Sunteți pe pagina 1din 79

Indrumator medotic grupa mijlocie litera (1)

Pages:

 1 - 50
 
 51 - 100
Indrumator medotic grupa mijlocie litera (1)
ÎNDRUMĂTOR/ PLANIFICARE GRUPA MIJLOCIE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt, suntem?


DENUMIREA PROIECTULUI: ,,Poveste de început”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. ,,Dragi copii, vă dăm de veste,/Grădiniţa-i o poveste”
2. ,,În familie se ştie,/Viaţa e o bucurie”
3. ,, În oglindă când privesc,/Eu pe mine mă zăresc”
4. ,, Faptele, oglinda oamenilor sunt/ În orice loc de pe pământ”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și
obiecte;

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un

reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Familia este baza societăţii, mediul în care copilul creşte, învaţă despre responsabilităţi, despre valorile umane ca:
respect, muncă,
dragoste, dăruire, este locul unde copilul învaţă să fie OM.

Prin acest proiect vom urmări conştientizarea importanţei familiei în viaţa fiecărui copil, rolurile şi îndatoririle pe care
le are fiecare
membru al familiei şi totodată, prin sprijinul acordat de părinţi, vom realiza un parteneriat viabil grădiniţă-familie, atât
de important pentru
dezvoltarea armonioasă a copilului.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim?

- Suntem oameni - de ce creştem şi suntem diferiţi;


-Ştim cum arătăm - ce înseamnă viaţă sănătoasă;
-Suntem fete şi băieţi(bărbaţi şi femei) - din ce este compus corpul uman şi care sunt organele interne, ce rol
- Cu ce se îmbracă fetele şi băieţii.
-Avem părinţi, fraţi, surori, bunici- o familie au;
-Locuim în apartament la bloc, sau în casă la curte - de ce suntem diferiţi;
- cum se numesc părinţii lor şi ceilalţi membrii ai familiei;
-Avem vecini
-Ca să fim sănătoşi trebuie să ne îngrijim. - rolul familiei si al membrilor ei;
-Corpul e format din cap, mâini, picioare şi corp. - cum ne comportăm în familie şi în alte situaţii;
-Mergem la grădiniţă pentru a învăța lucruri noi și interesante, iar - cum este împărţită locuinţa proprie;
- de ce copiii seamănă cu părinţii;

părinţii la serviciu. - Ce rol are fiecare în familia lui?


- Ce înseamnă acasă?
- Ce rol are fiecare parte componentă a corpului?
- Care sunt organele de simţ.
- La ce ne ajută organele de simţ.
-De ce trebuie să ne îngrijim zilnic?

-Cum trebuie sa ne comportam in situtii problema?


-Cum trebuie să ne comportăm în familie.
-Cum trebuie să ne comportăm în societate. (în vizită, la doctor, etc)

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ

Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule


Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli desen
Coli de scris, creioane Cd, DVD Plastilină, planşete
Lipici
Imagini Frunze de diferite forme si culori
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic

Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Diferite jocuri de creaţie Unelte pentru nisip

,,Dragi copii, vă dăm de veste, HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI ,,În familie, se ştie,
Grădiniţa-i o poveste” Viaţa e o bucurie”
- Grădiniţa POVESTE DE - membrii familiei
-Activităţi ÎNCEPUT - rolul fiecărui membru
-Rechizite
-Reguli de comportare - activităţi
- norme de comportare
-Drepturile copilului în grădiniţă

,, În oglindă când privesc, ,, Faptele, oglinda oamenilor sunt


Eu pe mine mă zăresc” În orice loc de pe pământ”
- înfăţişare -comportament civilizat
-părţi componente
-organe de simţ -norme de comportare în diferite
- norme sanitare situaţii

EVALUARE (eveniment de închidere)


S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate pe tot parcursul proiectului.
S-a realizat un concurs de ghicitori pe baza conţinuturilor proiectului tematic.

Sapt. 1. TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: EVALUARE INIŢIALĂ

TEMA SAPTAMANII: „ Din nou la grădiniţă”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
PERSONALĂ (TURA I)
Jocuri distractive în curtea
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Dragă grădiniţă, bine te-am găsit!” grădiniţei
MARŢI
I ÎD: ,,Bine v-am regăsit, BIBLIOTECA:,,Răsfoim DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Ce Jocuri de mişcare la alegerea
poţi să-mi spui despre?” - joc copiilor
colegi!” cărticele cu poveşti” didactic (recunoaştere, descriere
obiecte uzuale şi jucării) Joc distractiv în curtea grădiniţei:
R: ,,Servim în linişte CONSTRUCŢII: ,,Un castel DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Recunoşte-mă!”
,,Ghicitori despre obiecte uzuale şi
micul dejun” pentru copii” jucării” Joc liniştitor: ,,Plimbare prin
curtea grădiniţei”
a II-a ,,În grupa mijlocie am DLC: Educarea limbajului ,,O
intrat, regulile n-am uitat” poveste hazlie din vacanţă” – Joc de atenţie: ,,Deschide urechea
,,Mâna dreaptă, mâna povestirea copiilor bine!”
stângă, ne-mprietenim” DPM: Educaţie fizică: ,,Pe la
munte, pe la mare” – parcurs
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Poveşti din vacanţă” aplicativ
DLC: Educarea limbajului: ,,Cea
I ÎD:,,Unde ţi-ai petrecut JOC DE ROL: ,,De-a mai frumoasă întâmplare din
vacanţă” – povestirea copiilor
vacanţa?” gospodinele la casa bunicii” DPM: Educaţie fizică: ,,Gărgăriţele
la munte, la mare”(repetarea
R: ,,Spălăm mânuţele JOC DE MASĂ:,,Din deprinderilor motrice de bază)

înainte de masă” jumătăţi, întreg” DŞ: Activitate matematică:


,,Grămăjoare, grămăjoare” –joc
a II-a ,,Plecăm voioşi de la didactic constituire de grupe de
grădiniţă” obiecte după diferite criterii
,,Fiecare are locul lui”

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Copiii cuminţi merg la grădiniţă”

I ÎD:,,Bună dimineaţa, CONSTRUCŢII: temă liberă

prieteni! Astăzi sunt...” NISIP ŞI APĂ: temă liberă

(exprimarea emoţiilor)

R:,,O coroană noi

formăm” DEC: Activitate artistico -plastică:


,,Jucăria preferată” - desen
a II-a ,,Noi nu plecăm la masă DŞ: Activitate matematică: Jocuri cu mingea în curtea
până nu ne-am spălat bine ,,Aşează-mă la căsuţa mea!”-joc grădiniţei
pe mână” exerciţiu
,,Mă îmbrac/dezbrac DEC: Activitate artistico -plastică: Joc de mişcare: ,,Micii sportivi”
singur” finalizarea lucrărilor
Jocuri la nisipar
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Drumul de acasă la grădiniţă” DOS: Educaţie pentru societate:
VINERI ,,Aşa da, aşa nu!” - joc didactic Jocuri distractive în curtea
I ÎD: ,,Chiar de sunt puţin ŞTIINŢĂ: ,,Ajută copilul să grădiniţei
DOS: Educaţie pentru societate: Joc de mişcare: ,,Ştafeta
cam mic, Nu stau în braţe ajungă la grădiniţă” – labirint Regulile grupei sunt respectate – prieteniei”
discuţii libere
la bunic” ARTĂ:,,Fapte bune, fapte
DEC: Educaţie muzicală:
R: ,,Singurel mă rele” - aplicaţie ,,Recunoaşte cântece din grupa
îngrijesc” mică!”

a II-a ,,Să salut nu mă feresc, DEC: Educaţie muzicală: audiţie


,,Cântece pentru copii”
cuvinte fermecate
folosesc”

,,Am grijă de colegii mai


mici”
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Colegii mei, prietenii mei”

I ÎD:,,Cât mă bucur să vă ARTĂ: ,,Lanţul prieteniei”

revăd!” (exprimarea (înşirare mărgele)

emoţiilor) CONSTRUCŢII: ,,Căsuţa

R:,,Mă prezint colegilor” prieteniei”

a II-a ,,Jucării pentru o zi”

,,Copii mari, copii


ordonaţi”

Sapt. 2. TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Evaluare iniţială

TEMA SAPTAMANII: „ De-acum îţi pot spune ţie/ Sunt în grupa mijlocie”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
PERSONALĂ (TURA I)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,În lumea animalelor”


MARŢI
MIERCURI I ÎD: ,,Am grijă de CONSTRUCŢII :„Adăposturi DŞ: Cunoaşterea mediului:,,În Joc distractiv: ,,Cursa
iepuraşilor”
JOI animalul preferat!” pentru animale” lumea animalelor”- joc didactic
Joc cu text şi cânt: ,,Eu sunt
R: „Unde îmi este locul?” JOC DE ROL: „Jocuri de DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Hrană, iepuraşul Ţup”
foloase, mediu de viaţă” – fişe Joc de mişcare: ,,Cine ajunge
(deprinderi de socializare” individuale primul la doamna educatoare”

autoservire) DLC: Educarea limbajului: ,,Cine Joc senzorial: ,,Cine l-a trezit pe
este şi ce face” – joc didactic bucătar?”
a II-a ,,Singurel mă îngrijesc” (exprimarea în propoziţii simple -
meserii) Jocuri la nisipar
,,La revedere, prieteni ai DEC: activitate artistico-plastică:
animalelor!” ,,Unelte” - modelaj Joc distractiv: ,,Cu păpuşa la
DLC: Educarea limbajului: plimbare”
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Fiecare are o meserie” ,,Povesteşte-mi din vacanţă”
DEC: activitate artistico-plastică: Joc de mişcare: ,,Ursul şi vulpea”
I ÎD: ,,Mama mea este..., JOC DE MASĂ: ,,Meserii şi finalizarea lucrărilor

tatăl meu este...” unelte” DŞ: Activitate matematică: ,,Unde


s-a ascuns ursuleţul?” – joc didactic
R: „Ajut la aşezarea NISIP ŞI APĂ: ,,Constructorii (poziţii spaţiale)
DPM: Educaţie fizică: ,,Mergi şi
mesei” zidesc case” caută ursuleţul” (diferite tipuri de
mers, alergare)
a II-a ,,Servim masa în linişte” DŞ: Activitate matematică: ,,Asează
jucăria unde îţi spun!”-joc exerciţiu
,,La revedere, doamna DPM: Educaţie fizică: repetarea
educatoare” deprinderilor motrice

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Grădiniţa, casa mea cu jucării” DOS: Educaţie pentru societate:
,,Fapte bune, fapte rele din poveştile
I ÎD: ,,Jucăria mea ARTĂ: ,,Scriem, desenăm ,

preferată este...” colorăm”

R: ,,Ne pregătim de BIBLIOTECĂ: ,,Răsfoim

activităţi” cărticica cu regulile grupei în

imagini”

a II-a ,,Nu îmi murdăresc


hăinuţele!”

,,Somnul vine la ochii


închişi”

ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,În lumea minunată a poveştilor”

I ÎD: ÎD: ,,Să facem JOC DE MASĂ: „Imagini din

cunoştinţă cu scaunul bucăţi”

povestitorului” ARTĂ: „Colorăm personajul învăţate” – joc didactic


R: „Pitici, veniţi la preferat din poveşti”
mine!”

a II-a ,,O poveste ascultăm şi-n DOS: Educaţie pentru societate: Vizionare filme de desen animat
pătuţ ne aşezăm” ,,Cu ce personaj din poveste ţi-ai cu poveştile îndrăgite
,,Astăzi ne luăm rămas dori să semeni?” – discuţii libere

bun,

Mîine iar pornim la


drum!”

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”E ziua prietenului meu”

I ÎD:,,La mulţi ani, JOC DE ROL: ,,De-a DOS: Elemente de activitate Joc de mişcare:„La semnal veniţi
prietene!” aniversarea”
casnică: ,,Pâinică pentru aniversarea la mine!”

R: ,,Sunt prieten cu toţi ARTĂ: ,,Cărticica de 4 ani” prietenului meu”

copiii”

a II-a ,,Nu ne certăm pe jucării” DOS: Elemente de activitate Jocuri distractive în curtea

,,La revedere, dragi casnică: ,,Clasa noastră ca o floare” grădiniţei


prieteni”

Sapt. 3. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „Dragi copii, vă dăm de veste/Grădiniţa-i o poveste”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
PERSONALĂ (TURA I)
Joc distractiv în curtea grădiniţei
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,În lumea de poveste a grădiniţei” - "Prinde mingea!”

I ÎD: "Bună dimineaţa, CONSTRUCŢII:"Grădiniţa DŞ: Cunoaşterea mediului:"Ce fac ,,Grădiniţa mea, o lume de
a II-a dragi gărgăriţe!" mea e cea mai frumoasă” eu la grădiniţă?” – lectură după
R: "Trenuleţul copiilor imagini
JOC DE ROL: "De-a
din grupa mijlocie" grădiniţa” DŞ:Cunoaşterea mediului:"Care

"Îmi ajut colegii "

,,Singurel mă îngrijesc” este jocul, activitatea preferată de la poveste” – plimbare în parcul din

grădiniţă?” – discuţii libere curtea grădiniţei

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi la grădiniţă”

I ÎD: "Prietenul meu din ŞTIINŢĂ: "Drumul de acasă DLC: Educarea limbajului: ,,Prima Jocuri de mişcare în curtea
zi de grădiniţă” – povestire creată grădiniţei
grupa mijlocie este..." la grădiniţă” (labirint) după un şir de ilustraţii
DEC: educaţie muzicală: învăţare Joc distractiv: ,,Caută-ţi
R: ,,Facem ordine la JOC DE MASĂ: ,,La cântec ,,Bună dimineaţa, dragă prietenul!”
grădiniţă!”, repetare joc muzical ,,
jucarii" grădiniţă” (puzzle) Dacă vesel se trăieşte”

a II-a "Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: ,,O zi la


grădiniţă” - lectură după imagini
timpul somnului" DEC: Educaţie muzicală: repetarea
cântecului/jocului muzical învăţat
"Servim politicos

gustarea"

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Grădiniţa – casa mea cu jucării”

I ÎD: ,,De ce plâng uneori BIBLIOTECĂ: ,,Cu ce ne DŞ: Activitate matematică: Activitate gospodărească:
,,Săculeţul fermecat” – joc didactic ,,Facem ordine la jucării”
jucăriile?" jucăm la grădiniţă?”(discuţii ( grupare obiecte după diferite
Jocuri muzicale cu text şi cânt la
R: "Ne ascultăm unii pe libere) criterii sugerate) alegerea copiilor, în curtea
DPM: Educaţie fizică: ,, La grădiniţei
alții" ARTĂ: "Mărgele pentru plimbare cu săculeţul fermecat”
(mers în diferite direcţii)
păpuşă”(înşirare mărgele prin DŞ: Activitate matematică: fişe

alternarea de culoare, mărime, individuale matematice, grupare


obiecte după diferite criterii
formă) DPM: Educaţie fizică: „Copii,
copii, veniţi la jucării!” (mers în
a II-a "Ajut și eu cu drag" diferite direcţii)
"Mâini curate-sănătate"

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Stiu să mă comport la grădiniţă!”

I ÎD: "De ce plâng uneori CONSTRUCŢII: "Rafturi DOS: Educaţie pentru societate : Joc de atenţie: ,,Unde s-a ascuns
,,Cum au fugit odată jucăriile de la păpuşa?”
jucăriile?" pentru cărţi şi jucării " un copil”- lectura educatoarei

R: "Cea mai curată sală JOC DE ROL: "Dispensarul

de grupă" jucăriilor"
a II-a "Folosesc des cuvintele DOS: Educaţie pentru societate: Joc muzical: ,,Dacă vesel se
,,Regulile grupei în imagini” – trăieşte”
fermecate" lectură după imagini
„Imi iau rămas bun când

plec acasă”

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Sunt în grupa mijlocie”

I ÎD:"Prieteni buni la NISIP ŞI APĂ: "Casute din DEC: Activitate artistico-plastică: În vizită la alte grupe din

mijlocie" pietre si nisip" " Jucăriile preferate” - desen grădiniţă


R: „Servim frumos JOC DE MASĂ: ,,Din

gustarea” jumătăţi, întreg”

a II-a "Când ne sculăm, patul DEC: Activitate artistico-plastică : Jocuri distractive din vacanţa la
ne aranjăm" finalizarea lucrărilor, amenajarea bunici
expoziţiei
"Curat și ordonat în orice

colțișor"

Sapt.4. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „În familie, se ştie/Viaţa e o bucurie”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE IV-a (TURA a II-a)

PERSONALĂ (TURA I) Joc distractiv în curtea grădiniţei


- "Ce face mama, fac şi eu!”
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Familia mea e o comoară”
Joc de atenţie: ,,Ghici cine lipseşte
I ÎD: "Albumul familiei JOC DE ROL:"Aniversare în DŞ: Cunoaşterea din familia gărgăriţelor?”
mediului:"Membrii familiei” –
mele" familie” lectură după imagini Jocuri de mişcare în curtea
grădiniţei
R: "Folosesc şi în familie JOC DE MASĂ: "Pentru cine DŞ:Cunoaşterea
mediului:"Prezintă-ţi membrii
cuvintele fermecate" este?”(sortare îmbrăcăminte familiei” – discuţii libere pe
marginea fotografiilor
a II-a "Sunt cuminte-n orice loc membri ai familiei)
şi la masă nu mă joc”

,,Cu trenuleţul la

plimbare la rude”

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi în familie”

I ÎD: "O întâmplare hazlie ŞTIINŢĂ: "Câţi membri sunt DLC: Educarea limbajului: ,,Doi

din familia mea" în familia ta? fraţi cuminţi”, de E. Farago -

R: ,,Unu-doi, unu-doi, fac JOC DE MASĂ: ,,Casa memorizare


gimnastică vioi" familiei mele”(mozaic) DOS: Activitate practică: ,,Ramă

pentru tabloul familiei” - aplicaţie

a II-a "Ne odihnim să creştem DLC: Educarea limbajului: Joc distractiv: ,,Ne jucăm, ne
jucăm/ O familie noi formăm!”
mari ca părinţii noştri" repetarea poeziei învăţate
Joc distractiv:,,Puişori, veniţi la
"Servim politicos DOS: Activitate practică: căsuţa voastră!”

gustarea" finalizarea lucrărilor Joc de mişcare: ,,Aruncă în


căsuţă!”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Casa familiei mele este cea mai frumoasă”
JOI Jocuri muzicale cu text şi cânt la
VINERI I ÎD: ,,Casă, căsuţă, cine CONSTRUCŢII: ,,Casa DŞ: Activitate matematică: alegerea copiilor, în curtea
grădiniţei
locuieşte aici? " familiei mele” ,,Aşează-mă la căsuţa mea!” – joc Jocuri distractive din vacanţa la
bunici
R: "Ne pregătim de NISIP ŞI APĂ: ,,Casa mea”, didactic ( grupare obiecte după
Ghicitori despre membrii familiei
activităţi" ,,Blocul în care locuiesc” diferite criterii)
DPM: Educaţie fizică: ,, La Joc de miscare: ,,Braţele cu palme

plimbare cu familia mea” (mers cu

opriri şi porniri la semnal)

a II-a "Fiecare jucărie la familia DŞ: Activitate matematică: fişe

ei" individuale matematice, grupare


"Noi nu plecăm la masă obiecte după diferite criterii

până nu ne spălăm bine DPM: Educaţie fizică: repetarea

pe mână " deprinderii motrice învăţate

ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Stiu să mă comport în familie!”

