Sunteți pe pagina 1din 23

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

LOCUL DE MUNCǍ Nr. 1

RESPONSABIL ANALIZE
(BIOLOG, BIOCHIMIST, BIOLOG SPECIALIST,
ASISTENT PRINCIPAL DE LABORATOR)
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Laboratorul clinic de analize medicale este o unitate sanitara apartinând sistemului privat,
cu personalitate juridica, furnizoare de servicii medicale de laborator, constând în recoltarea si
examinarea produselor provenite din organismul uman, în scopul stabilirii, completarii sau
confirmarii unui diagnostic.
Responsabilul cu analizele (biolog, biochimist, biolog specialist, asistent principal de
laborator) analizeaza probele biologice recoltate, utilizand echipamentele din dotarea
laboratorului.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

Compartimentul hematologie si biochimie


- Microscop binocular de laborator
- Centrifuga
- Baie termostat
- Termostat
- Aparat de distilat apa
- Frigider
- Analizor automat hematologie
- Analizor automat biochimie
- Analizor semiautomat biochimie
- Analizor semiautomat pentru hemostaza
- Analizor semiautomat de biochimia urinii
- Analizor electroliti
- Analizor semiautomat pentru electroforeza
- Agitator magnetic
- Bec Bunsen
- Sita azbest
- Trepied
- Stative eprubete
- Eprubete
- Lame, lamele
- Pipete diverse
- Pahare Berzelius, Erlenmayer
- Capilare
- Seringi
- Garou
- Cutii Petri
- Camera Burker Turk - Fuks Roshent
- Stative, pipete Westergreen
- Stative lame, lamele
- Reactivi
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

- Solutii de spalare

Compartimentul imunologie
- Analizor automat imunologie
- Sistem complet pentru electroforeza si/sau imunofixare
- Spectrofotometru
- Microscop cu fluorescenta
- Centrifuga cu refrigerare
- Sistem de citire ELISA
- Vortex
- Agitator magnetic
- Pipete automate
- Frigider, congelator
- Balanta analitica
Compartimentul microbiologie
- Hota de lucru cu flux laminar vertical
- Lampa UV
- Balanta farmaceutica
- Termostat (cu temperatura reglabila si prevazut cu încuietoare)
- Microscop de laborator
- Frigider
- Congelator (prevazut cu încuietoare)
- pH-metru
- termohigrometru
- Becuri Bunsen
- Lupa laborator
- Anse
- Bisturie
- Stative
- Pense
- Etuva
- Mese
- Sticlarie (cilindri, baloane)
- Pipete automate
- Consumabile de unica folosinta
Compartimentul parazitologie
Dotare:
- Microscop de laborator
- Lame, lamele
- Stativ lame
- Pipete
Compartimentul toxicologie
- Analizor biochimie ELISA

- Autoclav
- Cuptor sterilizator
- Mobilier (birou si scaun medic, calculator)
- Recipiente corespunzatoare, cu capac, pentru depozitarea deseurilor contaminate, în vederea
sterilizarii;
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

- Recipiente cu capac, din materiale care sa permita spalarea si decontaminarea lor, în vederea
colectarii, depozitarii intermediare si a transportarii deseurilor menajere;
- Recipiente acoperite, rezistente, pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere pâna la
evacuare.
- Materiale pentru curăţenie şi igienizare (detergenţi lichizi, dezinfectante lichide, săpun lichid)

SARCINA DE MUNCǍ

- Coordoneaza elaborarea si actualizarea procedurilor/instructiunilor de lucru si de control


