Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Management Turistic și Comercial - IFR

Program de organizare si
comercializare a produsului
turistic cu tema
“ROMÂNIA MEREU
SURPRINZᾸTOARE”

Lazăr Ana-Maria

1
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

MTC, An II – IFR, Grupa 4

Cuprins

1. Enunţarea temei produsului turistic. Justificare


2. Indicarea traseului cu prezentarea localităţilor şi a obiectivelor vizitate
3. Elemente de prezentare generală:
 Nr. de turişti
 Nr. de ghizi
 Nr. de şoferi
 Mijloc de transport folosit
 Nr. de km parcurşi în total
 Nr. de zile
 Perioada de desfăşurare
 Preţ informativ
4. Descrierea traseului pe zile:
 Ora şi locul de plecare
 Obiective vizitate
 Ora şi locul de sosire
 Nr. de km parcurşi zilnic
 Servicii oferite
5. Analiza de preţ:
 Denumirea acţiunii turistice
 Perioada de desfăşurare
 Grup minim
 Extras din program
 Beneficiar
 Organizator grup
 Calculaţia preţului de vânzare

2
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

6. Condiţii de comercializare:
 Segmentul de turişti căruia i se adresează produsul turistic
 Producătorul
 Canalul de distribuţie
 Modalităţi de plată
 Ruduceri acordate
7. Harta turistică a treseului

3
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

1.Enunţarea temei produsului turistic. Justificare

Titlul ales pentru acest traseu este “România mereu surprinzӑtoare”, deoarece ţara
noastră dispune de un potenţial turistic de o mare complexitate şi valoare turistică,
recunoscute pe plan mondial. Alegerea acestui circuit are ca scop de a oferi potenţialilor
turişti posibilitatea cunoaşterii, valorificării şi imortalizării unor peisaje unice.
Din punct de vedere geografic, traseul urmăreşte zone de o mirifică frumuseţe,
cum ar fi regiunea Transilvaniei ( Braşov-un oras dinamic cu aurӑ medievalӑ, Sibiu-un
clasic, cultural și romantic oraș cu tradiții romȃnești si germane deopotriva, Sighișoara-
una din cele mai bine pӑstrate și ȋncӑ locuite cetӑți din Europa).
Din punct de vedere cultural-istoric, circuitul are ca scop vizitarea unor cetăţi,
cum ar fi Sighişoara, Alba Iulia , castele printre care faimosul Castel Bran , Castelul Peleș
si mȃnӑstiri dintre care amintim Curtea de Argeș, Sȃmbӑta de Sus.

2.Indicarea traseului cu prezentarea localităţilor şi a obiectivelor vizitate

București (Otopeni) - Tȃrgoviște-Curtea de Argeș - Cetatea Poienari – Castelul


Bran – Cetatea Rȃșnov - Mȃnӑstirea Sȃmbӑta de sus – Sibiu- Alba Iulia – Sighișoara-
Cetatea Rupea- Brașov – Poiana Brașov- Sinaia - București

3.Elemente de prezentare generală


 Nr. de turişti: 60
 Nr. de ghizi: 3
 Nr. de şoferi: 2
 Mijloc de transport folosit: autocar ultramodern 3***
 Nr. de km parcurşi în total: 980 km (ziua I: 115 km, ziua a II-a: 335 km, ziua
a III-a: 190 km, ziua aV -a: 145 km, ziua a VII-a 175 km, ziua VIII-a 20 km).
 Nr. de zile: 7; 6 nopţi
 Perioada de desfăşurare: 10-16 iunie

4
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

 Preţ informativ: 485 E

4.Descrierea traseului pe zile:

Ziua 1:
 9 00 - plecare din Bucureşti din faţa Aeroportului Otopeni
 Traseul: Bucureşti - Tȃrgoviște – Curtea de Argeș
Obiective vizitate: Târgovişte: Curtea Domnească (grupează monumente din secolele
XV-XVIII. Prima casă domnească, împrejmuită cu un zid de incintă din piatra, cu turnuri
patrulatere, datează din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân. Dupa domnia lui Radu de
la Afumaţi, în timpul lui Petru Cercel au avut
loc ample lucrări de construcţie, vechiului
palat i se adaugă unul nou, înconjurat de
grădini cu fântâni alimentate cu apă adusă din
apropierea Târgoviştei prin conducta din lemn
de pin. Au loc lucrări de reconstrucţie în
timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu,
care au durat 7 ani. Cele două case domneşti
au fost transformate într-un palat în stil
brâncovenesc).