I ÎD: ,,Reguli de aur în ARTĂ: modelaj ,,Prăjitură DOS: educaţie pentru


a II-a familia mea” colorată pentru bunica mea” societate:,,Iedul cu trei capre”, de
R: ,,Lanţul prieteniei” O.P.Iaşi – lectura educatoarei
JOC DE ROL:,,Cu familia la
"Impart întotdeauna cumpărături” DOS: educaţie pentru
jucăriile cu fraţii/prietenii societate:,,Iedul cu trei capre”, de
O.P.Iaşi – repovestire
mei"
„Imi iau rămas bun când
plec acasă”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Membrii familiei mele”

I ÎD:"Cine e la noi acasă?” BIBLIOTECĂ: " Răsfoiesc DEC: Educaţie muzicală: învăţare
a II-a cântec ,,Membrii familiei”,
" albumul familiei mele"
R: „Unul după altul, în CONSTRUCŢII: ,,Încăperile repetare joc de degete ,,Aceasta
rând ne-nşirăm” casei în care locuiesc” este familia mea”
"Când ne sculăm, patul DEC: Educaţie muzicală: repetarea
ne aranjăm" cântecului/jocului muzical învăţat mici, le apleci şi le ridici”
"Imi respect părinţii,

bunicii"

Sapt. 5. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „În oglindă când privesc, eu pe mine mă zăresc”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
PERSONALĂ (TURA I)
Joc distractiv: ,,Joacă fetiţă, joacă
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Corpul şi organele de simţ” băieţele!”
MARŢI
I ÎD: "Bună dimineaţa, BIBLIOTECA: ,, Citire de DŞ: Cunoaşterea mediului:"Corpul Joc muzical: ,,Deschide urechea
bine!”
copii sănătoşi!" imagini meu şi organele de simţ” -
Joc de mişcare: „Stângul, dreptul,
R: "Facem gimnastică, (corpul uman) din observare stângul, poc! Bat din palme, stau
pe loc!”
suntem sănătoşi" enciclopedia pentru copii”
Vizită la cabinetul medical al
a II-a ,,Cum ne ferim de JOC DE MASĂ: ,,Fetiţa şi DŞ:Cunoaşterea mediului:"Arată- grădiniţei

microbi?” băiatul”(refacere întreg din mi ce îţi cer!” – joc de orientare în


,,Ne odihnim să creştem părţile sale)
schema corporală

mari”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Dacă ştii să te-ngrijeşti, Pe microbi îi ocoleşti”

I ÎD: "Ştii să te fereşti de JOC DE ROL:"De-a doctorul” DLC: Educarea limbajului: ,,Fetiţa

microbi?" CONSTRUCŢII: "Cabinetul cu fundiţe roşii”, de Cella Aldea –

R: ,,Apa şi săpunul, medical” lectura educatoarei

prietenii noştri " DEC: Activitate artistico-plastică:

,,Obiecte de igienă personală” -

pictură

a II-a "Zilnic peria de dinţi şi cu DLC: Educarea limbajului: ,,Fetiţa

pasta folosiţi! " cu fundiţe roşii”, de Cella Aldea –

"Servim gustarea în repovestire după ilustraţii

linişte" DEC: Activitate artistico-plastică:

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Minte sănătoasă în corp sănătos” finalizarea lucrărilor

I ÎD: ,,Mişcarea este BIBLIOTECĂ: ,,citire” DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt: ,,Câte unul pe
,,Grupează obiectele de aceeaşi cărare”
sănătate” imagini ,,Cum ne îngrijim” formă”– exerciţiu cu material
individual Joc de mişcare: ,,Cu păpuşa la
R: ,,Dacă vreau să cresc ARTĂ: ,,Pieptenele”, DPM: Educaţie fizică: ,,Mers în plimbare”
coloană, câte unul, câte doi”, Joc:
voinic, fac gimnastică de ,,Periuţa de dinţi” - modelaj ,,Câte unul, câte doi” Jocuri muzicale cu text şi cânt la
DŞ: Activitate matematică: fişe alegerea copiilor, în curtea
mic” individuale matematice, grupare grădiniţei
obiecte după diferite criterii
a II-a ,,Împreună noi lucrăm, DPM: Educaţie fizică: repetarea
când nu ştim, ne ajutăm” deprinderii motrice învăţate
,,Mâncăm sănătos, la ore
potrivite” DOS: educaţie pentru societate:
,,Tabloul emoţiilor” – joc didactic
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Cum mă simt azi?”
VINERI
I ÎD: ,,Astăzi sunt...(vesel, NISIP ŞI APĂ: ,,Chipuri

trist, furios etc) pentru vesele, chipuri triste”

că... " CONSTRUCŢII: ,,Orăşelul

R: "Trenuleţul copiilor veseli”

gărgăriţelor vesele către

masă"

a II-a "Corpul meu e bucuros DOS: educaţie pentru societate: Jocuri distractive: ,,Plimbă faţa
dacă îmi păstrez hăinuţele
curate” ,,Cum mă simt azi?”(discuţii libere) veselă/tristă”

,,Sunt fericit când imi pot

ajuta colegii”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Acesta sunt eu”

I ÎD:"În oglindă când BIBLIOTECĂ: " Oglindă, DEC: educaţie muzicală: învăţare Jocuri distractive în curtea
joc muzical ,,Chipul meu”, repetare grădiniţei
privesc, eu pe mine mă oglinjoară, Cine-i cea mai cântec ,,Membrii familiei”

zăresc " frumoasă din ţară " DEC: Educaţie muzicală: repetarea Activitate gospodărească: ,,Copiii
cântecului/jocului muzical învăţat ordonaţi fac ordine la jucării”
R: „Corpul meu este CONSTRUCŢII: ,,Baia”,

mereu curat” ,,Oglinda”

a II-a "Când ne sculăm, patul

ne aranjăm"

"Singurel mă îngrijesc"

Sapt. 6. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „Faptele, oglinda oamenilor sunt/ În orice loc de pe Pământ”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
PERSONALĂ (TURA I) Joc de mişcare: ,,Ştafeta copiilor
politicoşi”
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Pe tărâmul copiilor politicoşi”
MARŢI Joc uri distractive în curtea
MIERCURI I ÎD: "Bună dimineaţa, JOC DE ROL:,,De-a copiii DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Nu grădiniţei
numai la grădiniţă” – lectură după
dragi colegi! Bună politicoşi” imagini (reguli de comportare Joc distractiv: ,,Dacă vesel se
civilizată la grădiniţă, în familie, în trăieşte”
dimineaţa, doamna CONSTRUCŢII:,, Un castel societate)
Joc de mişcare: ,,Azi te iau la joc
educatoare!" de pe tărâmul copiilor DŞ:Cunoaşterea mediului: cu mine!” – deplasare în perechi
R: ,,Iute ne-nşirăm, pe politicoşi” ,,Regulile grupei” – discuţii libere
mâini ne spălăm!” cu exemplificări Joc cu text şi cânt: ,,Avea tanti
Marioara, avea un băiat”
a II-a ,,Îmi aştept cuminţel DLC: Educarea limbajului: ,,Aşa
rândul” da, aşa nu!” - joc didactic
DPM: Educaţie fizică: Diferite
,,Copiii politicoşi salută tipuri de mers, ca piticii, ca uriaşii
etc. Joc: ,,Mergi cum îţi spun!”
la venire/plecare” DLC: Educarea limbajului:
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Fapte bune, fapte rele” ,,Povesteşte o faptă bună/faptă rea
făcută de tine!”(discuţii libere)
I ÎD: "Sunt prieten cu toţi JOC DE MASĂ:"Repară DPM: Educaţie fizică: repetarea
deprinderii motrice învăţate
copiii" jucăria!”(refacerea întregului
DŞ: Activitate matematică:
R: ,,Apa şi săpunul, din părţi) ,,Te rog să pui toate obiectele de
aceeaşi culoare în căsuţa lor”–
prietenii noştri " ŞTIINŢĂ:,,Ce înseamnă să fii exerciţiu cu material individual

politicos?”

a II-a ÎD:,,Sunt mic, dar


binecrescut!”

R: Respect regulile grupei

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Cuvinte fermecate”

I ÎD: ,,Ştiu cuvinte BIBLIOTECĂ: ,,În lumea lui

fermecate şi le folosesc în mulţumesc” ( ,,citire” imagini)

toate” JOC DE ROL: ,,De-a

R: ,,Ne pregătim de Pinochio”

activităţi DOS: Elemente de activitate

casnică: ,,Suntem ordonaţi, fiecare

jucărie are locul ei”

a II-a ,,Adevărul iese DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de mişcare: ,,Pinochio la
plimbare”
întotdeauna la iveală” individuale matematice, grupare
Jocuri muzicale cu text şi cânt la
,,Mulţumim pentru ziua obiecte după culoare alegerea copiilor, în curtea
grădiniţei
de astăzi” DOS: Elemente de activitate ,,Sărbătorim ziua de naştere a
prietenului nostru”
casnică: ,,Copii cuminţi, copii
Parcurs aplicativ: ,,Plimbă
ordonaţi”(activitate gospodărească) coşuleţul Scufiţei Roşii”

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Sărbătorim ziua de naştere a prietenului meu” Joc cu text şi cânt: ,,Un copil
VINERI politicos”
I ÎD: ,,Colegii mei, ŞTIINŢĂ: ,,Alege şi grupează DEC: Activitate artistico-plastică:

prietenii mei " obiectele necesare mesei ,,Tort şi prăjituri pentru aniversare”

R: "Trenuleţul prieteniei" festive” – modelaj

a II-a "Îi ajut pe prietenii mei JOC DE ROL: ,,De-a DEC: Activitate artistico-plastică :

mai mici” aniversarea” finalizarea lucrărilor

,,Aranjăm masa festivă”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Scufiţa Roşie ne învaţă”

I ÎD:"În oglindă când BIBLIOTECĂ: "citire" DOS: educaţie pentru societate:

privesc, un copil politicos imagini ,,Scufiţa Roşie” ,,Reguli de comportare cu prilejul

zăresc" CONSTRUCŢII: ,,Casa vizionării unui spectacol”- aplicarea

R: „Pe urmele Scufiţei bunicuţei” normelor de comportament învăţate

Roşii”

a II-a "Eu îmi ascult mămica" DOS: Educaţie pentru societate:

"Sărut-mâna, bunicuţo!" ,,Cum ne-am comportat la

spectacol?” – discuţii libere

Sapt. 7. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. Toamna când sosește,/ Naturii aur dăruiește (aspecte)

2. Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna ce culoare are?


3. Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală!
4. Vine Vara cu mult soare , aducând vacanța mare!

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un

reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor multiple şi noi posibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din
natură, legăturile dintre
acestea, cauzele care le determină şi urmările pe care le au.
Preşcolarii, fiind la vârsta DE CE-urilor, au nevoie de ajutor pentru a-şi satisface curiozitatea trezită de aspectele şi
fenomenele care se
manifestă în toate cele patru anotimpuri. Prin intermediul proiectului propus, vom încerca să înarmăm copiii grupei
mijlocii cu noi cunoştinţe,
precise, lărgindu-le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre
fenomene.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim?
De unde vine ploaia?
Toamna cad frunzele. Cum se formează anotimpurile?
De ce se îngălbenesc frunzele?
Toamna aduce ploi multe. Ce sunt fulgii de zăpadă, cum se formează?
Toamna este bogată.
Toamna găsim multe fructe şi legume. Ce este viscolul?
Legumele şi fructele conţin vitamine. Care este semnificaţia mărţişorului?
Legumele şi fructele se spală înainte de a fi consumate. Informaţii despre transformările din natură.
Lunile anotimpului primăvara.
Iarna este foarte frig. De ce suntem diferiţi?
Care este îmbrăcămintea şi încălţăminte de iarnă. Cum putem comunica cu copii din alte ţări?
Ce este gheţa.
Primăvara este mai cald şi ne îmbrăcăm mia subţire.
Înfloresc grădinile.

Vin păsările călătoare.


Oamenii lucrează în grădini, înfloresc pomii.
Vestitorul primăverii este ghiocelul.

Vara merge la mare.

1 Iunie este ziua copilului.

Ce am învăţat? Cum am învăţat?

Toamna frunzele se îngălbenesc, se înroşesc, ruginesc, se usucă şi cad. Am fost în plimbare în parc, unde am
observat culorile frunzelor,
Vântul provoacă zgomot. forma şi mărimea lor.
Vântul ridică în aer obiecte uşoare şi îngreunează mersul oamenilor. Am efectuat experienţe simple care au permis
informaţii noi despre
Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de apă, căldură şi lumină.
Iarna trebuie să ne îmbrăcăm cu lucruri călduroase. lumea plantelor.
Fulgii de nea se topesc la căldură. Am privit imagini cu aspecte de iarnă.
Trebuie să mergem cu grijă pentru a nu aluneca pe gheaţă. Am atins fulgii de zăpadă şi am observat ca ei sunt reci şi
în contact cu
Trebuie să avem grijă de plante. căldura mâinilor nostre se topesc.
Trebuie să ocrotim păsările şi animalele. Am ascultat Legenda mărţişorului.
Semnificaţia mărţişorului. Ne-am plibat în Crâng şi am observat natura.
Drepturile şi obligaţiile copiilor. Am plantat flori în curtea grădiniţei.
Trebuie să respectăm anumite reguli la grădiniţă, acasă, pe stradă. Am răsfoit pliantul cu drepturile copiilor.
Toţi copiii trebuie sa fie fericiţi. Am vazut imagini cu copii din alte ţări.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici

Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Forme
Unelte pentru nisip
Materiale din natură Set de bucătarie
Cuburi
Lego Costume de carnaval
Mozaic Păpuşi

HARTA (SCHIŢA )PROIECTULUI

Toamna când sosește,/ Naturii Călătorim prin Pe cărări de primăvară, începem


aur dăruiește (aspecte) marea hoinăreală!
cartea lui Moș
- fenomene caracteristice Timp,/ În - vestitorii primăverii
( vânt, ploaie, ceaţă, brumă)
fiecare anotimp - aspecte caracteristice ale
-caracteristicile frunzelor în anotimpului primăvara
anotimpul toamna (temperatura mai ridicată,
înfloresc copacii, păsările
călătoare)

Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna Vine Vara cu mult soare ,


ce culoare are? aducând vacanța mare!

- cum se formează fulgii de nea - vara este foarte cald


- îmbrăcămintea adecvată
- aspecte caracteristice ale - vara margem la mare
anotimpului iarna (îngheţ,
polei,zăpadă)

EVALUARE (eveniment de închidere)

Copiii au lucrat machete specifice pentru fiecare anotimp.


S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate de-a lungul celor patru săptămâni.

Sapt. 7. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În
fiecare anotimp

(PT transsemestrial)

SUBTEMA PROIECTULUI: Toamna când sosește,/ Naturii aur dăruiește (aspecte)

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE IV-a (TURA a II-a)

PERSONALĂ (TURA I)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "Forme şi mărimi"

I ÎD : " Ce ne povesteşte JOC DE ROL: "De-a DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt:"Bate vântul
"Spune ce frunze ai găsit?" - joc frunzele"
vântul?" gospodinele" didactic (alcătuire de grupe de
ARTĂ: "Şiragul de mărgele obiecte după criteriile mărime şi ARTĂ: "Frunze ruginii" (desen)
R: Frunze multe am mari, şiragul de mărgele mici"
adunat/ Şi pe jos am culoare)
DŞ: Activitate matematică: "
curăţat (modelaj) Grămăjoare, grămăjoare" - joc
exerciţiu
a II-a "Singurel mă îngrijesc"
"Mânuţe curate-sănătate"

(deprinderi igienice)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "Peste tot sunt culori"

I ÎD: "Păsări călătoare" ARTĂ: "Covoraşul toamnei" DŞ: Cunoaşterea mediului: "A sosit Joc de mişcare: "Mergem pe

R: "Când e frig şi vântul (lipire) toamna!" - observare cercuri colorate"

bate/ Îmi iau haine CONSTRUCŢII: "Parcul -

adecvate." toamna"
a II-a "Te rog, mulţumesc!" - DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune JOC DE ROL: "Cu păpuşa la
reguli de politeţe ce culoare îţi place?"- joc exerciţiu plimbare"
"Mă îmbrac/ dezbrac

singur"

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Frunze plutitoare"

I ÎD: "Sunt vesel, trist, NISIP ŞI APĂ: "Frunzele DLC: Educarea limbajului: Plimbare în curtea grădiniţei
"Toamna în pădure" - lectură după
pentru că...." plutesc"
imagini
R: "În grădină am lucrat/ ŞTIINŢĂ: "Separăm frunzele DEC: Educaţie muzicală:
"Toamnă, toamnă harnică" cântec
Şi în urmă las curat!" după formă, mărime şi

culoare" 

a II-a "Păstrăm liniştea în (repretare) "Câte unul pe cărare"- joc cu text


 joc cu text şi cânt. "Toamna"

DLC: Educarea limbajului:

timpul somnului" "Ghiceşte sunetul" - joc exerciţiu şi cânt


"Cum ne ajutăm?" - DEC: Educaţie muzicală: "Toamnă,
toamnă harnică" - cântec (repetare)
deprinderea de a oferi

ajutor

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Picături de ploaie"


VINERI
I ÎD: "Povestea frunzei" JOC DE MASĂ: "Alegem DOS: Educaţie pentru societate: Adunăm frunze din curtea
"Pic-Pic şi Pica-Pica" de L.Trăsura grădiniţei şi le punem la presat
Activitate opţională.Dans jetoane cu obiecte de
(lectura educatoarei)
modern.Tema din îmbrăcat/încălţat - toamna" DEC: Activitate artistico-plastică:

planificare JOC DE ROL: "De-a actorii" "Copacul cu frunze ruginii" - desen


R: "Zâna Toamnă ne
învaţă, lucruri bune
despre viaţă"

a II-a "Eşti important pentru DOS: Educaţie pentru societate: CONSTRUCŢII: "Alei şi bănci în
"Pic-Pic şi Pica-Pica" de L.Trăsura parc"
mine" (deprinderea de a-i
respecta pe ceilalţi) - repovestire
"Să servim politicos DEC: Activitate artistico-plastică:

gustarea" "Copacul cu frunze ruginii" - desen


(terminarea lucrărilor)

ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Vis de toamnă"

I ÎD: "Ghicim ghici..." BIBLIOTECĂ: "Povesteşte DPM: Educaţie fizică: mers pe Joc de mişcare: "Fuga printre
vârfuri, pe călcâie, mers cu copaci"
R: "Dacă tuşesc, am grijă ce-ai visat!" ridicarea coapsei la piept - predare
Joc: "Mergi la fel ca mine!" JOC DE MASĂ: "Frunze de
să nu stropesc!" CONSTRUCŢII: "Băncuţe în toamnă"- mozaic
DPM: repetarea diferitelor variante
parc" de mers
Joc: "Mergem la plimbare"
a II-a "Sunt atent la tot ce fac"
"Mă pregătesc de joc"

Sapt. 8. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești
de toamnă noi

descoperim

SUBTEMA PROIECTULUI: Fructe, parfumate, dulci/În cămară la bunici

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


EXPERIENŢIALE ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce ne aduce toamna în coş?"

I ÎD: "Livezi de toamnă CONSTRUCŢII: "Coşuri DŞ: Cunoaşterea mediului: "Mărul" "Culegem mere" - exerciţii de
a II-a mişcare
pline cu arome, vitamine" pentru fructe" -observare
R: "Nu vreau să mă BIBLIOTECĂ: "Citim DOS: Activitate practică: "Mărul"
îmbolnăvesc!"
imagini cu aspecte de (rupere, lipire)
(deprinderea de a spala toamnă"

fructele înainte de DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune Jocuri de mişcare în sala de


ce ştii despre...?" (fructe de toamnă) grupă
consum) DOS: Activitate practică: "Mărul"
"La spălător"(deprinderea
de a se spăla pe mâini, ori (rupere, lipire) - continuarea
lucrărilor şi expunerea lor
de câte ori este nevoie)
"Te rog, mulţumesc!"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Toamnă harnică, toamnă bogată"

I ÎD: "Mere, gutui, nuci şi JOC DE MASĂ: "Alegeţi şi DLC: Educarea limbajului: "Cine ajunge primul la
a II-a pere, vitamine şi putere!" grupaţi!" - jetoane cu fructe pomişor?" - joc de mişcare
R: "Mâncăm frumos şi de toamnă "Toamna" de D. Botez -
sănătos!" ŞTIINŢĂ: "În lumea lui DE CONSTRUCŢII: "Lădiţe
memorizare pentru fructe"
"Fructele curate, bune-s CE?" (despre beneficiile DEC: Activitate artistico-plastică:
pentru sănătate" "Mărul" (pictură)
"Păstrăm liniştea în consumului de fructe)
timpul somnului!" DLC: Educarea limbajului:

"Toamna" de D. Botez - repetarea

poeziei
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Mărul" (pictură)- terminarea
lucrărilor

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fructe vesele"

I ÎD: " Cere frumos un ARTĂ: "Fructe vesele" - DŞ: Activitate matematică: "Unde "Câte unul pe cărare"- joc cu
sunt mai multe şi unde sunt mai text şi cânt
măr!" (formule de desen puţine?" ( exerciţii cu material
individual) "Toamna" - joc cu text şi cânt
politeţe) NISIP ŞI APĂ: "Livada" (repetare)
DŞ: Activitate matematică: "Ce
R: "Fructele - izvor de comoară se ascunde în cămară?" "Bate vântul frunzele" - joc cu
sănătate" (aprecierea globală a cantităţii) - text şi cânt
joc didactic
a II-a "Fructele noi le-am JOC DE ROL: "De-a
mâncat/ La coş , resturile DPM: Educaţie fizică: Predarea gospodinele"
alergării pe loc
am aruncat" Joc: "Pe loc alergăm, braţele "Frunze suflate de vânt"- joc
mişcăm" distractiv
JOI "Prietenii robinetului" DPM: Educaţie fizică: Repetarea
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fructe colorate" alergării pe loc "Festivalul fructelor" - joc
I ÎD: "Sunt un fruct şi mă CONSTRUCŢII: "Rafturi Joc: "Fructe aşezate în cercuri dramatizare
colorate"
prezint!" pentru fructe"
R: "Mânuţele curate - ARTĂ: cântec: "Acum e DOS: Educaţie pentru societate:
sănătate" toamnă, da!" "Găinuşa cea moţată" - povestirea
educatoarei
a II-a "Cei mai mari m-au
DOS: Educaţie pentru societate:
învăţat/ Să fiu foarte "Găinuşa cea moţată" -repovestire

cumpătat"

"Singurel mă îngrijesc"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Salata de fructe"

I ÎD: "Zâna Toamnă ne JOC DE ROL: "Salata de

învaţă lucruri bune despre fructe"

viaţă!" ARTĂ: "Mere mari şi mici"

R: "Vreau să fiu sănătos!" (modelaj)

a II-a "Fructele aromate/Hai să

le mâncăm pe toate!"

