocul minţii, Sub el 6 octombrie 2000, În vinerea de după
Şi toată lumea-i la Olimpiadă; Cu toţii
Al naibii joc Duceau o tinereţe de marasm IOAN BABA
Poţi să fii sceptic şi dogmatic Ideile se-ntrezăreau în găuri de cătuşe

11
pierdute de fostul soț la masa de joc, a închipuirei.” Mai departe, gazetarul
devenit și ea, asemenea acestuia, mare citează poezia „Doina”. Dintre toate
amatoare de jocuri de cărți… marile poeme eminesciene, el citează
INTRAREA ÎN LUMEA Frizerul poetului, Dumitru
Cosmănescu, relata, însă târziu, după
doar „Doina”, pentru a fi în ton cu
ziarul ultranaționalist la care scrie…
DE DINCOLO aproape 40 de ani de la moartea În ziarul Constituționalul, apare un
(15-18 IUNIE 1889) poetului, că lovitura fatală i-ar fi fost alt necrolog, de data aceasta unul
aplicată de aproape, cu o „cărămidă”, devenit celebru în istoria literară
Despre moartea lui Mihai Eminescu moartea survenind după o jumătate de românească: „În Nirvana” de I. L.
s-a scris mult, dar nici în ziua de azi oră. Dacă luăm în seamă și ultimele Caragiale (datat 18 iunie, dar ziarul
lucrurile nu sunt decât ipotetice. Care cuvinte pe care le-ar fi spus Eminescu: iese de sub tipar abia marți, pe 20
sunt cauzele pentru care marele poet a „Asta m-a omorât!”, putem presupune iunie). Autorul „Scrisorii pierdute”, fost
dispărut atât de repede dintre noi? Cât că au mai fost și ale obiecte cu care amic al poetului, devenit apoi un
a contat lovitura la cap primită în acesta a fost lovit (se vorbește, de înverșunat dușman al acestuia (din
curtea sanatoriului doctorului Șuțu? A exemplu, și de o scândură). cauza Veronicăi Micle), nu a participat
suferit sau nu poetul de o boală Harieta, sora cea mai apropiată la înmormântare, dar cuvintele din
venerică dătătoare, până la urmă, de poetului, acuza spitalul că amesteca articolul său par a fi izvorâte din cea
moarte? A fost Eminescu asasinat? Din bolnavii cuminți cu cei agresivi și mai curată prietenie. Iată cum îl descrie
păcate, lipsa unor dovezi clare, incontrolabili: „Să ferească Dumnezeu dramaturgul pe tânărul Eminescu, pe
edificatoare duce doar la concluzii și pe cei mai răi oameni din lume să fie care l-a cunoscut pe când poetul avea
interogative. instalați la d-rul Șuțu, că fiecare va avea doar17 ani: „Era o frumusețe! O figură
Omul pe care aproape toată lumea îl sfârșitul iubitului meu frate.” De fapt, clasică, încadrată de niște plete negre; o
consideră vinovat de sfârșitul prematur cel mai bine era ca bietul Eminescu să frunte înaltă și senină; niște ochi mari –
al lui Eminescu, Petrea Poenaru, a fi fost tratat într-un spital obișnuit, fără la aceste ferestre ale sufletului se vedea
fost, probabil, profesor de liceu în să aibă vreun contact cu nebuni de talia că cineva e înăuntru; un zâmbet blând și
Craiova (unele surse îl numesc unui Petrea Poenaru… adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt
„director”, altele „artist”). El l-a lovit pe Titu Maiorescu, marele critic literar coborât dintr-o veche icoană, un copil
Eminescu, după o altercație care a avut și omul căruia Eminescu îi datora atât predestinat durerii, pe chipul căruia se
loc la Institutul de alienați al doctorului de multe, a aflat că poetul a murit într-o vedea scrisul unor chinuri viitoare”. Dar
Șuțu, unde cei doi erau internați. Se joi, pe 15 iunie 1889, și a consemnat merită să mai consemnăm și impresiile
spune că aceștia s-au certat pentru o laconic în jurnalul său că Eminescu s-a lui Caragiale, avute după ce anii au
bucată de pâine, dar ura dintre bolnavii stins „astăzi, pe la 3 ore”. Sâmbătă, 17 trecut peste adolecentul de la Ipotești:
în discuție ar putea avea rădăcini mai iunie, a avut loc înmormântarea. Corpul „Așa l-am cunoscut atuncea, așa a
adânci, dacă luăm în calcul ceva mai neînsuflețit al poetului a fost depus la rămas până în cele din urmă momente
târzia legătură amoroasă a autorului biserica Sfântu Gheorghe Nou, într-o bune: vesel și trist; comunicativ și
celebrei poezii „Pe lângă plopii fără stare foarte proastă, „desfigurat de nu se ursuz; blând și aspru; mulțumindu-se cu
soț” cu muza inspiratoare a textului liric mai cunoștea, numai sprâncenele negre nimica și nemulțumit totdeauna de
amintit, Cleopatra Lecca Poenaru, îl aminteau”. toate. (…) Ciudată amestecătură! –
mama nebunului care l-a lovit pe În convoiul ce se îndrepta spre cimi- fericită pentru artist, nenorocită pentru
Eminescu în cap, pentru a-și răzbuna tirul Bellu, alături de Titu Maiorescu se om!” Finalul articolului amintește de
mama părăsită de poet, cu o „pietricică” aflau Mihail Kogălniceanu, Lascăr partea finală a celebrei biografii a
(trimisă cu ajutorul unei praștii) sau cu Catargiu, Aug. Laurian, doi junimiști, poetului, publicată de G. Călinescu în
o „cărămidă”. Femeia a fost fiica „o lume de școlari și studenți”, dar 1932: „Generații întregi o să suie cu
pictorului craiovean C. Lecca și a fost nimeni din familia poetului. Un doctor pompă dealul care duce la Șerban-
căsătorită cu un ofițer, pe nume Grigore brașovean, Ioan Neagoe, fost prieten al Vodă, după ce vor fi umplut cu nimicul
Poenaru, un bețiv și un bătăuș notoriu, poetului dispărut, este ultimul care lor o vreme, și o bucată din care să scoți
dar și un înrăit jucător de cărți, de care rostește un discurs evocator, lângă un alt Eminescu nu se va mai găsi
Cleopatra a divorțat, dar, din păcate groapa săpată între un tei și un brad. A poate!” Cu alte cuvinte: „Ape vor seca
pentru ea, doar după ce acesta i-a tocat doua zi, duminică, apare ziarul în albie și peste locul îngropării sale va
toată averea și după ce a avut cu el cinci Adeverul, în care este inserat un răsări pădure sau cetate, și câte o stea
copii. Poetul s-a răzbunat pe femeia pe necrolog cu titlul simplu: Eminescu, va vesteji pe cer în depărtări, până când
care altădată o aștepta zadarnic pe semnat de Constantin B. Stamatin, zis acest pământ să-și strângă toate sevele
strada „plopilor fără soț” și o Nazone, un talentat jurnalist tânăr. și să le ridice în țeava subțire a altui
imortalizează din nou, de data aceasta Acesta va rămâne cunoscut românilor crin de tăria parfumurilor sale” (G.
în ipostaza infidelei Dalila din ca fiind cel care a lansat formula Călinescu).
„Scrisoarea V”. Supărat, Eminescu îi „Luceafărul poeziei românești”, care IOAN GHEORGHIȘOR
scrie femeii: „Ești o mizerabilă cochetă, dăinuie, iată, peste secole. Cititorii ______
Cleopatra! Tu m-ai ucis moralicește. ziarului află astfel, dar abia după trei
(…) Și de ce? Ce rău ți-am făcut zile, că Eminescu a murit. Scrie Bibliografie
Stamatin în articolul său: „Luceafărul Călinescu, G., Viața lui Mihai Eminescu,
eu…?”. Ba mai mult, poetul consideră
poeziei române, Mihai Eminescu, s-a Iași, Editura Junimea, 1977.
că el i-a fost chiar de folos Cleopatrei,
stins. (…) E imens golul pe care-l lasă Georgescu, Nicolae, Boala și moartea lui
câtă vreme acesta a achitat niște taxe Eminescu: documente, mărturii, ipoteze,
pentru educație restante, datorate de genialul poet în literatura românească.
Înlănțuit în mizerie toată viața lui, el a București, Editura Floare Albastră, 2014.
mama celor două fete ale ei unui Pârvulescu, Ioana, În intimitatea secolului
pension din Iași, unde minorele studiau. râs de ea, lăsându-i disprețul drept orice
necaz și avântându-și gândul în lumea 19, București, Humanitas, 2017.
Pentru a recupera câteva proprietăți

12
Eminesciana În timp, profesorul Pumnul va
deveni un fel de legendă, mai ales
după ce, din cauza bolii, va începe să
vină din ce în ce mai rar la şcoală.
a vieții și operei „poetului Ion. G. Sbiera, unul dintre foștii săi
nostru național” elevi și cunoscut pentru cultivarea
În cultura noastră, Mihai Emi- limbii române în Bucovina, referindu-
nescu e considerat, ca și Ion Creangă, se la sine ca situație tipică, explică
moldovean, această calificare rolul lui Pumnul în viața tinerimii de
datorindu-se, mai ales, locului nașterii atunci: „Eul meu românesc i-l sunt
– Botoșani sau Ipotești (recent a lui dator“.
reapărut informația că s-a născut la Lucrarea Lepturariu rumânesc,
Dumbrăveni, Suceava) – și a Iașului, concepută în 6 volume ca o istorie
unde a participat încă din 1870 și ilustrată a literaturii române, era,
până în 1876 la Cenaclul Junimea, potrivit lui Gh. Moldoveanu6, „cea
precum și relațiilor complexe mai cuprinzătoare antologie de texte
sufletești cu universul moldovenesc, literare româneşti de până la acea
dezvoltate în timp. vreme în cultura românească,
Totuși, în viața și opera lui cuprinzând texte populare sau culte
Eminescu, Ardealul a constituit o din toate provinciile locuite de
prezență importantă de-a lungul români, punând o piatră de temelie la
anilor, legăturile lui cu acest ținut realizarea în plan cultural a ideii de
străbun fiind multiple. România Mare, care circula la acea
În problema originii strămoşilor vreme printre românii din Austro-
lui Mihai Eminescu, de pildă, a fost Ungaria.”
emisă teoria obârșiei lor transilvane. Aron Pumnul a fost un luptător,
Ion Roşu1 reia ipoteza lansată de participant direct la actul revoluționar
Statuia lui Eminescu din fața
Dimitrie Vatamaniuc2 a originilor 1848 din țară, iar în Bucovina,
Teatrului Național din Cluj, opera
transilvănene ale Eminovicilor, care datorită activității lui patriotice, va fi
sculptorului Ovidiu Maitec (1976)
ar fi descins în Țara de Sus după 1778 curând considerat Marele Bărbat al
____________________________
din Blaj, Banat sau Răşinari, unde Naţiunii.
mândrie românească, acel fanatism
există familii cu numele de Eminovici pentru limba noastră strămoşească şi Pentru elevul, adolescentul
(Iminovici). pentru trecutul glorios al poporului Mihai Eminovici, profesorul A.
Scriitorul Augustin Buzura nostru de viţă romanică. A adus din Pumnul nu putea să nu devină un
observă corect că în formarea adevărat erou, un model de dascăl, de
Transilvania lui Iancu, Balint şi
poetului a fost esențială cultura de Bariţiu şi a tovarăşilor lor dorul om de cultură și de patriotism.
expresie germană dominantă în nepotolit de a deştepta poporul la De moartea acestui dascăl venit
Transilvania mult timp. conştiinţa națională“.3 din Ardeal, se leagă și prima poezie
Potrivit eminescologului D. eminesciană – La mormântul lui Aron
D. Vatamaniuc observă că Aron
Vatamaniuc, interesul lui Eminescu Pumnul, unde adolescentul scria plin
Pumnul „era un simbol al
pentru Transilvania și un prim contact de admirație și cu durere în suflet:
Transilvaniei… Sub influenţa lui,
cu acest ținut l-a avut în mod indirect, „Îmbracă-te în doliu, frumoasă
Eminescu a vrut să vadă Blajul.
prin intermediul profesorului său Bucovină, /Cu cipru verde-ncinge
Foarte interesant, exact pe drumul
Aron Pumnul, o personalitate de străbunilor săi, numai că ei veneau antică fruntea ta;/C-acuma din
primă mărime în epocă. din Transilvnaia spre Bucovina, iar pleiada-ți auroasă și senină/Se stinse
Născut în 1818, în familia unor Eminescu pleca din Bucovina spre un luceafăr, se stinse o lumină,/Se
iobagi români din satul Cuciulata stinse-o dalbă stea! …
Transilvania“.4
(Braşov), A. Pumnul a început școala Din punct de vedere socio-politic După decesul (1866) dascălului
la Odorheiul Secuiesc, apoi a studiat și național, situația din Bucovina era său preferat, Mihai Eminescu
la Blaj şi Cluj. În timpul revoluţiei asemănătoare celei ardelene și acest părăsește şcoala şi porneşte de la
paşoptiste din Transilvania, a fost Cernăuţi pe „drumul cel mare
fapt l-a adus pe A. Pumnul aici, în
unul dintre organizatori și, urmărit de împărătesc” spre capitala
fruntea mişcării de libertate naţională,
autorităţile maghiare, pleacă în prin dezvoltarea culturii româneşti în românismului – Blajul, cu gândul de
Muntenia, unde participă la revoluţie. a-şi da examenele restante pentru a
propria limbă, a învăţământului în
De aici, Aron Pumnul s-a refugiat la absolvi clasa III-a.
limba română.
Cernăuţi, în Bucovina, purtând în Ca profesor la gimnaziul din Cer- Perioada peregrinărilor adoles-
suflet dorul de libertate al românilor năuți, Pumnul se distinge imediat: centine prin țară (1864-1869) este
ardeleni. foarte importantă pentru lărgirea uni-
„astă catedră a devenit pentru noi,
S-au emis de-a lungul timpului versului său de cunoaștere și formarea
susține Al. Hurmuzachi, paladiul
relevante mărturii ale unor ştiinţei naţionale, altarul simţului şi al viziunii lui despre țară și popor.
personalități despre el. virtuţii, vatra naţionalităţii române. Între 14 și 17 ani, viitorul poet va
În esență, A. Pumnul aducea cu Românii se bucurau, se mândreau cu colinda țara cu trupele teatrale →
el atmosfera din Transilvania, „acea GHEORGHE BUCUR
ea“5.

13
Fanny Tardini Vlădicescu și Mihail Hula, el face un popas sub un tei din Eminovici în Eminescu. De aici
Pascaly ori pentru a-și continua impunător, azi ,,Teiul lui Eminescu”, venise Aron Pumnul, de aici și marea
studiile în școli ardelene recunoscute și, privind panorama oraşului, de care lui iubire, Veronica Micle. Pe numele
și va cunoaște, astfel, direct, îşi legase mari speranţe, Eminescu ei de domnișoară Ana Câmpeanu, se
realităţile ei – locuri şi oameni, exclamă entuziasmat: ,,Te salut din naște la Năsăud la 22 aprilie 1850;
tradiţii şi obiceiuri, creaţii folclorice inimă, Romă mică, îţi mulţumesc, tatăl ei, Ilie Câmpeanu, moare în
din Moldova, Bucovina, Maramureş, Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot luptele duse sub conducerea lui
Ardeal, Banat, Muntenia –, care îi vedea!”. 9 Avram Iancu înainte de nașterea fetei.
conferă acestuia imaginea bogăţiei, Tot de acel an poate fi legată şi Trecând prin mari greutăți materiale,
complexităţii și vechimii, dar, mai vizita pe care a făcut-o în Alba Iulia, mama se mută cu cei doi copii la
ales, a unităţii de limbă, cultură şi unde M. Eminescu participă în prima Târgu Neamț și în 1852 la Iași. Aici,
civilizaţie a poporului nostru. Văzând zi la lucrările adunării generale a ea va urma școala, se va forma
„risipirea” românilor în țări diferite ASTREI (27 august 1866). intelectual și se va căsători în 1864 cu
din punct de vedere politico- În formarea viziunii lui profesorul Ștefan Micle, mult mai în
administrativ, înțelege încă din dacologice, un rol important l-a avut vârstă decât ea.
adolescență că această situație întâlnirea (adusă prima dată în Cei doi tineri, Mihai și Veronica,
nefirească trebuie modificată. discuție de cercetătorul Mihai se cunosc la Viena în 1870. Iubirea
În peregrinările sale prin Ardeal, Popescu10 în teza lui de doctorat) din lor a avut o influență covârșitoare
a poposit la Braşov, Sibiu, Răşinari, octombrie 1866 de la Sibiu cu asupra vieții lui Eminescu. Într-o
Blaj, Alba Iulia. Nicolae Densuşianu (n.1846), care îi proiectată scrisoare de condoleanțe la
Semnificativă este afirmația, din va fi împărtăşit din ideile lui moartea lui Ștefan Micle (1879), el
epocă, a lui Ștefan Cacoveanu: „De îndrăzneţe privind „mitologia şi scria: „viața mea, ciudată și azi și
când se așeză Pumnul la Cernăuți, se istoria veche a poporului nostru”. Şi neexplicabilă pentru toți cunoscuții
porni un adevărat curent spre Blaj. datorită teoriilor densuşiene din mei, nu are nici un înțeles fără tine”.
După acest curent se lăsă și viitoarea „Dacie preistorică” (1912), În poezia Lumea îmi părea o
Eminescu”.7 Se naște firesc îşi va fi conturat poetul „icoana” din cifră, mărturisește că, până când a
întrebarea: ce căuta Eminescu tocmai trecut a poporului şi a ţării. întâlnit-o, „n-aveam scop în astă
la Blaj? El părăsește școala și Se poate spune că legăturile lume, nici aveam ce să trăiesc”.
pornește de la Cernăuți pe „drumul spirituale ale lui Eminescu cu Semnificative sunt și versurile
cel mare împărătesc” spre capitala Ardealul sunt timpurii, multiple și cu înscrise pe statuia Veronicăi Micle
românismului – Blajul, voind să-și urmări modelatoare. din Parcul Copou din Iași (reproduse
dea examenele restante aici. În acest sens, cercetătorul Ion după un album de fotografii din
Însuşi Eminescu, în romanul au- Cristofor subliniază aspecte epocă): „Tu, Veronica mea, / Muză
tobiografic Geniu pustiu, povesteşte semnificative: debutul său cu poezia inspiratoare, / Ai coborât pe pământ /
cu încântare începutul călătoriei sale De-aș avea se petrece la revista Învăluind totul / În raze albe și
spre Blaj din vara anului 1866: „Într- Familia din Oradea a lui Iosif strălucitoare.” După moartea lui
o zi frumoasă de vară, îmi făcui legă- Vulcan, cel care-i schimbă numele Ștefan Micle, cei doi hotărâseră să se
turica şi o luai la picior pe drumul cel _____________________________ căsătorească, dar proiectul căsătoriei
mare împărătesc. Holdele miroseau şi lor a fost sabotat de junimiști (care se
se coceau …eu îmi pusesem pălăria împotriveau, susținând că Eminescu
în vârful capului şi fluieram alene un trebuie să fie nefericit pentru a crea
cântec…”.8 După cum vedem, capodopere) și, în special, de Titu
adolescentul se întorcea, fără să știe Maiorescu, care i-a vorbit poetului,
de ce, la obârșii, urmărind, intuitiv de ipocrit și manipulator, despre așa-zisa
fapt, să cunoască ținuturile natale. aventură a Veronicăi cu I.L. Caragia-
Potrivit lui Ştefan Cacoveanu, în le, el lansând-o și în spațiul public.
casa căruia a locuit în perioada mai- Privind din altă perspectivă,
septembrie 1866, „venise la Blaj, ca constatăm că, în creațiile sale, poetul
să facă examen pe clasa a VII-a şi evocă admirativ și patetic Ardealul.
astfel să împace pe tată-său, care îi Eminescu a scris despre „Dragoş
făgăduise că-i trimite bani, numai să Vodă cel Bătrân”, despre „românii
apuce firul studiilor mai departe. La pierduţi pe Criş şi pe Mureş”, despre
Blaj, sosise cu nişte studenţi, care îl A. Mureşan, despre „Târnava prinsă
luară în trăsură ajungându-1 pe drum. în galbine maluri”, l-a văzut pe Horea
A doua zi după sosirea lui, îl „călare pe-un munte falnic”, strajă
întâlnirăm în piaţă şi ne împretinirăm pământului şi poporului „de la Nistru
numaidecât. Îl chemai să şadă la mine pân-la Tisa”.
şi veni numaidecât“. Trebuie observat că poezia lui
Pentru înțelegerea trăirilor Eminescu este receptată entuziast în
emoționale ale poetului și a viziunii Transilvania. Pe de altă parte, aici
lui, semnificativ este episodul Statuia lui Eminescu de la Blaj, apare studiul cel puțin obtuz, dacă nu
întâlnirii lui cu Blajul. Ajuns la opera sculptorului Mihai Spătaru rău-voitor, al canonicului Grama, dar
marginea Blajului, pe dealul numit (2005) şi prima lucrare de doctorat→

