Sunteți pe pagina 1din 3

PLANTAŢIE DE VIŢĂ DE VIE CU SOIURI DE STRUGURI PENTRU VIN

124 000
Investiţia
MDL
Vânzări în anul 4 de rod 38 400 MDL
Profit brut 26 900 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 11-12 ani

Descrierea afacerii
Cultura viţei de vie este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:
 Este ramura de bază a economiei naţionale care asigură venituri considerabile şi constituie cea mai
mare parte a produselor destinate pentru export
 Asigură folosirea raţională a resurselor de muncă
 Asigură valorificarea terenurilor de pe pantele cu soluri erodate, pe care culturile tehnice şi cele
cerealiere dau producţii scăzute
 În anii secetoşi viţa de vie se prezintă ca o ramură de asigurare economică a economiei naţionale
 Prezenţa companiilor dotate cu echipament modern şi specialişti calificaţi pentru prelucrarea viţei
 Creşterea cererii şi preţului pentru vinuri naturale şi respectiv şi pentru struguri calitativi
Investiţia necesară
Productivitatea plantaţiilor viticole şi durabilitatea exploatării lor eficiente depinde de valoarea biologică a
meterialului săditor, de corectitudinea înfiinţării plantaţiei şi de nivelul de îngrijire în primii 3-4 ani după
plantare. Plantaţia de viţă trebuie înfiinţată cu material săditor din clone înalt productive libere de viroze.
Înfiinţarea unui hectar de vie şi îngrijirea acestuia până la intrarea pe rod (primii4 ani) necesită cca. 100 –
124 mii lei: I an de vegetaţie cca. 68 mii lei; anul II de vegetaţie cca. 43 mii lei; şi anul III şi IV de vegetaţie
cca. 6 mii lei anual. Deviz orientativ de cheltuieli privind înfiinţarea şi întreţinerea unei plantaţii producătoare
de struguri pentru vin în anii I-IV de vegetaţie (suprafaţa 1 ha):
preţ
  unit unit/ha Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL
unit/lei

A. ACTIVE NEMATERIALE                
Elaborarea proiectului de amplasare buc 1 1,000 1,000 1,000
B. COSTUL MATERIALELOR                
Material săditor buc 3,000 14 42,000 4,200 46,200
Piloni de spalier buc 660 30 19,800 19,800
Sârmă tone 1 7,500 7,500 7,500
Tutori (suporturi) buc 3,000 0.8 2,400 2,400
Material de legat kg 2.8 10 28 28 28 28 112
Îngrăşăminte organice tone 70 100 7,000 7,000
Îngrăşăminte minerale
P - fosfatice kg 300 3.1 930 930
K - potasice kg 600 1.8 1,080 1,080
Substanţe chimice (insecticide şi fungicide) 300 700 1,500 1,500 4,000
Apă m3 60 0.1 6 6 6 6 24
C. OPERAŢII MECANIZATE                
Arătură de plantare ha 1 650 650 650
Arătură (22 cm) ha 1 400 400 400 400 1,200
Discuirea ha 1 150 150 150 150 150 600
Cultivarea ha 3 150 450 450 450 450 1,800
Fertilizarea ha 2 150 300 300
Transportarea apei t/km 300 2.5 750 750 750 750 3,000
Stropitul cu chimicale ha 5 200 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Transportarea pilonilor şi sârmei t/km 200 2.5 500 500
D. OPERAŢII MANUALE                
Plantarea om/zi 30 50 1,500 1,500
Instalarea pilonilor şi sârmei om/zi 50 50 2,500 2,500
Prăşitul pe rânduri (3 ori) om/zi 15 30 450 450 450 450 1,800
Tăiatul în uscat om/zi 10 50 500 500 500 500 2,000
Operaţii în verde om/zi 8 30 240 240 240 240 960
Paza om/lună 3 350 1,050 1,050
E. ALTE CHELTUIELI ŞI CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)     6,178 3,917 547 547 11,191
F. TAXE ŞI IMPOZITE                
Impozitul funciar 1 110 110 110 110 110 440
Fondul social 1 130 130 130 130 130 520
TOTAL (A+B+C+D+E+F)       68,202 43,331 6,261 6,261 124,057