"Sunt ordonat şi pe mâini

curat"

Sapt. 9. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești
de toamnă noi

descoperim

SUBTEMA PROIECTULUI: În panere încărcate,/Legume proaspăt-aromate

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


EXPERIENŢIALE ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Legume pline de vitamine"


I ÎD: "Ce ne-aduce JOC DE MASĂ: "Alegem DLC: Educarea limbajului: "Eu Plimbare la piaţa de legume
toamna.n coş?" jetoane cu legume de toamnă"
NISIP ŞI APĂ: "Grădina de spun una, tu spui multe" -joc CONSTRUCŢII: "Grădina cu
R: "Legume curate legume"
înseamnă sănătate" legume" didactic
DEC: Activitate artistico-plastică:
a II-a "Singurel mă îngrijesc" "Morcovi pentru iepuraşi" -
"La spălător"
modelaj

DLC: Educarea limbajului:"Te rog


să-mi dai..." - joc didactic
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Morcovi pentru iepuraşi" -
continuarea lucrărilor

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Anotimpul bogăției"

I ÎD: "Toamna-anotimpul JOC DE ROL: "De-a DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune "Iepuraşii la morcovi!" - joc de
ce-ai gustat?" (joc-exerciţiu mişcare
bogăţiei" bucătarii"
senzorial)
R: "Apa-prietena CONSTRUCŢII:"Lădiţe

legumelor" pentru legume"

a II-a "Prietenii robinetului" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune "Bate vântul frunzele"- joc cu text
şi cânt (repetare)
"Gata de joc" ce ştii despre..." (părţi componente
"Legumele la defilare"- exerciţii
ale unor legume de toamnă) cu variante de mers

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Toamnă încărcată, de daruri bogată!"

I ÎD: "De vorbă cu o BIBLIOTECĂ: "Grădina de DŞ: Activitate matematică:

legumă" legume" - citire de imagini "Morcovi groşi - morcovi subţiri" -

R: "Legume curate pentru CONSTRUCŢII: "Rafturi în ex.cu material individual

sănătate" cămară"

DOS: Activitate practică: "Legume

a II-a "Păstrăm liniştea în de toamnă" - rupere, mototolire, "Strângem cartofi" - joc distractiv

timpul somnului" lipire


DŞ: Activitate matematică:
"Spune-i colegului "Grupează cum îţi spun! - joc
mulţumesc, pentru că te-a exerciţiu
DOS: Activitate practică: "Legume
servit cu morcovi!" de toamnă" - rupere, mototolire,
lipire - continuarea lucrărilor

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Coșul toamnei"


VINERI
I ÎD: "Ce ne aduce toamna ŞTIINŢĂ: "Alegem legume DPM: Educaţie fizică: Predarea "Cine l-a trezit pe ursuleţ?" -
joc
alergării cu pendularea gambei senzorial
în coş?" pentru masa de prânz" înapoi (călcâiele la şezut), alergare
R:"Şi eu mănânc JOC DE MASĂ: "Din cu ridicarea coapsei (la piept)

sănătos!" jumătăţi-întregul" Joc: "În excursie"

Activitate opţională.Dans

modern - tema din

planificare

a II-a "Singurel îmi port de DPM: Educaţie fizică: Repetarea JOC DE ROL: "De-a
grijă" alergării cu pendularea gambei gospodinele"
"Te rog.Mulţumesc!" înapoi (călcâiele la şezut), alergare

cu ridicarea coapsei (la piept)


Joc: "Căluţii nărăvaşi"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Hora legumelor istețe"

I ÎD:"Şi eu vreau să cresc JOC DE ROL:"Să facem o DOS: Educaţie pentru societate: "Hora legumelor"- paşi de dans
"Supa de zarzavat" de O.Cazimir -
mare şi sănătos!" salată" lectura educatoarei ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce-ai
DOS: Educaţie pentru societate: gustat?"- joc senzorial
R:"Am lucrat şi fac curat" ARTĂ: "Legume fericite" - "Supa de zarzavat" de O.Cazimir -
convorbire
a II-a "Ştiu să ofer ajutor!" desen

"Hai la joc!"

Sapt. 10. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești
de toamnă noi

descoperim
SUBTEMA PROIECTULUI: Flori de toamnă colorate/Din grădină adunate

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


EXPERIENŢIALE ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petală cu petală se formează o floare"

I ÎD: "Flori şi culori" CONSTRUCŢII: "Lădiţe DŞ: Cunoaşterea mediului : "Fă la fel ca mine!" - exerciţii
a II-a R: "Îngrijeşte-mă, ca să-ţi analitice pentru segmentele
pentru flori" "Crizantema" - observare corpului
dau aer curat!" JOC DE MASĂ: "Flori" - DEC: Activitate artistico-plastică:
"Crizantema" - pictură
(deprinderea de a ocroti îmbinare

natura) DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune JOC DE ROL: "De-a florăresele"


"Sunt o floricică micuţă ce ştii despre..." (părţile
şi hărnicuţă"

"Prietenii robinetului" componente ale crizantemei)


DEC: Activitate artistico-plastică:
"Crizantema" - pictură (terminarea
lucrărilor)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Împreună noi lucrăm"


I ÎD: "Ghicitori, ghicitori" ARTĂ: "Buchetul toamnei" - DŞ: Activitate matematică:"Buchete "Suflăm puful păpădiei" - joc

R: Respect orice plantă" lipire de flori" - ex.cu material individual distractiv

(deprinderea de a BIBLIOTECĂ: "Unde a (criteriul lungime)

respecta mediul natural) zburat rândunica?" de T. DŞ: Activitate matematică: "Fluturaşul şi florile" - joc
a II-a "Singurel mă îngrijesc" Constantinescu - repovestire "Grămăjoare, grămăjoare" (grupe distractiv
de obiecte după criteriul lungime)
"Servim politicos "Respectă traseul!" - parcurs
DLC:Educarea limbajului: "Spune aplicativ
MIERCURI gustarea" ce face?" - joc didactic
ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești cu flori..." DEC: Educaţie muzicală:
"Toamna" - cântec (predare)
I ÎD: "Povestea unei flori" ŞTIINŢĂ: "Grupează florile "Toamna" - joc cu text şi cânt

R: "Când şi unde după criterii sugerate"

ajutăm?" (deprinderea de (mărime şi culoare)

a da sfaturi la momentul JOC DE ROL: "De-a florăria"

potrivit) 

a II-a "Când şi unde ajutăm?" (repetare) "Umplem coşurile cu flori" -


"Suntem gata de joc!" DLC:Educarea limbajului: "Dacă aş exerciţii de mers cu transport de
fi o floare, mi-ar plăcea să fiu..." obiecte
 DEC: Educaţie muzicală: "Toamna" - joc cu text şi cânt
"Toamna" - cântec (repetare)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petale și flori" "Cine ţi-a oferit floarea?" - joc
VINERI DOS: Educaţie pentru societate: "E distractiv
I ÎD: "Când, cui şi cum NISIP ŞI APĂ: "Petalele şi ziua mea!" - joc didactic
Jocuri în aer liber
oferim flori?" frunzele plutesc" DOS: Educaţie pentru societate:
"Cum ne comportăm la o CONSTRUCŢII: "Coşuri pentru
Activitate opţională.Dans JOC DE MASĂ: "Flori de aniversare?" - joc exerciţiu flori de toamnă"

modern -tema din toamnă" - mozaic DPM: Educaţie fizică: Predare


deplasarea în alergare spre diferite
planificare direcţii, cu opriri, porniri şi
R: "După faptă, şi întoarceri la semnal, cu ocoliri şi
răsplată!" (deprinderea de păşiri peste obstacole.
Joc: "Cursa cu obstacole"
a manifesta bucurie când DPM: Educaţie fizică: Repetare
finalizează o activitate) deplasarea în alergare spre diferite
direcţii, cu opriri, porniri şi
a II-a "Păstrăm liniştea în întoarceri la semnal, cu ocoliri şi
păşiri peste obstacole.
timpul somnului" Joc: "Suntem sportivi"

"Servim politicos

gustarea"
ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Flori și culori"

I ÎD: "Dacă aş fi floare.." ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii


R: "Împreună noi lucrăm despre..." (părţi componente

şi dorim să terminăm!" ale unei flori)

(deprinderea de a lucra în ARTĂ: "Crizantema" -


echipă) modelaj

a II-a "Îmi place să ofer ajutor!"


"Sunt copil politicos"

Sapt. 11. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pentru-a țării sărbătoare, /Noi rostim caldă
urare.

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Sunt un pui de românaş"

I ÎD: "Cine eşti?" ARTĂ:"Drapelul tricolor" - DŞ:Cunoaşterea mediului:"Portul "Fuga la steguleţ!" - joc de
popular de la noi" - lectură dupa mişcare
R: "Mândru că sunt rupere, mototolire, lipire
imagini CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru"
român" JOC DE MASĂ: "Steagul ţării DŞ:Cunoaşterea mediului:"Mândru
sunt că sunt român" - joc didactic
a II-a "Singurel mă îngrijesc" mele" - mozaic

"Ne pregătim de joc"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Steagul nostru"

I ÎD: "Oraşul în sărbătoare" NISIP ŞI APĂ: "Munţi, DLC: Educarea limbajului: "Limba "Eu am o casă mică" - joc cu
text
a II-a R: "Un copil, un steguleţ" dealuri şi câmpii - ale ţării românească" de G Sion şi cânt
bogăţii" ARTĂ: "Steagul tricolor" - desen
"Păstrăm liniştea în (memorizare)
timpul somnului" JOC DE ROL: "De-a DEC: Activitate artistico-plastică: "La defilare" - plimbare în oraş
"Servim politicos "Steagul ţării mele" - pictură
gustarea" gospodinele" JOC DE MASĂ: "Steguleţe mari
DLC: Educarea limbajului: "Limba şi mici" - mozaic
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Costumul popular" românească" de G Sion (repetarea
poeziei învăţate)
I ÎD: Cu mic, cu mare BIBLIOTECĂ:"Decorăm DEC: Activitate artistico-plastică:
"Steagul ţării mele" - pictură
Am plecat la defilare" costume populare (finalizarea lucrărilor)

R: "Tu vorbeşti, noi JOC DE MASĂ: "Conturul DŞ: Activitate matematică:


"Găseşte-mi fraţii!" - joc logic
ascultăm" ţării" - material mărunt  DEC: Educaţie muzicală:

 "Drag mi-e jocul românesc" -

a II-a "Îmi ajut colegii la cântec - predare


îmbrăcat/dezbrăcat" "Am cunoscut un orăşel" - joc cu
text şi cânt - repetare
DŞ: Activitate matematică:
"Românaşul curios" - formare de
"Mâini curate-sănătate" grupe după diferite criterii
DEC: Educaţie muzicală:
 "Drag mi-e jocul românesc" -
cântec - repetare
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Orașul în sărbătoare"
VINERI DOS: Activitate practică:
I ÎD: "Impresii de la CONSTRUCŢII: " Oraşul în "Drapelul" (mototolire,lipire) "Am cunoscut un orăşel" - joc cu
sărbătoare" sărbătoare" text şi cânt"
DOS: Activitate practică:
R: "Cea mai curată sală ŞTIINŢĂ: "Steagul României" "Drapelul" (mototolire,lipire) - JOC DE ROL: "Excursionist în
terminarea lucrărilor ţara mea"
de grupă" - observare
DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e "Detectivii" - joc de mişcare
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" jocul românesc!" - joc popular
"Ne-am jucat, am învăţat, acum -
"Amândoi avem un DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e la aer curat!" - plimbare în curtea
nume/ Amândoi o ţară-n jocul românesc!" - repetare joc grădiniţei
popular
lume".

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Românași și româncuțe"

I ÎD:"Ce ştim despre ţara ARTĂ: "Românaşul şi

noastră?" româncuţa" - desen

R: Amândoi suntem NISIP ŞI APĂ: "Conturul ţării

români şi suntem prieteni mele"

buni"

a II-a "Când ne sculăm, patul


aranjăm"

"Mâini curate - sănătate"

Sapt. 12. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI: : ” Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde susurând”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. „Călare pe măgăruș/ Cine vine acuș-acuș”?
2.”E scris în calendar străbun-/Curând sosește Mșs Crăciun!”
3.”Îngerii aduc veste pe pământ:/Se naște astăzi Pruncul Sfânt!”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;
O3: sa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
O8: să cunoască existența corpurilor cerești.

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii noi cunoştinţe legate de
sărbătorile de iarnă și obiceiurile
tradiționale românești, lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le dorința de a le duce mai departe cu dragoste
și prețuire.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

Ce ştim? Cine a fost Crăciun?


Cum a fost ales bradul de Crăciun?
Zâna Iarnă ne aduce multe sărbători. Ce înseamnă, de fapt, sărbătoarea de Crăciun?
Poporul român are obiceiuri multe și frumoase de iarnă. Cum trebuie să întâmpinăm Crăciunul?
De Craciun vine Moșul, iar copiii primesc multe cadouri. Cum sărbătorim Crăciunul?
Gospodarii de la țară taie porcul. Ce obiceiuri sunt de Crăciun în alte zone din țara noastră?
Mama și bunica pregătesc multe bucate bune pentru Sărbătoarea de
Crăciun.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici
Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
Forme
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Unelte pentru nisip

Materiale din natură Set de bucătarie


Cuburi
Lego Costume tematice
Mozaic Păpuşi

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

Călare pe măgăruș, Din înaltul cerului E scris pe calendar străbun-


cel sfânt/ Se-aud
Cine vine acuș acuș? colinde Curând soseește Moș Crăciun!

-legende și obiceiuri legate de susurând -legende și obiceiuri legate de


Sărbătoarea lui Moș Nicolae Sărbătoarea Crăciunului

usurand

Îngerii aduc veste pe pământ:


Se naște astăzi Pruncul Sfânt!

-obiceiuri de Crăciun
-pregătiri pentru întâmpinarea
marii sărbători creștine

EVALUARE (eveniment de închidere)


Copiii pregătesc o serbare pentru întâmpinarea lui Moș Crăciun și invită pe părinți la o seară de colinde.
Se organizează o expozțtie cuprinzând lucrările realizateîin timpul activităţilor desfăşurate de-a lungul celor trei
săptămâni.

Sapt. 12. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde
susurând”

TEMA SAPTAMANII: „Călare pe măgăruș/ Cine vine acuș-acuș?”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Moș Nicolae sfânt și drag”

I ÎD: "Cine este Moș ARTĂ:"Ghetuța lui Moș DŞ: Cunoaşterea mediului:"Jocurile Joc de mișcare-"Fuga cu săculețul
a II-a și jucăriile copiilor la grădiniță și pe umăr”
Nicolae?" Nicole " - rupere, mototolire, acasă " - lectură dupa imagini
R: "Cuvinte fermecate" DŞ:Cunoaşterea mediului:"Când se Joc muzical la alegerea copiilor
lipire întâmplă" - joc didactic (momentele CONSTRUCŢII: "Oraşelul
"Ajut pe colegii mei" JOC DE MASĂ: "Casa lui copiilor"
„Vorbesc politicos” Moș Nicolae" - mozaic zilei)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Poveste de demult”

I ÎD: "Oare vine și la noi NISIP ŞI APĂ: "Drumul lui DLC: Educarea limbajului: Joc distractiv- „Plimbă toiagul
"Povestea lui Moș Nicolae" moșului”
Moș Nicolae" Moș Nicolae" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Darul Moșului" - desen
R: "Ordine la jucării" JOC DE ROL: "De-a

gospodarii"

a II-a "Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: : ARTĂ: "Jucăria preferată" –


timpul somnului" "Povestea lui Moș Nicolae" modelaj
"Servim politicos
gustarea" (repovestire)
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Darul Moșului" - desen
(finalizarea lucrărilor)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Săculețul moșului”

I ÎD: Uite așa îmi BIBLIOTECĂ:"Decorăm DŞ: Activitate matematică: "În căutarea lui Moș Nicolae" -
"Ordonează în ordine crescătoare plimbare prin cartier”
pregătesc ghetuțele" saculeții”
de la cel mai mic la cel mai marei"
R: "Ne ascultăm unii pe JOC DE MASĂ: "Cauta și – exerciții cu material individual
DOS:Activitate practica:”Cizmulița
alții" potrivește” lui Moș Nicolae”- colaj

a II-a "Ajut și eu cu drag" DŞ: Activitate matematică: "Așează Petrecere in pijamale-“ A venit
"Mâini curate-sănătate" în ordine crescătoare, de la cel mai Moș Nicolae!”
scurt la cel mai lung" –exerciții cu Seară de colinde în jurul bradului

material individual
D0S: Activitate practica:”Cizmulița
lui Mșs Nicolae”- finalizarea
lucrărilor

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ :”Orașul meu în sărbătoare”


VINERI
I ÎD: "Impresii de la CONSTRUCŢII: " Oraşul în DOS: „Fapte bune scrise în cartea "Am cunoscut un orăşel" - joc cu

sărbătoare" sărbătoare" lui Moș Nicolae”- convorbire text şi cânt"

R: "Cea mai curată sală ŞTIINŢĂ: "Grădina" –

de grupă" observare

a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DOS:”Faptele bune ale lui „Moș JOC DE ROL: "De-a Moș
Nicolae”- povestirea educatoarei
„Vreau să fiu curat” Nicolae"
Joc muzical- „Sus la munte”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Pe urmele Moșului”

I ÎD:"Prieteni buni la ARTĂ: "Jucariile dragi" - DPM: Educaţie fizică: " Pe urmele "Îmi plac colindele”-audiție
moșului”- parcurs aplicativ- muzicală
grădiniță" pictură învățarea ocolirii și pășirii peste
"Ne-am jucat, am învăţat, acum -
R: „Servim frumos NISIP ŞI APĂ: "Casuțe din obstacole la aer curat!" - plimbare în curtea
DPM: Educaţie fizică: "Detectivii" grădiniţei
gustarea” pietre și nisip" - joc de mişcare “Scrisoare pentru Moș Nicolae-
lucrare colectivă”
a II-a "Când ne sculăm, patul

ne aranjăm"

"Curat și ordonat în orice

colțișor"

Sapt. 13. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: “Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde
susurând”

TEMA SAPTAMANII:E scrisîn calendar străbun: / Curând sosește Moș Crăciun”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa

a IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: : "Bine ai venit, Zână Iarnă!”

I ÎD: "Bine ai venit, Zână ARTĂ:"Împodobirea DŞ:Cunoaşterea mediului:"La Joc distractiv „Atinge steaua”
Iarna!” brăduțului de Crăciun colindat " - lectură dupa imagini
CONSTRUCTII: „Case pentru DEC: Educație muzicală- „Colinde, Joc de masă :Puzzle „Poveste
R: "Cuvinte fermecate" copiii săraci” colinde” de Craciun”
DŞ:Cunoaşterea mediului:"Cum
a II-a ID:"Călătorie în țara lui mergem noi cu colindul”-
Moș Crăciun"
„Spiridușii fac curat în convorbire
sala de grupă DEC:Audiție -Colinde

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Obiceiuri de iarnă românești”

I ÎD: "Ce obiceiuri de iarnă JOC DE MASA:”Jocul DLC: Educarea limbajului: Joc distractiv- „Plimbă toiagul
"Bradul"de H. Ch. Andersen- moșului”
îți plac? De ce?" umbrelor”(imagini de iarnă) lectura educatoarei

R: "Ordine la jucării" JOC DE ROL: "De-a

gospodinele"

a II-a „Dulăpiorul fermecat, DLC: Educarea limbajului: : Joc muzical ” Ïn padure


"Bradul" (repovestire)
astăzi este ordonat” "În căutarea lui Moș Crăciun"
DŞ: Activitate matematică: - plimbare prin cartier
"Prinde căciula lui Moș "Ordonează în ordine crescătoare
de la cel mai scurt la cel mai lung"
Crăciun" – exerciții cu material individual

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Am plecat să colindăm”

I ÎD:”Am plecat să BIBLIOTECĂ:"Trasează pe

colindăm, pe la grupe să contur cerc și brăduți””

urăm’’ JOC DE ROL:”De-a sorcova,


R: "Un baiat ăi o fetiță de-a capră, de-a ursul”

a II-a merg frumos prin DEC: Educaţie plastica:”Globulețe Seară de colinde în jurul
grădiniță" colorate”-modelaj
DŞ: Activitate matematică: "Așează bradului
"Știi, dragă Moș Crăciun, în ordine crescătoare, de la cel mai Joc distractiv-„Cursa
Aș dori să-ți spun scurt la cel mai lung" –exerciții cu colindătorilor
Că sunt copil cuminte,
Hărnicuț și bun" material individual
DEC: Educaţie plastică- modelaj-
tema liberă

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În curând sosește Moș Crăciun!”