pentru analizele medicale efectuate in laborator, stabileste criterii de acceptare si
modalitatile de rezolvare a situatiilor in care nu sunt indeplinite cerintele standard
- Organizeaza receptia statistica a produsului biologic recoltat;
- Organizeaza controlul de calitate privind indicatorii de recoltare si pregatirea probelor
biologice;
- Organizeaza controale interne de calitate documentate, realizand periodic, dupa caz,
calibrarea/verificarea aparaturii de lucru prin determinari cu ser/plasma de control;
- Organizeaza controlul de evaluare externa (verificari interlaboratoare)
- Organizeaza determinarea incertitudinii de masurare la analizele medicale de laborator;
- Executa analizele de laborator pentru care este responsabil, valideaza si aproba rezultatele
analizelor de laborator efectuate;
- Elaboreaza si verifica buletinele de analiza;
- Parafeaza si mai ales semneaza pe fiecare buletin/registru de analiza.
- Respecta si asigura drepturile pacientului, conform Legii nr. 46/2006, drepturile de
proprietate, confidentialitatea asupra datelor pacientilor, a rezultatelor analizelor de
laborator sau a altor informatii obtinute in activitatea proprie sau in mod accidental
- Organizeaza sterilizarea materialelor: eprubete, pipete, etc., prin rotatie sau conform
programului stabilit;
- Raspunde de verificarea solutiilor de lucru, solutiilor dezinfectante, antiseptice, etc.
- Organizeaza efectuarea inventarului periodic (cel putin trimestrial) pentru produsele din
sticla, plastic, material moale, etc. existent in laborator.
- Pastreaza, intretine si utilizeaza aparatele si instrumentele aflate in inventarul personal si
cel de folosinta comuna. Efectueaza mentenanta aparatelor la care lucreaza (verificare
periodica – zilnica, saptamanala), asigura mentinerea integritatii si functionalitatii
acestora.
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

- Aplica si respecta conditiile de igiena si sanitar-antiepidemice privind asigurarea


curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii precum si gestionarea deseurilor rezultate
din activitatea medicala;
- Alte sarcini conform fisei postului.

MEDIUL DE MUNCǍ

Responsabilul cu analizele (biolog, biochimist, biolog specialist, asistent principal de


laborator) îşi desfăşoară activitatea în compartimentele din cadrul laboratorului clinic de analize
medicale.
Temperatura aerului în laborator este de aproximativ 200 C, confortul termic fiind
asigurat in sezonul rece de o centrala termica proprie care deserveste unitatea sanitara.
Iluminatul este natural sau artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
 Factori de risc mecanic
- Miscari periculoase - deplasari sub efectul propulsiei (proiectare de
corpuri sau material biologic - sange integral, plasma, ser, componente
din sangele uman) la manevrarea necorespunzatoare a centrifugii
- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (scurgeri
accidentale de sange si inteparea cu ace de siringa contaminate, taieturi
sau zgarieturi produse de cioburile recipientelor din sticla utilizate,
varfuri/ace )
- Recipiente sub presiune (butelii cu gaz butan, autoclav ).

 Factori de risc termic


- Temperatura ridicată a obiectelor sterilizate sau a suprafeţelor
- Flacari, flame (la becul de gaz metan)
 Factori de risc electric
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (conductori neizolati sau
cu izolatia imbatranita si/sau umeda, prize defecte, cabluri dezizolate,
aparatură necarcasată etc);
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

 Factori de risc chimic


- Contaminarea chimică ca rezultat al expunerii profesionale la agenţii
chimici folosiţi în activitatea medicală: reactivi, substanţe chimice
solide, lichide sau gazoase (pot fi toxice, corosive ori inflamabile);
contaminarea chimică se poate realiza, de asemenea, prin expunere la
deşeurile chimice rezultate din activitatea medicală
- Inhalarea gazelor emanate la prepararea solutiilor de alcool metilic
(intoxicatii acute / cronice, afectiuni respiratorii) si manipularea solutiei
de alcool metilic (afectiuni oculare – sindrom de iritatie acuta / cronica a
mucoaselor conjunctivale sau a cailor respiratorii)
- Substantele chimice si deşeurile chimice (substanţele de curăţenie şi
dezinfecţie deteriorate ca urmare a depozitării lor necorespunzătoare sau
cu termenul de valabilitate depăşit (substanţe dezinfectante, substanţe
tensioactive etc.) pot fi nocive pentru piele sau pentru aparatul respirator
si pot avea actiune cancerigena asupra organismului.
- Alergie la latex, datorită utilizării mănuşilor de protecţie. Reacţiile
alergice includ senzaţia de mâncărime la nivelul pielii, afecţiuni la
nivelul nasului, sinusurilor şi ochilor, apariţia astmului bronşic, şi chiar
şocuri anafilactice.