Turnul Chindiei (înca de la intrare, vizitatorul se


simte copleşit de silueta zveltă şi elegantă a Turnului
Chindiei, unic şi măreţ în capătul aleii pietruite. Funcţiile
turnului au evoluat: turn-clopotniţă în sec. XIV-XV; turn
de stajă si apărare în sec. XV-XVI; turn ceasornic în
sec.XVII; 1853 - foişor de foc; Vizitatorul urcă 122 de
trepte pentru a se bucura de încântătoarea privelişte a
oraşului şi împrejurimilor ce i se oferă de la înălţimea
celor 27m ai terasei turnului, va zăbovi la etajele al doilea
şi al treilea pentru odihnă, timp în care se poate familiariza cu personalitatea domnului

5
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Vlad Ţepes, prezentă în fotoexpoziţia intitulată Vlad-Ţepes- Dracula. Legenda şi adevăr


istoric).

Muzeul de Istorie (actualul muzeu de istorie a fost deschis în luna septembrie


1986 în clădirea fostului Palat de Justiţie.
Acum aici se află expoziţia de bază a
muzeului, cu exponate din epoca
paleolitică până în 1918; Există aici dovezi
materiale şi spirituale ale existenţei
populaţiei geto-dacice, ceramică şi
figurine neolitice, tezaurul de monede de
argint thassiene şi macedonene din
secolele II şi I î.Hr. de la Căprioru,
tezaurul de monede dacice de la Adanca, obiecte de podoabă. Holul muzeului şi sala
mare de la parter găzduiesc expoziţii temporare prilejuite de sărbătorirea unor momente
însemnate din istoria oraşului Târgovişte, expoziţii de artă fotografică).

Obiective vizitate: Curtea de Argeș: Mȃnӑstirea Curtea de Argeș

6
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Mȃnӑstirea este ctitoria lui Neagoe Basarab (1512-1517) și este cea mai valoroasă
construcție de artă și arhitectură bisericească.  Ȋn imediata vecinӑtate a mȃnӑstirii, susurӑ
neȋntrerupt izvorul basmului, pe care localnicii ȋl numesc "Fȃntȃna lui Manole". Aceastӑ
denumire poartӑ peste timpuri povestea meșterului, care, neputȃnd coborȋ de pe bisericӑ
dupӑ ispravirea ei, luȃndu-i-se scӑrile , și-ar fi fӑcut aripi din șindrilӑ și, ca un alt Icar, a
sӑrit de pe acoperișul sfȃntului locaș, la temelia cӑruia se spune cӑ-și zidise propria soție.
Ȋn locul ȋn care s-ar fi prӑbușit sufletul sӑu s-a preschimbat ȋntr-un izvor.
Mănăstirea Curtea de Argeș este și necropolă regală, începând cu anul 1914, aici fiind
înmormântați regii și reginele României: Carol I și Elisabeta, Ferdinandși Maria, precum
și Carol al II-lea.

 Sosire la ora 18 00
 Serviciile oferite: : prânz la Restaurantul Milenium din Târgovişte, cazare
și cinӑ oferite la Hotelul Posada 3*** , ghid.

Ziua a 2-a:
 Ora de plecare: 9 00 din faţa Hotelului Posada
 Traseul: Cetatea Poienari – Castelul Bran- Cetatea Rȃșnov - Mȃnӑstirea
Sȃmbӑta de Sus - Sibiu
Obiective vizitate: Cetatea Poienari este situatӑ ȋn județul Arges, la 4 km de Barajul
Vidraru , construitӑ ȋn stȃncӑ la o altitudine de 850 m, pe un platou din culmea muntelui
Cetatea.

