Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 FIRTANESTI


COMUNA FIRTANESTI,JUDETUL GALATI,TEL/FAX 0236347124
E-mail samfartanesti@yahoo.com
Nr de înregistrare:……………………………….

EVALUARE FINALĂ

GRUPA: MARE
EDUCATOARE: FILOTE TEODORA
ANUL ȘCOLAR :2015-2016
Domeniul Data Tema activităţii/ Comportamente măsurabile Itemi de evaluare/punctaj Rezultatel
experienţial Mijloc de realizare e evaluării
ŞTIINŢE 13.06 „Ce-am învățat?” – -să identifice continentul -realizează corect cel puțin 2 6p - A
Cunoaşterea 2016 concurs corespunzător fiecărui copil; corespondențe 2p; 4p – D
mediului -să coloreze imaginea -colorează imaginea 2p - S
corespunzătoare anotimpului de corespunzătoare anotimpului
primăvară; de primăvară;2p
-să recunoască reptilele și -identifică cel puțin un
amfibienii; amfibian și două reptile;2p
20.06 Cine știe câștigă!-joc -să precizeze ce rol au -realizează corect cel puțin 6p - A
2016 didactic polițistul,doctorul și pompierul; două corespondențe -2 p; 4p – D
-să povestească despre -colorează imaginea 2p - S
evenimentele specifice Paștelui; corespunzătoare Paștelui-2 p;
-să identifice mijloacele de -identifică cel puțin un mijl de
transport ,în aer,pe apă și pe transport pe uscat,două pe apă
uscat; și unul în aer-2 p;
Activitate
matematică 14.06 „Cine știe?” – joc - să identifice figurile geometrice - Colorează cu roşu pătratele 6p – A
2016 exerciţiu prezentate; cu verde dreptunghiurile,cu 4p – D
- să coloreze fiecare figură albastru triunghiurile și cu 2p-S
geometrică cu culoarea indicată; galben cercurile– 3p;

-să identifice poziția unui obiect -identifică corect cel puțin


într-un șir ,utilizând numeralul poziția a 3 flori -3 p;
ordinal;

16.04 Isteții –compunere și -să compună și să rezolve -să rezolve cel puțin două 4p-A
2016 rezolvare de probleme simple ,implicând probleme-2 p; 2p-D
probleme adunarea/scăderea în limitele 1- -să compună cel puțin o 1p-S
10; problemă-2 p;

21.06 Cel mai bun - să numere corect -formează grupe de obiecte de 6-8p – A
2016 matematician- crescător/descrescător în limitele același fel-2p; 4-5p – D
concurs 1-10; -numără coret cel puțin 2 1-3p - S
- să recunoască cifrele 1-10; grupe de obiecte-2 p;
- să raporteze corect numărul la -desenează atâtea cerculețe cât
cantitate şi invers, alegând îi indică cifra-2p;
cardinalul potrivit. -completează corect cel puțin
5 numere-2p ;
23.06 Cel mai bun -să formeze formele geometrice -formează cel puțin 2 figuri 4-6p – A
2016 câștigă !-joc exercițiu învățate utilizând bețișoare; geometrice diferite-2 p; 2-3p – D
-să precizeze vecinii numerelor -găsește cel puțin vecinii a 2 1-2p - S
date; numere-2 p;
-să realizeze descompuneri; -realizează corect cel puțin 2
descompuneri -2p;
LIMBĂ ŞI 15.06 Micii povestitori-joc -să povestească după imagini; -să unească corect cel puțin 4-6p – A
COMUNICA 2016 didactic -să identifice personajele două personaje-2p ; 2-3p – D
RE negative și cele pozitive; -să recunoască cel puțin două 1-2p - S
Educarea -să identifice personajele după personaje negative-2p;
limbajului replicile date; -să încercuiască personjele din
povestea Albă ca zăpada-2 p;
17.06 Cei mai buni!- -să audieze cu atenție ghicitorile -să rezolve cel puțin două 4-6p – A
2016 concurs de ghicitori date; ghicitori -3 p; 2-3p – D
-să dezlege ghicitorile; -să mimeze cel puțin un 1-2p - S
-să mimeze răspunsul la răspuns -4 p;
ghicitori;
22.06 „Cu ce sunet începe -să despartă în silabe cuvintele - desparte în silabe cel puțin 4 8p – A
2016 cuvântul” – joc date ; cuvinte– 2p 5p – D
exercițiu - să identifice sunetul cu care - identifică sunetul inițial la 3p - S
începe cuvântul; cel puțin 3 cuvinte – 2p
-să formeze propoziții cu - încercuiește cel puțin două
cuvintele date; imagini care încep cu sunetul
inițial al cuvântului dat– 2p
-încercuiește cifra
corespunzătoare numărului de
cuvinte a propoziției date-2p;
24.06 „Ne jucăm cu - să formeze corect pluralul unui - găseşte cuvântul potrivit 4-6p – A
2016 cuvintele” – concurs cuvânt; după regula: casă – case – 2p; 2-3p – D
- să identifice cuvinte cu același -găsește cel puțin câte un 1-2p - S
înțeles/cu înțeles diferit al antonim /sinonim pentru 2
cuvintelor date; cuvinte-2 p;
-să formeze propoziții cu - formează propoziţii
cuvintele date; simple/dezvoltate cu cuvântul
dat – 2p;
OM ŞI 17.06 Singurel mă - să denumească obiectele de - Enumeră cel puțin 3 obiecte 6-8 p – A
SOCIETAT 2016 îngrijesc! igienă personală; -2p 3-5 p – D
E - joc didactic -să explice modul de folosire al -explică modul de folosire a 2p-S
Educaţie pt. acestora; cel puțin 3 obiecte -2p -2 p
societate -să mimeze activități în care se -mimează cel puțin 2 activități
aplică reguli de igienă;
24.06 Primim invitați!- -să identifice obiectele necesare -aleg obiectele necesare 4-6p – A
Activitate 2016 activitate practic- pt a pregăti masa; punerii mesei-2p; 2-3p – D
practică gospodărească -să cunoască regulile de -așează masa-2p; 1-2p - S
comportare la masă; -folosesc cel puțindouă
-să pregătească masa pt invitați; formule de politețe-2 p;

