Sunteți pe pagina 1din 15

1

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE


SI
ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE
MUNCA:
MAISTRU

2
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Activitatea se desfasoara atat in birou cat si in santiere mobile,
puncte de lucru etc

PROCESUL DE MUNCA:
Organizeaza si urmareste lucru in cadrul echipei pe care o
conduce, asigurand respectarea tehnologiei stabilite prin
instructiunile de lucru;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE


MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
 echipament de protectie
 chei de mana
 acte si documente pentru evidenta lucrarilor
 piese de schimb
 lavete si carpe din bumbac
SARCINA DE MUNCA:
 Conform cu fisa postului

3
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite
 Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis (F1)
 Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita
neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2)
 Caderea de la inaltime la deplasari pe schele si scari
suspendate (F3)
 Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau
scuturilor protectoare (F4)
 Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare
(F5)
 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare
(F6)
 Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta
bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene (F7)
 Neutilizarea echipamentului de protectie (F8)
Omisiuni
 Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a
echipamentelor deservite de personalul din subordine (F9)
 Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a starii
echipamentelor tehnice (F10)

4
B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu executantul


 Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru
personalul din subordine (F11)
 Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in
mod frecvent (F12)

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


 Temperaturi ridicate sau scazute functie de
anotimp (F13)
 Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie de
conditiile meteo (F14)
 Curenti de aer la operatiuni executate in camp
deschis (F15)
 Pulberi netoxice in atmosfera (F16)
 Lichide vehiculate la presiuni ridicate (F17)
 Zgomot la locul de munca (F18)
 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19)
 Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire
si iluminare scazuta (F20)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic

5
 Fisuri sau scapari de abur sau apa fierbinte la
presiuni ridicate, datorita neetanseitatilor (F21)
 Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din
scurgeri de la circuitele de ungere (F22)
 Explozia recipientelor sau conductelor
subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului
maxim admis (F23)
 Leziuni provocate de taierea/inteparea cu
suprafete sau obiecte contondente (F24)
 Prinderea degetelor/membrelor la organele de
masini in miscare (F25)
 Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor)
metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand angajatul
executa activitati avand corpul situat sub aceste piese
(F26)

Factori de risc Chimic


 Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri
sau degresanti (F27)

Factori de risc Termic


 Contact al pielii cu suprafete metalice incinse (F28)
 Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase
la temperaturi ridicate (F29)

Factori de risc Electric

6
 Electrocutare prin atingere directa la retelele si panourile
electrice (F30)
 Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii
ridicate in zone cu izolare deteriorata a conductorilor (F31)

7
Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:
Loc de munca: Maistru Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCA Evaluator: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
EXECUTANT Actiuni gresite 1 Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis DECES 7 1 3
(F1)
2 Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului ITM 2 4 2
datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2) 3-45 zile
3 Caderea de la inaltime la deplasari pe estacade si DECES 7 1 3
scari suspendate (F3)
4 Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor INV. 4 2 3
sau scuturilor protectoare (F4) Gr. III
5 Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de ITM 3 2 2
deplasare (F5) 45-180 zile
6 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau ITM 2 3 2
dezechilibrare (F6) 3-45 zile
7 Prezentarea la program in stare de oboseala, sub DECES 7 1 3
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
halucinogene (F7)
8 Neutilizarea echipamentului de protectie (F8) ITM 2 3 2
3-45 zile
Omisiuni 9 Omiterea unei etape din procedura de pornire- DECES 7 2 4
oprire a echipamentelor deservite de personalul din
subordine (F9)
10 Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a DECES 7 1 3
starii echipamentelor tehnice (F10)

8
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
SARCINA Sarcina 11 Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta ITM 2 2 2
DE MUNCA sub/supradimensi pentru personalul din subordine (F11) 3-45 zile
onala
in raport cu
executantul
12 Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre ITM 2 4 2
efectuate in mod frecvent (F12) 3-45 zile
MEDIUL DE Factori de risc 13 Temperaturi ridicate sau scazute a aerului functie ITM 2 3 2
MUNCA Fizic de anotimp (F13) 3-45 zile
14 Umiditate ridicata sau scazuta a aerului (F14) ITM 2 3 2
3-45 zile
15 Curenti de aer la operatiuni executate in exterior ITM 2 2 2
(F15) 3-45 zile
16 Pulberi netoxice in atmosfera (F16) ITM 2 3 2
3-45 zile
17 Substante vehiculate la presiuni ridicate (F17) INV. 5 1 3
Gr. II
18 Zgomot la locul de munca (F18) INV. 4 3 4
Gr. III
19 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19) DECES 7 1 3
20 Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire ITM 2 4 2
si iluminare scazuta (F20) 3-45 zile
MIJLOACE Factori de risc 21 Fisuri sau scapari de abur si apa la suprapresiune, DECES 7 1 3
DE Mecanic datorita neetanseitatilor (F21)
PRODUCTIE
22 Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din ITM 3 2 2
scurgeri de la circuitele de ungere (F22) 45-180 zile