7
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Pentru a ajunge la ruinele cetӑții trebuie sӑ urci cele 1480 de trepte din beton, ce
șerpuiesc printre copaci. Datorita pozitiei si amplasamentului ei, cetatea, era greu de
observat fiind un loc de refugiu pentru domnitori. Tradiția și o serie de consemnӑri ȋn
cronicile scrise de-a lungul timpului confirmӑ cӑ Vlad Țepeș, pentru construirea cetӑții
sale de la Poienari, a folosit rӑufӑcӑtorii din temnițe, aduși de la Tȃrgoviște.
Cunoscutӑ drept Cetatea lui Vlad Dracul fiind fascinați de legendele legate de
domnitorul care a adus Romȃniei faima de țarӑ a lui Dracula și de frumusețea și sӑlbӑticia
peisajului argeșean care ȋnconjoarӑ ruinele cetӑții Poienari au atras, ca vizitatori,
numeroase personalitӑți Pe lȃngӑ acestea se adaugӑ romanul "Castelul din Carpați", al lui
Jules Verne, inspirat din legendele povestite de o romȃncӑ, despre misterioasa cetate a
Domnitorului Vlad Țepeș

Castelul Bran este castelul emblematic al Romȃniei, fiind cel mai cunoscut peste
hotare, mai ales datoritӑ legendei care ȋl are ȋn centru pe Contele Dracula. Dracula a prins
viațӑ datoritӑ romanului omonim scris de autorul irlandez Bram Stocker ȋn secolul al
XIX-lea.

Castelul este un vestigiu autentic, situat ȋn pasul Rucӑr-Bran, la 30 km de municipiul


Brașov, fiind amplasat strategic, pe marginea unei stanci ȋnalte, pentru a spori
vizibilitatea asupra zonei. Prima atestare documentară a Castelului Bran este reprezentată
de un act emis la 19 noiembrie 1377 ce către regele Ungariei, Ludovic I de Anjou.

8
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Personajul vizat este Vlad Ţepes


(1431 - 1476), voievod român
renumit pentru cruzimea sa, şi care
a administrat o perioadă acest
castel. În 1987 au fost începute o
serie de lucrări în vederea
restaurării şi amenajării ca muzeu,
iar recent Castelul Bran a fost
restituit urmaşilor principesei
Ileana. Aceştia l-au remobilat cu
piese din colecţia personală, astfel
că astăzi vizitatorii pot admira exponate ce reproduc şi reflectă atmosfera regală de la
castel).
Cetatea Rȃșnov
Considerată una dintre cele mai frumoase cetăţi de pe teritoriul ţării noastre, este
situată în Ţara Bârsei, pe drumul Braşov-Rucar-Câmpulung Muscel, ce face legătura între
Ţara Românească şi Transilvania. Cetatea este poziţionată pe un deal stâncos, împrejmuit
de pădure, unde singura cale de acces este dinspre est. Acest impresionant monument
istoric este menţionat pentru prima dată în documente în anul 1335, sub numele de
Cetatea Ţăranească a Râşnovului; turiştii care doresc să viziteze cetatea vor rămâne
impresionaţi de maiestria cetăţii, de atmosfera de mister ce pluteşte în aer, dar şi de
trecutul care parcă se deruleză ca un film printre ruine, ziduri şi păduri).
Construitӑ ȋn secolele XIII-XIV, cu scopul de se apӑra ȋmpotriva atacurilor tӑtarilor,
este o cetate țӑrӑneascӑ veche Denumirea de Rȃșnov are la bazӑ cuvȃntul „roz” care
ȋnseamnӑ trandafir, atȃt ȋn limba latina, cȃt și ȋn limbile germanӑ și slavӑ, trandafirul fiind
ales ca emblemӑ a orașului, ȋn epoca medievalӑ.
Cetatea este cel mai frumos loc medieval, ce dateazӑ din timpul voievodului Mihai
Viteazu. Cetatea Rȃșnov s-a numit “Cetate Țӑrӑneascӑ” deoarece principala ocupație a
constructorilor era agricultura. Documentar, denumirea Rȃșnovului, apare pentru prima
datӑ ȋn anul 1331 sub forma romano-slavӑ de Rosnou, iar ulterior sub formele de
Rosnow, Rasnow, Rosinov, Rosarum (1388).

9
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Mȃnӑstirea Brȃncoveanu Sȃmbӑta de Sus


Mănăstirea Sâmbăta de Sus, cunoscută și sub denumirea Mănăstirea Brâncoveanu
Sâmbăta de Sus, este un așezământ monahal de călugări.   Istoria Mânăstirii Brâncoveanu
începe în secolul al XVII-lea. Dacă la începutul secolului XVI avem mai multe mărturii
indirecte despre existenţa mânăstirii prin menţionarea unor călugări de aici în diferite
acte, dispersate, primele dovezi directe le avem din anul 1654, când satul şi moşia din
Sâmbata de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier de loc din sudul
Carpaţilor. Acesta, se spune că a construit o bisericuţă din lemn pe valea râului Sâmbăta,
probabil pentru călugării sihastri de aici. Pe locul acesteia, în jurul anului 1696,
domnitorul Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1714), a zidit din
piatră şi cărămidă o mânăstire.

