Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data : 28.04.2010
Nivelul I+II: Grupa combinată ,, URSULEŢII ISTEŢI”
Ed. Carlogea Letiţia
Tema activitatii: ,, Cu păpuşa la medicul de familie”.
Mijloace de realizare: Joc de rol.
Obiective de referinţă:
-să cunoască principalele activităţi ale medicului si ustensilele
acestuia;
Obiective operaţionale:
-să cunoască reguli de igienă;
-să recunoască ustensilele medicului: stetoscop, termometru,
seringa;
-să denumească principalele activităţi ale medicului şi asistentei;
-să interpreteze rolul medicului desfăşurând activităţile prezentate
de doamna asistenta;
Strategii didactice:
-Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea,
demonstraţia, exerciţiul, observarea;
-Material didactic: ustensile medicale, invitaţi: medicul si asistenta
grădiniţei, păpuşa-bebeluş, trusă de prim ajutor , set doctor.
-Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
Durata: 30 de minute.
Bibliografie: - Curriculum pentru învăţământul preşcolar – 2009;
- Lolica-Lenuţa Tătaru, Adina Glava, Maria Pocol, Educaţia
timpurie –ghid metodic pentru aplicarea curriculumului
preşcolar,Editura PARALELA 45, 2009;
- Georgeta Toma şi colaboratorii, Suport pentru aplicarea
noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura
Delta Cart Educaţional;
-,,Singurel mă îngrijesc”. Educaţie pentru sănătate , Editura
Aramis 2000.
Conţinut ştiinţfic Stratedii didactice Evaluare
Eveniment Forme de
didactic Metode Mijloace organizare

1. Moment -Asigurarea condiţiilor necesare


organizatoric desfăşurării activităţii: aerisirea
sălii de grupă, aranjarea
materialului didactic.
-Işi fac apariţia invitaţii: medicul şi
2. Captarea Conversaţia Frontală
asistenta grădinţei, care se vor
atenţiei
prezenta , la fel va proceda şi
copiii, fiecare spunându-şi numele.

3. Anunţarea -Educatoarea va expune tema Conversaţia Frontală


temei şi activităţii şi le va spune copiilor că
obiectivelor doamna doctor şi doamna asistentă
au venit să le arate cum îi ajută pe
copiii bolnavi.
-Doamna doctor le va prezenta
instrumentele: stetoscop ,
4. Prezentarea termometru, seringa, precizând că Conversaţia Termometru Frontală Observarea
conţinutului şi atunci când sunt bolnavi, copiii nu comportamentului
dirijarea trebuie să se teamă să meargă la Explicaţia Seringă Individuală copiilor
învăţării doctor.
Copiii vor fi încurajaţi să atingă Demonstraţia Stetoscop
obiectele să vadă că nu sunt
periculoase. Observarea Trusa de
Doamna asistentă le va arăta prim-ajutor
copiilor cum trebuie îngrijită o rană Problematizarea
uşoară pe care o pot căpăta la
joacă. Exerciţiul
Educatoarea va iniţia apoi jocul
,, Copilul bolnav”.
Regulile jocului: Fiecare copil va
juca, pe rand rolul copilului bolnav
care va fi consultat de către medic.
Desfăşurarea jocului: In grădiniţă
este o epidemie de răceală şi
doamna educatoare merge cu copiii
la medic să îi consulte. Pe rând
fiecare copil va fi consultat de către
medic.
Complicarea jocului: Medicul va
da stetoscopul fiecărui copil care îşi
va asculta inima apoi pe cea a altui
copil.

5. Asigurarea Iniţierea jocului de rol: ,,Cu păpuşa Conversaţia Păpuşa- Pe grupe Observarea
retenţiei şi la medicul de familie”. bebeluş comportamentului
transferului Regulile jocului: Copiii vor fi copiilor
împărţiţi în grupuri de câte cinci Explicaţia Set doctor
copii: mama, tata, sora/ fratele,
medicul, asistenta.
Familia va veni cu copiii pentru a fi Exerciţiul
consultaţi.
Desfăşurarea jocului: ,,Medicul şi
asistenta” vor avea la dispozitie
setul doctor de la centrul ,,Joc de
rol”.
,,Mama” şi ,, tata” vor veni ,, cu
copiii, un copil şi o păpuşă la
doctor: ,, medicul” va ,,consulta”
mai întâi păpuşa apoi pe
,,frate\sora” sa şi le va administra
,,medicamente” sau le va îngriji
,,rănile”.

6. Încheierea -Medicul va face aprecieri cu Frontală


activităţii privire la modul cum s-au descurcat
copiii în cadrul activităţii.