Sunteți pe pagina 1din 3

CULTIVAREA MORCOVULUI

Vânzări nete 80 000 MDL


Cheltuieli totale 17 004 MDL
Profit brut 62996 MDL
Suprafaţa de cultivare 1 ha
Descrierea afacerii
Morcovul se cultivă pentru fructele care sunt folosite în alimentaţie, în stare crudă, preparată, sub formă
deshidratată, de conserve şi sucuri. Sucul de morcov intră în alimentaţia copiilor încă din primele luni de viaţă.
Morcovul are un rol important în alimentaţie. În Moldova morcovul se cultivă în toate raioanele ţării. Suprafeţele
cultivate cu morcov în republică constituie 3,47 mii hectare.
Cultivarea morcovului este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:
 morcovul se întrebuinţează pe larg în alimentaţia oamenilor şi industria producerii conservelor;
 morcovul are un conţinut bogat în substanţe nutritive;
 morcovul se foloseşte la furajarea animalelor;
 este o cultură ce permite de a obţine profituri mari;
 cerere sporită pe piaţă locală şi pe pieţele străine a producţiei de morcov.
Investiţia necesară
Pentru producerea cu succes a morcovului, producătorul trebuie să dispună de teren arabil bine prelucrat, fertil,
afânat şi cu posibilitatea de irigare. Cultivarea morcovului nu necesită investiţii mari. Procesul tehnologic de
cultivare a morcovului este necesar de asigurat cu mijloacele agricole de calitate.
Pentru cultivarea 1 ha de morcov sunt necesare următoarele cheltuieli: mijloace circulante – 6300 lei, servicii
mecanizate – 4940 lei, plata muncii angajaţilor sezonieri – 4000 lei, taxe şi impozite – 240 lei şi alte cheltuieli – 1524
lei. Sumând toate aceste cheltuieli, constatăm că pentru cultivarea 1 ha de morcov este necesară suma de 17004 lei.
Piaţa de desfacere
În dependenţă de soi, perioada de vegetaţie, schema de plantare, agrotehnica aplicată şi alţi factori, de pe 1 ha de
morcov se poate obţine 30-40 t. Morcovul obţinut poate fi comercializat direct din câmp sau depozitat pentru o
perioadă de timp în beciuri cu o aerisire bună şi comercializarea la preţuri mai avantajoase.
Comercializarea morcovului cu ridicata direct din câmp se efectuează la 1,5-2,2 lei/kg. Pentru comercializarea
morcovului la preţuri mai avantajoase, producţia de morcov va fi depozitată în beciuri (în cazul când dispune de
spaţiu de depozitare pentru cantităţi mari) şi va fi comercializat cu ridicata la preţul de 2,5-3,0 lei/kg. La pieţele
agricole locale preţul de comercializare cu amănuntul a morcovului variază între limitele 2,5-3,0 lei/kg pentru
sezonul de toamnă (sezonul de recoltare) şi 3,5-4,5 lei/kg pentru sezonul de iarnă-primăvară.
Principalele direcţii de utilizarea a morcovului în ţara noastră sunt:
 morcovul se consumă în stare proaspătă în alimentaţia oamenilor şi copiilor;
 întreprinderile ce dispun de frigidere procură morcovul pentru depozitare-comercializarea la preţuri mai avantajoase;
 se utilizează ca furaj pentru animale, în special pentru tineret;
 morcovul se întrebuinţează în industria producerii conservelor.
Desfăşurarea afacerii
Soiuri de morcov. Sortimentul existent în cultură prezintă soiuri cu diferite perioade de maturitate de la semănat:
soiuri timpurii – 90-110 zile, soiuri semitempurii – 110-130 zile, soiuri semitârzii – 130-150 zile, soiuri târzii – 150-
200 zile. Pentru cultivarea morcovului în Republica Moldova pot fi recomandate următoarele soiuri: timpurii – Artek,
semitempurii – konservnaia şi Krasavka. Morcovul este o cultură bienală.
În prezent o importanţă mare o are cultivarea soiurilor de morcov Olandeze aşa ca: Tit Top (mediu târziu, fructul
16-20 cm în lungime, consum curent şi procesare), Royal Forto (mediu târziu, fructul 18-20 cm în lungime, 3,5-4
cm în diametru, consum curent)
Cultura morcovului este relativ uşoară, poate fi mecanizată în mare măsură, iar produsul se poate păstra uşor timp
de 5-6 luni asigurând o aprovizionare eşalonată a populaţiei, în tot cursul iernii şi primăverii.
Relaţii cu factorii de mediu. Morcovul este o plantă de climat temperat şi relativ umed. Temperatura optimă -
seminţele încolţesc la temperatura de 20-25 oC cu răsărirea peste 10-12 zile. În perioada de vegetaţie temperatura
optimă este de 18-22oC. Lumina – cerinţele sunt moderate, dar la umbră frunzele se alungesc, sunt firave şi
producţia de rădăcini scade. Umiditatea solului optimă este de 65-70% din capacitatea de câmp, la început şi
creştere la 75-80% în perioada îngroşării rădăcinilor. Consumul zilnic de apă variază în dependenţă de vârsta
plantelor între limitele 10 şi 420 g/plantă. Solul şi nutriţia minerală – pentru cultura morcovului cele mai potrivite