Ca o recunoaştere a meritelor şi suferinţelor domnitorului martir, Constantin


Brâncoveanu, ctitorul Mânăstirii de la Sâmbăta de Sus, împreună cu cei patru fii ai săi,

10
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi cu ginerele său, sfetnicul Ianache, au fost trecuţi în
rândul sfinţilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 21 iulie 1992, iar
prăznuirea lor a fost înscrisă în calendarul ortodox sub denumirea de "Sfinţii Martiri
Brâncoveni" cu sărbătorire în 16 august.

Sibiu
Muzeul Brukental (deţine o importantă colecţie de artă decorativă care cuprinde altare,
sculpturi, argintărie laică şi de cult (secolele XV-XVIII), sticlărie, covoare orientale şi
mobilier, piese de o valoare artistică deosebită, ale căror stil şi tehnică probează
apartenenţa lor la spaţiul central-european);

Piaţa Mare (aici este centrul istoric


al Sibiului, prima dată menţionat în
1411 ca piaţă de cereale. Exista din
anul 1366 odată cu finalizarea celei
de-a 3-a centuri de fortificaţii a
oraşului. Începand din sec. XVI, Piaţa
Mare a devenit centrul cetăţii.
Timp de sute de ani a fost denumită Der Grosse Ring sau Grosser Platz, între
războaie s-a numit Piaţa Regele Ferdinand, comuniştii au denumit-o Piaţa
Republicii iar din 1990 s-a revenit la denumirea originală. Piaţa are lungimea
maximă de 142 m iar lăţimea de 93 m. În 2005 piaţa a intrat într-un proces de
renovare complet, statuia lui Gheorghe Lazăr a fost demolată fiind înlocuită în

11
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

2006 de una la scară mai mică realizată de acelaşi sculptor, a fost reamenajată
fântâna cu grilaj de fier, iar piaţa a fost pavată cu dale de granit şi piatră.
Zidurile Cetăţii ( Zidul de Apărare - între partea carosabilă de astăzi şi zid se află
o zonă verde cu copaci. Zona verde a fost înfiinţată în 1791 prima dată între
Bastionul Haller şi Turnul Gros, ulterior prelungită până la Bastionul Cisnădiei, şi
este cunoscută sub numele de "promenada invalizilor"; Pasajul Scărilor - fără
îndoială unul dintre cele mai romantice locuri din Sibiu, Pasajul Scărilor face
legătura dintre Oraşul de Sus şi Oraşul de Jos. Construit în sec. XIII păstrează
aspectul original; Bastionul Haller - construcţia în formă de pică este iniţiată de
generalul austriac Castaldo în timpul primăriatului lui Petrus Haller. Bastionul
este construit din carămidă şi umplut cu pământ, având zidurile în lungime totală
de 223 metri şi înălţimea maximă a zidului de 9 metri; Bastionul Soldisch -
ridicat între 1622-1627 ca fortificaţie de apărare a Oraşului de Sus, este
cronologic ultimul dintre bastioanele oraşului. În partea superioară are un brâu
pronunţat care avea rolul de a împiedica sprijinirea scărilor de asfalt).

Zidul de Apărare Pasajul Scărilor

12
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Bastionul Haller Bastionul


Soldisch
 Ora şi locul de sosire: 21:30, Hotelul Ȋmpӑratul Romanilor (4*)
 Servicii oferite: dejun la Hotelul Posada din Curtea de Arges, prȃnz la
Restaurantul Rosenau din Rȃșnov ,cină la Restaurantul Ȋmpӑratul
Romanilor din Sibiu , ghid, cazare la Hotelul Ȋmpӑratul Romanilor .

Ziua a 3-a:
 Ora de plecare: 9 00 din faţa Hotelului Rex
 Traseul: Sibiu – Alba Iulia - Sighișoara
 Obiective vizitate:

Alba Iulia :
Cetatea Bastionara Alba Iulia -  ridicată între anii 1714-1738, este considerată cea mai
reprezentativă fortificaţie bastionara de tip Vauban din ţara noastră. Planul cetăţii a fost
întocmit de arhitectul italian Giovanni Morando Visconti, sub conducerea generalului
Ştefan de Steinville, completată apoi de generalul Weiss. 
Lucrările propriu-zise la fortificaţia de la Alba Iulia au început la 4 noiembrie 1715, când
s-a pus piatra de temelie a bastionului Carol, dedicat împăratului, situat pe latura de nord
a cetăţii.