 Factori de risc biologic


- Contaminarea infecţioasă ca rezultat al expunerii profesionale la agenţi
biologici, reprezentaţi de sânge sau alte fluide biologice, virusuri,
bacterii, paraziţi şi/sau toxine ale microorganismelor etc. Se poate realiza
prin contact cu organismul bolnav sau purtător de boli infecţioase şi cu
produsele biologice ale acestuia, în cursul analizarii probelor recoltate,
sau prin contact cu deşeurile infecţioase rezultate din activitatea
medicală (diverse infectii virale sau bacteriene – HIV, hepatita sau TBC)
- Contactul mucoaselor sau tegumentelor lezate cu material biologic
infestat / contaminat aflat pe recipientele cu probe biologice
- Infectii (micoze) si alergii provocate de manipularea culturilor de
microorganisme
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic
- Curenţi de aer;
- Radiatii electromagnetice – lampa cu ultraviolete;
- Radiatii de la videoterminal;
- Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol,
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, etc).

 Factori de risc biologic


- Contaminarea directa cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi – bacterii,
virusuri, ciuperci, paraziti etc.) de catre pacient inconstient si involuntar,
in urma actului medical (microorganisme în suspensie în aer de la
pacienţii bolnavi), flambarea anselor utilizate la insamantarea mediului
bacterian, agitarea mediilor, recoltarea si transportul probelor biologice
fara precautii

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului
- Suprasolicitare fizică (osteo-musculo-articulara) – efort static, poziţii

vicioase în timpul muncii;


- Suprasolicitare psihicǎ – consecinte de ordin emotional datorate
intepaturilor accidentale cu ace folosite, decizii dificile in timp scurt,
stres in cazul situatiilor traumatice si de urgenta, ritm de muncǎ mare,
operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia
sarcinilor de munca.
- Suprasolicitare vizuala datorita radiatiilor luminoase de la monitorul
PC si lucrului la microscop (infectii virale oftalmice datorita
contaminarii ocularelor de la microscoapele folosite colectiv)

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

 Acţiuni greşite
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

- Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje;


- Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare;
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
- Diverse infectii virale sau bacteriene (HIV, hepatita sau TBC) prin
înţepare sau tăiere accidentala cu instrumentar medical folosit (agenţii
biologici profesionali – micro-organisme, virusuri - de ex. HIV,
hepatita B si C, sânge contaminat)
- Pregatirea solutiilor dezinfectante in concentratii incorecte si / sau
nerespectarea timpilor de inactivare

 Omisiuni

- Deficiente de igiena sau erori de manevrare a obiectelor contaminate cu


produse biologice (sange, urina, materii fecale) sau patologice (ex.
puroi) provenite de la pacienti – aparitia “bolilor mainilor murdare” –
boli cu transmitere digestive ca enterocolitele acute, dizenteria,
hepatita acuta virala tip A
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie si a celorlalte
mijloace de protectie din dotare
- Neefectuarea neutralizarii suprafetelor de lucru la terminarea activitatii

 Comportament socio–profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii, stări


tensionate, agresiuni verbale sau fizice – violenta din partea pacientilor
sau a apartinatorilor, deficienţe în sistemul de comunicare)
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 6

DURATA EXPUNERII: 7 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL/POSTUL DE MUNCǍ:
RESPONSABIL ANALIZE
(BIOLOG, BIOCHIMIST, BIOLOG ECHPA DE EVALUARE:
SPECIALIST, ASISTENT DE
LABORATOR)
CONSE- CLASA CLASA NIVEL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
1. Miscari periculoase - deplasari sub efectul propulsiei (proiectare de
corpuri sau material biologic – sange integral, plasma, ser,
DECES 7 1 3
componente din sangele uman) la utilizarea necorespunzatoare a
centrifugii
2. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
MIJLOACE DE FACTORI DE DECES 7 1 3
PRODUCŢIE RISC
MECANIC 3. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (scurgeri
accidentale de sange si inteparea cu ace de siringa contaminate, ITM 45-
3 5 4
taieturi sau zgarieturi produse de cioburile recipientelor din sticla 180 zile

utilizate, varfuri/ace );
4. Recipiente sub presiune (butelii cu gaz butan, autoclav ).
DECES 7 2 4
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