15.06 „Bucurii de vară” – - să selecteze în mod adecvat - taie după contur, lipeşte, 6-8 p – A
2016 colaj uneltele în funcţie de activitatea îmbină– 2p 3-5 p – D
concretă; - cere/oferă ajutor colegilor – 2p-S
- să asambleze corect elementele 2p;
decupate; - ajută la distribuirea şi
strângerea materialelor – 2p
-finalizează lucrarea -2p;
22.06 Căpșuna -șnuruire - să selecteze în mod adecvat -leagă firul la cel puțin un 4p-A
2016 uneltele în funcţie de activitatea capăt-2 p; 2p-D
concretă; -realizează șnuruirea gaură de 1 p-S
- să introducă ața prin găuri; gaură-2p;
-să facă nodul la sfârșit;

ESTETIC ŞI 13.06 „Cântece îndrăgite de - să facă asocieri între conţinutul - Precizează caracterul 9-11p – A
CREATIV 2016 copii” – repetare cântecelor şi modul lor de cântecului în funcţie de 6-8p – D
Educaţie cântece interpretare; conţinut - 3p 1-5p - S
muzicală - să interpreteze vocal cântece - Respiră corect în timpul
pentru copii, respectând linia executării cântecului – 4p
melodică şi ritmul. - Cântă respectând întocmai
linia melodică şi ritmul – 4p
20.06 Prichindeii la - să interpreteze vocal cântece - Interpretează corect melodia 6p – A
2016 spectacol-concurs pentru copii, respectând linia şi textul jocului muzical – 3p 4p – D
melodică şi ritmul; - Execută corect gesturile 2p - S
- să execute corect gesturile sugerate de textul jocului
sugerate de textul jocului muzical – 3p
muzical.
Educaţie 14.06 „Vara” - desen - să creeze forme prin îmbinarea - Utilizează corect 8-10p – A
plastică 2016 elementelor de limbaj plastic; instrumentele de lucru şi 5-7p – D
- să respecte poziţia corectă a organizează spaţiul plastic – 1-4p - S
corpului în timpul lucrului. 2p
- Foloseşte elementele de
limbaj plastic pentru a reda
tema propusă – 6p
- Respectă poziţia corectă a
corpului faţă de suportul de
lucru – 2p
21.06 „Îmi place să - să redea forme de dimensiuni şi - Pregăteşte, prin frământare şi 8-10p – A
2016 modelez un…” culori diferite prin aplicarea unor rupere materialul de lucru – 2p 5-7p – D
tehnici ale modelajului. - Modelează plastilina 1-4p - S
folosind mişcări translatorii,
circulare – 4p
- Redă forme din natură
păstrând proporţiile – 4p
DOMENIUL 16.06 „La cules de căpșuni! - să execute corect exerciţii - Execută corect exerciţiile de 7-9p – A
PSIHO- 2016 ”-parcurs aplicativ pentru încălzirea organismului; încălzire a organismului – 3p 4-6p – D
MOTRIC - să execute corect mers în - Execută corect parcursul 1-3p - S
Educație echilibru ,săritura în aplicativ – 4p
fizică lungime,alergare cu transport de - Acţionează corect la
greutăți. comenzile educatoarei – 2p
23.06 „Suntem cei mai buni - să execute corect exerciţii - Execută corect exerciţiile de 7-9p – A
2016 ”-parcurs aplicativ pentru încălzirea organismului; încălzire a organismului – 3p 4-6p – D
- să execute corect târârea pe - Execută corect parcursul 1-3p - S
antebrațe,alergare printre aplicativ – 4p
obstacole . - Acţionează corect la
comenzile educatoarei – 2p