13
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Ȋn Alba Iulia turiștii vor participa la un traseu turistic unic ȋn Europa, “TRASEUL
CELOR TREI FORTIFICATII” . Traseul oferӑ vizitatorilor posibilitatea de a cӑlӑtori
ȋn timp de-a lungul a douӑ milenii, printre vestigiile a trei fortificații, din trei epoci
diferite, construite succesiv pe aceeași locație, fiecare nouӑ cetate incluzȃnd-o pe cea
veche: Castrul Roman (106 d.Ch.), Cetatea Medievalӑ (sec. XVI-XVII) și Cetatea Alba
Carolina, fortificație de tip Vauban (sec.XVIII). Traseul include: Poarta Monetӑriei ,
Poarta de sud a castrului roman, Tabara militarӑ , Locurile de belvedere, Tunelul de acces
cӑtre platforma de artilerie, Platforma de artilerie, Camera de gardӑ ( Sala armelor-clubul
restauratorilor) , Bastionul „Bethlem” , Cetatea „Alba Carolina”

Palatului Princiar ,cu un interior fastuos, împodobit cu decoraţiuni alese, fresce,


candelabre de cristal, pavimente de mozaic, mobilier luxos, covoare scumpe, cu scări de
marmură, a fost, după cum îi spune şi numele, reşedinţă princiară. Palatul era locul
banchetelor, al întâlnirilor la cel mai înalt nivel, al muzicii şi artei.

14
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Clădirea a fost construită începând de la mijlocul secolului al XIV – lea, în mai


multe etape, fiind extinsă ulterior sau modificată. Distrus în urma invaziilor turco- tătare.
Palatul este refăcut de principele Gabriel Bethlen şi înfrumuseţat de Rakoczi al II
– lea, dar şi de principii ce au urmat. Sub habsburgi, clădirea a fost transformată în
cazarmă, transformare ce a dus la schimbarea interiorului şi distrugerea unor ansambluri
arhitectonice

Sighişoara: Turnul cu Ceas (Este principalul punct de interes al cetăţii şi


reprezintă simbolul oraşului. A fost construit pentru a apăra poarta principală a cetăţii. A
primit această denumire datorită ceasului cu figurine, unic în România, aflat la etajul al
patrulea.

Turnul prezintă cinci nivele, care împreuna cu balconul şi acoperişul piramidal au


o înălţime de 64 m. Acoperişul, care are o înălţime de 34 metri, a fost distrus în urma
unui mare incendiu în anul 1676, dar a fost refăcut un an mai târziu. Acoperişul se
încheie cu un mic glob de aur, deasupra căruia se află un stâlp meteorologic. În vârful
acestui stâlp se află un cocoş care se roteşte în bătaia vântului. Astăzi acest turn
adăposteşte Muzeul de Istorie al oraşului Sighişoara, cu colecţia de arheologie, farmacie,
mobilier, unelte şi produse ale breslelor, orologie, etnografie, toate oglinzind istoria
cetăţii Sighişoara).

Casa Vlad Dracul (situată vis-a-vis de Casa Veneţiană este considerată a fi o


cladire foarte veche, datată aproximativ
în secolele XIV-XV. În această clădire
se presupune ca s-a stabilit între anii

15
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

1431-1435 principele Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân, domnul Ţării
Româneşti).

Scara acoperită (mai poartă denumirea de „Scara


Şcolarilor”. A fost concepută pentru a facilita drumul elevilor
spre Şcoala Din Deal pe perioada iernii. A fost construită în
anul 1662 şi era alcătuită din 300 de trepte protejate de un
acoperiş; în urma modificărilor din 1849 au rămas doar 175
de trepte).

Turnul Croitorilor ( a fost construit în sec. al XV-lea. Parterul este străbătut de


două ganguri carosabile, care se puteau închide prin porţi masine de fier; în anul
incendiului, 1676, în acest turn se
găseau, în afară de importante
cantităţi de grâne, praf de puşcă,
precum şi proiectile.

