Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

DIRIGINTE SANTIER

8
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în asigurarea conditiilor atat tehnice cat si organizatorice necesare


desfasurarii activitatii in santiere.

MIJLOACE DE MUNCĂ

 Autoturism ;
 Calculator;
 Fax;
 Xerox;
 Capsator, perforator cutter;
 Aparate de masura si control, ruleta, subler.

SARCINA DE MUNCǍ

 Prezentarea la sediul societăţii, în stare normală, suficient de odihnit fără a fi


sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor;
 Organizeaza si conduce activitatile din santiere;
 Asigura utilizarea de personal calificat, pe categorii de lucrari, conform
prevederilor din proceduri, norme si instructiuni din caietelel de sarcini ale
obiectivelor repartizate spre executie;
 Verifica calitatea materialelor si introduce in opera doar materialele care
corespund prevederilor din proiectul tehnic de executie ;
 Urmareste utilizarea cu randament maxim al utilajelor si mijloacelor de
transport;
 Aprovizioneaza cu materiale , scule, dispozitive, aparate de masura si
documentatii tehnice pentru fiecare obiectiv;
 Organizaeaza gospodarirea aterialelor din santier;
 Cunoaşterea reglementărilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi PSI
specifice activităţii desfăşurate;
 Cunoaşterea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

9
MEDIUL DE MUNCǍ

Dirigintele de santier îşi desfăşoară activitatea la birou si in santiere mobile.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE


 Factori de risc mecanic:
- Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau
mijloace de transport în comun;
- Coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul;
- Suprafeţe sau contururi periculoase;
- Contactul cu suprafeţe, înţepătoare sau tăioase (cutter, ace, agrafe etc.);
- Răsturnarea autovehiculului la pierderea aderenţei cu drumul;
- Proiectare de particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii accidentale
a acestuia;
- Cadere libera sau rasturnarea obiectelor situate in inaltime;
- Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor de direcţie şi/ sau frânare.
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu
izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc).

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- Calamitǎţi naturale (seisme, trăsnet etc);
- Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat;
- Radiaţii de la videoterminal;
- Condiţii de drum improprii: şosea acoperită cu polei sau zăpadă;
- Condiţii atmosferice neprielnice – vizibilitate redusă: ceaţă, ploaie
torenţială, negură;
- Pulberi pneumoconiogene în aer (praf, particule etc.);

10
- Nivel de iluminare scăzut la deplasarea cu autovehiculul pe timp de noapte –
intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de
către participanţii la trafic.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Solicitare fizică:
- Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară şi cervicală, a membrelor inferioare;
- Efort dinamic la îndeplinirea sarcinilor de muncă – deplasări pe teren.
 Solicitare psihicǎ:
- Stres legat de îndeplinirea la termen a sarcinilor de muncă.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
- Cădere de la inaltime prin pasire in gol , alunecare sau dezechilibrare;
- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează
circulaţia pe drumurile publice;
- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia
electricǎ, instalaţia de frânare;
- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ.
 Omisiuni:
- Neutilizarea centurilor de siguranţă;
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a triunghiurilor
reflectorizante la reparaţiile accidentale pe drumurile publice.
 Comportament socio – profesional:
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate.

11
UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 3

DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ:
DIRIGINTE SANTIER ECHPA DE EVALUARE:

CONSE- CLASA CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
1. Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto
DECES 7 1 3
sau mijloace de transport în comun.
2. Coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul. DECES 7 1 3
ITM < 3
3. Suprafeţe sau contururi periculoase. 1 4 1
zile
FACTORI DE 4. Contactul cu suprafeţe, înţepătoare sau tăioase (cutter, ace, agrafe ITM < 3
MIJLOACE DE 1 5 1
RISC etc.). zile
PRODUCTIE
MECANIC
5. Răsturnarea autovehiculului la pierderea aderenţei cu drumul. DECES 7 1 3

