Sunteți pe pagina 1din 1

Metodele de arat folosite sunt:

In lături, în cormană, combinată (alternativă cand aratura pe o parcelă în lături este alternată cu cea la
cormană, pe cealaltă parcelă), arătura intr-o singură parte și în spinări.

Arătura în lături incepe de pe o latură (din partea dreapta) a parcelei, se intoarce apoi pe
cealalta latură (stinga) si se incheie pe mijlocul sau. În felul acesta la marginile parcelei ramîn doua
coame iar la mijloc un șanț.

Arătura la cormană se începe din mijlocul parcelei și se termină la margini. Suprafața arată după
această metodă, prezintă la mijloc o cormană, iar la extremități șanțuri.

Arăturile efectuate după metodele in lături si la cormană prezintă dezavantajul unui număr prea
mare de șanțuri si coame, care îngreunează executarea semănatului, a lucrărilor de îngrijire a culturilor
și altele iar șanțurile create pot conecta apa. De aceea se recurge la metoda arăturii combinate (la
cormană pe parcele cu soț și în lături fără soț).

Arătura într-o singură parte (suveică) este caracteristică terenurilor in pantă și se execută cu
pluguri reversibile. Brazdele fiind intoarse și la ducere și la întoarcere ( fară mersul în gol la capetele
solelor) în același sens, suprafața arată este uniformă fără șanțuri și fără coame.

Arătura în spinări este indicată pentru solurile cu exces de umiditate și se realizează pe parcele
înguste de 10-15 m. Odată la 2-3 ani, după metoda la cormană. În felul acesta apa în exces se va scurge
pe șanțuri, iar pe coame solul se zvinte mai repede permițînd însămînțarea.

Aratura în spinări se practică de asemenea si pe terenurile cu o panta cuprinsa intr-e 5-15% în


acest caz coamele sunt orientate pe curbele de nivel ( perpendiculare pe direcția pantei) și au și rolul de
a opri scurgerile de apă pe versanți și de a împiedica procesul de eroziune a solului.

LUCRARILE SOLUI CU GRABA, CULTIVATORULUI, ȘI TĂVĂLUGUL.