Sunteți pe pagina 1din 6

INTOCMIT,

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Persoana
Locul de Riscuri evaluate Măsuri Măsuri organizatorice Măsuri igienico- Măsuri Acţiuni în Termen de care
Nr. muncă/Post de tehnice sanitare de altă scopul realizării realizare răspunde de Obs.
crt. lucru natură măsurii realizarea
măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 OPTICIAN F1.Lovire de către alte -respectare - instruirea personalului in permanent Director
OPTOME- traseu de domeniul SSM general
TRIST mijloace de transport la deplasare si
deplasarea pedestrǎ sau regulile de
cu autoturismul, circulatie
mijloace de transport
auto;
F2.Prindere, strivire - instruirea personalului in permanent Director
domeniul SSM general
degete in sistemul de
blocare lentile la
masina automata de
polizat;
F3.Proiectare de bucati Dotarea cu - instruirea personalului in permanent Director
EIP domeniul SSM general
de corpuri la ruperea si

1
spargerea accidentala a - instrucţiuni de lucru clare şi
concise;
acestora (burghie
necorespunzatoare,
pietre de ploizor uzate,
corpuri abrazive
montate
necorespunzator);
F4.Taiere, intepare la Dotarea cu - instruirea personalului in - prelucrarea permanent Director
EIP domeniul SSM teoretica si general
contactul cu suprafete - instrucţiuni de lucru clare şi efectuarea
sau contururi concise; practica a
periculoase; acordarii
primului ajutor
in cazul
accidentarii prin
electrocutare
F5.Electrocutare prin - verificarea - eliminarea improvizaţiilor permanent Director
periodicǎ a electrice; general
atingere directa: instalaţiei - folosirea aparatelor
conductori cu izolatia electrice; electrice certificate;
distrusa sau aparatele -indicatoare -legarea la centura de
de împǎmântare a instalaţiei
de pornit – oprit ale semnalizare, electrice;
masinii sparte sau avertizare; - accesul la instalaţia
crapate electricǎ numai a
personalului calificat şi
autorizat.
F6.Electrocutare prin - verificarea - eliminarea improvizaţiilor permanent Director
periodicǎ a electrice; general
atingere indirecta : instalaţiei - folosirea aparatelor
deteriorarea izolatiei electrice; electrice certificate;
cablurilor electrice, -indicatoare -legarea la centura de
de împǎmântare a instalaţiei
deteriorarea circuitului semnalizare, electrice;
de legare la pamant; avertizare; - accesul la instalaţia
electricǎ numai a
personalului calificat şi
autorizat.
F7.Calamitati naturale - instruirea personalului in permanent Director
domeniul SSM

2
– cutremur, inundatii; general
F8.Pulberi in atmosfera Dotare cu - instruirea personalului in permanent Director
EIP domeniul SSM general
locului de munca
(pulberi de sticla si
platic);
F9.Radiatii de la - respectarea - instruirea personalului in permanent Director
regimului de domeniul SSM general
monitoare; lucru si al - instrucţiuni de lucru clare şi
pauzelor, concise;
efectuarea
miscarilor la
perioade
regulate de
timp;

F10.Efort static si - instruirea personalului in permanent Director


domeniul SSM general
dinamic, lucrul in
vicioase, in special la
pozitie , pozitii
preponderent
ortostatice;
F11.Utilizarea - pastrarea in - instruirea personalului in permanent Director
stare de domeniul SSM general
necorespunzatoare a curatenie a
masinilor de prelucrat; pardoselilor
si cailor de
acces
F12.Utilizare corpuri - instruirea personalului in permanent Director
domeniul SSM general
abrazive fara marcaj - instrucţiuni de lucru clare şi
sau cu marcaj neclar si concise;
a burghiilor
necorespunzatoare sau
prost ascutite;
F13.Manevrarea - instruirea personalului in permanent Director
domeniul SSM general
broselor cu mana,

3
franarea cu mana a - instrucţiuni de lucru clare şi
concise;
axului portmandrinelor;
F14.Scoaterea - - instruirea personalului in - prelucrarea permanent Director
semnalizarea domeniul SSM teoretica si general
aparatorii de protectie de securitate - instrucţiuni de lucru clare şi efectuarea
la masinile de polizat ; si sanatate la concise; practica a
locurile de acordarii
munca primului ajutor,
PSI, evac.
lucratorilor
F15.Fixarea si instruirea personalului in
domeniul SSM
prinderea - instrucţiuni de lucru clare şi
necorespunzatoare a concise
pieselor de prelucrat in
masina;
F16.Conectarea instruirea personalului in
domeniul SSM
echipamentelor tehnice - instrucţiuni de lucru clare şi
electrice fara asigurarea concise
legaturilor la instalatia
de impamantare ;
F17.Cadere la acelasi Pastrarea instruirea personalului in
cailor de domeniul SSM
nivel prin alunecare, acces libere - instrucţiuni de lucru clare şi
impiedicare,dezechilibr si curate concise
are;
F18.Neutilizarea - instruirea personalului in permanent Director
domeniul SSM general
echipamentului
individual de protectie
si a celorlalte mijloace
de protectie

F19.Relaţii primare - instruirea personalului in permanent Director


domeniul SSM general
necorespunzătoare

4
(relaţii neprincipiale
între colegi, stări
tensionate, agresiuni
verbale sau fizice,
deficienţe din sistemul
de comunicare, joaca
sau hârjoneala).

Măsuri împotriva pericolelor biologice

Pericolele biologice sunt pericole de origine biologică care au efecte adverse asupra sănătăţii omului şi/sau asupra mediului.
Cele mai comune sunt:
 bacterii infecţioase sau toxice,
 ciuperci,
 protozoare,
 virusuri ,
 anumite culturi de celule.
Câteva măsuri suplimentare împotriva pericolelor biologice :
1. curăţarea si dezinfectia permanenta a locului de muncă,
2. prevenirea formării de aerosoli,
3. dotarea cu echipament de protecţie (ex. mănuşi, masti, halat, etc.)
4. vaccinări, acolo unde este posibil,
5. igiena mâinilor prin:

5
a. spălarea mâinilor cu săpun antimicrobian, după:
i. mersul la toaletă,
ii. imediat după contaminarea cu sânge sau alte fluide umane,
iii. după scoaterea mănuşilor,
iv. după strănutat, ştergerea nasului, etc..
v. înainte şi după masă ,
vi. la sfârşitul fiecărei zile de lucru.
b. soluţii antiseptice ;
c. creme antiseptice.