În urma incendiului praful de puşcă a


explodat, iar partea superioară a
turnului împreună cu unul din
ganguri au fost distruse; în 1935 bolta
a fost readusă la forma iniţială, iar
gangul redeschis circulaţiei).

 Ora şi locul de sosire: 20:00, Hotelul Cavaleru (3*) Sighișoara


 Servicii oferite: dejun la Hotelul Rex din Alba Iulia, prȃnz la
Restaurantul medieval Pub 13 , ghid, cina la Restaurantul Ȋmpӑratul
Romanilor, cazare la Hotelul Ȋmpӑratul Romanilor .

16
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Ziua a 4-a:
Turiștii vor fi liberi sӑ exploreze Sighișoara și ȋmprejurimile pe cont propiu sau
participȃnd la diferite ateliere tematice de lucru manual, festivaluri de film, teatru in aer
liber.

 Servicii oferite: dejun la Hotelul Ȋmpӑratul Romanilor , cazare la Hotelul


Ȋmpӑratul Romanilor.

Ziua a 5-a:

 Ora de plecare: 9 00 din faţa Hotelului Ȋmpӑratul Romanilor.


 Traseul: Sighișoara- Rupea-Brașov – Poiana Brașov

Obiective turistice
Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe
teritoriul României, primele semne de așezări omenești datând din paleotic si neoliticul
timpuriu(5.500-3.500 î.H.). Prima atestare documentară datează din anul 1324 când sașii
răsculați impotriva regelui Carol Robert, al Ungariei s-au refugiat în interiorul cetății,
Castrum Kuholm.

Numele de Kuholom face referire la roca pe care a fost ridicata: bazaltul. Documente
din secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și
meșteșugăresc, cu 12 bresle. Cetatea a servit de-a lungul timpului ca fortificație dar și

17
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

refugiu pentru populația ce locuia dealurile și valea din împrejurimi, așezarea ei fiind
strategică: la îmbinarea drumurilor ce făceau legătura între Transilvania, Moldova și Țara
Românească prin pasurile sud-estice.
Cetatea Rupea, ridicatǎ pe Dealul Cohalmului, dominând de sus orașul, a fost
construitǎ și extinsǎ în secolele al XIV-lea–al XVII-lea, ca cetate și refugiu pentru satele
din împrejurimi.
Braşov: Turnul Alb (are un plan de semicerc
închis, având partea rotunjită îndreptată spre
deal, înaltă de 18 m, iar partea sudică spre
oraş, înaltă de 20 m. În interiorul Turnului Alb
existau cinci nivele de galerii de lemn pentru
apărători şi paznici. Partea superioara a
turnului era prevăzută cu creneluri; intrarea în
Turnul Alb se realiza pe o scară mobilă,
printr-o uşă în partea dinspre oraş a turnului.
Aprovizionarea turnului cu provizii şi
muniţii se efectua din Bastionul Graft,
situat în dreptul Turnului Alb ca un
pod peste canalul "Graft" către fortificaţiile interne. Potrivit vechilor cronici,
Turnul Alb s-a construit în anul 1494 sau chiar 1460).

Poarta Ecaterinei (construită pe trei nivele, cu patru turnuleţe care arata dreptul
medieval al cetătii de a aplica asupra locuitorilor pedeapsa supremă. Vechea poartă ieşea
în afara zidurilor cetăţii şi dispunea de galerii din
lemn etajate. Un document din 1522 arăta existenţa
unui depozit de obuze şi praf de puşcă, precum şi a
unei locuinţe pentru paznic; deasupra intrării se afla
sculptată steama oraşului Braşov care reprezintă o
coroană deasupra unei buturugi cu 7 grupe de
rădăcini groase. Zidurile care alcătuiau această

18
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

poartă au fost demolate în 1827. În prezent se mai păstrează turnul din exterior, impropriu
denumit "Poarta Ecaterinei").

Bastionul Fierarilor (situat în colţul de


nord-vest al vechii cetăţi medievale a
Braşovului, acest monument găzduieşte azi
arhiva oraşului Braşov pe strada G. Baritiu,
lângă Maternitatea din Braşov. Pe acest loc
se afla iniţial un turn, menţionat prima oară
în 1521, distrus de inundaţia din 1526, apoi refăcut. La 30 iulie 1667, o altă inundaţie
distruge fortificaţiile din acest loc, astfel că în 1668 sunt finalizate lucrările Bastionului
Fierarilor în forma sa de astăzi; marele incendiu din 1689 a transformat bastionul într-o
ruină pentru următorii 20 de ani. După 1734, bastionul este transformat în grânar, iar din
1923, aici se află arhiva oraşului).