5. Temperatura ridicată a obiectelor sterilizate sau a suprafeţelor ITM 3 2 2


45-180
FACTORI DE zile
RISC TERMIC
6. Flacari, flame (la becul de gaz metan) ITM 2 1 1
3-45 zile
FACTORI DE 7. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (conductori neizolati
RISC
sau cu izolatia imbatranita si/sau umeda, prize defecte, cabluri DECES 7 1 3
ELECTRIC
dezizolate, aparatură necarcasată etc);
FACTORI DE 8. Contaminarea chimică ca rezultat al expunerii profesionale la agenţii
RISC CHIMIC
chimici folosiţi în activitatea medicală: reactivi, substanţe chimice
solide, lichide sau gazoase (pot fi toxice, corosive ori inflamabile); DECES 7 1 3
contaminarea chimică se poate realiza, de asemenea, prin expunere la
deşeurile chimice rezultate din activitatea medicală
9. Inhalarea gazelor emanate la prepararea solutiilor de alcool metilic
ITM
(intoxicatii acute/cronice, afectiuni respiratorii) si manipularea solutiei
45-180 3 2 2
de alcool metilic (afectiuni oculare – sindrom de iritatie acuta / cronica zile
a mucoaselor conjunctivale sau a cailor respiratorii)
10. Substantele chimice si deşeurile chimice (substanţele de curăţenie şi
dezinfecţie deteriorate ca urmare a depozitării lor necorespunzătoare
sau cu termenul de valabilitate depăşit (substanţe dezinfectante,
DECES 7 1 3
substanţe tensioactive etc.) pot fi nocive pentru piele sau pentru
aparatul respirator si pot avea actiune cancerigena asupra
organismului.
11. Alergie la latex, datorită utilizării mănuşilor de protecţie. Reacţiile ITM 3-45 2 5 3
zile
alergice includ senzaţia de mâncărime la nivelul pielii, afecţiuni la
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

nivelul nasului, sinusurilor şi ochilor, apariţia astmului bronşic, şi


chiar şocuri anafilactice
12. Contaminarea infecţioasă ca rezultat al expunerii profesionale la
FACTORI DE
agenţi biologici, reprezentaţi de sânge sau alte fluide biologice,
RISC
BIOLOGIC virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxine ale microorganismelor etc. Se
poate realiza prin contact cu organismul bolnav sau purtător de boli
DECES 7 3 4
infecţioase şi cu produsele biologice ale acestuia, în cursul analizarii
probelor recoltate, sau prin contact cu deşeurile infecţioase rezultate
din activitatea medicală (diverse infectii virale sau bacteriene – HIV,
hepatita sau TBC)
13. Contactul mucoaselor sau tegumentelor lezate cu material biologic
ITM 45-
3 5 4
infestat / contaminat aflat pe recipientele cu probe biologice 180 zile
14. Infectii (micoze) si alergii provocate de manipularea culturilor de ITM 2 1 1
3-45 zile
microorganisme
MEDIUL DE 15. Curenţi de aer; ITM 3-45
2 5 3
MUNCǍ zile
FACTORI DE 16. Radiatii electromagnetice – lampa cu ultraviolete DECES 6 1 3
RISC 17. Radiatii de la videoterminale ITM 3-45
2 5 3
FIZIC zile
18. Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină,
DECES 7 1 3
viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, etc);
FACTORI DE 19. Contaminarea directa cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi – ITM 45- 3 5 4
RISC 180 zile
bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc.) de catre pacient inconstient
BIOLOGIC
si involuntar, in urma actului medical (microorganisme în suspensie
în aer de la pacienţii bolnavi), flambarea anselor utilizate la
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

insamantarea mediului bacterian, agitarea mediilor, recoltarea si


transportul probelor biologice fara precautii
SUPRASOLI- 20. Efort static, poziţii vicioase în timpul muncii.
ITM 45-
CITARE 3 4 3
180 zile
FIZICǍ
21. Consecinte de ordin emotional datorate intepaturilor accidentale cu
SUPRASOLI- ace folosite, decizii dificile in timp scurt, stres in cazul situatiilor
ITM 3-45
CITARE 2 5 3
SARCINA DE traumatice si de urgenta, ritm de muncǎ mare, operaţii repetitive de zile
PSIHICǍ
MUNCǍ ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia sarcinilor de munca.
22. Radiatiile luminoase de la monitorul PC si lucrul la microscop
SUPRASOLI- (infectii virale oftalmice datorita contaminarii ocularelor de la ITM 3-45
CITARE 2 5 3
microscoapele folosite colectiv) zile
VIZUALA