6. Proiectare de particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii INV.GR.


4 2 3
accidentale a acestuia. III
7. Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor de direcţie şi/ sau frânare.
DECES 7 1 3
8. Cadere libera sau rasturnare a obiectelor situate la inaltime; DECES 7 1 3

12
9. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri
FACTORI DE DECES 7 1 3
cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc).
RISC
ELECTRIC

10. Calamitǎţi naturale (seisme, trăsnet etc.). DECES 7 1 3


ITM 3-45
11. Radiaţii de la videoterminal. 2 3 2
zile
ITM 3-45
12. Condiţii de drum improprii: şosea acoperită cu polei sau zăpadă. 2 5 3
zile

MEDIUL DE FACTORI DE 13. Condiţii atmosferice neprielnice – vizibilitate redusă: ceaţă, ploaie
DECES 7 1 3
MUNCǍ RISC FIZIC torenţială, negură.

ITM 3-45
14. Pulberi pneumoconiogene în aer (praf, particule etc.). 2 5 3
zile

15. Nivel de iluminare scăzut la deplasarea cu autovehiculul pe timp de


noapte – intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
DECES 7 1 3
incorectă a luminilor de către participanţii la trafic.

16. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în ITM 3-45


2 5 3
zona lombară şi cervicală, a membrelor inferioare. zile
SARCINA DE SOLICITARE
MUNCĂ FIZICĂ
17. Efort dinamic la îndeplinirea sarcinilor de muncă – deplasări pe ITM 45-
3 5 4
teren. 180 zile

13
SOLICITARE ITM 3-45
18. Stres legat de îndeplinirea la termen a sarcinilor de muncă. 2 2 2
PSIHICĂ zile

19. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, ITM 3-45


2 4 2
dezechilibrare. zile

20. Cădere de la inaltime prin pasire in gol , alunecare sau


DECES 7 1 3
dezechilibrare.

ACŢIUNI 21. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează


GREŞITE DECES 7 1 3
circulaţia pe drumurile publice.

EXECUTANT 22. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia


DECES 7 1 3
electricǎ, instalaţia de frânare.

23. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ. DECES 7 1 3

24. Neutilizarea centurilor de siguranţă. DECES 7 2 4

OMISIUNI 25. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a


triunghiurilor reflectorizante la reparaţiile accidentale pe drumurile
DECES 7 2 4
publice.

26. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,


COMPORTA- stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de DECES 7 1 3
MENT SOCIO comunicare).
PROFESIO-
NAL ITM 3-45
27. Lipsa de satisfacţie în muncă. 2 3 2
zile

14
28. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la ITM 3-45
2 2 2
serviciu obosit sau în stare de ebrietate. zile

DIRIGINTE SANTIER

15
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

28

 riRi 3(4  4)  17(3  3)  6(2  2)  2(1 1) 227


Nrg1  i 1
   2,94
28
3  4  17  3  6  2  2  1 77
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC (Fig.nr.1)


Locul de muncǎ nr. 1
DIRIGINTE SANTIER
Nivel de risc global: 2,94

16
5

4
NIVEL DE RISC .

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27
FACTORI DE RISC

17
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace de
transport în comun;
F2 Coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul;
F3 Suprafeţe sau contururi periculoase;
F4 Contactul cu suprafeţe, înţepătoare sau tăioase (cutter, ace, agrafe etc);
F5 Răsturnarea autovehiculului la pierderea aderenţei cu drumul;
F6 Proiectare de particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii accidentale a acestuia;
F7 Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor de direcţie şi/ sau frânare;
F8 Cadere libera sa prin rasturnare a obiectelor situate la inaltime;
F9 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia
deteriorată, aparatură necarcasată etc);
F10 Calamitǎţi naturale (seisme, trăsnet etc);
F11 Radiaţii de la videoterminal;
F12 Condiţii de drum improprii: şosea acoperită cu polei sau zăpadă;
F13 Condiţii atmosferice neprielnice – vizibilitate redusă: ceaţă, ploaie torenţială, negură;
F14 Pulberi pneumoconiogene în aer (praf, particule etc);
F15 Nivel de iluminare scăzut la deplasarea cu autovehiculul pe timp de noapte – intervine
fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic;
F16 Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi
cervicală, a membrelor inferioare;
F17 Efort dinamic la îndeplinirea sarcinilor de muncă – deplasări pe teren;
F18 Stres legat de îndeplinirea la termen a sarcinilor de muncă;
F19 Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F20 Cădere de la inaltime prin pasire in gol , alunecare sau dezechilibrare
F21 Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglement circulaţia pe drumurile
publice;
F22 Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare;
F23 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
F24 Neutilizarea centurilor de siguranţă;