VINERI
I ÎD: "Prețuiește ceea ce ți CONSTRUCŢII: " Casa lui DOS: Educație pentru societate- Construcții din bețișoare-
memorizare „Moș Crăciun” temă liberă
se oferă" Moș Crăciun"

R: "Cea mai curată sală ŞTIINŢĂ: "De unde vine Moș

de grupă" Crăciun?"

a II-a "Cum vom sarbatori DOS: Educație pentru societate- JOC DE ROL: "De-a Moș
repetarea poeziei „Moș Crăciun” Craciun"
Crăciunul în familie"

„Îmi place să colind cu

voi”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Îmi plac colindele”

I ÎD:"E vremea colindelor ARTĂ: "Cărticică pentru Moș DPM: Educaţie fizică: "Drumul "Îmi plac colindele”-audiție
colindătorilor”- parcurs aplicativ muzicală
" Crăciun" - pictură

R: „Servim frumos Construcții: temă liberă

gustarea”

a II-a " Prieteni buni la DPM: Educaţie fizică: "Pe urmele "Ne-am jucat, am învăţat,
grădiniță " lui Moș Crăciun”- parcurs aplicativ acum - la aer curat!" -
"Curat și ordonat în orice
colțișor" plimbare în curtea grădiniţei

Sapt. 14. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Din înaltul cerului cel sfânt / Se-aud
colinde susurând”
SUBTEMA PROIECTULUI: „Îngerii aduc veste pe pământ: /Se naște astăzi Pruncul Sfânt!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
DEZVOLTARE (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Steaua sus răsare"


I ÎD: "Vine Crăciunul!" ARTĂ:"Steaua " - rupere, DŞ:Cunoaşterea mediului:"Astăzi "Cu steaua la colindat!" - joc de
s-a născut Isus" - lectură dupa mişcare
R: "Să fim mai buni" mototolire, lipire
imagini CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru"
JOC DE MASĂ: "Steaua" - DŞ:Cunoaşterea mediului:" Astazi
s-a născut Isus" - convorbire
a II-a "Singurel mă îngrijesc" mozaic

"Ne pregătim de

activități"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Din inimă să dăruim"

I ÎD: "Oraşul în sărbătoare" NISIP ŞI APĂ: "Steaua"- DLC: Educarea limbajului: "Steaua”-colinda
a II-a R: "Din inimă să desen cu bețișorul "Steaua”(memorizare) ARTĂ: "Steluțe luminoase" -
dăruim!" DEC: Activitate artistico-plastică: desen
JOC DE ROL: "De-a "Cer cu stele" - pictură
"Păstrăm liniştea în gospodarii în prag de Crăciun" "La colindat prin grădiniță" -
timpul somnului" DLC: Educarea limbajului:
"Servim politicos "Steaua” (repetarea poeziei JOC DE MASĂ: "Stele mari şi
gustarea" învăţate) mici" - mozaic
DEC: Activitate artistico-plastică:
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Nașterea Sfântă” "cer cu stele" - pictură (finalizarea
lucrărilor)
I ÎD: Cu mic, cu mare BIBLIOTECĂ:"Colorează
DŞ: Activitate matematică:
Am plecat la imaginea cu Familia Sfântă „Micul matematician”-joc didactic-
verificarea numerației în limitele 1-
sarbatoare" JOC DE MASĂ: "Steaua" -
3
R: "Tu vorbeşti, noi material mărunt DOS”Activitate practică „Tabloul
Nașterii Sfinte”- lucrare colectivă
ascultăm" DŞ: Activitate matematică:
"Numărăm înainte și înapoi în
a II-a "Îmi ajut colegii la
îmbrăcat/dezbrăcat"

"Mâini curate-sănătate" limitele 1-3”


DOS”Activitate practică „Tabloul
Nașterii Sfinte”-finalizarea lucrării

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ


VINERI
I ÎD: "Casa mea în prag de CONSTRUCŢII: " Biserica" DOS: „Ïnger, îngerașul meu”- "Steaua"- repetare
memorizare
Crăciun" ŞTIINŢĂ: "Unde s-a născut

R: "Cea mai curată sală Isus" – lectură dupa imagini

de grupă"

a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DOS: : „Ïnger, îngerașul meu”- JOC DE ROL: "La biserică"
repetare
"Ajut pe colegii mei".

ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vine, vine Moș Crăciun!”

I ÎD:"Ce ştim despre ARTĂ: "Steaua" - desen DPM: Educaţie fizică: Deplasare în „Vine, vine Moș Crăciun!”-
alergare cu ocolire-joc”Mergem cu SERBARE
Isus?" Joc de rol-„De-a Crăciunul steaua”
Seară de colinde – invitați: părinți
R: „Bunul creștin" DPM: Educaţie fizică: „La și bunici
colindat”-parcurs aplicativ
a II-a "Când ne sculăm, patul
aranjăm"

"Mâini curate - sănătate"

Sapt. 15. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În
fiecare anotimp

(PT transsemestrial)

SUBTEMA PROIECTULUI: Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna ce culoare are?

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE IV-a (TURA a II-a)

PERSONALĂ (TURA I)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "A venit iarna!"

I ÎD: "E frig şi ninge, JOC DE MASĂ: "Alegem DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ne Jocuri în aer liber : " Afară ieşim,
a II-a fulgii de zăpadă" jucăm cu Zâna Iarnă"- observare cum ninge să privim!"
ninge.." DEC: Activitate artistico-plastică
R: " Dacă vreau să cresc JOC DE ROL: "De-a CONSTRUCŢII: "Săniuţa"
"Ninge" -desen (tehnica picului)
voinic" povestitorii" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Iarna-
"Păstrăm liniştea în

timpul somnului" anotimpul bucuriei" (convorbire)


"Ne pregătim de joc!" DEC: Activitate artistico-plastică

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fulgi de nea..." "Ninge" -desen (finalizarea


MIERCURI lucrărilor)
JOI I ÎD: "Sunt un fulg de ARTĂ: "Modelăm bulgări de Plimbare în curtea căminului
a II-a nea!" zăpadă (mari, mici), grisine DŞ: Activitate matematică: "Urme pe zăpadă!"
R: "Vorbesc încetişor, că (lungi, scurte), covrigi (groşi, "Ne jucăm, ne jucăm, matematică-
sunt fulguşor" subţiri) nvăţăm" - ex. cu material individual JOC DE ROL :"Plimbăm păpuşile
BIBLIOTECĂ: "Să ne (Predarea numărului şi a cifrei 4) cu săniuţa"
"Pe zăpadă ne jucăm, mirăm!" - joc exerciţiu
sănătatea o păstrăm" DŞ: Activitate matematică: "Arată- Joc de mişcare : "Cursa fulgilor de
mi unde sunt patru obiecte!" nea"
"Servin politicos
DOS: Educaţie pentru societate :" JOC DE MASĂ: "Alegem fulgi de
gustarea" Te rog.Bună ziua!Mulţumesc!" - zăpadă"
ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Prin zăpadă" lectura educatoarei
DEC: Educaţie muzicală : Joc distractiv:"Aruncăm cu bulgări
I ÎD: "Gândeşte şi ŞTIINŢĂ: "Apa şi "Săniuţa" cântec (predare) de zăpadă"
"Băbuţa" joc cu text şi cânt
ghiceşte" transformările ei" - observare (repretare)
DOS: Educaţie pentru societate:
R: "Împreună, toţi, CONSTRUCŢII: "Parcul- "Te rog.Bună ziua!Mulţumesc!" -
repovestire
grămadă, iarna" DEC: Educaţie muzicală: "Săniuţa"
cântec (repretare)
Ne jucăm noi prin 
DLC: Educarea limbajului:
zăpadă!"  "Povestea fulgului de zăpadă" de T.
Banciu -povestirea educatoarei
a II-a "Îmi place să ofer ajutor"
"Mânuţe curate-sănătate"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Roua"

I ÎD:"Cum ne îmbrăcăm ARTĂ: "Rochiţa fetiţei cu

iarna?" numele Roua" (lipire fulgi de


R: "Fulgii zboară, dar se zăpadă)
şi odihnesc" JOC DE MASĂ: "Omul de

Activitate opţională.Dans zăpadă" - mozaic

modern.Tema din

planificare

a II-a "Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: Joc de mişcare: "Cine ajunge

timpul somnului" "Povestea fulgului de zăpadă" de T. primul la omul de zăpadă?"

"Te rog, mulţumesc!" Banciu -repovestire

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "La săniuș"

I ÎD: "Întâmplări la săniuş" JOC DE ROL: "Îngrijim DPM: Educaţie fizică: Sărituri în Exerciţii de înviorare: "Luaţi
seama bine!"
R:"Pe nas inspir, pe gură păpuşile bolnave" adâncime de pe aparate (40-50 cm)
CONSTRUCŢII: "Orăşelul
expir" NISIP ŞI APĂ: "Palatul de - predare copiilor"
Joc:"Broscuţele sar în lac"
gheaţă" DPM: Repetarea săriturii în

a II-a "Prietenii robinetului" adâncime de pe aparate (40-50 cm)


"Mă îmbrac/dezbrac

singur"

Sapt. 16. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ : „A fost odată ca niciodată/ o poveste-
adevărată”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;
O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii cunoştinţe legate de
evenimentul Unirii de la 24 Ianuarie
și personalități marcante ale acesteia- Vodă Cuza și moș Ion Roată, precum și despre marii noștri scriitori- Mihai
Eminescu și Ion Creangă,
lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le sentimente de dragoste și prețuire față de acestia.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim? Când s-a realizat Unirea și cum?

Noi suntem români. Cine a realizat Unirea?


Țara noastră se numește România. Cum sărbătorim Unirea?

Drapelul nostru are trei culori. Ce poezii a scris Mihai Eminescu?


Cunoaștem multe poezii și povești . Ce cărți a scris Ion Creangă?

Cum s-au împrietenit cei doi mari scriitori?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici

Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
Forme
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Unelte pentru nisip

Materiale din natură Set de bucătarie


Cuburi
Lego Costume tematice
Mozaic Păpuşi

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„A fost odată ca niciodată/O poveste-adevărată”


(personalități ale lunii ianuarie)

-Mihai Eminescu și Ion Creangă- doi mari prieteni

-Pagini de aur din scrierile celor doi mari scriitori

-Mica Unire și personalități- Vodă Cuza și moș Ion Roată

EVALUARE (eveniment de închidere) „Mândru sunt că sunt român!”(organizarea unei expoziții cu cărți despre cele
două sărbători importante
ale lunii ianuarie)

Sapt. 16. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „A fost odată ca niciodată/ o poveste-


adevărată”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Călătorie în trecut "

I ÎD: "Călătorie în trecut” BIBLIOTECĂ: "Somnoroase DŞ:Cunoaşterea mediului: "Mihai "Păsărele vesele!" - Joc de
R: "Cuvinte fermecate " păsărele” -lectura educatoarei Eminescu și Ion Creangă- doi mari mişcare
JOCURI DE ROL la Căsuța prieteni " - lectură dupa imagini CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru
DŞ:Cunoaşterea mediului: în prag de sărbătoare"
a II-a "Învăț să fiu bun prieten" poveștilor "Ghicește personajul " - joc didactic
"Pupăza din tei”- audiție muzicala
"Mergem prieteni cîte DOS: Educaţie pentru societate-„Ce
înseamnă să fii bun prieten”- ARTĂ: "Casa lui Mihai
MARŢI doi" convorbire Eminescu" - desen
ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Somnoroase păsărele " DEC: Activitate artistico-plastică:
"Păsărelele in cuib”- modelaj Joc de mi;care-„Buchețele,
I ÎD: "Somnoroasele NISIP ŞI APĂ: "Păsărele"- DOS: Educație pentru societate- buchetele”
„Fapte bune la grădiniță”-discuție
păsărele se prezintă..." desen cu bețișorul liberă
DEC: Activitate artistico-plastică:
R: "Știu să vorbesc BIBLIOTECA: „Amintiri din "Păsărelele în cuib”- modelaj-
finalizarea lucrărilor
frumos ca scriitorii" copilărie”-povestirea
DŞ: Activitate matematică:
educatoarei "Cine știe mai bine" - joc didactic
(„tot atâtea”)
a II-a "Păstrăm liniştea la DOS: Activitate practică-„Lacul”-
masă” colaj
"Păsărelele în zbor ajung
la pătuțurile lor"

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Bunica mi-a povestit”

I ÎD: „Bunica mi-a JOC DE MASĂ: "Steagul

povestit” tricolor”-mozaic

R: "Tu vorbeşti, noi JOC DE ROL : "De-a pupăza

ascultăm" din tei"

a II-a "Noi suntem ca niste DŞ: Activitate matematică: CONSTRUCTII din bețișoare:
frați" "Românaşul curios" - formare de "Copacii din pădure”
grupe după diferite criterii
"Facem ordine la

bibliotecă" Dos:Activitate practică-„Lacul”-


colaj

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Moș Ion Roată ș i Vodă Cuza”


VINERI
I ÎD: " Hai sa dam mana cu CONSTRUCŢII: Case DLC:”Moș Ion Roată și Vodă Joc de mișcare -"Românasule,
Cuza” (povestirea educatoarei) mergi cum bat din tobiță!"
mana" românești"
DLC :”Moș Ion Roată și Vodă Joc de mișcare-„Trec ostașii
R: "Un român și-o ŞTIINŢĂ: "Harta României" - Cuza” (repovestire) voinicei”

româncuță merg frumos observare DPM: Educaţie fizică: „Hai să dăm Joc de masă-„Drapelul tricolor”-
mână cu mână" - joc popular mozaic
prin grădiniță" DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e
jocul românesc!" - repetare jocuri „Mândru sunt că sunt român!”
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" populare (organizarea unei expoziții cu
cărți despre cele două sărbători
"Amândoi avem un importante ale lunii ianuarie)
nume/ Amândoi o ţară-n

lume".
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Hai să dăm mână cu mână”

I ÎD:" Cu mic, cu mare ARTĂ: "Românaşul şi


a II-a româncuţa" – desen
Am plecat la defilare" JOC DE ROL: „De-a
R: Un copil, un steguleţ " povestitorul”

" Amândoi suntem


români şi suntem prieteni

buni "
"Românașii fac curat la

locurile de joaca"

Sapt. 17. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI// TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ : ” Timp prezent cu bucurie,/ Iarna e
copilarie”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;

O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Iarna, anotimpul alb, este bucuria copiilor. Timpul petrecut la joacă, în zăpadă, aduce multă veselie. Prin intermediul
acestui proiect dorim să
constientizăm copiii asupra frumuseții jocului ăn aer liber, precum și asupra unor norme de comportare în timpul
jocului și asupra regulilor de

circulatie specifice iernii.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim?

Zâna Iarnă ne aduce multe jocuri de iarnă. Care sunt locurile special amenajate pentru jocurile de iarnă?
Iarna ninge și bate vântul. Cum ne ferim de răceală în anotimpul iarna?

Iarna cad fulgi de zăpadă. Cum circulăm pe stradă pentru a nu ne accidenta?


Iarna se circulă greu pe șosele și pe trotuare. Unde ne jucăm iarna și cum?
Iarna ne îmbrăcam gros.
Iarna răcim mai des.

Iarna ne jucam afara.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici

Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Forme
Unelte pentru nisip
Materiale din natură Set de bucătarie
Cuburi
Lego Costume tematice
Mozaic Păpuşi

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

” Timp prezent cu bucurie,


Iarna e copilarie”

-Jocuri de iarnă
-Reguli de comportare în jocurile de iarnă
-Reguli de circulație specifice anotimpului alb

EVALUARE (eveniment de închidere)-Proiectul va avea ca eveniment de închidere jocuri de iarnă în aer liber în
curtea grădiniței.

Sapt. 17. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Timp prezent cu bucurie,/ Iarna e


copilarie”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Iarna, bucuria copiilor"

I ÎD: "Iarna a sosit în zori" JOC DE ROL: "Suntem DŞ: Cunoaşterea mediului: "Iarna, "Pe urmele iepuraşului" - joc de
bucuria copiilor" - lectură după mişcare
R: "Vom pleca acuș- acuș gospodine" CONSTRUCŢII: imagini "În pădure" - joc cu text şi cânt
DŞ: Cunoaşterea mediului : "Unește
cu toții la derdeluș!" Săniuța" fiecare imagine cu anotimpul "Plimbă papucul" - joc distractiv
corespunzător”- fișă de lucru
a II-a "Singurel mă îngrijesc" CONSTRUCŢII: "Săniuța printre
DLC: Educarea limbajului: „Fetița munți"
"Ninge, ninge, bate de zăpadă"-basm rusesc- povestirea
educatoarei "Ne batem cu bulgări de zăpadă"-
vântul" DEC: -” Ninge peste casa mea” – joc de mişcare
pictură cu cerneală și pic
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ninge peste casa mea" DLC: Educarea limbajului: " Fetița "Prinde codița"- joc de
mişcare
MIERCURI de zăpadă" - repovestire
I ÎD: "Bună dimineața, JOC DE ROL: "Pregătim DEC: Ninge peste casa mea" -
pictură (terminarea lucrărilor)
dragi fulgi de zăpadă!" prăjituri pentru păpuși"
DŞ: Activitate matematică:
R: "Suntem prietenii ŞTIINŢĂ: Experiment- apa și "Te rog să-mi dai”-joc logic-cerc,
triunghi, patrat
apei” gheața DEC: Educaţie muzicală:
"Săniuța - cântec (predare)
a II-a "Mâini curate-sănătate" "Mergi cum sună clopoțeii" - joc
ritmic
"Fulgișori veseli, plutim! DŞ: Activitate matematică: "
Deseneaza tot atâtea"-fișă de lucru
Pentru activități ne

pregătim!"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Jocuri de iarnă”

I ÎD: "Unde ne jucăm BIBLIOTECĂ: Repetarea

iarna? poeziilor de iarnă

R: "Prieteni buni la ARTĂ: "Colorăm imagini de

joacă” iarnă"

a II-a "Saniuțele la odihnă"


"Ëu cresc mare, sanatos

Când ascult și sunt DEC: Educaţie muzicală:


voios!”  "Săniuța” (repetare)

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Strada nu e loc de joacă"


VINERI
I ÎD: "Strada nu e loc de CONSTRUCŢII: "Căsuţă DOS: Educaţie pentru societate: Plimbare pe stradă
"Unde ne jucăm iarna" - lectură
joacă" pentru păsărele" după imagini JOC DE ROL: "De-a familia "

R: " Sunt politicos pe NISIP ŞI APĂ: "Oameni de DOS: "Vacanță de iarnă la munte" "Cine l-a trezit pe Omul de
- discuţii libere zăpad?" -joc senzorial
stradă” zăpadă" - desen cu beţişorul "Facem îngerași în zăpadă”-jocuri
DPM: Educaţie fizică-„Atinge în aer liber
a II-a "Mergeți la pătuțuri, fulgul de zăpadă”- saritură în
înălțime
mașinuțe vesele!"
DPM: Educaţie fizică”Cine atinge
"Scoatem mașinuțele din fulgușorul- câștigă!”

garaj!"
ACTIVITATE INTEGRATĂ:”De vorbă cu Omul de zăpadă”

I ÎD: " De vorbă cu omul BIBLIOTECĂ: Jocuri de


de zapada " iarnă- citire de imagini

R: "Știu să ascult, știu să ARTĂ: "Decorează cu linii și

a II-a vorbesc " puncte obiecte de


îmbrăcăminte și încălțăminte”
"Omuleți i de zăpadă la
culcare”
"Călcăm încet pe zăpadă"

Sapt. 18. DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Ce-am învățat vom folosi/În
timpul care va

veni. (Evaluare sem I)

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
DATA DEZVOLTARE (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ

I ÎD: "Bună dimineaţa, JOC DE ROL: "Suntem DŞ: Cunoaşterea mediului: " Când "Sus! Jos!" - exerciţii de înviorare

copii isteţi!" personaje din poveşti" se întâmplă?" - joc diactic

R: "Şi eu pot!" CONSTRUCŢII: "Maşini DEC: ACtivitate artistico-plastică:

pentru transportul legumelor" "Jucăriile mele" - desen

a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune CONSTRUCŢI: "Oraşul meu"
"Gândeşte şi ghiceşte!" ce ştii despre..." joc-exerciţiu
DEC: ACtivitate artistico-plastică:
"Jucăriile mele" - desen (finalizarea
lucrărilor)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ JOC DE MASĂ: "Sortăm DŞ: Activitate matematică: "Cursa într-un picior" - joc
MIERCURI fructe, legume, flori" "Isteţilă ştie tot" - evaluare distractiv
I ÎD: "Cu cine ţi-ar plăcea ARTĂ: "Suntem cântăreţi de
să semeni?" (personaje soi" DŞ: Activitate matematică: "Am cunoscut un orăşel" - joc cu
din poveşti) "Răspunde repede şi bine!" - joc text şi cânt
R: "Mă pregătesc şi NISIP ŞI APĂ: "Grădina de exerciţiu
reuşesc" legume/fructe/flori"
ŞTIINŢĂ:"Isteţilă ştie tot!" DLC: Educarea limbajului: "Cine "Ţară, ţară, vrem ostaşi!" - joc de
a II-a "Îmi ajut colegii la mişcare
îmbrăcat/ dezbrăcat" este personajul?" - joc didactic
"Ne pregătim de joc" DEC: Educaţie muzicală: "Tip-top JOC DE ROL: "Îngrijim păpuşile
bolnave"
ACTIVITATE INTEGRATĂ minitop"
I ÎD: "Ce e bine, ce e rău?"
DLC : Educarea limbajului:
R: "Poftiţi, vă rog!" "Recunoaşte personajul!" - joc
exerciţiu
a II-a "Păstrăm liniştea în DEC: Educaţie muzicală: "La

timupl somnului" spectacol" - repetarea cântecelor


"Mânuţe curate-sănătate" învăţate

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ


VINERI
I ÎD: "Ce - ţi inspiră?" JOC DE ROL: "Ciuboţelele DOS: Educaţie pentru societate: "Dii, căluţ!" - joc cu text şi cânt
ogarului" - joc-dramatizare "Cu cine mă joc?" - joc-exerciţiu
a II-a R: Sunt ordonat" JOC DE MASĂ: "Din DOS: Educaţie pentru societate. (repetare)
jumătate- întregul" CONSTRUCŢII: "Grădiniţa"
"Şi eu pot fi de ajutor" "Cine e prietenul meu?" -
"Te rog, mulţumesc - BIBLIOTECĂ: "Citim
convorbire
cuvinte fermecate"
ACTIVITATE INTEGRATĂ

I ÎD: "Cum ne alegem DPM: Educaţie fizică: "Prichindeii "Plimbă păpuşa!" - joc liniştitor

prietenii?" imagini despre toamnă şi la concurs"- parcurs aplicativ (mers,


R: "Sunt mic, dar iarnă" alergare, săritură)
priceput!" ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce am în
a II-a coş?" DPM: EDucaţie fizică: Repetarea "Făt -Frumos şi Cosânzeana" - joc
"Suntem prietenii cu text şi cântec
robinetului" unor variante de mers, alergare,
"E bine să fii bun!" săritură
Joc: "Fă la fel ca mine!"