EXECUTANT 23. Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, ITM 45-
3 4 3
reglaje; 180 zile
24. Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau ITM 45-
3 3 3
dezechilibrare; 180 zile
ACŢIUNI 25. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare ITM 45-
3 3 3
GREŞITE 180 zile
26. Diverse infectii virale sau bacteriene (HIV, hepatita sau TBC) prin
înţepare sau tăiere accidentala cu instrumentar medical folosit
DECES 7 2 4
(agenţii biologici profesionali – micro-organisme, virusuri - de ex.
HIV, hepatita B si C, sânge contaminat)
27. Pregatirea solutiilor dezinfectante in concentratii incorecte si / sau ITM 45-
3 3 3
nerespectarea timpilor de inactivare 180 zile
OMISIUNI 28. Deficiente de igiena sau erori de manevrare a obiectelor contaminate ITM 45- 3 3 3
180 zile
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

cu produse biologice (sange, urina, materii fecale) sau patologice


(ex. puroi) provenite de la pacienti – aparitia “bolilor mainilor
murdare” – boli cu transmitere digestive ca enterocolitele acute,
dizenteria, hepatita acuta virala tip A
29. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie si a celorlalte
ITM 45-
mijloace de protectie din dotare; 3 3 3
180 zile
30. Neefectuarea neutralizarii suprafetelor de lucru la terminarea ITM 45-
3 3 3
activitatii 180 zile
COMPORTA- 31. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii,
MENT SOCIO stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice – violenta din partea ITM 45-
PROFESIO- 3 1 2
pacientilor sau a apartinatorilor, deficienţe în sistemul de 180 zile
NAL
comunicare);

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

31

 riRi 6( 4  4)  20(3  3)  3(2  2)  2(11) 230


Nrg 1  i 1
   2,5
31
6  4  20  3  3  2  2 1 92
 ri
i 1
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ nr. 1
RESPONSABIL ANALIZE
Nivel de risc global : 2,5
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

NIVELURI PARTIALE DE RISC .

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31
FACTORI DE RISC
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1. Miscari periculoase - deplasari sub efectul propulsiei (proiectare de corpuri sau material
biologic – sange integral, plasma, ser, componente din sangele uman) la utilizarea
necorespunzatoare a centrifugii
F2. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
F3. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (scurgeri accidentale de
sange si inteparea cu ace de siringa contaminate, taieturi sau zgarieturi produse de
cioburile recipientelor din sticla utilizate, varfuri/ace)
F4. Recipiente sub presiune (butelii cu gaz butan, autoclav ).
F5. Temperatura ridicată a obiectelor sterilizate sau a suprafeţelor
F6. Flacari, flame (la becul de gaz metan)
F7. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (conductori neizolati sau cu izolatia
imbatranita si/sau umeda, prize defecte, cabluri dezizolate, aparatură necarcasată etc);
F8. Contaminarea chimică ca rezultat al expunerii profesionale la agenţii chimici folosiţi în
activitatea medicală: reactivi, substanţe chimice solide, lichide sau gazoase (pot fi
toxice, corosive ori inflamabile); contaminarea chimică se poate realiza, de asemenea,
prin expunere la deşeurile chimice rezultate din activitatea medicală
F9. Inhalarea gazelor emanate la prepararea solutiilor de alcool metilic (intoxicatii acute /
cronice, afectiuni respiratorii) si manipularea solutiei de alcool metilic (afectiuni
oculare – sindrom de iritatie acuta / cronica a mucoaselor conjunctivale sau a cailor
respiratorii)
F10. Substantele chimice si deşeurile chimice (substanţele de curăţenie şi dezinfecţie
deteriorate ca urmare a depozitării lor necorespunzătoare sau cu termenul de valabilitate
depăşit (substanţe dezinfectante, substanţe tensioactive etc.) pot fi nocive pentru piele
sau pentru aparatul respirator si pot avea actiune cancerigena asupra organismului.
F11. Alergie la latex, datorită utilizării mănuşilor de protecţie. Reacţiile alergice includ
senzaţia de mâncărime la nivelul pielii, afecţiuni la nivelul nasului, sinusurilor şi
ochilor, apariţia astmului bronşic, şi chiar şocuri anafilactice.
F12. Contaminarea infecţioasă ca rezultat al expunerii profesionale la agenţi biologici,
reprezentaţi de sânge sau alte fluide biologice, virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxine
ale microorganismelor etc. Se poate realiza prin contact cu organismul bolnav sau
purtător de boli infecţioase şi cu produsele biologice ale acestuia, în cursul analizarii
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