14
dedicată lui Eminescu, datorată unui se regăsesc marile idealuri ale
ardelean, clericul Ilie Cristea (viitorul poporului nostru în timp. Încă de pe
patriarh Miron Cristea al Bisericii când era student la Viena, scrie trei
Ortodoxe Române). Acesta îşi lua articole (Să facem un congres, În
doctoratul la Universitatea din unire e tăria şi Echilibru), publicate
Budapesta cu teza Viaţa şi opera lui în ziarul românesc Federaţiunea
Mihai Eminescu şi îl numise, primul, (aprilie – mai 1870), care îi aduc,
„luceafărul poeziei româneşti”. după propriile mărturisiri13, pentru
Cunoscător al realităților cultural- ideea de autonomie a Transilvaniei
literare de atunci, autorul enunţa faţă de Imperiul Austro-Ungar,
categoric marea influenţă a poetului citarea de către procurorul public la
în epocă: „Înrâurirea lui Eminescu Judecătoria din Pesta, unde este
asupra întregii clase culte române din cercetat. Ne atrage atenția în mod
timpul nostru, mai ales asupra special titlul În unire e tăria. Tânărul
tineretului, este întru adevăr mare…a dovedea, astfel, de pe acum, o
devenit un fel de idol al întregii atitudine de luptător pentru cauza
românimi (s.n.).” 11 naţională.
Eminescu a văzut în Transilvania O acțiune temerară întreprinde
originea statelor româneşti, prin Eminescu în 1875, când Austro-
voievozii descălecători, originea Ungaria pregătea festivitățile pentru Statuia lui Eminescu de la Târgu-
şcolilor în limba română, prin dascălii aniversarea a 100 de ani de la Mureș, opera sculptorului Izsak
„descălecaţi” la Bucureşti şi Iaşi, a integrarea Bucovinei în Imperiu, de Martin, 1969, reamplasată în 1989
admirat în Transilvania leagănul fapt o samavolnică anexare a acestui ______________________________
erudiţiei şi dăscăliei, dar, mai presus, străbun ținut românesc. Detalii aduce nunțate. Natura blândă și lesne
icoana românismului păstrat nealterat, Lucia Olaru Nenati și apoi Miron guvernabilă a poporului nostru are,
cu rădăcinile lui daco-romane. Manega în volumul cu incitantul titlu drept corolar rău, lipsa de putere de
Eminescu a fost impresionat sincer, în Eminescu – agent secret.14 Poetul reacțiune;… Noi într-adevăr nu
Transilvania, de oameni, de port, de intră clandestin în Bucovina, unde împărtășim tonul plângător al câtorva
obiceiuri, de nevoia deşteptării acestei duce câteva sute de exemplare din organe de peste Carpați. Având în
părţi a naţiunii, ţinută încă în lucrarea Răpirea Bucovinei după față un adversar, există două
ignoranţă şi supunere. A făcut chiar documente autentice, scrisă de Ioan posibilități: sau te poți scăpa de el sau
proiectul unui ciclu de conferinţe Slavici și prefațată de istoricul M. nu. Dacă poți, fă-o; dacă nu, nu te mai
populare destinate maramureşenilor Kogălniceanu. La Cernăuți, Eminescu plânge, ci rabdă bărbătește..
ca: „Geniul naţional”, „Studii asupra trimite broșura străinilor și Plângerile tale îl încurajează.” 16
pronunţiei”, „Patria română” ș.a. diplomaților veniți la festivitățile El se distinge mai apoi, la
În 1871, la serbările Putnei, pregătite de oficialitățile austro- București, în cadrul Societăţii
Eminescu a strâns simbolic ţara, sub ungare, stârnind un scandal „Carpaţii”, în 1882-1883, prin
semnul lui Ștefan cel Mare, iar în diplomatic prin dezvăluirile făcute. susţinerea hotărâtă a proiectului etno-
organizarea evenimentului s-a Broșura este interzisă, iar Eminescu politic-statal „Dacia Mare”, văzut ca
sprijinit, în primul rând, pe putea fi arestat și pedepsit. Poetul își proiect major de renaştere naţională.
transilvăneni şi bucovineni. Poetul nu dezvăluie, astfel, o nouă față a Nimeni dintre jurnaliștii vremii
accepta că Transilvania era ocupată personalității sale, aceea de luptător nu a militat atât de deschis,
de austro-maghiari şi visa ca acest pe „frontul nevăzut” pentru cauza argumentat și curajos ca Eminescu
strămoșesc ținut să revină între unirii românilor. pentru unirea Transilvaniei cu
graniţele românităţii. În viața culturală și politică din România și împotriva alianţei cu
În publicistică, Ardealul a fost Transilvania, activau doar trei Viena: „Câtă vreme guvernele de la
pentru Mihai Eminescu o temă instituții românești: ASTRA, biserica Budapesta îi oprimă pe români,
majoră: „În toate articolele lui, fie de română și Partidul Național Român. îngrădind accesul la şcoală şi biserică,
sinteză istorică, fie polemice, privind În multe articole, Eminescu denunță blocând cultivarea limbii materne,
Ardealul, Eminescu dovedeşte o vastă acțiunile oficialităților austro-ungare, apropierea de Imperiu nu este posibilă
cunoaştere a diplomaţiei imperiale, care, folosind diverse mijloace legale şi nici recomandabilă”. 17 În articolul
socială, spirituală, istorică a temei, și nelegale, impiedicau activitatea Traduceri ungurești, din 15 iunie
mergând până la tratate secrete, normală a acestora. 15 1883, de exemplu, denunță politica de
corespondenţa particulară a vârfurilor Eminescu considera că politica stat ungară de a maghiariza numele
politice, congrese arheologice, dură de maghiarizare a determinat o de localități și de familie. 18
geostrategii habsburgice, legiuiri, contrareacție și a dus la trezirea În 1883, guvernul ducea în secret
ordine de cancelarie, o documentare sentimentului național al românilor tratative cu Germania pentru intrarea
de arhivar lacom de totalitate, pe care ardeleni. Pe de altă parte, și românii României în Tripla Alianţă.
geniul lui a topit-o în sinteze erau vinovați pentru situația în care „Românul absolut” (Petre Ţuţea)
publicistice de mare actualitate și ajunseseră, pentru că s-au lăsat demască trădarea intereselor
astăzi”, scrie Radu Teodoru. 12 subjugați fără să reacționeze: „În naţionale, căci se elimina, astfel, orice
Este semnificativ faptul că în genere, toate virtuțile omului co- posibilitate de apărare oficială a
activitatea lui civică şi social-politică respund cu defecte tot atât de pro- românilor din Transilvania și a →

15
acestei vechi provincii dacice. Prin în clipe deosebite, sensibilul poet se NOTE
1
Ion Roșu, Legendă și adevăr în biografia lui
acțiunile sale, Mihai Eminescu manifesta și prin intonarea cu talent a
M. Eminescu. Editura Cartea românească,
deranja major interesele austro- unor cântece de jale din Ardeal. București, 1989, p. 60.
ungaro-germane din România și, ca D. Teleor își amintește: „Punea capul 2
V. și afirmația: „Sunt manifestări ale fondului
atare, trebuia înlăturat. între mâini și începea să cânte doine său (Eminescu) sufletesc, moștenit „părinți din
Reprezentantul guvernului la Viena, din Ardeal și cânta câte o oră părinți”, prin ascendenții săi care coboară din
Transilvania în cursul veacurilor.” în D.
junimistul Petre P. Carp, cere expres întreagă. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu, 1877 –
lui Maiorescu: „Mai potoliţi-l pe Ardelenii, aflați la masă, 1883, 1883 – 1889, Universitas, Editura
Eminescu!”. Ultimul articol, Pentru plângeau cu lacrimi”. 21 Minerva, București, 1996, p. 182.
3
libertatea presei, publicat (înainte de Eminescu nu a fost nebun şi nici Sextil Puşcariu, în „Glasul Bucovinei“, 1919,
nr. 7.
a fi arestat) în Timpul, la 28 iunie bolnav de sifilis, aşa cum s-a spus 4
Apud Gheorghe Moldoveanu, Aron Pumnul,
1883, dezvăluie poziţia lui democrată, denigrator. contribuții la dezvoltarea limbii și a culturii
condamnând măsurile represive luate Prin cercetările privind autopsia românești din Bucovina în Revista de Lingvis-
tică și Cultură Românească, nr 19 din 7/ 2019.
de guvern împotriva unor publicații poetului, efectuate de către doctorul 5
Al. Hurmuzachi, Arune Pumnul, în Aron Pum-
independente și a redactorilor aces- Vladimir Belis, specialist în medicina nul. Voci asupra vieţii şi însemnătăţii lui, dim-
tora. legală, şi doctorul Ovidu Vuia, preună cu documente relative la înfiinţarea ca-
La insistențele cancelarului neuropsihiatru, s-a dovedit că „bolile tedrei de limba şi literatura românească în
german Bismarck şi a baronului lui Eminescu” nu erau decât simple gimnaziul superior din Cernăuţi, precum şi
scrierile lui mărunte şi fragmantare, publicate
austriac von Mayr, şeful serviciilor fabulaţii și manipulări pentru a de D-rul Ion al lui G. Sbiera, Cernăuţi, 1889, p.
secrete vieneze la București, sediile acoperi ilegalitățile și crima 7.
6
Societăţii secrete „Carpaţii" sunt înfăptuită. 22 Gheorghe Moldoveanu, Aron Pumnul, con-
închise, liderii ei sunt arestaţi, iar Așadar, destinul „poetului nostru tribuții la dezvoltarea limbii și a culturii româ-
nești din bucovina în Revista de Lingvistică și
simpatizanții îndepărtați. Este închis național” a fost legat de Ardealul Cultură Românească, nr 19 din 7/ 2019.
ziarul L'Independance Roumaine, iar străbun prin obârșie, prin profesorul 7
Apud Ștefan Cacoveanu, Eminescu în Blaj,
directorul acestuia, Emil Galli, și său A. Pumnul, prin valorile culturii Luceafărul, Budapesta, nr. 3 din 1 febr. 1904 în
I. Crețu, Mihail Eminescu, Biografie
Zamfir C. Arbore sunt expulzați din ardelene, prin iubirea cea mare pentru
documentară, EPL, București, p. 33
România. Membrilor ardeleni ai ardeleanca Ana Câmpeanu 8
Geniu pustiu în Mihai Eminescu, Proză,
societății li se intentează procese. (Veronica), prin admirația față de Prefață și note de Zoe Dumitrescu-Bușulenga,
Lui Mihai Eminescu, universul transilvan, față de frații ed. A II-a, Colecția Lyceum, Editura Albatros,
personalitate cu o mare audiență ardeleni și tradițiile lor și chiar prin București, 1976, p. 153.
9
G. Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, Edi-
publică atunci, nu i se putea aplica, suportarea hotărârii înlăturării lui tura pentru literatură, București, 1966, p. 83.
pentru a fi scos din prim-planul vieţii fizice din viața țării de către 10
Popescu, Constatin Mihail, Nicolae
politico-culturale a țării, același oficialitățile epocii în cârdășie cu Densușianu, viața și opera (teză de doctorat),
tratament Atunci, i s-a înscenat forțe străine, deoarece, împotrivindu- Societatea Scriitorilor Militari, București,
Editura Academiei de Înalte Studii Militare,
„nebunia". se politicii de alianță cu Germania și 2003, p. 54, 143-145; Vezi și Napoleon
Considerat de cancelariile unor Austro-Ungaria, patriotul Eminescu Săvescu, ,,Cenaclul M. Eminescu” la New-
imperii învecinate un inamic lupta pentru unirea Transilvaniei cu York (15.01.2009), publicat în Foaie pentru
minte, aprilie 2009.
periculos, serviciile secrete austro- România. 11
Apud Lucian Boia, Românul absolut.
ungar şi ţarist elaborează planul Există, prin urmare, multiple Facerea și desfacerea unui mit, București,
înlăturării lui din viaţa publică, plan legături ale poetului cu Ardealul. editura Humanitas, 2015, p. 42-43
12
dus la îndeplinire cu ajutorul lui T. Viața lui capătă, astfel, pecetea 13
Idem.
Maiorescu; după trei încercări eșuate destinului unui martir. I. Creţu, Mihail Eminescu. Biografie
documentară, Bucureşti, EPL, 1968, p. 87.
de arestare (după prof. dr. Nae În acest context, este 14
Miron Manega, Eminescu – agent secret și
Georgescu), este internat forţat la 28 semnificativă afirmația poetului: contrabandist de cărți interzise, București,
iunie 1883 la spitalul doctorului Şuţu istoria noastră este istoria unui lung Editura Geto Dacii, 2017, p. 32 și urm.
15
şi supus (intenţionat) unui tratament șir de martiri. Oare Eminescu se situa Vezi D. Vatamaniuc, Publicistica lui Emi-
nescu, 1877 – 1883, 1883 – 1889, Universitas,
distrugător (aşa cum au arătat mai și pe sine în rândul acestora? Editura Minerva, București, 1996, p. 177-180.
mulţi cercetători), care-i va aduce, Probabil! 16
Eminescu, Opere, vol. XI, p. 234.
17
după şase ani de chinuri, moartea. În atari condiții, moartea lui Catinca Agache, Mihai Eminescu și idealul
de unire, în Revista limba română, Nr.1-2,
Devine, potrivit istoricului Aurel Eminescu, pe care îl considerăm
2018
David, „prima jertfă politică pe „zeul tutelar al spiritualității 18
Eminescu, Opere, X, Publicistica, p. 14.
altarul Daciei Mari” 19, iar Gh. Gavrilă noastre”23, poate fi pusă în legătură cu 19
Dacia magazin, nr. 73, ianuarie 2012, p. 10.
20
Copil îl consideră „martirul românilor lupta pentru unire, cu istoria Dacia magazin, nr. 67-68, iulie–august 2012,
cu aură de sfânt.” 20. Transilvaniei mai ales. p. 74.
21
D. Teleor, Eminescu intim, București, 1909,
În prezent, tot mai mulți În concluzie, se poate vorbi cu p. 43.
cercetători pun moartea lui Eminescu îndreptățire, alături de problematica 22
După cercetări de câtâțiva ani, dr. Ovidiu
în legătură cu istoria Transilvaniei, romantismului, dacismului sau Vuia scrie: „Concluziile mele, ca medic neuro-
considerându-se că s-a făcut o patriotismului lui Mihai Eminescu, de psihiatru, cercetător științific, autor a peste 100
de lucrări în domeniul patologiei creierului,
adevărată crimă prin înlăturarea fizică o dimensiune ardeleană a vieții, sunt cât se poate de clare. Eminescu nu a
a „poetului nostru nepereche” din activității și operei lui, precum și de suferit de lues şi nu a avut demenţă paralitică".
23
viața publică a țării. condiția martirică a „poetului nostru Gheorghe Bucur, Eminescu – zeul tutelar al
spiritualității noastre, București, Editura
Dovadă a legăturile profunde cu național”.
Burebista, 2019
universul transilvan este și faptul că ___________