Piaţa de desfacere
La negocierea preţurilor pentru producţia viticolă factorii cei mai importanţi sunt: soiul, cantitatea şi calitatea
producţiei de struguri. De regulă, preţurile strugurilor din soiurile pentru vinurile roşii actualmente sunt mai
superioare şi variază între 3 şi 5 lei/kg. Pentru a minimaliza riscul la înfiinţarea plantaţiilor de vie este
important ca viticultorul să planteze 2-3 soiuri de viţă de vie atât pentru vinurile roşii cât şi pentru vinurile
albe.
În sectorul vinificaţiei activează cca. 130 de producători iar printre cei mai mari se poate de menţionat
Cricova, Cricova-Acorex, Aroma, Aspect-Invest, Basavin, Basvinex, Carahasani-Vin, Doina vin, Vinăria
Baradar, Vitis Hînceşti, Vinorum, Vinăria din Vale, Dionysos Mereni etc.
Desfăşurarea afacerii
Soiuri de viţă de vie pentru vin. Înfiinţarea plantaţiilor de vie trebuie efectuate numai cu material săditor
din categoriile biologice „certificat” şi „standard” care asigură o producţie înaltă de struguri (12-16 t/ha) de o
calitate superioară. Este important ca meterialul săditor viticol să fie procurat de la unităţile pepinieriste care
deţin licenţă de producere a clonelor înalt productive libere de viroze aşa ca: Institutul Naţional al Viei şi
Vinului, Sauron, Codru ST, Sadac Agro etc.
Pentru înfiinţarea plantaţiilor de vie pot fi folosite:
a) Pentru vinurile roşii: soiurile clasice – Cabernet Souvignon, Merlot, Pinot noir, Molbec,
Saperavi, Rară neagră, Jammay frreaux, precum şi soiurile noi Negru de Ialoveni, Rubin,
Saperavi Svetlii etc.
b) Pentru vinurile albe: soiurile clasice – Chardonnay, Traminer, Riesling, Alegote, Muscat ottonel,
precum şi soiurile noi Bianca, Viorica, Riton, Muscat de ialoveni etc.
Înfiinţarea plantaţiilor. Odată cu desfundatul, în sol se încorporează 60 – 100 tone de îngrăşăminte
organice, precum şi îngrăşăminte minerale: superfosfat 300 kg/ha şi sare potasică 600 kg/ha. Desfundatul
se efectuează la adâncimea de 40-50 cm, după ce urmează nivelarea, pichetarea terenului şi plantarea cu
ajutorul burghiului hidraulic.
Întreţinerea solului. Solul se cultivă de 3-4 ori la adâncimea de 8-12 cm, iar toamna se ară la adâncimea
de 18-22 cm cu aruncarea solului spre butuci.
Administrarea îngrăşămintelor. În viile pe rod se recomandă de administrat anual 90-100 kg azot, 90 kg
fosfor şi 100 – 150 kg potasiu la hectar.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Viile trebuie tratate contra manei (mildiu) şi făinarei. În acest scop se
fac 4-5 tratări cu preparate chimice. Tratarea se face pe timp liniştit şi răcoros – de obicei dimineaţa sau
seara. Printre dăunători se înregistrează buha semănăturilor, sîrmarii etc. care afectează lăstarii verzi ai
viţelor după plantare, baza cărora se află în sol. În lupta cu acestea în timpul plantării, solul muşuroiului se
prelucrează cu insecticide în formă de praf.
Recoltarea strugurilor. Recoltatul strugurilor pentru vin începe în luna septembrie. Strugurii culeşi se ţin în
locuri umbrite şi răcoroase şi trebuie urgent comercializaţi (pe parcursul a cel mult 3-6 zile în funcţie de
gradul de transportare şi păstrare a soiurilor). Un vin bun se capătă dacă conţinutul de zahăr în boabe este
de cel puţin 170g/l. La fermentarea alcoolică a 10g/l de zahăr se capătă 0,6 grade alcool.
Important:
- nu se recomandă de plantat pe sectoare cu expoziţia nord, nord-est, nord-vest, cu
adâncimea apelor freatice mai în faţă de 1,5m şi pe soluri mlăştinoase sau cu umeditate
excesivă
- O vie cu suprafaţa de peste 0,5 ha se plantează numai în baza unui proiect executat de un
birou de proiectare, care posedă licenţă
Analiza veniturilor si cheltuielilor
Pentru calculul veniturilor s-a folosit recolta la hectar de 12 tone. Această recoltă este caracteristică
începând cu anul 4 de rod atunci când plantaţia întră în perioada de plină producţie. Pentru primii ani de rod
recolta la hectar va constitui cca. 5 – 8 t/ha de struguri.
Schema tehnologică pentru creşterea strugurilor pentru vin în anul 4 de rod (anul 8 de vegetaţie), MDL:

preţ
  unit unit/ha TOTAL
unit/lei

A. VÂNZĂRI NETE        
Struguri kg 12,000 3.2 38,400
B. COSTUL MATERIALELOR        
Îngrăşăminte minerale
N - azotice kg 100 1.6 160
P - fosfatice kg 90 3.1 279
K - potasice kg 120 1.8 216
Apă m3 60 0.1 6
Material de legat kg 15.0 10 150
Substanţe chimice (insecticide şi fungicide) 1,500
C. OPERAŢII MECANIZATE        
Arătură (22 cm) ha 1 400 400
Discuirea ha 1 150 150
Cultivarea ha 3 150 450
Fertilizarea ha 2 150 300
Transportarea apei t/km 300 2.5 750
Stropitul cu chimicale ha 5 200 1,000
Transportarea recoltei t/km 50 2.5 125
D. OPERAŢII MANUALE        
Prăşitul pe rânduri (3 ori) om/zi 15 30 450
Tăiatul în uscat om/zi 20 50 1,000
Operaţii în verde om/zi 8 30 240
Recoltarea şi sortarea om/zi 30 50 1,500
Paza om/lună 3 500 1,500
E. ALTE CHELTUIELI ŞI CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)     1,018
F. TAXE ŞI IMPOZITE        
Impozitul funciar 1 110 110
Fondul social 1 130 130
G. TOTAL CHELTUIELI (B+C+D+E+F)       11,434
MARJA BRUTĂ (A-G)       26,966
MARJA BRUTĂ (G/A)       70%

Sursa: „Calendarul viticultorului”, Vladimir Corobca, Chişinău-2001


„Înfiinţarea plantaţiilor viticole”, Vladimir Corobca, Chişinău-2001