probelor recoltate, sau prin contact cu deşeurile infecţioase rezultate din activitatea
medicală (diverse infectii virale sau bacteriene (HIV, hepatita sau TBC)
F13. Contactul mucoaselor sau tegumentelor lezate cu material biologic infestat / contaminat
aflat pe recipientele cu probe biologice
F14. Infectii (micoze) si alergii provocate de manipularea culturilor de microorganisme.
F15. Curenţi de aer;
F16. Radiatii electromagnetice – lampa cu ultraviolete;
F17. Radiatii de la videoterminal;
F18. Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări,
surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, etc).
F19. Contaminarea directa cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi – bacterii, virusuri,
ciuperci, paraziti etc.) de catre pacient inconstient si involuntar, in urma actului
medical (microorganisme în suspensie în aer de la pacienţii bolnavi), flambarea
anselor utilizate la insamantarea mediului bacterian, agitarea mediilor, recoltarea si
transportul probelor biologice fara precautii
F20. Suprasolicitare fizică (osteo-musculo-articulara) – efort static, poziţii vicioase în
timpul muncii;
F21. Suprasolicitare psihicǎ – consecinte de ordin emotional datorate intepaturilor
accidentale cu ace folosite, decizii dificile in timp scurt, stres in cazul situatiilor
traumatice si de urgenta, ritm de muncǎ mare, operaţii repetitive de ciclu scurt sau
extrem de complex, monotonia sarcinilor de munca.
F22. Suprasolicitare vizuala datorita radiatiilor luminoase de la monitorul PC si lucrului la
microscop (infectii virale oftalmice datorita contaminarii ocularelor de la
microscoapele folosite colectiv)
F23. Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje;
F24. Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare;
F25. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F26. Diverse infectii virale sau bacteriene (HIV, hepatita sau TBC) prin înţepare sau tăiere
accidentala cu instrumentar medical folosit (agenţii biologici profesionali – micro-
organisme, virusuri - de ex. HIV, hepatita B si C, sânge contaminat)
F27. Pregatirea solutiilor dezinfectante in concentratii incorecte si / sau nerespectarea
timpilor de inactivare
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

F28. Deficiente de igiena sau erori de manevrare a obiectelor contaminate cu produse


biologice (sange, urina, materii fecale) sau patologice (ex. puroi) provenite de la
pacienti – aparitia “bolilor mainilor murdare” – boli cu transmitere digestive ca
enterocolitele acute, dizenteria, hepatita acuta virala tip A
F29. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie si a celorlalte mijloace de protectie
din dotare
F30. Neefectuarea neutralizarii suprafetelor de lucru la terminarea activitatii
F31. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice – violenta din partea pacientilor sau a apartinatorilor,
deficienţe în sistemul de comunicare)
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE
NIVEL DE
Nr.crt. FACTOR DE RISC
RISC
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
- Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii
muncii privind utilizarea şi îndepărtarea acelor de seringă după utilizare, în
F3 -Suprafeţe sau contururi periculoase, condiţii de deplină securitate, în containerele corespunzătoare obiectelor ascuţite
înţepătoare sau tăioase (scurgeri - Eliminarea utilizării acelor de seringă, ori de câte ori sunt disponibile alternative
accidentale de sange si inteparea cu ace sigure şi eficiente.
1.
de siringa contaminate, taieturi sau 4 - Implementarea utilizării unor instrumente dotate cu elemente de securitate şi
zgarieturi produse de cioburile evaluarea utilizării acestora, pentru a stabili care dintre acestea sunt cele mai
recipientelor din sticla utilizate, eficiente şi adecvate.
varfuri/ace) - Modificarea procedeelor de muncă care comportă risc de rănire cu ace, pentru a
le face mai sigure. Evitarea repunerii capacelor pe ace.
- Reducerea sticlariei in favoarea materialelor necasante
- Autoclavele se autorizează pentru funcţionare de către ISCIR-INSPECT IT si se
verifica la termenul scadent .
F4 - Recipiente sub presiune (butelii cu - Nu se vor folosi recipiente sub presiune, fară respectarea normelor ISCIR în
2. 4
gaz butan, autoclav ). vigoare.
- Racordarea buteliilor de aragaz se face de către persoane desemnate de seful de
laborator si se încearcă etanşeitatea acestora după conectare, cu apă şi săpun .
3. F12- Contaminarea infecţioasă ca 4 - Respectarea precauţiunilor universale, standarde fundamentale, reglementate
rezultat al expunerii profesionale la prin Ordinul MS nr. 994/2004, care se referă la măsurile ce trebuie aplicate de
agenţi biologici, reprezentaţi de sânge personalul medico sanitar în practica medicală, în scopul evitării contaminării
sau alte fluide biologice, virusuri, infecţioase atât a personalului medical, cât şi a pacienţilor.
bacterii, paraziţi şi/sau toxine ale - Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii
microorganismelor etc. Se poate realiza muncii;
prin contact cu organismul bolnav sau - Vaccinare obligatorie;
purtător de boli infecţioase şi cu - Colectarea obiectelor intepatoare/taietoare contaminate in containere rezistente
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