Semestrul II, saptamanile 19, 20, 21


Sapt. 19. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pământ
DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe învățăm
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. În ogradă la bunici, animale mari și mici
2. Atlasul zoologic noi îl răsfoim, fiindcă multe vrem să știm!
3. Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm lucruri importante

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și
obiecte;

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
Indrumator medotic grupa mijlocie litera (1)
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un

reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Nevoia de dezvoltare a capacităţii de cunoaştere şi de înţelegere a mediului înconjurător, de îmbogăţire a
cunoştinţelor copiilor, a
vocabularului cu cuvinte noi privind denumirea, rase, hrana animalelor, de stimulare a curiozităţii pentru investigarea
acestora, precum
permanentă și dorința de a povesti despre și din experiența lor de viață ne conving să studiem, împreună cu cei mici,
aspecte din viața
necuvântătoarelor. Subiectul proiectului va fi adus la cunoştinţa părinţilor încât să poată fi abordat şi în familie.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim?
- că animalele au o zi a lor;
- care sunt animalele si păsările domestice/sălbatice; - cum se înmulțesc animalele si păsările;
- care este deosebirea dintre pasăre si animal;
- unde trăiesc animalele si păsările domestice/sălbatice; - ce este un animal erbivor;
- sunt animale care trăiesc doar in alte țări;
- care sunt părțile componente ale corpului fiecărui animal in - ce este un animal carnivor;

parte; - ce este un animal omnivor;


- cu ce se hrănesc animalele si păsările domestice/sălbatice; - că animalele și păsările se pot îmbolnăvi;
- ce foloase ne aduc animalele si păsările domestice/sălbatice; - că exista un medic care se ocupă de animale;
- să recunoaștem animalele si păsările după glas; - că atunci când sunt bolnave trebuie duse la medicul veterinar;
- cum se numesc adăposturile animalelor si păsărilor; - că în fermele mari se cresc animale dintr-o singură specie
- cum se numesc puii animalelor si păsărilor; împreună;
- că păsările fac oua și le clocesc, iar animalele nasc pui; - că din laptele și carnea obținute de la animale și păsări se
fac

diverse preparate;
- că preparatele se pot face în gospodaria părinților sau la fabrică;
- că din lană se fac covoare, pături, saltele, stofe, dar și haine,

mănuși, fulare;
- că din pielea unor animale se pot face cojoace, haine, genți,

pantofi, curele, mănuși;


Ce am învăţat? Cum am învăţat?
- că animalele nu se pot îngriji singure; chiar și cele sălbatice sunt
Am privit imagini cu diferite animale.
supravegheate de om - pădurar; Am observat, in clasă, animale mici, de companie - iepuraș, pisică,
- că oamenii au datoria de a le asigura animalelor hrana, adapostul, câine, iguana, țestoase, pești.
Am fost în plimbare în parc unde am observat animale și păsări mici.
un tratament adecvat, atât comportamental, cât și medical; Am atins blănița animalelor şi am observat ca ele sunt
calde, moi și
- că unele boli ale animalelor sunt foarte periculoase pentru om;
- că animalele pot fi cei mai buni și mai fideli prieteni, dar pot pufoase.
Am ascultat legende și povești despre animale.
avea un comportament imprevizibil atunci când se simt în pericol; Am adoptat cațiva pești pe care i-am îngrijit la
acvariul grădiniţei.
- că oamenii trebuie să manifeste sentimente de empatie față de Am răsfoit pliante si enciclopedii cu imagini și
curiozități despre

animalele aflate in suferință, față de cele sălbatice sau aflate in animale.


Am vizionat filme despre viața animalelor.
captivitate;
- că animalele care nasc pui vii se numesc mamifere;

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici

Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Forme
Unelte pentru nisip
Materiale din natură Set de bucătarie
Cuburi
Lego Costume de carnaval
Mozaic Păpuşi

În ogradă la bunici, animale HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI Atlasul zoologic noi îl răsfoim,
mari și mici fiindcă multe vrem să știm!
În călătorie noi
- animale domestice; plecăm,/ - animale sălbatice din țara
Despre noastră;
- condiții/mediu de viață, animalele lumii
hrană, înmulțire, foloase, multe învățăm - condiții/mediu de viață, hrană,
reguli de igienă, înfățișare, înmulțire, foloase, daune,
comportament Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm înfățișare, comportament
lucruri importante
- animale sălbatice care nu trăiesc
în țara noastră ( din deșert, junglă,
de la Poli)
- condiții/mediu de viață, hrană,
înmulțire, foloase, daune,
înfățișare, comportament

EVALUARE (eveniment de închidere)


Copiii au decupat, au colorat și au confecționat machete specifice fiecarui tip de animale.
S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate pe tot parcursul proiectului.
Copiii au dansat la un carnaval al animalelor, cu măști confecționate de ei, pe o melodie adecvată.

19. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele
lumii multe
învățăm

SUBTEMA PROIECTULUI: În ogradă la bunici, animale mari și mici

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA ALESE
DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ
(TURA I)

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce știm despre animale?"

I ÎD: "Graiul animalelor" BIBLIOTECĂ: "Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: JOC DE MIȘCARE- "Șoricelul
"Animale domestice" -observare și pisica"
R: "Nu vreau să mă imagini cu animale (fisa de lucru in caietul de Cun.
med) CONSTRUCȚII: "Ferma
îmbolnăvesc!" domestice" animalelor"
DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune
(deprinderea de a se spala JOC DE ROL: " De-a ce ştii despre...?" (animale "Cine ajunge primul la casuță?"
domestice) - joc de mişcare
pe maini ori de cate ori fermierii"
DLC: Educarea limbajului: "Cei
a II-a este nevoie) trei purceluși" - povestirea
educatoarei (fisa de lucru in caietul
"La spălător"(deprinderea
de a se spăla pe mâini, ori

de câte ori este nevoie)


"Te rog, mulţumesc!"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Învățăm de la animale..."

I ÎD: "Dacă aș fi pisică..." JOC DE MASĂ: "Alegeţi şi


R: "Cine a spus miau?!" grupaţi!" - animale domestice
CONSTRUCȚII: "Adăposturi

pentru animale" DLC)


DEC: Activitate artistico-plastică:
a II-a "Hrănim păsările din "Casuțele celor trei JOC DE MIȘCARE: "Zboară.
purceluși"(pictură) zboară..."
curtea bunicilor!"
"Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: "Cei
trei purceluși" - repovestire
timpul somnului!" DEC: Activitate artistico-plastică:)-
"Casuțele celor trei
purceluși"(terminarea lucrărilor)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Din ograda casei mele..."

I ÎD: " Cum îl cheamă pe ARTĂ: "Prietenul meu DŞ: Activitate matematică: "Cu "Câte unul pe cărare"- joc cu
matematica in lumea animalelor" text şi cânt
cainele meu?" (exerciții credincios" - desen ( exerciţii cu material individual -
predarea numărului și a cifrei 5) JOC DE ROL: "Dialog între
de exprimare corectă) NISIP ŞI APĂ: "Baia DEC: "Graiul animalelor", cântec, animalele din curte"
predare; "Rățuștele mele", joc cu
R: "Singurel mă purcelușilor" text și cânt, consolidare "Fulgi suflati de vânt"- joc
DŞ: Activitate matematică: "Câte distractiv
îngrijesc..." animale sunt?" (aprecierea globală
a cantităţii) - joc didactic ARTĂ: "Animale domestice" -
a II-a "În ograda casei mele am DEC: "Cântece despre animale"- modelaj
audiție
prieteni fel de fel..." Lupul și gâștele" - joc de
"Recunoaște DPM: Educaţie fizică: "Parcurs mișcare
aplicativ: mers, alergare, săritura"
onomatopeea!" Joc: "Cel mai bun, câștigă!" ȘTIINȚĂ: "De ce creștem
găini?"
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Animale și pui..." DPM: Educaţie fizică: Repetarea
VINERI mersului, săriturii si a alergării
I ÎD: "Sunt ȘTIINȚĂ: "Caută-i puiul!" Joc: "Sărim intr-un picior!"

cățel/pisoi/animăluț...şi JOC DE ROL: "La medicul DOS: Educaţie pentru societate:


"Ciuboțelele ogarului" - povestirea
mă prezint!" veterinar" educatoarei

R: "Mânuţele curate - DOS: Educaţie pentru societate:


"Ciuboțelele ogarului" -repovestire
sănătate"

a II-a "Găinile ciugulesc

boabe"- joc distractiv


"Singurel mă îngrijesc"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești cu animale..."

I ÎD: "După ce mă joc cu ARTĂ: "Ograda cu animale"

animalele..." (reguli de (pictură)

igienă) JOC DE MASĂ: "Animale

R: "Vreau să fiu sănătos!" domestice"- puzzle

a II-a "Povestesc ce am visat!"


"Cățelușul șchiop"-de E.
Farago - audiție

20. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele
lumii multe

învățăm

SUBTEMA PROIECTULUI: Atlasul zoologic noi îl răsfoim, fiindcă multe vrem să știm!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA ALESE
DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ
(TURA I)

IV-a (TURA a II-a)


LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: DŞ┼ADA: "Ce știm despre animalele din pădure?"

I ÎD: "Bună dimineața, BIBLIOTECĂ: "Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: JOC DE MIȘCARE- "Cursa
a II-a dragi ursuleți!"
R: " Noutăți din weekend imagini cu animale din "Animale din pădure" - lectură după iepurașilor"
pădure"
" CONSTRUCȚII: "Casa imagini
"Mâncăm cu gura pădurarului"
inchisă" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune JOC DE MASĂ: "Caută mama
"Salutăm la plecare" ce ştii despre...?" (animale și puiul"
sălbatice)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: DLC, DEC: "Animale...prietenoase..."

I ÎD: "De vorbă cu Moș JOC DE MASĂ: "Alegem DLC: Educarea limbajului: " Ursul JOC DE MIȘCARE: "Vulpea
a II-a Martin" animalele sălbatice din țara păcălit de vulpe" - de I. Creangă - și iepurașii"
R: "Sunt curat in orice noastră"
loc, și la lucru, și la joc'" JOC DE ROL: "La grădina lectura educatoarei CONSTRUCȚII: "Bărlogul lui
zoologică" DEC: Activitate artistico-plastică: Moș Martin"
"Singur mă îmbrac!"
"Nu deranjăm somnul "Ursul din poveste..."(desen)
colegilor!"
DLC: Educarea limbajului: : " Ursul
păcălit de vulpe"- repovestire
DEC: Activitate artistico-plastică: -

"Ursul din poveste..."(terminarea


lucrărilor)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADA, ADE: "Vulpea cea șireată..."

I ÎD: " Graiul animalelor CONSTRUCȚII: "Vizuina DŞ: Activitate matematică: Jocuri de mișcare în curtea
"Formează perechi între obiectele grădiniței
din pădure" ( vulpii" celor două grupe diferite; ce ai

onomatopee) BIBLIOTECA: "Ghicitori observat?"

R: "Copil ca tine sunt și despre animale sălbatice"

eu..." ( exerciţii cu material individual -


"tot atatea")
a II-a "Așezăm masa de prânz" DEC: "Vulpea și ursul" - aplicație JOC DE ROL: "De-a vânătorii"
"Recunoaște DŞ: Activitate matematică: "Să
formăm perechi..."-exercițiu-joc "Căntece despre animale" -
onomatopeea!" DEC: "Vulpea și ursul" - aplicație- audiție muzicală
finalizarea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Curiozități..." JOC DE MASĂ: "Așază-mă la
VINERI DPM: Educaţie fizică: "Predarea umbra mea!" (animale
I ÎD: "Învățăm să protejăm ȘTIINȚĂ: "Curiozități din săriturii cu deplasare înainte, înapoi, sălbatice)
stânga, dreapta"
animalele" lumea animalelor sălbatice" Joc: "Sări si te întoarce!" "Stolul de păsărele" - joc de
DPM: Educaţie fizică: "Săritura cu mișcare
R: "Hrănim vrăbiuțele" ARTĂ: "Modelăm morcovi deplasare înainte, înapoi, stânga, ARTĂ: "Animalul preferat" -
dreapta" - exersare desen
pentru iepurași"
DOS: Educaţie pentru societate:
a II-a "De ce iubim animalele "Pregătim căsuțe pentru păsărele" -
activitate gospodărească
pădurii?" DOS: Educaţie pentru societate:
"Pregătim căsuțe pentru păsărele" -
"Iepurașul Țup"- joc cu activitate gospodărească -
finalizarea lucrărilor
text și cânt

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Să le ajutăm..."

I ÎD: "Animale protejate" JOC DE MASĂ: "Animale

R: "Doctorul te sălbatice"- puzzle

sfătuiește" BIBLIOTECA: "Poezii despre

a II-a "Cum ar fi daca aș fi animale"

un...?"
"√ulpea și iepurașii" - joc
de mișcare

21. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele
lumii multe
învățăm

SUBTEMA PROIECTULUI: Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm lucruri importante

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA ALESE
DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ
(TURA I)

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În lumea ghețurilor"

I ÎD: „Lumea gheţurilor!” BIBLIOTECĂ: „Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: "Viaţa JOC DE MIȘCARE- "Jocul
a II-a R: „Imită acţiunea din imagini despre Antarctica” la poli"- lectură după imagini pinguinilor"
imagine” CONSTRUCȚII: " Baza de
DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ȘTIINȚĂ: "Curiozități din
"Așezăm masa de prânz" cercetare pentru exploratori " ce ştii despre...?" (animale Oceanul Înghețat"
"Broscuțele"- joc cu text sălbatice)
și cânt

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ținuturi de gheață"

I ÎD: "Ne facem noi JOC DE MASĂ: "Puzzle cu DLC: Educarea limbajului: " JOC DE MIȘCARE: "Atinge
Povestea ursului cafeniu"-de V. pinguinul!"
prieteni" animale polare" Colin- povestirea educatoarei
DEC: Activitate artistico-plastică: ŞTIINŢĂ - "Ce manâncă
R: "Îmi fac ordine la JOC DE ROL: "De-a circul!" "Animale de la Poli"(modelaj) pinguinii?"

masa de lucru" DLC: Educarea limbajului: "


Povestea ursului cafeniu"-de V.
a II-a "Îmi așez frumos Colin - repovestire
hăinuțele!" DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Apă, mal!" - joc de
"Pinguini si ursi polari"(modelaj)
atentie

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Exploratorii junglei"


I ÎD: " Suntem exploratori BIBLIOTECA: "Ghicitori DŞ: Activitate matematică: JOC DE MIȘCARE: ,,Cursa
"Ordonează grupele în șir crescător tigrilor si a leilor”
și plecăm in ținuturi despre animale din jungla" și descrescător"-
( exerciţii cu material individual în
calde" JOC DE MASĂ: ,,Din
limitele 1-5)
R: "Bat din palme!” - joc jumatate-intreg”

ritmic

a II-a "Așezăm masa de prânz" DEC: "Elefantul Cici"-cântec- JOC DE ROL: " Veterinarul
"Peripețiile delfinului predare; "Recunoaște glasul meu"- animalelor"
joc muzical-consolidare
Flipper" DŞ: Activitate matematică: "Multe, "Căntece despre animale" -
puține..." - exercițiu-joc audiție muzicală
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În deșert" DEC: "Elefantul Cici"-cântec-
VINERI consolidare ȘTIINȚĂ: ,,Din lumea
I ÎD: "Bună ziua, ȘTIINȚĂ: "A cui blană animalelor”- joc pe calculator
a II-a maimuțică!" DPM: Educaţie fizică: "Învățarea
este...?" săriturii în înălțime pentru atingerea JOC DE MIȘCARE: ,,Prinde și
R: "Suntem mari, suntem ARTĂ: "Conturăm și colorăm unui obiect suspendat" aruncă bulgărele/banana!”
cămile" Joc: "Atinge banana!"
mici..." DPM: Educaţie fizică: "Săritura în JOC DE ROL: "În safari"
"Mă spăl pe mâini înainte înălțime pentru atingerea unui
de masă" obiect suspendat " - exersare
"Din piatră în piatră"- joc
de mișcare DOS: Educaţie pentru societate:
,,Să facem o machetă cu animale
ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Ce am învățat...?" din junglă/ de la poli.’’

I ÎD: "Scrisoare de la CONSTRUCȚII: "Refugii DOS: Educaţie pentru societate:


"Pinguinul"- de G. Sauciuc-Cicone
pinguin " pentru animale" - audiție
ȘTIINȚĂ: ,,Ghici, cine
R: "Sus, jos,/sunt este?”(joc senzorial)
sănătos!"

a II-a "Ce ne-a povestit Zâna


ghețurilor?"
"Alergăm printre iglu-
uri" - joc de mișcare

Sapt. 22. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI: TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ ” Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/
Mama- Începutul,
este izvor!”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;
O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
O8:să cunoască existența corpurilor cerești.

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii noi cunoştinţe legate de
sărbătorile de iarnă și obiceiurile
tradiționale românești, lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le dorința de a le duce mai departe cu dragoste
și prețuire.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim?
Mama are multe sarcini acasa și la serviciu. Ce lucrează mama mea la serviciu?
Cum pot să o ajut pe mama acasă?
Mama are grija familiei. Cum îmi pot arăta dragostea pentru mama mea?
Mama are multe treburi acasă. De ce se dăruiesc flori mamei și i se fac surprize?
Mama muncește împreună cu tata pentru a cumpăra tot ce trebuie în Unde se sărbătorește în lume Ziua Mamei?

familie.
Copiii și tata au și ei sarcini în familie.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici

Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
Forme
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Unelte pentru nisip

Materiale din natură Set de bucătarie


Cuburi
Lego Costume tematice
Mozaic Păpuşi

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/ Mama-


Începutul , este izvor!”

-Activitățile mamei în familie

-Activitatea mamei la serviciu

-Sarcinile membrilor de familie

EVALUARE (eveniment de închidere) Proiectul se va finaliza cu un program artistic dedicat mamelor și o expoziție cu
lucrările realizate în

timpul săptămânii.

Sapt. 22. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/
Mama- Începutul, este

izvor!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petală cu petală se formează o floare"

I ÎD: "O iubesc pe mama CONSTRUCŢII: "Cutii DŞ: Cunoaşterea mediului : Jocuri în aer liber la alegerea
a II-a pentru că..." pentru cadouri” copiilor
JOC DE MASĂ: "Flori" - "Ghiocelul" - observare
R: "Îngrijim florile din DEC: Pictura-„Flori pentru mama JOC DE ROL: "De-a florăresele"
grupă” îmbinare mea”
"Sunt o floricică micuţă DŞ: Cunoaşterea mediului: "Cum
şi hărnicuţă" sărbătorim Ziua Mamei- discuție

"Prietenii robinetului" liberă


DEC: Activitate muzicală: ”Mama”-

cântec -repetare
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Eu și mama mea"
MIERCURI
I ÎD: "Aceasta este mama ARTĂ: "Lalele pentru DŞ: Activitate "Fă cum spun eu, nu cum arăt" -
matematică:"Ordonează grupele de joc distractiv
mea" mama”-trasare pe contur flori în șir crescător și descrescător "

R: „Îngrijesc și ocrotesc BIBLIOTECĂ: Citim imagini - ex.cu material individual în

orice plantă" (deprinderea cu mama și activitățile zilnice limitele 1-5

de a respecta mediul ale acesteia

a II-a natural) DŞ: Activitate matematică: "Mama mea”- desen


"Colorează a doua......" –fișă de Joc muzical la alegerea copiilor
"Singurel mă îngrijesc ca
și floarea ce- o iubesc" lucru

"Un copil politicos pentru


fiecare mămică"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Inimioare, inimioare”

I ÎD: "Un gând frumos ŞTIINŢĂ: "Zi de primăvara" DLC:Educarea limbajului: "Inima "Cursa printre cadouri” - parcurs
mamei" – lectura educatoarei aplicativ
pentru mama mea" observare DOS:Activitate practică-„Felicitare
R: "Când şi unde o „Scrisoare de la rândunică”de pentru mama mea”
ajutăm pe mama?" Elena Dragoș- audiție

(deprinderea de a ajuta la

a II-a momentul potrivit) DLC:Educarea limbajului: "Dacă aş "Umplem coşurile cu flori" -


fi o floare, mi-ar plăcea să fiu..." exerciţii de mers cu transport de
"Când şi unde ajutăm?"
"Te iubesc, mămica DOS:Activitate practica- finalizarea obiecte
felicitărilor pentru mama
mea!"

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”E ziua ta, mămico!”