sunt solurile mijlocii şi uşoare, permeabile, adânci, bogate în humus, cu reacţia neutră (pH 6,5-7,5).
Culturi premărgătoare. Câmpul trebuie să fie liber de morcov cel puţin timp de 4 ani. Planta premărgătoare
trebuie să părăsească locul mai devreme, să lase terenul curat de buruiene şi fertilizat cu îngrăşăminte organice.
Astfel, solonaceele, cucurbitaceele, leguminoasele, cerealele sunt recomandate ca prenărgători buni. Nu se
recomandă cultivarea morcovului după culturile care necesită un consum mare de substanţe nutritive şi se
recoltează târziu.
Pregătirea solului din toamnă prevede mărunţirea resturilor vegetale şi aratul de zăble la 25-30 cm. Toamna
sectorul se nivelează şi se introduc îngrăşăminte. Până la semănat, solul se menţine curat, se boroneşte şi se
cultivă pentru înlăturarea buruienilor şi pentru pregătirea patului germinativ.
Semănatul morcovului. În cultura morcovului, un factor important pentru obţinerea recoltelor înalte şi stabile este
norma de semănat şi termenii optimi de efectuare a acestor procedee agrotehnice. Morcovul este rezistent la frig şi
poate rezista la temperaturi de (-3)-(-5)oC. În funcţie de scop, epocile de semănat pot fi: în preajma iernii - când
temperatura solului este de 2-4oC (III decadă a lunii noiembrie), primăvara – mijlocul lunii martie începutul lunii aprilie,
vara – prima decadă a lunii iunie. Pentru a se observa răsăritul plantelor, se poate adăuga seminţe de ridiche sau
mărar (500 g/ha) cu excepţia semănatului în timpului iernii. Schema semănării morcovului: În fâşii de 8-10 cm lăţime
60+40+40 cm sau 70+30+30+30 şi în rând (50+30+30)X3-4 cm. Distanţa între plante în rânduri 4-5 cm, adâncimea 2-
3 cm cu densitatea de 800-1200 mii plante/ha. Norma de însămânţare 3-4 kg/ha.
La semănatul morcovului cu semănătoarea SO-4,2 schema se semănat este 8+32+8+32+8+52.
Materialul semincer autohton poate fi procurat de la SA „Seminţe”, Institutul de Legumicultură din Tiraspol, seminţele
străine pot fi procurate de la SRL „Agrimatco service”, CÎ „Agrostoc”.
Irigarea şi introducerea îngrăşămintelor. Morcovul este rezistent la uscăciune atmosferică, dar are nevoie de
umezeală mai ales în perioada de germinare a seminţelor şi la începutul creşterii rizocarpilor. Morcovul nu suportă
stagnarea înaltă a apei de sol sau inundarea, aceasta diminuează creşterea şi productivitatea. Pentru o recoltă mai
bună se vor aplica udări sistematice cu ploaie artificială, norma fiind de 200-450 m3/ha, în număr de 4-5. Alternarea
irigatului cu perioade lipsite de umiditate provoacă crăparea rozocarpilor. Îngrăşămintele se administrează în perioada
de vegetaţie: azotate (170 kg/ha), cele cu fosfor (240 kg/ha), precum şi cele cu potasiu (145 kg/ha).
Sistemul integrat de protecţie. Pentru nimicirea buruienilor dicotiledonate, graminee şi perene pe suprafaţa de
cultivare se administrează erbicide. Principalele boli şi dăunări în cultura morcovului sunt: fomoza, alternarioza,
vermii sârmă, musca morcovului, puricii frunzelor. La combaterea bolilor şi dăunătorilor norma de consum a
soluţiei de lucru va constitui 500 l la un hectar.
Recoltarea morcovului. În dependenţă de epocile de însămânţare recoltarea se începe: la semănatul în preajma
iernii – în iulie-august, la semănatul de primăvară – august-septembrie, la semănatul de vară – în luna octombrie.
Recoltarea morcovului semănat în iunie trebuie efectuate la timp, până la lăsarea îngheţurilor. Respectând toate
procesele agrotehnice, recoltele rădăcinoase, în funcţie de soi, vor constitui 30-40 t/ha.
Temperatura optimă de păstrare este de 0-1oC, iar umiditatea atmosferică de 90-95%.
Important:
 Cultivarea morcovului se poate cultiva prin semănat şi pe terenuri bine prelucrate şi fertile.
 Conţinutul de nitraţi poate să crească la valori de 5-8 ori mai mare decât normal la o agrotehnică
necorespunzătoare, prezentând pericol pentru alimentaţie.
 Pentru comercializarea morcovului este nevoie de certificat eliberat de la Centrul Medicinii Preventive.
Analiza vânzărilor si cheltuielilor
Calculul vânzărilor şi cheltuielilor la cultivarea morcovului au fost efectuate pentru suprafaţa de 1 ha. Recolta
medie posibilă la morcov a fost estimată la 40 t/ha. Preţul de comercializare este de 2,0 lei/kg de morcov, luând în
consideraţie că producătorul va comercializa producţia obţinută direct din câmp. În cazul comercializării cu
amănuntul a morcovului pe pieţele agricole sau după păstrare, vânzările vor spori din contul comercializării la
preţuri mai avantajoase.
Schema tehnologică pentru cultivarea morcovului