16
Mihai Eminescu şi Veronica Micle
erau doi oameni tineri şi apoi maturi,
care s-au iubit şi au îndrăznit să
viseze la un sens aşezat al iubirii lor.
În tainiţele sufletelor lor, desferecate
Corespondenţa arhaică, pe suport şi prin scrisori, fiecare a păstrat
de hârtie, între personalităţi, din pentru celălalt un loc aparte, ridicând
diverse domenii de activitate, a fost mari-mici panteonuri (ca să forţez
din totdeauna obiect fascinant de cuvântul) de iubire. Ce a fost şi ce a
meditaţie şi studiu, căci dincolo de vrut să fie ne este relevat o dată în
informaţie, acestea au rânduri ce ţin plus în aceste scrisori inedite.
de o anumită confidenţialitate. Micile Până la a fi publicate în anul 2000
amănunte, care nu-şi găsesc locul în (Corespondenţa inedită Mihai
studiile serioase, ce ţin de fondurile Eminescu-Veronica Micle, „Dulcea
unor probleme, au aici procentele lor mea Doamnă/ Eminul meu iubit”,
de preţiozitate. Din acestea, afli mult Ed. Polirom, Iaşi, 2000), se ştia doar
latura om, om cu tabieturile sale şi cu de 18 scrisori ale lui Eminescu către
predispoziţia la improvizaţie, cu Veronica Micle, dintre care 5 scrisori
aspiraţii neîmpărtăşite, cu cutume aflate sub semnul incertitudinii,
abil mascate de viaţa publică, practic datorită unui intermediar, Octav
(aproape) tot ce mişcă „între secreţie Minar, asupra căruia planează
şi excreţie”, cum spuneam într-un suspiciuni de cosmetizare sau chiar de
poem. plastografiere de scrisori, titluri de
Pe de altă parte, micile amănunte poeme etc. (vezi „Veronica Micle-
______________________________
sunt, nu de puţine ori, acele punţi de Dragoste şi poezie”, Ed. Forum, Indiana, SUA, care sub titlul incitant
înţelegere ale unor lucruri şi fapte Bucureşti, 1992, reeditare după cartea dar corect, „Istoria unei comori
importante, fiindcă multe din lui Octav Minar, publicată prima dată ascunse” arată „filmul de aventură”,
lucrurile importante sau chiar specta- în anul 1904). Din partea Veronicăi unde principalul protagonist sunt
culoase îşi au sorgintea în detalii, Micle către Eminescu se cunoşteau un aceste scrisori, care ne-au parvenit pe
puţin ştiute sau nebăgate în seamă. număr de 48 de scrisori. Discrepanţa „ruta”: Veronica Micle - Valeria Mi-
În acest mod de comunicare, ce dintre numărul lor a dus şi la cle (una din cele două fiice a Vero-
aproape că devine un artefact în zilele discrepanţe în ceea ce priveşte nicăi, cântăreaţă de operă „privighe-
noastre (Cine mai trimite scrisori, înţelegerea gradului de „amorezare” a toarea Iaşului” cum era denumită, ce
când există telefoane mobile, internet fiecăruia, vehiculându-se ideea, avea nume de scenă Valérie Nilda) -
etc. ?), scrisorile îndrăgostiţilor au un acceptată aproape unanim, de a fi Graziella Nanu-Grigorcea (fiică a Va-
plus de lirism, o anumită scânteie, pe între ei o iubire „disproporţionată”, leriei Micle, deci nepoată a Veronicăi
care dragostea partenerilor au creat-o, unde Veronica Micle „trăgea” de Micle) - Anna Maria Grigorcea (fiică
din propria combustie. De aceea, Eminescu, asaltându-l cu iubirea ei a Graziellei Nanu-Grigorcea şi
scrisorile de dragoste au propria până la agasare. Nicolae Manolescu, strănepoată a Veronicăi Micle).
luminescenţă, mai ales dacă ele vin de în cuvântul său de la lansarea cărţii, D-na Christina Zarifopol-Illias
la doi poeţi, pe care Dumnezeu i-a din 15 iunie 2000 vorbea de explică şi legăturile efective şi apoi
înzestrat cu harul visării şi deversării „misoginismul lui Călinescu”, care ar afective, şi chiar de rudenie prin
excepţionale, pe materialul numit fi modelat după anul 1932, gândirea a alinţă a mamei sale, Maria Economu,
hârtie, a gândurilor lor, culte, trei generaţii, în defavoarea Veronicăi profesoară a Annei Maria Grigorcea.
expresive, de iubire şi de înţelegere a Micle, victimă şi martir, cu şi fără Aceasta povesteşte: „Lungul drum al
lumii, prin prisma acelei iubiri. ghilimele. acestor scrisori către lumina tipa-
Se impun, totuşi, nişte întrebări. Cele 93 de scrisori noi, inedite, ale rului a început, prin voia destinului,
Scrisorile de dragoste nu ţin mai mult lui Eminescu către Veronica şi 15 ale într-o dimineaţă senină de sfârşit de
de intimitatea iubirii lor? Nu sunt un Veronicăi către Eminescu, completate octombrie a anului 1937, în Bucu-
preambul specific uman în jocul de cu încă câteva inedite: 2 scrisori ale reşti, în casa doamnei Adela Nanu-
dinaintea dăruirii supreme, sexuale? Veronicăi către sora lui Eminescu, Ursianu din strada Palade Nr.23. O
Au oamenii dreptul să publice astfel Harietta Eminovici, şi o notă (practic foarte tânără profesoară de limbi
de scrisori? Sunt ei îndreptăţiţi să le o rugăminte) a lui Titu Maiorescu clasice la Institutul „Pompilian”
întoarcă pe toate feţele şi să le pună, către Eminescu, ca acesta din urmă fusese invitată la o întrevedere cu
prin tipărire, precum rufele, pe sârma să-i facă un serviciu literar reginei, ambasadorul Vasile Grigorcea şi cu
vederii publice? Cât ţine de dreptul la Elisabeta, Carmen Sylva, descoperite soţia acestuia, Graziella Nanu-
intimitate şi cât la dreptul de a şi redate în cartea amintită în Grigorcea, nepoata de frate a Adelei
cunoaşte şi a vedea celelalte faţete prezentul material, au schimbat total Nanu. Soţii Grigorcea căutau o pro-
ale acestora, mai ales în cazurile percepţia iubirii lor. fesoară particulară pentru fiica lor,
oamenilor celebri? Întrebări grele, cu Prefaţa cărţii (scrisă în aprilie Anna Maria. Tânăra profesoară →
răspunsuri la fel de grele. Totul ţine, 2000) îi aparţine d-nei Christina RĂZVAN DUCAN
până la urmă, de semantică! Zarifopul-Illias, din Bloomington,

17
de atunci, Maria Economu, era mama Acesta este povestea „lungului drum blicarea lor?
mea.. Întrevederea s-a încheiat foarte al zilei către noapte”, ca să citez titlul Se temea de eventuale reacţii, care
bine şi mamei i-a fost imediat unei piese de teatru de Eugen O`Neill, i-ar fi ştirbit din imagine, mai ales că
prezentată viitoarea elevă... Până la şi în lumina acestei mărturisiri, cred aceste scrisori sunt din perioada
plecarea la Londra, unde Vasile că profesoarei particulare a strănepoa- anilor 1879, deci imediat de după
Grigorcea fusese numit ambasador al tei Veronicăi Micle, d-nei Maria Eco- moartea profesorului Ştefan Micle,
Regatului României, tânăra nomu, trebuie să i se dea un loc în is- când Veronica era „liberă”, până în
profesoară a locuit în casa din strada toria literară, pentru acest gest „mic 1883, anul cu mari probleme pentru
Palade nr.23”. Profesoara a trăit pentru om”, dar mare pentru istoria Eminescu? Era pudică, sau pur şi
ulterior mulţi ani, urmând familia literaturii române, în speţă pentru simplu a considerat că ele ţin de
Grigorcea la Londra, Paris şi Roma. cunoaşterea mai bine a lui Eminescu, intimitatea relaţiei ei cu Eminescu?
După cel de al II-lea război mondial, şi, de ce nu, a Veronicăi Micle. Ori- Iată întrebări, şi întrebări la întrebări.
familia ambasadorului Grigorcea nu cum, pentru insistenţa ei ca aceste Poate că înainte de a încerca să
s-a ma întors în ţară. Prin căsătorie, scrisori să se facă publice, insistenţă răspundem la ele, să vedem
Anna Maria Grigorcea s-a stabilit în ce a dus la rezultatul publicării lor, modalitatea în care scrisorile trimise
Italia. „Încă din anii petrecuţi cu din care şi-a făcut aproape un fix al de Veronica Micle lui Eminescu au
familia Grigorcea în străinătate, existenţei sale, Marie Economu, tre- ajuns înapoi la acesta.
mama mea ştia de existenţa unui buie, cel puţin din când în când să i Cererea de a i se înapoia Veronicăi
număr mare de scrisori ale lui Mihai de vehiculeze numele. Din respect scrisorile lui Eminescu este reflectată
Eminescu către Veronica Micle, pe pentru acest demers, încununat de în scrisorile celor doi din acea
care Graziella Nanu-Grigorcea le succes, până la urmă, şi anume publi- perioadă. De exemplu, în 28 aprilie
avea de la mama ei, Valérie Micle carea scrisorilor. Oricum, mult mai 1880, cel puţin la nivel de intenţie,
Nanu-Sturdza. Şi mai ştia că doamna mult decât un... Constantin Sîmţion, Eminescu spune: „Vă trimit scrisorile
Grigorcea ţinea cu sfinţenie la aceste Grigore Ventura, Petrache Poenaru, Dv. și vă declar liberă de orice
scrisori şi că, deşi se făcuseră etc., care au intrat în istorie, pe uşa legătură”.
numeroase demersuri ca să le dea din spate, prin... lătura pentru porci. Scrie Veronica Micle în
publicităţii, refuzase categoric de Dar asta e dorinţă şi, poate, mai mică scrisoarea din 19/20 februarie 1881:
fiecare dată. După moartea putinţă, posteritatea fiind uneori in- „ ..îţi impun şi ce e mai mult eu o
Graziellei Grigorcea, la începutul grată în a vehicula cu dreptate, „in reclam: este să-mi înapoieşti toate
anilor `50, scrisorile au trecut, cum aeternum” fapte şi nume cu adevărat scrisorile mele dimpreună cu
era firesc, la fiica ei. Ele au fost valoroase. fotografia mea, şi eu la rândul meu
depozitate într-un loc sigur, pentru Dar să revenim la scrisori, „depo- vă voi înapoia tot bagajul D-Voastră
bună păstrare şi fără nici o intenţie zitate la loc sigur”, „fără nici o in- de scrisori...”.
de a fi scoase la iveală vreodată. tenţie de a fi scoase la iveală vreo- Altădată, făcând o adnotare pe o
Fiica nu făcea decât să respecte dată”. Sună ca o dorinţă testamentară scrisoare nedatată, primită de la
dorinţa dintotdeauna a mamei sale; făcută cu „limbă de moarte” de Eminescu, Veronica scrie: „2 august
de a ţine aceste preţioase documente Veronica Micle şi perpetuată, pe linie 1882. A scris, dar n-a venit (Este
de familie în familie. feminină, în familie, de-a lungul a 4 vorba de venirea la Iaşi, de la
După ce mama mea a venit în generaţii. Se pune întrebarea, firească, Bucureşti, a lui Eminescu, desigur să
America şi a putut să călătorească de ce nu a dorit Veronica Micle pu- se întâlnească cu Veronica - n.m.),
liber, s-a dus des să o vadă pe Anna ____________________________ lucru care m-au supărat şi care m-au
Maria Grigorcea în Italia, unde hotărât ca cu orice preţ să rump
aceasta se stabilise cu mulţi ani în relaţiunea cu el, deşi îl iubeam încă
urmă, căsătorindu-se cu un distins destul de mult”.
diplomat şi senator italian, Girolamo „Poziţia mea de femee cere ca firul
Messeri. Cu fiecare ocazie, dar în de tort de păianjen, care îmi pare mie
special după 1990, mama îi că mă leagă de D.Voastră, să fie rupt.
reamintea Annei Maria Grigorcea de E vorba ca toată corespondenţa ce
scrisori şi încerca să o convingă să am mai avut cu D.Voastră în urma
scoată la lumină acest tezaur rupturei noastre să mi-o înapoiaţi,
epistolar. În anii din urmă, mama chiar şi fotografia, pe care într-ade-
mea îşi făcuse o adevărată misiune văr nu ştiu pentru ce v-am mai trimis-
din a merge în Italia, în special o.”, scrie apoi Veronica Micle, pe
pentru a o determina pe strănepoata un ton sobru, la 31 august 1881.
Veronicăi Micle să dea publicităţii „...Până acum nu aţi dat curs cere-
scrisorile. Insistenţele repetate la rii mele, adică a-mi înapoia cores-
infinit, perseverenţa neclintită a pondenţa şi fotografia...”, spune
mamei mele au dus în final la Veronica, într-o altă scrisoare, datată
rezultatul dorit: Anna Maria „14 septembrie 1881, Iaşi”, cerându-i
Grigorcea-Messeri i-a încredinţat asta în numele unei „prietenii trecu-
atât preţioasele documente pentru ca te”.„Dacă pretinzi în mod absolut ca
ele să-şi ia astfel locul cuvenit în să-ţi trimit cele din urmă scrisori
cultura română.”. înapoi, ţi le voi trimite, căci →

18
eşti în drept a mi le cere”, îi scria trebuit lăsate aşa cum au fost scrise de
Eminescu, într-o scrisoare „nedatată”, Eminescu!
dar la care Veronica a precizat printr- Întrebarea este, să fie gestul făcut
o adnotare cu „cerneală violetă” că „e de Veronica unul menit de a o
din luna Iunie 1882”, când „eram proteja, de a-şi proteja imaginea? Cu
supăraţi, încă nu ne împăcasem”. siguranţă, aceste fapte certe, de
Într-o altă scrisoare, de asemenea, ştergere de cuvinte sau de îndepărtare
nedatată, Eminescu îi spune: „...De de propoziţii întregi înseamnă dovezi
ce mi-ai cerut scrisorile înapoi îmi de dezacord, aşa cum pot însemna şi _____________________________________________________________

explic poate...Ceea ce m-a mirat însă încercări de îndepărtare ale unor dicţie de familie, privitoare la scrisori,
este repejunea cu care-ai răspândit în dovezi sau suspiciuni, ce i-ar putea „de a fi scoase la iveală vreodată”, s-a
lume vestea rupturii noastre, ceea ce aducă atingere imaginii sau chiar de a păstrat, acestea rămânând o problemă
eu nu spusesem absolut nimănui” o încrimina pentru anumite fapte de familie, neaccesibile deci,
(Sublinierea îi aparţine.). Se pare că (probabil, de infidelitate!). Şi totuşi, publicului. Insistenţa d-nei Maria
între cei doi au existat mai multe dacă supărarea pe Eminescu era Economu, încrederea de care se
momente mai puţin faste, cu perioade supremă, ar fi putut scăpa foarte uşor bucura din partea strănepoatei Anna
de revenire a amorului. de scrisori, arzându-le, dar Veronica Maria Grigorcea-Messeri, un anumit
O adnotare a Veronicăi pe o nu a apelat la acest gest. (Sau, poate pragmatism ce ţine de vremurile mult
scrisoare a lui Eminescu din 4 aprilie că da, pentru unele! Cine ştie?). Este schimbate faţă de cele pline de
1880, menţionează: „Aci a încetat de- cert, însă, că aceasta vroia să păstreze pudoare, când a trăit Veronica Micle,
a-mi scrie şi ne-am certat rău. Am scrisorile! Poate că îl mai iubea pe dar, poate, şi o conştientizare a
rămas certaţi de la 9 april 1880 până Eminescu, şi cu siguranţă, era şi acest valorificării superioare, prin
la 23 Decembrie 1881 când am venit lucru, dar poate şi pentru că îşi dădea cunoaştere publică au făcut ca Anna
la Bucureşti la (H)otel Regal şi m-am seama de valoarea documentară şi de Maria Grigorcea-Messeri să-şi dea
întâlnit cu el la Cameră”. istorie literară a acelor scrisori. Şi mai acceptul facsimilării lor, şi ulterior
Pentru ca pe o scrisoare datată, era ceva, peste ani acestea erau (şi ca publicării scrisorilor. E un gest care,
subliniat, Bucureşti 16 fevruarie dovadă) singura ei legătură cu din punct de vedere al istoriei literare
1883, scrisă de Eminescu către Eminescu! româneşti, este unul de covârşitoare
aceasta, Veronica să adnoteze: „Cred Existând o anumită pudoare a importanţă, clarificatoare, până la
că asta e cea din urmă scrisoare ce epocii, Veronica şi-a luat măsurile de detaliu, a unor „pete albe” în viaţa lui
mi-a scris-o Eminescu. Acest lucru precauţie de a se dispensa de Mihai Eminescu, în viaţa iubirii
poate indica faptul că toate (?) cuvintele ce nu-i conveneau sau o acestuia cu Veronica Micle.
scrisorile primite de Eminescu au fost incriminau, chiar cu riscul Repoziţionarea celor doi, faţă de
expediate Veronicăi, probabil, fără condamnării sale ulterioare. Începutul propria lor iubire, atât prin numărul
alte explicaţii însoţitoare, înainte de scrisorii din 6 aprilie 1880, a de scrisori trimise unul celuilalt, cât şi
data de 16 februarie 1883. De altfel, Veronicăi lipseşte (Ecce homo?!)), prin conţinutul lor, nu este una care să
Eminescu se întreabă în scrisoarea sa posibil, motivul concret al ruperii coboare pe unul şi să urce pe celălalt.
din 4 februarie 1880: „Zici că e cea relaţiei lor! Să fie între acele rânduri (Nu cred că trebuie să punem
din urmă scrisoare pe care-o capăt un nume propriu, incriminator? Orice numărul scrisorilor unul sub altul şi
de la Dta? Cea din urmă? Oare ştii este posibil. să constatăm cu câte scrisori în plus o
Dta ce zici?”. Timp de 3 generaţii, această inter- iubea Eminescu pe Veronica!).
Ceea ce se poate remarca citind ____________________________ Eminescu a fost cu adevărat
aceste scrisori este faptul că îndrăgostit de Veronica, Veronica
Veronica, intrând în posesia lor, a fiind la fel, îndrăgostită de Eminescu,
făcut adnotări pe ele, care pot fi, până iubirea lor, ca aproape a tuturor
la un moment dat benefice, în îndrăgostiţilor, având suişuri şi
înţelegerea lor, mai ales pe cele coborâşuri, arcuindu-se firesc în
nedatate, dar şi de neiertat, deoarece „sinusoida” îndrăgostiţilor de
unele cuvinte (nume proprii, mai pretutindeni.
ales), sau expresii, sau chiar Până şi neîmplinirea dragostei lor,
propoziţii întregi, au fost deliberat prin căsătorie, se poate încadra în
„tăiate” cu cerneală violetă, făcându- marja acceptabilă a unei astfel de
le, astfel, de necitit, de nedescifrat, situaţii. Ceea ce face diferenţa între
fiind rupte chiar segmente din aceste scrisori şi altele este tocmai
scrisori. Acest fapt din urmă este unul puterea de transfigurare în scris a
discutabil, în ceea ce o priveşte pe celor doi, capacitatea personală a
Veronica Micle, Eminescu, fiind în fiecăruia din ei de a-şi manifesta
felul acesta frustrat, umblându-i-se la simţămintele de dragoste şi gândurile
integritatea rândurilor gândite şi „inflamate” de amor, cu ajutorul
scrise de el. Este foarte posibil ca harului lor, metafizica cuvintelor
acele nume sau relatări de fapte să nu- mlădiate după caligrafia „gâturilor de
i fi convenit Veronicăi, dar ele ar fi lebădă”.