Piaţa Sfatului (este cel mai cunoscut şi cel mai vizitat loc din oraş, fiind
frecventat atât de turişti cât şi de localnici
pentru care reprezintă un loc de relaxare şi
punct de întâlnire între prieteni. În mod
frecvent aici sunt organizate diverse
evenimente cultural artistice, concerte în aer
liber sau târguri tematice: târgul meşterilor
populari, târgul de flori, etc; din 1520 acest
loc este atestat ca târg, numit în documente
Markplatz şi a fost gazdă a numeroase târguri.
Din 1364 era organizat târgul anual cu participare largă, unde ajungeau şi negustori de
peste hotare. Până în 1892 în piaţă existau şi două fântâni. Cea mai impunatoare clădire
este Casa Sfatului aflată în centrul pieţei, construită în 1420).

Poiana Brașov

19
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Poiana a fost din vechi timpuri destinația drumețiilor și a practicării sporturilor


de iarnă.Prima mențiune documentară a locației datează din 1427, în contextul
activităților de oierit ce aveau loc aici.

Obiectivele turistice ȋn Poianӑ sunt biserica de lemn cu hramul „Sf. Ioan si rezervații
naturale: Masivul Postăvarul (1.025,50 ha), Stejărișul Mare (16,30 ha) si Peștera Valea
Cetății (1 ha).

 Sosire la ora 17 00 la hotelul Rina Vista din Poiana Brasov


 Serviciile oferite: dejun la Hotelul Cavalerul din Sighișoara,pranz la
Restaurantul decebal din Brasov, cina la Hotelul Rina Vista din Poaiana
Brasov, cazare la hotelul Rina Vista, ghid

Ziua a 6-a:
Turiștii vor fi liberi sӑ exploreze Brașov și ȋmprejurimile pe cont propiu sau
participȃnd la diferite activitӑți ( echitație, hiking, biking) , ȋnchirieri ATV-uri
 Servicii oferite: dejun la Hotelul Rina Vista, cazare la Hotelul Rina
Vista, Rentals, Turist Info.

Ziua a 7-a:
 Ora de plecare: 9 00 din faţa Hotelului Rina Vista
 Traseul: Poiana Brasov - Sinaia – Bucureşti
Obiective vizitate: Sinaia:

20
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Castelul Peleş (construcţia Castelului Peleş a început în anul 1873 sub


conducerea arhitectului vienez Wilhelm Doderer şi a fost continuată în anul 1876 de
Johann Schultz din Lemberg. Inaugurat în 1883, castelului i s-au făcut transformări şi
adăugari între anii 1896 – 1914, de către arhitectul ceh Karel Liman. Castelul are peste 60
de camere şi prezintă o construcţie din piatra, lemn, cărămidă şi marmură, în care
predomină stilul renaşterii germane având şi elemente din renaşterea italiană, baroc
german, rococo fracez şi stil hispanmaur).

Castelul Pelişor (construit de Carol I între anii 1898-1901, arhitectul ceh Karel
Liman, inaugurat în 1902 ca reşedinţă regală şi decorat de regina Maria în stil Art
Nouveau. Muzeul deţine pictura europeană, artă deorativă (faianţă şi porţelan din
sec.XVIII, sticlărie franceză, argintărie englezească şi rusă din sec XVIII-XIX), arme
europene şi orientale din sec. XV-XIX, vitralii, covoare orientale, tapiserii, ordine şi
decoraţii. Deţine bunuri culturale clasate în Tezaurul Patrimoniului Cultural Naţional).

Castelul Peleş Castelul Pelişor

Cazinoul din Sinaia (este situat în parcul „Dimitrie Ghica”; a fost construit la
initiaţiva lui Carol I, a fost proiectat de arh. Petre
Antonescu care a şi supravegheat lucrările începute în
1912.