Specificare unit unit/ha preţ unit/lei TOTAL

A. VÂNZĂRI NETE        
Morcov t 40,0 2 000 80 000
B. COSTUL MATERIALELOR      
Seminţe kg 3,5 608,0 2 128
Îngrăşăminte minerale
N - azotice kg 170 1,6 272
P - fosfatice kg 240 3,1 744
K - potasice kg 145 1,8 261
Substanţe chimice
Erbicide (Stomp) l/ha 4,0 60,2 241
Insecticide (Decis) l/ha 0,3 1 081,0 324
Insecticide (Zeamă bordoleză) kg/ha 15,0 14,0 210
Apă m3 1 200 0,1 120
Saci pentru transportarea recoltei unit 1 333 1,5 2 000
C. OPERAŢII MECANIZATE        
Dezmiriştirea ha 1 150 150
Arătură (25-30 cm) ha 1 450 450
Nivelarea terenului în 2 direcţii ha 2 100 200
Cultivarea ha 2 150 300
Introducerea erbicidelor ha 1 100 100
Semănatul ha 1 150 150
Tăvălugirea semănăturilor ha 1 100 100
Fertilizarea ha 1 150 150
Stropitul ha 2 120 240
Cultivarea între rânduri ha 4 200 800
Irigarea ha 5 200 1 000
Săltarea rădăcinilor ha 1 300 300
Transportarea t/km 400 2,5 1 000
D. OPERAŢII MANUALE        
Prăşitul pe rânduri (2 ori) om/zi 30 30 900
Recoltarea morcovului om/zi 60 30 1 800
Încărcarea şi descărcarea morcovului om/zi 10 30 300
Paza om/lună 2 350 700
E. ALTE CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)       1 494
F. TAXE ŞI IMPOZITE        
Impozitul funciar 1 110 110
Fondul social 1 130 130
G. TOTAL CHELTUIELI (B+C+D+E+F)       16 674
H. MARJA BRUTĂ (A-G)       63 326
MARJA BRUTĂ, % (G/H)       79,2%

Sursa: „Rolul mijloacelor de producţie şa cultivarea legumelor”, Chişinău 2002, pag. 36


„Cultivarea morcovului”, SRL „Semagro”, Chişinău 1999, pag. 6
„Cultura legumelor”, P.Patron, ed. tipografia UASM, pag. 400
„Legumicultura”, ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1992, pag. 376