la perforare cu inchidere definitiva;


- Supravegherea starii de sanatate;
produsele biologice ale acestuia, în - Purtarea manusilor din latex , de unica folosinta, pe toata
cursul analizarii probelor recoltate, sau durata efectuarii tehnicilor medicale precum si a halatelor cu maneci lungi,
prin contact cu deşeurile infecţioase inchise in fata;
rezultate din activitatea medicală - Spalarea minutioasa a mainilor dupa scoaterea manusilor, inainte si dupa
(diverse infectii virale sau bacteriene – utilizarea toaletei, inainte de a parasi unitatea, inainte de a manca sau fuma,
HIV, hepatita sau TBC) imediat dupa contactul efectiv sau posibil cu sange, lichide organice sau alte
materiale contaminate, chiar daca poarta manusi.
- Este interzisa pipetarea cu gura.
F13- Contactul mucoaselor sau - Decontaminare si masuri de urgenta in cazul scurgerilor accidentale.
tegumentelor lezate cu material biologic - Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind folosirea EIP
4. 4
infestat/contaminat aflat pe recipientele
cu probe biologice
- Dotarea cu instalatie de ventilare mecanica, de admisie, evacuare si conditionare
F19- Contaminarea directa cu agenti
a aerului;
microbieni (aerosoli infectiosi –
- Dotarea centrifugii cu un rotor ermetic pentru a se evita expunerea angajatilor la
bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc.)
aerosoli, in caz de incidente;
de catre pacient inconstient si
- Conceperea proceselor de munca si a masurilor de control tehnic pentru a evita
involuntar, in urma actului medical
sau reduce la minim raspandirea agentilor biologici
5. (microorganisme în suspensie în aer de 4
- Instruirea periodica a personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii
la pacienţii bolnavi), flambarea anselor
- Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind folosirea
utilizate la insamantarea mediului
EIP
bacterian, agitarea mediilor, recoltarea
- Spălarea mâinilor şi dezinfecţia zilnică a incaperilor;
si transportul probelor biologice fara
- Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor.
precautii
6. F26 - Diverse infectii virale sau 4 - Folosirea materialelor de unica folosinta;
bacteriene (HIV, hepatita sau TBC) - Instruirea periodica a personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii
prin înţepare sau tăiere accidentala cu - Instrumentele, obiectele şi materiale folosite vor fi
instrumentar medical folosit (agenţii sterilizate înainte de utilizare
biologici profesionali – micro- - Instruirea personalului privind folosirea EIP
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

organisme, virusuri - de ex. HIV, - Supravegherea starii de sanatate.


hepatita B si C, sânge contaminat) - Vaccinare obligatorie
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 2,5 încadrându-se în categoria riscurilor mici spre
medii ( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 31 de factori de risc, dintre care: 25 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 6 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.2)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor..
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor generati de mijloacele de productie cu o pondere de 45,16 %, factorii
generati de executant au o pondere de 29, 03 %; mediul de muncǎ cu o pondere de 16,12 %,
iar sarcina de muncă are o pondere de 9,67 %.
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA


GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
RESPONSABIL ANALIZE
Nivel de risc global : 2,5

FACTORI DE RISC
PROPRII
MIJLOACELOR DE
PRODUCŢIE 45,16%

FACTORI DE RISC
PROPRII
EXECUTANTULUI
29,03%

FACTORI DE RISC
PROPRII SARCINII DE
MUNCĂ 9,67% FACTORI DE RISC
PROPRII MEDIULUI
DE MUNCĂ 16,12%