19
Mai altfel, despre premiante, Veronica participând în
calitate de mamă, dar, cum altfel?, am
zice, decât să fie prezent şi Mihai
(XII) Eminescu, în calitate de jurnalist-
redactor la Curierul de Iassi. O
Oarecum contrabalansând întâmplare-coincidenţă? Mai degrabă
necazurile anului 1876, în a doua o nouă „afacere” a destinului
jumătate a lunii decembrie, mai coroborată cu dorinţa celor doi!
precis, la 17 ale lunii, judecătorul Oarecum neaşteptat, să admitem,
Petre Stoica închidea dosarul acelaşi destin a pus la cale altă mutare
împotriva pârâtului Mihai Eminescu ______________________________ după bunul lui plac: în data de 12
folosindu-se chiar de precizarea: „nu pentru a doua oară naşte, astfel că în octombrie 1877, lui Mihai Eminescu
e loc de urmărire contra numitului jurul vârstei de 17 ani, Veronica avea i-a hotărât plecarea la Bucureşti, de
pentru faptul ce i se impută”… Este deja două fiice! această dată destinul numindu-se…
de la sine înţeles, oricât de mult am Destinul nu a fost corect şi a Titu Maiorescu, exact cel care tocmai
simplifica lucrurile şi situaţia, că executat, la dorinţa Anei Câmpeanu, devenise proprietarul ziarului Timpul.
această informaţie a fost vestea care un fel de ghilotinare a unei vieţi aflată Momentul a fost excelent pentru a
nu a lăsat-o indiferentă nici pe încă sub auspiciile unei perspective lovi în Veronica, în primul rând, prin
Veronica. Dimpotrivă, iar detaliile normale. Cu toate-acestea, plecarea poetului dorindu-se slăbirea
sunt edificatoare. Repet: chiar dacă contemporanii au fost unanimi în a legăturii dintre cei doi îndrăgostiţi,
am reduce valoarea relaţiei sale cu recunoaşte că Veronica Micle până la… rupere totală şi chiar
Eminescu şi am plasa-o la una continua să fie o femeie frumoasă, definitivă.
oficială sau semioficială, după patru sau, în anumite situaţii, periculos de În context, nu ne e greu să
ani de la prima lor întâlnire, la Viena, frumoasă. Din acest punct de vedere, credem că Maiorescu jubila de
legătura dintre ei nu s-a erodat, ci, să nu ne mirăm că ea a fost situaţia apărută, fiindcă era imposibil
oarecum ciudat, s-a amplificat şi considerată, poate nu singura, dar ca el să fi uitat că Veronica, în urmă
adâncit până a devenit germenul unei principala muză a lui Eminescu, ca să cu 13 ani, depusese mărturie
iubiri reciproce – mărturisite sau nu, ne întoarcem la un firesc al împotriva lui în cunoscutul şi
din ce în ce mai puternice. Încercând supoziţiilor. amintitul proces pomenit mai
să pătrundem în psihicul Veronicăi, Dar, să revenim la cronologia înainte… Chestiunea nu era redusă la
să ne conectăm virtual la trăirile ei, faptelor: în anul 1877, a izbucnit „discreţie”, dimpotrivă, bârfa
personal cred că vom descoperi o Războiul de Independenţă… În cadrul funcţiona din plin, chiar dacă
femeie destul de robustă din punct de Comitetului Central al Doamnelor Veronica şi Eminescu, aşa, ca măsură
vedere al structurii sale sufleteşti, pentru Ajutorul ostaşilor români, de prevedere, se comportau cât
precum şi foarte echilibrată în relaţiile iniţiat de Maria Roznoveanu puteau de… distant în mai toate
sale cu lumea exterioară. Să avem tot (Marghioliţa), Veronica Micle, întâlnirile, oficiale sau nu. Aparent.
timpul în vedere că avem de-a face cu împreună cu alte colege din Comitet, Nu doar din acest motiv – principal,
cele mai importante, şi eficiente!, făcea de serviciu ca infirmieră la desigur – despărţirea de Iaşi avea să
reprezentări ale ei ca soţie, mamă a Spitalul Societăţii şi al Comitetului, fie grea pentru poet, dar şi faptul, nu
două fete, poetă, implicată în mai iar ca activităţi se ocupa de lucru lipsit de importanţă, că Iaşiul îi
multe activităţi obşteşti, iubită şi manual, împletea pentru ostaşi devenise un fel de „localitate de
muză a lui Eminescu, toate-acestea mănuşi, fulare, ciorapi etc., sau chiar baştină” în care, nu-i aşa?, rămăsese
însumate purtând numele de femeie. ajuta cu bani… femeia dragă.
Să-i fi fost uşor? Nici vorbă! În această situaţie, îl întâlnea tot Până una-alta, Eminescu, aflat
Veronica a avut o viaţă deosebit de mai rar pe Eminescu, el însuşi fiind într-o situaţie financiară dificilă, iar în
grea, complicată şi cu multiple preocupat şi ocupat pe domeniul său perspectivă nu se prea vedere mare
responsabilităţi pe care mulţi (scrierea de articole, deseori lucru, şi nici într-un caz de bun augur,
comentatori le-au ignorat în favoarea pătimaşe, care i-au şi atras duşmani în răspunde afirmativ la solicitarea lui
acuzării de infidelităţi şi timp), referitoare la obţinerea Maiorescu de a se muta la Bucureşti,
comportament imoral. Unii, şi nu Independenţei ţării. De notat că în însă, interesant, nu-i aşa?, se
puţini, de-a lungul anilor, nu s-au sfiit acel an, respectiv, la 10 aprilie 1877, consfătuieşte cu Veronica în prealabil
să alăture deja cunoscutei acuzaţii de are loc şi căsătoria lui Samson (15 octombrie 1877)…
imoralitate şi etichetarea drept Bodnărescu (prieten al lui Eminescu) Mă fac purtătorul de cuvânt al
frivolitate întregul ei comportament. cu Eugenia Frangulea, prietena proorocului Ezechiel care a zis: Dixi
Să ne amintim mereu şi mereu că ea Veronicăi (ca să vezi!). Evident, la et salvavi animam meam! (Am zis şi
şi-a început viaţa de… femeie şi soţie nuntă participă şi cei doi – Veronica mi-am mântuit sufletul, Ezechiel, 3,
la o vârstă când alte tinere de-o vârstă şi Eminescu – aproape tot timpul 19). În regulă, dar mai e ceva: în
cu ea nici nu apucaseră să păşească fiind împreună – se afirmă în seara de dinaintea plecării spre
bine în adolescenţă. Pentru ea, însă, informaţiile unor… nuntaşi. Două Bucureşti, la noul lui loc de muncă,
timpul prinsese viteză, astfel că, aşa luni mai târziu, în data de 19 iunie Eminescu a căutat-o pe Veronica să-şi
cum bine se ştie, la 14 ani a fost 1877, are loc serbarea-spectacol de ia rămas bun, dar n-a găsit-o acasă…
căsătorită, doi ani mai târziu, în 1866, sfârşit de an şcolar, cu… vedetele Rezultatul?
devenea mamă mămică, la 16 ani Valeria şi Virginia, ambele DUMITRU HURUBĂ

20
Să ne mai (re)amintim de… funcţia de secretar de redacţie la
Falanga literară şi artistică,
condusă de acelaşi Mihail
Dragomirescu, funcţie pe care a
27 noiembrie 1885 – deţinut-o şi la „Convorbiri critice”,
1 septembrie 1944 ambele mai mult onorifice totuşi…
(II) Urmează cunoştinţa şi-apoi
La 25 octombrie 1910, Liviu împrietenirea cu Mihail Sorbul cu
Rebreanu debutează la București, în sora căruia se va şi căsători.
revista Convorbiri critice cu nuvela Împreună cu acesta editează revista
Culcuşul, definitivată în timpul de teatru Scena (publicaţie cu _____________________________
detenţiei la închisoarea Văcărești, specific pentru teatru şi muzică), cu Rebreanu (20 aprilie), care
evenimentul debutului fiind prefaţat apărută doar în câteva numere (10) – constituie, de fapt, începutul unei
de Dragomirescu aproape elogios: din 15 septembrie 1910 până în mai îndelungate colaborări. Astfel,
„Deşi nu admitem crudităţile de ianuarie 1911, an în care, în luna tot în anul 1912, în revistă mai apar:
termeni pe care autorul e nevoit să le iunie, devine secretar literar al Vrăjmașii, Baroneasa și Dumnezeu
pună în gura eroilor săi, totuşi, Teatrului din Craiova, condus de (1912)… Mai târziu, Liviu Rebreanu
publicăm această novelă, şi încă la Emil Gârleanu, pe-atunci director al publică Omul mic și oamenii mari
acest loc de onoare, fiindcă pe lângă instituţiei, funcţie pe care o deţine (1921), La urma urmelor (1922).
o adâncime de concepţie puţin până în anul următor. O lună mai Revenind: din păcate, pe data
comună, e remarcabilă prin târziu, la teatrul din Craiova a sosit și de 1 mai 1912, lui Fanny, devenită
pitorescul lumii zugrăvite, prin Ştefana (Fanny) Rădulescu (n.1888), acum prin căsătorie Rebreanu, i se
spiritul de observaţie, prin energia viitoarea soție a scriitorului, ca impune plecarea de la Teatrul
decepţiei şi mai cu seamă prin artistă, debutând pe scena teatrului craiovean, după cum reiese din
originalitatea limbii.” Un detaliu: din localitate, în spectacolul cu piesa Registrul de procese-verbale din 25
după sosirea în Bucureşti, în 19 Rapsozii, de Victor Eftimiu – aprilie 1912. Ca urmare a acestei
octombrie 1910, Liviu Rebreanu a premiera la 9 octombrie. Însă, de întâmplări nefericite, tânăra familie
participat pentru prima oară la o menţionat că, în acel interval de apare într-o situaţie materială
şedință a cenaclului literar condus de timp, o cunoaşte pe actriţa Ştefana precară, motiv pentru care Liviu
Mihail Dragomirescu, însemnând un (Fanny) Rădulescu cu care se şi Rebreanu i se adresează lui
prim eveniment important în viaţa sa căsătoreşte, evenimentul având loc în Constantin Șaban-Făgețel printr-o
de scriitor… Cu atât mai mult că data de 19 ianuarie 1912, Rebreanu scrisoare aproape disperată:
dintre membrii cenaclului făceau adoptând-o şi pe fiica acesteia, Puia „Neavând la cine apela la Craiova,
parte: Ion Minulescu, Emil Gârleanu, Florica, născută pe 30 decembrie sunt nevoit să mă dedau la cerşetorie
Cincinat Pavelescu, Dimitrie Nanu, 1908, devenită mai apoi, prin şi, cum n-am la altcineva aici afară
Corneliu Moldovanu, Nicolae căsătorie, Vasilescu. de tine, sunt nevoit să mă cerşetoresc
Davidescu, Alexandru Stamatiad, Trebuie să mai notez un la tine, cu toate că mi-e nespus de
Mihail Săulescu, Mihai Sorbul. Nou- amănunt nu lipsit de importanţă: penibil.” Consecinţă a respectivei
sositul adusese cu el o povestire pe până în 1912, pe lângă alte situaţii, scriitorul se întoarce la
care n-a apucat s-o citească, însă i-a preocupări şi concomitent cu Bucureşti, iar Fanny, la intervenţia
dat-o lui Dragomireascu de la care pregătirea apariţiei revistei bilunare lui I.Al.Brătescu-Voineşti, este
primeşte o scrisoare către finele Teatrul, Liviu Rebreanu a tradus angajată la Teatrul Naţional
lumii, în care criticul i se adresează: piesele Hoții, de Schiller, și Ofițerul, bucureştean. Însă, 1912 este un an
„Iartă-mă că aseară am uitat de de Franz Molnar… important pentru Liviu Rebreanu, în
nuvela dumitale. E drept că, chiar de Dar, cumva concomitent, Liviu special fiindcă debutează editorial cu
nu aş fi uitat, n-aş fi vrut să te expun Rebreanu trece la alt registru… volumul de nuvele intitulat
la un nesucces, neştiind calităţile ei tehnic şi, anume, la scrierea de Frământări, la Orăștie, la „Librăria
de mai înainte. Astăzi însă am citit-o nuvele. Reultatul? În revista Viaţa națională” (1912), condusă de
şi te felicit, e foarte interesantă românească, editată la Iaşi, el Sebastian Bornemisa. Din sumarul
povestea şi cu însemnate calităţi publică în luna septembrie 1911 volumului fac parte creaţii literare
literare. Vrei s-o public în nuvela Filibaş Ocrotitorul, iar două publicate în revistele Luceafărul şi
„Convorbiri critice?” Este limpede luni mai târziu, în revista Convorbiri critice: Dintele, Lacrima
şi normal că asemenea cuvinte nu Cosânzeana din Orăştie, condusă de Glasul inimii, Culcuşul, Ofilire,
puteau decât să-l bucure pe tânărul Sebastian Bornemisa, publică nuvela Răfuiala, Nevasta, Golanii, Cântec
scriitor ardelean abia sosit de peste Proştii, tipărită anterior în de dragoste (Cântecul iubirii),
munţi la Bucureşti… Aprecierile lui Convorbiri critice, mai apoi Proştii, Filibaş (Ocrotitorul). (ed.
Dragomirescu s-au materializat până publicând, în aceeaşi Cosânzeana, II-IV, intre 1920-1928; ed. postume:
la urmă şi cu faptul că acesta s-a Idilă de la ţară (1912) şi Armeanul, 1984; 1985); Din păcate, după cum
oferit să-l sprijine pentru obţinerea Armeanca şi clubul (1013) – ambele se înţelege din unele comentarii,
unei slujbe la un ziar şi e destul de inedite… Şi încă, privitor la anul apariţia volumului trece relativ
sigur că, în urma intervenţiei 1912: cu schiţa Strănutarea, revista neobservată de lumea teoriei şi
criticului, Rebreanu a fost angajat la Flacăra, aflată sub conducerea lui criticii literare. Dar anul respectiv→
publicaţia Ordinea îndeplinind apoi Constantin Banu, începe colaborarea DUMITRU HURUBĂ

21
apare ca fiind oarecum fast, deoarece contur începând cu data de 7 (inedite) şi: Golanii, Cuceritorul,
Rebreanu este angajat în calitate de decembrie 1913, proiect continuat cu Ocrotitorul, Dintele, Culcuşul,
cronicar de teatru la revista Rampa un altul, purtând numele de Ion, Nevasta, Strănutarea, preluate din
(1912-1913), între timp colaborând datat 29 ianuarie 1914, pe care Liviu volumul de debut Frământări
la Ziua, Universul literar, Viaţa Rebreanu îl „oficializează” pe verso- (1912), şi încă: Răfuiala, Glasul
Românească, Scena… ul unei file din Arhiva Liviu inimii, Ofilire, Cântecul iubirii,
Însă, apropo de anul 1912, este Rebreanu, II, ms.1, cu notarea: Mărturisire, Vrăjmaşii, Cearta, Idilă
de menţionat un amănunt interesant: „Ion. Roman. L.Rebreanu.” În a de la ţară, Talerii, Norocul, Iţic
în anul respectiv, Almanahul doua jumătate a anului 1914, îl aflăm Ştrul, dezertor, Hora morţii,
Societății Scriitorilor Români pe Liviu Rebreanu cronicar dramatic, Cântecul lebedei, Cuibul visurilor,
publică poemul în proză Mărturisire, semnând cu pseudonime, la nou- Ghinionul, Fiara. Se pare că, din cât
despre care pomeneşte Fanny apărutul ziar Ziua (31 iulie 1914), se cunoaşte, în acelaşi an 1916, în
Rebreanu în volumul Cu soțul meu, condus de Ioan Slavici… Dar nu iulie, scriitorul s-a ocupat exclusiv de
constituind o discretă cerere în încape discuţie, iar realitatea finisarea comediei Cadrilul, însă a şi
căsătorie, deşi textul nu este pe dovedeşte acest adevăr: preocuparea publicat în „Biblioteca Căminului”
deplin original, ci o traducere- de bază a scriitorului rămâne creaţia nr. 13, a Editurii H. Steinberg,
prelucrare după textul Strófak literară. Astfel, până în 17 volumul de schiţe şi nuvele intitulat
(Strofe), al scriitorului maghiar Szini septembrie a anului, scrie – cel puţin Mărturisire, cuprinzând ineditele:
Gyula. reiese acest lucru –, piesa în trei acte Mărturisire şi Cearta, precum şi
Fără a mă abate de la traseul intitulată Jidanul, cu o tematică preluatele din volumele anterioare
comentariului de faţă, consider pronunţat semită. În a doua jumătate Frământări şi Golanii: Răfuiala;
normal şi necesar, în scopul a respectivei luni, Rebreanu scrie Vrăjmașii; Lacrima (titlu vechi:
respectării datelor şi informaţiilor, să studiul Revoluţia lui Horia, Cloşca Glasul inimii); Armeanul (titlu vechi:
folosesc unele detalii pentru a puncta şi Crişan – în fapt, un text care Idilă de la țară); Talerii (inedită);
că, în anul 1913, cronicar de teatru premerge romanului Crăişorul – Cântec de dragoste (titlu vechi:
fiind, Liviu Rebreanu acordă atenţie studiu pe care îl publică în Universul Cântecul iubirii); Cearta (inedită). În
sporită construirii romanului Zestrea literar... Oarecum spre „liniştirea” perioada imediat următoare,
din care nu s-au păstrat decât unele financiară a familiei sale, este scriitorul, împreună cu soţia,
informaţii şi date nesemnificative. În angajat în calitate de redactor la efectuează o vizită de documentare
acelaşi an, România intră în cel de-al publicaţia Scena, o situaţie nouă care în Transilvania, inclusiv în zona
II-lea Război balcanic (10 iulie) îl va elibera pe scriitor de unele Năsăudului, cu scopul aflării cât mai
alături de Regatul Bulgariei, Regatul probleme financiar-materiale, multor amănunte în legătură cu
Serbiei, Regatul Greciei, Regatul creându-i liniştea şi libertatea pentru moartea fratelui său Emil, în vederea
Muntenegrului, iar Liviu Rebreanu a-şi vedea de scris. Ca argument: în scrierii romanului care avea să se
este angajat în calitate de reporter la anul 1915, Liviu Rebreanu se numească Pădurea spânzuraţilor
publicaţia Adevărul de unde, la lansează în forţă în producţia literară, (pe data de 20 februarie 1919, începe
sfârşitul conflictului, este scriind povestirea cu tematică o primă redactare a romanului
concediat… Ca un fel de echilibrare istorică Horia, Cloşca şi Crişan, Pădurea spânzuraţilor)… Între timp,
a lucrurilor, în scurtă vreme după spre sfârşitul lunii august terminând tot la Bucureşti, are loc la 29
concediere, la 25 august al acelui an, nuvela Hora morţii (26 august decembrie premiera comediei
el devine colaborator important al 1915)… Perioada imediat următoare Cadrilul şi apariţia volumelor
revistei Universul literar, publicând este bogată în activitate literară, el Răscoala moţilor şi Răfuiala
schiţa Taclalele, în realitate este publicând volumele: Golanii (nuvele (nuvele şi schiţe), la „Universala-
vorba de retipărirea schiţei Vrăj- şi schiţe) (aprilie, 1916) a cărei Alcalay”, cuprinzând creaţiile: Bibi.
maşii. Ca să intru puţin spre miezul Prefaţă poartă semnătura lui Mihail Poveste de copii mici pentru oameni
detaliilor, voi mai spune că Rebreanu Dragomirescu. mari (proză inedită, datată 19 august
s-a folosit de un mic şiretlic, Volumul, tipărit la Editura H. 1915), publicată în ziarul Lumina (la
publicând producţii literare mai Steinberg, are în cuprins: povestiri, Bucureşti), condus de Constantin
vechi, schimbându-le doar... titlul în nuvele, schiţe reluate sau inedite… Stere, pe data de 23 ianuarie 1918.
decursul anilor 1913, 1914, 1915, Astfel, într-o ordine aleatorie: Povestirea, în manuscris, are
însă, pentru a fi corecţi, în Proştii, Cerşetorul, Pozna dedicaţia: „Pentru Puia, când va fi
Universul… îi apar şi multe inedite: ______________________________ mare”. (tot în Lumina, Liviu
Santinela (1913), Însemnările unui Rebreanu va mai publica, în lunile
sublocotenent O scenă (1914), februarie şi martie, prozele: Norocul,
Întâiul gropar (1926)… Însă, există Soacra Sfântului Petru).
şi unele creaţii care, fiind considerate În continuare, Răfuiala mai
de autor chiar submediocre, acesta cuprindea: Cântecul iubirii, Norocul,
le-a aplicat un tratament ca atare, Talerii, Cearta, Glasul inimii,
adică le-a făcut uitate în paginile Soacra Sfântului Petru, Idilă de la
vreunei publicaţii. În acest context, ţară, Ofilire, Răfuiala, şi cele două
se circumscrie, însă, un proiect mai imitaţii: Barba şi Ţăranul şi coasa,
de anvergură, drama Răscoala, piesă ambele fiind publicate în volum
de teatru în patru acte, care prinde Aleksandar Baba-Vulić, Balanță pentru prima dată…