I ÎD: "Toate florile din NISIP ŞI APĂ: "Petale şi DOS: Educaţie pentru societate: Joc distractiv-„Schimbă cadoul

lume, ți le-aș da, măicuța frunze pe apă" "De ziua mamei”- memorizare mamei”

mea" JOC DE MASĂ: "Flori de

R: "După faptă, şi primăvară" - mozaic

răsplată!" (deprinderea de

a manifesta bucurie când


finalizează o activitate)

a II-a "Păstrăm liniştea în DOS: Educaţie pentru societate: „Dansul florilor”


"De ziua ta, mamico!" - program
timpul somnului" artistic Plimbare în parcul grădiniței

"Poftă bună, mămico! " DPM: Educaţie fizică: Predarea CONSTRUCŢII: "Coşuri pentru
aruncării și prinderii mingii de la flori de primavara"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Eu sunt floarea mamei mele” piept cu două mâini
Joc: "Mingea călătoare"
I ÎD: "Eu sunt floarea ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii DPM: Educaţie fizică: Repetarea
aruncării și prinderii mingii de la
mamei mele despre..." (părţi componente piept cu doua mâini
Joc: "Suntem sportivi"
R: "La revedere, ale unei flori)
mămico!” ARTĂ: "Ghiocelul" - desen

a II-a "Îmi place să ofer ajutor

mamei mele!"
"Bine ai venit, mămica

mea!"

Sapt. 23. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În
fiecare anotimp

(PT transsemestrial)

SUBTEMA PROIECTULUI: Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE IV-a (TURA a II-a)

PERSONALĂ (TURA I)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Primăvara-anotimpul renaşterii"

I ÎD: "Salutare CONSTRUCŢII: "Ronduri de DŞ: Cunoaşterea mediului: Joc de mişcare: "Explorăm
a II-a primăvară!Timp frumos, flori" "Primăvara" de T. Constantinescu - teritorii necunoscute"
JOC DE ROL: "Îngrijim
bine-ai venit!" animalele pamântului" povestirea educatoarei ARTĂ: "S.O.S - curtea grădiniţei,
R: "Iubim natura şi o DEC: Activitate artistico-plastică: cea mai frumoasă!"

îngrijim! "Flori zâmbitoare" (modelaj)


"Sunt mare, mă descurc DŞ: Cunoaşterea mediului:
"Primăvara" de T. Constantinescu -
singur"
"Iubim natura pentru că repovestire
DEC: Activitate artistico-plastică:
este vie"
"Flori zâmbitoare" (modelaj) -
continuarea şi terminarea lucrărilor

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ


MIERCURI
JOI I ÎD: "La căsuţa noastră ARTĂ:"Copaci înmuguriţi" DŞ:Activitate matematică: Joc de mişcare:"Câte unul pe

VINERI mică, a sosit o rândunică" (mototolire, lipire) "Unde este aşezat?"- joc didactic cărare"

R:"Cuiburi protejate, BIBLIOTECĂ: "Fire de (poziţii spaţiale)

păsări salvate" iarbă" (exerciţiu grafic)

a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ:Activitate matematică: "Unde s- BIBLIOTECĂ: "Cartea


"Şi ea este vie"
a ascuns Zâna Primavară?" primăverii"

ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Plăpumioara s-a NISIP ŞI APĂ: "Plantăm DLC: Educarea limbajului: Activitate gospodărească:

topit, ghiocelul s-a ivit" floricele" "Scrisoare de la rândunică" de "Suntem micii grădinari"

R: "Ce mult îmi place JOC DE MASĂ: "Flori Elena Dragoş (memorizare)

primăvara!" multicolore" - mozaic

a II-a "Suntem prietenii DLC:Educarea limbajului: ARTĂ:"Peisaj de primăvară"

curăţeniei" "Scrisoare de la rândunică" de (pictură)

"Hai la joc!" Elena Dragoş (repetarea poeziei)

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Micii ecologişti"

I ÎD: "Vestitorii ŞTIINŢĂ: "Apă pentru DOS:Educaţie pentru societate: "Câte doi în pas vioi"- exerciţii de

primăverii" floarea cea mică" "Învăţam să protejăm!" - convorbire mers

R: "Cu mic, cu mare, am BIBLIOTECĂ: "Natura în DEC: Educaţie muzicală:

ieşit acum la soare!" imagini"  "Copăcelul" - cântec (predare)

 "În poiană" - joc cu text şi cânt

(repetare)

a II-a "Pot şi vreau" DOS: Educaţie pentru societate: "La pădure" - joc cu text şi cânt
"Păstrez darurile "Protejăm natura" -povestire creată de
Pământului"
copii
DEC: Educaţie muzicală: "Copăcelul"

- cântec (repretare)

ACTIVITATE INTEGRATĂ

I ÎD: "Fir de iarbă subţirel, NISIP ŞI APĂ: DPM:Educaţie fizică : Predare aruncarea Joc de mişcare: "Fereşte-te de
a II-a voi avea grijă de el" "Muşuroaie, uite- şi prinderea de la piept cu două mâini poluare!"
R: "Mie-mi pasă!" aici:căsuţe pentru furnici" Joc: "Mingea la coş"
JOC DE MASĂ: "Barza"- Joc de mişcare:"Mingea la coş"
"Prietenii robinetului" DPM:Educaţie fizică : Repetare aruncarea
"Şi eu pot fi ecologist" mozaic şi prinderea de la piept cu două mâini

Semestrul II, sapt. 24,25


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/organizează o activitate
DENUMIREA PROIECTULUI: O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor în viață
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. În viață, de folos, se știe/ E să ai o meserie
2. În mașina Timpului urcăm, despre invenții și inventatori ca să aflăm

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect;
O5: Să își îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței personale și/sau a relației cu ceilalți;
O6: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O7: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și
obiecte;

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un

reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Acceptarea diversităţii presupune acceptarea rolului social îndeplinit la un moment dat. Dacă sunt făcute cu
responsabilitate, cu omenie şi cu
credinţă, „toate meseriile-s frumoase/ fiindcă rodul lor meşteşugit,/ne aduce tuturor foloase! ” (Emilia Căldăraru).

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim?
- profesii și meserii noi;
- câteva meserii și profesii; - care este diferența între profesii și meserii;
- produse realizate de diferiți meseriași; - ce unelte (instrumente) folosesc oamenii ce practică diferite profesii
și meserii;
- ce profesie sau meserie le place mai mult; - în ce profesii sau meserii oamenii poartă uniformă;
- ce își doresc să fie când vor fi mari; - care sunt produsele realizate de diverși meseriași;

- de ce le place o anume profesie (meserie); - cine poate practica meserii sau profesii;
- care este ocupația lor prezentă; - cine poate practica profesiile vocaționale;
- care este diferența între profesie (meserie) și o funcție;
- ce profesie(meserie) au parintii lor; - poezii, povești și cântece despre diferite profesii (meserii);
- bucătarul lucrază la bucătărie;
- pâinea se face din făină şi se coace în cuptor; - ghicitori despre profesii (meserii);
- proverbe, zicători și citate depre meserii, profesii și muncă;
- mobila se face din lemn;

- tablourile sunt pictate cu diverse culori;


- medicul îngrijeşte bolnavi;

- mecanicul repară maşini. - ce rol are fiecare meserie în societate;


- trebuie să respecţi fiecare om indiferent de munca pe care o prestează
Ce am învăţat? in cadrul societăţii;
- sa-și dorească să devină ceva în viață;
- dorința de a munci, de a fi utili; Cum am învăţat?
- dorința de a aprecia munca parinților; Am privit imagini cu diferite meserii și profesii.
- să-și ajute părinții după puterile lor; Am fost în plimbare în oraș unde am observat ce fac oamenii la
- să se achite de sarcinile pe care le au în activitățile de la grădiniță; serviciu.
- să cunoască valoarea banilor și sț nu-i cheltuiască pe lucruri Am observat casa de marcat, cântarul, scaunul
dentistului, casca si
nefolositoare; instrumentele de la coafor.
- ambiția de a-și atinge țelul propus prin învățătură; Am ascultat legende și povești despre unelte, meserii și
meseriași.
- că nicio muncă nu e rușinoasă dacă e făcută bine; Am răsfoit pliante si enciclopedii cu imagini și curiozități despre
- că munca pe care o faci îți aduce satisfacții numai când îți place; meserii.
- muncind, câștigi bani cu care îți poți asigura cele necesare; Am vizionat filme despre cum se fabrică diverse
obiecte.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici

Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Forme
Unelte pentru nisip
Materiale din natură Set de bucătarie
Cuburi
Lego Costume de carnaval
Mozaic Păpuşi

HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI

"O profesie și-o


minte isteață ne
sunt ajutor în viață"
În mașina Timpului urcăm,
despre invenții și inventatori ca

să aflăm

În viață, de folos, se știe/ E să


ai o meserie

- regulament de ordine interioară/


disciplină; munca în echipă;

- echipamente şi norme de
protecţia muncii; - produse ale
muncii

- retribuţie: salariu, bonuri


valorice, concediu

- salariu;

-bonuri valorice

EVALUARE (eveniment de închidere)


1. Realizarea unui poster, expoziţie cu lucrările copiilor, discuţii între toţi cei implicaţi în derularea proiectului, fişe de
lucru individuale, concurs
,,Ce stiu?”(meserii-unelte).
2. Probă orală: descrierea caracteristicilor meseriilor şi profesiilor;
3. Probă practică: implicarea în acţiuni care presupun asumarea unor roluri şi responsabilităţi în echipă.

24. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine si cum planifică/organizează o activitate


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: O profesie si-o minte isteață ne sunt ajutor
în viață!
SUBTEMA PROIECTULUI: În viață, de folos, se știe/ E să ai o meserie

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA ALESE
DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ
(TURA I)

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Vreau să-nvăț o meserie..."

I ÎD: „Mă intreb, BIBLIOTECĂ: „Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: "Îmi JOC DISTRACTIV-
a II-a nerăbdătoare:/ Ce să fiu aleg o meserie"- lectură după "Magazinul de jucării"
când cresc mai mare?” imagini despre meserii si
R: „Imită acţiunea din profesii” imagini
imagine” CONSTRUCȚII: " Șantierul
"Așezăm masa de prânz" de construcții"

"Îmi salut prietenii!" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ce știi JOC DE ROL: "De-a șoferii"
despre meserii?" (discuții libere)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Meseriașii"

I ÎD: "Vreau să fac totul cît JOC DE MASĂ: "Alege DLC: Educarea limbajului: "Ce JOC DE MIȘCARE: "Bat din
miros au meseriile"- de Gianni palme!"
mai bine!" uneltele care-i trebuie Rodari- memorizare
R: "Știu ce trebuie să meseriașului!" DEC: Activitate artistico-plastică: BIBLIOTECA: "Alege uneltele
"Ce instrumente îi trebuie ce sugerează diferite meserii"
fac!" JOC DE ROL: "De-a doctorului?" (modelaj)

doctorul" DLC: Educarea limbajului: "Ce


miros au meseriile"- de Gianni
a II-a "Îmi așez frumos Rodari- consolidare
hăinuțele!" DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Uneltele zidarului"(modelaj)
"Ultimul n-are loc!"

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Drag de muncă..."

I ÎD: " Doar ce-i obținut BIBLIOTECA: "Ghicitori DŞ: Activitate matematică: "Unde JOC DE MIȘCARE: ,,Clovnul”
sunt mai multe, mai puține, tot
prin muncă are despre meserii"
atâtea?"-
temeinicie!" JOC DE MASĂ: ,,Din ( exerciţii cu material individual în

R: "Ajutăm părinții în jumatate-întreg”

a II-a gospodărie!" DOS: "Trusa doctorului"- aplicație JOC DE ROL: " Laudă-ți
colegii care au lucrat corect!"
"Ajut la aranjatul patului" DŞ: Activitate matematică: "Multe,
"Știu ce trebuie să spun puține..." - exercițiu-joc
după masă" DOS: "Uneltele grădinarului"-
aplicație

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Aș vrea să știu..."


VINERI
I ÎD: "Eu sunt..., și aș vrea CONSTRUCȚII: "Gardul DPM: Educaţie fizică: "Învățarea JOC DE CUNOAȘTERE
tracțiunii și împingerii unor INTERUMANĂ:"Cadoul meu
să fiu..." grădiniței" este pentru..."
obiecte"
R: "Mergi la muncă JOC DE MASĂ: "Ce a greșit Joc: "Scoate-mă din cerc!" ARTĂ: ,,Scenă din povestea
DPM: Educaţie fizică: - exersare mea preferată!"
liniștit!" pictorul?" "Tracțiunea și împingerea unor

a II-a "Mă spăl pe mâini înainte obiecte"- exersare

de masă"

"Ajut la curățenie!"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ''Munca și rostul ei..."

I ÎD: "De ce trebuie să BIBLIOTECA: ,,Cum DOS: Educaţie pentru societate: “Proverbe despre muncă şi
a II-a răsfoim o carte?” "Banul muncit"- de Al. Mitru- meserii”
muncesc?" NISIP ȘI APĂ: ,,Cofetarul” povestea educatoarei

R: "Singurel muncesc,/ DOS: Educaţie pentru societate: JOC DE MASĂ: “Caută umbra
Lucrul să îl preţuiesc!" "Banul muncit"- de Al. Mitru- meseriaşului!”
"Somn ușor, noi nu repovestire
vorbim,/ Pe colegi să nu-i

trezim!"
"Aranjăm scăunelul la

plecare!"

25. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine si cum planifică/organizează o activitate


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor
în viață!
SUBTEMA PROIECTULUI: În mașina Timpului urcăm, despre invenții și inventatori ca să aflăm

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
DEZVOLTARE (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce s-a mai inventat..."

I ÎD: „Bună dimineața, BIBLIOTECĂ: „Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: "Cele JOC DE MIȘCARE: "Fugi și

a II-a dragi inventatori!” imagini despre invenții mai vechi invenții"- lectură după te așază!"
R: „Îmi place să mă joc trăsnite” imagini
cu tine...” ARTĂ: "Turnul cu ceas"- JOC DE ROL: "La dispecerat"
DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ce știi
"Învățăm să ne desen despre inventatorii români?" JOC DE MIȘCARE: "Fuga la
protejăm..." (discuții libere) telefon!"

"Îi respect pe cei mai mari DLC: Educarea limbajului: "Dis-de BIBLIOTECA: "Citim imagini
dimineață"- poezie - memorizare despre invenții și inventatori"
MARŢI ca mine!" DEC: Educație muzicală: "Ceasul
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Inventatorii" bate" -joc muzical - predare; JOC DE MIȘCARE: ,,Ne
JOI "Pendulul"- joc muzica; jucăm cu mouse-ul!”
I ÎD: "Tic-tac...!" ȘTIINȚĂ:"Măsurarea DLC: Educarea limbajului: "Dis-de
dimineață" - consolidare JOC DE ROL: "La atelierul de
R: "Inventatorii în cerc" timpului în vechime și azi" DEC: Educație muzicală: "Ceasul reparații"
bate" -joc muzical - consolidare
JOC DE MASĂ: "Din VIZIONARE FILM PENTRU
DŞ: Activitate matematică: "Spune COPII
bucățele - întreg" câte sunt?" - joc didactic (raportarea
numărului la cantitate și a cantității ARTĂ: ,,Colorează și găsește
a II-a "Îmi așez frumos la număr) surpiza!"
hăinuțele!" DOS: "Componentele
"Învățăm momentele microcalculatoarelor"- aplicație
DŞ: Activitate matematică:
zilei" "Numără si potrivește!" - exersare
DOS: "Tastatura"- aplicație
ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Compartimentul IT..."
DPM: Educaţie fizică: "Învățarea
I ÎD: "Poate fi calculatorul JOC DE MASĂ: ,,Din mersului șerpuit cu pășire peste
obstacole"
un bun prieten!?" jumatate-intreg” Joc: "În pădure, la izvor"
DPM: Educaţie fizică: - "Mersul
R: "Ajutăm păinții în ȘTIINȚĂ: "Cunoașterea șerpuit cu pășire peste obstacole" -

gospodărie!" tipurilor de microcalculatoare"

a II-a "Ajut la aranjatul patului"


"Stiu ce trebuie să spun
după masă"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Invenții prietene"

I ÎD: "O JOC DE ROL: "De-a


a II-a inventie...prietenoasă:
reporterii"
televizorul" JOC DE MASĂ: "Alege
R: "Lucrăm cu voioșie!"
"Mă spăl pe mâini înainte mijloacele de comunicare
de masă"
mass-media!"

"Ajut la curățenie!" exersare

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Munca și răsplata ei" DOS: Educaţie pentru societate:
"Roți diferite" - de Șuteev -
I ÎD: "După muncă și ȘTIINTĂ: "Alte invenții: povestea educatoarei “Curiozități despre invenții și
inventatori”
răsplată" iluminatul electric, radioul, DOS: Educaţie pentru societate:
"Roți diferite" - de Șuteev - JOC DE MASĂ: “Caută umbra
R: "Cine primește o telefonul, roata, aparatul de repovestire inventiei”

răsplată bună?" fotografiat"

a II-a "Facem ordine la jucării" CONSTRUCȚII: "Invenția

"Aranjăm scăunelul la preferată"

plecare!"

Sapt. 26. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Cu suflet de lumină, cu gândul prea


curat, /Rostim cu

toții astăzi: Hristos a înviat!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ne pregătim de Paşte"

I ÎD: "Cu sfială-n ochi şi JOC DE ROL: "Suntem DŞ: Cunoaşterea mediului: "Tradiţii "Pe urmele iepuraşului" - joc de

paşi a sosit un iepuras!" gospodine" CONSTRUCŢII: de Paşti" - lectură după imagini mişcare

R: "Ţup,ţup sunt tare "Biserica"

mic!"

a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului : "Iepuraşul Ţup" - joc cu text şi
"Ţup, ţup sunt tare mic!" "Paştele la români" - convorbire cânt (repetare)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În aşteptarea Iepuraşului"

I ÎD: "De vorbă cu JOC DE ROL: "Pregătim DLC: Educarea limbajului: "Cursa iepuraşilor" - joc distractiv
Ţopăilă" prăjituri pentru Paşte" "Povestea iepuraşului de Paşte"-
R: "Paştele am pregătit, ŞTIINŢĂ: "Ce sărbătorim de CONSTRUCŢII: "Bisericuţa
un ou roşu am vopsit!" Paşte?" povestirea educatoarei copiilor"
DEC: Activitate artistico-plastică:
a II-a "Mâini curate-sănătate" "Decorăm ouă de Paşte" - desen
"Să ne pregătim, cu toţi
mai buni să fim!" DLC: Educarea limbajului: "
Povestea iepuraşului de Paşte" -

repovestire
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Legende...colorate..." DEC: Activitate artistico-plastică:
"Decorăm ouă de Paşte" - desen
I ÎD: "Ce vrei să primeşti BIBLIOTECĂ: "Legenda (terminarea lucrărilor) "Iepuraşii la culcuş"- joc de
mişcare
de la iepuraş?" ouălor roşii" - lectură DŞ: Activitate matematică:
"Iepuraşul cel isteţ" (verificarea "Prinde iepuraşul"- joc de mişcare
R: "Haideţi să ne ARTĂ: "Colorăm îngeraşi" numeraţiei în limitele 1-5)
DEC: Educaţie muzicală:
pregătim, cu toţi mai buni "Vine, vine primăvara!" - cântec

să fim!"  (repetare)
"Zi de sărbătoare" - joc cu text şi

cânt (predare)
a II-a "Păstrăm liniştea în DŞ: Activitate matematică:
timpul somnului" "Numără şi potriveşte!"
"Hai la joc!" DEC: Educaţie muzicală:
"Zi de sărbătoare" - joc cu text şi

cânt (repetare)

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Tradiții"


VINERI
I ÎD: "La împărtăşit" CONSTRUCŢII: "Căsuţă DOS: Educaţie pentru societate: "Mers cu oul în lingură" - joc
"Tradiţii de Paşte" - lectură după distractiv
R: "Ştiu să mă închin!" pentru iepuraş"
imagini JOC DE ROL: "Pictăm ouă pentru
a II-a "Ştiu şi pot!" NISIP ŞI APĂ: "Ouşoare" - DOS: "Cum îmi petrec vacanţa de Sfintele Sărbători"
desen cu beţişorul Paşte?" - discuţii libere

"Sunt politicos!"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Coșulețul cu ouă"

I ÎD: "Iepuraşul alb-pufos, BIBLIOTECĂ: "Din DPM: Educaţie fizică: Învăţarea "Cine l-a trezit pe Iepuraş?" -joc

anunţă învierea lui Abecedarul Micuţului paşilor de dans folcloric: "Alunelul" senzorial

Hristos" Crestin"
ARTĂ: "Coşuleţul cu ouă de
R: "Sunt cuminte, Paşte" - desen
ascultător şi bun"
a II-a "Sunt bun şi harnic!" DPM: Educaţie fizică: Repetare "Iepuraşul Ţup" - joc cu text şi
dans folcloric: "Alunelul" cânt (repetare)
"Suntem prietenii

robinetului"

Sapt. 27. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Primăvara când sosește, la viață totul se trezește!”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. „Grădina se răsfață-n soare, noi îi vom da strop de culoare!”
2. „Gâze- pete de culoare, lângă mugur, lângă floare!”
3. „ În salate delicioase, legumele sunt sănătoase!”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O3: să-și îmbogățească vocabularul activ ăi pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu ceilalți
și simultan să utilizeze un

limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;


O4: să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
O2: să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O3: să-și formeze deprinderi practice ăi gospodărești;
O4: să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: să fie apt să utilizeze deprinderile însusșite în diferite contexte.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să efectueze operații de adunare și scădere cu 1 unitate în limitele 1-5;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un

reper dat;
O6: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite;
O8: să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic si sa diferentieze forme si culori din mediul inconjurator;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Anotimpul primăvara ne oferă o lume plină de culoare, căldură, parfum, mișcare, murmur de viață. Prin intermediul
acestui proiect, copiii sunt
invitați să descopere lumea fermecată a florilor și micilor vietăți, precum și să înțeleagă și să se bucure de
prospețimea primelor legume din an.
INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

Ce ştim? De ce florile sunt colorate?


