Sunteți pe pagina 1din 1

Rolul controlului financiar

În sistemele economice bazate pe economia de piaţă, rolul si importanţa statului se menţine pentru a
ordona şi armoniza dezvoltarea diferitelor segmente ale societăţii. În acest sens, este de remarcat
controlul exercitat în numele statului asupra întregului organism social, întrucât nici o activitate nu
se poate desfăşura cu un randament scontat dacă lipseşte controlul. Economia de piaţă nu poate să
funcţioneze decât prin respectarea legilor ceea ce presupune un control permanent, sistematic şi bine
organizat în toate domeniile vieţii economice şi sociale.

În acelaşi timp controlul furnizează informaţiile necesare fundamentării deciziilor, fiind un atribut
esenţial al actului managerial la nivelul diferitelor structuri organizatorice în economie. Întrucât de
calitatea deciziilor şi activitatea de management general depind succesul sau insuccesul unui agent
economic, aflat intr-un mediu concurenţial, se poate aprecia faptul că exercitarea controlului
fiananciar poate asigura în mare măsură realizarea scopului propus. 7 O condiţie esenţială pentru
menţinerea pe piaţă şi obţinerea de profit este informaţia operativă si reală cu privirea la starea
patrimoniului, activităţii economice şi comerciale. Cunoaşterea permanentă a situaţiei patrimoniului,
a capacităţii acestuia de a genera profit, a solvenţei comerciale ori de faliment în care se pot afla
agenţii economici este asigurată atât cu ajutorul contabilităţii cât mai ales a controlului financiar
organizat şi exercitat în mod exigent şi competent. În acest context controlul apare ca o funcţie
eficientă şi necesară a managementului general care presupune o activitate continuă de prevedere,
organizare, comanda, control