22
Note
1. Criticul de artă și muzeograful
Teodor Ionescu (n. în 6 aprilie 1915,
(XXVII) la Constanţa – m.?), a condus Galeria
București, [în ajun de Crăciun al de artă a Muzeului Brukenthal din
anului 1962] Sibiu. S-a cunoscut cu D. Stelaru,
Pavel Chihaia și Constant. Tonegaru
“Dragă Mitea, la Constanţa, între 1948-1949, cu
Ţi-am scris acum vreo săptămînă prilejul refugiului, surghiunului lor pe
o scrisoare lungă, lungă – în care mă tărâm constănţean.
plîngeam în special de bădărănia d-lui 2. Anghelina (Angela) Stelaru
Ben Corlaciu. Acuma mi-a trecut i-a dăruit această scrisoare, în 1989,
furia, așa că nu mă mai plîng. Ce să lui Gheorghe Sarău.
ceri de acolo de unde nu-i? În orice *
caz, asta a întîrziat simţitor predarea Portret de Ion Vlad (1953) Scrisoarea trimisă lui Dimitrie
manuscrisului tău, fiindcă domnul n-a ______________________________ Stelaru la Turnu Măgurele (str. 1 Mai,
putut să se deranjeze nici măcar să se Dragă Mitea, mi-ar face mare nr. 35) de concitadinul poetului, tur-
întîlnească cu mine, trebuia să-l caut plăcere dacă ai veni să faci Crăciunul neanul Lucian Teodosiu*, care era
eu în fiecare zi – ori pe portar, ori pe cu noi, fiindcă, căsuţă avem – dar tot student la Iași (R. Luxemburg 7,
dumnealui. Și nici unul nu era de singure suntem. Nu te gîndi la bani Blocul B, Căminul studenţesc “30
găsit. pentru mîncare și o ţigare! Se găsesc Decembrie” (redactată în 3 mai 1963,
În cele din urmă, am primit deocamdată, iar casa și căldura tot atît data poștei la plecarea din Iași: 7 mai
învoire să vîr manuscrisul pe sub ușa mă costă. Așa că, dacă îţi face plăcere 1963).
domnului, care era acasă și nici măcar și poţi, vino! Eu sunt cam îngrijorată Iași, 3 mai 1963
n-a deschis ușa – oricît de bolnav din pricina mamei. E din ce în ce mai
slăbită și mai neputincioasă. Mi-e „Dimitrie Stelaru
pretinde a fi fost maestrul. În sfîrșit,
teamă. Dacă se agravează starea ei, Strada 1 Mai nr. 35, Orașul
am făcut și pe servitoarea d-lui
am să-ţi telegrafiez. Cred că nu mă vei Turnu Măgurele,
Corlaciu, fiindcă era vorba de o
lăsa singură! Deocamdată însă, deși Raionul Turnu Măgurele,
promisiune dată unui prieten. Pentru
S.O.S. a fost lansat, sper ca primejdia Regiunea București
mine personal, nici n-aș fi stat de
să nu fie iminentă, așa că tu, dacă ai Domnule Stelaru,
vorbă. Am pierdut eu situaţii mai
alte socoteli, vezi-ţi de ele! Vă scriu din nou, în speranţa că
importante pentru că nu am putut
Eu îţi doresc un Crăciun fericit și măcar acum veţi intra în posesia aces-
suporta bădărăniile.
ceva mai multă șansă pe anul viitor. tui răvaș. Nu știu cine e, un individ
În altă ordine de idei, Mitia dragă,
Sărbători fericite mamei tale! Sărutări lipsit de bunul simţ elementar, îmi
pot să-ţi spun că sunt foarte veselă,
și urări de bine Angelei! interceptează corespondenţa către dvs.
fiindcă am intrat în concediu. E
Hai că te sărut și pe tine! Vă informez că în Iași a fost
grozav să nu ai nicio grijă pe cap,
Carmen”. aprobat un săptămînal literar – în
timp de două săptămîni. Postul meu
Notă genul ,,Tribunei” clujene. Cînd va
de la Tarom nu mă așteaptă absolut
Anghelina (Angela) Stelaru i-a dăruit apărea nu știu, în tot cazul au fost
sigur, dar închid și eu ochii pînă la 1
această scrisoare, în 1989, lui dezbateri furtunoase.
ianuarie și îmi închipui că îl am, ca să
Gheorghe Sarău. Cînd aproba Ministerul Culturii,
nu-mi fac sînge rău. Et après [moi] le
* nu aproba cel al Finanţelor ș.a.m.d.
déluge! [n.n.: Și după [mine] –
1963 Sînt curios cine va conduce revista
potopul!]. Aș fi vrut să plec cîteva zile
Scrisoarea trimisă de criticul de artă … ,,Iașul literar” este o revistă slabă,
la Sinaia, dar nu mai am bani. Exact
Teodor Ionescu*, de la Muzeul în general citită puţin chiar în Iași.
în două zile am izbutit să rămîn cu
Brukenthal din Sibiu (Piaţa Cîteva capete: Lesnea**, Cazimir***
100 lei din 1000 – bineînţeles că am
Republicii, nr. 3-4), în 4 februarie (care nu dau pe la revistă nici cînd
cumpărat multe și am plătit datorii de
1963, lui Dimitrie Stelaru la Turnu publică) și Ţaţomir****. Mai ar fi [Ar
400 lei. Ţi-am expediat și ţie 40 lei,
Măgurele (str. 1 Mai, nr. 35). mai fi] Iacoban***** și Zileru******,
fiindcă exact atît mai aveam în poșetă,
aceștia sînt însă tineri și nu au
după ce am schimbat ieri 100 de lei la
Sibiu, 4 februarie 1963 experienţa conducerii revistei.
alimentara și nu voiam să știe mama.
„Dragul meu, Ce ar fi, domnule Stelaru, să
Mă ierţi că nu am putut să-ţi trimit
Ţi-am trimis o publicaţie a colaboraţi cu ,,Iașul literar”? Este o
mai mult, dar am cheltuit luna asta
suplimentului despre un tablou de întrebare sau o propunere, cum vreţi
două mii de lei cu casa și cu cumpă-
Tiziano? De ce nu-mi mulţumești? s-o consideraţi. Nu de-alta, dar nu pot
răturile pentru Crăciun. În schimb,
Ești supărat pe mine? fi de acord cu tendinţa aceasta de a
căsuţa noastră e pahar, mie mi se pare
Scrie-mi la muzeu: Teodor Ionescu, publica numai în revistele orașului sau
mai frumoasă decît un apartament
Muzeul Brukenthal, Sibiu. E simplu. regiunii din care e scriitorul.
luxos. „Buduoarul” tău a devenit
Nu vrei să vii aici să vezi muzeul? Toate revistele literare trebuie spri-
foarte elegant și te așteaptă cu covoare
O noapte, două, te-aș putea găzdui. jinite, mai ales acum; e vorba doar de
noi și încălzire centrală. Știi că am
Cu dragoste. cultura romînească contemporană.→
cumpărat sobă și am tras gazele, așa
că e o căldură peste tot, extra! Teodor Ionescu” GHEORGHE SARĂU

23
Dumneavoastră ce-aţi mai scris? un răspuns de la dvs. M-ar bucura
Dacă mi-aţi trimite cîteva poezii, aș dacă aţi consimţi să colaboraţi cu
merge cu consimţămîntul dvs. la ,,Iașul”.
,,Iașul literar” spre publicare. M-am Al dumneavoastră,
împrietenit cu Horia Zilieru și i-am Lucian”.
vorbit de dvs. Vă cunoaște din Note
revistele de pe vremuri. Zău, domnule 1.*Lucian Teodosiu (ns. în 21
Stelaru, aș vrea să vă întîlnesc numele iunie 1942, la Turnu Măgurele, jud.
în ,,Iașul literar”, m-am săturat de cîte Teleorman), rudă cu D. Stelaru, era
poezii proaste citesc în revista asta. Și student la Filologie, la Universitatea
apoi, m-aș mîndri cu dvs. în faţa din Iași (1962-1967). ______________________________
colegilor: ,,- Uite, Stelaru ăsta este din După terminarea facultăţii, a fost Cronica”, anul XXXIII, nr. 7/ iulie
Turnu Măgurele, îl cunosc personal și profesor la Gura Humorului o vreme 1998, p. 16); Daniel Corbu (Lucian
mi-e prieten”. și în alte localităţi, apoi redactor la Teodosiu – „Dimitrie Stelaru, așa
Eu am mai scris cîteva schiţe, vi le Radio Iași – până la pensionare, având cum l-am cunoscut”, în
voi citi în vacanţă, peste două luni. preocupări de publicist, eseist, poet. A „Independentul”, joi, 6 august 1998,
Încep să fiu stăpîn pe portret și, în debutat editorial târziu, ca și Arghezi p. 7); Nicolae Turtureanu (Un scriitor
general, pe o temă pe care mi-o (pe care l-a cunoscut și care l-a din „generaţia pierdută”, în
propun s-o dezvolt. îndrăgit de la prima vedere), la 47 de „Monitorul”, Iași, 9 octombrie 1998,
În facultate, nimic deosebit. Cursu- ani, în 1989, cu volumul de versuri nr. 238 (2218), p. 6 A); Constantin
rile și seminariile curg școlăresc, Ceruleum (Incantaţii, Editura Ciopraga (Dimitrie Stelaru – văzut de
cenușiu, banal. Totul e studiul Junimea, Iaşi, 1989). Alte opere: aproape, în „Convorbiri literare”, Iași,
personal în bibliotecă. Vă citez cîteva Planetă la marele bal (Iași: Editura nr. 12 (108)/ decembrie 2004, p. 12);
nume cu care am făcut cunoștinţă și Moldova, 1995 - versuri); Dimitrie Maria Nedelea (Lucian Teodosiu:
m-am entuziasmat: Enrique Maria Stelaru - Așa cum l-am cunoscut (Iași: Dimitrie Stelaru, așa cum l-am
Remarque [n.n.: pseudonimul lui Editura Junimea, 1998 - cunoscut, în „Informaţia
Erich Paul Remark], Thackeray [n.n.: memorialistică); Într-o bună Teleormanului”, An IV, nr. 629/ 11
William Makepeace Thackeray], dimineaţă (Editura Danaster, Iaşi, februarie 2005, p. 7) etc.
Kneit [n.n.: probabil, Eric Knight], 1999 - memorialistică); Despre 2.**Poetul și traducătorul
Edgar Poe, Oskar Wilde; Hemingway libertatea calului (Editura Helicon, George Lesnea (n. în 25 martie 1902,
– am citit tot ce a scris el – tradus în Timişoara, 1999, colecţia „Liliput” – la Iași - m. în 6 iulie 1979, la Iași).
limba romînă. Mare scriitor! M-a versuri); O zi din viaţa mea - Une 3.***Poeta și publicista Otilia
impresionat deosebit ,,Adio, arme”! și journée – ma vie (București: „Viitorul Cazimir (n. în 12 februarie 1894, la
piesa ,,Coloana a 5-a”. românesc”, 1999 - ediţie bilingvă); Cotu Vameș, jud. Neamţ - m. în 8
Mai m-am ocupat cu studiul Privilegii (Editura Omnia, Iaşi, 2005 – iunie 1967, la Iași).
folclorului și folcloristicii romînești. versuri). Cartea despre Stelaru s-a 4.****Scriitorul, juristul și
În cercul știinţific de folclor, am bucurat de recenzii semnate de: Vasile universitarul Nicolae Ţaţomir (ns. în 2
prezentat referatul ,,Condamnarea Constantinescu (O carte despre omul februarie 1914, la Hârlău – m. în 26
războiului și a armatei în creaţia și poetul Dimitrie Stelaru, în ianuarie 1996, la Iaşi).
populară”. Material critic nu am avut _____________________________ 5.*****Prozatorul, dramaturgul
absolut de loc. Mă surprinde faptul că și scenaristul Mircea Radu Iacoban (n.
folcloriștii noștri au lăsat neexploatată la 19 februarie 1940, la Iași), la
și neelucidată o problemă atît de vremea aceea (1961-1966) fiind
majoră. Mă gîndesc să dezvolt crainic și redactor la Studioul de
referatul pînă în anul al V-lea și să fac Radio din Iași.
lucrarea de stat. 6.*******Scriitorul Horia Zilieru
Lucrarea a fost în întregime (ns. în 21 mai 1933, la Racoviţa, jud.
originală, în ce privește orientarea Argeș), la vremea aceea era secretar
critică asupra materialului faptic de redacţie la „Iașul literar”
prezentat, pe baza antologiilor („Convorbiri literare”), adică, între
existente și [a] cîtorva din piesele 1959 și 1990.
culese de mine. 7. Anghelina (Angela) Stelaru i-a
Dacă aș mai fi scris poezie, v-aș fi dăruit această scrisoare, în 1989, lui
trimis una. Îmi dau seama că nu pot să Gheorghe Sarău.
scriu poezie și nu vreau să mă * *
amăgesc. Cine știe, în proză, dacă am Scrisoarea Editurii pentru
să fac mare lucru. Scriu și atît. Am să Literatură, emisă și trimisă, de la
rămîn poate un cunoscător și un București, cu nr. 3133/ 13 mai 1963,
admirator al poeziei sau prozei de Combinatului de Îngrășăminte
calitate. Și acest lucru e foarte mare. Chimice (CIC) Turnu Măgurele, în
Dacă toţi oamenii din lume ar avea legătură cu vizita de documentare a
dragoste de artă?! Aleksandar Baba- Vulić, Ceasul poetului Dimitrie Stelaru, pe șantierul
Este o întrebare! Pînă atunci, aștept stră-străbunicului CIC, răstimp de 20 de zile.

24
Ochean întors iederă.// Am supt toate vetrele și toate
izvoarele/ și anticuvântul meu cosește
picioarele/ dehidrațiilor metrice ale
poleiților lihvari/ de nume, prenume,
și resuscitarea estetică a poeziei
pronume și alte poeticale tâlcuiri –/ vă
românești din Serbia sorb dintr-o-nghițitură, ai slovelor
(II) anticari,/ cu mijite, dosite și nedospite
Dar Radu Flora, promotor al unui bâiguieli.// Se revarsă, fără poticniri,
lirism supus ,,reducțiilor verbale”, puhoiul râului meu/ de-mperecheri/
observa Slavco Almăjan în asimetrice,/ nesăbuite,/ criptice,/
comentariul Considerații asupra frenetice/ în oțel țintuite/ verbe,
poeziei românești din Iugoslavia al adverbe, postverbe – un câmp elizeu.//
antologiei Versiunea posibilă (Ed. Nu (re)cunosc nuanțe,// Fleacuri de
Libertatea, Panciova, 1987), ,,atinge o deșeuri literare, consonanțe./ Mă-
stare paroxistă și narcotizată de mpărtășesc din paharul sfântului
sensuri”, adăugăm noi: retractile. În Graal./ Buzele-mi rostesc (și mâna-n-
poemele sale, se revarsă din _____________________________________
șiruie) cuvântul integral” (Deținătorul
abundență, nuanțat, instincte și tropi și înmiita, infinita lui prefigurare:/ a atotcuvântului).
trecuți prin ecluza unor defulări de face dintr-o bâlbâire rost și din nimica Înscriin-du-se pe taiectoria mo-
energii conservate, împrejurare care spor,/ ca un alchimist vroiam să urzesc dernismului liniar, evident, către zona
indică prezența exercițiilor de ce nimeni nu are.// Totuși viața le unde începe mitul acestuia, Radu Flora
diversiune sintactică: ,,Te invoc, îndreaptă și pe toate le sucește,/ și își creează de fapt propriul său traseu
scriitură cu zece feţe, strânsă-n chingi stihurile și vrerile și nu este nimic ce inițiatic și ideatic, nu ca o reacție la
de zece zale,/ cu pleoape de fecioară, dăinuiește/ mai mult cu gându-ncrustat laitmotivele avangardei tradiționalis-
cu gene de cocotă,/ în visu-mi pudic în materie și-n rimă prins ca-n clește” mului, interbelic, ci din dorința fireas-
de poet şi-n impudoarea (Autoportret). Revenind, ființa poetică că/necesară de a armoniza poezia de
măscăriciului,/ vers de magică factură a lui Radu Flora, posesor al unui sorginte românească din Iugoslavia cu
şi mimată-ngânare de mascotă.// Te temperament impetuos, vulcanic, își fenomenele/programele estetice
scriu, vers alb de mătase, şi te blestem generează, la nivelul epidermei contemporane, evolutive, ale literaturii
totodată:/ să fii râmă umilă şi rechin limbajului, propria hermeneutică universale. Exultanța produsă avea să
gata de pradă,/ să ţinteşti în stele şi- axiologică. Nevoia de ieșire dintr-un se concretizeze în versuri sugestiv
nhumat să fii în cavou,/ lumea să te labirint arhaic, decorat cu prisme parabolice, memorabile și
admire şi nimeni să n-aibă ochi să te deformatoare, ia naștere odată cu surprinzătoare: ,,Apuci șarpele de
vadă…” (Vraja scrisului). schimbarea instrumentelor poetice. coadă/ și-i storci logosul prin gingii; îi
Ecoul necuvintelor-cuvinte se transfi- Re-contextualizarea simbolurilor împlânți cleștele-n limbă/ să-i piuie
gurează în simbolurile flagelate, carac- lirice rescrie simulacrul creatorului gâtlejul și laringele;/ îi spinteci
teristice abisalității ludice: ,,Necuvân- hotărât/obsedat, ,,prin calitățile sale de pântecele vărgat/ de-i țivlește barba și
tul este omul cu limbă scămoasă,/ cu visare și sugestie” (René Ghil, maxilarul;/ îi mânjești (ne)vertebrele
mintea întortocheată ca nişte labirinte/ Decadență, 1886) să cosmetizeze/ cu var mat.../ Și speri... și vrei... și
ce-şi trişează gândirea – a sa şi a prie- universalizeze, în termenii lui Roland crezi.../ Și speranța,/ și dorința,/ și
tenului – cea mai frumoasă/ şi ziua de Barthes, limbajul clasic, întrucât: credința/ îți sunt umbre ambulante,/ îți
azi mâine o minte.// Verba volant ... ,,toate se sfârşesc undeva –/ aleargă sunt oglinzi sparte.// Șarpele-ți propriu
Aiurează cuvintele,/ se plimbă prin iminent, spulberat, adiacent,/ spre linia le-nfulecase –/ cuvinte sterile și
aerul risipitor al necuvântătorului/ şi-n demarcării, cea finală”: ,,Ițe sparte-n deșarte” (Serpentinele cuvântului), și:
vreascuri se macină osemintele/ de re- stihuri subiacente, cu intestine- ,,Poezia e mare ca nemărginirea zării,/
ziduri rătăcite ale vorbitorului/ căruia mpleticite și limbă scămoasă,/ aride ca un cosmos de vreri, o avalanşă/ de
vorba nevorbă i-o ia pe dinainte.// Ne- năclăiri ce verbu-l țin de urechi și metafore şi hiperbolizări./ E pitită într-
cuvântul este cuvânt întors,/ lustruit, sfoara o răsucesc din coadă,/ scoase un bob de muştar,/ ruşinată de
dar cu sintagmele sucite pe dos.// din ura unui (imaginat) chip de impudoarea cuvintelor-fluviu,/ boare
Poate fi şi o femeie cu limbă de şarpe/ Phidias, dar cu bale zămoase/ și-o suflată de un curent agitat de rouă.//
ce şi-a-ncrucişat între măsele, pe de-a- adumbrită, pitită-n creier, ac cu vârf Stihul este versuleţ ori versuloi,/
ndoaselea, o eşarpă.// (I se iartă copi- tocit, gândire neroadă.// Și-apoi poemata de înaltă tensiune,/
lului cu prima treaptă pe scară,/ în fază versetul povârnit se precipită,/ se kilometrică, în europene graiuri
embrionară)” (Necuvântul). Suntem crapă-n așchii,/ se fârâmițează-n boabe bifurcată,/ o genune abisală/ sau e un
martori și victime ale unor vertijuri de mac/ și, presărat cu piper, se agită/ câşti de câlţi, o armătură desfundată/
empatice ce nu pot fi trecute cu ve- iconoclast,/ aiurit de propria nălucă,/ de sticlă străvezie, o rază pală/ ce se
derea, care lasă semene adânci în vidul aleargă, divaghează,/ se prăbușește-n discerne-n zori de zi.// Poezia este o
existențial al unui eu real care, prin țăndări ca un vast,/ enorm/ ecou de voce distinctă în corul marelui Parnas,/
creație, și-a propus să exorcizeze, să cucurează,/ dar care șchioapătă, versurile-i colţuroase sunt scântei de
golească de transcendență vocea poe- defectat, debalansat,/ zdrențuit din jar/ şi limba-i cu ghimpi scăpărare de
ziei: ,,De când mă știu: țintuiam cu pană, diform...” (Nemeșul versului), amnar” (Poezie în micro și macro
gândul în nori,/ mă-mpiedicam de-o sau: ,,Eu sunt începătura și curmătura,/ plan), sau: ,,Versu-l calci cu fierul şi-l
gâză și luam în spinare/ un bolovan Logosul și județul cel din urmă./ Înfipt murezi în săpuneli; poezia-trening/ de
sau o stâncă; mă-ntovărășeam cu co- cu fruntea-n munții tibetani/ și cu talpa HP, virile saltimbăncării./ Printre
corii/ și de-un fleac de pietricică cre- pironit în canionul Colorado,/ limba- puieţi sădeşti arbuşti spinoşi,→
deam că-i ceva mare.// Un lucru totuși mi este ascuțită de secera anilor/ și FLORIAN COPCEA
îl puneam înaintea tuturor –/ cuvântul cremenea culantă verbală mi-este