Suntem in anotimpul primăvara.
Primăvara înfloresc multe flori. De unde au florile parfumul?
Florile sunt frumoase și au multe culori. De ce are nevoie o plantă ca să se dezvolte?
Florile cresc în parcuri și gradini. De ce fluturii și albinele zboară pe deasupra florilor?
Fluturii și albinele zboară pe deasupra florilor. Cine ajută floarea să se miște dupa lumină?
În iarbă traiesc furnici și greierași. Care este importanța frunzei în lumea plantelor?
Legumele sunt necesare în hrana zilnică. Care este viața micilor vietăți din iarbă?
Care sunt legumele de primăvara?
Care sunt părțile componente ale unor legume de primăvara?
Ce vitamine ne dau legumele de primăvară?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator Creioane colorate
Fişe suport Puzzle Coli desen
Plastilină, planşete
Coli de scris, creioane Cd, DVD Lipici

Imagini Frunze de diferite forme si culori JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic CENTRE
Puzzle
Carioci Enciclopedie Jetoane
Forme
CONSTRUCŢII JOC DE ROL Unelte pentru nisip

Materiale din natură Set de bucătarie


Cuburi
Lego Costume tematice
Mozaic Păpuşi

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„Grădina se răsfață-n „Primăvara când „Gâze- pete de culoare, lângă


soare, noi îi vom da strop sosesște, la mugur, lângă floare!”
de culoare!” viațătotul se
-Flori de primăvara trezește!” -Gâze

- fenomene caracteristice „ În salate delicioase, legumele


( vânt, ploaie, ceaţă, brumă) sunt sănătoase!”
-caracteristicile frunzelor în -Legume de primăvară
anotimpul toamna

EVALUARE (eveniment de închidere)


Copiii organizează o expoziție cu lucrările realizate în cadrul acestui proiect.

Sapt. 27. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:” Primăvara când sosește,/ La viață totul se
trezește”

SUBTEMA PROIECTULUI: „Grădina se răsfață-n soare,/ Noi îi vom da strop de culoare”


ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Flori şi culori "

I ÎD: "Flori şi culori" CONSTRUCŢII: "Lădiţe DŞ: Cunoaşterea mediului : "Fă la fel ca mine!" - exerciţii
a II-a R: "Îngrijeşte-mă, ca să-ţi analitice pentru segmentele
pentru flori" "Laleaua" - observare corpului
dau aer curat!" JOC DE MASĂ: "Flori" - DEC: Activitate artistico-plastică:
"Grădina cu flori" – modelaj( JOC DE ROL: "De-a florăresele"
(deprinderea de a ocroti îmbinare
lucrare colectiva)
natura) DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune
"Sunt o floricică micuţă ce ştii despre..." (părţile
şi hărnicuţă"

"Prietenii naturii"- componente ale lalelei)


îngrijim florile din grupă DEC: Activitate artistico-plastică:
"Grădina cu flori" - pictură
(terminarea lucrărilor)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fluturi și flori ”

I ÎD: "Ghicitori, ghicitori" ARTĂ: "Buchetul DŞ: Activitate matematică:"Fluturii "Mirosim florile din grădină”- joc

R: „Respect orice plantă" primăverii" - lipire vin la flori”- joc didactic senzorial

(deprinderea de a BIBLIOTECĂ: "Florile îmi (recunoasterea cifrelor)

respecta mediul natural) sunt surori" - memorizare DŞ: Activitate matematică: "Fluturaşul şi florile" - joc
a II-a "Singurel mă îngrijesc" "Numără fluturii și florile” distractiv

"Servim gustarea ca un DLC:Educarea limbajului: "Spune Joc muzical:” Iata, ți-am adus o
fluturaș" ce știi despre...- joc didactic (flori floare”
de primăvara)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Povestea unei flori” DEC: Educaţie muzicală:
"Primăvara" - cântec (predare)
I ÎD: "Povestea unei flori" ŞTIINŢĂ: "Grupează florile "Mirosul florilor" - joc cu text şi
R: "Suntem delicați ca și după criterii sugerate"

floricelele” (mărime şi culoare)


JOC DE ROL: "De-a florăria"

a II-a " Floricelele se duc la cânt (repetare) "Umplem coşurile cu flori" -


DLC:Educarea limbajului: "Dacă exerciţii de mers cu transport de
culcare" aş fi o floare, mi-ar plăcea să fiu..." obiecte
"Sunteți gata de joc, DEC: Educaţie muzicală: "Mirosul florilor" - joc cu text şi
"Primavara" - cântec (repetare) cânt
floricelelor?" 
DOS: Educaţie pentru societate: "Florăresele - joc muzical
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Flori de primăvară” "Cum îngrijim grădina noastră" -
VINERI convorbire Jocuri în aer liber
I ÎD: "Când, cui şi cum NISIP ŞI APĂ: "Flori”- desen
DOS: Educaţie pentru societate: “Udam florile”- activitate practic-
oferim flori?" cu bețișorul "Îngrijim grădina" - activitate gospodarească
practic- gospodarească
R: "Ce ție nu-ți place, JOC DE MASĂ: "Flori de
DPM: Educaţie fizică: Parcurs
altuia nu face!" primăvara" - mozaic aplicativ "În grădină, printre flori"

(deprinderea de DPM: Educaţie fizică: Repetare


deplasarea în alergare spre diferite
comportare ecologica) direcţii, cu opriri, porniri şi
a II-a "Păstrăm liniştea în întoarceri la semnal, cu ocoliri şi
păşiri peste obstacole.
timpul somnului" Joc: "Suntem sportivi"

"Servim politicos

gustarea"
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În grădină, printre flori”

I ÎD: "Dacă aş fi un ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii

copac.." despre..." (părţi componente

R: "Împreună noi lucrăm ale unei flori)

şi dorim să terminăm!" ARTĂ: "Laleaua" - modelaj

(deprinderea de a lucra în
echipă)

a II-a "Îmi place să ofer

ajutor!"

"Sunt copil civilizat"

Sapt. 28. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:” Primavara cand sosește,/ La viață totul se
trezește”

SUBTEMA PROIECTULUI: „Gâze-pete de culoare,/ Lângă mugur, lângă floare!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

PERSONALĂ (TURA I)

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Lumea gărgărițelor"

I ÎD: "Gărgărițele se CONSTRUCŢII: "Căsuțe DŞ: Cunoaşterea mediului: "Gărgăriță riță...”- recitativ
a II-a prezintă" pentru gărgărițe” ritmic
R: "Gărgărițele fac curat BIBLIOTECĂ: "Citim "Insecte" -observare
la jucării” DOS: Activitate practică: Jocuri de mişcare în sala de
imagini cu insecte din "Gărgărițe și flori" (lipire) grupă
"Gărgărițele la spălător” DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune
"Mulțumesc, dragă enciclopedie " ce ştii despre...?" (insecte)
gărgăriță!” DOS: Activitate practică: "
Gărgărițe și flori" (lipire)
continuarea lucrărilor şi expunerea

lor

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Omida mâncăcioasă"

I ÎD: "Fluturașii salută JOC DE MASĂ: "Fluturi și DLC: Educarea limbajului: "Omida "Care fluturaș ajunge primul la
a II-a flori”- mozaic mâncăcioasă" – lectura educatoarei floare?" - joc de mişcare
florile!" ŞTIINŢĂ: "Ghici ce floare ai
R: "Mâncăm frumos ca mirosit”- Joc senzorial DEC: Activitate artistico-plastica- CONSTRUCŢII : "Orășelul
fluturașii!" desen „Gâze și flori” insectelor"

"Fructele curate, bune-s DLC: Educarea limbajului:


pentru sănătate" "Formulează propoziții și desparte
"Păstrăm liniştea ca cuvintele în silabe”(insecte)
fluturașii" DEC: joc –exercițiu: recitative

ritmico- melodice

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Suntem harnici ca furnica "

I ÎD: " Suntem harnici ca ARTĂ: "Trasează drumul DŞ: Activitate matematică: "Să "Furnicile" joc muzical
adaugăm- să luam”- exercițiu cu
furnica” gâzelor"- trasare pe linie material individual -adunarea și
scăderea cu o unitate
R: "Servim masa în întreruptă

liniște ca furnicile " NISIP ŞI APĂ: "Piciorușe de

a II-a "Insecte periculoase" furnică "- Desen cu bețișorul DŞ: Activitate matematică: " Furnicile" joc muzical
(repetare)
"Prietenii curățeniei " Probleme ilustrate "Zboară, zboară!”-joc distractiv

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ai grijă de gândăcei că-s ca tine mititei!” "
VINERI Greierele și furnica" - joc
I ÎD: "Buna dimineața, BIBLIOTECA: "Greierele și DPM: Educaţie fizică: Mers în dramatizare

gâze dragi!" furnica” echilibru pe o linie trasată pe sol, cu Activitate practic-


gospodarească în gradină
R: "Zburăm ca fluturașii CONSTRUCŢII: "Mușuroiul pășire peste obstacol
JOC DE ROL: "De-a gâzele
și albinuțele la centrele de furnicilor" Joc: "Ai grija cum mergi! Nu călca hărnicuțe"

activități" pe gândăcel!"

a II-a "Cei mai mari m-au DPM: Educaţie fizică: Repetarea

învăţat/ Să fiu foarte mersului în echilibru

cumpătat" Joc: "Nu călca furnica!"

"Singurel mă îngrijesc ca

și gâza ce-o iubesc"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Gâzele mereu ne-nvaţă lucruri bune despre viaţă! ”

I ÎD: "Gâzele mereu ne- STIINȚA: „Cum trăiesc DOS: Educaţie pentru societate:

nvaţă lucruri bune despre furnicile? Dar albinele?” "Albinița și soarele" –povestirea
viaţă!" ARTĂ: "Insecte" (modelaj) educatoarei

R: "Vreau să fiu si eu

hărnicuț!"

a II-a "Regulile Grupei DOS: Educaţie pentru societate: "

Gărgărițelor!" Albinița și soarele " -repovestire

"Sunt ordonat şi mereu

curat"

Sapt. 29. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: ” Prim[vara c\nd sose;te,/ La viață totul se
trezește”

SUBTEMA PROIECTULUI: ” În salate delicioase sunt legume sănătoase”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
DEZVOLTARE (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Ce ne-aduce Primăvara în coş?"

I ÎD: "Ce ne-aduce JOC DE MASĂ: "Alegem DLC: Educarea limbajului: Plimbare la piaţa de legume
Primăvara în coş?" jetoane cu legume de "Gasește cuvântul potrivit" -joc

R: "Legume curate primăvară" didactic


înseamnă sănătate" NISIP ŞI APĂ: "Grădina de DEC: Activitate artistico-plastică:
"Legume de primăvară" - modelaj
legume"

a II-a "Singurel mă îngrijesc" DLC: Educarea limbajului:"Te rog CONSTRUCŢII: "Grădina cu


"La spălător" să-mi dai..." - joc didactic legume"
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Legume de primăvară" finalizarea "Cine pune primul salata în cos -
joc de mişcare
lucrărilor
Jocuri muzicale la alegerea
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Grădina de legume” copiilor
MIERCURI
I ÎD: "Primăvara- BIBLIOTECĂ: "Grădina de DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune "Legumele la defilare"- exerciţii
anotimpul verde" ce-ai gustat?" (joc-exerciţiu cu variante de mers
R: "Apa-prietena legume" - citire de imagini
CONSTRUCŢII:"Lădiţe senzorial)

legumelor" pentru legume"

a II-a "Prietenii robinetului" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune

"Gata de joc și activitate" ce ştii despre..." (părţi componente

ale unor legume de primăvară)


ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În grădina de legume câte poți gasi,ți-oi spune!"

I ÎD: "De vorbă cu o JOC DE ROL: "De-a DŞ: Activitate matematică: "Din

legumă" bucătarii" jumătate, întregul" - ex.cu material

R: "Legume curate pentru CONSTRUCŢII: "Straturi de individual

sănătate" legume"

DEC:Educație muzicală:”Grădina

de zarzavat”-cântec-predare
Joc muzical „Continuă cântecul”

a II-a "Păstrăm liniştea în DŞ: : Activitate matematică: "Din "Strângem ridichi" - joc distractiv
jumătate, întregul" - ex.cu material
timpul somnului"
" Mulțumește frumos individual
colegului pentru că te-a DEC:Educație muzicală:”Grădina
servit cu salată" de zarzavat”-cantec-repetare

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Legume pline de vitamine”

I ÎD: " Legume pline de ŞTIINŢĂ: "Alegem legume DPM: Educaţie fizică: „Cu "Ghici ce legumă este?" - joc

vitamine " pentru masa de prânz" legumele la piață”- transport de senzorial

R:"Şi eu mănânc JOC DE MASĂ: "Din greutăți


sănătos!" jumătăţi-întregul"

a II-a "Singurel îmi port de DPM: Educaţie fizică JOC DE ROL: "De-a
grijă" Joc: "Umplem coșurile și le gospodinele"
"Te rog!Mulţumesc! Cu transportăm"
plăcere!" "Hora legumelor"- paşi de dans

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Din grădina de legume, pe farfurii mâncăruri bune” ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce-ai
gustat?"- joc senzorial
I ÎD:"Şi eu vreau să cresc JOC DE ROL:"Să facem o DOS: Educaţie pentru societate: "În

mare şi sănătos!" salată" grădina de legume”de Emilia

R:"Am mâncat şi fac ARTĂ: "Legume fericite" - Căldăraru- lectura educatoarei

curat la mas[" desen


"Ştiu să ajut la sevirea
a II-a DOS: Educaţie pentru societate: "
mesei!" În grădina de legume”convorbire

"Hai la joc, legume

vesele!"

30-33. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce si cum vreau sa fiu?


DENUMIREA PROIECTULUI: ,,Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. „Cu autocaru-acum,/Cu toţii pornim la drum”
2. „Meşterim un avion/Să plecăm cu el în zbor!”
3. „Pe val înspumat de mare/Vom porni spre lumea mare”
4. „În racheta azi lansată,/Este grupa noastră toată”
OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și
obiecte;

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai

multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un

reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Trăim în secolul vitezei! Cine poate nega acest lucru? Nimeni! Poate doar amintirile unui bunic ce păstrează cu
sfinţenie în suflet imaginea
satului natal cufundat în liniştea binefăcătoare a naturii. Acest dar divin a fost înlăturat pentru a face loc unei noi vieţi:
o viaţă tumultoasă, plină de
sunetul claxoanelor şi al scrâşnitului de roţi. Dar cu toate acestea, parcă nu ar exista viaţă dacă nu am vedea străzile
pline de maşini, cerul străbătut

de avioane, mările şi oceanele înfruntate de vapoare, submarine sau iahturi. Viaţa înseamnă mişcare! Tot ceea ce
mişcă ne aduce aminte că suntem
oameni şi că trăim datorită evoluţiei şi tehnicii.

Suntem în plin progres şi ne deplasăm cu tot felul de mijloace de locomoţie şi transport, iar copiii sunt curioşi să afle
cât mai multe lucruri
despre acestea. Sunt interesaţi de mici , în special băieţii, de maşinuţe, trenuleţe, avioane, rachete, sunt curioşi în
legătură cu structura acestora,
modul lor de funcţionare.

În cadrul proiectului tematic propun copiilor aflarea mai multor informaţii referitoare la mijloacele de transport şi
posibilitatea de a
descoperi lumea prin intermediul călătoriilor. Activităţile educative vizează cele patru mari ramuri ale transportului:
transportul terestru, feroviar,
aerian şi naval. Puţinele informaţii referitoare la mijloacele de transport deţinute de cei mici se vor suplimenta o dată
cu parcurgerea activităţilor
propuse în cadrul acestui proiect tematic. Copiii au şansa să îşi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, să
verbalizeze impresii şi opinii personale,
să descopere secrete ale lumii, să călătorească într-o manieră oarecum virtuală în cele mai deosebite locuri ale
Globului Pământesc şi Univers.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Ce ştim?

- Mijloacele de transport pot fi terestre, aeriene şi maritime. -Care au fost şi cum arătau primele mijloace de
transport?
- Ele ne ajută să ne deplasăm dintr-un loc în altul, să mergem în -Ne putem descurca fără aceste mijloace de
transport?

excursii. -Ce fel de combustibil folosesc?


- În excursii, în mijloacele de transport în comun trebuie să ne -Ce alte semne de circulaţie trebuie să respectăm?
comportăm frumos, cu grijă, să fim atenţi. -La ce foloseşte o hartă?
- Noi suntem pietoni, traversăm pe zebră, pe culoarea verde a
-Ce lucruri îmi pun în bagaje atunci când plec într-o excursie?
semaforului. -De unde luăm trenul, avionul, vaporul pentru a pleca în călătorie?
-Lumea în care trăim este foarte mare.
-Cu ce pot ajunge la stele
-Despre planete, stele, constelaţii

Ce am învăţat? Cum am învăţat?

 Că mijloacele de transport sunt de trei feluri: pe uscat, pe apă, prin aer Lecturi după imagini

 Cum arătau mijloacele de transport pe vremuri, cum vor arăta cele din Observări,

viitor  Poezii, cântece

 Care este combustibilul pe care îl folosesc  Povești, povestiri, legende

 Care este rolul lor  Jocuri/jocuri didactice

 Despre stele, planete, constelaţii  Plimbări, vizite

 Realizare de desene, picturi, lucrări practice individuale/pe grupuri.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Acuarele, pensule
Caiete de lucru Calculator

Fişe suport Puzzle Creioane colorate


Coli de scris, creioane Cd, DVD
Imagini, planşe cu mijloace de transport Frunze de diferite forme si culori Coli desen
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Plastilină, planşete
Carioci Enciclopedie
Lipici
CONSTRUCŢII
JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE
Materiale din natură CENTRE
Cuburi Truse de creație adecvate temelor de studiu, Puzzle
Lego accesorii. Jetoane
Mozaic Indicatoare rutiere. Forme
Marcaje pentru podea. Unelte pentru nisip
Indicatoare urbane/rurale

„Cu autocaru-acum, HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI „Meşterim un avion


Cu toţii pornim la drum” Să plecăm cu el în zbor!”
 Alcătuire ,,AZI, CU MARE  Alcătuire
 Combustibil BUCURIE, PLECĂM  Combustibil
 Viteză ÎN CĂLĂTORIE”  Viteză
 Reguli de circulaţie  Rolul lor
 Locul prin care circulă  Reguli de comportare în
 Locomoţie, transport
mijloacele de transport

„Pe val înspumat de mare „În racheta azi lansată,


Vom porni spre lumea mare” Este grupa noastră toată”
 Alcătuire  Stele
 Combustibil  Planete
 Viteză  Constelaţii
 Rolul lor  Univers
 De la corăbii la submarine  Cu ce putem călători prin

Univers?

EVALUARE (eveniment de închidere)


Prin activitatea integrată ,, Am călătorit pe uscat, pe apa si prin aer ” copiii au avut ocazia să enumere mijloace de
transport, reguli de

comportare când călătoresc, au construit pe cele preferate, motivând alegerea făcută. De asemenea, punctul
culminant l-a constituit realizarea
machetelor specifice cu materiale variate și completarea lor cu lucrari realizate pe parcursul proiectului. La final au
defilat cu mijloace de
transport-jucării, le-au prezentat și au cântat.

S-au făcut fotografii, s-a filmat și s-au realizat expoziții.