9
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
MIJLOACE Factori de risc 23 Explozia recipientelor sau conductelor DECES 7 1 3
DE Mecanic subpresiune datorita acumularilor si depasirii
PRODUCTIE
nivelului maxim admis (F23)
24 Leziuni provocate de taierea/inteparea cu ITM 2 3 2
cuprafete sau obiecte contondente (F24) 3-45 zile
25 Prinderea degetelor/membrelor la organele de INV. 4 2 3
masini in miscare (F25) Gr. III
26 Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) DECES 7 1 3
metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand
angajatul executa activitati avand corpul situat sub
aceste piese (F26)
Factori de risc 27 Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu ITM 2 1 1
Chimic uleiuri sau degresanti (F27) 3-45 zile
Factori de risc 28 Contact al pielii cu suprafete metalice incinse ITM 2 3 2
Termic (F28) 3-45 zile
29 Improscarea executantului cu substante lichide sau INV. 5 2 4
gazoase la temperaturi ridicate (F29) Gr. II
Factori de risc 30 Electrocutare prin atingere directa la retelele si DECES 7 1 3
Electric panourile electrice (F30)
31 Electrocutare prin atingere indirecta datorita DECES 7 1 3
umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a
conductorilor (F31)

10
11
INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE
EVALUARII
PENTRU LOCUL DE MUNCA: maistru

Nivelul de risc global calculat pentru locul "maistru" este


2.77 %, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca
cu nivel de risc mediu.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de
munca", din care se observa ca din totalul de 31 factori de risc
identificati, 9.67 % ( 3 ) depasesc ca nivel partial de risc
valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari,
putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru
acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele
generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
32.25 % sunt factori proprii EXECUTANT
6.45 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
25.80 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
35.48 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se
constata ca gravitatea maxima a 51.61 % ( 16 ) dintre factorii de
risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate
avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).

12
13
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: maistru
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse /Nominalizarea masurii
Crt. risc
1. Omiterea unei etape din procedura 4 1. Cunoasterea in detaliu a echipamentului tehnic si a instalatiei
de pornire-oprire a instalatiilor 2. Cunoasterea capacitatilor resurselor umane din subordine si utilizarea
deservite de personalul din corespunzatoare a acestora
subordine 3. Controale inopinante ale personalului din subordine si supravegherea
operatiunilor de pornire-oprire a echipamentelor
2. Zgomot la locul de munca 4 1. Dotarea si purtarea echipamentului individual de protectie, a auzului
(antifoane) de catre executanti si neadmiterea la lucru fara acest echipament .
2. Conducerea societatii va aloca fondurile necesare monitorizarii nivelului noxei
zgomot si a starii de sanatate
3. Efectuarea periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de munca,
conform legislatiei in vigoare
4. Respectarea cerintelor privind controlul medical la angajare, de adaptare si
ritmicitatea controlului medical periodic
5. Educatia sanitara axata pe prezentarea efectelor zgomotului asupra
organismului si pe obligativitatea purtarii antifoanelor
6. Controlul modului in care este utilizat echipamentul de protectie contra
zgomotului,
3. Improscarea executantului cu 4 1.Efectuarea instruirii inaintea inceperii activitatilor de interventii pentru
substante lichide sau gazoase la verificari sau reparatii
temperaturi ridicate 2.Eliminarea presiunii din segementul retelei pe care se executa interventia
3.Pozitionarea in siguranta a propriei persoane si a celorlalte persoane, fata de

14
posibila sursa de risc
4.Purtarea completa a echipamentului individual de protectie

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU


LOCUL DE MUNCA: maistru

Insusirea si respectarea cerintelor de Sanatate si Securitatea Muncii si masurile de aplicare a acestora;


Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta situatie
care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana si de
alte persoane participante la procesul de munca;
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a
conducatorul locului de munca;
Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;

15