25
happening./ Din urzici storci spray de ex-Iugoslavia, lucid și spectaculos, va
busuioc şi din flori coroane de actualiza mitul literar al imaginarului
bălării.// Mă-ntreb, în vers: unde-i și al ficțiunii, aceasta din urmă jucând
răsăritul murgitului, unde asfinţitul un rol predominant în poetica
zorilor?// Ce-i negru, ce-i alb în zarea românească. Modelele poetice urmate
neagră de lumină?/ Ce-i arta de poet, subsumabile direcțiilor
nepoetică/ cu cuţitul scos din teacă/ şi culturale raționale, au cunoscut, la
cu scorbura dudului putred în rândul lor, operații compatibile cu
tulpină?// Versu-i pară, nu cenuşă;/ timpul în care au evoluat. Printre
este izvor de apă vie, nu leşie./ Versu-i motivele favorite poetului, utilizate cu
dor şi durere,/ nu despletită muiere” predilecție, se află cel al timpului,
(Cultura versului). acesta fiind corelat cu elementele
În consecință, pentru poet, cosmicului: ceasul, clepsidra, haosul,
explorarea de spații ideatice și nemărginirea, infinitul, eternitatea; cel
modalități de expresie, a devenit al creației, reprezentat cu insistență de
rațiunea supremă, cognoscibilă, de a-și cuvânt, vers, poezie, etern, mit; cel al
ordona universul poetic și de a condiției umane (viața, jocul, cercul, _____________________________
imprima, deloc egocentric, lucrurilor tăcerea, vidul, labirintul, oglinda, ce nopţile în vid căptuşeşte.// Te-aud
simple o imagine poetică durabilă, bufnița, neantul). şi când nimic nu rosteşti,/ căci glasul
astfel încât sacrul, asociat uitării de Aflat în fruntea mișcării literare nu a spus rostul firii/ în sufletul tău de
sine a ființei, să poată fi recuperat într- generaționiste, Radu Flora s-a dovedit, te-nvoieşti/ să zici că nu ai dat loc
un etos originar: ,,Vin aşa clipe cu alături de Vasko Popa, un reformator gândirii.// Sunt mut, dar nu şi când la
găuri imense/ lărgite lungite lăţite de înaltă clasă. Conștient de riscuri, el al lumii/ arcan, neobosit se pândeşte/
lăbărţate/ Orice substanţă Orice miez a promovat, la nivelul axiologic al urechea, un afon dar dau lumii…”.
orice măduvă/ îşi pierd sensul Chipul esteticii, limbajul poeziei, cel pe care Radu Flora, un nonconformist al
rămâne-n scoarţă// Vidul fără creier Adrian Marino îl considera ,,forma generației sale, prin combinarea
Un gol mat/ stăpâneşte hârtia albă lingvistică a literaturii, materia și multitudinii de stiluri poetice moderne
virgin/ Trupul a devenit aer eter nimic/ instrumentul artei literare”. Prin și de jocuri de limbaj și formule
Nu simt// Nu văd// Nu aud// Fericirea urmare, Radu Flora și-a asumat rapid retorice, considerate noutate absolută,
pruncului nou-născut// Nu dezolarea funcțiile acestuia și, fără să intre în a reușit să aducă mutații fundamentale
pierdutului paradis” (Vid) sau: competiție cu ideologii manierismului, în spațiul literaturii de expresie
,,Fortăreaţă, suprafortăreaţă, / s-a dedicat îndeosebi procesului intens românească din actuala Serbie.
inexpugnabilă cetate,/ iredentabilă de ,,despărțire” de ,,spiritul veacului” Această schimbare de paradigmă avea
viaţă.// Meterez lângă meterez,/ culă (Eugen Lovinescu) narcotizat de un să aibă impact chiar și sinele poetului:
lângă culă –/ voinţă de asalt şi putere realism viciat de false realități și care ,,Sunt ore când/ nu sunt eu,/ ci e-n
de cucerire:/ minuscule.// Catapulte, ridicase tăcerea la rang de virtute. locul meu/ un alt eu.// Sunt ceasuri/ cu
tunuri, branturi, rachete ...// Silabe Versurile din poemul Sonet afon, minutarele pe dos,/ când mă privesc/ şi
tăioase, cuvinte aberante, fraze pătrunse de o candoare aparte, nu mă recunosc.// Sunt iarăşi clipe
obscene .../ Toate se amestecă, se reprezintă cu elocvență starea de spirit roze,/ atârnate între nori şi pământ/ –
combină, se conjugă ...// Cetatea a eului liric: ,,Tăcerea e cea mai nişte albastre poze –/ când par a nu fi
rămâne-n picioare, taurul, grăitoare/ când nu zice nimic, dar ceea ce sunt.// Sunt eu (un alt eu)/ sau
invulnerabil, în arenă.// Şi-atunci apare răcneşte./ Neauzitul fonem e o floare/ e, poate, profilul meu?” (Alter ego).
glasul celuilalt, ventrilocul,/ spune ce _____________________________ În concluzie, poziționarea lui
nu se spune, cuvântă ce este fără Radu Flora în afara dogmatismului
cuvânt,/ face ce nu se face, dosit în ce-l presupunea/impunea realismul
pântece.// Şi omul devine neom, socialist, unde cuvintele ,,sterile și
pământul nepământ,/ faţa nefaţă, deșarte” pur și simplu, constata,
cântecele necântece ...// Atunci porţile aiureau, a însemnat înnobilarea
cetăţii se deschid,/ punţile se lasă,/ literaturii românești din Serbia cu
meterezele se-nchid/ şi cetatea cade ca miracolul unui limbaj plin de
o casă de hârtie/ în vid” (Calul troian). simboluri și modele est-europene, de
Nu încap discuții, Radu Flora își ,,o avalanșă de metafore și
dezvoltă ideile într-un context generos hiperbolizări” (Poezia în micro și
emotiv. După scurte rătăciri spiritual- macro plan). Toate acestea fiindcă,
programatice prin spațiul ,,pierdutului nu-i așa?, ,,trăim sub semnul
paradis” (Vid) în identificarea propriei misterului” (Poetomahie) și unde se
formule de creație poetică, Radu Flora ,,cuvântă ce este fără cuvânt” (Calul
reușește, facând abstracție de ,,ispite troian), iar poetul, predestinal, ,,Îşi
iluzorii” să se înscrie ,,pe linia unui poartă povara stoic/ soarta şi-o
discurs antipoetic” (Slavco Almăjan, adulmecă/ se clatină la boarea
op cit.) care va transgresa linia de zefirului/ dar nu cade// Martir de zile
demarcație dintre autohtonism și mici/ cu trăsnete prin musculatură/
modernism. ,,Breșa” operată în niciodată înapoi mereu înainte/ până la
literatură de ,,experimentul Flora”, în izbânda din urmă// Deşi ştie că aceasta
consens cu prioritățile și aspirațiile va fi dezastru/ o victorie a învinsului”
culturale ale minoritarilor români din (Inelar).

26
Ochean întors Doina, doar vizitându-și rudele din
București. În februarie 1960, o
problemă cu dantura i-a adus pe Ion-
tatăl și Liana în casa Ciurea, de față
(II) fiind și Nichita, îndrăgostit de
Motto: Un verb lângă un tulburătoarea Doina. Impresionat de
substantiv ar fi sărutul. necazul micuței, a mângâiat-o pe
(Nichita Stănescu, Sărutul) obraz și i-a cântat la pian pentru a o
înveseli. A fost prima întâlnire a
Noi, oamenii, suntem definiți prin Lianei cu poetul, ea remarcându-i
ceea ce ne stârnește afecțiunea. statura, ochii albaștri, părul blond și
Credem, uneori cu nesăbuință, că am zâmbetul. S-au revăzut la nunta
găsit sufletul pereche care ne acestuia cu Doina din 1962, Liana,
oglindește principiile și percepțiile. copilă de 11 ani, remarcând buchetul
Căutăm să ne completăm, să unim de flori al miresei.
cele două emisfere care ne întregesc. Doina, care moștenise din familie
Aceasta a gândit-o cu perseverență predilecția pentru activitățile artistice
Nichita. A fost un sentimental, dintr- și culturale, se făcuse deja cunoscută
un impuls lăuntric, dar și din spiritul Doina Ciurea în lumea literară. Părul negru, ochii ei
de a se dezice de conformismul ______________________________ mari, cu gene lungi și curbate în sus
generalizat. exterior se mai vedeau ornamentele de precum și sprâncenele stufoase îi
În viața lui Nichita a apărut o altă stuc. În curte își făcea veacul o mașină dădeau un aer deosebit. Marin Ioniță
femeie, Doina Ciurea, fostă iubită a veche decapotabilă, din perioada de era la rândul lui fermecat de Doina, de
lui Nicolae Labiș, devenită colegă de glorie a familiei, pe care o admira buzele ușor congestionate ca la
studii, sosind de la Școala de Liana, o nepoată de frate a Zoiei. Dar adolescentele cu hormonii răvășiți, de
Literatură și Critică Literară Mihai nu numai în casa Ciurea se păstra momentele când oboseala învingea și
Eminescu1 , acea Fabrică de scriitori aerul de altă dată, adaptat la noile ea era gata să adoarmă ca un copil
de pe Kisseleff, nr.10. Era o femeie timpuri, ci în întreaga familie, pentru legănat în brațele mamei sale. Doina
frumoasă, având aceleași preocupări că Zoia mai avea frați proveniți din a știa să cocheteze, privea fugitiv,
literare. Personalitatea ei vizibilă a doua căsătorie a tatălui ei: Lizica provoca prin falsa atitudine absentă.
născut controverse. Prozatorul Marin (învățătoare în Ploiești), Marioara Încolțise în ea jocul de-a ispita: O
Ioniță, coleg de studii, a denumit-o (asistentă medicală, căsătorită cu un zvăpăiată. De-abia țineam pasul – și-
„Vrăjitoarea neagră”, poate pentru profesor la Govora) și Ion a rememorat Marin Ioniță trăirile3.
culoarea părului creț de la natură, ori Alexandrescu (profesor și gospodar la Relația Doinei Ciurea cu Nicolae
pentru efectul apariției ei, a forței de Jilavele) – tatăl Lianei care ne-a Labiș devenise notorie. Nichita a
seducție, asupra celorlalți. povestit aceste lucruri2. Peste tot erai mărturisit sentimentele pe care le avea
Când a cunoscut-o Marin Ioniță, primit cu căldură, iar pe o tavă, față de Labiș: Nu-l iubeam – eram
era o adolescentă de-abia dezghiocată întotdeauna, erau farfurioarele din topit de invidie. Fusese îndrăgostit de
din copilărie, venită de la Constanța, porțelan fin cu șerbet sau dulceață și femeia pe care o iubeam. Cu toată
deci cu o alură urbană, emancipată, celebrele ceșcuțe cu ornamente tinerețea lui, Nicolae Labiș era deja un
elegantă și cochetă. Tatăl fusese ofițer argintii. Erau oameni cu o oarecare nume în literatura română. Ranchiuna
superior de aviație (în uniformă stare materială și cu școală: preoți, poetului ploieștean avea și alte
albastră de paradă), mutat cu serviciu învățătoare, profesori, ofițeri, rădăcini: El publica și semnul tipărit
și familia la Craiova, Mediaș (Dum- negustori, cei mai mulți având stupi și al literei mi se părea miraculos și de
brăveni) și apoi ajuns la București. pământ. Gospodari, oameni de afaceri neatins. Se spunea că Nichita nu a
Doina se trăgea dintr-un neam care, (străbunicul Lianei avea un bac peste publicat în timpul vieții lui Labiș, deși
deși scăpătase, că doar omul este sub Ialomița, familia Ciurea avusese mintea îi era doldora de versuri și
vremi, păstra o tradiție aristocratică. pentru un timp în administrare parcul poeme.
Avea o bunică, Tanti Zoia, și o mamă, Romanescu din Craiova), aveau și în Soarta a avut ciudățeniile ei. În
Mimi, ce învățaseră într-un pension la acele timpuri ceva pretenții. cazul de față: poezia și Doina. Când
Paris, cântau la pian, citeau romane Datorită diferenței de vârstă, 13 își propusese să cucerească poezia,
clasice și multă poezie, se îmbrăcau ani, Liana și-a cunoscut verișoara, Nichita a cucerit-o și pe Doina (Al.
elegant cu rochii din alte vremuri, cu Condeescu). S-au căsătorit, spre
dantele și volănașe, se coafau 2
nemulțumirea rudelor din ambele
Elena (Liana) Alexandrescu, interviu luat de
sofisticat, purtau bijuterii de calitate și Emilia Luchian, 4 aprilie 2020. Familia
tabere, în 1962, divorțul survenind
conversau cu nonșalanță pe diferite Alexandrescu are încă gospodărie la Jilavele, abia în 1981, deși partenerii au fost
teme alături de soții lor. jud. Ialomița. Ion Alexandrescu a fost profesor mai mult despărțiți – teama lui Nichita
de fizică și director de școală mult timp la de tribunal sau de o altă căsătorie sau
Casa Ciurea de pe Calea Moșilor, Jilavele. Liana, profesoară de chimie la
aproape de Piața Rosetti, era relativ C.N.Mihai Viteazul din Ploiești, premiată
pur și simplu comoditatea lui →
modestă, dar bine aranjată, cu mobilă pentru manualele de chimie pe care le-a EMILIA LUCHIAN
de nuc, covoare bine întreținute, iar în alcătuit, a primit în 2004, din partea
președintelui României, ordinul Meritul pentru
3
Învățământ în Grad de Ofițer. Marin Ioniță, Kiseleff 10, Fabrica de scriitori,
1
Vatra Veche, nr. 3, din 2017, p. 10. autobiografie, Ed. Corint, 2018

27
recunoscută. Din acest roman de dra- În gândurile lui apar romantice Ciocnirea o întâlnire mai pătimașă,
goste s-a născut una dintre cele mai antiteze, de parcă s-ar constitui două aproape sălbatică până la desființarea
minunate creații nichitiene, O viziune entități în antonimie, punându-se în diferenței dintre ei. Contopirea fizică
a sentimentelor, publicată în 1964 și lumină reciproc, încât devin un întreg, și spirituală avea un efect devastator.
premiată de Uniunea Scriitorilor, în ca orice adevăr profund: De mult Impactul iubirii asupra ființei umane
care este cuprinsă și poezia Leoaică negru mă albisem / De mult soare mă- era prezentată prin evitarea metafo-
tânără, iubirea. Dacă volumul Sensul nnoptasem. Își chema iubita pentru a relor, printr-o lipsă de lirism care pa-
iubirii (1960) a fost caracterizat chiar întruchipa o roată, simbolul rodia sentimentul: Și ne-am apropiat
de autor ca fiind cartea cea mai minu- perfecțiunii universului, transformând din ce în ce mai mult / până ne-am îm-
nată din viața mea, dar un act de cris- infernul lui în rai, crucificându-se brățișat strivindu-ne buzele / pulve-
pare, ca orice debut, ca primul sărut, (Dezâmblânzirea, în Sensul iubirii). rizându-ne hainele, pieile, amestecân-
absolut stângaci și fără consecințe, a Punțile slabe ale lui ar fi trebuit să fie du-ne inima / mâncându-ne genele,
doua carte îl consacră ca un poet solar calitățile ei și, ca urmare, se confirma smalțul ochilor, coastele, sângele; /
al purității adolescentine4. Nichita unul din motivele dragostei lui. ciobindu-ne șira spinării arzând …7
considera, însă, că O viziune a Poeziile pentru Doina sunt astfel Rămânea la ambii poeți, însă, nevoia
sentimentelor era tot Sensul iubirii, adevărate povești de iubire. vitală de comunicare, atât de reală la
umbra cărții, continuarea ei, pentru că, autorul necuvintelor.
ce nu încăpuse în primul volum, adică Nichita s-a întors spre iubirea
o parte din materialul numit creier, romantică, Doina reprezentând
intra în al doilea. profanul și diafanul în același timp. A
Poezia erotică din ambele cărți a creionat un adevărat portret, nu doar
avut-o ca protagonistă pe Doina și femeii iubite, ci dragostei lor. Era
iubirea lor năvalnică, pătimașă. Mă- învăluit de iubită, fără posibilitatea de
ntorc la tine, mă întorc / Doiniri să a evada. De ce te-oi fi iubind, femeie
se-nfiripe! / Se frânge timpul între visătoare, / care mi te-ncolăcești ca
crengi / În ore și în clipe. De unde un fum, ca o viță de vie / în jurul
pleca, se întorcea aducându-i câte un pieptului, în jurul tâmplelor, / mereu
cântec vechi sau un joc de doi făcut fragedă, mereu unduitoare? // De ce
din sânge și din cuvinte (Cântec te-oi fi iubind, femeie gingașă / ca
singur). Simțea fericirea înlăuntrul lui firul de iarbă ce taie în două / luna
mai puternică decât el, decât oasele văratecă, azvârlind-o în ape, /
lui, mai puternică decât ceea ce era despărțită de ea însăși / ca doi îndră-
mai dur, mai rezistent în corpul lui. gostiți după îmbrățișare? Iubita era
Avea o nevoie imperioasă de afecțiu- când un fum sau o viță care se încolă-
ne, de îmbrățișare, de vorbit, când se cea în jurul lui pe nesimțite, când un
despărțea ziua de noapte: Să stăm de vârtej de anotimpuri, mânând din
vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte urmă tinerii cai falnici ce galopau cu
lungi sticloase. Era fericirea supremă, coamele în vânt. De ce te-oi fi iubind,
ca un zbor spre înalt, când tâmpla i se ochi melancolic, [...] De ce te-oi fi
izbea de stele (Cântec). De la iubind, ora de neuitat / care-n loc de
dobândirea conștiinței de sine ajungea ______________________________ sunete / gonește-n jurul inimii mele / o
la extaz, ca într-un vis. Mintea i se Dragostea are o putere uluitoare, herghelie de mânji, cu coame rebele?
unea cu inima și strălucea lumea lui devoratoare. Unu și cu unu fac unu! // De ce te-oi fi iubind atâta, iubire, /
interioară. Dacă ea lipsea, el o aștepta, Nu este Altă matematică, ci senzația vârtej de anotimpuri colorând un
cum imaginar, era sperată sosirea dată de profunzimea iubirii: …Te cer… (Cântec fără răspuns)8.
noaptea a unui vapor pe mal de fluviu iubeam / atât de mult, încât te uitam, / Poemele de dragoste curgeau
(Până târziu, așteptând o fată…). crezând că faci parte din mine. Uneori unele după altele, de parcă nu se mai
Nichita a introdus o viziune per- ea părea altcineva, atât cât putea fi sfârșeau, ca o apă scăpată din zăgaz?.
sonală în poezia de dragoste, motive luna, soarele serii (Într-o joi cu Orele pluteau pe lângă umărul iubitei
poetice proprii, ca ochii, umerii, dragoste). Cei doi îndrăgostiți aveau ca niște sfere albastre, mai înserat și
plopii. Ochii nu sunt doar oglinda același freamăt, aceeași dorință, refă- mai nocturn, având o trecere aproape
sufletului, ci oglinda lumii: Marea se când imaginea perfectă a Androgi- copilăroasă. Curgerea timpului se
preface în păsări străvezii / câte le- nului: Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne vedea numai în ochii ei. În întunericul
ncap ochii deschiși spre ea; În ochii pe nume, / unul spre celălalt, și-atât odăii, se năștea momentul de uitare de
tăi cu luna mă răsfrâng; Plopii mi-a- de iute, / că timpul se turti-ntre sine, de uitare a stelelor și a orelor, ca-
tingeau umerii5. Această iubire piepturile noastre, / și ora lovită, se re se aprindeau și se stingeau ca și→
navalnică îl contrariază totuși. sparse-n minute6. Inspirat poate de
acest poem, Mircea Cărtărescu nota în
7
Mircea Cărtărescu, Ciocnirea, vol. Totul,
4
Alexandru Condeescu, Poezia magna, în Cartea Românească, București, 1985
8
Album memorial Nichita Stănescu, Ed. Viața Nichita Stănescu, Individualizarea, revista Nichita Stănescu, Cântec fără răspuns, în O
Românească, București, 1984, p. 148 Viața Românească, nr. 4, 2019, p. 63 viziune a sentimentelor; poezia a fost pusă pe
5 6
Nichita Stănescu, Cântec de dragoste la Nichita Stănescu, Îmbrățișarea, în O viziune a note de Nicu Alifantis, în albumul Risipitorul
marginea mării, Lună în cânp, Dimineață sentimentelor de iubire, cu titlul Fără răspuns.
marină, în Sensul iubirii, 1960, în Traian Lazăr,