21
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

Casa memorială George Enescu (Legătura dintre George Enescu, cel care prin
cele două "Rapsodii Romane" a reuşit să
facă cunoscută noua muzică românească
în întreaga lume şi oraşul Sinaia, nu a
fost întâmplătoare. El s-a bucurat de
sprijinului Reginei Elisabeta, o mare
iubitoare de artă, care recunoscând
talentul tânărului Enescu, i-a oferit o
cameră într-un colţ liniştit al Castelului Peleş, unde să poată studia. Castelul devine astfel
pentru Enescu rampa de lansare în lumea muzicală. Au urmat lungi turnee peste hotare,
dar dragostea pentru peisajul din Sinaia, l-a determinat ca din banii câştigaţi în primul său
turneu în America să-şi construiască aici - între anii 1923 şi 1926 - o vilă, pe care a
numit-o Vila Luminiş. În următorii 20 de ani, până în 1946, când a părăsit România
definitiv, în perioadele dintre turneele sale în Europa, America sau Canada, a venit la
Sinaia pentru a găsi liniştea necesară creaţiei sale muzicale. În 1947, aflat la Paris,
Enescu a donat vila statului român, spre a fi folosită ca loc de odihnă şi de creaţie pentru
artişti. Din 1995, devine Casa Memorială "George Enescu", fiind administrată de
"Centrul European de Cultură" din Sinaia).

 Ora şi locul de sosire: 18:00, Aeroportul Otopeni


 Servicii oferite: dejun la Restaurantul Rina Vista din Brasov, prȃnz la
restaurantul Boema, ghid, transfer la aeroportul Otopeni

5.Analiza de preţ
 Denumirea acţiunii turistice: “Romania mereu surprinzӑtoare”
 Perioada de desfăşurare: 10-17 iunie 2013
 Grup minim: 60 de persoane
 Extras din program: Bucureşti-Tȃrgoviște-Curtea de Argeș - Bran -
Rȃșnov – Sibiu – Alba Iulia - Sighişoara-Rupea-Braşov--Sinaia -Bucureşti
 Beneficiar: Turişti strӑini , vârsta cuprinsă între 20-35 ani care doresc să
vadă cele mai frumoase locuri din România

22
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

 Calculaţia preţului de vânzare

Nr. Articole de Elemente de Elemente de calcul Valoarea


Crt. calculaţie cheltuieli Pe turist Totală
1. cheltuieli cu tarif/noapte x nr. nopţi 180 10800
cazarea 30x6
2. cheltuieli cu tarif/zi x nr. zile 75 4500
alimentaţia 15x5
3. cheltuieli cu nr. km x tarif/km* 98 5880
transportul 980x0.10
4. cheltuieli intrari la muzee, case - -
culturale memoriale,cetăţi,
Cheltuieli directe (C.D.)

castele, pliante
5. cheltuieli organizarea unei mese - -
organizatorice festive, a unui picnic,
închirierea unui local,
închirierea unor
materiale sportive
6. cheltuieli cu 3 ghizi x 30 (cazare, 6 360
ghidul masă, cotă ghid)**
7. cheltuieli cu 2 şoferi x 3(cazare, 6 360
şoferul masă, cotă şofer)
8. alte cheltuieli diverse forme de 10 600
agrement; plata unui
cadru medical în cazul
unui grup cu probleme
de sănătate etc.
9. Total C.D. (1+...+8) 379 22500
10. Asigurare (1-5%x C.D.) 3%x379= 3%x22500=
11.37 675
11. Comision (10-30%x C.D.) 20%x379= 20%x22500=
75.8 4500
12. TVA (24% x comision) 24%x75.8= 24%x4500=
18.2 1080
13. Total costuri (9+10+11+12) 484.37 28755
14. Rotunjire ± +0,63 _
15. Total P.V. 2134 126522
(lei)
16. Total P.V. (13±14) 485 28755
(euro)

1 Euro = 4,4 lei

*980 km x 0.10/km = 98 x 60 turisti = 5880 E

** 3 ghizi x 30 E/ghid x 4 zile = 360 E / 60 = 6 E de persoana

23
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Management Turistic și Comercial - IFR

6.Condiţii de comercializare
 Segmentul de turişti căruia i se adresează produsul turistic: Celor intersaţi
de călătorii
 Producătorul: …………..
 Canalul de distribuţie: “Club Voiaj” – consumator final (turist)
 Modalităţi de plată: în 3 rate, ultima cu cel putin 2 săptamâni înainte de
plecare
 Reduceri acordate: 30 % pentru studenţi.

7.Harta turistică a traseului

24

S-ar putea să vă placă și