Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat,

...............................

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE


RESPONSABIL ANALIZE

Problemele ce se expun in cadrul instruirii


Introductiv - generale sunt :
1) Legislatia de securitate si sanatate in munca.
a)Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
- Dispozitii generale;
- Domeniul de aplicare;
- Obligatiile angajatorilor;
- Obligatiile lucratorilor;
- Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor
(Accidente de munca si boli profesionale;
- Raspundere juridica- infractiuni, contraventii.
b)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006.
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in
munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avarií tehnice ;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de
prevenire si protectie.
4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Regulamentul intern.

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare
ora, urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea
cunostintelor acumulate)

1
Aprobat,
................................

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA


RESPONSABIL ANALIZE

Problemele ce se expun in cadrul instruirii la locul de munca sunt:


1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesiona- la specifice locului de munca.
Masuri de prevenire si protectie.
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatii si
locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru
semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare
- HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru locul de munca

4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea


incendiilor si evacuarea lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind
utilizarea echipamentelor individuale de protectie, a mijloace- lor de
alarmare,interventie, evacuare si prim ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003
privind protecţia maternitatii la locurile de munca.

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore 4 ore cu pauza dupa fiecare
ora , urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea
cunostintelor acumulate)

2
Aprobat,
......................................

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR


IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
RESPONSABIL ANALIZE

PERIOADA CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE


(TRIMESTRIAL) IN DOMENIUL SSM
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
I SSM);
art. 26-36; HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG
1028/2006, HG 1048/2006, HG 1091/2006,– rezumate.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
II SSM);
art. 26-36; HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG
1028/2006, HG 1048/2006, HG 1091/2006,– rezumate.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
III SSM);
art. 26-36; HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG

3
1028/2006, HG 1048/2006, HG 1091/2006,– rezumate.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
IV SSM);
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca. Masuri de prevenire si de protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG
1028/2006, HG 1048/2006, HG 1091/2006 , – rezumate.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
6. TEST

Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.