28
ochii iubitei, ochi prelungi ai tăi, care țintise dragostea. Se temea că nu șefului familiei. Din cele trăite de el,
murind, / reînviind. Poetul era atât de o s-o mai vadă, că ea o să se ascundă era convins că șeful familiei, tatăl (?),
îndrăgostit, încât suferea ca de o boală într-un ochi străin ce se va închide cu era dator să pondereze tendințele
a trupului, dar fără durere, cu un senti- o frunză amară de pelin. Singura centrifuge care apăreau inerent între
ment dulce de trezire și de visare. soluție ar fi fost să tacă precum membrii ei, dovedindu-și măestria de
Mâinile îi erau îndrăgostite, gura lui pietrele și să prefacă luna într-o mare căpitan de vas care transporta o
iubea, încât abia putea merge printre dragoste (Emoție de toamnă, Aer de încărcătură prețioasă pe o mare
lucrurile din jur fără să se rănească, toamnă, Poetul și dragostea – O agitată și plină de pericole. În situația
fiind călăuzit de zeii de fildeș pe care-i viziune a sentimentelor). în care acest căpitan nu-și mai putea
înșuruba în lună, râzând fericit. Totul Erotismul lui Nichita nu era exercita sarcina sau nu mai exista,
se rezuma la un cuvânt cu care o îm- carnal, corpul fiind perisabil, supus prietenii, dar mai ales familia lui ar
brățișa mai mult decât cu brațele degradării, trăind doar momentul, pe trebui să-i continue ideile de pacifism
(Clar de inimă, Vârsta de aur a când iubirea era veșnică. Și atunci a familial (din amintirile lui Mircea
dragostei). căutat elementele care să-i confere Gociman). Să fi fost un abandon al
Era încântat de subțirimea ei, de trăinicie sentimentului: piatra, lemnul responsabilităților, un dor de
coama neagră lăsată să fluture, coamă – copacul, osul, marea, stelele. independență, o evadare din rutină?
inelată, ce îmbrăca umărul lui cu o Și totuși o iubea pe îndărătnica lui Greu de aflat, pentru că Nichita era
mantie foșnitoare (Geneza). Iubea femeie. Farmecul dragostei lor l-a ur- complex și uneori imprevizibil. A
glasul ei care ucidea fantome, încât mărit mult timp: Și tu, ce mai faci, păstrat sentimentul trecutului și al
inima lui devenea o planetă care se dragostea mea? / Umbra ta, spune- recunoștinței față de a doua soție, deși
învârtea în jurul ei (Melodie mi-o, cărui / s-o dărui, s-o nărui? În se îndrăgostise „total” (numai pe ea
povestită). Ea trecea zveltă și fragedă, acest timp al căutărilor, lumea se um- am iubit-o cel mai mult) de poeta
suavă ca trestia de baltă, în lumina plea de semne bune și nebune. La în- Gabriela Melinescu.
proaspătă a zorilor, iar genele-i ceput, când dragostea era idilică, spera Prietenii (Șt. Agopian) au fost
amețitoare nu mai puteau ascunde ca iubind să fie iubit. I-ar fi fost sufi- mai critici la adresa Doinei, socotind
sfredelul privirii, care trecea prin cient ca el să fie eroul, dar mai târziu că nu era suficientă frumusețea ei, că
pieptul lui tatuat cu ancore și cu a rostit: Dacă cineva poate să iubeas- ar fi avut pe atunci talent modest de
sirene, ce ar fi trebuit să-l apere de că / e împărat / dacă cineva este iubit scriitoare, cu aere de intelectuală
ispite (Cântec). Gândurile și cuvintele / este infinit / și dacă există iubire / rasată, ceea ce era incompatibil cu
lui de dragoste, tăinuite în adâncul din goluri se naște plinul (Lambada). genialitatea lui Nichita. Ca urmare,
sufletului, le rostea înainte de a o zări Din nou se profila o ruptură în poetul n-ar fi rezistat prea mult lângă
de teamă să nu dispară farmecul relațiile matrimoniale, dar nu la fel de ea, un fel de „iubita mea lipsește de
întâlnirii. Conform mitului elen, rapidă ca prima. Nichita se plângea acolo”. Și totuși…
zidurile cetății creșteau, pietrele unui prieten că Doina îi corecta În 1965, a apărut de sub tipar
vrăjite așezându-se singure, în timp ce poeziile. Era o impietate! Pe de altă volumul Dreptul la timp, care demon-
Amfion, fiul lui Zeus, cânta cu lira parte, rigorile căsniciei îi diminuau stra producerea unei metamorfoze
fermecată dăruită de Hermes. Tot așa, libertatea de creație, timpul, mișcarea. lirice, pornite dintr-o nouă experiență,
ca un oraș, se clădea lumea lui S-a dus momentul hârjoanei, când, a neantului. Nichita s-a dus acasă la
Nichita, ca și iubirea lor, piatră cu îndrăgostit și gelos ca un adolescent, îi Doina (de fapt casa lor, de pe B-dul
piatră, cuvânt cu cuvânt, sărut cu sărut scotocea Doinei prin poșeta Dimitrie Cantemir, pe care i-o lăsase
(Amfion, constructorul). confiscată9. La rândul ei, Doina era după separare), dăruindu-i un
Firea lui Nichita, mereu neliniș- nemulțumită de escapadele lui cu exemplar cu dedicație: Doinei, micul
tită, se temea de viitor, de timp. Se te- prietenii, de risipa de bani și prinț locuind pe inima mea smulsă și
mea de prea multă dragoste înfrigura- sentimente pe care începuse să o aruncată spre Capricorn – acest drept
tă. A încolțit o întrebare, care a deve- practice Nichita. De altfel, el și-a la timp, al nostru, Nichita, 18
nit chinuitoare: nu cumva nefericirea recunoscut apartenența la specia februarie 1965, pe masa rotundă, din
năștea o iubire ce părea a fi totală? umană, la reușitele și eșecurile ei: casa nouă10 . Peste zece ani, a repetat
Atât de nefericiți să fim noi / încât să Sunt un om viu / Nimic din ce-i gestul, oferindu-i un exemplar din
trebuiască să ne iubim? / Atât de ne- omenesc nu mi-e străin. / Abia am Starea poeziei: Doinei, inefabilei,
stabili să fim noi / încât să trebuiască timp să mă mir că exist, dar / mă această carte care ar fi trebuit să-mi
să ne prelungim / prin naștere / bucur totdeauna că sunt. Are defecte, justifice viața și, vai, dacă viața mea o
tristețea noastră urâtă / și dragostea nu se poate realiza pe deplin și râde justifică pe ea, cu melancolie și cu o
noastră înfrigurată? (Nedreptate). rar pentru că, fie plutește pe oceanul reverență, Nichita, în 1975. Cu puțin
Grea presimțire. S-a schimbat anotim- oval al fanteziei, fie are câte o treabă timp înainte de a trece în neființă, mai
pul, a venit toamna, iar inima trebuia care-l face să fie serios, poate precis în octombrie 1983, parcă
ocrotită pentru că, ușor putea fi rănită încruntat (Sunt un om viu). prevăzând că va fi ultima lor întâlnire,
(Acoperă-mi inima cu ceva, / cu La un moment dat, Nichita a sus- Nichita i-a făcut o vizită acasă
umbra unui copac sau mai bine cu ținut în fața prietenilor săi o adevărată oferindu-i un volum din Opera magna
umbra ta). Privirea ei întâmplătoare prelegere despre femei, familie și cu o→
de sub sprâncenele-mbinate îl curenta, copii, acea teorie de echilibrist al
încât și soarele înțepenea pe boltă. În
10
zadar se mai mândrea cu șoimul de Vatra Veche, nr. 3, din 2017, p. 1
9
Stela Covaci, Destinul unei prietenii. Nichita
vânătoare pe care-l purta pe umăr și Stănescu – Aurel Covaci,2014, p. 20

29
ÎN PARCUL BOTANIC Tu însăți, Doamna mea, Gazela Gnu,
L-ai zugrăvit, cu vil penel, pe
Am fost adeseori, am fost și ieri, vremuri...
Pe-aleile acelea solitare,
Lung sfredelite-n floare și-n frunzare, 15 aprilie 2020
Greu adâncite-n umbre și-n tăceri.
BARBARII
Din loc în loc, răspântii largi de soare. „Să nu necinstești pe om la bătrânețile
Din timp în timp, celeste adieri. lui, căci poate și noi vom îmbătrâni”.
Am fost adeseori, și azi, și ieri,
Pe-aleile acelea solitare. (Isus Sirah 8, 6)
______________________________
Edenic parc! Edenică uitare! Barbarii vechi, sălbatici şi păgâni,
Iubita mea de astăzi și de ieri, Cu gândul doar la pântec și-acuplare, MONTSÉGUR
În zariștea eternei primăveri, Lipsiți de-nvățături elementare, Mirelei-Ioana
Ești numai fericire și splendoare... Lipsiţi de Lege, milă şi-ndurare, Revăd, ca-n vis, natalul Montségur,
Îi detestau amarnic pe bătrâni Biruitor în orișice înfrângeri.
7 iunie 2019 Și-i ucideau cu lancea, ca pe câni, Ce puri eram! Eram atât de puri,
Pentru o-nghiţitură de mâncare. Încât păream mai îngeri între îngeri.
PORTRETUL
Barbarii noi, mai cruzi decât păgânii, Desprinși de lume, rupți de elemente,
S-a limpezit, din neguri, un portret. Mutanți siniștri, ghiftuiți de carte, De apă, de văzduh și de pământ,
Atroce! Nu-l știusem. Dintr-odată, Dar care-au dat Scripturile deoparte, Ne-am fost iubit aievea-n trup și-n
Mi-a străbătut, vibrând, făptura toată Slujindu-și doar hapsânii și jupânii, gând
(Precum un zbor de lance ori săgeată), Slujind idolatriile deşarte, Și-am ignorat vrăjmașu-așezământ
Privirea lui de trist anahoret. Își dușmănesc mult mai cumplit Al omenirii pururea demente.
bătrânii
Ce chip vetust! Ce spectru luciferic! Și mult mai iscusit, și mai aparte: Când am aflat că totu-i doar un joc
Bătrân și anorexic. Depresiv. Inventă un vrăjmaș, care-i desparte, Și sacrul munte însuși e-o fantasmă,
Ritmându-se, pe-al vieții portativ, Care-i fixează-ntr-un letal „departe”, Îți amintești? Ne-am aruncat în foc,
Și cvasi-viu, și cvasi-cadaveric. Unde-i alungă vracii și stăpânii. Drept jertfă detestatului Moloch,
Și-am renăscut în două flori de
Iubito, mă-nșel, oare? Te cutremuri Apoi, ca răi păstori la hăul stânii, plasmă.
Privindu-l? Recunoști ceva? Sau nu? I-adună-n țarc și-i izolează-n moarte.
27 aprilie 2020
EUGEN DORCESCU
E chiar portretul meu, pe care tu, 22 aprilie 2020
________________________________________________________________________________________
care, povara existenței zilnice, însin- Poeziile aveau rădăcini ploieștene și
→dedicație concisă și sobră, dar care gurare, nostalgie, anxietate, criza de vigoare muntenească, amintind de
putea ascunde o parte din sentimentele adaptare la lumea urbană industrial- harul lui George Topârceanu, care i-a
trecute: Doinei Doamna, toamna mea. izată a populației rurale. Uneori salvat pe ei, adolescenții, de
La rândul ei, Doina și-a continuat compătimea, alteori privea ironic sau vulgaritate. Umorul lui ne-a smuls din
activitatea literară în stil propriu, amuzant situațiile ciudate. bancuri – spunea poetul.
scriind poezii, preocupându-se de Criticul Nicolae Manolescu Împăcată cu destinul, după zece ani
opera și personalitatea poetului latin caracterizează scrisul ei ca fiind o de la moartea lui Nichita, Doina, ca și
Ovidiu, de difuzarea valorilor culturii proză rafinată, de o răceală elegantă. Gabriela Melinescu, de altfel, a
nipone, traducând din opere japoneze Cu toate aceste întâmplări, viața explicat cauza despărțirii lor: Cred că
(Zbuciumul inimii de Natsume Soseki, ei a fost atinsă de Nichita. Doina nu am fost două individualități paralele
împreună cu Elena Suzuki). s-a mai recăsătorit. astfel încât ne-am putut afla la un
Încurajată de Geo Bogza, înce- A păstrat o parte din caietele lui moment dat în același plan, cum ar
pând din 1969, a publicat mai multe pe când acesta era student la Filologie zice geometria. Fiecare a vrut să
volume de proză, critică literară, și avea tendințe haiducești. A strâns trăiască iubirea și și-a creat propria
schițe: Dialog despre eroare, O cu grijă și poeziile din adolescență, imagine despre perfecțiunea senti-
lacrimă de privit, Tu care treci pe-aici nepublicate în timpul vieții. Nichita mentului.
(surghiunul tomitan al lui Ovidiu), transcrisese poeziile în 1955, dar cum Amândoi au devenit mai săraci și
Schițe bucureștene, Descifrări, au fost considerate neserioase, poezii mai singuri. Din păcate, de cele mai
Neliniști iunie, romanul Ion Ion și un bășcălioase, fără mamă, fără tată, nu multe ori, realitatea nu corespunde cu
scenariu radiofonic (Procesul Ovidiu). au văzut lumina tiparului. imaginația.
Doina s-a aplecat cu precădere La nouă ani de la dispariția Toți iubim la un moment dat,
asupra universului vieții cotidiene din poetului, în 1992, Doina a dat cerebral sau pasional, așa cum toți
diverse medii, multe scene fiind publicității volumul Argotice. Versuri ducem până în ultima clipă afecțiunile
construite în perspectiva psihologiei inedite. Cântece la drumul mare. Ea a și adversitățile. Dragostea va vindeca
comportamentiste: lipsa de comuni- alcătuit, îngrijit și prefațat ediția. lumea, nu ura.

30
Evocări nemulțumirilor exprimate în discuțiile
informale, ale înjurăturilor la adresa
regimului, proferate mai ales la
closetul Casei, când trebuia să-și
Paul Goma, apărător genuin al asume responsabilitatea aderării,
adevărului într-o țară odinioară colegii de breaslă dădeau din colț în
dominată de stalinism, a fost, în cele colț, începând „să se exprime prin
din urmă, izgonit din cetate după ce i pufnituri, pufăituri, mormăituri,
s-au aplicat toate măsurile inventate strâmbături, tușituri grăitoare.
de maeștrii torturii. Acum, că Porneau nu la luptă, ci la codeală...”
scriitorul a trecut hotarul împărăției ______________________________
(Culoarea curcubeului, '77, Paris
umbrelor în noaptea dinspre puseuri de revoltă conform princi-
1978, pdf, p. 23, paulgoma.com). Cel
Bunavestire (25 martie a.c.) poate, o piului că e mai bine ca bășica să care vroia să fie curajos cu eschivă
spunem cu regret, că va avea parte de fâsâie decât să explodeze și să
este o copie fidelă a lui Farfuridi. La
o judecată mai dreaptă atât asupra maculeze totul în jur”. (Bogdan
sublinierea lui Goma că e nevoie de
operei cât și a vieții lui, ambele pe cât Crețu, Iluziile literaturii și deziluziile
asumarea gestului pe față, nu
de ignorate în România, pe atât de criticii, Europress, 2015, books.
conspirativ, vine replica de milioane a
emblematice. Nu este o noutate că google.com). Răutățile emise la adre-
celuilalt: „Bine-bine... neconspirativă,
stalinismul s-a prelungit în România sa lui Paul Goma sunt numeroase,
dar nici chiar așa, de să ne afle
mult după ce în alte state din CAER explicându-se prin replicile mordante
Securitatea și să ne umfle, nominal!
se diluase. Sub pretextul rezistenței ale scriitorului, care n-a iertat pe nici
Să ne mai gândim, să mai cântărim,
antisovietice, Nicolae Ceaușescu a unul dintre adversarii săi și prin
nu se poate să nu găsim o variantă a
evoluat vizibil după 1974 (retragerea complexul de vinovăție al celor
anonimității ...” (ibidem, p. 24). Într-
lui Ion Gh. Maurer și a lui C. cărora Goma le pusese oglinda în un final, s-au înscris Ion Vianu și Ion
Mănescu, doi sfetnici foarte buni) față. Nu i-a iertat nici chiar pe Negoițescu. Cel din urmă a cerut să
spre o dictatură personală și un prietenii apropiați care i-au stat alături
fie șters de pe listă din cauza
detestabil cult al personalității cu în clipele grele.
amenințării de către Securitate cu un
accente paranoide. Te-ai fi așteptat ca Nicolae Manolescu consideră că
proces de moravuri. Numărul celor
după Tezele din iulie 1971, care Paul Goma „își confecționează o
înscriși s-a ridicat până la urmă la
limitau in extremis libertatea cuvân- biografie de rezistent și martir al
200, dar nu dintre intelectuali, ci
tului, obștea literară să reacționeze în comunismului”, iar Alex Ștefănescu îi
dintre membrii Sindicatului Liber
apărarea drepturilor ei. Cu excepția recunoaște curajul civic, dar nu și
(SLOMR) creat de muncitorul
unui interviu dat la Paris de către valoarea cărților. Cel mai frecvent a
ploieștean Vasile Paraschiv și din alte
Nicolae Breban și a mișcării Goma fost acreditată teza că Paul Goma este
segmente ale populației dornice de
Charta '77, nu avem alte reacții vigu- lipsit de talent. Detractorii lui fie că
libertate. Celor care susțin că Paul
roase, (Augustin Buzura, Ana Blandi- au scris la comandă, precum cei Goma și-a confecționat o postură de
ana, Mircea Dinescu protestând ti- grupați la Săptămâna, în frunte cu
disident li se poate răspunde că și ei
mid). Curând, Nicolae Breban și-a Eugen Barbu, fie că au fost mânați de
au avut șansa să o facă, dar s-au dat la
amendat gestul curajos printr-o scri- invidie. Cert e că, în loc să se ralieze
o parte din lipsă de curaj. Este dificil
soare de mea culpa către Ceaușescu, cu el, majoritatea scriitorilor s-au
să recunoști că n-ai avut bărbăția să te
în ring rămânând Paul Goma, care se disociat de el, promovând, cum se
faci auzit, atunci când minerii de pe
singularizează în ultimele două de- întâmplă de atâtea ori la români, bârfa
Valea Jiului în 1977 au făcut grevă și
cenii înainte de 1989 ca fiind diziden- pe la colțuri, privirea piezișă acolo
l-au confiscat pe Ceaușescu, fiind
tul absolut, cel care „a îndrăznit să unde se impunea rostirea limpede a
apoi reprimați bestial, dar este mult
strângă fiara de gât!” (Liviu unui adevăr, acela că universul con-
mai comod să-l anulezi pe Paul
Cangeopol, Pace ție, Observatorul centraționar în România lui Cea-
Goma, care și-a jucat cartea vieții lui,
cultural.ro, 27-03-2020). ușescu devenise insuportabil. În loc
trecând pe lângă moartea prin otrăvire
Statura lui Paul Goma dobândește de această atitudine loială, scriitori- în închisoarea de la Rahova. Notează
măreție cu atât mai mult cu cât a mea română a preferat dezinformarea,
necruțător Paul Goma în legătură cu
crescut într-un mediu literar, redus în acuzându-l pe Goma fie că este agent
greva de pe Valea Jiului, ignorată de
cea mai mare parte la tăcere, căci CIA, fie kaghebist, fie agent al Secu-
intelectualii români care nici unul n-a
rezistența prin cultură a fost o rității, trimis cu misiune în Franța, fie
protestat: „nici Marele Bogza, nici
scorneală pe măsura lașității corpului că este jidovit, fie că este antisemit, vajnicul Jebeleanu, nici Marin
scriitoricesc. „Literatura română de ba că nu a fost anticomunist, ci doar
Preda”. (Paul Goma, Bio-bibliografie
după 1948 s-a scris, dacă nu în anticeaușist, că ar fi un dizident
... 1909-2007, paulgoma.com, 16
colaborare cu regimul cu de-a sila manipulat de Europa liberă, că nici
noiembrie, 2006).
instaurat, măcar cu acordul acestuia, nu ar fi român, ci un evreu din
Grupul românesc de la Paris (Mo-
dar rar, foarte rar împotriva sa. Basarabia pe numele de Efremovici.
nica Lovinescu, Virgil Ierunca, Eugen
Micile ieșiri din decor ale lui Paul Goma a mărturisit sarcastic
Ionesco, Marie-France Ionesco, Emil
Augustin Buzura sau Anei Blandiana despre deliberările de la Casa
Cioran, Mircea Eliade, Mihnea Be-
erau, mi-e teamă, inofensive supape scriitorilor pentru strângerea de
rindei) a stat mereu alături de acțiu-
întru totul permise de putere, care semnături pe scrisoarea de aderare la
nile protestatare ale lui Paul →
înțelegea să controleze posibilele Charta '77 a cehilor. În ciuda
SILVIA URDEA