18
F25 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a triunghiurilor reflectorizante la
reparaţiile accidentale pe drumurile publice;
F26 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F27 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F28 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în
stare de ebrietate.

19
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE
MǍSURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA
SAU
Nr. NIVEL COMPETENTE,
FACTOR DE RISC DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC TERMEN
crt. DE RISC RĂSPUNDERI
Nominalizarea măsurii

0 1 2 3 4 5

- Instruirea personalului privind poziţiile


ergonomice de lucru şi efectele nerespectării
acestora;
F17 Efort dinamic la îndeplinirea
- Selectarea de personal corespunzător din punct
1. sarcinilor de muncă – deplasări pe teren; 4
de vedere fizic pentru manipularea şi transportul
manual al maselor;
- Alternarea activităţii de manipulare cu perioade
pentru repaus fiziologic sau de recuperare.

- Obligarea purtării centurii


de siguranţă de către ocupanţii autovehiculului;
F24 Neutilizarea centurilor de siguranţă;
2. 4 - Respectarea Codului Rutier care interzice a se
circula fără centura de siguranţă în timpul
deplasării.
3. F25 Neutilizarea echipamentului 4 - Utilizarea vestelor reflectorizante la reparaţiile
individual de protecţie şi a accidentare;
triunghiurilor reflectorizante la - Instruirea personalului privind folosirea EIP;
reparaţiile accidentale pe drumurile - Folosirea triunghiurilor
publice. reflectorizante pe parcursul efectuării reparaţiilor
accidentale pe drumurile publice;
- Şeful ierarhic se va asigura

20
că în inventarul autovehiculului să se găsească:
Stingător de incendiu;
Cric corespunzător tonajului;
Două triunghiuri reflectorizante;
Trusă medicală de prim-ajutor;
Manometru pentru verificarea presiunii pneurilor.

4. Stres neuropsihic - Respectarea prevederilor din fişa individuală a


postului şi instrucţiunilor proprii de securitate şi
sănătate în muncă;
- Şeful direct nu va permite desfăşurarea oricărei
activităţi de către salariaţii aflaţi într-o stare
psiho-fiziologică necorespunzătoare.

21
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 2,94, încadrându-se în categoria riscurilor mici (situate
sub limita de acceptabilitate 3,5 ).
S-au identificat un număr de 28 de factori de risc dintre care: 25 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ iar 3 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ
(fig.nr.2) situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate
mǎsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectului acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea majoritarǎ
a factorilor de risc proprii executantului cu 35,99 %, mijloacele de productie cu 30,76, mediul
de muncǎ cu 21,79 %, iar sarcina de muncă are o ponderea de 11,54%. Erorile executantului au
consecinţe ireversibile – deces.

22
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ (Fig.nr.2)
Locul de muncǎ nr. 1
DIRIGINTE SANTIER
Nivel de risc global: 2,94

FACTORI DE RISC
PROPRII
FACTORI DE RISC MIJLOACELOR DE
PROPRII PRODUCTIE 30,76%
EXECUTANTULUI
35,99%

FACTORI DE RISC
FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI
PROPRII SARCINII DE MUNCĂ 21,79%
DE MUNCĂ 11,54%

23