Sapt. 30. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „Cu autocaru-acum,/Cu toţii pornim la drum”


ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O stradă aglomerată”

I ÎD: ,, La grădi când am ARTĂ: DŞ: cunoaşterea mediului: lectură Joc distractiv: ,,Cine încarcă cele
venit, cu multe maşini ,,Intersecţia”(machetă)
după imagini:,,Pe stradă” mai multe jucării în camioane?”

m-am întâlnit JOC DE ROL:,,De-a


R: ,,Maşinuţele au poliţiştii”

nevoie de combustibil/ DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Roşu stop, stai pe
hrană”
Convorbire:,,Mijloace de transport loc!”
a II-a ,,Maşinuţele se
odihnesc” pe uscat”
,,Când pe stradă ne-
MARŢI ntâlnim, bună ziua noi
rostim!”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Trenuleţul veseliei”

I ÎD:,,Ieri am fost pe BIBLIOTECĂ: trasare ,,Calea DŞ: activitate matematică: Vizită la gară.
a II-a strada mea, azi pe şine ferată” exerciţiu cu material individual - ,,
noi ne vom plimba!” JOC DE MASĂ: puzzle Numeraţia în limitele 1-5” CONSTRUCŢII: ,,Cale ferată”
R: ,,Trenuleţul copiilor ,,Thomas şi prietenii lui” DPM: educaţie fizică: ,,Săritura în JOC DE ROL:,,De-a mecanicul
spre micul dejun” lungime de pe loc” Joc: ,,Sari peste de locomotivă”
calea ferată”
,,In echipă e mai bine
fiindcă mă bazez pe tine” DŞ: activitate matematică: fişe
,,La revedere, trenuleţe individuale numeraţia 1-5
vesele!” DPM: Educaţie fizică: repetarea
deprinderii motrice învăţate

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Pietonul informat”


JOI
VINERI I ÎD:,,Pe stradă şi peste CONSTRUCŢII: ,,Semaforul” DLC: educarea limbajului: lectura Vizita agentului de
circulaţie:
educatoarei: ,,Drumul colorat” ,,Domnul poliţist ne informează”.
tot, sunt atent cum mă JOC DE ROL:,,De-a şoferii, DOS: educaţie rutieră observare:
,,Indicatoare rutiere” Jocuri muzicale cu text şi cânt
comport” de-a pietonii” despre mijloace de transport pe
uscat.
R: ,, Pietonul informat
este un pieton educat” Joc distractiv: ,,Întrecerea
maşinuţelor”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DLC: educarea limbajului:
,,Ştiaţi că...?”
informat, acum cu toţii repovestire (curiozităţi despre mijloacele de
transport pe uscat)
în pat!” ,,Drumul colorat”
Joc de mişcare: ,,Tractează
,,Sunt un copil ordonat, DOS: educaţie pentru societate: joc remorca!”
la maşini eu fac curat” didactic ,,Aşa da, asa nu!” Intrecere: ,,Cursa bicicletelor şi
trotinetelor”
ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,De la maşinile de epocă la maşinile viitorului”

I ÎD:,,Îţi prezint colecţia ŞTIINŢĂ:,,Maşini de epocă, DOS: activitate practică: confecţie:


,, Maşini de curse”
mea de maşinuţe de maşini ale
DOS: activitate practică:
epocă” viitorului”(observare) finalizarea lucrărilor, realizarea
unei expoziţii
R: ,,Câte doi în JOC DE MASĂ:
maşinuţă” ,,Maşina viitorului” DEC: activitate artistico-plastică:
,,Strada mea” - pictură
a II-a ,,Maşinuţele au nevoie (mărgele pyssla)

de combustibil
(servirea gustării)

,,Şoferii de curse se

îmbracă singuri”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,, O întâmplare pe strada mea”

I ÎD:,,Ce am vazut în ŞTIINŢĂ:,,Combustibilul

drumul meu către mijloacelor de transport”

grădiniţă? BIBLIOTECĂ:ghicitori

R: ,,Un băiat şi o fetiţă despre mijloace de transport

merg frumos prin pe uscat


grădiniţă”
a II-a DEC: activitate artistico-
,,Am grijă de copiii mai plastică:,,Maşini pe strada mea” -
mici!” pictură
,,Singurel mă îngrijesc!”

Sapt. 31. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „Meşterim un avion/Să plecăm cu el în zbor!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Hai cu mine în călătorie!”

I ÎD: ,,Mijlocul de JOC DE ROL:,,De-a aviatorii” DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Zboară, zboară”

transport prin aer CONSTRUCŢII: Joc didactic,,Cu ce călătorim?” Joc: ,,Cine cară mai multe bagaje
la cală?”
preferat” ,,Hangarul”
a II-a ,,Avioanele aterizează şi DŞ: cunoaşterea mediului:

în pat se relaxează” Convorbire:,,Cu ce ţi-ai dori să te

,,Împachetăm hăinuţele plimbi prin aer?”

pentru călătorie”

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Baloane colorate printre steluţe luminate”

I ÎD:,,Putem pluti, putem ŞTIINŢĂ:,,Baloane DŞ: activitate matematică: joc Lansare lampioane

zbura?” colorate”(experiment baloane didactic,,Caută vecinii steluţelor”

a II-a ,,In echipă e mai bine cu aer-baloane cu heliu) (limitele 1-5) ,,Avion cu motor, ia-mă şi pe
fiindcă mă bazez pe tine” JOC DE MASĂ: puzzle DPM: educaţie fizică: parcurs mine-n zbor!” – recitativ ritmic
aplicativ,,Hai cu mine în călătorie!”
,,Mijloace de transport prin DŞ: activitate matematică: fişe
aer”
individuale matematice

,,La revedere, baloane DPM: repetarea deprinderilor


motrice învăţate
colorate !”

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi imaginară la aeroport”

I ÎD:,,Chiar şi în aeroport CONSTRUCŢII:,,Aeroportul”, DLC: educarea limbajului: lectura Joc de mişcare: ,,Impinge
după imagini:,,La aeroport” bagajele”
sunt atent cum mă ,,Turnul de control” DEC: educaţie muzicală:
înv.cântec,,Avionul”, repetare Jocuri muzicale cu text şi cânt
comport” ARTĂ:,,Avioane”(plierea joc:,,Cosmonautul” despre mijloace de transport.

hârtiei) DLC: educarea limbajului: ,,Ce ţi-a


plăcut cel mai mult în aeroport?”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DEC: educaţie muzicală: ,,Ghici ce
informat, acum cu toţii în
pat!”

,,Sunt un copil ordonat, la ţi-am cântat?”


dulap eu fac curat”

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Vreau să fiu aviator!”


VINERI
I ÎD: ,,Zburăm, zburăm, BIBLIOTECĂ: ,,Citire” DOS: educaţie pentru societate joc ,,De-a lupping-ul cu avioanele”
didactic,,Aşa da, aşa nu!”(reguli de
vom fi aviatori!” imagini din enciclopedii, tipuri
comportare în aeroport, avion)
R: ,,Fii atent la de avioane
a II-a comandant!” DOS: educaţie pentru societate: fişe Joc distractiv: ,,Fii atent la ce
JOC DE ROL: ,,De-a
,,Toată lumea e la bord? aviatorul”
Decolăm/aterizăm către
pătuţuri!” individuale spun eu, nu la ce fac eu!
(păcăleli)

,,Să trăiţi, domnule

comandant!”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Călătorie prin Europa”


I ÎD: ,,Cu avionul plecăm, BIBLIOTECĂ: Răsfoim DEC: activitate artistico-plastică: ,,Câte unul, câte doi, în excursie
,,Norişori pufoşi şi stele luminoase” cu noi!”
Europa vizităm” albume cu imagini din Europa
- desen
R: ,,Ne îmbarcăm unul ARTĂ: confecţie ,,Avionul”

după altul”

a II-a ,,Plutim şi călătorim în DEC: activitate artistico-plastică: Lansăm avioane de hârtie


Ţara Viselor” finalizarea desenului, expoziţie

,,Mulţumim de călătorie,

dragi aviatori!”

Sapt. 32.. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „Pe val înspumat de mare/Vom porni spre lumea mare”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


DATA DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
DEZVOLTARE (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa
PERSONALĂ

a IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,, ,,O călătorie pe mare”

I ÎD: ,,Astăzi toţi ne vom BIBLIOTECĂ:,,citire” DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Marinarii trag

plimba cu vaporul şi imagini din excursii pe mare lectură după imagini:,,,În port” de frânghie”

barca” JOC DE ROL:,,De-a

R: ,,Unul câte unul marinarii”

urcăm pe vapor!”

a II-a ,,Marinarii au obosit/Şi-n DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,1,2,3, din
pătuţ au poposit” barcă sari”
Convorbire:,,Mijloace de transport
,,La revedere, marinari, pe apă” Joc de atenţie:,,Ghici ce barcă
bună ziua, căpitane!” a plecat în larg”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Orientarea pe mare”
MIERCURI CONSTRUCŢII: ,,Cârmă”,
JOI I ÎD:,,Farul îi orientează ŞTIINŢĂ: ,,Busola” DLC: educarea limbajului: ,,Tatăl ,,Busolă”
JOC DE ROL:,,De-a pescarii
pe cei care navighează” CONSTRUCŢII:,,Farul” meu” de Mircea Micu, memorizare ”
Joc distractiv:,,Aruncă colacul
R: ,,Urcăm/ coborâm DPM: educaţie fizică: Săritura cu şi prinde sirena!”

scările la far” deplasare de pe un picior inainte – Lansează bărcuţele la apă

inapoi-Joc:,,Sari peste apă” Joc distractiv:,,Un marinar


avea o balerină”
a II-a ,,Unul după altul în rând DLC: repetarea poeziei învăţate
,,Ştiaţi că...?”
ne-nşirăm, unul după DPM: repetarea deprinderii motrice (curiozităţi despre mijloacele
altul pe mare plecăm!” învăţate

,,Ajutor, om la apă!”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Mica Sirenă - prietena mea”

I ÎD:,,Prietenii mei din ŞTIINŢĂ:,,Ambarcaţiuni pe DŞ: activitate matematică: joc

adâncuri” mări şi oceane” didactic ,,Debarcaderul cu bărci”

R: ,,Înotăm ca Mica JOC DE ROL:,,De-a Mica (numeralul ordinal în limitele 1-5)

Sirenă şi ajungem la Sirenă” DOS: activitate practică: confecţie:

masa de prânz” ,, Corabia cu pânze”

a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DŞ: activitate matematică: fişe de

informat, acum cu toţii în lucru numeralul ordinal în limitele

pat!” 1-5)

,,Marinarii spală puntea” DOS: activitate practică: finalizarea

lucrărilor

ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,De la corăbiile cu pânze la submarin”

I ÎD:,,Îţi prezint colecţia BIBLIOTECĂ:,,citire” DOS: educaţie pentru societate:

mea de bărci cu pânze” imagini despre submarin lectura educatoarei ,,Povestea

R: ,, Marinarii se JOC DE MASĂ: puişorului îngâmfat”

hrănesc” (servirea ,,Barca, vaporul”

prânzului) (mărgele pyssla)

a II-a ,,Barca pe valuri pluteşte DOS:educaţie pentru societate:

uşor şi copilaşii repede- convorbire,,Comportamentul

adorm” puişorului” de transport pe apă)

,,Ochişorii închişi, DEC: activitate artistico- Joc de mişcare: ,,Piraţii


plastică:,,Corabia piraţilor”- înfruntă furtuna!”
suntem în submarin!” modelaj
Jocuri muzicale la alegerea
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ” ,, Piraţii în căutarea comorilor” DEC: activitate artistico-plastică: copiilor:,,Podul
de piatră”
,,Corabia piraţilor”- modelaj,
I ÎD:,,O comoară am aflat, ŞTIINŢĂ:,,Ajută-l pe Popey finalizarea lucrărilor, expoziţie

sunt pirat adevărat!” să găsească corabia”(labirint)

R: ,,Caută comorile de pe CONSTRUCŢII:,,Corabia

covoraş” piraţilor”

a II-a ,,Căpitanul îi învaţă pe


micii marinari”

,,Singurel mă îngrijesc!”

Sapt. 33. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost/este şi va fi pe pământ?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „În racheta azi lansată,/Este grupa noastră toată” (Universul)

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE

PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a

IV-a (TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Călătorie prin Univers”

I ÎD: ,,Ce este un CONSTRUCŢII: ,,Rachete” DŞ: cunoşterea mediului : Joc de mişcare: ,,De pe o
,,Sistemul Solar” – lectură după planetă pe alta”
cosmonaut” BIBLIOTECĂ: ,,Citire”
imagini
R: ,,În rachetă ne urcăm imagini din Enciclopedii

şi la masă noi plecăm”

a II-a ,,Cosmonauţii se DŞ: cunoaşterea mediului: ,,Despre Joc de atenţie : ,,Ce planetă a
rachete şi planete” – discuţii libere dispărut?”
pregătesc pentru somn”

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Micul cosmonaut”

I ÎD: ,,Ce mi-a povestit un JOC DE MASĂ:,,Stele mari şi DŞ: Activitate matematică: Jocuri de mişcare în curtea

cosmonaut” mici” (mozaic) ,,Aşează 5 cosmonauţi în două grădiniţei

R: Un cosmonaut voinic ARTĂ: ,,Planetele Sistemului rachete”- exerciţiu cu material

face gimnastică de mic Solar”(modelaj) individual compunerea şi

descompunerea lui 5

DPM: Educaţie fizică: ,,Aruncarea

mingii cu o mână la ţintă fixă” Joc:

a II-a ,,Ascultăm muzica stelară ,,Atinge steluţele, planetele” Joc de atenţie: ,,Schimbă
şi intrăm în lumea DŞ: Activitate matematică: fişe racheta!”
viselor” individuale matematice
DPM: Educaţie fizică: repetarea Eu, tu , noi si voi/astazi suntem
,,Unu-doi, unu-doi, deprinderii motrice învăţate foarte vioi/dansam cu
cosmonautule, trezeşte-te soarele/valsam cu stelele”-pasi
vioi!” DLC: Educarea limbajului de dans
:,,Legenda florii soarelui” – lectura
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Soarele, prietenul nostru” educatoarei Jocuri de mişcare la alegerea
DEC: educaţie muzicală: învăţare copiilor
I ÎD: :,,Sunt mic într-un BIBLIOTECĂ: ,,De vorbă cu cântec ,,Lună, lună nouă”, repetare
recitativ ritmic ,,Avion cu motor” ,,Lanţul ecologiştilor în jurul
Univers mare” Soarele” DLC: Educarea limbajului Globului Pământesc”
:,,Legenda florii soarelui” –
R: ,,Facem cercul ŞTIINŢĂ: ,,Soarele, prietenul repovestire Activitate gospodărească:
Soarelui” nostru” DEC: educaţie muzicală: repetarea ,,Avem grijă de natură!”
cântecelor/ jocurilor ritmice
a II-a ,,Razele Soarelui se învăţate Joc muzical: ,,Cine-i născut
trezesc una câte una” în...”
DOS: educaţie ecologică: ,,Fapte Excursie la Observatorul
,,Luna spune la revedere bune, fapte rele” – joc didactic astronomic mobil.
Soarelui”
DOS: educaţie ecologică: ,,Salvaţi
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,SOS Planeta Pământ!” Mărgica Albastră!” – vizionare
VINERI desen animat
I ÎD: ,,De vorbă cu Globul ARTĂ: Costum din materiale
DEC: Activitate artistico-
Pământesc” reciclabile plastică:,,Cerul înstelat” - pictură

R: ,,Micii ecologişti în JOC DE MASĂ: ,,Planeta DEC :Activitate artistico-


plastică,,Cerul înstelat” –
acţiune” Pământ”

a II-a ,,Călătorie în universul (puzzle)

viselor”

,,Nu risipim apa!”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Stele şi constelaţii”

I ÎD:,,Sunt născut în BIBLIOTECĂ: ,,Stele şi

zodia...” constelaţii” – desen după

R: ,,Drum printre stele” puncte

a II-a ,,Steluţele închid JOC DE ROL: ,,De-a

ochişorii” observatorul astronomic”

,,La revedere, steluţe finalizarea lucrărilor


căzătoare!”

Sapt. 34. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În
fiecare anotimp

(PT transsemestrial)

SUBTEMA PROIECTULUI: Vine Vara cu mult soare , aducând vacanța mare!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa
a IV-a (TURA a II-a)
PERSONALĂ (TURA I)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "La mulţi ani, copile!"

I ÎD: "Cum aş dori să BIBLIOTECĂ: "De ziua DŞ: Cunoaşterea mediului:" Ce se Joc distractiv: "Am cunoscut

sărbătorim ziua de 1 noastră" potriveşte?" - joc didactic un orăşel"


Iunie?" CONSTRUCŢII: "Scenă DEC: Activitate artistico-plastică:

R: "Discutăm despre..." pentru serbare" "Ce visează un copil de ziua lui" -

a II-a "Cum îmi aleg prietenii?" modelaj ARTĂ:"Jocul culorilor"


"Singurel mă îngrijesc" pictura/desen (teme preferate
DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ne de copii)
pregătim de vacanţă" - joc didactic
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Ce visează un copil de ziua lui" -
modelaj (finalizarea lucrărilor)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Prietenie"


MIERCURI
I ÎD: Scrisoare pentru ARTĂ: "Flori pentru copiii DLC: Educarea limbajului: "Hai să "Podul de piatră" - joc cu text

prietenul meu" lumii" facem o poveste!" (joc diactic) şi cânt


R: "Aş vrea...şi pot!" JOC DE ROL: "La carnaval"

a II-a "Îmi place să ofer ajutor" DLC: Educarea limbajului: "Cum JOC DE MASĂ: puzzle
aş vrea să-mi petrec vacanţa?" - (scene din poveşti)
"Servim politicos discuţii libere

gustarea"

ACTIVITATE INTEGRATĂ

I ÎD: "Roata vremii se- ŞTIINŢĂ: "Ce anotimp îţi DOS: Activitate practică: "Schimbaţi-vă locurile!" - joc
"Morişca" - A îndoi alternativ spre de atenţie şi mişcare
nvârteşte..." place mai mult?"
centrul patrulaterului, unghiurile
R: "Preţuiesc timpul!" NISIP ŞI APĂ: "Pregătim

plaja pentru turişti" rezultate din tăieturile făcute pe

a II-a "Suntem mici, dar diagonalele spre centru Vizionare desene animate
DOS: Activitate practică:
voinici!" "Morişca" - indoire (terminarea
lucrărilor)
"Hai la joc!"

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești de vară"


VINERI
I ÎD: "Zâna Vară JOC DE MASĂ: "Facem DŞ: Activitate matematică: Plimbare în curtea grădiniţei
povesteşte" ordine prin "Trenul copilăriei" - joc didactic
DEC: Educaţie muzicală: "Un "A sosit trenuleţul vacanţei,
R: "Sunt punctual" anotimpuri"(sortare, grupare) poftiţi în vagoane!"
anotimp, un cântec"- repetarea
JOC DE ROL: "Zânele
cântecelor
anului" învăţate
DŞ: Activitate matematică: "Ne-am
a II-a "Ne jucăm împreună, jucat, ne-am jucat, matematică am
suntem bucuroşi!" învăţat!" - concurs
"Mânuţe curate- DEC: Educaţie muzicală: "Cântă
înseamnă sănătate"
mai departe...!"

ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Patru anotimpuri, patru surori"


I ÎD: "Patru flori, patru BIBLIOTECĂ: "Spunem DPM: Educaţie fizică: "Trenul "Hocus-pocus" - joc imitativ

surori! poezii" anotimpurilor" - parcurs aplicativ


R: "Vreme buna şi CONSTRUCŢII: "Trenuleţul (variante de mers, alergare, săritură)
frumoasă, haideţi să ieşim
din clasă!" veseliei"

a II-a "Sunt copil fericit!" DPM: Educaţie fizică: "Suntem cei "Printre munţi şi printre văi" -
mai buni sportivi!" - parcurs joc cu text şi cânt
"Suntem prietenii aplicativ
curăţeniei"

35. DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Evaluare finală

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI


ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa
a IV-a (TURA a II-a)
PERSONALĂ (TURA I)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ

I ÎD: ""Unde mergem în ȘTIINȚĂ: "Locuri frumoase DŞ: Cunoaşterea mediului: " Când Jocuri de mișcare în curtea
a II-a vacanță?" din țara noastră"
R: "Şiu e pot!" se întâmplă?" - joc didactic grădiniței
BIBLIOTECA: "Cuvinte
"Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune CONSTRUCȚII: "Casa de la
"Gândeşte şi ghiceşte!" potrivite - sinonime"

ce ştii despre..." joc-exerciţiu țară"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ JOC DE ROL: "La casa DŞ: Activitate matematică: "Ursul și albinele" - joc de
MIERCURI bunicilor"
I ÎD: " Cuvinte fermecate" ARTĂ: "Noaptea în sat" - "Rezolvă repede ți bine!" - evaluare mișcare
R: "Mă grăbesc să ajung desen
la țară" DŞ: Activitate matematică: ARTĂ: "Un dar de adio"-
NISIP ŞI APĂ: "La mare" "Răspunde repede şi bine!" - joc desen
a II-a "La masă stăm cu spatele ŞTIINŢĂ:"Din rucsac nu exerciţiu
trebuie să lipsească..."
drept" DLC: Educarea limbajului: "Cine "Sărim din piatră în piatră!" -
"Ne pregătim de joc" recită mai bine?" -joc exercițiu joc de mişcare
ACTIVITATE INTEGRATĂ DEC: Educaţie muzicală: "Să
I ÎD: "Cum ai vrea să fii?" cântăm cu veselie..."- repetarea JOC DE ROL: "Pe plajă"
R: "Mă port civilizat!" căntecelor învățate

a II-a "Mâncăm cu gura DLC: Educarea limbajului: "Cine


închisă" recită mai bine?" -joc exercițiu
"Mânuţe curate-sănătate" DEC: Educaţie muzicală: "Să
cântăm cu veselie..."- repetarea
căntecelor învățate

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ JOC DE ROL: DOS: Educaţie pentru societate: Dramatizare: "Capra cu trei
VINERI I ÎD: "Pe cărări de munte" "Salvamontiștii" iezi"
JOC DE MASĂ: "Din "Cum e bine?" - convorbire cu
R: "Mă comport jumătate- întregul" suport intuitiv CONSTRUCŢII: "Cabana de
DOS: Educaţie pentru societate. la munte"
civilizat!" BIBLIOTECĂ: "Itinerar de
a II-a "Ajut la curățenie" vacanță" "Prieteni buni la drum" - convorbire

"Cunosc cuvintele DPM: Educaţie fizică: "Cel mai bun Joc liniștitor: "Jucăria frige!"
sportiv"- parcurs aplicativ (mers,
fermecate"
ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "În vacanță voi merge

la munte, la mare..."

R: "Mulțumesc pentru ŞTIINŢĂ: "Calendarul alergare, săritură)


naturii"
ajutor!" DPM: Educaţie fizică: Repetarea
a II-a unor variante de mers, alergare, CONSTRUCȚII: "Trenulețul
"Ajut la strânsul patului" săritură veseliei"
"Ce mi-a plăcut la Joc: "Fă la fel ca mine!"
grădiniță?"

Pages:

 
 1 - 50
 
 51 - 100