31
Goma prin promovarea scrisului său date has been altered. ... Nothing oferă pilda unor popoare învecinate
la Europa liberă, prin demonstrații de exists except an endless present in care au reușit să-și domine teama,
solidaritate, prin sprijinul acordat which the Party is always right. afirmând dorința lor de libertate și
pentru traducerea romanelor Ostinato, (1984, New York, Signet Classic, demnitate: „crezi că rușilor nu le e
Gherla, a memorialului Culoarea 1950, p. 128 – „Fiecare record a fost frică? Dar scriu, cu frică, trimit cu
Curcubeului etc., la edituri presti- distrus sau falsificat, fiecare carte a frica-n oase. Polonezii la fel, la fel
gioase în Franța, Germania, Olanda, fost rescrisă, fiecare tablou a fost Cehii, Ungurii, Cubanezii - numai ai
Italia, Norvegia, Marea Britanie, prin repictat, fiecare statuie și fiecare noștri ca brazii se bagă-n patru labe
atragerea unor nume mari în sprijinul stradă, și clădire au fost re-numite, sub țol și acolo își dau pumni în
lui Goma, precum Arthur Miller, fiecare dată a fost schimbată. ... pieptu-le d-aramă” (ibidem, p. 20).
Edward Albee, Alain Ginsberg, Kurt Nimic nu există în afata nesfârșitului Această critică acidă, care nu cruță
Vonnegut. prezent în care Partidul are mereu nici metehnele nației, l-a costat mult
În perioada în care la Europa liberă dreptate”). Și de aici, teama de pe Paul Goma.
se difuzau fragmente din scrierile lui intervenția brutală a Securității, care Uriașa represiune fizică și psihică
P. Goma, faimosul dramaturg Eugen ar fi putut să-i confiște însemnările exercitată asupra lui Paul Goma nu
Ionesco i-a fixat locul, închizând gura culpabile. Nu față de propria sa i-a sfărâmat hotărârea dârză de a
tuturor detractorilor săi: „Paul Goma conștiință se simte Goma culpabil, și striga lumii românești și întregii lumi
este un excelent scriitor, este un mare nici chiar față de „Thought Police” a despre uciderea omului de către om în
scriitor, evident nu are suprafața lui lui Orwell, dar trăiește teama bestialele celule ale Gulagului
Soljenițîn, că nici România nu are distrugerii memoriei lui: „I-a intrat național. Detenția lasă urme asupra
suprafața Rusiei sovietice, dar este frica-n oase, de când cu jurnalul. Nu trupului și sufletului: „Stomacul,
moralmente de aceeași talie și poate e frica-de-scris (jurnalul); e frica- de- ficatul, oasele - astea vin mai târziu,
că e mai tare însă decât el pentru că găsit jurnalul. Frica de, totuși din cauza alimentației, însă inima
există o inerție românească, există un Securitate”. (Roman intim, PDF, încasează primele șocuri ale
fel de fatalism românesc, un fel de Paris, 1989, p. 193, paulgoma.com). detenției: așteptarea, emoțiile, frica,
nepăsare metafizică”. (Matei Vișniec, Paul Goma și-a propus programatic speranța, disperarea - prin inimă trec
Moartea scriitorului dizident Paul să înregistreze abuzurile ascunse ale toate” (ibidem, p. 64). Conștiința
Goma: un om făcut să deranjeze și sistemului represiv din închisorile civică, cea scriitoricească s-au
după plecarea în neființă, rfi.ro/spe- comuniste, „utilate” cu cadre de manifestat la el de la primele ciocniri
cial-paris-119573, 25 martie, 2020). nădejde trimise, în primă instanță, de cu aparatul represiv, stimulându-i
Mai mult decât la alți prozatori, la către „prietenul” care ne ocupase. voința de a aduce răul maxim la
Paul Goma există o relație ombilicală Dacă suntem un „popor fără hârtii” lumină: „m-am hotărât să nu-i uit în
între viață și operă. El a trăit prin asta se datorește nouă. ”Ca să aveți vecii vecilor, nu să mă răzbun, ci mai
literatura sa tragedia omului căruia i hârtii, puneți mâna și scrieți-le” crunt: să nu-i uit, să-i ne-uit într-o
se refuză libertatea și demnitatea în (Gherla-Lătești, 1972-1973, PDF, p. carte” (ibidem, p. 170). Obsesia
gulagul comunist. El are o reacție 17, paulgoma.com) îi îndemna adevărului este atât de persistentă
viscerală de revoltă ori de câte ori deținutul Goma la Gherla pe colegii încât îl face uneori să treacă peste
adevărul este măsluit de interesele de celulă, dar în mulți dintre ei intrase instinctul de conservare: „Mă temeam
unui grup de putere și nu se lasă frica sau alții pretindeau că n-au că au să-mi dea drumul înainte de a fi
manipulat de către cei care talent. „Degeaba-i spui că aici nu-i aflat totul-totul-totul despre închisoa-
intenționează să-i pună pumnul în nevoie de talent, ci de normalitate. ... re, așa că, dacă nu venea bătaia
gură. Nu se ferește să menționeze în La urma urmei, e o datorie - să nu se pentru nimic, făceam eu să vină
chiar textul scrierilor sale că notează uite, să lase o urmă, o mărturie” pentru ceva ...”. (ibidem, p. 25)
zilnic în jurnalul său din respect (ibidem, p. 18). Să-ți asumi această Autorul are un mod direct de a
pentru adevărul faptelor. Gestul datorie este cu atât mai necesar cu cât comunica ceea ce știe despre
frecvent al consemnării în jurnal Securitatea „a distrus toate realitatea cu care se confruntă sau
reflectă accentul pe importanța documentele prin falsificare, le-a despre evenimente istorice, care au
memoriei opusă amneziei la români, traficat” ca să se scrie istoria din marcat soarta românilor. A înțeles de
despre care Goma a și scris. Este o punctul de vedere al torționarului, la început că esența supraviețuirii
temă comună opozanților dictaturii. ignorându-se cuvântul victimelor. P. statului totalitar depinde de instituția
Disidenții din lagărul sovietic în Goma critică obediența în fața răului, coercitivă a Securității. Securitatea nu
frunte cu Soljenițîn, Nadejda cultivată chiar în familie împreună cu a fost o instituție între altele ale
Mandelstam au relevat nu o dată duplicitatea: „taci și zii ca ei” statului socialist, ci ea a fost statul
același lucru. Într-un regim totalitar (ibidem, p. 20). Scriitorul nu acceptă însuși. „Securitatea, zice Goma, ne
se practică falsificarea pe scară largă compromisul, când vine vorba despre vine din Asia, prin NKVD, prin Ceka,
a prezentului cât și a trecutului. dezvăluirea crimelor comuniste după prin Ohrana ...” (ibidem, p. 64).
George Orwell ne-a averizat încă în 1989, drept care refuză invitația Odată cu Goma cade orice văl de
1949 în romanul său 1984: „Every CNSAS-ului de a participa la amplul ipocrizie justificatoare a dictaturii
record has been destroyed or proces, deoarece în fruntea agenției proletariatului. Organizată de Ni-
falsified, every book has been fusese numit fiul unui fost aparatcik, kolski și alți emisari sovietici, Secu-
rewritten, every picture has been deci un fost privilegiat al regimului, ritatea și-a recrutat multi gardieni
repainted, every statue and street and care trebuia scrutat în abisul răului. dintre țăranii din jurul Gherlei, care
building has been renamed, every Victimelor totalitarismului, Goma le s-au dovedit a fi „niște câini→

32
turbați” ca Todea, poreclit Stalin, mard (1976) la Paris și în prealabil
Mureșan, Pop, Vasea, o caricatură de vor fi citite fragmente din el la postul
maramureșean cu un handicap de de radio Europa liberă, redacția
vorbire, Todoran, fiu de popă. Unii Monica Lovinescu - Virgil Ierunca.
dintre ei după ce-i martirizau pe Paul Goma știa ce-l așteaptă ca o
„bandiți” se duceau acasă și pictau consecință a unei acțiuni total
icoane pe sticlă. Mai faimos decât ei a interzise în perimetrul unui stat ______________________________
fost torționarul Goiciu, comandantul socialist. „Pentru întâia oară ... de la datorită sprijinului neprecupețit al
închisorii de la Gherla, criminal fără 23 august încoace, nu se mai emigrației de la Paris, în primul rând
seamăn, fost prieten al lui Gheorghiu- întâmplase ca cineva, (scriitor, datorită Monicăi Lovinescu și a lui
Dej: „de la nea Ghiță primise Petre nescriitor) să scrie negru pe alb fapte Virgil Ierunca. Fără Europa liberă și
Goiciu în custodie” (ibidem, p. 39). și nume de securiști, ba mai mult : să susținerea grupului parizian, nimeni
De ce erau atât de turbați acești le popularizeze în străinătate (și nu ar fi aflat de Paul Goma, cu
gardieni deveniți atât de blajini odată unde: în Occident! - la Gallimard, ca siguranță, și ar fi dispărut cu ajutorul
întorși seara la casele lor? Pentru că la Gallimard, dar la Europa liberă; și tot atât de neprecupețit al funestei
se făcuseră diavoli, se vânduseră cum! el aflându-se în România de să instituții. În decembrie 1971, în sala
pentru salariile lor de patru ori mai știe toată țara! aveau să-mi reproșeze mică a Palatului ședința Uniunii
mari decât cel al unui muncitor secii generali în timpul arestării din Scriitorilor, prezidată de Dumitru Po-
calificat. Erau mereu sub presiunea 1977”. (Gherla, 2005, pdf, pescu-Dumnezeu, îl exclude pe Paul
superiorilor, a turnătorilor din puș- paulgoma.com, cuvântul autorului). Goma din partid cu indispensabila
cărie și a celei din societate, unde Lamentabil este că denunțarea contribuție a lui Zoe Dumitrescu-Bu-
erau detestați. Trebuiau să se prefacă, tratamentului odios din cea mai șulenga, a lui Eugen Barbu și „ai săi
să ascundă crime indicibile. În stilul teribilă închisoare politică, Gherla, a căprari” (Ulieru, Ciachir, Dan Zam-
său șocant adeseori, Goma circum- stârnit furia contestatară a unor firescu, Dan Piru, Dan Băran etc.).
scrie esența meseriei de torționar: „Și faimoși foști deținuți politici precum Gâlceava scriitorului cu
crezi că e o plăcere să bați cu parul Carianopol, Carandino, Noica, Securitatea, intermediată de vânzarea
niște ființe care abia respiră ... Să-i Quintus, Varlam și incredibil, chiar lui de către obștea scriitoricească
cari însângerați, pișați, căcați în „tați ai nației”, precum Corneliu (puțini sunt cei care i-au stat aproape
celulele lor? ” (ibidem, p. 42). În Coposu. În memorialul La Apa în România) se acutizează începând
prima fază a acțiunii nocive a Vavilonului (Humanitas, 2010), din martie 1977, când Goma decide
Securității, au fost plasați în fruntea Monica Lovinescu notează că pentru să se ralieze luptei pentru drepturile
pușcăriilor, aflăm de la Paul Goma, emigrația pariziană compromisurile, omului lansată prin Charta '77 de
foarte mulți evrei, dintre care mulți multe ale filozofului Constantin către Vaclav Havel, Pavel Kohout și
ne-români (unguri, ruși, polonezi, Noica, au reprezentat „prăbușirea alți intelectuali cehi, cărora li se
francezi), care nici nu știau unui ideal” (p. 627). Fronda l-a costat alătură semnatari din Polonia, Unga-
românește. „Evreii lucrau cu capul, mult pe Paul Goma. Nici Ceaușescu, ria, Bulgaria. Știm cât de mare a fost
expesia fiind consacrată” (ibidem,p. nici Securitatea nu se vor lăsa sfidați fiasco-ul printre scriitorii, artiștii,
43), fiind ofițeri politici, procurori. de un scriitoraș, care ocupa un banal intelectualii români. După prima ares-
Se poate constata că acest scriitor apartament în Drumul Taberei, Aleea tare a lui Goma, care avusese loc din
incomod nu ocolește adevărurile care Compozitorilor. Din 1971, se aprilie 1957 până în noiembrie 1958
i-ar putea cauza mari inconveniențe. declanșează campania furibundă la Malmaison, Jilava și Gherla, miș-
Pentru unele afirmații de-ale sale împotriva inamicului public nr. 1. carea pe care o stârnește prin Charta
despre rolul evreilor comuniști în Scriitorului i s-au făcut mereu '77 creează o tensiune explozivă, în-
istoria contemporană a României, a șicane în relația lui cu revistele și cheiată cu întemnițarea lui la Rahova
fost acuzat de antisemitism, el a cărui editurile. De exemplu, în 1966 la 1 aprilie 1977, unde este schingiuit
soție a fost evreică, Ana-Maria depune la ESPLA romanul Ostinato, de însuși șeful Securității, generalul
Năvodaru (decedată și ea în 2018). dar este amânată publicarea sine die. Nicolae Pleșiță, ulterior decorat de
Eticheta ar fi putut îngrozi pe oricine, În 1971, Ioanichie Olteanu, de la dictator. Intervievat la o televiziune
dar nu pe Paul Goma, care se apără cu Editura Eminescu, îi promite editarea, după 1989, torționarul a declarat
argumente de bun simț și documente: cu condiția ca autorul să intreprindă senin „asta făceam noi”, continuând
„De ce să-mi fie frică? Nu sunt unele modificări, ceea ce Goma să se bucure de o pensie consistentă
antiiudeu și asta-mi ajunge ... Eu refuză și declară editorilor că cel (vezi, Mihai Iovănel, Paul Goma-
spun ceea ce cred că este adevărat. târziu în 1970-1971 romanul va fi Lumini și umbre, scena9.ro, 26 martie
Am stat de vorbă cu evrei-români, cu publicat în Occident. Lucrul s-a 2020). Goma e eliberat datorită pre-
evrei-unguri, cu evrei-ruși. Adevărul adeverit în octombrie 1971, când siunilor externe la 6 mai același an.
cât îl cunosc, de la ei îl dețin”. Ostinato este publicat în Germania și De data aceasta, s-a încercat otrăvirea
(ibidem, p. 44). Cunoscând opreliștile este expus la Târgul de carte de la lui cu o substanță greu de detectat. Și
cenzurii din perioada dictaturii și Frankfurt. În 1972, manuscrisul după eliberare e în continuare traca-
obiceiul consacrat al autocenzurii la romanului În cerc este respins de sat, răpit de gorilele securiste în plină
scriitorul român, realizăm imediat că Marin Preda, directorul editurii zi de pe stradă, urmărit pas cu pas.
romanul Gherla nu a putut fi publicat Cartea românească. De acum înainte, Epopeea strângerii semnăturilor pen-
la noi când a fost scris (1972-1973). Paul Goma își deschisese drum tru charta pragheză este evocată cu→
Romanul va apare la editura Galli- pentru apariția cărților lui în Occident

33
dramatism în Culoarea curcubeului, Naratorul este personajul central în și puterea totalitară, detenția
care va apărea la Seuil în 1978, cu romanele-memorialele sale. Evoluția intelectualilor, proletcultismul, care a
titlul Le tremblement des hommes sa interioară trece prin câteva faze triumfat cu arderea cărților, (oribil
(Cutremurul oamenilor). În cele din distincte: raiul copilăriei la Mana, în spectacol contemplat de copilul
urmă, presat de Securitate se hotărăș- ciuda circumstanțelor istorice incerte, Goma la Mana, apoi la Astra la Sibiu,
te să plece, luând drumul pribegiei în refugiul, sinonim cu înstrăinarea, la Șeica Mare), compromisurile
Franța, la 20 noiembrie 1977, cu adolescența cu încercări existențiale scriitorimii române cu dictatura etc.
soția, cu copilul de doi ani, două extreme, detenția și reacția violentă Preluând din muzică tehnica leit-
mașini de scris și două geamantane. împotriva poliției politice, de care motivului, diferitele episoade tragice,
Am schițat extrem de sumar luase cunoștință încă din Basarabia, cum ar fi săparea gropii pentru tatăl
odiseea în varianta românească a lui odată cu deportarea în Siberia a lui, arestat de KGB în 1941 și
Paul Goma care, nu mă îndoiesc, va tatălui său în 1941, intrarea în lumea d